Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest powołany do reprezentowania społeczności uczniowskiej.

W ciągu roku szkolnego podejmuje działania wynikające z zadań statutowych i kalendarza uroczystości szkolnych.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie: Katarzyna SkawińskaJoanna Kornicka.

 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  • Michał Klimowicz III TD - przewodniczący
  • Diana Łagowska III TB - z-ca przewodniczącego
  • Adam Czerniachowski I TC - z-ca przewodniczącego
  • Karolina Ryczko III TB - sekretarz
  • Sebastian Jasina II TA - skarbnik
   Sekcja dekoracyjna
  • Gancarz Wiktoria – I TB
  • Luchowska Katarzyna – I TB
  • Staręga Karolina – I Tc

Samorząd Uczniowski organizuje m.in.: "otrzęsiny" klas pierwszych, stragan andrzejkowy z tradycyjnymi wróżbami zabawę Wizyta Św. Mikołaja i Szkolną Pocztę Walentynkową.

Samorząd był również współorganizatorem Szkolnego Dnia Życzliwości. Reprezentuje również szkołę na uroczystościach miejskich. Współorganizuje akademie i imprezy szkolne.

Samorząd Uczniowski włącza się również w akcje lokalne i ogólnopolskie. Uczestniczy w zbiórce na rzecz akcji Góra Grosza, sprzedaży cegiełek na rzecz Fundacji Pomóż i Ty oraz w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Samorząd Uczniowski współpracuje z Caritas, PCK, Szkolnym Klubem Wolontariatu, Szkolnym Radiem School i środowiskiem lokalnym.

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338