Matura


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku


INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W "NOWEJ" FORMULE

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2018/2019


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku


Terminy

dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2018/2019


Deklaracja_1a_N

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego 2019

Terminy, numery sal i listy zdających


-->
Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338