Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Mija kolejny rok szkolny wytężonej pracy dydaktyczno-wychowawczej, który obfitował w szereg ciekawych działań. Za nami praktyki zagraniczne, różnorodne konkursy, inicjatywy społeczne i artystyczne, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Więcej/Mniej

Wszystkie nasze działania mają pomóc w przyswajaniu wiedzy i kształceniu umiejętności niezbędnych podczas egzaminów maturalnych oraz kwalifikacji, rozwijają zainteresowania młodzieży i urozmaicają zajęcia szkolne.
22 czerwca 20018 roku świadectwa z rąk swoich wychowawców odebrali uczniowie naszej szkoły.
Zawsze staramy się nagradzać tych najlepszych. Blisko 50-ciu uczniów otrzymało nagrody książkowe – m.in.: za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę na rzecz szkoły, środowiska, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, pracę w agendach szkolnych czy czytelnictwo. Statuetkami zostali uhonorowani młodzi sportowcy.
Warto dodać, że najwyższą średnią ocen w naszej szkole uzyskał Adam Amerla - uczeń klasy Itd (technik informatyk).
Wyróżnienia i nagrody, w asyście wychowawców, wręczył Pan Marek Kozielewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
Część rodziców otrzymała także listy gratulacyjne za wzorowe wychowywanie swoich dzieci, które to uczęszczają do naszej szkoły.
Dodatkowo, uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego uczestniczyli w praktykach zagranicznych odebrali Certyfikaty potwierdzające realizację ich założeń. Wręczyli je Pan Tomasz Bratek - Dyrektor programu Erasmus+ wraz z Dyrektorem szkoły.
Całej społeczności szkolnej życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego!

https://www.facebook.com/Zs-nr-1-w-Hrubieszow

Daniel Buchowiecki/Foto: Maciej Wyżyn
24.06.2018

WARTO SIĘ UCZYĆ!

Mamy zaszczyt poinformować, że Patryk Zdunek uczeń naszej szkoły otrzymał stypendium w wysokości 600 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa - Pana Tomasza Zająca. Patryk w latach 2017 i 2018 był finalistą ogólnopolskiego turnieju budowlanego "Złota kielnia", który odbywał się podczas międzynarodowych targów budowlanych Budma w Poznaniu, zdobył odpowiednio V i IV miejsce w kraju.

Więcej/Mniej

Gratulujemy sukcesów i niech postawa naszego ucznia będzie wzorem dla jego młodszych kolegów. Patryk w tym roku kończy szkołę, zdobywając dyplom montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dzięki swoim sukcesom był zwolniony z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jacek Naja
23.06.2018

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI

15 i 18 czerwca 2018 roku uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Branżowa Szkoła I stopnia) brali udział w kursie "Praca na wysokości dostępu budowlanego powyżej 3 metrów", który realizowany był w ramach projektu "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy".

Więcej/Mniej

Kurs ten nadaje uprawnienia do podjęcia pracy wykonywanej na wysokości np.: pracy na rusztowaniach. Dzięki ukończonemu szkoleniu absolwenci naszej szkoły będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

Jacek Naja
Foto: Jacek Naja/Krzysztof Mazur
22.06.2018

PROFILAKTYKA W SZKOLE

Jak odróżnić zwykły pieprzyk od zmiany skórnej o charakterze nowotworowym? Z czym może wiązać się korzystanie z solarium? Jak uchronić się przed zakażeniem wirusami HBV i HCV? Między innymi odpowiedzi na te pytania poznali uczniowie 8 klas naszej szkoły, którzy uczestniczyli w prelekcjach przygotowanych przez pedagoga szkolnego - Monikę Jabłońską i higienistkę szkolną - Lucynę Kasprzak. Zajęcia realizowane były w ramach ogólnopolskich programów edukacyjnych "Znamię! Znam je?" i "Podstępne WZW".

Daniel Buchowiecki
21.06.2018

"FIZYKA WOKÓŁ NAS"

13 czerwca 2018r., już po raz 14 z rzędu, został zorganizowany konkurs dla uczniów klas pierwszych "Fizyka wokół nas". Sześć trzyosobowych drużyn z technikum i branżowej szkoły I stopnia, walcząc o zwycięstwo, musiało np.: rozpoznać zjawisko fotoelektryczne, znać pojęcie izotopu, rodzaje widm liniowych, obliczyć okres i częstotliwość w ruchu po okręgu.

Więcej/Mniej
Wyniki konkursu:

I miejsce - kl. I Td
Adam Amerla
Krzysztof Zinkiewicz
Mikołaj Papierz

II miejsce - kl. I Tc
Michał Pietraszek
Szymon Kuliński
Dominik Czerniak

III miejsce - kl. I Ta
Maciej Pereć
Kamil Pawlak
Damian Gierszon


Konkurs zorganizowali: Joanna Wieczorek - Smerdel i Zbigniew Petruczynik.

Organizatorzy
19.06.2018

"POKAŻMY DOROSŁYM, JAK SIĘ CZYTA KSIĄŻKI"

Podobnie jak rok temu, 8 czerwca 2018 r. uczniowie z klas I Tb, I Tc, Ib, III b, III Tc wraz z nauczycielami, przez cały dzień, w ramach cyklicznej akcji "Jak nie czytam, jak czytam" organizowanej przez redakcję miesięcznika "Biblioteka w Szkole" promowali czytanie w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, do czytania wybrali literaturę polską. Z przyjemnością prezentowali w czytelni biblioteki szkolnej wybrane dzieła H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, I. Krasickiego, B. Prusa, Wł. Reymonta i wielu innych znanych polskich pisarzy. Rekordu nie pobiliśmy, ale było warto.

Dorota Bartko/Joanna Błaszczuk
18.06.2018

GIMNAZJALISTO! ZAPRASZAMY DO NAS!

Do wyboru masz 3 typy szkół - Technikum, Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - w tym - ponad 12 różnych zawodów.
Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy.

Więcej/Mniej

Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.

Już kolejny rok nasza szkoła organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki, które cieszą się ogromną popularnością.

Wiele akcji, konkursów, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli, którzy rozwijają wiedzę, umiejętności i zainteresowania młodzieży.
***
W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie oferuje kształcenie w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:

Technikum
Zawód:
technik informatyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik handlowiec
kelner
Szkoła branżowa I stopnia o 3 – letnim cyklu kształcenia, kształcąca w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
kucharz
cukiernik
elektryk
klasa wielozawodowa
ślusarz

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

ZS1HRUBIESZOW FACEBOOK

Zespół ds. Promocji Szkoły
17.06.2018

Z WIZYTĄ W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Biblioteka od wielu lat nie jest już jedynie miejscem, w którym można wypożyczyć książkę. To obecnie instytucja kultury, która ma do zaoferowania znacznie więcej. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie inicjuje wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, m.in.: promuje czytelnictwo, organizuje spotkania a autorami, a młodym, zainteresowanym animacją kulturalną, proponuje współtworzenie grupy pObudzeni.

Więcej/Mniej


Uczniowie klasy I td (technik informatyk) uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, podczas której Pani Jolanta Janiec - Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów - przedstawiła bogatą historię placówki oraz opowiedziała o planach związanych z nowym rokiem szkolnym. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się robot, z którego pomocą animatorzy będą realizować zajęcia z najmłodszymi.

Info: Daniel Buchowiecki/Foto: Anna Czernysz
14.06.2018

O NIEŁATWEJ, ALE WAŻNEJ PRACY STRAŻAKA...

6 czerwca 2018 r. gościliśmy w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przedstawicieli miejscowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: st. kpt. Piotra Bartko, st. asp Damiana Lemińskiego, mł. ogn. Marcina Hawryluka. Pan Piotr przeprowadził pogadankę z uczniami klas: Ib, IIa, Ita, Itb, Itc, Itd i IItd na temat budowy i zasady działania przenośnych i przewoźnych gaśnic oraz stacjonarnych hydrantów.

Więcej/Mniej


Omówił poszczególne typy gaśnic oraz ich oznaczenia, a także zasadę posługiwania się nimi. Następnie przedstawił sposób oznaczania dróg ewakuacyjnych, działanie oświetlenia awaryjnego oraz sposób oddymiania klatek schodowych. Nasz gość zapoznał również młodzież z pracą dyżurnego, pracującego na stanowisku dowodzenia i jego współpracę z innymi służbami oraz procedurę przyjmowania zgłoszeń. Następnie omówił zagrożenia, jakie występują w okresie letnim i zimowym nad rzekami i zbiornikami wodnymi.

Panowie Damian i Marcin przyjechali samochodem Nissan "Navara" i przeciągnęli przyczepkę, a na niej ratowniczą łódź motorową. Przedstawili dane charakterystyczne tej łodzi oraz zapoznali z jej wyposażeniem: skafandrami, kamizelkami ratowniczymi i asekuracyjnymi, kolcami i śrubą lodową, a także zestawem wodnika ABC.

Na zakończenie prelegenci życzyli uczniom bezpiecznych i udanych wakacji. Zachęcali także zgromadzoną młodzież, aby w niedalekiej przyszłości związali się zawodowo z Państwową Strażą Pożarną.

Józef Dyniec
12.06.2018

WKRĘCILI SIĘ W POMAGANIE...

Wzorem lat ubiegłych, wolontariusze Szkolnego Koła Caritas i Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 - również i w tym roku, przeprowadzili akcję zbiórki nakrętek pod hasłem "Każdy z nas może pomóc - zatem wkręć się i Ty w zbieranie". Młodzież naszej szkoły oraz nauczyciele, chętnie przyłączyli się do inicjatywy. Jedna nakrętka tylko na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom.

Opiekun SKC - Barbara Żeromska
07.06.2018

MITY I STEREOTYPY...

Choć postrzeganie niepełnosprawności zmieniło się wraz z rozwojem naszego społeczeństwa, nadal jeszcze osoba z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną jest dyskryminowana, a przecież wszyscy mamy takie same potrzeby i marzenia i tak niewiele nas różni.

Więcej/Mniej

O swojej pracy, o tym, czym jest niepełnosprawność i z jakimi problemami boryka się osoba z niepełnosprawnością, a także o formach terapii, opowiadała uczniom klasy I tc, podczas zajęć warsztatowych, oligofrenopedagog - Pani Monika Ścibak, która pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym w Alojzowie.

Ćwiczenia, w których uczestniczyli młodzi ludzie, pozwoliły im na własnej skórze przekonać się, co może odczuwać człowiek z niepełnosprawnością.

Pani Monice serdecznie dziękujemy za zrealizowanie ciekawych zajęć, które służą kształtowaniu pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością.

Daniel Buchowiecki
04.06.2018

MŁODZIEŻ Z ZS NR 1 TEŻ LUBI CZYTAĆ...

25 maja 2018r. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie zorganizowała imprezę pod nazwą Maraton Lubię Kulturę w której, jak co roku, uczestniczyła młodzież z naszej szkoły (uczniowie II Tb) wraz z nauczycielami bibliotekarzami.

Więcej/Mniej

Dorota Bartko/Joanna Błaszczuk
01.06.2018

"MŁODZI MAJĄ GŁOS"- DEBATA Z UDZIAŁEM NASZYCH UCZNIÓW

Organizatorem (nie) Konferencji "Młodzi mają głos" jest Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, a wykonawcą - nieformalna grupa młodzieży pOBUDZENI.

Więcej/Mniej

(nie) Konferencja "Młodzi mają głos" to wydarzenie zorganizowane przez młodzież, dla młodzieży. Uczestnicy za pomocą metody World Cafe prowadzą dyskusję wokół ważnych, często kontrowersyjnych tematów.

W tym przedsięwzięciu, w dniu 25 maja 2018r. uczestniczyło ośmiu uczniów z klasy I Ta: Kamil Mazurek, Kevin Wróbel, Sebastian Jasina, Dawid Sarzyński, Miłosz Wroński, Daniel Gołąb, Damian Gierszon i Konrad Jewuła oraz opiekunowie: Dorota Bartko i Joanna Błaszczuk. Uczniowie nabywali umiejętność prowadzenia dyskusji publicznych, rozwijali kreatywność oraz uczyli się stawiać czoła trudnym wyzwaniom.

Dorota Bartko/Joanna Błaszczuk
30.05.2018

1918-2018- WYSTAWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

"Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma "ich". Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało.(...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości" - J. Moraczewski "Przewrót w Polsce".

Więcej/Mniej

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w okresie od 15 IV do 16 V 1918 r. w Bibliotece Zespołu Szkół nr 1 zorganizowano wystawę przygotowaną przez Ośrodek KARTA oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie "Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości". Wystawa składa się z dwudziestu plansz i opowiada o całym roku 1918, czyli jak wydarzenia każdego miesiąca zbliżały do faktu ustanowienia państwa polskiego. Dwie plansze dotyczą wątku hrubieszowskiego, zapełniają je fotografie dawnego Hrubieszowa i wspomnienia dr. Józefa Skrobiszewskiego.

W tematykę wydarzeń wprowadzili uczniów: Pan Bogdan Leszczuk - Hrubieszowianin, popularyzator historii, Pani Katarzyna Suchecka - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie oraz Pan Krzysztof Borys - nauczyciel historii. W prelekcjach uczestniczyły klasy: Ib, IIIb, II Tb, IIa, IVTd, IITc, Ita i ITc. Do wystawy przygotowano również prezentację multimedialną pt.: "Po latach niewoli wstaje Polska", którą obejrzały następujące klasy: ITc, IIb, ITd, Ib, ITa, Ib, IILO, Ia, Id, IITd, IIa, IIITa, IITc i IIITd.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładów oraz z uwagą obejrzeli film dotyczący tego, tak ważnego dla Polski, wydarzenia.

Organizatorzy: Dorota Bartko/Joanna Błaszczuk/Zofia Szwiec/Zofia Chmarzyńska
20.05.2018

MŁODZIEŻ W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Uczniowie kl.II Tc (technik handlowiec) uczestniczyli w praktycznej lekcji w hrubieszowskim ZUS-ie na temat "Systemu ubezpieczeń społecznych", przeprowadzonej przez Panią Iwonę Jacuchę. W sali obsługi klienta odbyła się prezentacja dotycząca: rodzajów ubezpieczeń społecznych, składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, deklaracji składanych do ZUS-u, terminów przekazywania składek. Młodzież miała też możliwość zwiedzenia urzędu i zapoznania się ze strukturą pracy ZUS.

Urszula Grądz
18.05.2018

NOWY SPRZĘT I SZKOLENIA DLA UCZNIÓW

Projekt "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy" realizowany jest od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku przez Powiat Hrubieszowski i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, w partnerstwie z Syntea S.A. Realizacja projektu rozpoczęła się od rekrutacji uczniów Szkoły Branżowej i Technikum. Jednocześnie, nauczyciele zajmujący się obsługą projektu, robili rozeznania cenowe, rozpisywali oferty przetargowe na zakup narzędzi, urządzeń i materiałów do przeprowadzenia szkoleń. Wszelkie działania koordynuje Krzysztof Mazur.

Więcej/Mniej

W pierwszej kolejności doposażono pracownię spawalniczą. Środki przeznaczono w projekcie na sprzęt do spawania, przygotowania próbek i do ochrony indywidualnej uczestników szkolenia kosztował prawie 20 000 zł. Za te pieniądze zakupiono min.: dwa półautomaty spawalnicze metodą MAG i MIG, siedem przyłbic samościemniających, trzy szlifierki kątowe, przecinarkę tarczową do metalu, a także nożyce dźwigniowe. W projekcie przewidziano też środki na materiały spawalnicze - to jest stal na próbki, drut spawalniczy, gaz osłonowy i inne materiały eksploatacyjne, potrzebne do przeprowadzenia szkoleń spawalniczych metodą MAG - to kolejne 15 000 zł. W pracowni wykonano nowe stanowiska spawalnicze. Przed rozpoczęciem szkoleń szkoła wystąpiła do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach o atest umożliwiający szkolenia i egzaminowania przyszłych spawaczy. Po wizytacji pracowników Instytutu otrzymaliśmy uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów, w metodach: ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111), MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135), MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131) i TIG z dodatkiem pręta litego (141).
Z myślą o uczestnikach szkolenia zakupiono materiały dydaktyczne i podręczniki na część teoretyczną, a na zajęcia praktyczne ubrania robocze. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy przeszli odpowiednie badania lekarskie, których organizacją zajęła się higienistka - Lucyna Kasprzak.
Uczniowie zostali przebadani przez okulistę, wykonano także spirometrię, wszystko po to, by stwierdzić, czy nie ma medycznych przeciwwskazań, dyskwalifikujących udział w kursie.
Pierwsza tura szkoleń, w której uczestniczyło 30 uczniów, ruszyła w marcu 2018r. Zakończą się one egzaminem, który zaplanowano w lipcu. Kolejne szkolenia ruszą we wrześniu.

Krzysztof Kozłowski
17.05.2018

FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY I CYBERPRZEMOC

15 maja na zaproszenie pedagoga szkolnego - Moniki Jabłońskiej policjanci udali się na spotkanie z młodzieżą z klasy Ia i I td. Spotkanie poświęcone było odpowiedzialności prawnej nieletnich. Omówione zostały podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz konsekwencje związane z czynami popełnionymi przez osoby poniżej 18 roku życia.

Więcej/Mniej


Wyjaśniono również uczniom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i określone zachowania w stosunku do pedagogów są naganne nie tylko z moralnego punktu widzenia ale i pod względem prawnym. Na zakończenie omówiono przepisy regulujące spożywanie alkoholu i palenie tytoniu w miejscach publicznych.
Tematyką spotkania było także zjawisko cyberprzemocy i zagrożenia płynące Internetu. Młodzież poznała formy cyberprzemocy, a także procedurę postępowania w przypadku dotknięcia tym zjawiskiem.

Edyta Krystkowiak/Foto: Daniel Buchowiecki
16.05.2018

A CO SŁYCHAĆ W GRECJI?...

Nasza 15-osobowa uczniów odbywała praktyki zawodowe w Grecji. Poniżej przedstawiamy ich dwie ostatnie relacje i zdjęcia:

Więcej/Mniej

Oprócz pracy na kuchni oraz obsługi gości hotelowych mieliśmy możliwość spróbowania regionalnych produktów obecnych na lokalnym rynku. Odwiedziliśmy również pobliską winiarnię, gdzie mogliśmy zapoznać się z procesem produkcji wina. W przerwie pomiędzy praktykami zwiedziliśmy jedno z największych miast w Grecji - Thessaloniki. Dzięki przewodniczce poznaliśmy ciekawą historię miasta, zwiedziliśmy tutejsze cerkwie z V w. n.e. oraz słynną Białą Wieżę - relacjonują: Paulina Lackowska, Edyta Berbeć i Agata Koronowicz.

Ostatnie dni naszych praktyk to praca w restauracyjnej kuchni i zwiedzanie. Mogliśmy podziwiać piękne widoki masywu Olimpu wraz z kanionem, a także kościół św. Paraskevi - patronki od chorób oczu. Mieliśmy okazję obejrzeć proces tworzenia ikon świętych. Największe wrażenie zrobiły na nas klasztory na meteorach, w których oglądaliśmy katolikon z XII w. i oryginalne freski. Mogliśmy również tam podziwiać ikonostas z XVIII w. Widzieliśmy także starożytny amfiteatr, który mógł pomieścić ok.150 000 osób. Przed powrotem do kraju przywitaliśmy Panią Annę Frączek – starostę hrubieszowskiego i Pana Marka Kozielewicza - dyrektora naszej szkoły - relacjonują: Aleksandra Edelman, Aleksandra Rychel i Emilia Kozak.

Zebrał: Daniel Buchowiecki
14.05.2018

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Za nami Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jego organizatorami byli: Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie, WORD Chełm, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Urząd Miasta Hrubieszów i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Przez dwa dni - 10 i 11 maja - młodzież rozwiązywała niełatwe testy i wykonywała zadania praktyczne.

Więcej/Mniej
Oto wyniki zmagań w kategorii "SZKOŁA PODSTAWOWA":
  Drużynowo
 • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
 • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
  Indywidualnie:
 • I miejsce - Kamil Wymiatał - Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
 • II miejsce - Kamil Rutkowski - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
 • III miejsce - Kacper Kazański - Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
Kategoria "GIMNAZJUM":
  Drużynowo
 • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
 • II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
  Indywidualne
 • I miejsce - Jakub Szymański - Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
 • II miejsce - Kacper Sobowicz - Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
 • III miejsce - Jakub Wezgraj - Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
  Drużynowo (klasy z Zespołu Szkół nr 1)
 • I miejsce - III Ta
 • II miejsce - II Ta
 • III miejsce - II a
  Indywidualnie:
 • I miejsce - Jakub Raczyński - klasa III Ta
 • II miejsce - Maciej Warenica - klasa III Ta
 • III miejsce - Kacper Sochan - klasa II Ta

Gratulujemy! Zwycięskie drużyny będą reprezentować powiat hrubieszowski w etapie wojewódzkim. Nagrody ufundowali: WORD Chełm, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie i Urząd Miasta w Hrubieszowie.
Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów ruchu drogowego, umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a także bezpiecznego zachowania na drodze.

Zebrał: Daniel Buchowiecki/ Foto: Zuzanna Talarek/Michał Pietraszek
14.05.2018

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

27 kwietnia 2018 r. z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół nr 1 pokazano prezentację multimedialną, którą z zainteresowaniem obejrzeli uczniowie klas Technikum i ZSZ ( ITD, IITD, IIA, IIB, IIIA ITB, IIIB, IITA, IIITD).

Więcej/Mniej


Konstytucja uchwalona w 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej- "...ta wspaniała Konstytucja była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczpospolitą walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami".

Przez długi czas o tym, tak ważnym dla narodu polskiego wydarzeniu nie mówiło się prawie wcale, dopiero 6 kwietnia 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu święta 3 Maja.

Spotkanie przybliżyło wszystkim to doniosłe wydarzenie historyczne, a także uświadomiło, jak ważną rolę w czasach współczesnych pełni dokument, jakim jest konstytucja.
Prezentację przygotowały: Dorota Bartko i Zofia Chmarzyńska, a dekorację wykonały: Dorota Bartko, Zofia Szwiec i Joanna Błaszczuk.

Dorota Bartko/Zofia Chmarzyńska
14.05.2018

TYMCZASEM NASI W GRECJI...

Za nami szkolenie z zakresu obsługi gości zagranicznych - m.in. z Francji, Bułgarii czy Niemiec. Szlifujemy także język angielski i uczymy się podstawowych słów po francusku i niemiecku. Marynowaliśmy i rozpoznawaliśmy mięsa, staramy się przy tym pomagać kucharzom, którzy cieszą się z naszej obecności i naszego zapału do pracy.

Więcej/Mniej

Zdążyliśmy już zaprzyjaźnić się z personelem, który stara się nauczyć nas wielu rzeczy związanych z branżą gastronomiczną. Przez cały czas uważnie słuchamy ich rad.

Statkiem Elisabet Lacruze popłynęliśmy na wyspę Skiathos. Czekało tam na nas mnóstwo atrakcji. Mogliśmy stanąć za sterami statku, porozmawiać z bardzo miłą załogą i kapitanem z którym później tańczyliśmy na pokładzie. Wyjątkowo smakował obiad, który zjedliśmy w bardzo nietypowym miejscy - na jednej z piękniejszych uliczek wyspy. Nasz pilot zaprowadził nas na wieżę widokową z której byliśmy w stanie zobaczyć całe Skiathos. Po zwiedzaniu i kupieniu pamiątek, wybraliśmy się na piękną plażę. Jak widać praca i trochę przyjemności - relacjonują uczestnicy praktyk: Aleksandra Skwarek, Szymon Schutz i Jakub Fedaczyński.

Zebrał: Daniel Buchowiecki
07.05.2018

WYCIECZKA DO CHEŁMA

30 kwietnia 2018r., już po raz kolejny, uczniowie z klas: Ib, IIb, IIIb, I Td,II Td i III Td wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Chełma. Odwiedzili Park Wodny oraz Podziemia Kredowe, w których znajdują się zabytkowe kopalnie kredy stanowiące unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie.
Był też czas na poznawanie miasta.

Jacek Naja
02.05.2018

ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS MATURALNYCH - SADZENIE "DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI"

27 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Pożegnaliśmy uczniów pięciu klas Technikum i słuchaczy Liceum dla Dorosłych. Przemówienie wygłosił Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Marek Kozielewicz, który złożył też życzenia absolwentom. Ponad 30-stu uczniów otrzymało dyplomy i nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, aktywną działalność w agendach szkolnych, czytelnictwo, pracę na rzecz drugiego człowieka oraz dobre wyniki osiągane w sporcie ufundowane przez Radę Rodziców.

Więcej/Mniej


Przekazane zostały także listy gratulacyjne dla Rodziców, w których wyrażany jest szczególny szacunek za wzorowe wychowywanie reprezentantów młodego pokolenia.
Uroczystości asystował poczet sztandarowy naszej szkoły, którym opiekuje się Barbara Pilarczyk. Swoją obecnością zaszczyciły nas: Pani Aneta Jóźwik - wiceprzewodnicząca Zarządu Rady Rodziców i Pani Edyta Piwko - sekretarz.

Oprócz części oficjalnej nie zabrakło też humoru. Część artystyczną, która w sposób żartobliwy ukazywała życie szkolne zaprezentowali uczniowie: Beata Matysek, Oliwia Kozdrój, Diana Hulak, Edyta Kowalczuk, Marzena Grodecka, Patrycja Twardowska, Julia Prystupa, Sandra Różańska, Gabriel Wolanin, Karol Kędziera, Jakub Kłoda i Marek Chmielewski przygotowywani przez nauczycieli języka polskiego: Panią Annę Juszczuk i Panią Izabelę Szajwaj.

O dekorację zadbały: Pani Zofia Szwiec, Pani Barbara Żeromska i Pani Joanna Błaszczuk. Oprawą muzyczno-techniczną zajęli się: Jan Pańko, Kamil Wiejak i Pan Krzysztof Mazur – opiekun Szkolnego Radia. Salę do uroczystości przygotowała Pani Katarzyna Skawińska.

W ramach uczczenia przypadającej na bieżący rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, posadzono "Dąb Niepodległości" przekazany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, włączając się tym samym w akcję zainicjowaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Naszym absolwentom życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych. Mamy nadzieję, że w życiu właściwie wykorzystacie zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności.

Opr. i foto: Daniel Buchowiecki/Zuzanna Talarek
01.05.2018

CHARYTATYWNY SPEKTAKL "DZIKIE ŁABĘDZIE"

Nauczyciele i uczniowie z kilku różnych szkół: Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 i Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz zaroszeni do udziału goście, spotkali się, aby wspólnie przygotować spektakl będący adaptacją baśni Hansa Christiana Andersena "Dzikie łabędzie".

Więcej/Mniej

Nie zabrakło strojów z epoki, porywającego śpiewu, muzyki, tańca i gra świateł. Był nawet walc wiedeński w układzie na trzy pary. Widowisko opiewało miłość i dowodziło, że uczucie do bliskich osób ma wielką siłę i czasem skłania do wielkich poświeceń. Właśnie ofiarność i miłość do braci kierowały postępowaniem Elizy, pięknej i skromnej księżniczki wypędzonej z rodzinnego zamku przez złą macochę...

"Dzikie łabędzie nadal gdzieś po niebie płyną
Dobro znów wygra, a łzy przeminą
W życiu tymczasem różnie bywa
Dobro ciche i słabe ulega, a zło wygrywa
Wiara, przebaczenie, dobro i praca
Pamiętaj, co dajesz ludziom, do Ciebie powraca"
Obsada:
Eliza i książę: Katarzyna Bryk, Przemek Mamczur
Królowa i król: Agnieszka Kozicka, Tomasz Kowalski Dzikie łabędzie: Karolina Tokarczuk, Joanna Chęcińska, Sandra Pietrycka, Klaudia Studzińska, Magdalena Kurek, Kinga Wawrusiewicz, Weronika Dąbrowska, Marzena Nowak, Barbara Tarnawska, Ewelina Hukowska.
Czarownice: Weronika Muzyczuk, Iga Paszuk, Małgosia Chęcińska.
Aktorzy grający rolę drzew w lesie: Albert Rogala, Krzysztof Staruch
Przedstawiciele ludu: Julka Muzyczuk i Gabrysia Gąsior
Staruszka, Wróżka, Marszałek, Warta, Arcybiskup, chłop, pomoce królewskie: Grażyna Komendacka, Milena Szczucka, Paweł Brzozowski, Paweł Nowak, Marzenna Litwiniuk-Mizerska, Agnieszka Tomicka
Układ choreograficzny z muzyką: Iwona Panasiewicz, tancerze grupy "Rytm" - Barbara Piotrowska, Jowita Kielar, Aleksandra Marzęta, Anna Pietrycka, Gabriela Gąsior,
Układ choreograficzny z muzyką pod kierunkiem Katarzyny Bryk, Daniela Lipskiego formacji tanecznej " Waleczne Serca" w składzie: Katarzyna Bryk, Sylwia Studzińska, Marzena Nowak, Daniel Lipski, Tomasz Kowalski, Przemysław Mamczur.
Wokaliści: Katarzyna Bryk, Sebastian Borsuk, Przemysław Mamczur.
Narrator: Daniel Buchowiecki
Wokaliści: Katarzyna Bryk, Sebastian Borsuk
Przygotowanie spektaklu
Obsługa techniczno-muzyczna: Tomasz Dąbrowski
Światła, obsługa techniczna: Bartłomiej Misztal
Scenografia: Sylwia Studzińska, Paweł Nowak, Robert Kuzdra, Elżbieta Kanios i Joanna Cedro
Wybór muzyki: Sylwia Studzińska, Sebastian Borsuk
Scenariusz: Marzena Nowak, Sylwia Studzińska
Reżyseria: Sylwia Studzińska

Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy umożliwili nam realizację spektaklu: Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie - Pani Danuty Krawczyk, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pana Marka Kozielewicza, Dyrekcji PZPSW w Hrubieszowie, Dyrektora HDK w Hrubieszowie - Pani Emilii Feliksiak. Szczególne podziękowania dla Pana Sławomira Kędziery za bezpłatne w nagranie spektaklu youtube.com/watch i Pani Agnieszki Zdun facebook.com/Foto-Wrzos-308668969180752/

Za nieodpłatne wykonanie zdjęć. Dziękujemy też naszym widzom. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów zostaną przekazane na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.

Zebrał:Daniel Buchowiecki
29.04.2018

PIĘKNA TA GRECJA...

Już kilka dni jesteśmy w Grecji. Za nami już nieco pracy, ale i trochę wypoczynku. Byliśmy w tłoczni oliwy. Poznaliśmy procesy jej tworzenia oraz wiele ciekawostek na temat bogactwa tej ziemi i samych oliwek. Nasza grupa uczyła się już profesjonalnej obsługi gości oraz zgłębiała obyczaje kuchni greckiej. Grecy są wyrozumiali, spokojni, sympatyczni i mają dużo cierpliwości.

Więcej/Mniej

Poznaliśmy też restauracyjną kuchnię, wszyscy zachwycali się nowoczesnym sprzętem i nowymi technikami sporządzania potraw. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że odpowiednio wyposażona restauracja i planowanie, szeroko pojęta logistyka to klucz do sukcesu - relacjonują uczestniczki praktyk: Karolina Kasprzyk, Dominika Kwiatkowska i Karolina Maciejewska z klasy III Tb.
Zdjęcia wykonane przez dziewczyny robią wrażenie.

Zebrał: Daniel Buchowiecki
29.04.2018

WYRÓŻNIENIE DLA NASZEJ EMILKI

26 kwietnia 2018 roku w Strzyżowie odbył się XIII Powiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej im. Poetów Ziemi Horodelskiej pod hasłem: "Piękna Nasza Niepodległa", zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie. W konkursie uczestniczyło 42 recytatorów ze szkół powiatu hrubieszowskiego, którzy zaprezentowali się w czterech kategoriach.

Więcej/Mniej

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Emilia Tomaszewska i Wiktoria Rozwadowska przygotowywane przez nauczyciela języka polskiego. Emilia zdobyła wyróżnienie.
Gratulujemy!

Daniel Buchowiecki
29.04.2018

TARGI EDUKACJI I PRACY

25 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy skierowane między innymi do uczniów gimnazjów. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele naszej szkoły. Inicjatywa została zorganizowana przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Zebrał: Daniel Buchowiecki/Foto: Malwina Filańska-Marcych
28.04.2018

SMAKI NIEPODLEGŁEJ

25 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole odbył się szkolny konkurs kulinarny pod hasłem "Smaki niepodległej". Dwuosobowe drużyny przygotowały polskie potrawy z polskich produktów tradycyjnymi metodami kulinarnymi. Na stołach nie zabrakło: bigosu, klusek śląskich, gulaszu, rolad, wątróbek oraz pysznych pączków staropolskich.

Więcej/Mniej

W konkursie udział wzięli uczniowie z klas :
II Tb: Bobrowska Natalia, Błocian Beniamin, Potaczało Mariusz, Magdziak Piotr, Kostrubiec Oliwia, Michalczewska Anna, Mikulska Aleksandra.
III a: Feliksiak Patrycja, Drewniak Aleksandra.
II b: Jabłońska Edyta, Lewandowski Mateusz.
Ia: Dylęda Małgorzata, Kisielewska Kinga.

Zmagania z trudną sztuką kulinarną oceniało jury w składzie:
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - Dariusz Czujkowski, Sekretarz Powiatu - Sławomir Płoszaj, Wicedyrektor szkoły - Zbigniew Petruczynik oraz nauczyciele zajęć praktycznych - Anna Wiśniewska i Joanna Wawrzaszek.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało jury techniczne w składzie: Justyna Chwedczuk, Ewa Szeweńko i Anna Gałka.

Wybór najlepszej potrawy nie był łatwy, ponieważ wszyscy pokazali wysoki poziom umiejętności kulinarnych. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 1 oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie. Laureaci konkursu:

 • I miejsca zajęły uczennice z klasy III a : Feliksiak Patrycja i Drewniak Aleksandra
 • II miejsce uczniowie z klasy II b: Jabłońska Edyta i Lewandowski Mateusz
 • III miejsce uczniowie z klasy II Tb: Bobrowska Natalia i Błocian Beniamin.
 • Wyróżnione zostały uczennice z klasy I a: Dylęda Małgorzata, Kisielewska Kinga.
Gratulujemy!

Organizatorzy/ Foto: Zuzanna Talarek
27.04.2018

RELACJA PROSTO Z GRECJI

Rozpoczęliśmy praktyki w Grecji. Na miejsce - do Leptokarii - dotarliśmy 24 kwietnia, około godziny 16.00. Po zakwaterowaniu w czterogwiazdkowym hotelu Poseidon Palace, usytuowanym na posesji o powierzchni 65 000 m2 i obiadokolacji, pomimo zmęczenia po podróży, uczestniczyliśmy w wieczorze greckim, który dostarczył nam wielu miłych wrażeń.

Więcej/Mniej

W drugim dniu pobytu młodzież odbyła szkolenie, które dotyczyło praktyk, znalazł się też czas na wypoczynek, opalanie, a nawet kąpiel. W planie mamy również wizytę w tłoczarni oliwy.

Od jutra młodzież rozpoczyna praktyki na kuchni i Sali konsumenckiej. Będą tam poznawać różne techniki sporządzania potraw oraz zasady dotyczące obsługi konsumenta w hotelu.
Serdecznie wszystkich pozdrawiamy!

Uczniowie klasy III Tb i opiekun praktyk: Joanna Janicka
26.04.2018

NA PRAKTYKI DO GRECJI

Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, reprezentująca branżę gastronomiczną wyjechała na praktyki zagraniczne do Grecji.

Więcej/Mniej

Tym razem 15-stu uczniów z klasy III Tb kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunem - Joanną Janicką, będzie podwyższać kwalifikacje zawodowe, podnosić umiejętności związane z posługiwaniem się językami obcymi, a także poznawać kulturę, tradycję i historię Grecji.

Info i foto: Daniel Buchowiecki
25.04.2018

"WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI" - ZMIANA TERMINU WRĘCZENIA NAGRÓD

Laureatów konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei" wraz z opiekuanmi zapraszamy na uroczysty finał, który odbędzie się 10 maja 2018r. W Hrubieszowskim Domu Kultury o godzinie 10:00 w sali widowiskowej.

Więcej/Mniej

Organizatorzy XV edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei” przepraszają za zmianę terminu.

Beata Tomaszczuk/ ZSnr1
25.04.2018

REKREACJA W CHEŁMIE

18 kwietnia 2018r. uczniowie z klas: Ib, IIb, IIIb, ITd i IITd wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Chełma. Młodzież odwiedziła Chełmski Park Wodny oraz poznawała atrakcje miasta.

Jacek Naja
23.04.2018

SZKOLNICTWO ZAWODOWE MA PRZYSZŁOŚĆ!

Około 800 osób odwiedziło 13 kwietnia naszą szkołę, gdzie zorganizowano inicjatywę "Zawodowy strzał w 10! - wybierz swoją przyszłość". Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne mają nadzieję, że przygotowana inicjatywa zachęci młodych ludzi do rozpoczęcia nauki w szkołach branżowych i technikach, ale też zmieni sposób postrzegania znaczenia edukacji zawodowej i stereotypowego przekonania o „wyższości szkolnictwa ogólnego nad zawodowym”.

Więcej/Mniej

Pan Stanisław Kowalczyk - starszy wizytator z Lubelskiego Kuratorium Oświaty Oddział w Zamościu, Pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Pan Marek Kozielewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie podkreślali znaczenie szkół zawodowych.

To ich absolwenci stają się: mechanikami, informatykami, kucharzami czy rolnikami. A przecież na rynku pracy brakuje fachowców, których kształcą szkoły takie, jak nasza. Większość ich absolwentów nie musi martwić się o pracę. Nauka w szkole i praktyki przygotowują uczniów do zawodu, który wybrali. Należy pamiętać też, że absolwent technikum może zdawać egzamin maturalny i z powodzeniem kształcić się na dowolnych studiach.
Inicjatywa "Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość" adresowana była do uczniów gimnazjów, uczniów klas VII szkół podstawowych, nauczycieli, wychowawców, szkolnych doradców zawodowych oraz społeczności lokalnej. Spotkanie promowało także zawody kształcenia zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy, dlatego też zaproszono przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w naszym powiecie: Pana Przemysława Kuterę, właściciela Mobilnej Stacji Kontroli Opryskiwaczy i Pana Norberta Zająca, właściciela gospodarstwa, który zaprezentował nowoczesny sprzęt rolniczy.

Nasze zaproszenie przyjęli też żołnierze z 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, którzy przedstawili sprzęt wojskowy i chętnie odpowiadali na pytania młodzieży dotyczące pracy w wojsku.

Dodatkowo, starsi wizytatorzy z Lubelskiego Kuratorium Oświaty Oddział w Zamościu – Pani Anna Startek i Pan Stanisław Kowalczyk przygotowali szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
Warto przypomnieć, że na terenie powiatu hrubieszowskiego istnieją dwie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którego Dyrektorem jest Pan Marek Kozielewicz i Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie, której Dyrektorem jest Pani Alicja Ważna. To właśnie kierunki kształcenia tychże placówek przedstawiali nauczyciele: Pani Anna Wiśniewska i Pan Grzegorz Laskowski.

Odwiedzający nas uczniowie mogli porozmawiać z młodzieżą i nauczycielami z obu szkół, którzy prezentowali poszczególne zawody. Nasi goście poznawali również bazę warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1. Odwiedzili m.in.: działy: budowlany, mechaniczno-ślusarski i stację kontroli pojazdów. Zaprezentowano także stanowiska w pracowni elektrotechniki i elektroniki. Nie zabrakło pokazu pracowni kelnerskiej i gastronomicznej. Odwiedzający mogli skosztować również wypieków przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. Osoby chętne mogły też, pod okiem instruktora nauki jazdy, spróbować swoich sił za kółkiem. Przejażdżka naszym nowym nabytkiem, Suzuki Baleno, wzbudzała wiele emocji. Dodajmy, że nauka jazdy samochodem jest bezpłatna dla uczniów wybranych kierunków kształcenia. Dodatkową atrakcją były występy wokalno-taneczne uzdolnionych uczennic.

Nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić absolwentów gimnazjów do wyboru technikum lub szkoły branżowej. Kształcimy zawodowo! Zapraszamy!

Więcej zdjęć: facebookzs1hrubieszow

Info i foto: Zespół ds. Promocji Szkoły
19.04.2018

"JESTEM POLAKIEM" - FINAŁ KONKURSU

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nauczyciele języka polskiego zorganizowali Konkurs Plastyczno – Literacki "Jestem Polakiem" w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Inicjatywa miała promować wśród młodzieży ideę patriotyzmu, kształtować poczucie świadomości narodowej i szacunek wobec własnego państwa oraz rozwijać uzdolnienia artystyczne.
Wśród blisko 50 prac plastycznych i 10 literackich komisja konkursowa w składzie: Ewa Kozaczuk, Alicja Ryszkiewicz, Anna Juszczuk, Izabela Szajwaj i Daniel Buchowiecki - wybrała te najciekawsze.

Więcej/Mniej

11 kwietnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie w którym uczestniczył Wicedyrektor szkoły – Pan Zbigniew Petruczynik i Kierownik hrubieszowskiego marketu "Carrefour" – Pan Marcin Bondyra, który ufundował nagrody w konkursie.

Wyniki w kategorii "praca plastyczna":
 • I miejsce - ex aequo: Natalia Frąckiewicz, Magdalena Maszewska
 • II miejsce - ex aequo: Szymon Zwolak, Oliwia Kostrubiec, Emilia Tomaszewska
 • III miejsce - ex aequo Eliza Reszet i Paulina Puchala
 • Wyróżnienie: Wiktoria Rozwadowska, Patrycja Kot, Paweł Kaczoruk, Daniel Greniuk, Karol Jaskorski.
Wyniki w kategorii "praca literacka":
 • I miejsce - ex aequo: Maria Zalewska, Martyna Kornyluk
 • Wyróżnienie: Natalia Usowska i Kacper Sochan
Przedstawiamy Państwu nagrodzone prace:
Martyna Kornyluk – Dumna z Polski
Dumnie o Niej będę mówić
Dumnie o Niej będę myśleć
O mej Polsce Niepodległej
O mej Polsce, mej Ojczyźnie
O żołnierzach, co walczyli
Tak wytrwale, w imię Boga
Oddać życie za Nią chcieli
Im nie straszna była trwoga
Tyle nieszczęść, nienawiści
Co doznali i widzieli
Walcząc dzielnie o tę wolność
O tę wolność naszej ziemi
Więc uczcijmy pamięć o Nich
Bohaterach naszych dzielnych
Dzięki Nim jesteśmy lepsi
Dzięki Nim jesteśmy wolni...


Maria Zalewska - Święto Flagi Historia ta wydarzyła się w jednym z liceów. Mogłoby się wydawać, że pozornie wszystko jest normalnie, zwyczajni uczniowie, nauczyciele i sytuacje. Jednak to tylko zbudowana przez dyrektora placówki fikcja, mająca ukryć przemoc i podziały pomiędzy uczniami.
W całej szkole liderowała grupa starszych chłopców. To oni decydowali, kto będzie mógł się z nimi kolegować, ale również, kto będzie mógł spokojnie przejść korytarzem. Uczniowie ci nie mieli szacunku dla niczego i nikogo. Wszystko pewnie trwałoby nadal, gdyby nie pewne wydarzenie. 2 maja, jak co roku szkoła celebrowała Święto Flagi. Na korytarzach rozwieszono biało-czerwone dekoracje licząc, że tym razem będą cieszyć oko dłużej. Zazwyczaj bardzo szybko zrywali je chuligani. Wszystko, co złe powtórzyło się również w tym roku-flagi zostały zerwane. Jednak wydarzyło się jeszcze coś szczególnego. Kiedy wandale niszczyli narodowe symbole-podszedł do nich pewien chłopak. Konrad uważany był za kujona, tchórza, czyli kogoś niegodnego uwagi.
- Bawi was to? – zapytał
- Masz jakiś problem? – odpowiedział mu lider grupy Daniel.
- Zapytałem tylko, czy bawi was kompletny brak szacunku do flagi i naszych narodowych barw. Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę nie macie obywatelskiej przyzwoitości? – dało się wyczuć pogardę w głosie Konrada. Chuligani bardzo się wzburzyli, a jeden z nich chciał podejść do mówiącego. Daniel jednak zatrzymał go, popatrzył uważnie na Konrada i powiedział:
- Cała szkoła się nas boi. Nikt, nigdy nie odważył się nas zaczepić, ani zwrócić nam uwagi.
A ty tak po prostu podchodzisz i nas obrażasz. Albo jesteś głupi, albo odważny. Tak, czy inaczej jestem pod wrażeniem. Dlaczego to robisz?
- Po prostu nie mogę już na to patrzeć. To godzi w patriotyzm i wszystko, co z nim związane.
- Czemu niby ten cały patriotyzm jest taki ważny?
- Jeżeli chcesz to mogę ci pokazać.
- Jak to?
- Zobaczmy się po lekcjach pod szkołą, to ci wszystko wyjaśnię.
- Ok. Umieram z ciekawości.
Po tych słowach chłopcy rozstali się i każdy poszedł w swoją stronę. Daniel długo zastanawiał się, o co chodzi i nie mógł doczekać się końca lekcji. Kiedy wreszcie zadzwonił dzwonek, najszybciej jak mógł wyszedł ze szkoły. Konrad już na niego czekał.
- Chodź przejdziemy się.
- Dokąd? – zapytał z ciekawością Daniel.
- Zobaczysz.
Szli jakieś 20 minut, aż w końcu znaleźli się pod starym, drewnianym domem.
- Co to za miejsce? – zapytał Daniel.
- Wejdźmy.
Konrad zapukał i po chwili obaj byli w środku. Wewnątrz chłopcy ujrzeli starszego pana.
Daniel ze zdumieniem stwierdził, że mężczyzna nie ma nóg. Jednak nic nie powiedział, tylko przyglądał się, jak Konrad mu pomaga w podstawowych czynnościach. Dopiero kiedy znaleźli się znowu na zewnątrz Daniel zapytał:
- Po co tam poszliśmy?
- Wiesz kto to jest? To weteran wojenny. Ten człowiek stracił nogi, ponieważ walczył za naszą ojczyznę. Robił wszystko, aby można było mówić w Polsce naszym językiem, a także abyśmy mogli czcić barwy biało-czerwone. Jak myślisz robił to po to, aby ktoś później kompletnie ignorował, to, co stanowi naszą tożsamość? Pewnie nigdy nie przypuszczał, że to nie obcy, tylko my - Polacy będziemy niszczyli narodowe symbole.
Daniel nic przez chwilę nie mówił. Wydawał się być wstrząśnięty tym, co usłyszał.
- A co z ofiarami wojny – kontynuował Konrad – tymi, którzy zginęli w walce o ojczyznę. Tak im się odpłacamy. Większość z nas już zapomniała o bohaterach, a przecież ginęli także za nas. Młodzież nosi buzy z patriotycznymi napisami i symbolami, no bo przecież taka jest moda, ale tak naprawdę niewielu rozumie ich sens, niewielu wie, kim byli żołnierze wyklęci.
- Wstyd mi teraz – odezwał się Daniel – myślę, że gdyby wszyscy zobaczyli to, co ja- wiele by się zmieniło. Opowiem o tym chłopakom, ponieważ powinni poznać sprawę od tej strony. Chciałbym również przeprosić cię Konrad za nasze zachowanie i obiecać, że od teraz wszystko będzie inaczej.
Daniel dotrzymał obietnicy i od tej pory skończyła się agresja wobec innych uczniów. Nikt już nie musiał się bać, ponieważ chłopcy zrozumieli, że powinni trzymać się razem. Konrad z Danielem zostali przyjaciółmi. W następnym roku wspólnie udekorowali szkołę z okazji Święta Flagi. Czuli dumę z bycia Polakami.


Natalia Usowska - Wolność
Pierwszy i drugi 
A potem trzeci rozbiór 
I nadszedł koniec...
Koniec wolności
Zniknął z mapy piękny kraj
Lecz nie z serc ludzi
Którzy niezłomni, nieugięci
I nadszedł kres...
Cierpienia, bólu i łez
Kres smutku i goryczy
Po tylu próbach 
Wyrwania się z niewoli
Po 123 latach czekania 
Na Niepodległość
Odzyskana... 
Wolność
Kacper Sochan – Jedyna
Taka piękna i niezastąpiona
To jest właśnie nasza Ojczyzna!
Taka jedyna w moich oczach
To kraj mojego dzieciństwa
Tyle wspomnień z Nią związanych,
Takich sielskich i spokojnych
Przeżyła wiele chwil ciężkich i radosnych
Choć raniona była często 
To i tak nasza jedyna
Bo to nasza Ziemia Ojczysta! 
Jej granice są na mapach
Choć kiedyś często się zmieniały
Zawsze jednak walczyliśmy do końca
By uratować naród cały

Opracowanie i foto: Daniel Buchowiecki/Milena Garncarz
12.04.2018

WYNIKI XV EDYCJI KONKURSU "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI"

15 marca 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbył się kiermasz prac konkursowych XV edycji konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei". Wolontariusze ze Szkolnego Klub Wolontariatu tejże szkoły, realizowali jeden z najważniejszych celów akcji, zbierając fundusze na zakup paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

Konkurs "Wokół Wielkanocnej Nadziei" miał również na celu: integrację dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z różnych placówek oświatowych i instytucji we wspólnej akcji, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwartości na potrzeby i problemy innych oraz inspirowanie do aktywności, współdziałania w grupie i pomocy bliźniemu.

Kiermasz otworzył Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Marek Kozielewicz, witając przybyłych gości. Jak co roku, na otwarciu wystawy mieliśmy zaszczyt gościć znakomitości z powiatu, miasta i gminy Hrubieszów. Wśród nich znaleźli się: Pani Anna Frączek - Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego, Pan Stanisław Sitarz - Przewodniczący Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, Pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, Pan Dariusz Korneluk - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Pani Jolanta Laskowska - Zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Pani Halina Bogatko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Pani Anna Nowosad - terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Pani Melania Rakuś - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Pani Irmina Drawdzik - pracownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, Pani Agnieszka Wróblewska - pracownik Urzędu Miasta w Hrubieszowie, Pan Marcin Nadulski - pracownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, Pani Halina Zalichta i Pani Beata Pyda - terapeuta Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie, Pan Zbigniew Petruczynik i Pan Zygmunt Ryszkiewicz - Wicedyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Panie: Joanna Kornicka, Magdalena Jędruszczak, Monika Kot oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję konkursową, która pracowała intensywnie, borykając się z niełatwymi decyzjami, w tak z olbrzymiej ilości nadesłanych prac konkursowych, pragnąć wybrać te najpiękniejsze z najpiękniejszych, które spełniły kryteria zamieszczone w regulaminie konkursu tj. ogólny wygląd prezentowanych prac (estetyka, aranżacja, oznakowanie) z uwzględnieniem następujących elementów m.in.: dziedzictwo historyczno – kulturowe: nawiązanie do regionalnej tradycji świąt wielkanocnych, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej regionalnej tradycji i zwyczajów narodowych w związku obchodami 100 - lecia odzyskania niepodległości Polski.

Pomimo, że wszystkie nadesłane prace konkursowe są bez wątpienia arcydziełem, powołana komisja konkursowa przyznała nagrody w sześciu kategoriach wiekowych i czterech kategoriach konkursowych: palma, pisanka, kartka i stroik.

W Kategorii I - Przedszkolaki komisja w składzie: przewodnicząca - Pani Anna Frączek członkowie - Pan Stanisław Sitarz i Pan Dariusz Czujkowski wyłoniła laureatów i nagrodziła:

  Kategoria Pisanka
 • I miejsce - Amelia Łuszczewska - Szkoła Podstawowa w Husynnem
 • II miejsce - Filip Sułek - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu
 • III miejsce - Julia Kanonienko - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
 • III miejsce Adrian Pietrusiewicz - Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie
  Kategoria Stroik
 • I miejsce - Anna Świętoniewska - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
 • II miejsce - Wojciech Malinowski - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach
 • III miejsce - Praca zbiorowa 3-4 latki - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem
  Kategoria Palma
 • I miejsce - Gabriela Brudzisz - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach
 • II miejsce - Praca zbiorowa 4 -latki - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
 • III miejsce - Filip Sułek - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu
  Kategoria Kartka
 • I miejsce - Karolina Kowalczuk - Szkoła Podstawowa w Husynnem
 • II miejsce - Kajetan Majewski - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Lena Stefańska - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Moniatyczach

W Kategorii II - Uczniowie Szkoły Podstawowej klasy I-III komisja w składzie: przewodnicząca - Pani Irmina Drawdzik, członkowie - Pani Halina Zalichta i Pan Marcin Nadulski wyłoniła laureatów i nagrodziła:

  Kategoria Pisanka
 • I miejsce - Jakub Białek - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • II miejsce - Zuzanna Grzesiak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble
 • III miejsce - Jacek Karpiuk - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
  Kategoria Stroik
 • I miejsce - Adam Martyniuk - PZPSW w Hrubieszowie
 • II miejsce - Kamila Chwedczuk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Julia Wojcieszek - Szkoła Podstawowa w Husynnem
  Kategoria Palma
 • I miejsce - Patryk Najczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
 • II miejsce - Mateusz Magier - Szkoła Podstawowa w Husynnem
 • III miejsce - Klaudia Piszka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
  Kategoria Kartka
 • I miejsce - Milena Mamełko - Szkoła Podstawowa w Husynnem
 • II miejsce - Sandra Policha - PZPSW w Hrubieszowie
 • III miejsce - Maja Pliszka - Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Kategoria III - Szkoła Podstawowa klasy IV-VII komisja w składzie: przewodniczący - Pan Dariusz Korneluk i członkowie - Pani Jolanta Laskowska i Pani Melania Rakuś wyłoniła laureatów i nagrodziła:

 • Kategoria Pisanka
 • I miejsce - Karol Jantas - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • II miejsce - Julia Duda - Szkoła Podstawowa w Sahryniu
 • III miejsce - Amelia Szybista - Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
 • III miejsce - Agata Kusiak - Szkoła Podstawowa w Mienianach
  Kategoria Stroik
 • I miejsce - Sandra Radomska - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 • II miejsce - Kacper Skrzypczak - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 • III miejsce - Jakub Piróg - Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
  Kategoria Palma
 • I miejsce - praca zbiorowa Szkolnego Koła Wolontariatu - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
 • II miejsce - Alicja Karpiuk - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • III miejsce - Wiktoria Wsolak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble
  Kategoria Kartka
 • I miejsce - Blanka Hrycuniak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie
 • II miejsce - Paulina Muzyczuk - PZPSW w Hrubieszowie
 • III miejsce - Maciej Strycharz - Szkoła Podstawowa w Moniatyczach

W Kategorii IV - Gimnazjum komisja w składzie: przewodnicząca - Pani Beata Pyda, członkowie - Pan Zygmunt Ryszkiewicz i Pani Joanna Kornicka wyłoniła laureatów i nagrodziła:

  Kategoria Pisanka
 • I miejsce - Adriana Wojtiuk - Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
 • II miejsce - Angelika Łazorczyk - Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
 • II miejsce - Oliwia Wietrzyk - Szkoła Podstawowa w Sahryniu
 • III miejsce - Patrycja Rot - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
  Kategoria Stroik
 • I miejsce - Alicja Kujawska - Gimnazjum w Moniatyczach
 • I miejsce - Aneta Kurzepa - Szkoła Podstawowa w Sahryniu
 • II miejsce - Adam Bartyzel - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
 • III miejsce - Anna Rędzia - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
  Kategoria Palma
 • I miejsce - Grzegorz Jaroszewicz - PZPSW w Hrubieszowie
 • II miejsce - Aleksander Hejna - Gimnazjum w Moniatyczach
 • III miejsce - Adrian Orlon - Gimnazjum w Trzeszczanach
  Kategoria Kartka:
 • I miejsce - Martyna Hrycuniak - Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie
 • II miejsce - Karolina Fila - Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
 • III miejsce - Dominika Borsuk - PZPSW w Hrubieszowie

W kategorii V - Szkoły Średnie komisja w składzie: przewodnicząca - Pani Agnieszka Wróblewska, członkowie - Pan Zbigniew Petruczynik i Pani Magdalena Jędruszczak wyłoniła laureatów i nagrodziła:

  Kategoria Pisanka
 • I miejsce - Karolina Maciejewska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • II miejsce - Katarzyna Wójtowicz - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Aleksandra Jóźwiak - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
  Kategoria Stroik
 • I miejsce - Eliza Reszet - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • II miejsce - Aleksandra Jóźwiak - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • II miejsce - Katarzyna Mączka - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Barbara Kusiak - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
  Kategoria Palma
 • I miejsce - Martyna Różańska - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • II miejsce - Alicja Prus - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Anna Mróz - Świetlica Wiejska w Stefankowicach Kolonii
 • III miejsce - Paulina Lackowska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
  Kategoria Kartk
 • I miejsce - Agnieszka Brylewska - PZPSW w Hrubieszowie
 • II miejsce - Sylwia Walencik - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Anita Antosiewicz - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Joanna Mociak i Aleksandra Berlicka - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

W Kategorii VI - Osoby Dorosłe komisja w składzie: przewodnicząca - Pani Halina Bogatko, członkowie - Pani Anna Nowosad i Pani Monika Kot wyłoniła laureatów i nagrodziła:

  Kategoria Pisanka
 • I miejsce - praca zbiorowa Pracowni Krawiecko - Tkackiej - WTZ Hrubieszów
  Kategoria Stroik
 • I miejsce - praca zbiorowa Pracowni Umiejętności Społecznych - WTZ Hrubieszów
 • II miejsce - praca zbiorowa Pracowni Ogrodniczo Kwiatowej - WTZ Hrubieszów
 • III miejsce - Marta Lisiuk - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie
  Kategoria Palma
 • I miejsce - Marzena Różańska - Świetlica Wiejska w Stefankowicach.
 • II miejsce - Barbara Szpakowska - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie
 • III miejsce - praca zbiorowa - Koło Gospodyń Wiejskich w Szpikołosach
  Kategoria Kartka
 • I miejsce - Aleksandra Jakubczak - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie
 • I miejsce - Maria Smyk - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie
 • II miejsce - Anna Szady - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie
 • III miejsce - Michał Kańkowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie

W imieniu organizatorów XV edycji konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei" dziękujemy wszystkim uczestnikom, tym malutkim i dużym, ich opiekunom oraz tym, którzy wsparli ją symboliczną złotówką, dokonując zakupu prac konkursowych podczas kiermaszu, bowiem największym bogactwem każdego człowieka jest chęć niesienia pomocy i dawania nadziei.

Beata Tomaszczuk/Joanna Kornicka/ Foto: uczniowie II tb ZSnr1
09.04.2018

LEKCJA PATRIOTYZMU

Biografia Józefa Piłsudskiego - Pierwszego Marszałka Polski, była tematem lekcji muzealnej, w której uczestniczyli dzisiaj uczniowie klasy IT c. Młodzież obejrzała także wystawę poświęconą tej wybitnej postaci.

Więcej/Mniej

Naszym przewodnikiem była dr Justyna Wojtiuk - pracownik Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Info i foto: Daniel Buchowiecki
09.04.2018

SPAWACZE Z CERTYFIKATEM

W ramach realizacji projektu "Kompetentni na rynku pracy dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy" zorganizowano kurs spawalniczy metodą MAG, w którym uczestniczyć będzie łącznie 72 uczniów ZSZ i Technikum, Pierwsza grupa, która już rozpoczęła kurs w ramach projektu otrzymała odzież roboczą, materiały dydaktyczne i badania lekarskie.

Więcej/Mniej

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w grupach 10-osobowych, praktyczne w grupach 6-osobowych. W ramach realizacji projektu zakupiono także 2 profesjonalne urządzenia spawalnicze oraz sprzęt do przygotowania próbek. Zmodernizowana została pracownia spawalnicza: wymieniono instalację grzewczą, wylano posadzkę, zmodernizowano instalację oświetleniową i wentylacyjną. Wykonano także nowe boksy spawalnicze. Pracownia uzyskała atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na 1 rok. Jest to pierwszy taki atest w historii szkoły.

Krzysztof Kozłowski/ Foto: Krystian Kowalczuk
08.04.2018

WIELKANOCNE ŻYCZENIA

Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły zdrowie, autentyczną radość oraz wzajemną życzliwość. Niech staną się źródłem wzmacniania ducha.

Oby Zmartwychwstały Chrystus, który niesie odrodzenie, napełnił Was pokojem, wiarą i siłą, która pozwoli pokonać trudności i sprawi, że z ufnością będą Państwo patrzeć w przyszłość...

Redakcja
31.03.2018

PRZYPOMINAMY, TO JUŻ 13 KWIETNIA!

W ostatnim czasie dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych zadają sobie pytania: Jak zachęcić kandydatów do wyboru danego zawodu w naszej szkole? W jaki sposób szkoła zawodowa może promować kształcenie w zawodach?

Więcej/Mniej

Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, Kuratorium Oświaty w Lublinie - Delegatura w Zamościu we współpracy z organami prowadzącymi szkoły oraz szkołami zawodowymi 13 kwietnia 2018 r. w godzinach 8.30 - 12.00 organizuje dzień promujący kształcenie zawodowe pod hasłem: "Zawodowy strzał w 10 - możesz wybrać i wygrać" skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W tym dniu chcemy, wspólnie z pracodawcami, zachęcić młodzież do podjęcia nauki w szkołach zawodowych: technikum, szkole branżowej I i II stopnia oraz szkole policealnej.

Pragniemy udowodnić, że szkoła zawodowa jest szkołą pozwalającą na zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. To absolwenci tych szkół zostają m.in.: mechanikami, informatykami, kucharzami, handlowcami, budowlańcami, elektrykami, kelnerami, kierowcami, a więc fachowcami, których potrzebuje współczesny rynek pracy.

Również w powiecie hrubieszowskim odbędzie się spotkanie przedstawicieli szkół zawodowych naszego powiatu, pracodawców oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18A, dnia 13 kwietnia 2018 r. w godzinach 8.30 - 12.00.

Zachęcamy także pracodawców do udziału w akcji promującej szkolenie zawodowe oraz przyszłych uczniów szkół zawodowych do zapoznania się z ofertą kształcenia zawodowego w powiecie hrubieszowskim.

Organizatorzy zapraszają!
31.03.2018

100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI

"Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich" - mówił Józef Piłsudski. Polacy po 123 latach zaborów nigdy nie zapomnieli o Niepodległości. Kolejne pokolenia marzyły o Niej i o Nią walczyły.

Więcej/Mniej

2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, to więc doskonała okazja, aby młodym Polakom jeszcze częściej przypominać o wspaniałych bohaterach narodowych.

W jednym z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie nauczyciele: Barbara Pilarczyk, Aneta Dąbrowska i Daniel Buchowiecki przygotowali gazetkę "KARTKI Z KALENDARZA" upamiętniająca ważne wydarzenia i dzieje Polski.

Daniel Buchowiecki
31.03.2018

ABSOLWENCIE, A MOŻE WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ?

Co może zrobić absolwent technikum? Może kontynuować naukę na studiach, poszukać pracy albo założyć własną działalność gospodarczą.

Więcej/Mniej

Właśnie do tej trzeciej możliwości przekonywał uczniów klasy IV Te kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych - Artur Wojtiuk właściciel hrubieszowskiego biura rachunkowego, które zajmuje się szeroko pojętą księgowością i doradztwem Centrum-Doradztwa-Artur-Wojtiuk

Nasz gość radził, by zacząć od dokonania bilansu, znalezienia odpowiedniego lokalu i inwestowania w nowoczesne urządzenia.

Poinformował, że fundusze na rozpoczęcie działalności pozyskać można choćby poprzez dotacje, w czym pomaga m.in. Centrum Doradztwa. Wskazał na bardzo uproszczoną od niedawna rejestrację działalności poprzez internet i stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Na podstawie matematycznych symulacji zaprezentował, z jakimi kosztami musi liczyć się przyszły właściciel warsztatu usługowego i jakich zysków może oczekiwać.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę cenną lekcję.

Daniel Buchowiecki
30.03.2018

WYRÓŻNIENIE W OKR DLA NASZEJ RECYTATORKI!

Emilia Tomaszewska - uczennica klasy I Tc otrzymała wyróżnienie podczas eliminacji powiatowych do 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 27 marca 2018 roku. Emilka recytowała wiersz "Umarła lalka" M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i fragment prozy B. Schulza. Uczennica była przygotowywana przez nauczyciela języka polskiego.

Więcej/Mniej

Po przedstawieniu wyników był czas na rozmowę dotyczącą recytacji i życzliwe rady dla młodej artystki, za które serdecznie dziękujemy jurorkom: Marzannie Muzyczuk - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Elżbiecie Denys - Szkoła Podstawowa w Strzyżowie i Sylwii Heś - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie. Emilce raz jeszcze gratulujemy!

Daniel Buchowiecki/ Foto: Andrzej Marut
29.03.2018

WARSZAWA PEŁNA SMAKÓW - TARGI EUROGASTRO 2018

23 marca 2018r. uczniowie klasy III Tb i II Tb kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy III A - kucharz wraz z opiekunami: Joanną Janicką, Anną Gałką i Justyną Chwedczuk, uczestniczyli w wycieczce na Targi EuroGastro 2018, które odbywały się na terenie Centrum Targowo - Kongresowego w Warszawie.

Więcej/Mniej

Już kolejny raz młodzież z naszej szkoły brała udział w targach, dzięki którym mogła poznać najnowsze techniki przyrządzania potraw, nowy, specjalistyczny sprzęt do pracy w kuchni i różne elementy wyposażenia zakładu gastronomicznego.
Mogła także posmakować wielu potraw i nowości kulinarnych.
Te największe targi w Polsce stały się także okazją do spotkania wielu przedstawicieli sztuki kulinarnej i aktorów - byli to m.in.: Kurt Scheller, Teo Vafidis, Robert Sowa, Łukasz Nowicki czy Zygmunt Chajzer.

W ramach wycieczki nasi uczniowie odwiedzili również Park Trampolin - Hangar 646 w Warszawie, w którym mogli spożytkować całą swoją energię.

Przy okazji dziękujemy miłym kierowcom z firmy Transway za bezpieczną i wygodną podróż.

Aleksandra Skwarek/Joanna Janicka
29.03.2018

PRZEKAŻ 1% PODATKU LUB DAROWIZNĘ NA SZLACHETNY CEL

Nazywam się Jarosław Aleksandrowicz, mam 42 lata. Od 1993 roku, po niefortunnym skoku do wody, jestem sparaliżowany od klatki piersiowej w dół, częściowo mam też sparaliżowane ręce. ZUS przyznał mi orzeczenie o I grupie inwalidzkiej (całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji). Niestety, sprzęt, rehabilitacja, leczenie oraz życie codzienne są bardzo kosztowne i nie stać mnie na nie. Dlatego zwracam się do Państwa o pomoc w zbiórce środków na rehabilitację, leczenie, spełnienie marzeń i inne moje potrzeby.

Więcej/Mniej

Przekazując 1% podatku lub darowizny na moje subkonto w Fundacji AVALON z dopiskiem Aleksandrowicz, 608 pomagacie mi Państwo w moich codziennych zmaganiach.

W imieniu Pana Jarosława i swoim - zachęcamy do pomocy!

Redakcja
17.01.2018

PAMIĘTAJĄ O SENIORACH

"Jałmużna Wielkopostna" - to już XXIII edycja, która uczy nas, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, bardziej niż chleba i wody. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem "Dar juniora dla seniora". Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas wśród swoich kolegów zebrały datki do skarbonek, które są wyrazem solidarności z osobami starszymi.

Opiekun SKC - Barbara Żeromska
28.03.2018

ZA NAMI "DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

22 marca 2018r. w naszej szkole odbył się "Dzień Przedsiębiorczości". Inicjatywa ta sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Więcej/Mniej

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: zweryfikowania swoich wyobrażeń o wybranym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu i umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem, a karierą zawodową i zapoznania się z organizacją pracy i zarządzaniem firmą.

Koordynatorzy programu: Ewa Krasińska, Joanna Wawrzaszek, Urszula Grądz i Grzegorz Frączek dziękują firmom i instytucjom, które przyjęły uczniów w "Dniu Przedsiębiorczości" za życzliwość zaangażowanie i wszechstronną pomoc. Firmy biorące udział w tej ważnej inicjatywie to:

 • - Firma SŁAWEX - Zbigniew Sławiński - PSB MRÓWKA
 • - Market Budowlany - Hrubieszów, ul. Kolejowa 16
 • - "CYTRO" STAROPOLSKA - Z. Rezler, M. Soja, G.Szeląg - Hrubieszów, ul. Kolejowa 8b
 • - Bar Restauracja "U CHŁOPA" - Lucyna Gniecka i Przemysław Gniecki - Hrubieszów, ul. Kolejowa 29
 • - Restauracja SHALOM Firma Handlowo - Usługowa "NOVAX" Dariusz Nowak - Hrubieszów, ul. Kościelna 5
 • - "PLASTBUD" Jolanta Młynarczyk - Hrubieszów, ul. Dwernickiego 179
 • - GEO-POMIAR BIURO USŁUG GODEZYJNYCH - Aleksandra Różańska - Hrubieszów, ul. 3 Maja 10
 • - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIST" - Krzysztof Drączkowski - Hrubieszów, ul. Kolejowa 23
 • - ŁUKASZ KUSIAK SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA - Hrubieszów, ul. Kolejowa 1A
 • - FITNESS CLUB "SYLWETKA" - Helena Kowalczuk - Hrubieszów, ul. Ciesielczuka 2
 • - WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - Hrubieszów, ul. Listopadowa 3
 • - Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" - Hrubieszów, ul.27-Wołyńskiej Dywizji Piechoty A.K.11
 • - Handel-usługi WIESŁAW FURMANEK - Hrubieszów, ul. Kolejowa 8
 • - "OMEGA" Barbara Gałan - Hrubieszów, ul. Targowa 17
 • - HR PROFIT Sp. z o.o. Sp. K - Hrubieszów, ul. Kolejowa 8
 • - MAX FOOD Ahmad Fawad - Hrubieszów, ul. Zamojska 18
 • - Montownia fryzur "U JUSTYNY" - Justyna Szymczuk - Hrubieszów, ul. Mickiewicza 1C/5
 • - Pizzernia "SOPRANO" - Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 57.

Ewa Krasińska
28.03.2018

REDAKTOR NACZELNY W KLASIE I TA

Dzisiaj uczniów klasy I ta odwiedził Mateusz Sawczuk - redaktor naczelny akademickiej gazety "Skafander", którą regularnie czyta młodzież naszej szkoły.

Więcej/Mniej

Nasz gość opowiedział o swojej pracy i studiowaniu, przekazał także najnowszy numer "Skafandra".

Daniel Buchowiecki
27.01.2018

"KELNER - BARMAN - KELNER OD WIN" - KURS Z CERTYFIKATEM

Z okazji Światowego Dnia Kelnera - VIII edycji ustanowionego przez Akademię Kelnerską Grzegorza Górnika w dniach 23 - 24 marca 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbył się kurs "Kelner - Barman - Kelner od win". W warsztatach wzięli udział uczniowie z klas: Ib, Itb, Itc, IItb, IVtd i osoby spoza szkoły. Kurs prowadził Grzegorza Górnik twórca i założyciel Akademii Kelnerskiej. Opiekę nad organizacją kursu sprawowały: Beata Tomaszczuk i Anna Wiśniewska.

Więcej/Mniej

Warsztaty oparte były na prezentacji i ćwiczeniach. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności i podnosili wiedzę w zakresie: serwisu specjalnego, standardów nakrycia stołu, zastawy i menażu do serwisu specjalnego. Przyrządzając homary, małże, kawior, ślimaki i szkoląc umiejętności w ich podawaniu gościom, zapoznawali się z nowymi trendami w sztuce serwowania dań. Młodzież mogła zobaczyć, w jaki sposób przygotowuje się potrawy w obecności gościa na stoliku barmańskim, na którym przyrządzono homara i flambirowane banany. Poznała różne rodzaje nakrycia i zastawy stołowej: linię sztućców stołowych (pełny wachlarz, lina porcelany, linia szkła). Nauczyła się serwowania wina musującego, i dekantacji wina czerwonego. Zdobyła obszerny zasób wiedzy dotyczący składników i sposobów sporządzania drinków. Wypracowanie własnych receptur trafiających w gusta klientów to jednak kwestia praktyki i wyczucia.

Barman to zawód nie dla każdego, to profesja dla tych osób, którzy potrafią czarować. Barman to magik płynnych smaków, ekwilibrysta shakera i butelek, a także cierpliwy słuchacz ludzkich zwierzeń. W ramach warsztatów młodzież obejrzała filmy edukacyjne: serwis synchroniczny, standardy obsługi kelnerskiej, "zaklęte rewiry" - kultowy film przedstawiający pracę kelnerów, film na temat sztuki zachowania się przy stole. Grupa wzięła udział w ćwiczeniach układania dekoracyjnych bankietówek, nakrycia obrusem - prostokąt, kwadrat. Każdy uczestnik warsztatów praktykował z tacą (noszenie szkła, serwowanie napojów, noszenie talerzy zasadniczych, zbieranie brudnej zastawy stołowej).

Największym zainteresowaniem podczas warsztatów cieszyły się pokazy sztuki kelnersko - barmańskiej przedstawiane przez trenera - otwieranie szampana szablą. Ten show wykonało profesjonalnie trzech uczniów, choć próbowało wielu, wiadomo jednak, że to trening czyni mistrza.

Kurs dostarczył nie tylko wiedzy na temat zawodu kelnera i barmana, ale przede wszystkim pokazał wyraźną granicę między wiedzą, profesjonalizmem a rzeczywistością, z którą spotykamy się na co dzień w barach i restauracjach. Niewiedza i niekompetencja osób wykonujących profesję kelnera czy barmana dewaluuje się i wielu sytuacjach ujmuje jego randze i znaczeniu.

Zawód kelner - barman, nie należy do najłatwiejszych. To obcowanie z ludźmi. dostosowanie mowy ciała, wyrazu twarzy do zaistniałej sytuacji, a już koniecznie, do sposobu przygotowywania i serwowania dań. Zarówno kelner jak i barman powinni wykazywać się cierpliwością i kreatywnością. Sztuka usługiwania to aktorstwo, chodzi tu zarówno o improwizowanie, jak i sposób wykonania oraz produkt końcowy. Klient ma czuć się oczarowany.
Warunkiem do spełnienia tego, powinien być profesjonalizm i sposób traktowania wykonywanej pracy, który graniczy z pasją lub ją w pełni odzwierciedla.

Kurs zakończył się testem sprawdzającym. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia. Na zakończenie Pan Grzegorz Górnik, wręczył indeksy - certyfikaty sporządzono w języku polskim i angielskim. Zaoferował młodzieży kolejne szkolenie - Menedżer Restauracji, który jest kolejnym etapem rozwoju umiejętności oferowanym przez Akademię Kelnerską.

Beata Tomaszczuk
27.03.2018

NASI UCZNIOWIE W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA

2 marca 2018r. odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta, na której powołano Radę VI kadencji. W skład nowej Młodzieżowej Rady Miasta weszli między innymi uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Rozwadowska z klasy I tc, która dodatkowo będzie pełnić funkcję Sekretarza i Marek Chmielewski z klasy II td. Gratulujemy!

Źródło i fot.: UM Hrubieszów/Zebrał: Daniel Buchowiecki
26.03.2018

TARGI BUDOWLANE I ZAJĘCIA REKREACYJNE

23 marca 2018r. uczniowie klasy II b (kucharz), klasy III tc (technik handlowiec i kelner) oraz III ta (technik pojazdów samochodowych) Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie w ramach "Dni otwartych koszar".

Więcej/Mniej

23 marca 2018r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, udali się do Lublina celem zwiedzania Międzynarodowych Tarów Budowlanych „LUBDOM - Wiosna 2018”, które odbywały się w Hali Targowej w Parku Ludowym. Targi LUBDOM to najstarsza i największa tego typu impreza w tym regionie Polski, skierowana zarówno do przedsiębiorców, handlowców, przedstawicieli firm z branży budowlanej, jak i do osób prywatnych, noszących się z zamiarem budowy, remontu lub kupna domu, czy mieszkania.

Podczas targów młodzież miała możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i wyrobami budowlanymi. Mogła także uzyskać porady i informacje od fachowców z różnych dziedzin.

W ramach wycieczki młodzież szkolna odwiedziła również park trampolin "Mania Skakania" oraz zwiedziła stadion piłkarski Arena Lublin. Na zakończenie udała się do galerii handlowej Felicity, gdzie obejrzała seans filmowy "Pacific Rim: Rebelia".

Jacek Naja
25.03.2018

WIZYTA W 2. PUŁKU ROZPOZNAWCZYM - A MOŻE BY TAK DO WOJSKA?...

23 marca 2018r. uczniowie klasy II b (kucharz), klasy III tc (technik handlowiec i kelner) oraz III ta (technik pojazdów samochodowych) Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie w ramach "Dni otwartych koszar".

Więcej/Mniej

Celem wycieczki było zapoznanie się z ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki oraz tradycjami i historią 2. Pułku Rozpoznawczego przez uczniów będących w niedługim czasie potencjalnymi kandydatami do służby w tak elitarnej jednostce.
Na terenie pułku młodzież wraz z opiekunami została powitana w imieniu Dowódcy Pułku przez st. kpr. Pana Piotra Stafińskiego.
I etapem wycieczki było zwiedzanie Sali Tradycji i zapoznanie uczniów przez Panią Natalię Sidor z historią i tradycjami 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Ponadto, zwiedzający mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami żołnierzy pułku, a także zobaczyć trofea zdobyte w różnych zawodach i konkursach.

Kolejnym etapem wycieczki było obejrzenie na placu musztry tutejszej jednostki sprzętu bojowego. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia między innymi wozów rozpoznawczych BRDM-2, samochodów HMMWV, quadów oraz broni osobistej i zespołowej żołnierzy, a także innego ekwipunku osobistego będącego na wyposażeniu zwiadowców przeznaczonego do prowadzenia rozpoznania w różnych warunkach terenowych i pogodowych.
Na zakończenie wycieczki uczniowie mieli możliwość obejrzenia spadochroniarni oraz wieży spadochronowej, gdzie plut. Tomasz Michna i st.szer. Grzegorz Kaziuk zapoznali młodzież ze sprzętem spadochronowym wykorzystywanym do szkolenia i realizacji zadań przez żołnierzy 2. Pułku Rozpoznawczego. Uczniowie mieli możliwość przymierzenia wyposażenia skoczków spadochronowych oraz zadawania pytań związanych z wykonywaniem skoków spadochronowych. W trakcie wizyty w jednostce wojskowej towarzyszyły nam Panie: Irena Łasocha-Hucz i Paulina Kot z sekcji wychowawczej, które przekazywały informacje dotyczące 2. Pułku Rozpoznawczego.
Organizatorami szkolnej wycieczki byli: Alicja Ryszkiewicz, Magdalena Jędruszczak i Robert Pokrywka. Serdecznie dziękujemy za ciepłe i miłe przywitanie w murach jednostki wojskowej oraz możliwość ich zwiedzania, a także za cenne informacje przekazane w trakcie pobytu Dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego - Panu ppłk Mirosławowi Biszczatowi.

Organizatorzy/Foto: Dominika Bobak/Kinga Kwiatkowska
24.03.2018

KURS "KELNER - BARMAN - KELNER OD WIN"

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych umiejętności zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym, organizowanym w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Zajęcia poprowadzi właściciel znanej w całym kraju Akademii Kelnerskiej - Grzegorz Górnik. W ciągu dwóch dni - od 23 do 24 marca 2018 r. uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi konsumenta.

Kurs zakończy się egzaminem w formie testu, który umożliwi uczestnikowi otrzymanie certyfikatu w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela Beata Tomaszczuk – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 (budynek B, sala 206, telefon kontaktowy: 660-797-895). Koszt szkolenia - 250 zł.

Beata Tomaszczuk
21.03.2018

PRZEKAŻĄ POTRZEBUJĄCYM

"Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich"... właśnie w tej atmosferze 9 i 10 III 2018r. Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę żywności w supermarketach pod hasłem "TAK, POMAGAM!".

Nasi wolontariusze zbierali artykuły spożywcze, z których zrobili paczki dla potrzebujących. W akcji wzięli udział uczniowie z klasy: Itb, Itc, IV tc, III a, IItb i IVtd.

Opiekun SK Caritas: Barbara Żeromska
20.03.2018

"ZAWODOWY STRZAŁ W 10 – MOŻESZ WYBRAĆ I WYGRAĆ"

W ostatnim czasie dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych zadają sobie pytania: Jak zachęcić kandydatów do wyboru danego zawodu w naszej szkole? W jaki sposób szkoła zawodowa może promować kształcenie w zawodach?

Więcej/Mniej

Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, Kuratorium Oświaty w Lublinie - Delegatura w Zamościu, we współpracy z organami prowadzącymi szkoły oraz szkołami zawodowymi, organizuje w dniu 13 kwietnia 2018 r. dzień promujący kształcenie zawodowe pod hasłem: "Zawodowy strzał w 10 - możesz wybrać i wygrać" skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W tym dniu chcemy, wspólnie z pracodawcami, zachęcić młodzież do podjęcia nauki w szkołach zawodowych: technikum, szkole branżowej I i II stopnia oraz szkole policealnej. Pragniemy udowodnić, że szkoła zawodowa jest szkołą pozwalającą na zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. To absolwenci tych szkół zostają m.in.: mechanikami, informatykami, kucharzami, sprzedawcami, budowlańcami, elektrykami, kelnerami, kierowcami, a więc fachowcami, których potrzebuje współczesny rynek pracy.

Również w powiecie hrubieszowskim odbędzie się spotkanie przedstawicieli szkół zawodowych naszego powiatu, pracodawców oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18A, dnia 13 kwietnia 2018 r. w godzinach 8.30 – 12.00.

Zachęcamy także pracodawców do udziału w akcji promującej szkolenie zawodowe oraz przyszłych uczniów szkół zawodowych do zapoznania się z ofertą kształcenia zawodowego w powiecie hrubieszowskim.

Zespół Szkół nr 1
Telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl
Facebook: Zespół-Szkół-nr-1-w-Hrubieszowie-kształcimy-z-widokiem-na-przyszłość

Organizatorzy
15.03.2018

KIERMASZ PRAC KONKURSOWYCH - PISANEK, PALM, KARTEK I STROIKÓW WIELKANOCNYCH

Beata Tomaszczuk
14.03.2018

ŻOŁNIERZ - TO BRZMI DUMNIE

W zeszły piątek, 9 marca w klasie I Tc odbyło się spotkanie, w którym wziął udział żołnierz zawodowy z Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie st. chor. sztab. Arkadiusz Rycerz. Nasz gość przedstawił na początku rys historyczny, tradycje oraz postać patrona 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal, który nazwany był pierwszym partyzantem Rzeczypospolitej. Dowodził on wydzielonym oddziałem Wojska Polskiego po klęsce kampanii wrześniowej, aż do chwalebnej śmierci - w kwietniu 1940 roku. Zaprezentowana została struktura Jednostki Wojskowej, główne zadania realizowane przez zwiadowców, sprzęt, jaki posiadają na swoim wyposażeniu, pojazdy oraz broń, a także zwykły dzień w koszarach, od chwili przekroczenia murów jednostki i porannego treningu fizycznego, aż do apelu południowego kończącego zajęcia w koszarach.

Więcej/Mniej

Szczególną uwagę, zwrócił nasz gość, na konieczność przygotowania fizycznego, kondycyjnego, wytrzymałość i odporność na trudy codziennej służby. Opowiedział, dlaczego podczas kwalifikacji do służby w jednostce tak duży nacisk kładzie się na sprawność fizyczną oraz odporność psychiczną. Warunki te są niezbędne podczas wykonywania zadań, jakie realizują zwiadowcy, są to m.in. skoki ze spadochronem, zadania rozpoznawcze takie jak patrolowanie terenu z plecakiem ważącym ok. 25 kg oraz bronią i pozostałym wyposażeniem niezbędnym do przeżycia kilku dni poza jednostką. Wykonywanie zadań rozpoznawczych, relacjonowanie zaobserwowanych wyników, obserwacja obiektów wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Kolejnym elementem szkolenia pododdziałów 2. Pułku jest szkolenie spadochronowe, w którym biorą udział żołnierze kompanii dalekiego rozpoznania i wyznaczeni żołnierze, którzy to ze względu na swoje upodobania i potrzebę dodatkowego szkolenia uczestniczą w skokach ze spadochronem. Przepustką do nich jest pozytywna opinia komisji lekarskiej oraz doskonała sprawność fizyczna. W trakcie wykonywania skoków istnieje duże ryzyko wystąpienia urazów, dlatego bardzo istotne jest odpowiednie przeszkolenie, treningi i działanie zgodnie z zaleceniami instruktora, aby właściwie zrealizować zadania rozpoznawcze. Dlatego tak dużo czasu żołnierze poświęcają na doskonalenie kondycji fizycznej w pomieszczeniach siłowni oraz w trakcie marszów, biegów i innych treningów wzmacniających mięśnie. Umiejętności, jakie zwiadowcy zdobywają w koszarach są sprawdzane w trakcie szkoleń poligonowych na terenie całego kraju, od Nowej Dęby, poprzez Orzysz, Wędrzyn, aż po Drawsko.

Ze względu na członkostwo naszego kraju w NATO wielu żołnierzy brało udział w misjach stabilizacyjnych, podczas których mogli najlepiej wykazać się zdobytymi umiejętnościami oraz doskonalić się w warunkach, kiedy żołnierze narażeni są na ciągłe zagrożenie i nie ma miejsca na błędy. Bardzo wielu zwiadowców ma za sobą pobyt na misjach stabilizacyjnych w Iraku, Afganistanie czy Kosowie.

St. chor. sztab. Arkadiusz Rycerz mówił także o wymogach, jakie powinien spełniać kandydat na zwiadowcę z JW Hrubieszów w korpusie szeregowych zawodowych, a są to: wykształcenie - co najmniej gimnazjalne, kategoria zdrowia "A", dobra sprawność fizyczna, ukończone szkolenie przygotowawcze lub zasadnicza służba wojskowa.

Natomiast po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości można starać się o miejsce w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu, Warszawie lub Gdyni, by zostać oficerem Wojska Polskiego i służyć w hrubieszowskich koszarach.

Zawód, a zarazem służba Ojczyźnie wymaga od każdego żołnierza dyscypliny, doskonałego przygotowania oraz bezwzględnego zaangażowania i poświęcenia ze względu na charakter wykonywanych zadań.

Tekst: Michał Rycerz/Zdjęcia: Wiktoria Rozwadowska/Daniel Buchowiecki
14.03.2018

XV EDYCJA AKCJI "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI"

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem - Oddziałem Rejonowym w Hrubieszowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Hrubieszowie, Hrubieszowskim Domem Kultury, Szkolnym Kołem Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zaprasza do udziału w XV edycji akcji "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI" mającej na celu: pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczeń obrzędowości ludowej, integrację we wspólnej akcji dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek i instytucji kulturalno-oświatowych, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

Patronatem honorowym XV edycję akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" objęli: Wojewoda Lubelski - Pan Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego - Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Hrubieszowski - Pan Józef Kuropatwa, Burmistrz Miasta Hrubieszowa - Pan Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów - Pan Jan Mołodecki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Marek Kozielewicz. Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość

W ramach akcji już po raz XV organizowany jest konkurs na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnych placówek i instytucji oraz osoby prywatne z powiatu hrubieszowskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Czas trwania konkursu od 15 lutego 2018r. do 15 marca 2018 r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 13 marca 2018 r. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa .
Szczegółowe informacje o konkursie, identyfikatory prac konkursowych oraz karty uczestnictwa w zależności od kategorii wiekowej, do pobrania znajdują się w niżej zamieszczonych plikach.

Konkurs WWN - 2018 ( pdf)
Regulamin konkursu - WWN 2018 (pdf)
Załącznik nr 1 - identyfikator prac konkursowych (pdf)
Załącznik nr 1 - identyfikator prac konkursowych (docx)
Załącznik nr 2- przedszkolaki - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 2- przedszkolaki - karta uczestnictwa (docx)
Załącznik nr 3 - uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III - karta uczestnictwa (pdf,)
Załącznik nr 3 - uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III - karta uczestnictwa (docx)
Załącznik nr 4- uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VII - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 4- uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VII - karta uczestnictwa (docx)
Załącznik nr 5- uczniowie gimnazjum - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 5- uczniowie gimnazjum - karta uczestnictwa (docx)
Załącznik nr 6- uczniowie szkoły średniej - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 6- uczniowie szkoły średniej - karta uczestnictwa (docx)
Załącznik nr 7 - osoby dorosłe - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 7 - osoby dorosłe - karta uczestnictwa (docx)

Beata Tomaszczuk / ZS nr1
12.03.2018

ŻYCZENIA DLA PAŃ

Drogie Panie! Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam zdrowia, sukcesów, spełnienia marzeń i realizacji planów, a także tego, by przy Waszym boku zawsze byli mężczyźni, na których wsparcie możecie liczyć.

Redakcja
08.03.2018

JAK ZNALEŹĆ PRACĘ?

O tym, jak i gdzie poszukiwać ofert pracy, co powinno zwierać dobre CV i jak właściwie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej mówiła Pani Malwina Filańska-Marcych - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie, która 7 marca spotkała się z uczniami klasy IV te. Planowane są także spotkania w pozostałych klasach maturalnych.

Daniel Buchowiecki
05.03.2018

REPREZENTOWALI NAS W BIŁGORAJU

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Piotr Bartoszek i Patryk Zdunek zajęli VII miejsce w etapie regionalnym Turnieju Budowlanego "BUDUJ Z PASJĄ", który odbył się w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 2 marca 2018 roku.

Więcej/Mniej

Turniej składał się z dwóch części. W pierwszej młodzież rozwiązywała test dotyczący teorii, a w drugiej - dwuosobowe zespoły wykonywały zadanie praktyczne.
Piotr i Patryk uczęszczają do klasy zasadniczej szkoły zawodowej i realizują zajęcia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Gratulujemy udziału i życzymy dalszych sukcesów.

Jacek Naja
06.03.2018

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNO - LITERACKIM "JESTEM POLAKIEM"

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizujemy konkurs dla uczniów naszej szkoły. Jego cele to promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych i promowanie uczniów uzdolnionych.

Więcej/Mniej

Szczegóły znajdują się w regulaminie. Zapraszamy do udziału!

Daniel Buchowiecki
05.03.2018

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1?


Różnorodność: Do wyboru masz 3 typy szkół - Technikum, Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - w tym - ponad 12 różnych zawodów. Absolwenci technikum i liceum mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w Policealnym Studium Zawodowym.

Więcej/Mniej


Zawód:
Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca). Pamiętaj, że możesz również kształcić się dalej.

Wykształcenie i zawód:
Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach. Już kolejny rok nasza szkoła organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki, które cieszą się ogromną popularnością.

Kadra:
Nauczyciele uczący w tej szkole są profesjonalnie przygotowani do swojej profesji. Podnoszą kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich, to dawni uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw jego oczekiwaniom. Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.

Zajęcia dodatkowe:
Nauczyciele proponują dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Prowadzą różnorodne koła zainteresowań. Przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad. Nauczyciele wychowania fizycznego oferują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.

Wychowanie:
Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów. W szkole zatrudniony jest pedagog, który na bieżąco rozwiązuje problemy uczniów. Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej: Szkolne Koło Caritas, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Ciekawe inicjatywy podejmowane przez szkołę:
Wiele akcji, konkursów i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem, a zarazem promują szkołę. Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.: "Wokół Wielkanocnej Nadziei", którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu, Turniej "Młoda Krew Ratuje Życie" organizowany przez Szkolne Koło PCK, szkolne obchody "Światowego Dnia Zapobiegania AIDS", Turniej Motoryzacyjny, Szkolny Konkurs Polonistyczny, kurs "Kelner Znakomity". Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.: "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Sprzątanie świata", "Szlachetna paczka" czy "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości". Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych (np. piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy). W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowe i kulturalne w regionie, a także całej Polsce.

Wyposażenie:
Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki. W wielu salach znajdują się urządzenia multimedialne i dostęp do Internetu. Sale - językowe, informatyczne i gastronomiczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy zapewniające optymalny rozwój ucznia. Trzy sale gimnastyczne i sala do ćwiczeń siłowych pozwalają młodzieży rozwijać się fizycznie.

Bezpieczeństwo: Nad bezpieczeństwem w szkole czuwa pedagog, dyrektor ds. wychowawczych oraz wszyscy nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw. Dodatkowo w placówce funkcjonuje monitoring.

Gimnazjalisto !!!

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:

TECHNIKUM
Zawód:
technik informatyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik handlowiec
kelner
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ( dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
mechanik pojazdów samochodowych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
kucharz
cukiernik
elektryk
klasa wielozawodowa
ślusarz

W Zespole Szkół nr 1 masz szansę zdobyć wymarzony zawód, a jeśli wybierzesz nasze Technikum - możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach!!!
Kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy !!!

Gimnazjalisto! Pomyśl o swojej przyszłości! Odwiedź nas!

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie proponuje również naukę w :
POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM
Zawód:
technik-informatyk
Istnieje również możliwości nauki w: Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej i absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Zapraszamy do skorzystania z oferty !

Znajdziesz nas również na facebook-u

Zespół ds. Promocji Szkoły
28.01.2018

A MOŻE STUDIA W LUBLINIE?

21 lutego młodzież z klas: IV tc i IV te naszego Technikum wraz z opiekunami: Alicją Ryszkiewicz, Ewą Kozaczuk i Danielem Buchowieckim uczestniczyła w wykładach, ćwiczeniach i pokazach, które w ramach Dnia Otwartego przygotowała Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Więcej/Mniej

Zajęcia dotyczyły logistyki, bezpieczeństwa w sieci i badania kompetencji zawodowych. Zaprezentowano także sprzęt Żandarmerii Wojskowej, który wzbudził zainteresowanie zwłaszcza uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Daniel Buchowiecki
23.02.2018

"ZAWÓD ŻOŁNIERZ - SIŁA MOŻLIWOŚCI"

20.02.2018r w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyło się spotkanie młodzieży klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz ich opiekunów z przedstawicielami 2. Pułku Rozpoznawczego reprezentowanego przez mł. chor. Andrzeja Leśko z sekcji wychowawczej i mł. chor. Sławomira Jędruszczaka z sekcji personalnej. Przybyłych gości przywitał wicedyrektor szkoły Zygmunt Ryszkiewicz.

Więcej/Mniej

Celem spotkania było zapoznanie zebranych z historią, tradycjami, specyfiką służby, a także dotychczasowymi osiągnięciami żołnierzy pułku oraz sylwetką patrona jednostki mjr Henryka Dobrzańskiego pseudonim "Hubal". Ponadto żołnierze przedstawili zasady i kryteria naboru do służby przygotowawczej oraz zawodowej służby wojskowej. Przybliżyli również kwestie związane z uprawnieniami żołnierzy służby czynnej oraz wymogami tej służby. Dodatkowo omówili system szkolnictwa wojskowego i sposób rekrutacji na uczelnie wojskowe.

Na zakończenie spotkania prelegenci zachęcali zgromadzoną młodzież, aby w niedalekiej przyszłości związała swoje życiowe plany z 2. Pułkiem Rozpoznawczym.

Organizatorzy
22.02.2018

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

16 lutego 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.

Więcej/Mniej
W wyborach udział wzięło 95 uczniów z uprawnionych 118. Nad poprawnym przebiegiem wyborów czuwała Komisja w składzie:
 1. Mateusz Adamowicz klasa IIIta
 2. Aleksandra Skwarek klasa IIItb
 3. Patryk Nowak klasa IIItb
 4. Adrian Fuks klasa IIItd
 5. Michał Klimowicz klasa IItd
pod opieką nauczycieli: Katarzyny Skawińskiej i Joanny Kornickiej.Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że oddano 95 głosów i wszystkie są ważne. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :
 1. Marek Chmielewski klasa IItd – 50
 2. Wiktoria Rozwadowska Itc - 17
 3. Kinga Kwiatkowska klasa IIb - 16
 4. Kamil Wiejak klasa II td - 12
Mandaty Radnych uzyskali:
 1. Marek Chmielewski
 2. Wiktoria Rozwadowska

Samorząd Uczniowski
22.02.2018

PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W ramach działań promujących szkolnictwo zawodowe, w dniu 13 lutego 2018 roku, odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie spotkanie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk oraz przedstawicieli pracodawców województwa lubelskiego, m.in. spółek Skarbu Państwa i organizacji pracodawców. Dyskutowano na temat treści realizacji kampanii promocyjnej na rzecz kształcenia zawodowego adresowanej do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Podczas spotkania podpisana została deklaracja pracodawców oraz wojewody wraz z kuratorem oświaty dotycząca promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim. Deklaracja ta ma być formą promocji szkolnictwa zawodowego. Uczestnicy spotkania przez jej podpisanie, chcą pokazać, że jest realne i bezpośrednie zainteresowanie pracodawców ziemi lubelskiej kształceniem młodych elit fachowców, których brakuje dzisiaj na rynku pracy w województwie lubelskim. Kopia tej deklaracji zostanie przekazana do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Więcej/Mniej

Z ramienia pracodawców deklarację podpisali: rzecznik PGE Dystrybucja S.A. Adam Rafalski, dyrektor oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Stanisław Misterek, dyrektor ds. personalnych fabryki Cukierków Pszczółka Józef Sidor, przewodniczący społecznej rady ds. przedsiębiorczości przy wojewodzie lubelskim Marek Juryski, przedstawiciel Pracodawców Ziemi Lubelskiej Marcin Kusiak. Szereg innych podmiotów zapowiedziało podpisanie deklaracji w najbliższym czasie.

Zebrał: DB
21.02.2018

NASZ UCZEŃ ZDOBYŁ IV MIEJSCE W KRAJU!

Miło nam poinformować Państwa, że uczeń naszej szkoły - Patryk Zdunek zajął IV miejsce w finale centralnym XLVII edycji Turnieju Budowlanego "Złota kielnia". Patryk konkurował w kwalifikacji B07 - wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych. Finaliści turnieju zostali wcześniej wyłonieni podczas kwalifikacji, które odbyły się w sześciu okręgach kraju. Na co dzień Patryk zdobywa szlify zawodowe uczęszczając do trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Więcej/Mniej

Tegoroczny finał odbył się w dniach 31.01-02.02.2018r. w Poznaniu. Składał się z dwóch części. W pierwszej młodzież rozwiązywała test z wiedzy zawodowej, a w drugiej wykonywała zadanie praktyczne. Część praktyczna odbywała się na terenie Międzynarodowych Targów Budowlanych "BUDMA 2018". Wykonujących zadanie uczestników turnieju mogli oglądać odwiedzający targi goście, a być może przyszli pracodawcy. Podczas uroczystości zakończenia turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaświadczenia oraz nagrody rzeczowe. Finaliści i laureaci turnieju są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Patrykowi gratulujemy wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

Jacek Naja
07.02.2018

MŁODOŚĆ, ENERGIA I PASJA!

Pochodzą z Hrubieszowa. Wykonują muzykę rock i metal. Ich ulubieni artyści to m.in.: Black Sabbath, Megadeth, Slipknot i System Of A Down. Mowa o zespole Vis Maior, który tworzą: Kajetan Pańko – gitara, Johnny Pańko - perkusja, Wojtek Pudełko - wokal, trąbka.

Więcej/Mniej

Formacja powstała w 2012 roku z inicjatywy gitarzysty - Kajetana Pańko, na początku funkcjonowała jako luźno związana ze sobą grupa przyjaciół. Na pierwszej próbie było około 20 osób, z czego grać nie umiał nikt. Z czasem zaczął się klarować pierwszy skład - z wokalistą Radkiem Łukasiewiczem. Po roku dołączył nasz obecny drummer - Johnny Pańko, który ambitnie uznał, że łatwiej nauczy się grać na perkusji, wychodząc od razu na scenę. Po różnych roszadach w składzie, w sierpniu 2017 roku swoim wokalem zasilił nas wokalista i trębacz Wojtek "Trąbek Karton" Pudełko. Podczas planowanej trasy nasz skład, w charakterze muzyka koncertowego, poszerzy gitarzysta zespołu Mamba - Kacper Dąbrowski, który gra na gitarze basowej – mówi jeden z członków zespołu.

A czym jest dla nich muzyka? Przeniesieniem na scenę naszej energii, jest jak zakręt, w który musimy wejść bokiem. Dzięki niej możemy wyrazić różne rzeczy i emocje. Jest dynamicznym przejściem pomiędzy ciszą, a uderzeniem błyskawicy. Nazwa (z łac. Siła wyższa) przypomina nam, że jesteśmy częścią większej energii, którą formujemy i przekazujemy publiczności – informuje zespół.

Przyznają, że nie są ulubionym zespołem jurorów, ale często udaje się Im zdobywać nagrodę publiczności.

W 2016 roku na Rockowisku Live w Zwierzyńcu słuchacze docenili nasz występ, dzięki czemu otrzymaliśmy możliwość zagrania na festiwalu "Cieszanów Rock Festiwal". Jest to jedna z największych imprez tego typu w Polsce. - informuje nas grupa - .po koncercie w Cieszanowie zespół zawiesił działalność na okres prawie dwóch lat. Przez ten czas każdy z nas brał udział w innych projektach i na chwilę obecną wszyscy, jako bardziej doświadczeni muzycy, zaczęliśmy pracować nad ugruntowaniem swojej pozycji na polskiej scenie muzycznej. W niedalekiej przyszłości chcemy wydać płytę. Będzie to dzieło naszej kilkuletniej pracy.
***
Dodajmy, że Johnny Pańko i Kacper Dąbrowski to uczniowie naszej szkoły.
https://www.facebook.com/VisMaiorBand/

Zebrał: Daniel Buchowiecki/ Foto: archiwum Vis Maior
30.01.2018

Z LUDŹMI I DLA LUDZI...

W ramach prezentacji wywiadów z ciekawymi ludźmi prezentujemy dziś rozmowę z Panią Martą Piotrowską-Lackowską, która jest Wiceprzewodniczącą Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Werbkowicach. Pytania zadaje Adrian Tarczuk - uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej


- Co skłoniło Panią do stworzenia ośrodka?

Ciekawe pytanie. Myślę, że powodów było kilka. Na pewno brak stabilnej sytuacji do prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności, z powodu braku własnego lokalu. Od chwili uruchomienia w 1995 roku pierwszej naszej placówki dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną tj. Warsztatu Terapii Zajęciowej cały czas musieliśmy użyczać lokal do prowadzenia w nim terapii zajęciowej. Początkowo od Gminy Werbkowice, a następnie, po zwiększeniu liczby do 41 osób, od Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Niestety, nie była to komfortowa sytuacja, gdyż ograniczała szansę rozwoju działalności. Nie dawała możliwości do realizacji zadań statutowych, dla których nasze Stowarzyszenie zostało powołane i działa.
Jednak kluczowym problemem był fakt ubogiej oferty, skierowanej do rodzin z problemem dziecka niepełnosprawnego. Wyboru można było dokonać pomiędzy ofertą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Hrubieszowie lub ofertą Stowarzyszenia "Krok za Krokiem" w Zamościu. Jeśli rodzice zdecydowali się na Zamość, to wiązało się z wielogodzinnym transportem niepełnosprawnych dzieci w upał lub po oblodzonych i zaśnieżonych drogach naszego powiatu do wymienionego ośrodka.
Myślę, że to wszystko skłoniło Zarząd naszego Stowarzyszenia do podjęcia inicjatywy utworzenia ośrodka oraz potrzeby rozwiązania problemu środowiskowego. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia podjął Uchwałę o wyznaczeniu mnie do wykonania tego zadnia. Zakres był następujący: od projektu budowlanego do zrealizowania inwestycji budowy OREW-u. Muszę zaznaczyć, że zarówno zrealizowany projekt, jak i placówka, mają taką samą nazwę tj. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. W tym budynku mieszczą się dwie placówki tj.: Warsztat Terapii Zajęciowej i Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Są one finansowane z różnych źródeł. W związku z tym oferujemy formy i metody pracy dostosowane do zakresu działalności tych podmiotów. Oczywiście, nigdy bym sama nie udźwignęła tego zadania. Na każdym etapie realizacji tego projektu wspierali mnie wspaniali profesjonaliści. Było ich naprawdę wielu. Wiem, że pomagali też z potrzeby serca. Swoje zadanie rozpoczęłam w 2007 roku. Na zlecenie Stowarzyszenia, Została przeprowadzona przeze mnie diagnoza środowiskowa. W wyniku bardzo dobrej współpracy i pomocy, kierowników i pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z: Werbkowic, Trzeszczan, Uchań, Horodła, Hrubieszowa oraz MOPS-u w Hrubieszowie, zdiagnozowane zostały potrzeby w zakresie uruchomienia specjalistycznego ośrodka, w którym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami mogłyby otrzymać wielodyscyplinarną pomoc.
Obecnie, tj. w 2018r. fakty są takie, że jesteśmy placówką na terenie powiatu hrubieszowskiego, która może w sposób bardzo profesjonalny, z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia, o standardzie europejskim, udzielić takiej pomocy.

- Jak wyglądały pierwsze dni w OREW-ie?

Pierwsze dni w Ośrodku związane były z pozytywnymi emocjami: radością i satysfakcją z dobrze wykonanej pracy. Zespół zatrudnionych specjalistów napawał optymizmem, a ich pozytywna energia, zachęcała do dalszych wyzwań. Pierwsze przyjęcia dzieci potrzebujących naszej pomocy dawały nam radość, ale także skłaniały do jeszcze większego wysiłku i profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków. Zarówno pedagog specjalny, jak i psycholog, logopeda, rehabilitant, pomoc nauczyciela, dokładali wszelkich starań, aby dzieci czuły się u nas wspaniale. Mamy świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za naszych wychowanków, a także za ich postępy w edukacji i rehabilitacji. W ośrodku panuje niepowtarzalna atmosfera, futurystyczna bryła obiektu, piękne sale, przyjazne otoczeniu ogrodu sensualnego. Osoby odwiedzające nas mówią, że "czują u nas właśnie tę rodzinną atmosferę". Trudno mi coś więcej o tym powiedzieć, ale jesteśmy szczęśliwi, że taką informację zwrotną otrzymujemy. Jest to po prostu miłe. Myślę, że pozytywne opinie wynikają z kameralnej atmosfery i tego, że ośrodek nie jest przepełniony dużą liczbą korzystających. Nie jesteśmy ośrodkiem o masowym charakterze. Indywidualizacja w podejściu do problemu dziecka i Jego rodziców oraz małe grupy - to nasz świadomy cel.

- Czy Pani praca jest rodzajem powołania?

Myślę, że tak. Nie można tej pracy wykonywać rutynowo, bez emocji. Wszyscy zatrudnieni pracownicy mają świadomość tego, że pracują w organizacji pozarządowej. Dlatego też oprócz wykonywania swoich obowiązków służbowych poświęcamy swój czas i umiejętności na pracę non profit, czyli bez osiągania zysku. Praca wolontarystyczna członków i pracowników znacząco przyczynia się do rozwoju naszego stowarzyszenia. Ciągle poszerzamy naszą ofertę skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Nie udałoby się tego robić, gdybyśmy traktowali swoją pracę, jak pracę w urzędzie lub innej instytucji państwowej tj.: od 8 do 16. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nasza organizacja skupia ludzi z pasją, którzy chcą coś pozytywnego zrobić dla naszej "małej ojczyzny". Dlatego też zachęcam inne osoby posiadające potencjał i dobry pomysł, aby nie rezygnowały ze swoich marzeń i miały odwagę realizować zadania związane z rozwiązywaniem problemów społecznych w regionie, w którym mieszkamy. W konsekwencji przyczyni się do tego, że będziemy bardziej szczęśliwi i zadowoleni z tego, co robimy i gdzie żyjemy. Jeśli byłaby taka osoba, która wymaga wsparcia w dążeniu do celu, to zapraszamy do nas, możemy podzielić się naszym doświadczeniem.

- Jakie wydarzenie z pracy zapamięta Pani jako najmilsze?

Pierwsze kroki Krzysia, który był uznany za dziecko niechodzące. Szczery i radosny śmiech Daniela, który wzbudzał u mnie "śmiech przez łzy", gdyż jest dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną, pomimo swojego cierpienia i wielu problemów zdrowotnych swoim śmiechem potrafi rozbawić nas wszystkich. Uśmiech Agatki, która przez długi czas nie pozwalała na bliższy kontakt. Serdeczne, ciepłe i kameralne spotkania z rodzicami dzieci, którzy to nam zaufali i zdecydowali się na nasz ośrodek.

- Co, w czasie pracy, sprawiało Pani trudność?

Presja czasu, wykrzesanie z siebie jeszcze odrobiny siły fizycznej i psychicznej po 16 godzinach ciągłej pracy, pokonywania różnych wyzwań i problemów, które pojawiały się na etapie realizacji projektu.

- Co, poza wykonywanym zawodem, Panią pasjonuje?

Jestem magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, posiadam także kilka ukończonych studiów podyplomowych. Pasjonuje mnie praca z ludźmi oraz podejmowanie wyzwań i ich realizacja. Od niemal 20 lat zajmuję się zarządzaniem zespołem. Prywatnie natomiast moją pasją są wyjazdy turystyczne na Roztocze z rodziną i przyjaciółmi. Lubimy poznawać tajemnice związane z historią i krajobrazem. Spacerować ścieżkami dydaktycznymi wśród pięknej i bujnej przyrody Puszczy Solskiej. Mam swoje ulubione miejsca nad Tanwią. Tam też najchętniej wypoczywam.

- Jakie ma Pani marzenia?

Aktualnie wsparciem terapeutycznym, pedagogicznym i rehabilitacyjnym obejmujemy 53 osoby z niepełnosprawnościami. Są to uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Wychowankowie OREW-u, a także dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Mam jeszcze parę pomysłów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami do zrealizowania, a także nadzieję, że przy pomocy wspaniałych rodziców, pracowników, darczyńców, sympatyków naszej organizacji, firm i innych osób, które nam pomagają i wspierają finansowo, uda się nasze cele zrealizować. Generalnie chodzi o stworzenie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, od urodzenia do starości. W tym też kierunku będą podążały moje marzenia, plany, działania i aspiracje.

- Dziękuję za odpowiedzi!

Ja dziękuję za ciekawe i inspirujące pytania. https://www.facebook.com/search/top/?q=orew%20w%20alojzowie

Adrian Tarczuk/Szkolne Koło Dziennikarskie
29.01.2018

"DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI" W NOWEJ ODSŁONIE

Grupa teatralna "Naprawdę warto", która funkcjonuje przy parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury zaprezentowała kolejne przedstawienie teatralne, tym razem była to "Dziewczynka z zapałkami - dwa światy".

Więcej/Mniej

O swoich emocjach opowiada jedna z autorek scenariusza Magdalena Pańko, która w sposób twórczy wykorzystała treść znanej baśni Hansa Christiana Andersena, po to, aby utwór stał się jak najbardziej uniwersalny. "Obawiałam się tego, czy grupa zaakceptuje mnie jako swojego nowego opiekuna. Początki były trudne, ponieważ początkowo nie znaliśmy się ze wszystkimi. Z czasem było jednak coraz lepiej. Grupa zaczęła integrować się podczas wspólnych prób muzycznych, teatralnych oraz podczas pracy przy wykonywaniu dekoracji. Po ostatnim przedstawieniu członkowie grupy dali mi odczuć, że bardzo Im się podobało. Były podziękowania i uściski oraz pytania - co robimy dalej, kiedy następne próby i spotkania. Chciałam, aby scenariusz był autorski i wyjątkowy - napisany przez całą grupę. Nakreśliłam zarys - 6 aktów, w każdym 2 sceny - pozytywna i negatywna. Jestem autorką 3 scen. Reszta, to była praca młodzieży, która mnie naprawdę zaskoczyła - teksty były świetne. Wprowadziłam tylko niewielkie poprawki i dodałam kilka dialogów".

A jak przygotowania do spektaklu ocenia jego reżyser? "Podczas naszych spotkań panowała niezwykle miła i radosna atmosfera. Był czas na integrację, obserwację i lepsze poznanie się. Dzięki temu na próbach już wiedziałam, na co każdego stać. Cieszę się, że mogłam w Nimi współpracować. W dniu występu byłam pewna, że wszystko pójdzie dobrze, że każdy da z siebie wszystko. Oczywiście bałam się usterek natury technicznej - awarii sprzętu, mikrofonów, kłopotów z kurtyną, czyli tzw.: złośliwości rzeczy martwych, ale wszystko się udało" - mówi Izabela Duławska-Kula.

Przyznajemy rację! Przedsięwzięcie artystyczne kosztowało dużo pracy, ale podobało się publiczności. Grupie teatralnej udało się umiejętnie połączyć tekst i muzykę. Delikatne piosenki, rockowe brzmienia zespołu Vis Maior doskonale ilustrowały ciekawą fabułę. Nie zawiedli też aktorzy, którzy świetnie oddali emocje. Dziękujemy za zaproszenie! Nasza młodzież i nauczyciele bardzo pozytywnie oceniają ten spektakl. Gratulujemy całej grupie!

***

Twórcy scenariusza: Magdalena Pańko, Kajetan Pańko, Paulina Malon, Joanna Gidzińska, Damian Skiba, Aleksandra Herda, Agnieszka Sałęga, Milena Gałan, Marcin Jeleń i Ks. Tomasz Kąkol.

Aktorzy: Milena Turzyńska (rola główna), Joanna Gidzińska, Kacper Dąbrowski, Zuzia i Klaudia Strzępek, Aleksandra Herda, Julia Ptak, Patrycja Darmochwał, Klaudia Kowalczuk, Julia Hojda, Krystian Hojda, Paulina Malon, Damian Skiba, Patryk Roch - brat, Aleksandra Jóźwiak, Stefan Sobolewski, Ks. Paweł Głowik - Bóg, Ks. Grzegorz Szlązak - dziadek, Ks. Tomasz Kąkol - ojciec.

Oprawa muzyczna: Magdalena Pańko. Utwór „Cisza” wykonał na trąbce Wojciech Pudełko. Wokalistki i wokaliści: Aleksandra Herda, Artur Mroczek, Wojciech Pudełko, Justyna Szlonzak, Stefan Sobolewski, Ks. Paweł Głowik, Ks. Grzegorz Szlązak, Paulina Malon i Krystian Hojda oraz zespół Vis Maior w składzie: Kajetan Pańko, Jan Pańko, Kacper Dąbrowski i Wojciech Pudełko. Scenografia i reżyseria: Izabela Duławska-Kula.

Obsługa techniczna: Jan Wołos, Eryk Witkowski, Aleksandra Kutera, Bartłomiej Misztal i Mateusz Hajkiewicz.

Opracował: Daniel Buchowiecki/ Zdjęcia: Foto-Wrzos
27.01.2018

PODZIĘKOWANIA ZA KSIĄŻKI

Dziękujemy Kierownictwu i Pracownikom Filii nr 1 "Zielony Kot" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie za nieodpłatne przekazanie publikacji książkowych, które wzbogacą zasoby Biblioteki Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Społeczność szkolna
26.01.2018

KREATYWNE ZAJĘCIA - PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Kitchen Utensils Cook programme in English / Vocational English / Ground Pork Casserole / ENGLISH FOR CHEFS & COOKS / Kitchen Verbs / Knead/ Peel /Stir/ Steam/ Scramble/ Pour/ Grate/ Fry/ Bring to Boil/ Marinate/ Season - z tymi pojęciami, w praktyce, zetknęli się w czwartek, 18 stycznia 2018 roku, uczniowie klasy II B kształcący się w zawodzie kucharz podczas innowacyjnych zajęć.

Więcej/Mniej

Młodzież miała okazję poznać angielskie nazwy składników potrzebnych do przygotowania zapiekanki i samodzielnie ją przygotować. Była to też okazja do zapoznania się z fachowym nazewnictwem urządzeń kuchennych, zastawy i poleceń, jakie używane są w codziennej pracy kucharza. Zdobyta wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w przyszłości podczas codziennej pracy, oferowanej w różnych częściach Europy.

Krystian Uszko/Anna Wiśniewska
25.01.2018

MIKOŁAJ WIE, CZYM JEST PATRIOTYZM...

W siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się uroczystości 74. rocznicy utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej - patrona Oddziału, podczas których uhonorowano ucznia naszej szkoły - harcerza Mikołaja Papierza z klasy I td za wspieranie działalności Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej oraz opiekę nad polskimi nekropoliami żołnierzy i legionistów na Kresach RP.

Więcej/Mniej

Patriotyczne uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Garnizonowym w Chełmie, w której obok funkcjonariuszy SG uczestniczyli również kombatanci Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik Armii Krajowej, gdzie funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG oraz przedstawiciele Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej złożyli wieńce oraz zapalili znicze.

Obchody uroczystości zakończyła uroczysta zbiórka w Komendzie NOSG w Chełmie. Akademia rozpoczęła się od przemówienia Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jacka Szcząchora. Następnie odbyło się wręczenie kombatantom oraz funkcjonariuszom odznaczeń honorowych. 74. Rocznica utworzenia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz przypadające w tym roku obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości to doskonała okazja, aby przypomnieć kolejnym pokoleniom, że niepodległość Ojczyzny, zrodziła się z poświęcenia i wysiłku wielu pokoleń, wywalczona krwią i męstwem polskiego żołnierza.

Info i foto: nadbuzanski.strazgraniczna.pl/Mariusz Papierz
23.01.2018

AWANS DO ETAPU CENTRALNEGO!

13 stycznia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Patryk Zdunek, Piotr Bartoszek, Szymon Kopera i Jakub Mazur reprezentowali szkołę w eliminacjach okręgowych LXVII Turnieju Budowlanego "Złota kielnia".

Więcej/Mniej

Wszyscy realizują zajęcia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Eliminacje odbyły się w Zespole Szkół Budowlanych Lublinie. Uczniowie zajęli następujące miejsca (wyniki z całego kraju):

 • Wykonywanie robót posadzkarsko okładzinowych - Patryk Zdunek 1,
 • Wykonywanie robót malarsko tapeciarskich - Piotr Bartoszek 16,
 • Montaż systemów suchej zabudowy - Szymon Kopera 25, Jakub Mazur 45.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań oraz zadanie problemowe z zakresu wiedzy zawodowej teoretycznej.

Patryk Zdunek osiągając najlepszy wynik w kraju, awansował - już po raz drugi z rzędu - do finału centralnego turnieju, który odbędzie się w dniach 31.01 - 02.02.2018r. w Poznaniu, podczas międzynarodowych targów budowlanych Poznań BUDMA 2018.

Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Jacek Naja
19.01.2018

UCZESTNICZYLI W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH

12 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali :Karolina Maciejewska (III tb) oraz Michał Momot (IV tb) kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tematyką wiodącą tegorocznej edycji były "Owoce i warzywa - przetwórstwo i rola w żywieniu".

Program olimpiady obejmował m.in: spotkanie organizacyjne uczestników i opiekunów z Komisją Okręgową reprezentowaną przez dr inż. Agnieszkę Malik - pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz mgr Urszulę Gralewską - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, eliminacje pisemne oraz wykład dr Katarzyny Skrzypczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na temat: "Fermentowane produkty orientalne".

Uczestnikami olimpiady było 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Eliminacje okręgowe polegały na rozwiązaniu testu składającego się z 30% zadań z tematyki wiodącej i 70% zadań z wiedzy o żywieniu.

Udział w olimpiadzie dał uczniom m.in:. możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka.

Magdalena Jędruszczak
18.01.2018

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED KONFLIKTEM Z PRAWEM?

12 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie z sędzią II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Hrubieszowie - Panią Moniką Edytą Brzezińską-Ożóg. W spotkaniu wzięła udział młodzież klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum.

Więcej/Mniej

Sędzia podzieliła się z młodzieżą swoim doświadczeniem i posiadaną wiedzą z dziedziny prawa. Odpowiedziała na liczne pytania i uzmysłowiła młodym słuchaczom, że czasami jeden, nieprzemyślany czyn może zaważyć na dalszym życiu. Zwróciła również uwagę na fakt, że w sieci nie jesteśmy anonimowi, a szykany, obraźliwe wpisy, wyśmiewanie i umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych bez zgody osoby poszkodowanej są również zabronione prawem.

Dziękujemy Pani Monice Brzezińskiej-Ożóg za przyjęcie zaproszenia i interesującą prelekcję. Miejmy nadzieję, że przynajmniej dla części słuchaczy będzie ona okazją do refleksji i zastanowienia się nad swoim postępowaniem.

Monika Jabłońska
15.01.2018

OLIMPIJKA Z NASZEJ SZKOŁY!

Ewa Mizdal - polska sztangistka, zawodniczka Unii Hrubieszów, olimpijka, absolwentka Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - odpowiada na pytania Damiana Remarczyka - ucznia klasy I td.

Więcej/Mniej

- Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportami siłowymi? Brałaś z kogoś przykład, czy może sama postanowiłaś dźwigać?
- Przygodę ze sportem zaczęłam, kiedy przyszłam do szkoły średniej, nie miałam wtedy pojęcia o takiej dyscyplinie sportu, jaką jest podnoszenie ciężarów, lubiłam sport i chciałam się zapisać na kółko sportowe, wtedy zostałam skierowana na siłownię przez nauczyciela wychowania fizycznego i tak to się zaczęło.
- Jakie osiągnięcia, podczas swojej kariery, zaliczasz do najważniejszych?
- Najważniejszym osiągnięciem jest zajęcie czwartego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, a także medal mistrzostw Europy seniorek.
- Jakie to uczucie stanąć na podium podczas Mistrzostw Europy?
- Każdy medal zdobyty dla Polski to wielka radość i duma.
- Zdarzały się gorsze dni w czasie treningów? Jeśli tak, to jak sobie z tym radziłaś?
- Miałam dużo gorszych dni, ale one w efekcie tylko dodawały mi energii, żeby dawać z siebie jeszcze więcej.
- Jak wiemy, dźwiganie może doprowadzić do kontuzji, czy doznałaś jakiejś, która zmusiła Cię do zaprzestania treningów na dłuższy czas? Jeśli tak, to jakiej? -Tak naprawdę przez całą moją karierę nie miałam poważniejszych kontuzji, zdarzały się bóle, ale bez większych konsekwencji.
- Kto był Twoim trenerem i co wniósł do Twojej kariery sportowej?
- Moimi trenerami klubowymi byli Leszek Tarnawski i Antoni Czerniak, to oni nauczyli mnie techniki, pewności siebie i wytrwałości.
- Nie startujesz już w żadnych zawodach, ale czy to oznacza, że kompletnie zaprzestałaś wizyt na siłowni?
- Tak, nie startuje już, większość mojego czasu poświęcam mojej córeczce, mimo to znajduję chwilę żeby poćwiczyć na siłowni dla własnej kondycji.
- Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na pytania.

  Rekordy Polski Ewy Mizdal - 13 rekordów
  • 2011 r.
 • Kat. 75kg rwanie - 101kg Siedlce 1.10.2011
 • 75kg dwubój - 228kg Siedlce 1.10.2011
 • 69kg podrzut - 128kg Paryż 9.11.2011
 • 69kg dwubój - 228kg Paryż 9.11.2011
  • 2012 r.
 • Kat. 69kg rwanie - 102kg Antalya 13.04.2012
 • 69kg podrzut - 130kg Antalya 13.04.2012
 • 69kg podrzut - 132kg Antalya 13.04.2012
 • 75kg rwanie - 103kg Piekary Śląskie 3.06.2012
 • 75kg rwanie - 105kg Piekary Śląskie 3.06.2012
 • 75kg podrzut - 131kg Piekary Śląskie 3.06.2012
 • 75kg dwubój - 230kg Piekary Śląskie 3.06.2012
 • 75kg dwubój - 236kg Piekary Śląskie 3.06.2012
  • 2013 r.
 • Kat. 75kg rwanie - 106kg Wrocław 25.10.2013

Damian Remarczyk/Szkolne Koło Dziennikarskie
13.01.2018

NAJLEPSI W ZAWODZIE

W listopadzie i grudniu w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do Turnieju Budowlanego "Złota kielnia" i olimpiady "Buduj z pasją". Brali w nich udział uczniowie drugiej i trzeciej klasy szkoły branżowej I stopnia - monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Więcej/Mniej

W wyniku przeprowadzonych eliminacji turnieju "Złota kielnia" do zmagań na szczeblu okręgowym zakwalifikowali się uczniowie: Szymon Kopera i Konrad Mazur - w kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy, Piotr Bartoszek - w kwalifikacji wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich oraz Piotr Zdunek - w kwalifikacji wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych. Wszyscy, już 13 stycznia będą reprezentowali szkołę podczas zawodów, które zostaną przeprowadzone w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie.

Uczniowie - Patryk Zdunek i Piotr Bartoszek zakwalifikowali się również do etapu okręgowego olimpiady "Buduj z pasją", który odbędzie się w marcu w Biłgoraju. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nadmieniamy, że finaliści obu olimpiad, na szczeblu centralnym, są zwalniani z części egzaminów zawodowych, czego im serdecznie życzymy.

Jacek Naja
11.01.2018

SPORT - NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ JEGO ŻYCIA

Michał Puchala to uczeń II klasy naszego Technikum. Michał interesuje się sportem, o czym opowie w wywiadzie przeprowadzonym przez Szymona Kulińskiego z klasy I tc.

Więcej/Mniej


- Jak zaczęła Twoja kariera sportowa?
- Może się to wydawać śmieszne ale jeszcze 4 lata temu nie wiedziałem nawet o istnieniu dyscypliny, jaką jest podnoszenie ciężarów - dwubój olimpijski, a teraz nie wyobrażam sobie życia bez niej. Na pierwszy swój trening ciężarowy poszedłem z siostrą, ponieważ ona przez krótki okres też próbowała swoich sił w tej dyscyplinie. Już po pierwszym treningu spodobało mi się ten sport, który po pewnym czasie okazał się moją pasją, nieodłączną częścią mojego życia.
- Czy były jakieś przeszkody w wykonywaniu tego sportu?
- Poważniejszych przeszkód nie było, nie miałem żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego sportu przez lekarzy, od małego ciągnęło mnie do sportów siłowych, ze sztangą spotkałem się pierwszy raz chyba w wieku 5 lat, ale nigdy bym nie przypuszczał, że w takiej formie, jaką jest dwubój olimpijski. Jedyną przeszkodą z którą się zmagałem i zmagam do teraz jest problem z dojazdem, ponieważ często, gdy kończę zajęcia po 8 lekcjach, nie starcza mi czasu na trening, a ostatni transport do domu mam o 16:30.
- Rozumiem. Jak rodzice zareagowali na wybór tego sportu?
- Od początku byli za, wspierali mnie i dalej to robią. Oczywiście, jak to rodzice, czasami się martwili, czy to jest bezpieczne, ale po rozmowach z trenerami poszerzyli swoją wiedzę na ten temat i przestali się obawiać. Oczywiście, jak to w każdym sporcie bywa - kontuzje się zdarzają, ale równie dobrze można sobie zrobić krzywdę np. idąc do sklepu. Zawsze otrzymuję od nich wsparcie i dziękuję Im za to.
- Komu polecasz ten sport?
- Wszystkim, którzy chcieliby się sprawdzić ze sztangą lub po prostu ich to interesuje - w imieniu trenerów - zapraszam serdecznie do przyjścia na trening i spróbowania swoich sił, na pewno zostaną ciepło przywitani, ponieważ podczas treningów panuje naprawdę miła atmosfera.
- Jak ogólnie wygląda taki trening?
- Nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie ponieważ większość planów treningowych pisanych jest przez naszych trenerów personalnych. Wiadomo, jeśli ktoś przyjdzie pierwszy raz na trening, nie zostanie dopuszczony do jakiś większych ciężarów, ale na początek na pewno będą przysiady bez sztangi, żeby sprawdzić, na ile ktoś jest przygotowany fizycznie, później - próby na kijku, troszkę techniki - także na kijku i z czasem przyjdzie namiastka techniki i można dokładać ciężaru. Jak to mówią - nie od razu Rzym zbudowano - trzeba skrupulatnie szlifować technikę, której uczymy się cały czas i zawsze jest coś, nad czym trzeba popracować, a wyniki przyjdą w swoim czasie...
- Dziękuję za odpowiedzi i życzę sukcesów oraz wytrwałości w tym, co lubisz robić.

Szymon Kuliński/Szkolne Koło Dziennikarskie
10.01.2018

ZA NAMI AKCJA "GÓRA GROSZA"

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" - to już jej XVIII edycja. Jak co roku, jej organizatorem jest Towarzystwo "Nasz Dom", a patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej/Mniej

W naszej szkole akcję "Górę Grosza" zorganizował oraz przeprowadził Samorząd Uczniowski. Jej celem było zbieranie funduszy na pomoc dla istniejących Domów Dziecka, tworzenie nowych Rodzinnych Domów Dziecka oraz na programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych i na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Tym samym uświadamiamy młodzieży, że powinniśmy być wrażliwi i nieobojętni na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego dobra i wspólnego celu.
Monety zbierane były do puszek, a następnie członkowie Samorządu Uczniowskiego pod okiem opiekuna i przy pomocy uczennic kl. III tb i III td policzyli uzbierane pieniądze, uwzględniając ilości monet o poszczególnych nominałach.
Była to trudna i żmudna praca, ale sprawiała wiele zadowolenia i satysfakcji.
Podczas XVIII edycji akcji "Góra Grosza" w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie zebrano 11434 sztuk monet o łącznej wartości 344, 62 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w akcję "Góra Grosza". Cieszymy się, że los innych dzieci nie jest Wam obojętny i zachęcamy do udziału w kolejnej - już za rok.

Katarzyna Skawińska
09.01.2018

KATARZYNA PUCHALA - NASZA MŁODA ARTYSTKA

Katarzyna Puchala - skromna i utalentowana słuchaczka II klasy naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych rysowaniem interesuje się od najmłodszych lat, a swój talent - jak sama twierdzi - odkryła, mając 14 lat.

Więcej/Mniej

Zainspirował mnie do tego mój tato, On kiedyś rysował i ja też chciałam spróbować - deklaruje.
Sama ceni twórczość Leonarda da Vinci, a swoją przyszłość wiąże właśnie ze sztuką.
Rysunki Katarzyny mogli niedawno podziwiać uczniowie naszej szkoły, ponieważ w grudniu nauczycielki języka rosyjskiego – Urszula Wyszyńska i Iwona Korońska zorganizowały wystawę prac młodej artystki.
Przedstawiamy Państwu kilka wybranych rysunków.

Daniel Buchowiecki
06.01.2018

"TRZEBA MYŚLEĆ POZYTYWNIE"

Wracamy do cyklu rozmów z wyjątkowymi ludźmi. Dziś zaprezentujemy Państwu wywiad z Michałem Banaszkiem z Hrubieszowa, który zmaga się z mukowiscydozą, a przy tym jest osobą niezwykle radosną i optymistycznie patrzącą na świat.

Więcej/Mniej

Rozmowę przeprowadziła Wiktoria Rozwadowska - uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie (klasa I tc).

- Przeszedłeś trudną drogę, udowadniając, że przeszczep płuc nie tylko ratuje życie, ale pozwala cieszyć się tym życiem. Ile minęło od przeszczepu?
- Jestem 16 miesięcy po przeszczepie.
- Jakie były początki Twojej choroby i jak została wykryta?
- Zaraz po urodzeniu zaczęto podejrzewać u mnie tę chorobę. Po dalszych badaniach potwierdzono wstępną diagnozę.
- Jaka była reakcja Twoich rodziców?
- Po potwierdzeniu choroby rodzice byli bardzo zaskoczeni i przejęci. Jednak nie dawali poznać tego po sobie.
- Czy długo znajdowałeś się na liście oczekujących i czy znasz dawcę, dzięki któremu możesz żyć?
- Czekałem rok na przeszczep i nie wiem kim jest dawca, a także nie chciałem wiedzieć.
- Czy taki zabieg jest refundowany?
- W Polsce przeszczep jest jak najbardziej refundowany.
- Ile trwała operacja?
- Operacja trwała 10 godzin
- Jak przeszczep zmienił Twoje życie?
- Moje życie zmieniło się na lepsze. Muszę teraz dbać o siebie i szanować człowieka, który oddał swoje płuca żebym ich nie zmarnował, a sam czerpał z życia to, co najlepsze.
- Możesz uprawiać sporty, czy są pewne ograniczenia?
- Większość sportów mogę uprawiać, jednak moje mięśnie nie są w dobrej kondycji. Nie mogę pływać, gdyż woda nie jest do końca czysta.
- Jak wyglądały same przygotowania do przeszczepu?
- Na początku, gdy byłem w złym stanie, bez przeszczepu już nie dawałem sobie rady, to pojechaliśmy do Zabrza na kwalifikacje do przeszczepu i jak zostałem zapisany, to już czekałem i gdy nadszedł ten czas, kiedy to zadzwonili, a pod dom przyjechała karetka i pojechaliśmy na lotnisko. Samolotem, wraz z mamą, poleciałem do Katowic, a następnie karetką do szpitala w Zabrzu. Przed zabiegiem pomogli mi się umyć, bo nie byłem w stanie sam tego zrobić. Potem pokryto mnie dezynfekującym preparatem. Rano wzięli mnie na blok operacyjny, a gdy się przebudziłem, nic nie czułem, bo byłem nafaszerowany tabletkami.
- Po jakim czasie mogłeś wrócić do domu? Czy potrzebowałeś opieki specjalistycznej?
- Do domu wróciłem po dwóch miesiącach. Po tygodniu musiałem powrócić na kontrolę.
- Czym jest wspomniana przez Ciebie mukowiscydoza?
- Mukowiscydoza jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi, a polega na zaburzeniu wydzielania przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze.
- Co jest największą trudnością w przypadku tej choroby?
- Największą trudnością jest to, że organizm staje się coraz słabszy, oczywiście są chwile lepsze i gorsze.
- Jak funkcjonujesz na co dzień z tą chorobą? Czy masz jakieś trudności?
- Teraz bardziej muszę o siebie dbać i wszelkie dolegliwości zgłaszać do lekarza prowadzącego. Mogę żyć coraz bardziej normalnie tak, jak inni ludzie.
- Jak jesteś odbierany przez rówieśników w swoim otoczeniu?
- Przez 2 lata mojej nieobecności bardzo zmieniły się relacje z rówieśnikami. Mniej się teraz spotykamy, nie mamy dobrego kontaktu. Trochę to smutne, ale trzeba myśleć pozytywnie i żyć dalej.

Wiktoria Rozwadowska/Szkolne Koło Dziennikarskie
05.01.2018

A MOŻE TAK STUDIA?...

Uczniowie klas maturalnych uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami szkół wyższych z naszego regionu, w trakcie których zapoznają się m.in. z ofertą edukacyjną tych placówek oraz zasadami rekrutacji.

Więcej/Mniej

Dziś odwiedzili nas reprezentanci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu.

Daniel Buchowiecki
04.01.2018

NOWOROCZNE ŻYCZENIA

<

Całej społeczności szkolnej, naszym sympatykom i czytelnikom życzymy wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku 2018. Dziękujemy za kolejny rok Waszej obecności z nami!

Redakcja
01.01.2018

NAGRODZONO KRWIODAWCÓW

Młodzi krwiodawcy z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zajęli I miejsce w okręgu lubelskim oraz III miejsce w etapie krajowym XIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie PCK pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie".

Więcej/Mniej

Starosta Hrubieszowski - Pan Józef Kuropatwa ufundował nagrody dla naszych krwiodawców: Dawida Oleszczuka, Konrada Danilczuka, Dawida Adamowicza, Kamila Łamejko i Jakuba Echty, które obecni otrzymali podczas opłatkowej uroczystej sesji Rady Powiatu 28 grudnia 2017 roku.
Raz jeszcze gratulujemy!

Info i foto: LubieHrubie.pl
01.01.2018

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Społeczności szkolnej, Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i Ich bliskim, absolwentom naszej szkoły i wszystkim sympatykom Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie życzymy, aby w tej świątecznej gonitwie nie zatracili prawdziwej idei Bożego Narodzenia.

Więcej/Mniej

Niech święta będą okazją do przebaczenia i życzliwości.

Kochani! Niech Nowonarodzony wzbogaci wszelką łaską, napełni miłością, pokojem i radością Wasze serca oraz domy i oświeca wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.
Prawdziwej magii chwil!

Redakcja
22.12.2017

A CZY URODZIŁ SIĘ W TOBIE?...

21 grudnia zaprezentowaliśmy społeczności szkolnej współczesne Jasełka, których celem był przybliżenie prawdziwej idei zbliżających się świąt...

Więcej/Mniej


Amerykanka Madison przyjechała do swojej kuzynki, aby spędzić z nią Święta Bożego Narodzenia. Był tylko jeden problem...dziewczyna nie była chrześcijanką. Opowieść rozpoczęła się od zwiastowania. Po ślubie Maryi z Józefem przyszedł czas na narodziny Zbawiciela. Nikt jednak nie chciał udzielić Im schronienia i pomocy. Syn Boży urodził się w stajence. W odwiedziny do nowonarodzonego Dziecięcia przybyli pasterze oraz youtuberzy...Poszczególne sceny uzupełniały kolędy.

W przedstawieniu wzięli udział: Wiktoria Bak, Edyta Berbeć, Aleksandra Edelman, Martyna Gabryś, Karolina Kasprzyk, Emilia Kozak, Paulina Lackowska, Elżbieta Michalczewska, Patryk Nowak, Monika Pożoga, Aleksandra Rychel, Aleksandra Skwarek, Stachyra Paulina, Aleksandra Walczyńska, Katarzyna Wójtowicz (klasa III tb), Michał Brudnowski, Adrian Fuks (klasa III td), Szymon Kamiński, Piotr Banaszek, Patryk Bobak (klasa III b) i Angelika Dyś (klasa III tc). Przygotowaniem i oprawą plastyczną zajęły się: Dorota Bartko, Joanna Błaszczuk, Zofia Szwiec. Salę przygotowała Katarzyna Skawińska, a oprawę techniczną zapewnił Kamil Wiejak (klasa II td).

Info: Zofia Szwiec/Foto: Daniel Buchowiecki
22.12.2017

GWIAZDKA NA ŚWIĘTA

W związku z akcją "Spraw gwiazdkę na święta" 21 grudnia wolontariusze Szkolnego Koła Caritas odwiedzili Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie i wręczyli chorym dzieciom przygotowane prezenty, które wykonali samodzielnie, zebrali lub kupili.

Więcej/Mniej

Mali pacjenci byli mile zaskoczeni, nie spodziewali się wizyty młodzieży.
Warto pomagać, bo dobroć to bezcenny dar, a zarazem coś, co nas napędza.

Barbara Żeromska
21.12.2017

GRATULUJEMY I MIEJSCA!

15 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbył się etap rejonowy XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady "PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA" Polskiego Czerwonego Krzyża.

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 reprezentowała Karolina Maciejewska z klasy III Tb.

Komisja dokonała analizy i oceny złożonych wcześniej prezentacji, dotyczących zorganizowanych przez szkoły wydarzeń sportowych. Następnie uczniowie przystąpili do testu sprawdzającego ich wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia.

Karolina zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i będzie reprezentować nasz rejon na etapie okręgowym olimpiady w Lublinie.

Organizatorzy
19.12.2017

POMOC "BRACIOM MNIEJSZYM"

Fundacja "Reksio i przyjaciele" ma na celu pomoc zwierzętom opuszczonym i skrzywdzonym przez los. Jest to rodzaj azylu, głównie dla "psich seniorów", które właśnie tu znalazły swoje schronienie. Serce, czas i pieniądze poświęca im Pan Alfred Krzesimowski.

Więcej/Mniej

Obecnie mieszka tam 13 psów i 3 koty. Zwierzęta są dobrze utrzymane i zadowolone, co potwierdza kompetencje ich nowego opiekuna. Uczniowie klasy I tc przekazali fundacji nieco karmy i zachęcają innych do podobnej pomocy. .

Daniel Buchowiecki
17.12.2017

MYŚLELI I DZIAŁALI...

14 grudnia 2017 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Matematyczny pod nazwą "Myślę i działam". Ma on na celu: popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów, umożliwienie uczestnikom zaprezentowania się i rywalizacji oraz ukazanie licznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

Więcej/Mniej

Adresatami Konkursu byli uczniowie klas trzecich i czwartych technikum.
Zgłosiło się 10 uczniów, którzy rozwiązywali kolejno 10 zadań z podstawy programowej zakresu podstawowego. Zadania pochodziły z różnych działów matematyki i dotyczyły zastosowań w życiu codziennym. Uczestnik, który najszybciej wykonał obliczenia - prezentował je. Złożona z nauczycieli i uczniów komisja przyznawała punkty. Nad całością czuwał jeden z nauczycieli matematyki.

Zwycięzcami Konkursu zostali: Kacper Berliński z klasy IV td - I miejsce, Ilona Grzeszczuk z klasy IV tb - II miejsce oraz Marcin Zając z klasy IV ta - III miejsce.
Laureaci otrzymali upominki, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

Maria Kawalec
16.12.2017

NIEZAWODNI WOLONTARIUSZE

W dniach 8 i 9 grudnia została przeprowadzona XIII edycja Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności pod hasłem "Tak, POMAGAM!" W akcji tej wzięli udział wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z klas: I tc, I tb i II tb. Zebrane produkty zostały przekazane osobom najbardziej potrzebującym.

Barbara Żeromska
15.12.2017

"JEDZ, PIJ I POPUSZCZAJ PASA..."

6 grudnia uczniowie klasy II b wraz z opiekunami: Dorotą Bartko i Magdaleną Jędruszczak uczestniczyli w wycieczce do Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Celem wycieczki było poznanie historii kuchni staropolskiej. Podczas prelekcji prowadzonej przez Beatę Bitner - pracownika muzeum, uczniowie mieli możliwość poznania potraw dawnej kuchni oraz przypraw, które decydowały o ich niepowtarzalnym smaku. Ponadto, uczestnicy wycieczki obejrzeli zastawę stołowa wykorzystywaną do serwowania potraw kuchni staropolskiej.

Dzięki bardzo interesującemu przedstawieniu historii dawnej kuchni, uczniowie uświadomili sobie, jak wiele potraw kuchni staropolskiej gości na naszych stołach szczególnie w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Magdalena Jędruszczak
14.12.2017

I MIEJSCE W TURNIEJU "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE"

I miejsce zajęła nasza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie" w kategorii "Najwyższy wskaźnik aktywności szkoły" w okręgu lubelskim, a III w tej samej kategorii, w etapie krajowym, natomiast II miejsce w kategorii "Największa ilość oddanej krwi" w okręgu lubelskim.

Więcej/Mniej

W imieniu honorowych krwiodawców dyplomy odebrali uczniowie naszej szkoły: Konrad Danilczuk i Dawid Oleszczuk - klasa IV te oraz Jakub Echta, Kamil Łamejko i Dawid Adamowicz - klasa IV td.

Joanna Wieczorek-Smerdel - opiekun Szkolnego Koła PCK i grupy honorowych dawców krwi otrzymała podziękowanie za promocję honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej i organizację szkolnego etapu turnieju. Serdecznie gratulujemy!

Zebrał: Daniel Buchowiecki/ Foto: PCK
12.12.2017

MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE

6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Oczywiście przyniósł ze sobą worek pełen słodkich prezentów oraz kilkanaście rózg dla mniej grzecznych osób. "Świętemu" towarzyszyły urocze Śnieżynki rozdające cukierki uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Więcej/Mniej

Młodzież niecierpliwie czekała na przybycie tak zacnych i hojnych gości. Wszystkim dopisywały świetne humory i towarzyszył świąteczny nastrój. Oby więcej takich dni w naszej szkole. Mamy nadzieję, że Mikołaj odwiedzi nas za rok.
Mikołajki przygotował Samorząd Uczniowski.

Katarzyna Skawińska
11.12.2017

SOLIDARNI Z POTRZEBUJĄCYMI

W I niedzielę Adwentu rozpoczęła się akcja "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" pod hasłem: "Miłosierdzie jest jedno". Jak co roku, nasi wolontariusze rozprowadzali świece, które są znakiem solidarności z osobami najbardziej potrzebującymi.

Opiekun SKC - Barbara Żeromska/Zofia Szwiec
10.12.2017

DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Z okazji Dnia Wolontariusza - 6 grudnia członkowie Szkolnego Koła Caritas spotkali się w Zamościu, aby wraz z innymi uczniami uczestniczyć m.in.: we Mszy Świętej w intencji za tych, którzy niosą bezpłatną pomoc innym. Młodzież obejrzała także film "Dwie korony".

Barbara Żeromska
10.12.2017

AKTYWNIE W LUBLINIE

Udział w rekreacji i życiu kulturalnym był prawdziwą atrakcją dla naszych uczniów, którzy 4 grudnia odwiedzili Lubelskie Centrum Aktywności, lodowisko Icemania oraz kino. Zabawy w nowocześnie wyposażonym parku trampolinowym: ćwiczenia siłowe, skoki do wypełnionych gąbkami basenów, salta i gra w koszykówkę na sprężystych trampolinach stanowiły rozgrzewkę przed jazdą figurową na łyżwach, która okazała się popisem umiejętności i próbą fizycznej kondycji.

Więcej/Mniej

Po niezwykle aktywnym wysiłku uczniowie podziwiali kunszt aktorskiej gry, oglądając pogodną komedię "Listy do M3". Pełni wrażeń i wzbogaceni ciekawymi doświadczeniami uczestnicy nie kryli satysfakcji i zadowolenia.

Anna Juszczuk/Katarzyna Skawińska
08.12.2017

"JESTEM WIDOCZNY - JESTEM BEZPIECZNY"

Jak bezpiecznie poruszać się po drogach pieszo? Jakie błędy najczęściej popełniają młodzi kierowcy? W jakich okolicznościach mogą stracić prawo jazdy?

Więcej/Mniej

Na te i wiele innych pytań odpowiadał funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hrubieszowie - starszy aspirant Tomasz Dąbrowski. Policjant zapoznawał uczniów I i II klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

Szczegółowo omówił ruch pieszych, zwrócił uwagę na przechodzenie w miejscach nieoznakowanych. "Jestem widoczny - jestem bezpieczny" - to hasło kampanii ma zachęcić do zakładania kamizelek odblaskowych, nie tylko poza terenem zabudowanym, ale również w miejscach nieoświetlonych na terenie zabudowanym.

Zaproszony gość odpowiadał też na pytania młodzieży dotyczące m.in.: nowelizacji przepisów ruchu drogowego, wysokości mandatów i punktów karnych.

Mamy nadzieję, że takie spotkania skłonią młodych oraz przyszłych kierowców do rozwagi i ostrożności na drodze. Spotkanie odbyło się 5 grudnia 2017 roku.

Józef Dyniec
07.12.2017

SZKOLNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA AIDS

4 grudnia 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyły się Szkolne Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS pod hasłem: "Mam czas rozmawiać" .

Więcej/Mniej

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania AIDS jest obchodzony na świecie 1 grudnia. AIDS jest epidemią XXI wieku i ogromnym problemem całego świata. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny - w roku 2016 wykryto w Polsce 1306 zakażeń HIV. To największa liczba od lat 80-dziesiątych, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o epidemii. Oznacza, że każdego dnia minionego roku o seropozytywnym statusie dowiadywały się nie 3 osoby, jak szacowano wcześniej, ale 3,5. Jak będzie w roku 2017? Niestety, trudno o optymizm. W punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), gdzie można wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, w całym roku 2016 odnotowano 444 zakażeń HIV. W bieżącym - już 409 osób. Wprowadzenie ( ARV) spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS, jednak to nie rozwiązuje problemu. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 15 tysięcy osób, które nie wiedzą o swoim seropozytywnym statusie. Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska apeluje w ramach ogólnopolskiej Kampanii "Mam czas rozmawiać", aby mówić o ryzyku zakażeniach HIV, nie tylko 1 grudnia, w ramach Obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS, ale także każdego innego dnia.

Choroba ta jest wynikiem zakażenia wirusem HIV, jednak zakażenie HIV nie oznacza jeszcze zachorowania na AIDS. Wbrew utartym poglądom, wirusem HIV nie tak łatwo się zakazić. Zakazić się można poprzez stosunek seksualny z zakażoną osobą, przetaczanie zakażonej krwi, przeniesienie wirusa z matki na dziecko, stosowanie tej samej igły, co osoba zakażona.

Osoby chore na AIDS oczekują od nas pomocy i akceptacji. Tolerancja jest miarą naszego człowieczeństwa. W celu propagowania bezpiecznych zachowań, dzięki którym młodzi ludzie mogą uchronić się przed zakażeniami HIV, od 15 lat w naszej szkole jest prowadzony program profilaktyczno - edukacyjny o AIDS. W ramach Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS, na znak przyjaźni z chorymi na AIDS, 1 grudnia wszyscy przypinają czerwoną wstążkę. Tegorocznym Szkolnym Obchodom przyświecały cele wynikające z Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły. Kształtujemy więc postawę akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, równocześnie zmniejszamy poziom negatywnych emocji tj. lęku i odrzucenia związanych z obcowaniem z ludźmi zakażonymi HIV. Edukacja i profilaktyka w walce AIDS i HIV wydają się być bardzo istotne.

Szkolne Obchody w Zespole Szkół nr 1 rozpoczął Wicedyrektor - Pan Zbigniew Petruczynik powitaniem zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Gościliśmy: Pana Dariusza Czujkowskiego - Naczelnika Wydziału Kultury, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, Panią Zuzannę Korycką - Kierownika Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie, Panią Halinę Bogatko - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Panią Joannę Szymańską - Koordynatora programów edukacyjnych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Hrubieszowie, Panią Irminę Drawdzik - Kierownika Punktu Opieki w Oddziale Rejonowym PCK w Hrubieszowie, Panią Agatę Opałę - Pielęgniarkę Koordynatora d/s Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Panią Lucynę Kasprzak - higienistkę szkolną, Panią Joannę Wieczorek - Smerdel, nauczycieli i młodzież klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Kolejnym punktem Obchodów było wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów o tematyce AIDS i HIV. W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej i profilaktyki w walce AIDS i HIV odbyły się zajęcia prowadzone przez higienistkę szkolną - Panią Lucynę Kasprzak. Podsumowaniem zajęć był Szkolny Konkurs Plastyczny o tematyce AIDS i HIV pod hasłem: "Mam czas rozmawiać". Na konkurs wpłynęło 20 prac. Jury w składzie: Zuzanna Korycka, Lucyna Kasprzak, Beata Tomaszczuk, Monika Jabłońska, Joanna Błaszczuk, Dorota Bartko oceniła prace pod kątem walorów plastycznych, pomysłowości, wiedzy na temat HIV/AIDS i w ten sposób wyróżniła i nagrodziła prace następujących uczniów.

I miejsce - Mikołaj Papież - klasa I td - ex aequo - Jakub Ciotuski - klasa I tc i Emilia Tomaszewska - klasa I tc

II miejsce - Karolina Kasprzyk - klasa III tb - ex aequo - Wiktoria Rozwadowska - klasa I tc i Dominika Kwiatkowska - klasa III tb

III miejsce - Eliza Reszet - klasa II b - ex aequo - Grzegorz Ptak - klasa I td.

Wyróżnienia zdobyli: Patrycja Twardowska - klasa I tb i Natalia Usowska - klasa I tc.

W ramach konkursu plastycznego jeden z uczniów klasy Itd - Bartłomiej Buczak - wykonał oryginalną pracę plastyczną w formie multimedialnej prezentacji, za którą został uhonorowany I miejscem.

Nagrody ufundowali: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie i Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Uroczystość uświetniła profilaktyczno - edukacyjna część artystyczna pt.: "Prawie wszystko o AIDS" w wykonaniu uczniów klasy I tc - Emilii Tomaszewskiej, Mileny Garncarz, Oliwii Myszak, Wiktorii Rozwadowskiej, Szymona Kulińskiego i Edyty Kowalczuk z klasy I tb pod kierunkiem Beaty Tomaszczuk i Moniki Jabłońskiej. Oprawa techniczno - muzyczna: Dominik Czerniak - klasa I tc i Adrian Kulas - III a. Obchody prowadziła Wiktoria Rozwadowska z klasy I tc.

Uroczystości zakończył skromny poczęstunek przygotowany dla gości przez uczniów klas gastronomicznych pod kierunkiem: Ewy Szeweńko, Joanny Wawrzaszek, Justyny Chwedczuk, Anny Wiśniewskiej i Anny Gałki.

Szkolne Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS zorganizowała Beata Tomaszczuk we współpracy z Moniką Jabłońską i Lucyną Kasprzak. Dekorację wykonały: Joanna Błaszczuk i Dorota Bartko.

Beata Tomaszczuk
05.12.2017

SZKOLENIE XL TAPE

4 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Market Mrówka w ramach "Poniedziałkowych Porad Mrówki".

Więcej/Mniej

W "Szkoleniu XL Tape", które przeprowadzili przedstawiciele firmy Bluedolphin, uczestniczyła młodzież z klasy II B kształcąca się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Organizator przekazał także próbki materiałów, które uczniowie wykorzystają do ćwiczeń podczas szkolnych zajęć praktycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymają również certyfikat ukończenia szkolenia.

Jacek Naja
04.12.2017

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Zapraszamy wszystkich, którzy nie są obojętni na piękno świata książek, do współpracy przy przygotowywaniu cyklicznych audycji radiowych, poświęconych ciekawym lekturom. Podzielcie się z nami swoimi uwagami i refleksjami na temat przeczytanej książki.

Więcej/Mniej

Propozycje prosimy składać do nauczycieli bibliotekarzy: Doroty Bartko, Joanny Błaszczuk lub nauczyciela języka polskiego - Izabeli Szajwaj (sala 102 B).

Pamiętajmy, że książka to nie tylko lektura szkolna, to przede wszystkim nasz przyjaciel! Zachęćmy wszystkich do czytania!

Organizatorzy
04.12.2017

KONKURS MATEMATYCZNY

Jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności matematyczne, uświadomić sobie szerokie zastosowania wiedzy matematycznej i lubisz pozytywne emocje - weź udział w Szkolnym Konkursie Matematycznym "Myślę i działam".

Więcej/Mniej

Konkurs polega na przedstawieniu rozwiązania krótkich zadań – kto zrobi to pierwszy, ten wyga. Zapraszamy uczniów klas trzecich i czwartych technikum. Ilość uczestników nie może przekroczyć 10. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zgłoszenia do 8 grudnia 2017 r. przyjmuje Maria Kawalec - sala 215 B.

Maria Kawalec
04.12.2017

"MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA" W LUBLINIE

2 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie odbył się II etap konkursu "Matematyka w Technice dla Technika".

Więcej/Mniej

Organizatorem konkursu jest wyżej wymieniona szkoła we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej. Przedsięwzięcie objęli patronatem Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty.

Do Lublina przyjechało 170 uczniów klas czwartych techników. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IV td – Kacper Berliński, który uzyskał największą ilość punktów w I etapie.

Uczestnicy konkursu mieli 90 minut na rozwiązanie czterech rozbudowanych zadań. Najlepsi zostaną zakwalifikowani do III etapu, który odbędzie się w sali Politechniki Lubelskiej. Jego laureaci otrzymają indeksy na tę uczelnię. Trzymamy kciuki za Kacpra.

Maria Kawalec
03.12.2017

"PIĘCIOIPÓŁGODZINNY WYSTĘP I INNE TRUDNOŚCI..."

"Gdy po pięcioipółgodzinnym występie jury ogłosiło werdykt, horda rozhisteryzowanych fanów i fanek rzuciła się w stronę tancerzy. Niektórym quasi-fankom chodziło jedynie o zdobycie autografów..." - to fragment IX Zamojskiego Dyktanda zorganizowanego przez Państwową Szkołę Zawodową im. Sz.Szymonowica w Zamościu, w którym uczestniczyło 15 uczniów naszej szkoły.

Więcej/Mniej
Oto zwycięzcy etapu szkolnego:
 • I miejsce: Bartłomiej Buczak - klasa I td
 • II miejsce: Adam Amerla - klasa I td
 • III miejsce: Emilia Tomaszewska - klasa I tc

Organizatorzy, którym przesłano wyniki konkursu, wyłonią uczniów z najwyższą ilością punktów i zaproszą ich do udziału w kolejnym etapie.

Dziękujemy młodzieży za udział w ortograficznych bojach.

Nauczyciele języka polskiego
03.12.2017

WRÓŻBY Z PRZYMRUŻENIEM OKA...

"Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary...." Cukierki z wróżbami, serca z imionami, losy, kubeczki z niespodziankami, wróżenie ze szpilek czy też balonowe wróżenie - to tylko część atrakcji, które czekały na uczniów i nauczycieli 30 listopada na korytarzu szkolnym.

Więcej/Mniej

W tym dniu Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne Andrzejki. Każdy, kto chciał, mógł dowiedzieć się, kim będzie w przyszłości, co zdarzy się w najbliższym czasie, jakie imię będzie nosić życiowy wybranek lub wybranka. Dobrego humoru i zabawy z przymrużeniem oka nie brakowało...Organizatorami szkolnych Andrzejek byli: Aleksandra Skwarek, Monika Pożoga, Edyta Berbeć i Patryk Nowak - uczniowie z klasy III Tb.

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie świadczą o szacunku wobec tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

Katarzyna Skawińska
03.12.2017

PROMUJEMY ZDROWY STYL ŻYCIA

W listopadzie bieżącego roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji promującej zdrowy styl życia. Jej celem było propagowanie wśród młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz uświadomienie korzyści płynących z prawidłowego i racjonalnego odżywiania.

Więcej/Mniej

Akcja promocyjna przyjęła różne formy. Jedną z nich była XXVI edycja "Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia" organizowana przez Polski Czerwony Krzyż (15.11.2017), w której udział wzięli uczniowie z klas Technikum. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pogadanki na temat racjonalnego odżywiania oraz ulotki propagujące zdrowy, aktywny styl życia. Młodzież z klas I Tb i I Td zorganizowała wystawę przygotowanych przez siebie plakatów o tematyce prozdrowotnej. Maturzyści z klasy IV Td, zwracali uwagę na to, że lektury szkolne modą być "smaczne" i zawierać ciekawe przepisy kulinarne. Radio szkolne wyemitowało audycję tematyczną "Żyj kolorowo i jedz zdrowo jesienią" przygotowaną przez uczniów z klas: I Tb i II Td. Organizatorzy akcji nie zapomnieli także o aktywności fizycznej. Uśmiech na wielu twarzach wywołał energetyzujący pokaz "ZUMBY" zaprezentowany przez uczennice klas: ITb i I Tc. Młodzież naszej szkoły chętnie uczestniczyła w zaproponowanych przez organizatorów działaniach i udowodniła, że wie, co znaczy żyć zdrowo i "kolorowo".

Akcję przygotowali: Izabela Szajwaj, Joanna Janicka, Katarzyna Skawińska i Czesław Mazek.

Organizatorzy
02.12.2017

MIEĆ CZY BYĆ?

29 listopada uczniowie kl. IV Tc oraz słuchacze III semestru LO dla Dorosłych uczestniczyli w zajęciach biblioterapeutycznych nt. "Mieć czy być?", prowadzonych przez Panią Joannę Raczyńską - pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Celem spotkania było uświadomienie uczniom, że we współczesnym świecie niezwykle ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy byciem a posiadaniem.

Prowadząca, nawiązując do fragmentów literatury światowej, m.in. "Przebudzenia" Antony de Mello, czy "Bajek filozoficznych" Michela Piqemala, zwróciła uwagę na wartości, które decydują o tym, kim jesteśmy.

Iwona Korońska
01.12.2017

INTEGRUJEMY SIĘ

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie zorganizował zabawę ostatkową. Uroczystość odbyła się 16 listopada. Wzięli w niej w niej udział uczniowie z klas: II Tb oraz I Tb, którzy są jednocześnie wolontariuszami Caritas. Nie zabrakło rozmów, zabawy tanecznej oraz wróżb. Były także przepyszne wypieki przygotowane na tę szczególną chwilę przez organizatorów spotkania. Andrzejki były świetną formą aktywizacji i integracji.

Więcej/Mniej

Opiekun Szkolnego Koła Caritas - Barbara Żeromska
29.11.2017

WYCIECZKA DO STALOWEJ WOLI, CZYLI WIEDZA W PRAKTYCE...

24 listopada 2017 r. grupa uczniów z klas ITa, Ia, IITa i IIa Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz z opiekunami, uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Huty Stali Jakościowej w Stalowej Woli.

Więcej/Mniej

Młodzież miała możliwość poznania procesu produkcji stali wytwarzanej ze złomu stalowego w łukowym piecu elektrycznym. Przewodnicy - inżynierowie zapoznali nas z budową pieca hutniczego i zasadą jego działania, pokazali sposób załadunku złomu do pieca oraz opowiedzieli o tym, jakie dodatki stopowe są niezbędne w produkcji stali jakościowych. Następnie zwiedziliśmy walcownię, gdzie produkowane są wyroby kształtowe i blachy, które wykorzystywane są w branżach motoryzacyjnych, budowlanych, maszynowych oraz obronnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kolejnym, zwiedzanym zakładem w Stalowej Woli był Liugong Dressta Machinery Co. Ltd. W miejscu tym zapoznaliśmy się z procesem montażu specjalistycznych maszyn budowlanych takich jak: spycharki gąsienicowe, ładowarki kołowe i gąsienicowe, układarki rur, koparko - ładowarki.

Możliwość zaznajomienia się z nowoczesną produkcją Huty Stali Jakościowej oraz Liugong Dressta, pozwoliła uczestnikom wycieczki dostrzec praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii. Była także ciekawą lekcją poglądową z zakresu technologii maszyn, podstaw konstrukcji maszyn i innych przedmiotów zawodowych.

Produkcja tych zakładów wzbudziła zainteresowanie nie tylko przyszłych techników i mechaników, ale również ich opiekunów, którymi byli: Zygmunt Ryszkiewicz, Lucjan Fabrowski i Józef Dyniec.

Józef Dyniec
28.11.2017

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE

24 listopada 2017 roku, uczniowie klasy I b odwiedzili Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, aby wziąć udział w zajęciach "Wróżby andrzejkowe".

Więcej/Mniej

Młodzież mogła poznać dawne, polskie obyczaje towarzyszące świętu Andrzeja. Zajęcia służyły także rozrywce i integracji grupy.

Dziękujemy Dyrekcji Muzeum w Hrubieszowie i pracownikom za ciekawą lekcję muzealną.

tekst i fot. Jacek Naja
26.11.2017

CZYTALI SCHULZA

W ramach projektu "Tydzień z książką" w dniach 6 - 10 listopada nasi uczniowie spotkali się w bibliotece szkolnej, by poznać oryginalną prozę B. Schulza.

Więcej/Mniej

Głośne czytanie "Sklepów cynamonowych" pozwoliło młodzieży z klas: I TC, III TD, IV TD, III B, III TA, III TC i IV TE wejrzeć w mityczny i oniryczny świat przedwojennego Drohobycza i zobaczyć go oczyma dziecka o bogatej i jakże nietuzinkowej wyobraźni. Głośnemu czytaniu towarzyszyły: wystawa grafik pisarza oraz krótki film o twórczości B. Schulza.

Organizatorzy
23.11.2017

STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW

7 listopada 2017 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka - Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 237 uczniów.

Więcej/Mniej

Wśród najlepszych znalazła się uczennica naszej szkoły – Maria Zalewska, która uczęszcza do klasy II Tc i realizuje zajęcia w zawodzie technik handlowiec. Średnia ocen Marysi za poprzedni rok szkolny wyniosła 5.21. Jej ulubionymi przedmiotami są: wychowanie fizyczne i matematyka. „Zdobycie stypendium jest dla mnie bardzo ważne, udowadnia, że moje starania i ciężka praca zostały docenione. Nie jest to jednak koniec, będę się nadal starać i dążyć do realizowania nowych celów” – zapewnia nasza stypendystka.

Gratulujemy i życzymy realizacji planów!

Zebrał: Daniel Buchowiecki
22.11.2017

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NASZEJ SZKOLE

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz dziesiąty przyłączył się do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - najważniejszego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość. Celem tej globalnej inicjatywy, która realizowana była od 13 do 19 listopada 2017r. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Więcej/Mniej

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie "Otwarta firma". Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt składa się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu "Biznes przy tablicy".

Pracownik i pracodawca. Pani Malwina Filańska-Marcych jest doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie. W trakcie spotkania omówiła te aspekty, na które najczęściej zwracają pracodawcy na rynku pracy, a są to: doświadczenie zawodowe, odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka obcego. Oprócz wymienionych kompetencji twardych, pracodawcy oczekują też od przyszłych pracowników wykazania się kompetencjami miękkimi. Ich posiadanie wiąże się z umiejętnością współpracy ludźmi oraz radzenia sobie z trudnościami. Pani Filańska-Marcych zachęcała uczniów do korzystania z doradztwa zawodowego w Hrubieszowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III b i II b.

Własna firma. Pan Michał Miścior, właściciel firmy "Nowa Technika" inspirował młodzież do wyznaczania sobie celów. Powoływał się na przykłady z własnego doświadczenia, pokazując, jak te cele zrealizować. Uświadamiał młodzieży konieczność postępowania sposób przedsiębiorczy, który pozwala odnieść sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Tłumaczył, jak założył własną firmę oraz opowiadał o korzyściach wynikających z planowania własnych działań i inwestowania w siebie. Przedstawił profil działalności swojej firmy, model zarządzania i strukturę organizacyjną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III Td i III Ta.

Zawody przyszłości. Pani Kinga Radlińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu zaprezentowała i omówiła film edukacyjny związany z problematyką współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. Prelegentka zachęcała uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Mówiła o możliwości znalezienia pracy w kraju i za granicą. Informowała o sieci EURES, która oferuje bezpłatną pomoc. Inspirowała młodzież do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I Tc i I Ta,

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Pani Iwona Jacucha mówiła o tym, co powinien zrobić przyszły przedsiębiorca, by zarejestrować firmę i jakim ubezpieczeniom obowiązkowym i dobrowolnym podlega przedsiębiorca. Uczniowie dowiedzieli się również o obowiązkach rozliczeniowych i płatniczych wobec ZUS, które mają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz kiedy początkujący przedsiębiorca opłaca składki na preferencyjnych zasadach. Pani Iwona Jacucha wyjaśniła również, co to jest profil zaufany i ePUAP. Zaprezentowała film edukacyjny na temat wiedzy Polaków co do ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III Tc i III Ta.

Własna firma. Pan Jan Pirogowicz, właściciel firmy "Usługi projektowe inż. Jan Pirogowicz" opowiedział młodzieży jak założył własną firmę. Mówił o jej zarejestrowaniu, współpracy z urzędami i o tym, co było dla Niego inspiracją. Wymieniał plusy i minusy prowadzenia własnej działalności. Zachęcał uczniów do zakładania własnego biznesu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy II a i III Ta.

Rzecznik Konsumenta – Pani Barbara Matyka zaprezentowała młodzieży zagadnienia związane z umowami konsumenckimi. Zapoznała uczniów z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Na konkretnych przykładach wyjaśniła, jakie są możliwości i okoliczności odstąpienia od umowy, jak ważne jest dokładne przeczytanie umowy przed jej podpisaniem, powołując się przy tym na przykłady z własnego doświadczenia. Na zakończenie pani rzecznik przekazała informacje dotyczące bezpłatnego poradnictwa prawnego realizowanego przez Powiat Hrubieszowski. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I Tc i II Tc.

Finanse. Pan Jerzy Tudryn z Urzędu Skarbowego przedstawił podział form płacenia podatku dochodowego: na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową, szczegółowo je omawiając. Wybór sposobu opodatkowania zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i jej wielkości. Poinformował też o odliczeniach i ulgach po spełnieniu określonych warunków, które są ustalane oddzielnie na każdy rok. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas III Tc i IV Td.

Własna firma. Pan Tomasz Sulewski, współwłaściciel przedsiębiorstwa "Browar Sulewski", która zajmuje się produkcją piwa, działalnością restauracyjną, organizacją przyjęć oraz świadczy usługi hotelowe, zapoznał uczniów z historią i rozwojem firmy oraz z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw. Pan Tomasz Sulewski opowiadał też o obowiązkach i trudnościach pojawiających się na rynku z jakimi musi się zmierzyć osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo. Uczniowie, jako przyszli przedsiębiorcy i pracownicy, mieli możliwość poznania przedsiębiorstwa z punktu widzenia właściciela i pracownika. Browar Sulewski odwiedzili uczniowie klas II Tb i III Tc.

Akcję w szkole koordynowały: Ewa Krasińska i Urszula Grądz - nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, przy wsparciu Joanny Wawrzaszek i Grzegorza Frączka - nauczycieli zajęć praktycznych. Organizatorzy dziękują wszystkim firmom, instytucjom i ich przedstawicielom biorącym udział w ŚTP za zaangażowanie, życzliwość, wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

Ucząc przez działanie, oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzania wiedzy, rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtujemy aktywny stosunek do życia.

Ewa Krasińska
21.11.2017

LUBLIN - MIASTO INSPIRACJI

Młodzież naszej szkoły poznawała historię współczesną, akademickie media, uczestniczyła w ćwiczeniach aktorskich i spektaklu - wszystko to podczas wycieczki do Lublina, którą zorganizowano 10 listopada br.

Więcej/Mniej
Ku pamięci i ku przestrodze

Pierwszym miejscem naszej podróży było Muzeum na Majdanku. "Majdanek funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. Więźniowie, którzy tu trafili pochodzili prawie z 30 państw. Dominowali obywatele Polski, Związku Radzieckiego oraz Czechosłowacji. Poza Żydami i Polakami najliczniejszymi grupami narodowościowymi byli Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Spośród prawdopodobnie 150 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez Majdanek, według najnowszych ustaleń życie straciło blisko 80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów. Dla zatarcia śladów zbrodni zwłoki pomordowanych i zmarłych palono na stosach spaleniskowych i w krematorium" - czytamy na stronie internetowej Muzeum.


Ci, którzy to zrobili nie byli ludźmi – powiedziała jedna z uczennic. To miejsce bardzo szczególne, które sprzyja głębszej refleksji.

Radio, telewizja, pasja – Inkubator Artystyczny

Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Inkubatorze Artystycznym UMCS. Do dyspozycji studentów, głównie dziennikarstwa, pozostają: sala widowiskowa, studia radiowe i telewizyjne oraz pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. To właśnie oni uczą się tu zasad edycji i montażu materiałów audio i wideo.


Z tym miejscem zapoznawał nas Pan Maciej Lachowicz - notabene - dawny absolwent naszej szkoły, a obecnie jeden z producentów. Inkubator pozwala na nagrywanie programów, ale też nadawanie ich "na żywo". Z usług multimedialnych Inkubatora korzysta wiele stacji telewizyjnych, w tym TVP. Tu można zorganizować też koncerty i inne programy artystyczne z udziałem publiczności. Sala widowiskowa pełni również funkcję kina 3D. Tutaj funkcjonuje Akademickie Radio Centrum w którym pierwsze kroki stawiało wielu znanych obecnie dziennikarzy. "Oprócz nowoczesnego sprzętu bardzo ważna jest pasja i chęć poświęcenia swojego czasu właśnie na rzecz własnego rozwoju" - zapewniał nasz przewodnik.

"Nie możemy dać Wam talentu..."

Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z Panem Jerzym Turowiczem - aktorem, reżyserem , pedagogiem teatralnym i założycielem Akademii Teatralno - Wokalnej, który pochodzi z Hrubieszowa oraz Panią Magdą Stec - animatorem kultury, instruktorem i aktorką.


Założyciel akademii przygotował wiele spektakli, które z powodzeniem grane są do dzisiaj. Widzowie znają też Pana Turowicza z ról w serialu "Policjanci" czy "Graczykowie". Akademia Teatralno - Wokalna Jerzego Turowicza w Lublinie umożliwia kształcenie w zakresie sztuki aktorskiej i wokalnej. "Nie możemy dać Wam talentu, ale pomożemy rozwinąć Wam ten, który macie" – to dewiza akademii. Byliśmy świadkami intensywnych ćwiczeń jeden z grup, sami również mogliśmy spróbować swoich sił na scenie. Młodzież usłyszała wiele cennych rad, jak rozwijać swój talent, cechy charakteru i osobowość. To właśnie scena pozwala na rozwijanie zwłaszcza emocji i kreatywności. Otwiera zupełnie inny, magiczny świat.

"Sen nocy letniej" w Teatrze Osterwy

Teatr to miejsce szczególne, które przenosi widza w inny wymiar. Gra aktorska, interpretacja tekstu, muzyka, scenografia, światło czynią świat przedstawiony wyraźniejszym i esencjonalnym. Czasem sztuka teatralna służy refleksji nad światem realnym i kondycją człowieka, a czasem po prostu poprawia nastój. Mieliśmy okazję, jako widzowie, uczestniczyć w spektaklu "Sen nocy letniej" wystawianej w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Małgorzata Gnot w swojej recenzji napisała: "William Szekspir prawie cztery wieki temu odkrył, że komizm i tragizm to dwie strony tej samej monety, którą rzuca nam przekorny los. Tą prawdą podszyte są jego najlepsze sztuki. Sen nocy letniej - jego najbardziej popularna komedia, skrząca się dowcipem, piętrząca przezabawne sytuacje, prowokująca nas do szczerego śmiechu - ma pod powierzchnią nieokiełznanej fantazji i fanfaronady rys egzystencjalnego smutku. Refleksję nad przemijaniem, utratą, niespełnieniem". Największy entuzjazm młodzieży wzbudziła komiczna postać Stolarza ("Lwa"), którego odgrywał Pan Tomasz Bielawiec. Po spektaklu mieliśmy możliwość spotkania się i rozmowy z Panem Przemysławem Stippą - aktorem Teatru Narodowego w Warszawie, który wcielił się w rolę Puka.

Nie bez powodu Lublin określa się miastem inspiracji. O bezpieczny transport zadbał PKS Hrubieszów. Organizatorem wyjazdu był Daniel Buchowiecki, a opiekunami młodzieży - Maria Kawalec i Alicja Ryszkiewicz.

Daniel Buchowiecki
14.11.2017

WYBIERAM WYBORY

9 listopada odbył się szkolny etap II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Wybieram Wybory". Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

W konkursie wzięli udział: Maria Zalewska z klasy II tc oraz Adam Amerla i Mikołaj Papierz z klasy I td.

Barbara Pilarczyk
14.11.2017

XXII EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

7 listopada 2017r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do XXII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

Wzięło w nich udział 30 uczniów klas o profilu gastronomicznym. Jej celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbędzie się 12 stycznia 2018r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, zakwalifikowali się: Karolina Maciejewska - klasa III tb - technik żywienia i usług gastronomicznych i Michał Momot - klasa IV tb - technik żywienia i usług gastronomicznych.

Koordynacją szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zajmowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych - Magdalena Jędruszczak i Joanna Janicka.

Magdalena Jędruszczak
10.11.2017

PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI

Nowe doświadczenia zawodowe, poznawanie języka i kultury malowniczej Grecji, czyli praktyki zawodowe poza granicami Polski - to nowa forma kształcenia, z której korzysta już Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

W dniach od 9 do 29 października 2017 r. uczniowie klasy III ta - technik pojazdów samochodowych i III td - technik informatyk w ramach projektu Erasmus + "Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu" odbywali trzytygodniowe praktyki zawodowe w Grecji.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych brali udział w zajęciach praktycznych w serwisach: Citroena, Peugeota i Toyoty. Jako praktykanci uczyli się m.in.: diagnostyki komputerowej, mechaniki pojazdów samochodowych oraz naprawy i sporządzania kosztorysów wykonywanych usług.

Przyszli informatycy podczas odbywania praktyk aktywnie uczestniczyli w zajęciach, których celem było pogłębianie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu: programowania w językach HTML i CSS, projektowania stron internetowych, instalowania oprogramowania oraz sterowników i tworzenia baz danych, kopi zapasowych oraz odzyskiwania danych. W czasie wizyty w serwisie komputerowym demontowali i naprawiali uszkodzony sprzęt komputerowy, zapoznali się z oprogramowaniem diagnostycznym i monitorującym oraz kodami błędów uruchamiania. Sporządzali także kosztorysy napraw sprzętu komputerowego.

Dzięki uczestnictwie w praktykach zawodowych w Grecji nasza młodzież nauczyła się odpowiedzialności i szacunku do pracy, która wymaga dużej odpowiedzialności i dokładności.
Pobyt za granicą związany był nie tylko z ciężką pracą, ale i z odpoczynkiem.

Uczniowie poznali historię, kulturę i atrakcje turystyczne Grecji, która jest kolebką kultury, krajem wielu rozrywek, pięknych plaż i kulinarnych przysmaków, których mieliśmy okazję spróbować. Podczas zwiedzania największe wrażenia wywarły na nas Litohoro, w którym znajduje się Park Narodowy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, starożytny Dion, gdzie poznaliśmy historię największego i jednego z najważniejszych wykopalisk archeologicznych w Grecji, Palios Pantelejmonas, w którym to znajdują się ruiny średniowiecznego zamku, greckie Meteory i jeden z największych i najważniejszych kompleksów klasztorów w Grecji, urokliwa wyspa Skiathos, na którą płynęliśmy statkiem, czy Thessaloniki, gdzie zwiedzaliśmy najważniejsze zabytki drugiego, co do wielkości, miasta w Grecji.

Te trzy tygodnie pobytu w Grecji, oprócz cennych doświadczeń zawodowych, dostarczyły nam niezapomnianych wrażeń i wspomnień.

Aneta Dąbrowska/Robert Pokrywka
07.11.2017

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Flegmatycy są bardziej dokładni, cholerycy lubią wyzwania, a sangwinicy dobrze sobie radzą w pracy z ludźmi.

Więcej/Mniej

O tym, jak ważne jest to, aby mieć świadomość, jaki typ osobowości reprezentujemy i jaki może mieć to wpływ na karierę zawodową, przekonywała uczniów klasy IVte Pani Malwina Filańska-Marcych - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie. Jeśli temperament będzie sprzeczny z podjętą pracą, narażamy się na frustrację, stres i wypalenie zawodowe.

Kolejny temat realizowany w klasie Itc dotyczył motywacji, czyli stanu gotowości do podjęcia działań, które z pewnych względów są dla nas istotne. To dzięki m.in. motywacji osiągamy upragniony cel i sukces. Bywa, że ludzie obierają sobie zbyt duży życiowy cel i nie podejmują żadnego działania, bo ten ich przerasta. Dobrym wyjściem okazuje się stopniowe wprowadzanie niewielkich zmian. Zajęcia z doradcą zawodowym zrealizowano w ramach godzin z wychowawcą.

Daniel Buchowiecki
06.11.2017

BYLI W CZĘSTOCHOWIE

W ubiegły czwartek, w godzinach porannych klasy maturalne wyruszyły na pielgrzymi szlak. Piękna, słoneczna aura pozwalała podziwiać widoki zamku w Niedzicy. Okazała budowla została wzniesiona w średniowieczu nad Jeziorem Czorsztyńskim. Na zamku widzieliśmy miejsce, gdzie według legendy był uwięziony Janosik. Po południu odwiedziliśmy uroczy zakątek Wąwozu Homole. Tam szliśmy 800 - metrową trasą i podziwialiśmy przyrodniczą atrakcję Pienin.

Więcej/Mniej

Potem przybyliśmy do Szczawnicy. Jest to znane miejsce uzdrowiskowe w Polsce. Leczy się tam choroby układu oddechowego. Ośrodek ten znany jest z występowania naturalnych leczniczych wód. Następnym etapem naszego pielgrzymowania był nocleg i obiadokolacja w Kacwinie.

Po śniadaniu w piątek wyruszyliśmy do Zakopanego. W deszczu szliśmy nad Morskie Oko. Pomimo niesprzyjającej pogody, widzieliśmy majestatyczne góry już pokryte śniegiem.

Po zakończeniu pieszej wędrówki pojechaliśmy do Zakopanego. Tam kolejką wjechaliśmy na Gubałówkę. Potem były krótkie zakupy na Krupówkach i czas powrotu na obiadokolację do Kacwina.

Ostatni dzień naszego wyjazdu rozpoczęliśmy od zwiedzania obozu Birkenau. Podczas wspólnego marszu mogliśmy wyobrazić sobie, jak wielką traumę przeżyli ci, którzy byli w tym niemieckim obozie koncentracyjnym.

Następnie udaliśmy się do Częstochowy. Główne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński. W homilii uświadamiał młodzieży, że każdy z nich ma talent, który trzeba odkryć i rozwijać, w czym pomoże najlepszy przyjaciel - Jezus. Po mszy była przerwa na spożycie ciepłego posiłku. Następnym punktem było uczestniczenie w drodze krzyżowej. Ze względu na złą pogodę, odbyła się ona w kościele. Przed cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny odśpiewaliśmy akatyst ku czci Jasnogórskiej Bogurodzicy połączony z odmawianiem różańca. Zwieńczeniem uroczystości był Apel Jasnogórski. Zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do domu.

W pielgrzymce uczestniczyła młodzież z klas: IV tb, IV tc, IV td i IV te.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Stanisław Jastrzębski, Barbara Żeromska i Zofia Szwiec.

Dziękujemy Panu Lucjanowi Fabrowskiemu za zorganizowanie wyjazdu, a kierowcy - Panu Tomaszowi z firmy Transway - za bardzo dobrą i bezpieczną jazdę.

Zofia Szwiec
05.11.2017

OPOWIADALI O KSIĄŻKACH...

25 października 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej Filia w Hrubieszowie odbył się pierwszy etap regionalnego konkursu czytelniczego "Booktalking, czyli gawęda o książce..."

Więcej/Mniej

Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Tomaszewska, Emilia Kozak i Jakub Fedaczyński.

Podobne konkursy odbyły się też w filiach bibliotek w Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim.

Komisja konkursowa przesłuchała łącznie 69 osób. Naszej młodzieży dziękujemy za udział w konkursie.

Daniel Buchowiecki/ Foto: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie
04.11.2017

ZAPOBIEGAMY NIEBEZPIECZEŃSTWOM I PROBLEMOM

Za nami "Szkolne Dni Profilaktyki", które już na stałe wpisały się kalendarz szkolnych działań realizowanych przez wychowawców z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Ich celem jest szeroko pojęta profilaktyka i promocja zdrowia. Staramy się, aby nasze działania profilaktyczne odpowiadały na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w życiu młodych ludzi.

Młodzież z klas: I a, Ib, I ta, I tb, I tc, I td i II ta uczestniczyła w prelekcjach przygotowanych przez specjalistów, którzy współpracują z naszą szkoła. Brała także udział w II Forum Profilaktycznym przygotowanym przez Świetlicę Środowiskową "Dziupla Artystyczna" Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Podczas spotkań ze specjalistami zrealizowano następujące tematy "Cyberprzemoc" - prelekcja Pani Joanny Raczyńskiej - nauczyciela bibliotekarza z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie, "Konsekwencje łamania prawa" - zajęcia z Panią Edytą Krystkowiak - rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie , "Żyć bez sztucznych rajów" - prelekcja Pani Elżbiety Rafalskiej i Pani Aleksandry Kopczyńskiej - nauczycieli bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie , "Profilaktyka raka szyjki macicy" - spotkanie z Panią Ewą Kuźmińską - pracownikiem "Poradni K" SP ZOZ w Hrubieszowie, "Profilaktyka zdrowia wśród młodzieży” spotkanie z Panią Teresą Futymą - naczelną pielęgniarek i położnych SP ZOZ w Hrubieszowie i Panią Stanisławą Aranowską - Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Amazonek w Hrubieszowie, "Stop uzależnieniom" - zajęcia z Panią Joanną Szymańską - pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Uczniowie wysłuchali także audycji radiowej "Jak ustrzec się grypy?" przygotowanej przez Panią Lucynę Kasprzak – pielęgniarkę szkolną.

W ramach II Forum Profilaktycznego młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych i spektaklu "Zamknięta spirala" oraz wykładzie Pana Piotr Pitruszy - psychologa i psychoterapeuty.

"Szkolne Dni Profilaktyki" przygotowali: pielęgniarka szkolna - Pani Lucyna Kasprzak, pedagog - Pani Alina Tyszkiewicz, nauczyciele bibliotekarze - Pani Dorota Bartko i Joanna Błaszczuk oraz Zespół Wychowawców Klasowych.

Zespół Wychowawców Klasowych
03.11.2017

CZŁOWIEK Z PASJĄ

Młodzież naszej szkoły odwiedził dziś Piotr Waleczko - absolwent Policealnego Studium Informatycznego (Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie), zwycięzca 38. Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, który to pasjonuje się robotyką, elektroniką i programowaniem.

Więcej/Mniej

Nasz gość opowiadał m.in. o swojej pracy, planach na przyszłość, a także prezentował swoje konkursowe roboty (Mietek I i Mietek II), które omijają przeszkody dzięki mikrokontrolerowi i sztucznej sieć neuronowej. Piotr hołduje zasadzie: "nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko czas, po którym się poddajemy".

Piotr Waleczko pracuje jak elektronik, naprawia sprzęt komputerowy i RTV, a "po godzinach" rozwija swoje zainteresowania. Obecnie projektuje inteligentny sterownik C.O. W wolnym czasie, prócz tego, który poświęca rodzinie, chciałby prowadzić "KLUB" dla osób zainteresowanych elektroniką i programowaniem https://www.facebook.com/Robotyka-elektronika-programowani…/.

Już wkrótce kolejne spotkanie dla uczniów zainteresowanych robotyką.

Daniel Buchowiecki
31.10.2017

MATEMATYKA DLA TECHNIKA

25 października 2017 r. w naszej szkole, już po raz kolejny, odbył się szkolny etap konkursu "Matematyka w Technice dla Technika".

Więcej/Mniej

Jednym z celów konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami mogli być uczniowie klas maturalnych technicznych szkół ponadgimnazjalnych z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło sześcioro uczniów: pięciu z klasy IVtd i jedna uczennica z klasy IVtb.

Najlepszy wynik uzyskali: Marcin Szkałuba i Kacper Berliński - obaj z klasy IVtd. Wezmą oni udział w II etapie konkursu, który odbędzie się w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. Laureat III etapu uzyska indeks Politechniki Lubelskiej. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej. Koordynacją przedsięwzięcia zajmowali się nauczyciele matematyki - Maria Kawalec i Lucyna Zielińska.

Maria Kawalec
30.10.2017

ZDOBYWALI DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE W GRECJI

Po 3 tygodniach spędzonych w Grecji, zmęczeni, ale zadowoleni oraz pełni pozytywnych doświadczeń i wrażeń wracamy do kraju. Prawdopodobnie już jutro, około południa, będziemy w Polsce. W mijającym tygodniu odwiedziliśmy grecką szkołę zawodową i urokliwe Thessaloniki. Uczestniczyliśmy także w zawodach sportowych, karaoke oraz wieczorze pożegnalnym.

Więcej/Mniej

Udział w praktykach zawodowych, nie ograniczał się tylko do pracy i nauki. Program praktyk zakładał również poznanie atrakcji turystycznych, kultury, tradycji oraz historii regionu.

Udział w stażu zagranicznym podniósł wiedzę oraz umiejętności zawodowe uczniów, dostosowując je do wymagań współczesnego rynku pracy, wzmacniając tym samym ich szanse na zatrudnienie w Polsce oraz za granicą.

Aneta Dąbrowska/Robert Pokrywka
29.10.2017

GRATULUJEMY NAGRODY I WYRÓŻNIENIA!

Miejska Biblioteka Publiczna przy wsparciu Burmistrza Miasta Hrubieszowa już po raz XVI zorganizowała Konkurs Recytatorski "Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie". 

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowały trzy uczennice. Jedną z nagrodzonych została Emilia Tomaszewska (klasa ITc). Wyróżnienie zdobyła także Wiktoria Rozwadowska (klasa ITc). Konkurs odbył się 24 października 2017 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury. Naszym recytatorkom serdecznie gratulujemy!

Daniel Buchowiecki/Foto: Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
27.10.2017

CENNY DAR

Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej przy Nadbużańskim Oddziale Straży w Chełmie pragnie zaprosić społeczność uczniowską oraz grono pedagogiczne do udziału w Mundurowej Akcji Poboru Krwi z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 10 listopada 2017 r., w godzinach 9:00 - 14:00 w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56.

Redakcja
27.10.2017

CZYTAMY SCHULZA

W ramach projektu "Tydzień z Książką" oraz w związku z 75 rocznicą tragicznej śmierci Brunona Schulza proponujemy spotkanie z twórczością oryginalnego pisarza.

Więcej/Mniej

Zapraszamy uczniów (szczególnie maturzystów) i nauczycieli na krótki film o artyście, wystawę jego prozy i grafiki, a przede wszystkim na głośne czytanie "Sklepów cynamonowych".

Mamy nadzieję, że podróż do mitycznego świata Schulza pomoże nam "odczarować", powszechnie uznaną za trudną, twórczość artysty.

Zapraszamy do międzywojennego Drohobycza, labiryntu ulicy Krokodyli i zakamarków domu pisarza. Spójrzmy na świat oczyma dziecka.

Spotkajmy się w świecie Schulza w dniach od 6 do 10 listopada w czytelni biblioteki szkolnej.

Zapraszamy!

Organizatorzy
26.10.2017

ZA NAMI WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Jaki aparat fotograficzny wybrać, aby nasze zdjęcia zachwycały? Czym jest czułość ISO? Na czym polega "reguła złotego podziału"? Między innymi na te pytania otrzymali odpowiedzi uczestnicy Warsztatów Fotograficznych, które dla zainteresowanych uczniów zorganizowano w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Nasz gość - Paweł Buchowiecki, który zawodowo zajmuje się fotografią ślubną i artystyczną, starał się przybliżyć tajniki sztuki, jaką niewątpliwie jest fotografia. Po części teoretycznej, omówieniu prezentacji i dyskusji dotyczącej sprzętu oraz technik, grupa udała się w plener, aby wykonać kilka zdjęć. Pawłowi, którego prace można znaleźć tutaj: https://pbfoto.pl dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą.

Daniel Buchowiecki
24.10.2017

PRACA, NAUKA I RELAKS W GRECJI

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie udali się do Grecji, gdzie w ramach projektu "Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu" odbywają praktyki zawodowe. Uczestniczą w nim uczniowie klas trzecich technikum, kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych.

Więcej/Mniej

"Minął już drugi tydzień pobytu w Grecji. Młodzież dalej realizuje plan praktyk zawodowych. Mechanicy odwiedzili serwisy - wulkanizacyjny oraz maszyn i ciągników rolniczych, a informatycy sklep i serwis komputerowy, w którym mieli okazję samodzielnie zdemontować układ, zdiagnozować usterkę i naprawić sprzęt komputerowy.

Dość ciekawym doświadczeniem dla tej grupy uczniów stało się stworzenie strony internetowej hotelu, w którym przebywamy. Nasz pobyt w Grecji to nie tylko praca, ale i sporo atrakcji kulturalnych. Za nami nauka greckiego tańca ludowego-zorby, wieczorek grecki połączony z dyskoteką integracyjną oraz rejs na wyspę Skiathos w towarzystwie delfinów, a także wycieczka na stare Platamonas" - relacjonują opiekunowie grupy - Aneta Dąbrowska i Robert Pokrywka.

Nauka połączona z odpoczynkiem w tak pięknym miejscu to chyba idealne rozwiązanie, którego - zwłaszcza z powodu deszczowej aury w Polsce - zazdrościmy naszej grupie.

Pozdrawiamy i życzymy pozytywnych wrażeń!

Projekt realizowany jest ze środków unijnego programu Erasmus+.

Daniel Buchowiecki
23.10.2017

STOP UŻYWKOM

Powszechnie wiadomo, że człowiek może uzależnić się nie tylko od alkoholu, ale także od wielu innych substancji psychoaktywnych. Właśnie one, poprzez swoje działanie na organizm człowieka, powodują zmiany w jego samopoczuciu, a także zmieniony odbiór rzeczywistości.

Więcej/Mniej

O rodzajach substancji psychoaktywnych, mechanizmie uzależnienia się i konsekwencjach mówiła - podczas spotkania z uczniami klasy II ta - Pani Joanna Szymańska - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

Dzięki alkogoglom, czyli specjalnym okularom, można było przekonać się, jak postrzega świat osoba, która jest pod wpływem alkoholu. Spotkanie odbyło się 20 października w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki. Za pomoc w organizacji zajęć dziękujemy Pani Lucynie Kasprzak - higienistce szkolnej.

Daniel Buchowiecki
21.10.2017

INTEGRACJA

Październik to kolejny miesiąc działań Caritas.Tym razem odwiedziliśmy podopiecznych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie. Celem spotkania było kształtowanie u wolontariuszy postawy szacunku dla innych oraz ukazywanie sensu służby bezinteresowności w działaniach solidarnościowych, poświęcenie czasu dla innych osób i dostrzeganie ich potrzeb.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy pysznych wypiekach i gorącej herbacie.

Barbara Żeromska
20.10.2017

STOP CYBERPRZEMOCY!

6 października br. uczniowie klas pierwszych, w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki, uczestniczyli w zajęciach pt. "Cyberprzemoc".

Więcej/Mniej

Celem zajęć było uwrażliwienie uczniów na specyfikę problemu, wyposażenie w wiedzę pozwalającą chronić się przed agresją elektroniczną oraz zwrócenie uwagi uczniów na ich własne zachowania mogące prowadzić do cyberprzemocy. Uczniowie poznali narzędzia agresji w Internecie oraz takie formy niebezpieczeństw jak m. in. : stalking, trollowanie, czy flaming.

Młodzież zapoznała się z netetykietą, czyli zasadami zachowania się w sieci oraz wspólnie z prowadzącą stworzyła listę możliwych reakcji w sytuacji spotkania się z hejtami i innymi formami przemocy. Przedstawiony został także aspekt prawny przemocy w świecie wirtualnym.

Na zakończenie, uczestnicy spotkania otrzymali wiele cennych wskazówek do kogo zwrócić się o pomoc i gdzie szukać wsparcia w przypadku problemów związanych z bezpieczeństwem w Internecie.

Info i foto: Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie
20.10.2017

ŻYĆ BEZ SZTUCZNYCH RAJÓW

Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie człowieka w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej. Włączając się w "Szkolny Tydzień Profilaktyki" w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, przeprowadzili warsztaty biblioterapeutyczne na temat uzależnień dla uczniów klas pierwszych.

Więcej/Mniej

Zajęcia pt. "Żyć bez sztucznych rajów" odbyły się 13 października 2017 r.

Podczas warsztatów uczniowie dyskutowali o tym, w jaki sposób powstaje uzależnienie i kiedy przekracza się niebezpieczną granicę.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom wpływu środków uzależniających na życie człowieka, przygotowanie do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia oraz kształtowanie odpowiedzialności za swoje życie.

Info i foto: Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie
17.10.2017

WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATCH FOTOGRAFICZNYCH!

Lubimy rozwijać Wasze zainteresowania! Już w najbliższy poniedziałek, 23 października, odbędą się "Szkolne Warsztaty Fotograficzne". Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły i interesuje Cię ten rodzaj sztuki, zgłoś swoją chęć udziału poprzez naszą stronę na Facebooku.

Daniel Buchowiecki
17.10.2017

MATEMATYKA DLA TECHNIKA

Uczniów klas maturalnych zapraszamy do udziału w Konkursie Matematycznym "MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA", którego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską.

Więcej/Mniej

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych.
Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.

Wezmą w nim udział uczniowie z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

I etap odbędzie się już 25 października 2017 roku o godz 9:00. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, zgłoś się do swojego nauczyciela matematyki.

Maria Kawalec
17.10.2017

WIEDZĄ WIĘCEJ O RAKU

Na temat "Profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy" mówiła Pani Ewa Kuźmińska - magister pielęgniarstwa i pracownik "Poradni K" SP ZOZ w Hrubieszowie, która 16 października spotkała się z dziewczętami z klas pierwszych. Prelekcję zrealizowano w ramach "Szkolnych Dni Profilaktyki".

Daniel Buchowiecki
16.10.2017

PRACA I ODPOCZYNEK W GRECJI

Minął pierwszy tydzień praktyk zawodowych w Grecji, które odbywają tu nasi uczniowie. Każdy dzień to praca, nowa przygoda, ale i nowe wyzwanie.

Więcej/Mniej

Młodzież z klasy III Ta (technik mechanik) aktywnie uczestniczy w zajęciach, które realizowane są w greckich warsztatach mechanicznych Citroena i Peugeota.

Klasa III Td (technik informatyk) poznaje zaś tajniki programowania i języka HTML 5 i CSS3.

Po dniu praktyk wszyscy odpoczywają na świeżym powietrzu, opalają się, grają w piłkę plażową i kąpią się w ciepłym jeszcze, o tej porze roku, Morzu Egejskim. W weekend uczestniczyliśmy w wycieczce, podczas której młodzież poznawała uroki, kulturę i historię Grecji.

Aneta Dąbrowska/Robert Pokrywka
16.10.2017

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ...

12 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w II Forum Profilaktycznym zorganizowanym w Hrubieszowskim Domu Kultury. Dyskutowano na temat stresu, który występuje w sytuacjach trudnych. Mówimy np. o strachu i stresie przed sprawdzianem lub starchu przed krytyką. Zjawisko stresu nie zawsze jest złe, może mobilizować oraz napędzać nas do działania. Może być również negatywnym bodźcem dla organizmu i wpływać niekorzystnie na człowieka. Sposobem na stres jest aktywność fizyczna.

Więcej/Mniej

W drugiej części spotkania mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie teatru Quatro. Spektakl ukazywał skutki nadużywania alkoholu i narkotyków. Obrazował, w jaki sposób osoby uzależnione ranią bliskich.

Milena Garncarz
16.10.2017

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i uśmiechu, aby podejmowany trud był dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Redakcja
14.10.2017

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

Nauczają, wychowują, kształtują charaktery swoich podopiecznych, służą radą i pomocą. Chyba każdy miał w swoim życiu nauczyciela lub wychowawcę, którego pamięta do dzisiaj, a Oni - mimo trudów dnia codziennego i niełatwej pracy, lubią ją i cenią. Właśnie obchodzimy kolejny Dzień Edukacji Narodowej.

Więcej/Mniej

W Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie dzień ten uczczono 13 października 2017r., uroczystą akademią, na którą zaproszeni zostali również emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji. Serdeczne życzenia złożyli także goście, którzy odwiedzili naszą szkołę, a byli to: Pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Pan Stanisław Sitarz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Pani Elżbieta Raczyńska - Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców.

Pan Marek Kozielewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym naszej placówki.

Podczas uroczystości oficjalnie pożegnano odchodzącą na emeryturę Panią Alinę Tyszkiewicz - pedagoga szkolnego. Nasza pedagog słynęła z cierpliwości, spokoju i serdeczności wobec uczniów. Dzięki swojemu optymizmowi i humorowi potrafiła rozwiązać niejeden problem z jakim spotkała się podczas długoletniej pracy w szkole.

Młodzież naszej szkoły zaprezentowała montaż słowno - muzyczny, który w zabawny sposób przedstawiał dzień z życia belfra. Piosenki zaśpiewały: Dominika Rębacz, Kinga Kwiatkowska i Kamila Łazorczyk. W scence kabaretowej wystąpili: Emilia Tomaszewska, Wiktoria Rozwadowska, Jakub Skrzyński, Kajetan Malinowski, Piotr Buchajczuk, a o nagłośnienie zadbał Adrian Kulas. W przygotowaniach akademii uczestniczyli też nauczyciele: Anna Olko, Zofia Szwiec, Joanna Błaszczuk, Barbara Żeromska, Katarzyna Skawińska, Joanna Kornicka, Daniel Buchowiecki i Krzysztof Mazur.

Słodki poczęstunek, który był uwieńczeniem uroczystości, przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych: Ewą Szeweńko, Justyną Chwedczuk, Anną Wiśniewską, Anną Gałką, Moniką Ciesielczuk i Joanną Wawrzaszek.

Daniel Buchowiecki
13.10.2017

POLICJANCI SPOTKALI SIĘ Z MŁODZIEŻĄ

Dzisiaj hrubieszowscy policjanci udali się na spotkanie do Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, aby porozmawiać z młodzieżą na temat bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się w dwóch klasach pierwszych. Omówiono tematykę nałogów, patologii, agresji w szkołach oraz innych zagrożeń, jakie mogą spotkać młodego człowieka na terenie szkoły lub też poza nią.

Więcej/Mniej

Policjanci przedstawili uczniom także wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji. Omówiono również zagrożenia, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w swoim codziennym życiu.

Takie spotkania mają także na celu rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie takich niebezpieczeństw, a także zapoznanie młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

KPP Hrubieszów (EK)/ AR
12.10.2017

NASI JUŻ W GRECJI...

"Podróż przebiegała bez zakłóceń, jednak była bardzo wyczerpująca. Przejechaliśmy łącznie 5 granic. Na miejsce dotarliśmy późnym wieczorem. Dzisiejszy dzień to czas odpoczynku na świeżym powietrzu. Spacerowaliśmy po plaży, kapaliśmy się w ciepłym jeszcze morzu, odbyły się rozgrywki w piłkę siatkową i nożną. Zapoznaliśmy się także z regulaminem obowiązującym na terenie hotelu i w miejscach praktyk" - relacjonuje jeden z opiekunów młodzieży - Aneta Dąbrowska.

Więcej/Mniej

Zazdrościmy tej pogody, bo u nas zimno i mokro!

Redakcja
12.10.2017

NASZ ABSOLWENT - DR INŻ. SEBASTIAN GNAPOWSKI

O nauce w naszym technikum, studiach, pasji, pracy w Japonii i planowaniu własnego rozwoju opowiadał dr inż. Sebastian Gnapowski, który 11 października spotkał się z klasą II Td (technik informatyk). Nasz gość podkreślał, że odpowiednie nastawienie, zapał i czas poświęcony na naukę zaprocentował w przyszłości, co udowadnia, jak wiele zależy od nas samych i naszej motywacji. To między innymi systematyczna nauka pozwala osiągnąć oczekiwany komfort życia.

Więcej/Mniej

Wspomniał o tym, że jego marzeniem było pozostanie specjalistą w dziedzinie systemu plazmy. Prelegent zwrócił również uwagę na różnice między szkolnictwem w Polsce i Japonii, zauważył, że w kraju kwitnącej wiśni łatwiej jest się rozwinąć.

Spotkanie zmotywowało nas do refleksji na temat wartości edukacji, pracy i pasji.

Krzysztof Gałan (klasa IITd)
12.10.2017

WYJECHALI NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO GRECJI

Nauka zawodu za granicą połączona z odpoczynkiem i do tego "kieszonkowe" dla każdego ucznia? Czy to możliwe? Jak najbardziej! Grupa 30 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wyjechała właśnie do Grecji, by zdobywać nowe doświadczenie zawodowe i poznawać kulturę kraju.

Więcej/Mniej

W ramach projektu "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu", który organizowany jest ze środków unijnego programu Erasmus+, aż 30 uczniów naszej szkoły oraz 2 nauczycieli - opiekunów, 8 października 2017 r., wyjechało do Nea Mesagkali (Riwiera Olimpijska nad Morzem Egejskim - Grecja) na 3 - tygodniową praktykę zawodową. Wygodnym autokarem pokonają trasę: Hrubieszów - Rzeszów - Koszyce - Budapeszt - Nowy Sad - Belgrad - Skopje - Nea Mesagkala - łącznie 1700 km. Po przyjeździe na miejsce, zostaną zakwaterowani w hotelu Golden Sun.

W trakcie pobytu, oprócz realizacji programu praktyki, będą odpoczywali, zwiedzali Grecję, będą uczestniczyli w zajęciach kulturalno-sportowych, będą poznawali rówieśników z innych krajów i nawiązywali przyjaźnie. Oprócz pełnego wyżywienia, napojów, wszelkiej niezbędnej opieki i pomocy - dodatkowo, na drobne wydatki, otrzymają tzw. "kieszonkowe".

Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy zostali ubezpieczeni w zakresie ewentualnego leczenia za granicą, pomocy w podróży, od NNW oraz w ramach OC. Dodatkowo, szkoła pomogła każdemu uczestnikowi uzyskać tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Grupa wróci do Hrubieszowa 30 października.

Życzymy szczęśliwej i bezpiecznej podróży oraz udanego pobytu w Grecji.

Redakcja
09.10.2017

DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

W dniach 9-10 września 2017r. odbył się w Łodzi Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas. Hasłem spotkania było "Światło. Follow It!". Był to czas dziękczynienia za podejmowane wspólnie działania charytatywne Caritas oraz czas integracji młodych wolontariuszy. W tym wydarzeniu brał udział i jednocześnie reprezentował naszą szkołę - Patryk Hołdaś uczeń klasy III a.

Więcej/Mniej

Także we wrześniu, uczennice klasy IVtc - Patrycja Dawid i Izabela Kudełka, brały udział w akcji "Tornister Pełen Uśmiechów", której celem było przygotowaniu tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin.

Barbara Żeromska
09.10.2017

STOP CYBERPRZEMOCY!

6 października uczennice z klas I w ramach "Szkolnego Tygodnia Profilaktyki" spotkały się z Panią Joanną Raczyńską - nauczycielem bibliotekarzem z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Zajęcia dotyczyły coraz powszechniejszego zjawiska, jakim jest cyberprzemoc. Statystyki, które przedstawiła prowadząca, dotyczyły ilości osób zalogowanych w sieci i publikujących na różnych portalach społecznościowych zdjęć i filmików, co czasem w pewien sposób prowokuje do internetowego hejtu i agresji. Nikt jednak nie ma prawa nas nękać czy obrażać - nawet wirtualnie.

Prowadząca opowiedziała, jak radzić sobie z cyberprzemocą, do kogo się zgłosić, gdy zostaniemy jej ofiarami lub świadkami. Zawsze warto szybko zareagować. Wystarczy napisać do osoby, która udostępnia lub komentuje, ażeby usunęła post lub komentarz godzący w czyjeś dobre imię. Można zapytać, jak ona by się czuła, gdyby była wyśmiewana czy "atakowana". Zawsze możemy liczyć na pomoc wychowawcy lub policji, która to podejmie odpowiednie kroki.

Milena Garncarz/ Foto: Sandra Próchniak
09.10.2017

NAPRAWDĘ DUŻE PIENIĄDZE NA ROZWÓJ SZKOŁY!

Szkoła pozyskała właśnie 1 862 364,24 zł na realizację projektu "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy".

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie nieustannie się rozwija, rozumiejąc, że doposażanie warsztatów, pracowni i szkolenia to w dzisiejszych czasach konieczność. Realizacja projektu podniesie efektywność kształcenia, zapewniając nam jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do pracy zawodowej. Pozyskane pieniądze rozwiną branże: mechaniczną, informatyczną, budowlaną i gastronomiczną. Do klasopracowni oraz warsztatów szkolnych zakupione zostaną:

 • Oprogramowanie GASTRO POS+terminal dotykowy POS HT-2212 z Windows
 • Tablice interaktywne
 • Telewizory 50’
 • Laptopy
 • System klimatyzacji Climatronik
 • Stacja do napełniania klimatyzacji
 • Urządzenie do płukania klimatyzacji
 • Samochód 9-osobowy
 • Urządzenie diagnostyczne BOSCH KTS 590
 • Półautomat spawalniczy MIG FANMIG 280-4N MOST
 • Półautomat spawalniczy MIG FANMIG 320-4N MOST
 • Stół szlifierski MF-GRINDER Z KOLK.400V MOST
 • Agregat malarski Titan 460e
 • Agregat tynkarski KALETA 151
 • Rusztowanie elewacyjne 100m2
 • Streamer taśmowy HPE LTO-4
 • Komputer serwer INTEL Dual CPU E5 SC113TQ
 • Zasilacz awaryjny UPS SMT3000RMI2U
 • Witryna chłodnicza DELI COOL III 160l
 • Schładzarko-zamrażarka szokowa VO3-szok
 • Ekspres do kawy

Uczniowie oraz nauczyciele odbędą także bezpłatne szkolenia i otrzymają certyfikaty z zakresu:

 • Spawalnictwa
 • Obsługi wózków jezdniowych i podnośnikowych
 • Prawa jazdy kat.B
 • Pracy na wysokości
 • Montażu rusztowań
 • Montażu stolarki budowlanej
 • Operator suwnic
 • Obsługi kas fiskalnych
 • Administratora baz danych
 • Grafiki komputerowej
 • Administratora sieci komputerowych
 • Nowych trendów w sztuce kulinarnej
 • Diagnostyki układów klimatyzacji
 • Diagnostyki układów wtryskowych ZI i ZS
 • Inżynierii projektowania komputerowego 2D i 3D
 • Kosztorysowania
 • Języka obcego zawodowego

Kolejny etap realizacji projektu będzie polegał na odbyciu praktyk zawodowych w zakładach pracy na terenie powiatu hrubieszowskiego oraz Lublina, po zakończeniu których nasi uczniowie otrzymają wynagrodzenie. Realizacja rozpoczętych właśnie działań zakończy się w czerwcu 2019 roku.

Krzysztof Mazur
03.10.2017

SYSTEMY FARB DEKORACYJNYCH

2 października uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w szkoleniu "Systemy farb dekoracyjnych Decoverni" zorganizowanym przez Market Mrówka w ramach "Poniedziałkowych Porad Mrówki".

Więcej/Mniej

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II B w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z opiekunem.

Uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi technologiami wykonywania powłok dekoracyjnych riflessi i glinka wenecka. Mogli również, pod okiem przedstawiciela firmy Decoverni, w praktyce wypróbować możliwości farb dekoracyjnych.

Jacek Naja
03.10.2017

PRAKTYKI W GRECJI!

Nauka zawodu za granicą połączona z turystyką i poznawaniem języka i kultury malowniczej Grecji? Taka innowacyjna forma kształcenia funkcjonuje już w naszej szkole, ciesząc się ogromną popularnością.

Więcej/Mniej

Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie udadzą się do Grecji, gdzie w ramach projektu "Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu", będą odbywać praktyki zawodowe.

W tym roku w projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas trzecich technikum, kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. W trakcie wyjazdu młodzi ludzie będą odbywać praktykę zawodową w firmach informatycznych oraz serwisach samochodowych, podwyższać własne kwalifikacje zawodowe, poznawać zasady funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw z branży informatycznej i samochodowej oraz podnosić umiejętności związane z posługiwaniem się językami obcymi. Nie bez znaczenia jest też zdobywanie doświadczenia międzykulturowego i poznawanie rówieśników z innych krajów. Uczestnicy będą też zwiedzać grecką Rivierę Olimpijską: Saloniki, Larissę, Meteory, wyspę Skiathos i Olimp, a w wolnym czasie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych i kulturalno – oświatowych.

Grupa 30 osób - 15 uczniów z III ta (technik pojazdów samochodowych) i 15 uczniów z III td (technik informatyk) wraz z opiekunami - wychowawcami i pilotem, wyjadą z Hrubieszowa już 8 października, by przez Słowację - Węgry - Serbię - Macedonię dotrzeć do Nea Masagkala (Grecja), gdzie zostaną zakwaterowani w Hotelu Golden Sun. Do Polski powrócą 30 października.

Uczestniczący w projekcie uczniowie brali udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących jego założeń i przebiegu oraz ukończyli odpowiedni kurs językowy, kulturowy i pedagogiczny. Koordynator projektu, opiekunowie i mentorzy są do dyspozycji uczniów o każdej porze.
Projekt organizowany jest ze środków unijnego programu Erasmus+.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć grupie bezpiecznej podróży i udanego pobytu w tym malowniczym miejscu.

Redakcja
29.09.2017

DIAGNOZA, PROCEDURY I MODELOWANIE...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica była współorganizatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki. Kadra dydaktyczna tejże uczelni przygotowała dla uczniów wiele ciekawych projektów z różnych dziedzin nauki. Z zaproszenia skorzystali też uczniowie IV klas technikum (technik pojazdów samochodowych i technik mechanik).

Więcej/Mniej

Spośród wielu ciekawych tematów wybraliśmy zajęcia związane m.in. z naszymi kierunkami kształcenia. Młodzież uczestniczyła w zajęciach - Diagnozowanie samochodu - ogólne i szczegółowe, które przygotował dr inż. Zbigniew Kiernicki, wykładzie - Modele i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa - przygotowanym przez płk. Andrzeja Podchorodeckiego i ćwiczeniach - Modelowanie przestrzenne w budowie maszyn, które zrealizował dr inż. Aleksander Nieoczym.

Nasi technicy mieli okazję uzupełnić, a zarazem poszerzyć wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych i praktycznych. Była to też dobra okazja do zastanowienia się, czy po zdanym egzaminie maturalnym warto podjąć naukę na studiach. Opiekunami podczas wyjazdu, który odbył się 27 września 2017 roku byli: Anna Bzdyra, Daniel Buchowiecki, Czesław Mazek.

Daniel Buchowiecki/ Zdjęcia: PWSZ w Zamościu
28.09.2017

PODZIĘKOWANIA DLA PANA ANTONIEGO CZERNIAKA

"Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać" - Antoine de Saint-Exupéry

Więcej/Mniej

Pragniemy z całego serca podziękować Panu Antoniemu Czerniakowi - trenerowi, wspaniałemu człowiekowi i przyjacielowi rodziny, który zainicjował zbiórkę funduszy na operację śp. Andrzeja Greszety.

Dziękujemy także wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc, wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość. Dzięki Wam, jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Rodzina śp. Andrzeja Greszety
25.09.2017

ODSZEDŁ NASZ PRZYJACIEL

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."
 Ks. J. Twardowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 20 września 2017r.
śp.
Andrzeja Greszety
 Nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
trenera podnoszenia ciężarów w MKS Unia Hrubieszów, wspaniałego człowieka
i pedagoga o wielkim sercu, przyjaciela naszego i młodzieży, jednego z nas...
Jego życzliwość wobec innych, pasja oraz wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.
Będzie Nam Go bardzo brakowało.
Cześć JEGO Pamięci!
Żonie, Córce oraz całej Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia

składają

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i rodzice
Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie


KONKURS "CHEMIA NA CO DZIEŃ"

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu "Chemia na co dzień". Mogą w nim wziąć udział trzyosobowe zespoły uczniów z klas drugich technikum. Szczegóły w regulaminie.

Aneta Dąbrowska
20.09.2017

ŚMIECI TO SUROWCE!

Za nami 24. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska. W tym roku przebiegała ona pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce". Jak co roku, w inicjatywie wzięli uczniowie Zespołu Szkół nr 1, którzy w miniony piątek - 15 września wypowiedzieli wojnę śmieciom. "Świat" sprzątała młodzież z klas I b i I Tc oraz opiekunowie: Jacek Naja i Czesław Mazek - koordynator akcji na terenie szkoły.

Więcej/Mniej

Tegoroczna edycja miała na celu zmianę postrzegania odpadów jako "śmieci", dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zaktywizowanie ludzi do działania na rzecz środowiska. Pamiętajmy, #ŚmieciToSurowce!

Daniel Buchowiecki/ Foto: Jacek Naja i uczniowie klasy ITc
18.09.2017

ŻYCZYMY ZDROWIA!

W dniach 8 i 11 września przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę na rzecz nauczyciela naszej szkoły Andrzeja Greszety, któremu wszyscy życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Dziękujemy społeczności szkolnej za to, że jak zwykle - nie zawiodła, a Andrzeja pozdrawiamy serdecznie!

Redakcja
15.09.2017

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

Zespół Szkół nr 1 otrzymał certyfikat od Fundacji DKMS, który potwierdza nasz udział w projekcie #KOMÓRKOMANIA.

Więcej/Mniej

Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

Dzięki działalności Fundacji DKMS, coraz więcej osób potrzebujących przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych znajduje Dawców.

W tym roku również, wzorem lat ubiegłych, powtórzymy tę wartościową akcję.

Daniel Buchowiecki
07.09.2017

TO BĘDZIE DOBRY ROK!

4 września 2017 roku o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Marek Kozielewicz przekazał uczniom życzenia od Minister Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Lubelskiego, a uczniów klas pierwszych zachęcił do uczestnictwa w życiu szkoły i rozwoju osobistego poprzez aktywny udział w licznych agendach szkolnych.

Więcej/Mniej

Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie swoje miejsce w naszej społeczności i będzie zdobywał wiedzę i umiejętności oraz rozwijał swoje zainteresowania.

Życzymy wszystkim, aby ten rok szkolny obfitował w sukcesy i pozytywne doświadczenia!

Daniel Buchowiecki
05.09.2017

NASZ KOLEGA - ANDRZEJ GRESZETA POTRZEBUJE POMOCY!

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie finansowe. Informacje poniżej.
Naszemu Koledze - Andrzejowi życzymy dużo siły i zdrowia!

https://zrzutka.pl

Społeczność szkolna
24.08.2017


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38