Aktualności

GIMNAZJALISTO! CZAS WYBRAĆ DOBRĄ SZKOŁĘ...

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza nabór na rok szkolny 2012/2013 w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:

 • Technikum
  • Zawód:
   • technik informatyk
   • technik żywienia i usług gastronomicznych (nowość!)
   • technik mechanik
   • technik pojazdów samochodowych
   • technik handlowiec (nowość!)
   • kelner (nowość!)

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Zawód:
   • mechanik pojazdów samochodowych
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   • kucharz (nowość!)
   • elektryk
   • sprzedawca (nowość!)
   • cukiernik (nowość!)
   • klasa wielozawodowa

W Zespole Szkół nr 1 masz szansę zdobyć wymarzony zawód, a jeśli wybierzesz nasze Technikum - możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach!!!

Kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy !!!

Więcej/Mniej

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1?


Różnorodność:
Do wyboru masz 2 typy szkół - Technikum lub Zasadniczą Szkołę Zawodową, w tym - ponad 12 różnych zawodów. Zawód:
Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca). Pamiętaj, że możesz również kształcić się dalej.

Wykształcenie i zawód:
Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2 w 1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.

Kadra:
Nauczyciele uczący w tej szkole są profesjonalnie przygotowani do zawodu. Podnoszą swoje kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich, to dawni uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw jego oczekiwaniom. Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.

Zajęcia dodatkowe:
Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad. Nauczyciele wychowania fizycznego proponują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe

Wychowanie:
Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów. W szkole zatrudniony jest pedagog, który na bieżąco rozwiązuje problemy uczniów. Zarówno uczeń jak i rodzic może tu skorzystać z konsultacji psychologa.
Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej: Szkolny Klub Wolontariatu, Caritas, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności.

Ciekawe inicjatywy podejmowane przez szkołę:
Wiele akcji, konkursów i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem, a zarazem promocją szkoły.

Wyposażenie:
Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki.
W wielu salach znajdują się urządzenia multimedialne i dostęp do Internetu.
Sale - językowe, informatyczne i gastronomiczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy zapewniające optymalny rozwój ucznia.
Trzy sale gimnastyczne i sala do ćwiczeń siłowych pozwalają młodzieży rozwijać się fizycznie.

Bezpieczeństwo:
Nad bezpieczeństwem w szkole czuwa pedagog, dyrektor ds. wychowawczych oraz wszyscy nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw.
Dodatkowo w placówce funkcjonuje monitoring.

Zespół ds. Promocji Szkoły
14.05.2012


KLASZTOR W SERCU MIASTA

Celem konkursu, "Klasztor w sercu miasta" jest rozpowszechnianie wiedzy o jednym z najistotniejszych miejsc w Lublinie, nierozerwalnie związanym z historią miasta, regionu i kraju.
Jest to wyraz troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego, właściwego postrzegania miejsc związanych z kultem religijnym oraz pragnienie podnoszenia wrażliwości na obecność sakralnych wartości we współczesnym świecie.

Więcej/Mniej

Organizatorami XI edycji konkursu plastycznego są Ojcowie Dominikanie i Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie "Pod Akacją". Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły, którzy wykonali prezentacje multimedialne. Konkurs trwa do 30.06.2012 roku. Zwycięzców poznamy we wrześniu.

Prace plastyczne wykonali uczniowie:

 • Paulina Tarnogórska - Ie, Kamila Roman - I t4c, Piotr Niedźwiedź - I t4d,
 • Ewelina Ożarowska - It4b.
Prezentacje multimedialne przedstawili: Joanna Stasiuk - I t4c, Łukasz Kuna - I t4d, Kamil Paweł Drączkowski - II t4d.

Dziękujemy uczniom za włożony trud i życzymy sukcesów.

Zofia Szwiec
28.06.2012


FIZYKA WOKÓŁ NAS - PO RAZ ÓSMY

Właśnie zakończyła się ósma edycja szkolnego turnieju FIZYKA WOKÓŁ NAS.

Do rywalizacji przystąpiło pięć trzyosobowych drużyn z klas pierwszych. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania fizyką, ale również stworzenie możliwości rywalizacji i porównania stopnia opanowania wiedzy z fizyki wśród najlepszych uczniów klas pierwszych.

Więcej/Mniej

Organizatorami konkursu, który odbył się 21.06.2012 w Zespole Szkół nr 1 byli: p. Joanna Wieczorek-Smerdel, p. Maria Kawalec, p. Zbigniew Petruczynik i p. Radosław Dąbrowski

Za pierwsze trzy miejsca uczniowie otrzymali nagrody zakupione z funduszu Rady Rodziców. Młodzież, która brała udział w konkursie została też wyróżniona bardzo dobrymi i dobrymi ocenami z fizyki.

  Pierwsze miejsce zajęła klasa I La w składzie:
 1. Marcin Kwaśniewski
 2. Artur Gabryś
 3. Karolina Wolańczuk
  Drugie miejsce klasa I t4e w składzie:
 1. Piotr Dalmata
 2. Ernest Amerla
 3. Kamil Wojturski
  Trzecie miejsce klasa I t4a w składzie:
 1. Piotr Pukaluk
 2. Szymon Wasilewski
 3. Cezary Palęga
  Czwarte miejsce klasa I Lb w składzie :
 1. Jagoda Szpinda
 2. Magdalena Boniewska
 3. Dorota Hordyj
  Piąte miejsce klasa I t4d w składzie:
 1. Sylwia Nizio
 2. Angelika Jeleń
 3. Tomasz Mieczan

Radosław Dąbrowski
28.06.2012


TRUSKAWKOWY ZAWRÓT GŁOWY W ZS NR 1 W HRUBIESZOWIE

Zawierają dużo witamin i minerałów oraz pektyny - rozpuszczalny w wodzie błonnik, obniżający poziom cholesterolu i neutralizujący substancje toksyczne. Posiadają, podobnie jak czosnek lub cebula bakteriobójcze substancje, fitocyny. Ich obecność zaleca się w dietach dla reumatyków, artretyków, cukrzyków oraz osób z niewydolnością nerek i wątroby.

Więcej/Mniej

Mowa o truskawkach, które były tematem przewodnim podczas Szkolnego Konkursu Kulinarnego "Truskawkowy zawrót głowy", który zorganizowano 15.06.2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Do udziału w konkursie zgłosiło się pięć dwuosobowych zespołów. Gościnnie przystąpiły do niego dwie uczennice z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych.
Potrawy konkursowe oceniała komisja w składzie:
Przewodnicząca: wicedyrektor - p. Małgorzata Lachowicz,
Członkowie: p. Anna Wiśniewska, p. Anna Gałka, p. Justyna Chwedczuk, p. Urszula Sitarz - nauczyciele ZS nr 1 w Hrubieszowie i p. Agnieszka Tomicka - nauczyciel PZPSW w Hrubieszowie.

Wszystkie potrawy wyróżniały się smakiem, oryginalnością i różnorodnością. Wśród pyszności znalazły się: roladki z truskawkami i sałatka z arbuzem, rukola z orzechami i chipsami truskawkowymi, torcik truskawkowy, pierś kurczaka w sosie truskawkowo-pomidorowym, pierś z kurczaka z truskawkami w occie balsamicznym. Członkowie komisji przyznali:
I miejsca: Natalii Baran i Katarzynie Dudek - za roladki z truskawkami i sałatka z arbuzem Agnieszce Studzińskiej i Magdalenie Jakimiec (PZPSW) - za rukolę z orzechami i chipsami truskawkowymi.

Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez:
Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Restaurację "Staropolska", Pizzernię "Soprano", nauczycieli ZS nr 1 w Hrubieszowie: p. Tomasza Zienkiewicza, p. Urszulę Sitarz, p. Annę Gałka, p. Annę Wiśniewską oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz ich Rodzinom "Mamy Siebie" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie.

Dyrekcja szkoły, organizatorzy konkursu oraz młodzież składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom.

Ponadto uczniowie i członkowie komisji konkursowej otrzymali dwuzłotową monetę okolicznościową wydaną z okazji "Euro 2012" wydaną przez Narodowy Bank Polski.

Warto też wspomnieć, że w związku dużą popularnością kierunku gastronomicznego, powstała kolejna, piąta już pracownia gastronomiczna wyposażona w nowoczesny sprzęt gastronomiczny.

Przypominamy, że gimnazjaliści mogą kształcić się tutaj zarówno w Technikum ( technik kelner oraz technik żywienia i usług gastronomicznych) jak i naszej Zasadniczej Szkole Zawodowej ( kucharz lub cukiernik).

Pełna oferta na naszej stronie www.zs1hrubieszow.pl

Anna Wiśniewska / Daniel Buchowiecki
15.06.2012


DZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ

Adrenalina i dobry humor towarzyszyły 16-osobowej grupie młodzieży z klasy III A (zasadnicza szkoła zawodowa), która 30 maja wyjechała na wycieczkę do Janowa Lubelskiego.

Więcej/Mniej

Głównym celem tego wyjazdu było promowanie aktywności fizycznej jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz metody na rozładowanie emocji, stresu i napięć. Młodzież podzielona na dwie grupy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów pokonywała szereg zadań.

Na początek zaproponowano marsz na orientację z rozwiązywaniem zadań logicznych, pozwalający na wykazanie się pomysłowością, umiejętnością czytania map, posługiwania się kompasem, orientacją w terenie i współdziałaniem w grupie.

Następnie punkt - strzelnica, gdzie odbył się konkurs strzelecki, w którym każdy z uczestników mógł sprawdzić swoją celność i precyzję, pokonując kolejne stacje i zdobywając punkty.

Najwięcej emocji wzbudziła jazda samochodem terenowym po leśnych bezdrożach ze zwiedzaniem żeremi bobrowych oraz przeprawa przez teren bagienny. Zmęczeni, przemoczeni, ale szczęśliwi uczestnicy odnaleźli wytchnienie przy ognisku.

Na koniec zabezpieczeni profesjonalnym sprzętem alpinistycznym pokonali system przeszkód linowych o długości ok. 30 metrów, pozwalających sprawdzić swoją koncentrację, wytrzymałość fizyczną i pokonać lęk wysokości.

W drodze powrotnej z Janowa Lubelskiego uczestnicy eskapady zatrzymali się w Zamościu na lody celem uzupełnienia kalorii. Już 1 czerwca - z okazji Dnia Dziecka odbył się pokaz multimedialny połączony ze wspomnieniami z wycieczki.

Monika Jabłońska / Joanna Kornicka
15.06.2012


"HRUBIESZÓW JAKIEGO NIE ZNAMY"

Pod ziemią jest zapisana znaczna część historii Hrubieszowa - powiedział p. Łukasz Krawczyk - regionalista, który gościł w Bibliotece Szkolnej przy ZS nr 1 w Hrubieszowie 12 czerwca br.

Więcej/Mniej

Prelekcja naszego gościa, który został zaproszony z inicjatywy wicedyrektor p. M. Lachowicz, okazała się bardzo ciekawa, dostarczyła młodzieży cennych informacji o podziemiach hrubieszowskich, które to pan Łukasz odnalazł w XIX-wiecznych księgach hipotecznych. Są tam zamieszczone dowody na to, że kamienice budowane w śródmieściu Hrubieszowa stawiano nad podziemnymi korytarzami. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zbudowano pierwsze podziemne korytarze. Najstarsze mogą pamiętać czasy króla Władysława Jagiełły, mają więc prawie 700 lat, tak też historia podziemi może sięgać czasów średniowiecznych, najazdów tatarskich.

Będą prowadzone dalsze badania w tym kierunku, które pewnie przyniosą korzystne rezultaty, wtedy otworzą się możliwości dla miejscowych przedsiębiorców, związane z zagospodarowaniem podziemnej architektury Hrubieszowa, co może stać się dużą atrakcją naszego miasta.

nauczyciele bibliotekarze
14.06.2012


"LEKTURA NA PLAKACIE"

Szkolny konkurs plastyczny został zorganizowany w Bibliotece Szkolnej z inicjatywy nauczycieli języka polskiego i nauczycieli bibliotekarzy.

Więcej/Mniej

Celem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, rysunku będącego adaptacją wybranej książki, zachęcanie uczestników do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji tekstu literackiego.

Spośród 17 prac wyłoniono trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia.

Pani dyr.M.Lachowicz wręczyła uczniom nagrody książkowe oraz wyróżnienia.

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie.

nauczyciele jęz.polskiego i bibliotekarze
14.06.2012


"POLSKI KRAJOBRAZ W GOBELINACH"

Pani Magdalena Sielicka była gościem Biblioteki Szkolnej przy ZS nr 1 w Hrubieszowie, która wprowadziła uczestników w świat kilimów i przybliżyła historię tkactwa.

Więcej/Mniej
Fragment:

Tkaniną artystyczną zajmuje się ponad 30 lat. Okres ten obejmuje pracę twórczą i przekazywanie umiejętności młodym pokoleniom.

Pani Magda gromadzi również zabytki i dokumentacje historii rzemiosła tkackiego z regionu hrubieszowskiego.

Wystawy indywidualne odbyły się między innymi w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Sandomierzu, Rybniku, Rykach, Biłgoraju, Pułtusku.

Gobeliny z tej pracowni, znajdują się w muzeach i u osób prywatnych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Kanada, Szwajcaria, Japonia, Niemcy, Francja, Norwegia, Szwecja, Włochy).

Celem czerwcowego spotkania było przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego odbioru sztuki tkackiej. Mogliśmy także obejrzeć wytwory tkackie wykonane przez młodzieżową grupę "GAMA".

Jeszcze raz dziękujemy p. Magdzie Sielickiej za ciekawe i miłe spotkanie, zorganizowane przez wicedyrektor - p. M. Lachowicz i nauczycieli - bibliotekarzy.

nauczyciele - bibliotekarze
14.06.2012


ZS NR 1 - SZKOŁA DLA KAŻDEGO

Poznanie bazy dydaktycznej szkoły (od sal językowych, pracowni gastronomicznych i samochodowych), słodkie wypieki, występy kabaretowe oraz konkurs z nagrodami rzeczowymi - wszystko to w ramach Dnia Otwartego w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, który odbył się 25 maja 2012 roku.

Więcej/Mniej
Fragment:

Uczniowie III klas gimnazjum mogli bliżej przyjrzeć się naszej szkole i zajęciom praktycznym. Zainteresowanie szkołą wzrasta z roku na rok. To zapewne dlatego, że szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy rozbudowując ofertę kierunków kształcenia (tj.: sprzedawca, cukiernik, kelner i wiele innych) i sukcesywnie doposaża pracownie. Wzrasta też świadomość rodziców, którzy coraz częściej doceniają fakt, że nasza szkoła oprócz wykształcenia (po technikum uczeń zdaje taki sam egzamin, jak jego rówieśnik po liceum) pozwala zdobyć kwalifikacje zawodowe.

Gimnazjaliści zobaczyli jak wyglądają sale lekcyjne, sale do ćwiczeń, pracownie zawodowe, centrum multimedialne, boisko szkolne ( tutaj mogli również sprawdzić swoją sprawność fizyczną), poznali też siedzibę radia szkolnego. W pracowni gastronomicznej czekał na nich słodki poczęstunek, który przygotowali na zajęciach praktycznych uczniowie pod opieką swoich nauczycieli.

Na koniec została zaprezentowana humorystyczna część artystyczna oraz przeprowadzono konkurs z nagrodami - wśród których znalazł się samochód. Nagrodami pocieszenia były: zestaw młodego mechanika oraz kucharza.

Dziękujemy wszystkim uczniom gimnazjów i ich opiekunom za to, że skorzystali z możliwości poznania szkoły i wraz z nami wzięli udział w planowaniu drogi zawodowej.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie Gimnazjom z Moniatycz, Werbkowic, Mircza, Hulcza i Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie.

Wszystkim życzymy powodzenia w dalszej nauce i wyboru szkoły zgodnej z oczekiwaniami. Dzień Otwarty zorganizowano przy udziale uczniów, Zespołu ds. promocji Szkoły i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1.
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 A.
Telefon: 84 / 696-33-38

Sebastian Wlizło / Daniel Buchowiecki
11.06.2012


ELEKTRYK - ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Gimnazjalisto! Chcesz mieć pewną pracę? Chcesz pracować w kraju, a może w miejscu swojego zamieszkania? Wybierz zawód elektryka w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 18A.

W najbliższych dniach zostanie podpisana ustawa wspierająca wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w ramach energetyki rozproszonej.
Sprawdź! http://www.mg.gov.pl/node/16184

Więcej/Mniej
Fragment:


"MG konsultuje projekt ustawy o OZE
- Przygotowywana przez MG ustawa o OZE będzie przede wszystkim wspierać wytwarzanie energii z krajowych źródeł odnawialnych. Ma ona być jednocześnie zachętą inwestycyjną dla tych, którzy planują przedsięwzięcia w nowe moce wytwórcze - podkreślił wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak podczas konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o OZE. Spotkanie odbyło się 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki."

Energia elektryczna będzie produkowana przez np.: elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie na biomasę usytuowane przy większych aglomeracjach lub domach jednorodzinnych. Ta nowa technologia będzie wymagała profesjonalnie przygotowanej kardy - chodzi o montaż i eksploatację - dowiedzieli się tego nauczyciele ZS nr 1 w Hrubieszowie podczas panelu eksperckiego, który odbył w Nałęczowie w dniach 2-3 czerwca 2012 roku.

Wykładowcami byli między innymi: pani Anna Dudek-Janiszewska - Wicekurator Oświaty Kuratorium w Lublinie, pan dr Adam Włodarczyk - Katedra Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lubelski Klub Biznesu, pan Kazimierz Gregorczyk - Administrator Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Na kolejnym etapie nauczyciele zostaną zapoznani z firmami produkującymi urządzenia dla OZE.

Zespół ds. Promocji Szkoły
04.06.2012


NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE MUM

Od ubiegłego roku szkolnego (2010/2011) Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie realizuje projekt: "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej/Mniej

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.
Priorytet: III - Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia.

Czas trwania projektu: 2009.12.31 - 2013.09.30.

Projekt "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) zlokalizowanych na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Główne założenie projektu:

Podniesienie kompetencji matematycznych 6750 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych w okresie 09.2010 - 08. 2013.

Działania prowadzone w ramach projektu:
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabych,
 • warsztaty matematyczne prowadzone w szkole przez nauczyciela akademickiego,
 • seminaria metodyczne dla nauczycieli matematyki,
 • Internetowa Klasa Matematyczna w wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej,
 • konkursy matematyczne "Zostań Pitagorasem",
 • letnie obozy matematyczne dla laureatów konkursów.

Maria Kawalec
11.06.2012


SZTUKA W WIELU WYMIARACH

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu - Filia w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 18 maja zainicjowała imprezę kulturalną pt.: "W bibliotece nocą - nie tylko mole psocą". W piątkowym spotkaniu udział wzięli:

Więcej/Mniej

Teatralna Grupa "GAMA" z Hrubieszowskiego Domu Kultury, która zaprezentowała "Zemstę" w reżyserii p. Magdaleny Sielickiej. Warto nadmienić, że wśród aktorów są uczniowie naszej szkoły: Jakub Antoniuk - Wacław, Sławomir Panasiewicz - Papkin i Michał Janiec - Dyndalski.

Pan Jan Polit odczytał swoje wiersze i legendy poświęcone okolicom Hrubieszowa. Własną prozę przedstawił p. Daniel Buchowiecki - nauczyciel języka polskiego.

Pani Małgorzata Skowron wraz z dziećmi bawiła się rymami, a p. Agnieszka Skubis-Rafalska przywołała żartobliwe fragmenty tekstów autorstwa samych uczniów

Członkowie Klubu Seniora popisywali się talentem muzyczno-aktorskim.

Wszystkich zaskoczyło też nowe wcielenie pracowników biblioteki - panie wystąpiły jako czarownice.

Dużym entuzjazmem cieszył się występ grupy "ILUZJA" z Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, która przedstawiła taniec z ogniem.

Dodatkowo wystąpiły też wesołe duszki pod opieką p. Jolanty Janiec.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i ciekawą inicjatywę, która połączyła przyjaciół tego niezwykłego miejsca, gdzie "nie tylko mole..."

Daniel Buchowiecki / foto: Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie
25.05.2012


DZIEŃ OTWARTY W ZS NR 1 W HRUBIESZOWIE

Gimnazjalisto! Chcesz się przekonać się jak wygląda zaplecze dydaktyczne Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie ( ul. Zamojska 18 A). Zapraszamy na Dzień Otwarty szkoły, który zaplanowaliśmy dla Ciebie już w ten piątek - 25 maja. Od godziny 9.00 będziesz mógł przekonać się, czym wyróżnia się ZS nr 1

Więcej/Mniej

Dobrze wyposażone sale dydaktyczne - m.in.: informatyczne, językowe i gastronomiczne, działy techniczne, gdzie praktykę zdobywają nasi uczniowie oraz sale do ćwiczeń fizycznych - wszystko to będziesz mógł zobaczyć i ocenić właśnie podczas Dnia Otwartego!

Scenki kabaretowe udowodnią, że nasi uczniowie i ich nauczyciele wiedzą, co znaczy dobry humor.

Nasi goście będą mogli też spróbować smakołyków przygotowanych przez starszych kolegów.

Uwaga! Zaplanowano również konkurs z supernagrodami! Jedną z nich będzie na pewno samochód!...

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów - zorganizowane grupy wraz z opiekunami, Rodziców zainteresowanych karierą zawodową i szkołą, która oprócz wykształcenia może dać Państwa dziecku również konkretny zawód oraz samych gimnazjalistów, którzy chcą poznać szkołę oferującą kilkanaście różnorodnych zawodów - w technikum i zasadniczej szkole zawodowej.

W punktach informacyjnych, w których czekać będą Wasze koleżanki i koledzy - uczniowie ZS nr 1 - będą mogli Państwo otrzymać foldery i zadać pytania dotyczące naszej placówki. Zapraszamy!!!
Kiedy?: W piątek, 25 maja 2012, od godziny 9.00.
Gdzie?: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 A.
Telefon: 84 / 696-33-38
Przyjdź! Poznaj nas! Zostań naszym uczniem! Naprawdę warto!

Zespół ds. Promocji Szkoły
22.05.2012


WIELKI FINAŁ AKCJI WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

Organizatorzy IX edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei serdecznie zapraszają laureatów na rozdanie nagród. Finałowa gala odbędzie się w 25 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ulicy Narutowicza 34.

Więcej/Mniej

Na konkurs wpłynęło 870 prac (palm, pisanek, kartek i stroików świątecznych) z różnych instytucji powiatu hrubieszowskiego: przedszkoli, szkół, świetlic, kół gospodyń wiejskich z Gminy Hrubieszów, Straży Granicznej, WTZ z Hrubieszowa i Turkowic oraz osób prywatnych. Powołana komisja w składzie: Przewodniczący: Pan Zbigniew Petruczynik, członkowie: Pan Janusz Jędrzejewski, Pani Teresa Futyma, Pani Zuzanna Korycka, Pani Irmina Drawdzik, Pani Jolanta Miech, Pani Małgorzata Kudrel, Pani Alina Bogatko, Pani Agata Opała, Pani Aldona Jagiełło, Pani Sylwia Krystkowiak, Pan Mieczysław Śliwiński, Pani Anna Sioma-Krempla, Pani Beata Tomaszczuk, Pani Halina Zalichta, Pani Dorota Boluk oceniła prace w sześciu kategoriach wiekowych: I kategoria - przedszkolaki, II kategoria klasa I-III szkoły podstawowej, III kategoria - klasa IV - VI szkoły podstawowej, IV kategoria klasa I - III gimnazjum, V kategoria - uczniowie szkoły średniej, VI kategoria - osoby dorosłe, uczestnicy warsztatów i kół gospodyń wiejskich. Jury oceniło prace pod kątem pomysłowości, oryginalności, niekonwencjonalności, stopienia zaawansowania technicznego i plastycznego. Jury wyróżniło i nagrodziło najciekawsze prace konkursowe.

Oto laureaci tegorocznej IX edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei

Dziękujmy wszystkim uczestnikom konkursu. Każda praca, która wpłynęła na konkurs była arcydziełem. Organizatorzy przygotowali podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów.

Serdecznie dziękujemy za włączenie się i wsparcie IX edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei.

Aforyzm M. Gogola "Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu", przyświecał tegorocznej IX edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei, której głównym celem było zbieranie funduszy na zakup paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu hrubieszowskiego. Zebrano fundusze z kiermaszu prac konkursowych (palm, pisanek, kartek i stroików świątecznych), kwest i od indywidualnych sponsorów, które przeznaczono za zakup paczek żywnościowych. W sumie w okresie świąt wielkanocnych obdarowano 50 najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu hrubieszowskiego. Na paczkę składały się z produkty takie jak: mąka, cukier, ryż, kasza, olej, herbata, margaryny, masło, chrzan, koncentrat pomidorowy, konserwy rybne, wołowina i wieprzowina w puszce, majonez, zupa w proszku, kawa, kakao, ciastka, wafle, batony i inne.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którym nie był obojętny los drugiego człowieka. Dziękujemy za zaangażowanie, spontaniczność i dar serca, oraz kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych. Cieszymy się, że co roku powiększa się grono uczestników konkursu i osób wspierających. Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim, którzy po raz IX wsparli naszą przedświąteczną akcję i już teraz zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji.

Beata Tomaszczuk / ZS nr 1
17.05.2012


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE - WCZORAJ I DZIŚ

Z połączenia dawnych szkół - tzw.: "mechanicznej" i "odzieżowej" powstał Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie - szkoła, która wychowała i wychowuje fachowców tak potrzebnych na krajowym i europejskim rynku pracy. Warto dodać, że absolwenci tej szkoły są też dziś nauczycielami zajęć praktycznych i teoretycznych, duchownymi, a przede wszystkim dobrymi ludźmi. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej czy technikum nie zamyka drogi kształcenia, a pozwala uzyskać "2 w 1" - konkretny zawód i wykształcenie średnie (w przypadku technikum).

Więcej/Mniej
Początki...

Rok 1925 to historyczna data szkolnictwa zawodowego w Hrubieszowie. Powstaje Szkoła Rzemieślnicza Sejmiku Powiatowego. Jej założycielem i  pierwszym dyrektorem był p. Antoni Witer-Wiatrowski, nauczyciel, historyk i miłośnik zabytków regionalnych. Szkoła przechodziła szereg zmian organizacyjnych, przybierając różne nazwy. W 1936 roku została przemianowana na Szkołę Mechaniczną. Ta nazwa i charakter szkoły przetrwały do 1944 roku. W okresie okupacji, mimo szykan ze strony okupanta, szkoła kontynuowała swoją działalność i należała do Towarzystwa Prywatnych Szkół Zawodowych w Hrubieszowie.

We wrześniu 1944 roku szkoła podjęła normalną pracę, dzięki pracownikom, którzy w czasie działań wojennych z narażeniem życia uratowali i zabezpieczyli przed zniszczeniem maszyny, narzędzia, urządzenia i  inne pomoce szkolne. W tym samym roku szkoła otrzymuje nazwę Gimnazjum Mechaniczne Towarzystwa Prywatnych Szkół Zawodowych w Hrubieszowie. W roku 1948 szkołę upaństwowiono a nazwę zmieniono na Czteroletnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne I stopnia. W 1950 roku szkołę połączono z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową i nadano nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowo--Odlewnicza.

Rok 1954 przynosi kolejną zmianę na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty nadało szkole w 1968 roku imię "25 - lecia Polski Ludowej".

1 września 1973 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Hrubieszowie, a po kilku latach - w 1981 roku - zmieniono nazwę na Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie powstał na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2002 roku z połączenia dawnej szkoły mechanicznej i odzieżowej, która również miała bogatą tradycję, a 1997 roku obchodziła 70—lecie istnienia. Uczniowie osiągali sukcesy m.in. w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim np. w podnoszeniu ciężarów, w konkursach i olimpiadach np. "Mistrz w zawodzie", Turniej Młodych Mistrzów Techniki, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych i konkursie "Mistrz w zawodzie krawiec".

Młodzież wymienionych wyżej szkół brała udział w wielu przedsięwzięciach, konkursach i zawodach. Tworzyła szkolny chór i zespół taneczny ( w latach 50-tych XX wieku ). Była nagradzana w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych i konkursie "Mistrz w zawodzie krawiec".

Szkoła okiem dyrektora...

Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 ( ul. Zamojska 18 A) w Hrubieszowie został p. Andrzej Szkudziński, który piastuje to stanowisko do chwili obecnej.

Oto krótki wywiad z naszym dyrektorem przeprowadzony przez uczennice technikum:

- Jakie szkoły Pan ukończył?

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Studium Nauczycielskie w Zamościu, studia magisterskie o kierunku: matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego oraz Zarządzanie Oświatą. Posiadam również uprawnienia do nauczania fizyki.

- Co skłoniło Pana do wyboru studiów matematycznych?

W szkole średniej miałem wysokie oceny ze wszystkich przedmiotów, ale zdecydowanie najbardziej lubiłem przedmioty ścisłe, dające możliwość rozwiązywania różnych problemów i zadań, a szczególnie matematykę, do uczenia się której miałem szczególne predyspozycje. Stąd wybór kierunku studiów.

- Dlaczego Pańskim zdaniem warto uczyć się matematyki?

Jędrzej Śniadecki, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku polski lekarz, biolog, chemik i filozof napisał: „Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem”. Ponieważ matematyka – jako królowa nauk – ma zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie wiedzy, uczy logicznego myślenia i racjonalnego rozwiązywania problemów, warto znać jej podstawy.

- Z czym wiąże się bycie dyrektorem?

Bycie dyrektorem wiąże się z koniecznością znajomości prawa oświatowego i finansowego, kodeksu postępowania administracyjnego, nabyciem umiejętności pracy w zespole, kierowaniem pracą dużej grupy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, podejmowaniem decyzji, często trudnych i niepopularnych, odpornością na stres, ale przede wszystkim jednoosobową odpowiedzialnością za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom pracy szkoły, prowadzenie właściwej polityki kadrowej (zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, przyznawania nagród i wymierzania kar pracownikom oraz uczniom).

Dyrektor odpowiada także za właściwą organizację i przebieg egzaminów organizowanych przez szkołę, za zapewnienie nauczycielom i uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe, bada skargi pracowników, rodziców i uczniów.

- Czy łatwiej być nauczycielem czy dyrektorem?

Ponieważ podczas kariery zawodowej pracowałem, jako nauczyciel matematyki, pełniłem funkcję wicedyrektora, a obecnie dyrektora, mam możliwość porównania wymagań i odpowiedzialności stawianych pracownikom na poszczególnych stanowiskach. Moim zdaniem praca na żadnym z nich nie jest łatwa, bo wymaga zaangażowania, wiedzy i umiejętności, odpowiednich predyspozycji w kontaktach z młodzieżą, ale odpowiedzialność dyrektora jest zdecydowanie największa.

- Od ilu lat piastuje Pan stanowisko dyrektora?

Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie powierzono mi 1 stycznia 1991 roku, a więc pełnię tę funkcję już ponad 21 lat.

- Co uważa Pan za swój największy sukces zawodowy?

Największym sukcesem nauczyciela są sukcesy jego uczniów. Dlatego, jako nauczyciel najwyżej cenię sobie fakt, że kilku moich uczniów ukończyło studia matematyczne, uzyskując tytuł magistra, lub licencjata matematyki. Wielu moich byłych uczniów jest dziś inżynierami po studiach politechnicznych, gdzie wiedza matematyczna odgrywa znaczącą rolę. Jako dyrektor mam wielką satysfakcję ze współpracy z bardzo dobrą kadrą pedagogiczną, doświadczonymi pracownikami administracji i obsługi, ale najbardziej cieszy mnie pozycja, jaką szkoła zajmuje w Powiecie Hrubieszowskim oraz bardzo wysokie oceny naszej pracy, wystawiane przez organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i partnerów szkoły.

- Dużo negatywnych rzeczy mówi się o współczesnej młodzieży. Czy dostrzega Pan różnicę w zachowaniu, charakterze młodych, których uczył Pan kiedyś?

Pokolenie dorosłych zazwyczaj krytycznie ocenia młodzież, zarzucając jej między innymi brak ideałów, koniunkturalizm, lekkomyślność. Ale pamiętać trzeba, że młodość ma swoje prawa i jest najpiękniejszym okresem w życiu człowieka. Jeśli więc młodzi ludzie potrafią mądrze korzystać z tych praw, umiejętnie łącząc obowiązki i przyjemności, to wszystko jest w porządku. Każdy człowiek ma prawo popełniać błędy, ale zawsze trzeba umieć wyciągnąć z tych potknięć właściwe wnioski.

- Co Pańskim zdaniem wyróżnia ZS nr 1?

Moim zdaniem z pewnością właściwa atmosfera panująca w szkole, którą podkreślają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach zawodowych, sporcie – szczególnie w podnoszeniu ciężarów, działalność naszej młodzieży na rzecz drugiego człowieka, usługi świadczone przez szkołę dla społeczności lokalnej, oraz zaangażowanie nauczycieli i uczniów w prace mające na celu poprawę bazy dydaktycznej i lokalowej szkoły.

- Jaka powinna być idealna szkoła i idealny nauczyciel?

Nie ma idealnej szkoły, ani idealnego nauczyciela. Jeśli jednak chciałbym zdefiniować szkołę i nauczyciela, mających cechy bliskie ideału, to:

Idealna szkoła to taka, która zapewnia najwyższą jakość w każdej dziedzinie działalności, ale również taka, która jest przyjazna dla ucznia i nauczyciela. Szkoła, która pozwala uczniowi na poznanie siebie, rozwijanie talentów i zainteresowań, dysponująca nowoczesną bazą dydaktyczną.

Idealny nauczyciel to wspaniały dydaktyk i wychowawca, człowiek kochający młodzież i mający z nią doskonały kontakt, oparty na wzajemnym szacunku i poważaniu. Nauczyciel wymagający, ale sprawiedliwy, umiejący w sposób jasny i zrozumiały precyzować wymagania, osoba, która potrafi zainteresować ucznia i zarazić pasją do dziedziny wiedzy, której naucza. Nauczyciel dostrzegający ucznia zdolnego, ale i tego mającego trudności w nauce. Nauczyciel, na lekcje którego uczniowie przychodzą bez stresu.

- Czy w najbliższym czasie możemy liczyć na doposażenie sal lekcyjnych w urządzenia multimedialne?

Poprawa bazy dydaktycznej szkoły następuje w sposób ciągły, w miarę posiadanych i "zdobywanych" środków finansowych.

Wywiad przeprowadziły: Angelika Jeleń i Sylwia Nizio.
Co oferujemy dzisiaj...

Poza zajęciami dydaktycznymi szkoła proponuje swoim uczniom działalność w organizacjach m.in.: Szkolnym Kole PCK, Szkolnym Klubie Wolontariatu i Szkolnym Kole Caritas. Młodzież może tu rozwijać swoje pasje sportowe, ale i dziennikarskie - funkcjonuje tu szkolne radio School i strona internetowa, gdzie prezentowane są inicjatywy podejmowane przez uczniów i nauczycieli.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie dysponuje ponad 30 salami dydaktycznymi w tym: pracowniami przedmiotowymi, informatycznymi, pracowniami gastronomicznymi, językowymi, technicznymi oraz multimedialnym centrum informacji, biblioteką z czytelnią i stanowiskami komputerowymi, gabinetem lekarskim, salami do zajęć z wychowania fizycznego, boiskami sportowymi.

Wiele akcji, konkursów i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem.

Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.:

 • Wokół Wielkanocnej Nadziei, którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu,
 • Turniej Młoda Krew Ratuje Życie organizowana przez Szkolne Koło PCK,
 • szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS,
 • Turniej Motoryzacyjny,
 • Szkolny Konkurs Czytelniczy,
 • kurs Kelner Znakomity.

Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.:

 • Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
 • Sprzątanie świata,
 • Szlachetna paczka.

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych ( np. piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy).

W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie.

Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowo - kulturalne w całej Polsce.

Dziś nasza szkoła proponuje m.in.: kształcenie w technikum i zasadniczej szkole zawodowej - w sumie kilkanaście różnych zawodów ( informatyk, kucharz, kelner, mechanik i wiele innych). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Barbara Pilarczyk / Daniel Buchowiecki
11.05.2012


SPRAWDZALI WYTRZYMAŁOŚĆ

Głównym celem wycieczki do Zamościa, która odbyła się 26 kwietnia 2012 była wizyta w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji na wydziale Budownictwa.

Młodzież brała udział w zajęciach w nowootwartym laboratorium budownictwa, z pełnym, standardowym wyposażeniem. Tutaj, w ramach przeprowadzanych doświadczeń uczniowie mogli ocenić m.in. wytrzymałość materiałów.

Więcej/Mniej

Łukasz otrzymał telefon komórkowy, a kilku uczniów urządzenia przenośne typu pendrive i słuchawki. Byli to: Milena Majewska, Patrycja Kępka, Marcin Baran, Sebastian Wlizło.

Młodzież zwiedzała również pracownię projektowania komputerowego, gdzie studenci uczelni na przykładzie wykonanych przez siebie projektów pokazali zastosowanie programów typu CAD do wykonywania technicznych rysunków budowlanych.

Po wizycie na uczelni wycieczkowicze udali się do pobliskiego wyremontowanego i unowocześnionego Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: p. Jacek Naja, p. Krzysztof Mazur i p. Mariusz Dziadosz.

Jacek Naja
06.05.2012


DUŻO WIEDZĄ O ŚREDNIOWIECZU

Znamy już laureatów Szkolnego Konkursu Czytelniczego - ŚREDNIOWIECZNE POSTRZEGANIE ŚWIATA. Etapy: klasowe, międzyklasowe i dodatkowa dogrywka zadecydowały o kolejności na podium:

 • I miejsce - Łukasz Magier
 • II miejsce - Marta Aronowska
 • III miejsce - Kamila Filipek

Więcej/Mniej

Łukasz otrzymał telefon komórkowy, a kilku uczniów urządzenia przenośne typu pendrive i słuchawki. Byli to: Milena Majewska, Patrycja Kępka, Marcin Baran, Sebastian Wlizło.

Dodatkowo, dzięki sponsorowi - a był to p. Marcin Kozera - kierownik zakładu doświadczalno - produkcyjnego IOUNG TID Werbkowice, a także przychylności dyrektora ZS nr 1 - p. Andrzeja Szkudzińskiego udało się nagrodzić wszystkich uczestników etapu międzyklasowego.

Szkolny Konkurs Czytelniczy to już stała inicjatywa nauczycieli języka polskiego i nauczycieli bibliotekarzy pracujących w Zespole Szkół nr 1.

Cieszymy się, że nasz niełatwy konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu średniowiecza cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a jego wyniki były zadawalające.

Serdecznie dziękujemy uczniom oraz fundatorom nagród.

Daniel Buchowiecki
30.04.2012


NOWE TECHNOLOGIE I HISTORIA

Gliwice, Oświęcim, Wisła, Żywiec oraz Czechy były miejscami, które podczas wycieczki edukacyjno - krajoznawczej odwiedzili uczniowie naszej szkoły.

Więcej/Mniej

W podróż wyruszyliśmy późnym wieczorem 17 kwietnia. Rano dotarliśmy do Gliwic, gdzie od godz. 10.00 rozpoczęliśmy zwiedzanie fabryki. Jest to główny ośrodek produkcyjny General Motors w Polsce. Mieliśmy okazję zaobserwować, jak montowane są najnowsze Ople Astry GTC. Widzieliśmy przebieg linii produkcyjnej, była to bardzo ciekawa lekcja, podczas której mieliśmy możliwość poznania najnowszych technologii stosowanych podczas produkcji samochodów.

Później pojechaliśmy do Oświęcimia, aby zwiedzić niemiecki obóz zagłady Auschwtz.

Następnego dnia wyruszyliśmy na stronę czeską. Zwiedziliśmy piękne, stare miasteczka np.: Frydek-Mistek, a w nim Zamek Książąt Cieszyńskich, Koprivnice i bardzo ciekawe Muzeum Samochodów Tatra, Stramberk z przepięknymi uliczkami i Jaskinią Sipka, w której odkryto ślady osady neandertalczyka. W drodze powrotnej podziwialiśmy czeskie Beskidy, miejscami jeszcze ośnieżone. Wieczorem zorganizowaliśmy ognisko i pieczenie kiełbasek.

W ostatnim dniu wycieczki zwiedzaliśmy Wisłę i okolice. Widzieliśmy skocznię narciarską w Malince, zamek prezydenta, miejsce, gdzie bierze początek nasza największa rzeka - Wisła oraz Muzeum Narciarstwa.

Ostatnim punktem w programie było zwiedzanie Muzeum Browaru w Żywcu. Tu zobaczyliśmy starą karczmę piwną, wehikuł czasu, kręgielnię, a na zakończenie każdy otrzymał soczek owocowy. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wczesnym rankiem wróciliśmy do domu.

Organizatorem wycieczki trwającej od 17 do 20 kwietnia 2012 roku był p. Lucjan Fabrowski, a opiekunami nauczyciele: p. J. Dyniec, p. A. Zańko i p. M. Kozielewicz.

Wycieczka mogła się odbyć dzięki sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie, Cukrowni w Werbkowicach, Radzie Rodziców przy ZS nr 1, którym serdecznie dziękujemy.

Lucjan Fabrowski
27.04.2012


MŁODZIEŻ I MATEMATYKA

Działalność Młodzieżowych Uniwersytetów Matematycznych w naszej szkole trwa już drugi rok. Uczniowie objęci tym projektem biorą udział w konkursach na matematycznej platformie e-learningowej.

Więcej/Mniej

Natalia Baran z klasy IIt4b oraz Kamil Mróz z IIt4c, którzy najlepiej rozwiązali testy, wzięli udział w konkursie matematycznym "Zostań Pitagorasem MUM" zorganizowanym 21.04.2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Warto zaznaczyć, że Natalia jest uczestniczką tego konkursu już po raz drugi. Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Maria Kawalec
25.04.2012


CZYTALI BEZ PRZERWY

Znani ludzie z Hrubieszowa, pracownicy bibliotek, księża, wolontariusze, nauczyciele i uczniowie - ponad 140 osób było lektorami podczas 24 godzinnego Maratonu Głośnego Czytania - pierwszego z trzech wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów jubileuszu 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Czytano bez przerwy od 14.00 w niedzielę 22 kwietnia do 14.00 w poniedziałek 23 kwietnia, na który to dzień przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Przez całą dobę posłuchać można było fragmentów najpiękniejszych książek z literatury światowej, w tym książek dla dzieci i młodzieży oraz autorów regionalnych. Biblioteka zapewniła przyjazną przestrzeń oraz barek kawowo-herbaciany.

Nie spałem już ze 30 godzin, było tyle przygotowań – mówi jeden z wolontariuszy - ale warto.... Cieszę się, że inicjatywa się udała. Zrobiliśmy coś razem. Zintegrowaliśmy się. Fajna sprawa.

Jako zaproszeni na finał goście - potwierdzamy zdanie młodego człowieka. Gratulujemy pomysłu na niekonwencjonalną imprezę i już życzymy kolejnych 90 - ciu lat książkom, bibliotece i czytelnikom.

Alicja Ryszkiewicz / Daniel Buchowiecki
24.04.2012


UCZNIOWIE HRUBIESZOWSKIEGO TECHNIKUM DOCENIENI

Uczniowie Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie zostali wyróżnieni - "za zrealizowanie potrzeby sięgnięcia po pióro - tak niezwykłej dla stereotypowego wizerunku technika" - podczas konkursu "REPORTAŻ 2012", którego finał odbył się 20 kwietnia w II LO w Zamościu.

Więcej/Mniej

Dyrektor zamojskiej szkoły – p. Beata Chmura doceniła zaangażowanie naszej szkoły podkreślając, że już tytuły części tekstów zgłoszonych do konkursu budzą ciekawość i zachęcają do czytania.

Głos zabrał m.in.: p. Tomasz Kot - dziennikarz Katolickiego Radia Zamość. Jako doświadczony redaktor udzielił uczestnikom konkursu kilku cennych rad. Napisanie dobrego artykułu nie jest łatwą sprawą, materiały zbiera się przez długi czas, niekiedy nawet kilka tygodni.

Oczywiście nie należy opierać się na jednym źródle informacji, gdyż może się ono okazać niewiarygodne.

O tym, czy czytelnik sięgnie do dalszej części decyduje też lid i styl tekstu. Ważna jest również strona graficzna tekstu.

Dziennikarz opowiedział w skrócie o swojej przygodzie z radiem, która trwa do dziś. Zawód ten otwiera przed nami "wiele drzwi" i wykonując go nie można się nudzić.

Cennych rad uczestnikom konkursu w kategorii fotoreportaż udzielił p. Andrzej Pogudz. Każdej z prac poświęcił czas, poddając je konstruktywnej krytyce.

Hrubieszowską szkołę reprezentowali: opiekun prac literackich zgłoszonych do konkursu - p. Daniel Buchowiecki oraz ich autorzy - Marcin Baran i Łukasz Magier.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za miłą uroczystość ubarwioną występami wokalnymi, a przede wszystkim motywujące do dalszej pracy wyróżnienie.

Łukasz Magier / Marcin Baran
24.04.2012


LEKCJA HISTORII W KINIE

Uczniowie z klas: IIIT4b, IVT4c, IVT4d pod opieką pań: A. Ryszkiewicz, Z. Chmarzyńskiej, E. Kozaczuk zgłębiali wiedzę na temat życia w czasach Zagłady. dniu 2.04.2012r. w HDK-u młodzież obejrzała film w reżyserii A. Holland pt. "W ciemności", oparty na prawdziwej historii, opisanej w dwóch amerykańskich książkach pt. "W kanałach Lwowa" R. Marshalla i "Dziewczynce w zielonym sweterku" K. Chiger.

Więcej/Mniej

Polak z Lwowa, kanalarz, Leopold Socha, przez 14 miesięcy pomaga uciekinierom z getta przetrwać, ukrywając ich w kanałach. Początkowo ratuje ich za pieniądze, jednak w miarę upływu czasu jego motywacje ulegają zmianie.

W miarę rozwoju fabuły, na pierwszy plan zaczyna wysuwać się współczucie a nie chęć zysku.

A. Holland odtwarza wydarzenia realistycznie, ukazuje Żydów jako nację cierpiącą, której należy współczuć, oraz jako tych, którzy postawieni w ekstremalnej sytuacji ujawniają swoje słabości.

Aktorzy w filmie posługują się wieloma językami, m.in. polskim, rosyjskim, niemieckim, jidysz, gwarą lwowską, co podkreśla wiarygodność sytuacji.

Odtwórcy głównej roli - Robertowi Więckiewiczowi, udało się przedstawić zmianę bohatera, co stanowi archetyp człowieczej przemiany od zła ku dobru.
Metamorfoza zachodziła w miarę przebywania z ukrywającymi się.

A. Holland znakomicie odtwarza scenerię, mistrzowsko buduje dramaturgię, kreuje przerażający, podziemny świat, w którym wszystko w każdej chwili może ulec zniszczeniu.

W czasie odwróconych wartości, w brudzie kanałów, powstaje między Żydami a Sochą więź spełniająca idee religijne bez powoływania się na nie. Ukrywający się Żydzi stają się "jego ludźmi", a Socha "ich człowiekiem".

Należy zwrócić uwagę na postaci drugoplanowe. Ciekawe role odgrywają :
Kinga Preis (żona Sochy), Agnieszka Grochowska ( Żydówka ukrywająca się w kanałach), Michał Żurawski (Bortnik), Benno Furmann (Żyd, który nie wzbudzał sympatii).

Dużą rolę odgrywały zdjęcia Jolanty Dylewskiej, która za pomocą światła ukazywała życie w kanałach.

Film o Holocauście prowadzi do finałowego ocalenia, nadziei, momentu zwycięstwa dobra nad złem.

Alicja Ryszkiewicz
23.04.2012


UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY!

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. "Lektury na plakacie".

Nauczyciele języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze
23.04.2012


POLICJANCI OCENIALI MŁODYCH KIEROWCÓW

Znajomość przepisów ruchu drogowego to podstawa dla zachowania bezpieczeństwa na drodze. Swoją wiedzą w tym zakresie oraz umiejętnościami, mogli popisać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i młodzież naszej szkoły.

Więcej/Mniej

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbył się w 16-17 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Wydział Ruchu Drogowego KPP Hrubieszów oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu.

W poniedziałkowych zmaganiach wzięło udział 8 drużyn ze szkół podstawowych oraz 6 drużyn z gimnazjów naszego powiatu: Werbkowic, Uchań, Hulcza, Dołhobyczowa, Teratyna, Moniatycz i Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Hrubieszowie i sześć szkół gimnazjalnych z Werbkowic, Jarosławca, Hulcza, Dołhobyczowa, Moniatycz i Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie.

Spośród szkół podstawowych najlepiej zaprezentowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie w składzie: Kacper Pietrusiewicz, Piotr Mazurek,Maciej Dobrowolski. Drugie miejsce uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Uchaniach, a trzecie - Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie.

Spośród szkół gimnazjalnych najlepszą okazała się drużyna z Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie w składzie: Konrad Pogwizd, Miłosz Zdun, Karol Pogwizd. Drugie miejsce zajęła szkoła z Dołhobyczowa, a trzecie z Jarosławca.

Konkurs składał się z dwóch części: z testu wiedzy prawa o ruchu drogowym i testu jazdy na rowerze w mobilnym miasteczku ruchu drogowego oraz przeszkodach.

We wtorek odbył się się drugi etap konkursu przeznaczony dla uczniów klas ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół nr 1, którzy przystąpili do testu wiedzy, a następnie zaprezentowali swoje umiejętności podczas jazdy motorowerem na specjalnie przygotowanym torze przeszkód.

Pierwsze miejsce wywalczyła sobie klasa IV t4e, drugie III t4b, trzecie natomist należało do III t4a.

Gratulujemy zwycięzcom, a fundatorom dziękujemy za nagrody.

Edyta Krystkowiak / Marcin Baran
19.04.2012


DOBRY KELNER WIZYTÓWKĄ LOKALU

Od stycznia do marca odbywał się w naszej szkole kurs - "Kelner, barman, kelner od wina i wody". Cieszył się on wyjątkowym zainteresowaniem, a wzięło w nim udział ponad 90 uczniów ( 3 grupy) i 6 nauczycieli. Uczestnicy mogli poznać tajniki bycia kelnerem, barmanem, baristą czy sommelierem.

Więcej/Mniej

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim zajęcia warsztatowe. Kursanci uczyli się przenosić tace, talerze, serwować dania z półmiska, gasić świecę, otwierać i degustować wino, sporządzać drinki, a także parzyć kawę.

Kurs zakończył się egzaminem w formie testu. Uczestnicy otrzymali zaświadczenie w języku polskim i certyfikat w języku angielskim.

Zainteresowanie kursem jest nadal duże i już w maju kolejna grupa weźmie udział w kolejnym szkoleniu.

Kurs "Kelner, barman, kelner od wina i wody" prowadzi p. Grzegorz Górnik - założyciel Akademii Kelnerskiej. Organizacją kursu zajmuje się p. Joanna Janicka.

Joanna Janicka
19.04.2012


PATRIOTYZM ZDANIEM UCZNIÓW

Celebrowanie świąt narodowych, uczciwa praca, kibicowanie polskiej drużynie, poczucie jedności z Polakami, poszanowanie symboli narodowych...

Więcej/Mniej

Na pytanie czym jest patriotyzm i czy w dzisiejszych czasach ma sens - odpowiadali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy w formie plastycznej i literackiej przedstawili swój punkt widzenia w konkursie organizowanym przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

Plakat wykonała Paulina Brzóska, a swoje teksty przedstawili: Sylwia Nizio, Łukasz Magier, Dawid Serafin, Tomasz Janusz i Kamil Sokal. Opiekę literacką sprawował nauczyciel języka polskiego.

Serdecznie zapraszam do odczytania refleksji młodych ludzi.

Dawid Serafin
Tomasz Janusz
Kamil Sokal
Łukasz Magier
Sylwia Nizio

Daniel Buchowiecki
12.04.2012


LITERACKI SMS

Większość z nas pisze krótkie wiadomości tekstowe zwane potocznie smsami. Zwykle są maksymalnie krótkie i jednoznaczne. Nierzadko korzystamy też z gotowych szablonów.

Więcej/Mniej

Tym bardziej zaskakuje konkurs, jaki ogłosiła jedna ze szkół z Lublińca. Chodziło o sformułowanie wypowiedzi literackiej składającej się z najwyżej 160 znaków w formie złotej myśli, aforyzmu, rady dotyczącej szeroko pojętej egzystencji.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 również wzięli w nim udział. Najbardziej interesujące wydają się teksty młodzieży z klasy I T4e. Oto refleksja Łukasza Lewandowskiego, który stwierdza: W życiu jest nie tylko dane, ale i zadane oraz myśl Ernesta Amerli: Jesteśmy po to by żyć, żyć dla innych, a nie tylko dla siebie, również po to, aby ktoś żył dla nas.

Daniel Buchowiecki
12.04.2012


ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Dużo zdrowia, pomyślności i spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzymy Dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły oraz uczniom i sympatykom naszej strony

Redakcja
07.04.2012


ŁÓDŹ W RYTMACH PIOSENKI ROSYJSKIEJ

Uczennica III klasy Liceum Profilowanego Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Małgorzata Bielecka wzięła udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, który odbył się w dniach 27 - 29 marca 2012 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Przypomnijmy, że rok temu, podczas I edycji festiwalu Małgosia zajęła drugie miejsce.

Więcej/Mniej

Uczennica przeszła etap kwalifikacji i znalazła się wśród setek uzdolnionych wokalnie młodych ludzi z całej Polski. Dla wszystkich występ w tak pięknej scenerii, atmosferze, wśród licznie zaproszonych gości był dużą nagrodą i wielkim wyróżnieniem.

Patronatem honorowym objęli festiwal m.in.: Ambasador Federacji Rosyjskiej w RP, Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Festiwalowi towarzyszyły występy gości specjalnych m.in. - zespołów "Bałałajki" oraz "Lech- a- Rus".

Warto wiedzieć, że Teatr Muzyczny to najstarsza scena muzyczna w Łodzi. Pierwsza premiera odbyła się tu 3 listopada 1945 roku, a na repertuar Teatru Muzycznego składały się zawsze wielkie dzieła klasyki operetkowej, komedie muzyczne oraz klasyczne musicale.

Piękne miasto, wspaniały teatr i oryginalny festiwal, gdzie mogą zaprezentować się młodzi artyści.

Urszula Wyszyńska
07.04.2012


"DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - DZIEŃ PRACY

Aż 25 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wzięło udział w IX edycji programu "Dzień Przedsiębiorczości", którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Więcej/Mniej

Jest to projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

W roku szkolnym 2011/2012 ogłoszonym przez MEN Rokiem Szkoły z Pasją - "Dzień Przedsiębiorczości" został wpisany na listę Działań z Pasją. Jego ideą było włączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży. Dzięki temu uczniowie mieli szansę zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. Uczniowie odbywając jednodniowe praktyki w wybranych przez siebie firmach mogli zobaczyć jak wygląda zwykły dzień w danej firmie, pomóc w prostych czynnościach, poznać obsługę urządzeń biurowych, porozmawiać z konsultantem (opiekunem) podczas praktyki.

Do programu, który realizowany był 22 marca 2012 roku przyłączyło się 8 firm i instytucji funkcjonujących w Hrubieszowie wśród nich: Powiatowy Urząd Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Biblioteka Pedagogiczna - Filia w Hrubieszowie, Urząd Skarbowy, Zakład Karny, PZU SA / PZU Życie SA, Miejskie Przedszkole nr 1 im. "Małego Księcia" oraz "Sklep po 4 zł".

W czasie pobytu w firmach od uczniów oczekiwano m.in. sumiennego podejścia do zleconych prac, zdyscyplinowania, zaangażowania, odpowiedniego ubioru oraz zachowania tajemnicy służbowej.

Uczniowie kl. IIIt4c - Daria Anioł i Sebastian Wlizło odbyli praktykę w Urzędzie Skarbowym. Ich opiekunem był p. Jerzy Tudryn - kierownik działu obsługi bezpośredniej.

Oto opinia opiekuna o naszych uczniach:

Młodzież brała udział w pracy Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie. Podczas praktyk zapoznała się ze specyfiką bezpośredniej obsługi interesantów przychodzących do Urzędu Skarbowego. W stosunku do interesantów oraz pracowników urzędu zachowywali właściwą postawę. Chętnie wykonywali powierzone prace.

Uczennice kl. IV t4b: Justyna Gancarz, Agata Chawera, oraz Magdalena Rawska podczas praktyki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie poznały zakres obowiązków kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej. Opiekunem uczennic był p. Piotr Sendecki.

Uczennice kl. IIIt4c: Anna Anioł, Patrycja Kępka, Kornelia Dudek oraz Małgorzata Bezłada wiedzą już na czym polega praca nauczyciela, ponieważ odbywały praktykę w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. "Małego Księcia".

Teraz mają świadomość jak przydatne są umiejętności artystyczne w pracy z dziećmi. Poznały stosowane w przedszkolu metody rozwijające kreatywne myślenie i talenty dzieci. Opiekunkami uczennic podczas praktyki były panie: Agnieszka Siejko i Anna Szajnoga.

Uczniowie kl. II b: Marek Huskowski, Krzysztof Komendacki i Wojciech Schmidt odbywali praktykę w Bibliotece Pedagogicznej, w której zapoznawali się z pracą na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Opiekunem uczniów była Kierownik - p. Elżbieta Bednarek.

Uczennice kl. II t4b: Agnieszka Adamczuk i Ewa Ożarowska odbywały praktykę w "Sklepie po 4 zł" na stanowisku specjalisty obsługi klienta. Właścicielką sklepu jest p. Elżbieta Pietryna, która wraz z pracownikiem - p. Eweliną Lekan koordynowały pracę młodzieży.

Opiekunami uczennic kl. IVt4b odbywających praktykę w Powiatowym Urzędzie Pracy były panie: Beata Nadulska, Agnieszka Zając i Agnieszka Wypych. Młodzież zapoznana została z charakterystyką stanowisk: specjalisty ds. rozwoju zawodowego i doradcy zawodowego.

W Zakładzie Karnym opiekę nad młodzieżą kl. II t4b sprawowała p. Iwona Kot, która zapoznała uczennice z zakresem czynności na stanowisku kadrowej.

W imieniu własnym oraz uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie chciałabym serdecznie podziękować dyrekcjom oraz pracownikom wyżej wymienionych firm i instytucji za umożliwienie młodym ludziom odbycia praktyk w ramach programu "Dzień przedsiębiorczości".

Dziękuję za zaangażowanie i poświęcenie swojego cennego czasu. Swoją postawą wspomagacie Państwo szkołę w motywowaniu uczniów do większego zainteresowania się nauką i samokształceniem.

Koordynator "Dnia Przedsiębiorczości" w ZS nr 1 - Joanna Wawrzaszek
06.04.2012


JAK SIĘ ( NA ) UCZYĆ?

Jak uczyć się szybko i efektywnie? W jaki sposób zapamiętujemy?
Na te i wiele innych pytań znaleźli odpowiedzi uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie podczas warsztatów przygotowanych i poprowadzonych przez p. Agnieszkę Zyśk - nauczyciela bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Warsztaty: Efektywne uczenie się - jak usprawniać zapamiętywanie - rozpoczęły się ćwiczeniem na zapamiętywanie typu - co "rzuca się" w oczy na rysunku.

Okazuje się, że zapamiętujemy rzeczy kolorowe, duże, groteskowe lub zabawne.

Pamięć, która jest podstawową czynnością w procesie uczenia się, ćwiczyliśmy poprzez zabawę polegającą na zapamiętywaniu twarzy i nazwisk z przygotowanych schematów.

Wśród najważniejszych technik zapamiętywania poznaliśmy:

 • Akronimy - tworzenie zdań twórczych, historyjek.
 • Rymonimy - układanie rymowanych wierszyków utrwalających ortografię i wzory matematyczne.
 • Łańcuchowa metoda skojarzeń - tworzenie absurdalnego opowiadania z wybranymi słowami.

Aby udowodnić nam, że każdy potrafi się skupić, prowadząca zajęcia zaprezentowała nam ćwiczenie pt. "znajdź 10 lektur szkolnych."

Na koniec dowiedzieliśmy się, że aby uczyć się efektywnie, musimy doprowadzić do współpracy obu półkul mózgowych, prawej - odpowiedzialnej m.in. za naszą twórczość oraz lewej - odpowiadającej za chociażby logiczne myślenie.

Pracownik Biblioteki Pedagogicznej zaprezentował też część publikacji, które dostępne są w wypożyczalni i czytelni tejże placówki.

Warsztaty zorganizowane zostały 30 marca 2012 roku w naszej szkole. Brały w nich udział klasy: I T4e, II T4d i III T4c.

Pani Agnieszce Zyśk bardzo dziękujemy za cierpliwość i poświecony nam czas. Wiadomości wykorzystamy w praktyce.

Anna Anioł / Daniel Buchowiecki
05.04.2012


KARTKI, PALMY I PISANKI - IX EDYCJA "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI"

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu". Właśnie aforyzm M. Gogola przyświecał tegorocznej IX edycji akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei".

Kilka dni temu, 29 marca 2012 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbyła się wystawa i kiermasz prac, które zgłoszono do konkursu. Prace wpłynęły z różnych instytucji: przedszkoli, szkół, świetlic, kół gospodyń wiejskich z Gminy Hrubieszów, Straży Granicznej, WTZ z Hrubieszowa i Turkowic oraz osób prywatnych. Ogółem na konkurs wpłynęło ok. 870 prac, a wśród nich palmy, kartki, pisanki, stroiki, które podczas kiermaszu cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Więcej/Mniej

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znalazły się takie osobistości jak: Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów - Pan Janusz Jędrzejewski, Prezes Rejonowego Oddziału PCK w Hrubieszowie, Naczelna pielęgniarek i położnych SPZOZ w Hrubieszowie - Pani Teresa Futyma, Koordynator d/s Medycyny Szkolnej SPZOZ w Hrubieszowie - Pani Agata Opała, Kierownik Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie - Pani Zuzanna Korycka, pracownik Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie - Pani Irmina Drawdzik, pracownik socjalny GOPS w Hrubieszowie - Pani Jolanta Miech, pełniąca obowiązki dyrektora WTZ w Hrubieszowie - Pani Małgorzata Kudrel, instruktorzy WTZ Hrubieszów: Pani Aldona Jagiełło, Pani Sylwia Krystkowiak i Pan Mieczysław Śliwiński, pracownik i instruktor ŚDS w Hrubieszowie - Pani Halina Bogatko wraz z podopiecznymi, Pan Maciej Łyko - Redaktor portalu Lubiehrubie,pl oraz osoby prywatne, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracyjni i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z powiatu hrubieszowskiego.

Przypominamy, że celem konkursu jest zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy, integracja dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek i instytucji kulturalno - oświatowych powiatu hrubieszowskiego we wspólnej akcji, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych oraz kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych.

Komisja powołana w składzie: Przewodniczący - Pan Zbigniew Petruczynik, członkowie - Pan Janusz Jędrzejewski, Pani Teresa Futyma, Pani Zuzanna Korycka, Pani Irmina Drawdzik, Pani Jolanta Miech, Pani Małgorzata Kudrel, Pani Alina Bogatko, Pani Agata Opała, Pani Aldona Jagiełło, Pani Sylwia Krystkowiak, Pan Mieczysław Śliwiński, Pani Anna Sioma-Krempla, Pani Beata Tomaszczuk, Pani Halina Zalichta, Pani Dorota Boluk oceniła prace w sześciu kategoriach wiekowych: I kategoria - przedszkolaki, II kategoria klasa I-III szkoły podstawowej, III kategoria - klasa IV - VI szkoły podstawowej, IV kategoria klasa I - III gimnazjum, V kategoria - uczniowie szkoły średniej, VI kategoria - osoby dorosłe, uczestnicy warsztatów i kół gospodyń wiejskich.

Jury oceniło prace pod kątem pomysłowości, oryginalności, niekonwencjonalności, stopienia zaawansowania technicznego i plastycznego. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.zs1hrubieszow.pl, www.gops-hrubieszow.pl, www.hrubieszow-gmina.pl., www.lubiehrubie.pl.

Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone. Wszystkie zebrane wytwory konkursowe są arcydziełem samym w sobie.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którym nie był obojętny los drugiego człowieka. Cieszymy się, że wsparli Państwo naszą przedświąteczną akcję. Dziękujemy!

Beata Tomaszczuk
04.04.2012


MUZYKA TO PASJA

Kilka dni temu, 23 marca 2012 roku w naszej szkole gościł Teatr Piosenki "Młyn".

Więcej/Mniej

Wśród utalentowanych artystów znajdują się aktorzy, wokaliści, kompozytorzy i autorzy piosenek.

Muzycy w czasie swojego spektaklu z wielką pasją prezentowali własną twórczość.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z piosenką twórców hrubieszowskich. Koncert dał wyraz ożywionej dyskusji między uczniami, skłaniając do pogodnej refleksji.

Nauczyciele bibliotekarze
30.03.2012


WYSTAWA I KIERMASZ PRAC WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI - IX EDYCJA

Organizatorzy serdecznie zapraszają na wystawę i kiermasz prac konkursowych (palem, pisanek, kartek i stroików świątecznych) "Wokół Wielkanocnej Nadziei", która odbędzie się w dniu 29 marca 2012r. od godziny 11:30 do godziny 15.15 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18a (budynek A, I piętro).

Więcej/Mniej

Tegorocznej IX edycji akcji przyświecają słowa Mikołaja Gogola: "Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu." Każdy więc może wesprzeć akcję symboliczną złotówką zakupując wytwory konkursowe: palmy, pisanki, kartki, stroiki.

Wolontariusze w najbliższą niedzielę tj. 1 kwietnia 2012r. będą również sprzedawać prace konkursowe pod kościołami miasta i gminy Hrubieszów, aby móc zrealizować główny cel akcji: zakup żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących pomocy.

Patroni akcji: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Zając, Starosta Hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pan Andrzej Szkudziński.

Organizatorzy: Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Hrubieszowie, Szkolne Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Stowarzyszeni "Nieobojętni", Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów. Serdecznie dziękuję za włączenie się i wsparcie IX edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei.

ZS nr1/ Beata Tomaszczuk
27.03.2012


TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

XVI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Zamościa odbył się 2 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu. Organizatorami turnieju były: OSiW OHP w Zamościu, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP i Uczniowski Klub Sportowy "Profil".

Więcej/Mniej

Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego i krzewienie ducha sportowej rywalizacji oraz zasad fair play wśród młodzieży.

Po zakończeniu rozgrywek sędzia główny ogłosił wyniki zawodów. Zawodnicy z ZS nr 1 z Hrubieszowa wywalczyli - w kategorii dziewcząt: I miejsce - Angelika Oleszczuk, II miejsce - Ewa Szumiało. Natomiast w kategorii chłopców zwyciężył Kamil Dąbrowski.

Zawodnikom wręczono puchary i medale oraz nagrody i dyplomy z życzeniami dalszych sukcesów.

Monika Jabłońska / Joanna Kornicka
22.03.2012


BĄDŹMY LEPSI...

Pedagog - p. Małgorzata Dobrowolska-Pawluk na zaproszenie jednego z wychowawców odwiedziła Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Pani Małgorzata jest z zawodu pedaggogiem, pracuje również jako ławnik. Sprawuje też funkcję Dyrektora w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Nam opowiedziała o swojej pracy i możliwościach rozwoju zawodowego.

Co robi pedagog? Współpracuje z rodzicami, nauczycielami oraz różnymi instytucjami wspierającymi szkołę. Wskazuje sposoby pracy z dzieckiem oraz pomaga rozwijać tkwiące w nich możliwości, tak, by mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją.

Pedagog prowadzi rewalidację indywidualną opartą na metodzie Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona, indywidualne rozmowy z uczniami oraz konsultacje dla rodziców.

Nam - czynnym uczestnikom spotkania opowiadała o tym, jak wygląda dzień pracy, jakim problemom musi stawiać czoła oraz o tym, że zawsze jest na to przygotowana.

Jednym z najbardziej istotnych tematów była kwestia tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Pedagog wyjaśniła dlaczego tolerancja wobec osób niepełnosprawnych jest tak ważna. Pani Małgorzata mówiła także o tym, że nie powinniśmy obrażać takich ludzi, ponieważ pogarsza to jedynie ich stan psychiczny, a nam nie przynosi to żadnych korzyści.

Humorystycznym elementem spotkania była część, podczas której uczniowie wykonywali ćwiczenia wspomagające aktywizowanie obu półkul mózgu. Jak się okazuje większość problemów z intelektualnym i emocjonalnym funkcjonowaniem człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i braku równowagi między nimi. Dennison swoimi metodami udowadnia, że poprzez ruch fizyczny możemy zwiększyć efektywność uczenia się - gdyż proces ten jest uzależniony w znacznym stopniu od ruchu fizycznego.

Nie zapominajmy także o piciu dużej ilości wody. To ona jest czynnikiem energetyzującym, wbrew pozorom działa nawet lepiej od kawy! Wykonywane ćwiczenia były niezwykle interesujące i tak, jak powiedziała pedagog - wszystko zależało jedynie od sposobu myślenia wykonującego. Śmiało możemy stwierdzić, że taka aktywność może być przydatnym elementem w życiu każdego ucznia, pomaga lepiej przyswajać wiedzę, efektywniej skupiać się na obecnym zadaniu, a w rezultacie może to przynieść lepsze wynikami w nauce.

Był humor, była edukacja. Serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkanie.

Michał Gałan / Daniel Buchowiecki
22.03.2012


TURNIEJ BUDOWLANY "ZŁOTA KIELNIA"

Finały okręgowe XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" odbyły się 10 marca 2012r. w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie. Do turnieju przystąpili uczniowie szkół z województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w pięciu kategoriach zawodowych: posadzkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, malarz, stolarz, murarz.

Więcej/Mniej

Etap okręgowy turnieju składał się z dwóch części. W części pierwszej uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 70 pytań z wiedzy zawodowej oraz podstaw przedsiębiorczości. Część druga polegała na opisaniu procesu technologicznego dotyczącego sytuacji technicznej obejmującej czynności zawodowe z zakresu danego zawodu.
Do turnieju w kategorii zawodowej - "posadzkarz" przystąpili również uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie:

 • Marek Huskowski i Krzysztof Komendacki klasa II b,
 • Łukasz Edelman - klasa III d,
 • Marek Pleczuk - kasa III b.

Laureaci turnieju okręgowego zakwalifikują się do etapu centralnego, który odbędzie się w Toruniu.

Gratulujemy ambicji i chęci poszerzania swojej wiedzy z zakresu budownictwa oraz życzymy awansu do finału turnieju.

Jacek Naja
19.03.2012


"NIEPALĄCY ŻYJĄ DŁUŻEJ!"

To nie hasło kampanii społecznej, ale jedno ze zdań "Dyktanda 2012" zawierających trudność ortograficzną. Razem czy osobno? Z kropką czy bez? Myślnik czy przecinek?

Więcej/Mniej

Takie pytania stawiali sobie uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy niedawno głowili się nad pisownią wyrazów takich jak: niedopełnienie obowiązków, rzężenie koni, KRRiT, UMCS-ie, wszyscy nie-Polacy, nie co dzień, wzdłuż i wszerz, z dr., mjr.

W etapie międzyklasowym XII Konkursu Ortograficznego brało udział 11 uczniów tejże szkoły. Mistrzem ortografii okazała się Joanna Kosakowska - uczennica III a.

Prace sprawdzali nauczyciele języka polskiego.

Daniel Buchowiecki
19.03.2012


WYCIECZKA MŁODZIEŻY ZS NR 1 W HRUBIESZOWIE DO CHEŁMA

Dlaczego warto studiować w PWSZ w Chełmie? Co to jest "setka" w żargonie radiowym? Jakie znaczenie miała kultura Egiptu? Do czego służyła chełmska kreda? Jak zostać dziennikarzem?

Na te pytania odpowiadali specjaliści, których mieli okazje poznać wycieczkowicze z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie podczas wyjazdu do Chełma.

Więcej/Mniej
Studia rozwijają

Uczelnia, która kształci w zakresie przedmiotów humanistycznych, językowych, ale też ścisłych i technicznych. Można tu studiować m.in. wiele filologii, matematykę, mechanikę i budowę maszyn. Ośrodek Kształcenia Lotniczego będący jednostką organizacjną placówki pozwala zdobyć kwalifikacje niezbędne w lotnictwie ogólnym oraz przewozie lotniczym. My również mogliśmy zasiąść za sterami jednego z samolotów.

O tym, że warto studiować w PWSZ przekonywała p. Agata Mazur, która przekazała też pamiątkowe gadżety dla młodzieży. Nowoczesna, kreatywna i zróżnicowana - taka wydaje się być ta uczelnia.

Magia Radia

W Chełmie swoją siedzibę ma Radio Bon Ton. Jak się dowiedzieliśmy, radio ma codziennie ok. 260 000 słuchaczy. Rozgłośnia najpopularniejsza w mieście i - prawie - w województwie. Radio nadaje na częstotliwości 104,9 MHz. Zasięg nadajnika wynosi ok. 100 km, co pozwala na transmisję audycji na znacznym obszarze naszego województwa. Bon Ton porusza tematykę lokalną, edukuje i zapewnia rozrywkę przez swoje audycje i konkursy.

W radiu zostaliśmy przyjęci również bardzo serdecznie. Pan Przemysław Kargul przedstawił nam realia pracy w radiu, między innymi jedną z najważniejszych cech każdego ze dziennikarzy radiowych, czyli punktualność - spóźnienie radiowca może spowodować "dziurę" w programie. Redaktor opowiedział nam również kilka anegdot związanych z pracą w radiu.

Jednym z pomieszczeń, które poznaliśmy był newsroom, gdzie aktualnie pracowało dwie panie - wśród nich p. Małgorzata Łobejko. Zajmowały się one "obróbką" dźwięku, tak, aby materiał nadawał się do przedstawienia na antenie. Przygotowywały tzw. "setkę, czyli 30 sekund audycji.

Dobry człowiek, dobry szef...

Kolejnym pomieszczeniem była spikerka radia, skąd głos jest wyprowadzany na antenę. Znajdował się w nim komputer, mikrofony i kolumny odsłuchowe o wartości ok. 35 tys. złotych każda. W "sercu radia" ukazały się naszym oczom setki płyt z muzyką.W jego centralnej części znajdował się stół mikserski, gdzie poza mikserami były odtwarzacze, komputer i telewizor.

W kącie znajdowała się "aorta", która przekazywała sygnał do nadajnika. Radio to nie tylko sprzęt , ale przede wszystkim ludzie. Podczas pracy antenowej zastaliśmy redaktora naczelnego - p.Tomasza Moskala, który przedstawił nam przede wszystkim stronę techniczną radia. Redaktor naczelny okazał się wspaniałym i życzliwym człowiekiem. Tacy ludzie tworzą klimat stacji.

Zachowanie wszystkich pracowników radia było godne uznania. Mieliśmy do czynienia z ludźmi na poziomie, profesjonalistami, którzy wiedzą, czym się zajmują i wkładają serce w to, co robią.

Historia w Muzeum

Odwiedziliśmy również Muzeum Ziemi Chełmskiej im.Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Na samym początku wraz z przewodnikiem - p. Beatą Mojską-Zając poznaliśmy ekspozycje pt. "Dzieje Chełma i regionu w latach 1392-1944". Wystawa była poświęcona historii miasta od czasów lokacji na prawach niemieckich - po rok 1944. Ekspozycja znajdowała się w czterech salach, z których każda przedstawiała inny okres historyczny. W sali pierwszej obejrzeliśmy liczne kopie obrazów, broni i różnych dokumentów, w tym wydany w 1684 roku "Phoenix tertiato redivivus..." zawierający najstarszy opis Chełma.

Sala druga była poświęcona czasom powstania kościuszkowskiego i powstania styczniowego. Znajdowały się tutaj między innymi: broń z tego okresu, portrety słynnych Polaków, listy zesłańca na Syberię. W trzecim pomieszczeniu pokazane były zabytki z czasów rusyfikacji Chełma i likwidacji kościoła unickiego. W czwartej sali poznaliśmy okres II wojny światowej. Znajdowały się tam listy, ogłoszenia, militaria, a także ubranie więźnia z czasów okupacji Chełma przez Niemców. W sali były także stare zdjęcia, plakaty oraz stare monety.

Następnie zwiedziliśmy wystawę "Skarby przyrody". Znajdowały się tam między innymi wypchane zwierzęta, które można było kiedyś spotkać w naszym regionie: bocian czarny, żółw błotny, żuraw. Mieliśmy możliwość zobaczenia kości wymarłych zwierząt: nosorożca włochatego, piżmowołu, kości i zęby mamuta włochatego.

Ciekawy Egipt

Następnie obejrzeliśmy film o Egipcie. Był to wstęp do kolejnej ekspozycji. Następna wystawa była poświęcona historii i kulturze starożytnego Egiptu oraz życiu codziennemu współczesnego kraju, a także dokonaniom polskich archeologów w Misji Skalnej w Deir el-Bahari. Oglądaliśmy współczesne zdjęcia i obrazy, a także różnorodne przedmioty. \Przewodnik - p. Ewa Hander opowiadała nam o obrazach i przedmiotach codziennego użytku. Podczas zwiedzania mieliśmy okazje podziwiać grafiki Edwarda Okunia przedstawiające ilustracje Bolesława Prusa oraz kilka replik planów Egipcjan, a także repliki złotych posążków.

Najbardziej zaciekawiła nas ostatnia sala, w której znajdowało się prawdziwe wieko do sarkofagu faraona z Deir el-Medina z XVIII dynastii - ok. 1540-1295 r. p.n.e. oraz Mumia sokoła z okresu rzymskiego, a także taca ofiarna z Edfu z XII dynastii.

O tym, czy w Chełmie straszy...

Grubość skał kredowych pod Chełmem sięga nawet 800 metrów. Swego czasu pod domami chełmian rozwijały się prywatne kopalnie, które przyczyniły się do powstania podziemnych labiryntów. Zaczęło to prowadzić zapadania się nadziemnych części miasta. Szybko zabezpieczono wydrążone korytarze i nie stanowią one już realnego zagrożenia. Mało tego, stały się one atrakcją miasta. Temperatura w podziemiach wynosi tylko 9°C - niezależnie od temperatury na powierzchni. Długość trasy wynosi 2 km. Wewnątrz można oglądać wiele ekspozycji archeologicznych i górniczych. Atrakcją jest też spotkanie z duchem Bieluchem. Niestety, duchów nie da się sfotografować...

Trudna, ale ciekawa...

Podczas wycieczki do Chełma zapoznaliśmy się z pracą dziennikarzy z Super Tygodnia Chełmskiego. Redaktor naczelna - p.Wanda Jaroszczuk opowiadała nam o pracy dziennikarza - trudnej lecz ciekawej, która daje możliwość poznawania ciekawych ludzi oraz pomocy potrzebującym dla których media są często ostatnią deską ratunku.

Zadaniem dziennikarzy jest zebranie jak największej ilości najświeższych wiadomości, aby pod koniec tygodnia wybrać te najciekawsze i najlepsze. Każda strona gazety musi być dokładnie zaplanowana. Redaktor naczelny każdy napisany przez dziennikarzy tekst musi dokładnie sprawdzić. Po czym gazeta jest "łamana" - polega to na tym, że na program komputerowy nanosi się dane z arkuszów tzn. odpowiednią ilość kolumn, zdjęć czy reklam. Następnie gazeta drogą e-mailową zostaje wysłana do drukarni. Po wydruku gazeta wraca do Lublina i tam rozdzielona jest na poszczególne regiony.

W tygodniku chełmskim możemy znaleźć opis wydarzeń z terenu Chełma oraz strony służące rozrywce. Gazeta prowadzi swoiste biuro matrymonialne, polegające na tym, że ludzie wysyłają swoje ogłoszenia, a potem - dzięki uprzejmości redakcji - otrzymują odpowiedzi na nie.

Magazyn ukazuje się nie tylko w Chełmie, ale w obrębie trzech powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Serdecznie dziękujemy redaktor naczelnej za pouczające spotkanie.

Okazuje się, że nie wyjeżdżając daleko można miło i pożytecznie spędzić czas.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uatrakcyjnienia naszego wyjazdu. Gratulujemy miastu prężnie działającego Ośrodka Informacji Turystycznej. Opiekunami podczas wycieczki, która odbyła się 9 marca byli: p. Alicja Ryszkiewicz, p. Anna Krempla i p. Daniel Buchowiecki.

Zofia Nowakowska / Marcin Baran / Kamil Drączkowski / Daniel Buchowiecki
15.03.2012


LICEUM WSRÓD NAJLEPSZYCH

Reprezentacje klas: Liceum Profilowanego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie rywalizowały ze sobą podczas turnieju piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły w kategorii chłopców.

Więcej/Mniej

W dniach 06 - 08 marca 2012r. odbył się turniej, w którym wzięły udział 24 zespoły, czyli około 190 uczniów tejże szkoły.

Rywalizacja była na dobrym, wyrównanym poziomie, a o końcowej kolejności zadecydował bilans setów w poszczególnych spotkaniach oraz bezpośrednie wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Za pierwsze miejsce drużyna otrzymała Puchar Dyrektora Szkoły, a pamiątkowe dyplomy przyznano pozostałym, zwycięskim drużynom.

  Oto wyniki:
 • I miejsce - klasa II La, Lb (Liceum)
 • II miejsce - klasa III T4a (Technikum)
 • III miejsce - klasa II b ( ZSZ)

Podziękowania za pomoc w organizacji turnieju należą się nauczycielom wychowania fizycznego.

Robert Pokrywka
15.03.2012


LUBIĄ, KOCHAJĄ WIĘC KWIATY DAJĄ...

Jak co roku Samorząd Uczniowski sprzedawał kwiaty z okazji Dnia Kobiet.

Więcej/Mniej

Panowie mogli kupić dla swoich pań piękne róże i tulipany.

Ustawione były dwa stragany, jeden w budynku A, przy którym sprzedawały uczennice z klasy I La: Magierka Agnieszka i Waś Natalia, a w budynku B: Maślanka Wioleta i Diana Chwedyk - obie z klasy II La. Sprzedaż kwiatów w tym dniu cieszy się dużym powodzeniem - powód oczywisty.

Katarzyna Skawińska / Joanna Kornicka
15.03.2012


FOTOGRAFIE I LISTY, KTÓRE TWORZĄ HISTORIĘ...

Młodzież z III klasy wielozawodowej pod opieką p. Joanny Kornickiej i p. Moniki Jabłońskiej obejrzała wystawy pt. "Majdanek w fotografii Edwarda Hartwiga" i "Listy z Majdanka. KL w świetle grypsów".

Więcej/Mniej

Wystawa w wersji polsko - angielskiej przygotowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku poprzedzona jest projekcją 30-minutowego filmu dokumentalnego, który wraz z ekspozycją "Listy z Majdanka. KL w świetle grypsów" tworzy spójną całość. Wystawa pokazuje obóz koncentracyjny na Majdanku w bezpośrednich relacjach więźniów polskich, przekazywanych w nielegalnej korespondencji rodzinom, osobom niosącym pomoc oraz organizacjom charytatywnym i konspiracyjnym. Są to grypsy, dokumentujące wydarzenia, przeżycia osób - ich prośby o ratunek, słowa pożegnania...

Druga część wystawy "Majdanek w fotografii Edwarda Hartwiga" składa się z 18 fotogramów. Pokazuje Majdanek w ujęciu dokumentalnym i symbolicznym. Prace Edwarda Hartwiga również w sposób artystyczny oddają niezwykły klimat tego miejsca i jego symbolikę poprzez budowanie perspektywy i operowanie światłem. Obydwie ekspozycje prezentowane są przez Hrubieszowski Dom Kultury. Podczas tej swoistej wycieczki, która odbyła się 9 marca 2012 roku, towarzyszył nam p. Andrzej Marut.

Pomimo bardzo trudnej i przygnębiającej tematyki obu wystaw spotęgowanej dodatkowo przekazem filmu wzbudziła ona wśród młodzieży bardzo duże zainteresowanie i wywarła żywe emocje.

Monika Jabłońska / Joanna Kornicka
15.03.2012


MISTRZOSTWA SZKOŁY W SZACHACH

Król, hetman, dwie wieże, dwa gońce, dwa skoczki i osiem pionków przesuwanych w celu dania mata stronie przeciwnej. Mowa o szachach. W miniony piątek, 9 marca 2012 r. odbył się turniej o Mistrzostwo ZSnr1 w Hrubieszowie właśnie w Szachach.

Więcej/Mniej

Udział wzięło w nim 27 zawodników i 1 zawodniczka.

Turniej zorganizowała p. Katarzyna Skawińska i uczniowie z klasy IVT4d : Huskowski Krzysztof, Czarnik Damian i Zglinicki Kamil. Poszczególne miejsca:

Katarzyna Skawińska
08.03.2012


ZS1 - NAZWA SZKOŁY ZOBOWIĄZUJE

W Halowych Otwartych Mistrzostwach Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 28 lutego 2012 roku w Hrubieszowie najlepszą drużynowo szkołą ponadgimnazjalną okazał się Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Organizatorami imprezy byli: HOSiR Hrubieszów, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie. W każdej konkurencji z podziałem na kategorie wiekowe zawodnicy z miejsc I - III otrzymali dyplomy. Fundatorem pucharów i dyplomów było Starostwo Powiatowe.

Młodzieżą z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie opiekowali się: p. Katarzyna Skawińska i p. Andrzej Greszeta.

Klasyfikacja drużynowa szkół ponadgimnazjalnych:
 • I miejsce - Zespół Szkół nr 1 Hrubieszów - 167 pkt
 • II miejsce - Zespół Szkół nr 3 Hrubieszów - 130 pkt
 • III miejsce - Zespół Szkół LO Horodło - 87 pkt
 • IV miejsce - Zespół Szkół nr 4 Hrubieszów - 85 pkt

Katarzyna Skawińska
08.03.2012


DRUGIE W POWIECIE

W sali gimnastycznej ZS nr 3 im. Tadeusza Kościuszki rozegrane zostały zawody powiatowe Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt.

Więcej/Mniej

Do rozgrywek, które odbyły się 15 lutego 2012 roku przystąpiło trzy zespoły. Drużyny zagrały "każdy z każdym". Wyniki końcowe meczów:

 • ZSnr2 - ZSnr3 0:2 (23:25, 10:25)
 • ZSnr2 - ZSnr1 1:2 (18:25, 25:22, 15:11)
 • ZSnr3 - ZSnr1 2:1 (25:27, 25:22, 15:11)
Klasyfikacja końcowa powiatowej Licealiady w piłce sitkowej dziewcząt :
 1. ZSnr3 - 4pkt.
 2. ZSnr1 - 3pkt.
 3. ZSnr2 - 2pkt.

Skład naszej drużyny: Dubienka Marta, Jeleń Dorota, Modrecka Dominika, Nieczyporowska Ewelina,Wiśniewska Agnieszka, Głowacz Karolina, Magdziak Justyna, Hordyj Dorota, Kliszcz Barbara, Watrak Magda, Kania Ewa, Terebus Anna. Opiekunem grupy była p. Katarzyna Skawińska.

Katarzyna Skawińska
08.03.2012


ZDOLNI SPORTOWCY

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie brali udział w Przełajowych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, które odbyły się 3 marca 2012 r. w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej.

Więcej/Mniej

Oto wyniki:

 1. Bartłomiej Wroński ( kl. I D ) - 16 miejsce w roczniku 1995/96.
 2. Wojciech Kulik ( kl. I D ) - 19 miejsce w roczniku 1995/96.
 3. Marcin Kawaler (kl. III T4 B) - 18 miejsce w roczniku 1993/94.

Chłopcy są początkującymi, ale utalentowanymi zawodnikami MKS "Unia" Hrubieszów. Trenują bardzo krótko, mimo to osiągnęli bardzo dobre wyniki.

Katarzyna Skawińska
08.03.2012


KOBIETA NIEJEDNO MA IMIĘ...

"Nie wiem, czy Bóg stworzył kobietę, ale jeśli tak, to wiedział po co..."(Brigitte Bardot).

Kobieta zawsze była "wielką zagadką", której rozwiązań jest wiele, ale żadne nie jest uniwersale - ile kobiet tyle zagadek - zauważa jeden z uczniów technikum ZS nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Każda z nich wyróżnia się czymś szczególnym, co jednych ludzi przyciąga, a innych odrzuca. Spontaniczność to ich drugie imię - nigdy nie wiemy czego się po nich możemy spodziewać. Mimo tego pozostaną one najpiękniejszą "perełką" w naszym wielkim świecie, ponieważ nic nie jest w stanie ich zastąpić- są jedyne w swoim rodzaju i dopiero ich brak pokazałby ludziom (a dokłądnie mężczyznom) jak bardzo liczy się ich obecność. Jaka inna istota potrafi spojrzeć na mężczyznę tak, jak kobieta ? Kto inny zastąpiłby matczyne dłonie i miłość?

Warto się zastanowić, czy czują się one szczęśliwe w życiu, które wiodą. Odpowiedź jest prosta - nie zawsze. Powszechnym zjawiskiem jest traktowanie ich przedmiotowo. Jednak mniej powszechnym niż w starożytności. W tamtych czasach nie miały one żadnych praw, zaczęło się to zmieniać wraz z biegiem czasu, ale sytuacja i tak była zmienna - raz przyznawano im prawa, np. polityczne, a raz odbierano, jednak walczyły dzielnie o swoją godność.

Ich głównym zadaniem było rodzenie potomstwa, zajmowanie się domem i dziećmi. Ktoś zapyta : a gdzie ich czas na rozrywkę? Gdzie ich docenianie ? Czy w ogóle czuły się docenione ?

Z naszego punktu widzenia na pewno tak nie było. Być może wtedy były wychowywane w świadomości, że ich zadaniem będzie taki, a nie inny cel i spełnienie go jest dumą. Ale "traktowanie przedmiotowe" w dzisiejszych czasach oznacza coś innego. Należy pamiętać, że kobieta jest takim samym człowiekiem jak mężczyzna - również oddycha, mruga powiekami, potrzebuje jedzenia, picia, snu, pochwały... Zatem z jakiego powodu są czasem ograniczane do pełnienia jednych funkcji ? Zdarza się, że wpadamy w rutynę w życiu, która mydli nam oczy i jednocześnie krzywdzi kobiety. Chętnie wpisujemy je w schemat: praca - dom : "kochanie, zrób mi obiad"...
Nie znajdujemy czasu, żeby urozmaicać ich życie, żeby je doceniać, dziękować, robić niespodzianki.
Przejdę teraz do bardzo ważnego zadania kobiet, a mianowicie do macierzyństwa. To właśnie one nas urodziły, nie spały nocami gdy chorowaliśmy, martwiły się z pierwszą jedynką w szkole, pomagały w trudnych chwilach dojrzewania psychicznego, interesowały się naszymi pierwszymi dziewczynami. Mając dużo spraw na głowie, wychowanie dzieci zawsze stawiały na pierwszym miejscu.

Matka jest dla mnie wielkim wzorem - podziwiam ją przede wszystkim za cierpliwość, bezinteresowną miłość, opiekuńczość, pomoc w każdej sytuacji, umiejętność pocieszenia, wyrozumiałość i wybaczanie każdego przewinienia. Ma niepowtarzalny charakter i cechy, których nie posiada żaden inny człowiek, dlatego widzę w niej wielki autorytet.
W niektórych kulturach kobiety mają wyższość nad mężczyznami, a w innych jest sytuacja odwrotna. Sam uważam jednak, że nie powinno istnieć coś takiego, jak większa władza jednych nad drugimi. Mężczyzna jest tak samo potrzebny w świecie (np.: jest głową rodziny, wykonuje ciężkie obowiązki, stawia fundamenty podtrzymujące jedność i więź między członkami, jest tą "silną podporą" wszystkiego) jak i jego partnerka. Ich funkcje wzajemnie się uzupełniają.

W czym gorsze są kobiety ? W czym gorsi są mężczyźni? Nie ma ludzi idealnych. Każdy posiada jakieś wady i zalety, ale właśnie dlatego wszyscy różnią się od siebie, żeby móc pomagać innym. "Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta" (Napoleon Bonaparte).

"Płeć piękna" ma także wiele wad - jak wszyscy. Bardziej wszystko przeżywają, często wracają do sytuacji z przeszłości i wyciągają pochopne wnioski mówiąc: "lepiej by było gdyby...", panikują i czasami stwarzają niepotrzebne problemy. Mimo wszystko są wyjątkowe, dlatego nazwano je równie wyjątkowo - KOBIETY.

Wszystkim kobietom - małym i większym, matkom, siostrom ( dziękuję Ci, Jowitko), dziewczynom, żonom, koleżankom, córkom, ukochanym życzymy wszystkiego dobrego, oby każdy dzień stał się wyjątkowy i był Waszym swoistym świętem.

Adrian Starzec oraz Redakcja www.zs1hrubieszow.pl
08.03.2012


AKCJA WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI PO RAZ IX

Już po raz IX Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Hrubieszowie, Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Stowarzyszenia "Nieobojętni", Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów organizuje akcję WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI, a w ramach akcji konkurs na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny. Celem akcji jest zebranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy

Regulamin konkursu

Więcej/Mniej

Patronat nad tegoroczną akcją przyjęli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego - Pan Tomasz Zając, Starosta Hrubieszowski - Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Hrubieszów - Pan Jan Mołodecki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Andrzej Szkudziński.

Konkurs rozpoczyna się 28 lutego 2012 r. i trwać będzie do 28 marca 2012 r. W konkursie przewidziane sześciu kategorii wiekowych:

 1. kategoria - przedszkolaki (zerówka),
 2. kategoria - uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III,
 3. kategoria - uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VI
 4. kategoria - uczniowie gimnazjum, klasy I-III
 5. kategoria - uczniowie szkół średnich
 6. kategoria - instytucje /organizacje / warsztaty /osoby dorosłe

Prace konkursowe w dowolnej technice i formie wraz z kartą uczestnictwa należy złożyć do dnia 28 marca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie - ul Prusa 8 (tef. 84 696 58 57) lub Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie -ul. Zamojska 18a ( tel. 84 / 696 33 38).

Regulamin konkursu i kara uczestnictwa do pobrania na stronach:
www.zs1hrubieszow.pl, www.gops-hrubieszow.pl, www.hrubieszow-gmina.pl, www.lubiehrubie.pl

Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszystkie zebrane wytwory konkursowe zostaną przekazane na aukcję przedświąteczną, która odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniu 29 marca 2012 r. i przy kościołach parafialnych w dniu 1 kwietnia 2012 r. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z powiatu hrubieszowskiego.

Mottem przewodnim tegorocznej IX edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei są słowa Mikołaja Gogola: "Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu"

Organizatorzy tym wymownym hasłem pragną zaprosić wszystkich, którym nie obojętny jest los drugiego człowieka do współpracy, wskazując również na bardzo istotny cel, jakim jest kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych.

Regulamin konkursu

Beata Tomaszczuk Organizator i koordynator SKW ZSnr1
27.02.2012


CZYTACIE - WYGRYWACIE!

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie czytelniczym na temat literatury średniowiecza. Jeśli nie pamiętacie - kim był asceta, w którym utworze pojawia się motyw deesis albo co to jest plankt, a chcecie wziąć udział w konkursie możecie jeszcze uzupełnić wiedzę...

Konkurs odbędzie się 30 marca 2012 roku. Zapraszamy do uczestnictwa. Nagrody czekają!

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego

Daniel Buchowiecki
24.02.2012


MISTRZOSTWA SZKOLNE

Stół o wymiarach 152,5 x 274 cm i wysokości 76 cm, a w poprzek rozpięta siatka o wysokości 15,25 cm. Celuloidowa piłeczka, konieczna do tej gry ma masę 2,7 g i średnicę 40 mm. Mowa o tenisie stołowym.

Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców o Mistrzostwo Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie na rok szkolny 2011/2012, odbył się w dniach 17, 25 i 26 stycznia 2012 roku.

Więcej/Mniej

W szkolnych zawodach brało udział około 110 uczestników. Z tej grupy wyłoniono najlepszych zawodników.

W grupie dziewcząt zwyciężyły:

 • I miejsce - Aldona Nosek klasa III La
 • II miejsce - Barbara Kliszcz Klasa I e
 • III miejsce - Daria Anioł klasa III T4c
 • IV miejsce - Angelika Oleszczuk IIIa
 • V miejsce - Klaudia Masztalarczuk klasa II La
 • VI miejsce - Marta Aranowska klasa III La
 • W kategorii chłopców najlepsi okazali się:
 • I miejsce - Kamil Dąbrowski klasa III a
 • II miejsce - Grzegorz Sokołowski klasa III La
 • III miejsce - Maciej Milewicz klasa II T4d
 • IV miejsce - Szymon Mazurek klasa I d
 • V miejsce - Krystian Dyrda klasa II b

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach i życzymy samych sukcesów.

Jacek Jaworski
24.02.2012


OJCZYZNA POLSZCZYZNA

Język polski to nie tylko literatura, ale też gramatyka, ortografia, stylistyka, składnia, fleksja czy ortofonia. Nie bez powodu mówimy o języku ojczystym - 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Więcej/Mniej

W Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie dzień ten "uczczono" niełatwym dyktandem z nagrodami.

Uczniowie klasy II T4e głowili się jak napisać m.in.: wyrazy: rozchełstana, ponaddwuipółletni, czyhać, półdarmo, sczyścić, przerzynarka, obskurny, włóżże, rzężący rzęch czy cud-dziewczyna.

Najlepiej z dyktandem poradzili sobie: Patryk Antonowicz, Adam Radomski i Patryk Szymański.

Nagrody zapewniło wydawnictwo OPERON, któremu dziękujemy za książki i gadżety.

Życzymy wszystkim bezbłędnego, pięknego i komunikatywnego języka polskiego - na co dzień i od święta.

Daniel Buchowiecki
23.02.2012


DOBRZE BYĆ WOLONTARIUSZEM...

W Polsce istnieje długotrwała tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania się w problemy innych. Osoby, które działały na tym polu określano mianem społeczników, altruistów itp. Nazwa wolontariusz nie występowała w użyciu. Pojęcie WOLONTARIUSZ łac. voluntarius - dobrowolny, ochotniczy - znane było w języku polskim, ale dotyczyło praktykanta pracującego bez wynagrodzenia, dla zaznajomienia się z zawodem czy też ochotnika w wojsku.

Więcej/Mniej
Co to jest wolontariat?

Wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno - przyjacielsk o - koleżeńskie. Wolontariuszem może być każdy, kto świadomie i dobrowolnie podejmuje decyzję, że chce pomagać potrzebującym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Pamiętajmy, że nie każdy wolontariusz jest odpowiedni dla każdego rodzaju pracy. Organizacja pracy szkolnych klubów wolontariusza jest bez wątpienia zajęciem czasochłonnym i wymaga od osoby podejmującej się tego zadania dużego zaangażowania. Młodzież chętnie podejmuje nowe wyzwania i inicjatywy, jednak szybko się nudzi i zniechęca.

Nasz lider - Pani Beata

Trzeba tak kierować pracą młodych ludzi, aby ciągle ich motywować, wspierać w trudnych chwilach pracy. Tylko dobrze przygotowana i skoordynowana praca może przynieść wiele korzyści tym, do których pomoc trafia. Poprzez pracę w Szkolnym Klubie Wolontariatu uczniowie kształtują w sobie postawę otwartości na potrzeby innych, wrażliwość, dobrowolność, odpowiedzialność i systematyczność. Praca wolontarystyczna może pomóc im odkryć nowe talenty. Takich postaw uczy nas koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie p. Beata Tomaszczuk.

Nasze akcje...

Jako wolontariuszka chciałabym powiedzieć kilka słów o mojej pracy wolontarystycznej. Od trzech lat działam w Szkolnym Klubie Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Jego najważniejszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. W okresie mojej działalności w wolontariacie uczestniczyłam między innymi w akcji:

"Wokół Wielkanocnej Nadziei", której celem była pomoc najuboższym rodzinom z naszego terenu. w jej ramach kwestowaliśmy na terenie miasta i Gminy Hrubieszów oraz organizowaliśmy kiermasz pod kościołami miasta i gminy Hrubieszów

W podobnej akcji, pod hasłem "Daj siebie innym", uczestniczyłam w okresach poprzedzających Boże Narodzenie. Zbieraliśmy datki na pomoc najuboższym.

Na konkretne zapotrzebowanie przeprowadzaliśmy kwesty na zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla osób pokrzywdzonych przez los ( pomoc Norbertowi).

Przez dwa ostatnie lata, na zakończenie karnawału, współorganizowałam "Zabawę Andrzejkową" dla mieszkających w Bursie Międzyszkolnej w Hrubieszowie dzieci z problemami zdrowotnymi i pochodzącymi z trudnych środowisk. Odwiedzałam z prezentami, występami oraz konkursami Dom Dziecka w Łabuniach i przedszkola.

Od dwóch lat uczestniczę w akcji "Zielone Wakacje" organizowanej dla dzieci z hrubieszowskiej gminy, które nie mają możliwości wyjechać na wakcje.

W tym roku po raz pierwszy włączyłam się w akcję "Szlachetnej paczki" i tego, co doświadczyłam, nie jestem w stanie opisać. Radość, euforia, satysfakcja niepohamowana duma, że coś, co niemożliwe jesteśmy - my - mali ludzie w stanie osiągnąć. Bo nie ma większego szczęścia jak widok uśmiechniętej, wzruszonej osoby, gdy zawoziliśmy jej to, czego w tym momencie najbardziej potrzebowała. Przede wszystkim dawaliśmy jej nadzieję, że nie jest sama i wszystko można w życiu zmienić.

Na zadawane mi pytanie przez wielu moich kolegów i koleżanki: "Dlaczego angażuję się w działalność charytatywną?" nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Pomoc innym uważam za jedną z najsensowniejszych form spędzania wolnego czasu, a radość obdarowywanych daje mi wiele satysfakcji. Działalność charytatywną uważam za najważniejszą formę realizacji humanitarnej zasady: "Człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać z siebie innym".

Docenili nas

14 stycznia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie spotkali się wolontariusze, reprezentanci organizacji charytatywnych i pomocowych z województwa lubelskiego. Wręczono podziękowania i wyróżnienia za prace wolontarystyczną na rzecz innych ludzi - liderom i wolontariuszom, Oprócz satysfakcji z wysokiej oceny mojej pracy, uświadomiła mi, że nieuchronnie zbliża się koniec mojej działalności w Szkolnym Klubie Wolontariatu przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Wierzę jednak, że wartości, z którymi się tu zetknęłam i które realizowałam w pracy dla innych będę kontynuowała w miejscu mojej dalszej nauki.

Pamiętajcie, że dobro jest siłą i wielką wartością, a najpiękniejszą rzeczą jest zobaczyć uśmiech na twarzy drugiego człowieka...

Wolontariuszka z ZS nr 1
23.02.2012


SPOTKANIE Z POEZJĄ ŚPIEWANĄ W ZS NR 1

Adam Szabat był gościem Biblioteki Szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Młodzież mogła dowiedzieć się jak przebiega kariera muzyczna naszego słynnego kompozytora, tekściarza oraz wykonawcy piosenek. Poznała też historię Teatru Piosenki "Młyn".

Więcej/Mniej

Muzyka p. Adama to połączenie nowoczesnych brzmień z tradycją wschodnią nawiązującą do naszego regionu, w której wielkim atutem jest oryginalny głos artysty i liryczny tekst.

Celem spotkania, jakie odbyło się 22 lutego 2012 roku, było przygotowanie słuchaczy do świadomego i aktywnego odbioru muzyki tworzonej w obecnych czasach. Mogliśmy także posłuchać utworów wykonywanych przez hrubieszowskiego barda i naszych uczniów.

Jeszcze raz dziękujemy p. Adamowi Szabatowi za ciekawe i miłe spotkanie

Daniel Buchowiecki
21.02.2012


NASZ STYPEDYSTA!

Miło nam poinformować społeczność szkolną, że nasz uczeń Kamil Drączkowski został stypendystą Fundacji "Dzieła Nowego Tysiąclecia".

Kamil uczęszcza do II klasy technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Więcej/Mniej

To osoba wyróżniająca się kulturą osobistą oraz motywacją do nauki i aktywnością pozalekcyjną.

Kamil brał udział w wielu konkursach przedmiotowych m.in.: z fizyki, religii oraz języka polskiego ( m.in.: wykonał projekt okładki kalendarza europejskiego, napisał utwór haiku, eseje).

Uczeń angażuje się również w działania wychowawcze szkoły, uczestniczy w pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Redaguje artykuły, które publikowane są w lokalnych mediach i szkolnej stronie internetowej.

Nasz stypendysta należy także do szkolnego radia, przygotowuje i współprowadzi audycje.

Zaangażowany jest też w pracę Zespołu ds. Promocji Szkoły. Omawia prezentację naszej placówki, przedstawianą w okolicznych gimnazjach.

Reprezentuje też szkołę w poczcie sztandarowym.

To uczeń, który jak sam stwierdza - chciałby mieć dobre relacje ze wszystkimi, zarówno nauczycielami, jak i uczniami.

Kamil Drączkowski jest również lektorem w kościele. Ksiądz Waldemar Szczepaniuk - opiekun grupy lektorów uważa Kamila za osobę dobrze wychowaną i aktywną społecznie.

Cieszymy się, że wysiłek i postawa Kamila zostały docenione.

To komunikat dla uczniów, że czynione dobro i właściwe zachowanie oraz wysokie wyniki w nauce są należycie nagradzane.

Koordynacją i pomocą w skompletowaniu odpowiednich dokumentów zajęła się p. Zofia Szwiec - nauczyciel religii. Potrzebna była również opinia wychowawcy, której część Państwo poznali.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" prowadzi program stypendialny od 11 lat. Wyrównuje on szanse edukacyjne młodzieży, która musi spełniać określone kryteria m.in.: pochodzić z małych miejscowości i uzyskiwać bardzo wysokie wyniki w nauce.

Gratulujemy Kamilowi!

Daniel Buchowiecki
21.02.2012


W ZS1 KSZTAŁCILI ORYGINALNOŚĆ

Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hrubieszowie - p. Małgorzata Barańska - psycholog i p. Maryla Szabat - pedagog gościły w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Uczniowie klasy II T4d mieli okazję dowiedzieć się jakie zmysły dominują w ich sposobie postrzegania rzeczywistości i jaki sposób nauki będzie dla nich najbardziej efektywny.

Prowadzące warsztaty przygotowały szereg ćwiczeń ( m.in.: akrostychy, skojarzenia), kształciły umiejętności opowiadania, mówienia o sobie czy spostrzegawczość.

Efekty pracy indywidualnej i grupowej - oprócz informacji o samej osobie - okazały się też wspaniałą zabawą, a sama młodzież była bardzo zainteresowana tematem.

Uczniowie technikum wraz z wychowawcą serdecznie dziękują paniom - psycholog i pedagog za przyjęcie zaproszenia oraz ciekawe ćwiczenia, kompetencję, zaangażowanie i życzliwość podczas warsztatów przeprowadzonych 17 lutego bieżącego roku.

Daniel Buchowiecki
20.02.2012


POLONEZ, WALC I BAL DO BIAŁEGO RANA...

"Bo zawżdy tak bywało / Gdy 100 dni nauk zostało / Wielce godni Żakowie / Biesiadowali na zdrowie".

Więcej/Mniej

W zimowy, sobotni wieczór, w kameralnej atmosferze, dnia 4 lutego 2012 roku w restauracji "Magnolia" w Brodzicy, na 100 dni przed maturą, spotkali się na wspólnej zabawie grono pedagogiczne i maturzyści Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. O magię i szczególną atmosferę studniówkowego wieczoru zadbali m.in. przedstawiciele klas maturalnych - Justyna Leśniak - uczennica klasy III Lb i Jarosław Kozłowski - uczeń klasy IVT4d.

Po gorących podziękowaniach dyrekcji kierowanych do wychowawców, którzy w szkolnej codzienności, trudach pracy, sukcesach i porażkach zawsze towarzyszyli maturzystom przez lata edukacji w szkole średniej, pokazując właściwe rozwiązania, otwierając umysły i przygotowując do dorosłości. Wyrazem wdzięczności były piękne wiązanki kwiatów przekazane wychowawcom. Ciepłe słowa skierowane do maturzystów przekazał Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - p. Andrzej Szkudziński oraz zaproszeni goście: Ksiądz Doktor Wiesław Oleszek, Dziekan Dekanatu Hrubieszów Południe i p. Paweł Perelmuter - Wiceburmistrz Miasta Hrubieszowa oraz przedstawiciele Rodziców.

Następnie maturzystka Justyna pięknymi strofami wiersza przeniosła uczestników studniówki w krainę marzenia, snu, piękna i... "Niech w tańcu czas przeleci, jak wiosenny pierwszy deszcz[ ...] Żeby dotrwać choć do rana, do białego dnia... Tańczmy, póki trwa ten bal..."

Potem był tradycyjny, piękny polonez, a po nim maturzyści zaprosili na parkiet do wspólnego walca.

Po części oficjalnej zaprezentowano krótki skecz kabaretowy w wykonaniu maturzystów pod kierunkiem p. Beaty Tomaszczuk. Scenka kabaretowa miała na celu nakłonić do refleksji nad trudami bycia nauczycielem jak i... uczniem.

W rolę aktorów w kabarecie wcielili się: Aleksandra Kasprowicz, Młgorzata Bielecka, Patrycja Marzęta, Monika Margol, Katarzyna Potaczało, Monika i Katarzyna Łukasiuk, Małgorzata Buta z klasy III Lb, Ilona Weczorek, Elżbieta Niedbała, Anna Surmaczyńska z klasy III La, Marek Maksymowicz, Dominik Krochmal, Dominik Jaros, Grzegorz Kusztykiewicz, Bartłomiej Bobak, Rafał Kiszczyński z klasy IVT4te. Oprawą techniczną zajął się Michał Szczepański z IVt4c.

Następnie Rodzice zaprosili wszystkich na wspólny poczęstunek. Młodzież bawiła się przeżywając niezwykłe wzruszenia, chłonąc atmosferę radości. Bal ubarwił zespół muzyczny Baflo, który bawił młodzież do białego rana przy dźwiękach różnorodnej muzyki. A na parkiecie bawiła się młodzież z klas III La, III Lb, II Lu, IVT4a, IVT4b, IV T4c, IVT4d i IVT4e.

Maturzyści pragną podziękować wszystkim, którzy zaszczycili ich swoją obecnością na balu maturalnym. Szczególne wyrazy wdzięczności kierują do Rodziców. To wy, kochani - jak zawsze - pełni troski o nas, miłości, poświęcenia, przyczyniliście się do organizacji i uświetnienia tego wyjątkowego wieczoru. Bo jak mawiał Aleksander Dumas: "Co ofiarowane ze szczerego serca, winno być szczerym sercem przyjęte". Dziękujemy!

Beata Tomaszczuk / uczniowie klas maturalnych
15.02.2012


SZLACHETNA PACZKA, KTÓRA POMAGAŁA... SZLACHETNEJ PACZCE

Za szlachetność, dobro, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka oraz poświęcenie, wytrwałość i odwagę, by zwyciężać beznadzieję i zmieniać świat - dziękowała p. Małgorzata Łubińska - Koordynator Wojewódzkiego Projektu Szlachetna Paczka w Województwie Lubelskim w sobotni wieczór, 14 stycznia tego roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podczas Wojewódzkiej Gali Szlachetnej Paczki, wszystkim tym, którzy w jakiś sposób wsparli akcję.

Więcej/Mniej

Wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice z Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w uroczystej Gali w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Spotkanie była wspaniałą okazją, aby spotkać się z innymi wolontariuszami i liderami Szlachetnej Paczki oraz wymienić doświadczenia i podziękować wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tego wielkiego przedsięwzięcia: firmom, instytucjom, mediom, liderom i wolontariuszom.

W XI edycji akcji Szlachetna Paczka w 2011 roku Szlachetna Paczka pomogła dokładnie 11 884 rodzinom - łącznie 52 036 osobom. Wartość przekazanej pomocy to 18 325 128 zł, a średnia wartość paczki dla jednej rodziny wyniosła 1 542 złotych. Średnio dla jednej rodziny pomoc przygotowywało ponad 12 darczyńców - oznacza to, że w projekt zaangażowało się 148 550 darczyńców i 10500 wolontariuszy, w tym aż 7200 opiekunów rodzin.

Szczególnie wzruszającym momentem dla wolontariuszy było wspólne oglądanie filmu z różnych momentów akcji. Powstał on ze zdjęć nadesłanych z miejscowości gdzie działała Szlachetna Paczka m.in: z Hrubieszowa, Werbkowic, Zamościa, Krasnobrodu, Chełma, Krasnegostawu, Janowa Lubelskiego, Lublina, Lubartowa czy Puław.

Najmilszym akcentem Gali było nagrodzenie i wręczenie certyfikatów oraz podziękowań wolontariuszom i liderom Szlachetnej Paczki w naszym województwie. Wśród nagrodzonych znaleźli się wolontariusze Szlachetnej Paczki Hrubieszów i Okolice - uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Katarzyna Panasiewicz, Ilona Wieczorek, Aldona Nosek, Anna Matwiejczuk, Elżbieta Niedbała, Małgorzata Surmaczyńska, Monika Czajkowska, Iga Dyrda, Kornelia Dudek, Katarzyna Potaczało, Magdalena Krawczyk, Marta Gidzińska, Sylwia Biziorek jak również absolwenci naszej szkoły: Marta Szpinda, Magdalena Hołowacz, Joanna Pochylczuk, Paulina Bogucka, Agnieszka Bogucka oraz Rafał Skawiński, Monika Wołos oraz Lider Regionu Hrubieszów i okolice p. Beata Tomaszczuk

Bohaterstwo to wielkie słowo, ale nie ma innego, które lepiej oddałoby to, czego potrafią dokonać wolontariusze i liderzy Szlachetnej Paczki. Dzięki Nim udało się pomnożyć dobro na niespotykaną skalę - dotrzeć z pomocą do tysięcy potrzebujących rodzin oraz zainspirować do działania.

Beata Tomaszczuk / Lider Szlachetnej Paczki Regionu Hrubieszów i Okolice
14.02.2012


W SŁOWIE MIŁOŚĆ JEST MIŁO I OŚĆ...

Cóż wiemy o miłości, mając 16 lat... - to pytanie stawiał m.in. wokalista Skaldów. W ten (nie) szczególny dzień posłuchajmy, co na ten temat sądzą sami nastolatkowie, uczniowie naszej szkoły.

Więcej/Mniej
Trochę historii...

Walentynki obchodzone są 14 lutego. Jak każdy wie, jest to dzień wszystkich zakochanych. Ich nazwa wywodzi się od imienia św.Walentego. Zwyczajem tego dnia jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Jednak czy każdy z nas wie, że to także dzień chorych na epilepsję i choroby umysłowe? Może miłość jest specyficzną "chorobą" duszy i serca?...

Zapewne dla każdego z nas to dzień zakochanych, a nie chorych. Pierwowzorem walentynek było starożytne święto Luperkalia, polegające na poszukiwaniu wybranki serca. Do Polski to święto trafiło w latach 90-tych XX wieku z kultury francuskiej i krajów angielskich.

Każdy z nas ma własne poglądy na temat tego święta. Niektórzy uważają je za niezwykły czas, w którym wyznaje się miłość, inni natomiast za czystą komercję, ponieważ święto wykorzystywane jest przez biznes i media do zachęcania zakochanych do kupna upominków. Single uważają ten dzień za dzień ludzi samotnych. Chrześcijaństwo przejęło wiele świąt z innych kultur do swoich potrzeb, by integracja z poganami odbywała się płynniej. Walentynkom przypisano patrona św. Walentego, który za panowania cesarza Klaudiusza II Gota został skazany na śmierć za udzielenie narzeczonym ślubu chrześcijańskiego wbrew edyktowi cesarskiemu i stracony właśnie 14 lutego.

Legenda głosi, że zakochał się w córce więziennego strażnika i pozostawił jej list w kształcie serca podpisany "Od Twojego Walentego". Tak więc wszystkie karteczki pisane ukochanym w ten dzień są ofiarowane anonimowo z podpisem "Twój Walenty lub Twoja Walentynka" niejako na pamiątkę legendy. Dlaczego właśnie ten dzień musi być taki wyjątkowy? Dlaczego jest właśnie dniem wszystkich zakochanych? Przecież każdy inny dzień mógłby być dniem zakochanych i jest dobry do tego, by okazać komuś miłość. I nie chodzi tu o podarunki, serduszka, misie z napisem "I love you". Najlepszym prezentem dla drugiego człowieka jest podarowanie samego siebie. W filmach widzimy dużo sztucznych, lukrowanych obrazów dotyczących miłości. Na ekranie widzimy, jak to bohater "nagłym trafem" odnajduje swoją drugą połówkę, a potem...żyli długo i szczęśliwie. Życie to nie film. Wyrażajmy swoje uczucia niekoniecznie poprzez prezenty, ale bycie z drugą osobą i dla drugiej osoby - proponuje Krzysztof.

Pytanie (nie) naiwne

Czym jest miłość? Mówi się, że kiedy rodzi się człowiek z nieba spada dusza i rozpada się na dwie części. Jedna z nich trafia do kobiety, druga zaś do mężczyzny. Natomiast całe życie polega na odnalezieniu tej drugiej połowy - połowy swojej własnej duszy - połowy samego siebie.

Miłość to próba odnalezienia osoby, która będzie w stanie nas zrozumieć, pokochać - pomimo wad - nie za coś, lecz pomimo czegoś. To obdarzenie kogoś zaufaniem, lojalnością oraz niezwykłym i zarazem wyjątkowym uczuciem wypływającym prosto z serca ( to ono uważane jest wszak za siedlisko uczuć). W. Szekspir zauważył: "Moja miłość równie jest głęboka jak morze, równie jak ono bez końca. Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu". Owa miłość pojawia się, gdy szczęście drugiej osoby staje się ważniejsze od naszego. Kiedy wyzbywamy się egoizmu.

"Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno" twierdzi A. Sapkowski. W momencie zakochania ludzie nie myślą rozsądnie. Jest to stan błogiej euforii, którego nie sposób porównać z żadnym innym.

Jednak miłość nie jest sama w sobie uczuciem. Jej rozmaite użycia i znaczenia, połączone z zawiłością uczuć i postaw składających się na miłość, sprawiają, że jest ona trudna do zdefiniowania. Nie jest ona tylko stanem euforii, ale również stanem, w którym ludzie doświadczają tęsknoty i bólu.

Według badania, przeprowadzonego przez S. Ortigue z Syracuse University, zakochanie jest również związane z pewnymi częściami mózgu. W jego momencie, aż 12 części mózgu współpracuje ze sobą, aby uwolnić substancje, które wywołują euforię, wśród nich: dopamina, oksytocyna, adrenalina. Miłość działa również na funkcje poznawcze, a w szczególności na język ciała oraz zdolności umysłowe. Badanie to pokazuje także, że różnym typom miłości odpowiadają różne części mózgu. W związku z tym, miłość bezwarunkowa, czyli taka, jak miłość matki do dziecka oraz miłość namiętna, nie są uwalniane przez tę samą strefę mózgu.

"Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy chcą uciec przed miłością"- Paulo Coelho. Problemy w relacjach miłosnych mogą być związane ze stresem i depresją, dlatego też ludzie próbują się od niej odseparować. Dzięki badaniom lekarze mogą lepiej zrozumieć miłosne cierpienia chorych i pomóc im złagodzić ich ból. "Jeśli zrozumiemy, dlaczego oni się zakochują i dlaczego tak bardzo cierpią, będziemy mogli zastosować nowe terapie"- wyjaśnia S. Ortigue.

Tylko chemia?

Powróćmy do pytania - zakochujemy się głową czy sercem? Badaczka odpowiada: Powiedziałabym, że głową, ale serce ma tutaj także swoją rolę do odegrania, ponieważ samo pojęcie miłości, bardzo skomplikowane, jest kształtowane przez dwa procesy, które idą z mózgu do serca i na odwrót. Aktywacje pewnych stref w mózgu może stymulować serce i wywoływać, na przykład, słynne "motyle w brzuchu".

Według mnie serce jest tylko mięśniem, zależnym od mózgu lecz niewątpliwie jego symbol odsłania romantyczną część miłości, która jest najpiękniejszym uczuciem zachodzącym pomiędzy kobietą a mężczyzną - konstatuje Kamila - uczennica liceum .

Czy często zastanawiasz się, ile znaczy dla Ciebie miłość? Mam nadzieję, że tak, gdyż jest to bardzo ważna kwestia. Jednakże nie jest tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jak dotąd nikomu nie udało się w pełni zdefiniować pojęcia miłości. Ale według mnie, miłość jest pragnieniem szczęścia dla drugiej osoby, "oddanie się jej", co wiąże się z emocjami, uczuciem, namiętnością, poświęceniem itp.

Żyję, bo kocham...

Za każdym razem, gdy myślę o miłości dochodzę do wniosku, że moje życie bez niej byłoby niemożliwe. To miłość daje mi szczęście, radość i poczucie bezpieczeństwa. Ponadto uczy mnie lojalności, odpowiedzialności, tolerancji i poświęcenia. Według mnie, nie jest możliwe zakochanie się w kimś całkowicie obcym od pierwszego wejrzenia, bez względu na to, jak atrakcyjna mogłaby być ta osoba. Miłość nie może ograniczać się do wzajemnej fizycznej fascynacji, lecz przede wszystkim musi opierać się na bliskiej przyjaźni, dzięki której z czasem można poznać prawdziwą naturę tej drugiej osoby.

Co do miłości "w szkole". Dorośli uważają taką miłość za "szczeniacką", która nie ma sensu i szans na przetrwanie, jest niedojrzała, wystawiana "na pokaz"... Ale czy tak naprawdę mają całkowitą rację? Z ich punktu widzenia trzymanie się w szkole za ręce, obejmowanie się, mówienie sobie czułych słówek jest tylko "dla szpanu", aby pokazać rówieśnikom swoją miłość. Moim zdaniem nie o  to w tym chodzi. Osoby, które "się kochają", poza rozmowami potrzebują czułości, bliskości z partnerem, chcą poczuć to, że jest się dla swojej drugiej "połówki" najważniejszą osobą. Oczywiście są i tacy, którzy manifestują swój "związek", chcąc zapewne wzbudzić zazdrość innych.

A jak czuje się osoba zakochana? Coś o tym wiem...Na początku czuję się tak, jakbym była chora - nie mogę jeść, nie mogę myśleć i co gorsza, cierpię na bezsenność. Leżąc w łóżku, nie potrafię przestać myśleć o ukochanej osobie - to jest jak obsesja. Lecz po dwóch, trzech miesiącach, kończy się ten dziwny etap miłości. I czuję, że  to, co się zaczyna, to dojrzały etap uczucia, którego efektem jest związek. Zawsze mam nadzieję, że będzie on trwał wiecznie. Jestem przekonana, że poznam kogoś, kto pragnie takiego uczucia równie mocno jak ja - kończy licealistka Natalia.

Wieczna i cierpliwa

Zapewne każdy z nas zadawał sobie kiedyś pytanie co to jest miłość? Jest to wyjątkowe uczucie, stan w którym inne rzeczy nie maja dla nas znaczenia. Jak pisał św. Paweł "Miłość cierpliwa jest, wszystko znosi, nigdy nie ustaje". Uważam, że miłość jest to uczucie żyjące w naszych serach, lecz nie u wszystkich budzi się tak szybko, jak być może oni sami by chcieli. W wolnym rozumieniu miłość jest wtedy, gdy dwoje ludzi doskonale się porozumiewa, kocha i szanuje. Miłość porównywana jest do kwiatu róży. Zachwyca, jest piękna, ale ma kolce, które mogą ranić. Miłość według mnie należy do wartości uniwersalnych, takich jak prawda, dobro i piękno. Nie istnieje człowiek, który by nie pragnął miłości. Jest ona dobrocią i łaską dla każdego człowieka - twierdzi Łukasz - uczeń technikum.

Kamila Płońska / Natalia Dolegacz / Krzysztof Baran / Łukasz Kuna / Daniel Buchowiecki
14.02.2012


ZAGRALI CHARYTATYWNIE

Nasz szkolny zespół, który właśnie zmienił nazwę na FIRE NIGHT, wziął udział w koncercie na rzecz XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanym 8 stycznia przez HDK.

Podczas występu solowego zaprezentował się też uczeń technikum - Patryk Wilczek, wokalista szkolnej kapeli.

Daniel Buchowiecki
14.01.2012


MĄDROŚĆ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Możliwość wypożyczenia książek z różnych dziedzin ( do wyboru ponad 33 tysiące tytułów) oraz płyt DVD, możliwość skorzystania z Internetu, scanu czy drukarki, kącik dla malucha oraz miła, fachowa obsługa czytelnika. Wszystko to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie, którą mogła poznać młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Naszym przewodnikiem była p. Jolanta Janiec - kierownik tejże biblioteki, która w kompetentny sposób zapoznała młodzież z klas II t4d i III t4c z historią i profilem działalności placówki.

Biblioteka nieustannie się zmienia. Dziś to już nie tylko wypożyczalnia, gdzie znajdziemy popularne książki lub lektury, ale centrum multimedialne, pozwalające na drukowanie, skanowanie czy oprawę zebranych informacji, prac.

Młodzież miała też okazję poznać Powiatową Bibliotekę Publiczną, która słynie z udostępniania nowych, poszukiwanych publikacji z różnorodnych dziedzin ( np. medycyna, psychologia, teologia, prawo ).

Młodzież odwiedziła biblioteki 9 grudnia 2011 roku oraz 5 stycznia tego roku. Jeszcze raz dziękujemy za miłe przyjęcie.

Mamy nadzieję, że wśród naszych uczniów znajdą się stali czytelnicy - wszak mądrość i wiedza jest tu w zasięgu ręki.

Daniel Buchowiecki
12.01.2012


CO POWIECIE O INTERNECIE?...

Internet - skarbnica wiedzy czy śmietnik? Medium pozwalające na komunikację czy też prowadzące do osamotnienia człowieka? Oto, co o tej nowoczesnej sieci sądzą uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Wiedza i komunikacja

Nie ulega wątpliwości, że Internet stał się ogólnie powszechny w naszych domach. To jedno z najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji. Internet jest popularny i potrzebny, a powstał przecież nie tak dawno.

Każdy pewnie zgodzi się ze mną, że w Internecie uzyskamy odpowiedź na wszystkie pytania. Oczywiście ich jakość może pozostawiać wiele do życzenia. Mogą to być wiadomości ogólne, skrócone, wypowiedzi naukowców lub po prostu - ciekawostki przedstawione przez innych ludzi.

u możemy przeczytać aktualne wiadomości z kraju, ze świata, bez płacenia za nie. Ważne jest to, że wszystkie odpowiedzi uzyskamy w bardzo krótkim czasie. Szukanie informacji w wielotomowych encyklopediach zajmuje sporo czasu, a Internet wyszuka te same informacje w kilka sekund w encyklopedii multimedialnej.

Dzięki Internetowi możemy w każdej chwili przeczytać tekst książki. Dzięki specjalnym programom lektor zrobi to za nas.

Internet służy nam również do porozumiewania się, bez względu na to, czy nasz lokutor mieszka w kraju czy za granicą. Komunikować można się za pomocą informacji tekstowych (Gadu-Gadu) lub głosu i obrazu (Skype). Zaletą takiego połączenia jest jego niski koszt. Dzięki nowoczesnym technologiom można widzieć na ekranie osobę, z którą się rozmawia.

W Internecie jest mnóstwo stron sprzyjających rozrywce. Dzięki Internetowi możemy oglądać zabawne filmiki, animacje oraz telewizję, można zrelaksować się przy ulubionej muzyce. Wiele stron umożliwia nam ściąganie piosenek oraz clipów i przechowywanie ich na swoim komputerze.

Warto dodać, że Internet daje możliwość nauki języków obcych. Nie wychodząc z domu można zapisać się na (nawet darmowy) kurs języka obcego, znaleźć niezbędne do nauki materiały i współpracować z wykładowcą.

Kolejny aspekt - sklepy internetowe. Wiele osób niepełnosprawnych, zapracowanych lub po prostu takich, którzy chcą taniej kupić dany produkt, ma możliwość zrobienia zakupów przez Internet. Siedząc w domu, przed monitorem komputera można kupić wszystko, począwszy od żywności, poprzez odzież, artykuły gospodarstwa domowego, aż po dom czy samochód. Sklepy internetowe są czynne 24 godz. na dobę.

Internet służy również szybszemu załatwianiu spraw urzędowych. Dzięki sieci dokonamy przelewu w banku, wszelkiego rodzaju opłaty: za prąd, gaz, wodę, telefon itp.

Wiele osób prowadzi kilka firm i dlatego Internet jest im niezbędny do pracy. Bez wychodzenia z domu mogą współpracować z biurem, organizować spotkania i konferencje, prowadzić rozmowy z klientem. Bez względu na porę dnia mogą przeprowadzać różnego rodzaju operacje bankowe.

Pozorna anonimowość

Internet to też zagrożenia. Pierwszym z nich jest cyberprzemoc, czyli agresja elektroniczna. Prześladowania, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie są przejawami owej agresji. Często sprawcami przemocy jest młodzież, a w szczególności "dzieci", które nie mają w życiu nic do powiedzenia tylko „kozaczą” w necie. Robią to pod pozorną anonimowością czy bezkarnością, bo druga strona (ofiara) ich nie widzi. Często takie sytuacje odbijają się na psychice ofiary.

Nawiązując do anonimowości w sieci potencjalnego Kowalskiego - mogę stwierdzić, że takowej nie ma. Jesteśmy nieustannie śledzeni. Są serwisy, które same rejestrują nas na stronach, podają nam propozycje np. filmów, a "wiedzą" to wszystko na podstawie tego, co robiliśmy, czy oglądaliśmy wcześniej. Samo usunięcie historii z przeglądarki nie zaciera tych informacji.

Po zainstalowaniu odpowiednich programów, możemy otrzymać dostęp do sieci anonimowych, a tam właśnie jest zwiększone natężenie pedofilów, agresji, chamstwa etc. Te sieci są tworzone np. przez użytkowników i w ich obrębie wszystko jest legalne. Nie omija się żadnych tematów. Pedofilia jest tam rozpowszechniona niczym reklama w telewizji. W sieciach ogólnodostępnych jest raczej mało widoczna, ponieważ z łatwością można namierzyć pedofila. Mimo, że ich niewielki procent przenika do zwykłych sieci, powinniśmy uważać na wirtualne znajomości.

Moim zdaniem serwisy społecznościowe takie jak: Facebook, czy NK nie są do końca pozytywne, ponieważ wymagają naszej tożsamości. Nie możemy odwiedzać ich anonimowo. Poprzez konkursy, ankiety itd. zbierają one informacje na nasz temat, co raczej nie sprzyja anonimowości.

Uwaga! Złodziej!

Kolejnym niebezpieczeństwem są kradzieże internetowe. Poczynając od kradzieży wypracowań przez młodzież szkolną, a kończąc na opróżnianiu kont bankowych. Nie zdając sobie sprawy ze swoich czynów, młodzi ludzie, aby zaoszczędzić czas, a często z lenistwa, dopuszczają się plagiatu, bezkrytycznie podając pracę jako swoją.

Włamania i okradanie kont bankowych są dokonywane przez osoby zaznajomione z komputerem. Chronić się przed tym możemy w jeden sposób - nie być naiwnymi, nie podawać żadnych haseł nikomu, ani nie pobierać plików z niepewnych źródeł, choć i to nie daje 100% pewności.

W Internecie jest wiele plików, które posiadają wirusy. Po uruchomieniu programu ściągniętego razem z wirusem, wydaje nam się, że program działa jak należy, lecz w tym samym czasie wirus wykonuje operacje szkodliwe, niezauważalne dla użytkownika.

Jakość informacji dostępnych w wirtualnej przestrzeni często pozostawia wiele do życzenia. Opublikować tu może każdy i praktycznie wszystko. Oprócz tego Internet może być źródłem demoralizacji dzieci i młodzieży. Znajduje się tam wiele stron, które mają zły wpływ na młodych ludzi np. strony o treści pornograficznej, czy też fanów kultów satanistycznych. Obcowanie z demoralizacją rodzi demoralizację... czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W okresie dojrzewania kształtują się nasze poglądy, które będą nam towarzyszyć do końca życia.

Byłem uzależniony...

Negatywną stroną sieci Internet jest uzależnienie od niego. W wypadku braku dostępu do sieci czujemy "głód" i w zależności od stopnia nałogu, jesteśmy w stanie dać wiele, aby "skorzystać z komputera". Nie obchodzi nas świat realny. Nauka, praca, obowiązki, wszystko to, osoba uzależniona od Internetu wykonuje bez zaangażowania, byle jak, po to, aby szybko usiąść przed ekranem monitora. Wielu użytkowników przegląda wszystkie strony, bez konkretnej potrzeby, byleby tylko spędzić godziny przed ekranem. W sieci zawierają nowe znajomości, poznają ludzi o podobnych poglądach. Uciekają do swojego świata, w którym są najlepsi i nikt nie jest w stanie im zagrozić.

Badania wykazują, że ponad 80% populacji podłączonej do Internetu, jest od niego uzależniona.

Ja, jako człowiek, który borykał się z tym problemem, dostrzegam to zagrożenie. Gdy znajomi szli na imprezę, wolałem zostać w domu i trochę pograć na kompie. Oni wybierali koszykówkę, ja wybierałem komputer. Byłem tak zwanym w "No-Liver", czyli człowiekiem, który całe życie poświęca grom czy serfowaniu w sieci. Nie myślałem, co będę robił za 2-3 min, co mam zrobić w danej chwili, tylko co będę robił, gdy już usiądę przed monitorem. Komputer zdominował moje życie. Brakowało dnia, brakowało nocy. Pojawiły się słabe oceny, zmęczenie i dla mnie największa porażka w życiu, czyli powtarzanie tej samej klasy. Większość młodzieży uzależnionej nie widzi nic złego w tym, że w necie spędza cały dzień, a nie potrafi normalnie funkcjonować w sytuacjach społecznych. Tworzą w sieci tak zwane "teamy", rozmawiają ze sobą na różnych komunikatorach głosowych. Liczy się tylko "bicie level'u" , umiejętności opanowania postaci i oczywiście to, by to nasza drużyna była najlepsza. W takich gronach tworzy się ścisła więź. Tak też poznałem swoich internetowych przyjaciół z którymi nadal utrzymuję kontakt. Okazało się w realu są normalnymi ludźmi, nie zawsze jednak ma się tyle szczęścia...

Subkultury w Internecie

Społeczeństwo internautów dzieli się na wiele grup. Oto najważniejsze z nich: Trolle - dzieci, które próbują cwaniakować przez tak zwany "kabel" - czyli na odległość. Hejterzy - ludzie, którzy wypisują obraźliwe opinie np. o artystach bądź zespołach muzycznych. W języku dorosłych nazywani są pseudo-fanami. Maniacy - największa grupa internautów, to pasjonaci wszelkich gier internetowych. Do tej grupy właśnie zaliczają się wymienieni wyżej "No-Liverzy". Grupa - tu brak mi fachowej nazwy - zazwyczaj dziewczyn, które bez opamiętania dodają nierzadko "obciachowe" zdjęcia na portale

społecznościowe myśląc, że kreują swój wizerunek .

Podsumujmy...

Zdecydowanie pozytywną stroną Internetu jest to, że możemy się komunikować z ludźmi i to na całym świecie. Do tego możemy wymieniać się plikami, pobierać je i wysyłać znajomym.

Trudno nie zauważyć, że w Internet jest skarbnicą wiedzy. Możemy w nim znaleźć informacje na każdy temat. Pomaga on w odrabianiu prac domowych oraz w nauce. Internet sprzyja rozwojowi młodego człowieka.

Internet bywa też urządzeniem służącym relaksowi. Słuchanie muzyki, granie on-line czy czytanie bieżących informacji. Zdecydowanie każdy może znaleźć tu coś dla siebie.

Jeżeli będziemy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa w sieci i będąc pod czujnym okiem rodziców, możemy czuć się bezpieczni.

Łączy ludzi na całym świecie, ale może być też jednym z największych uzależnień. Pozwala na bieżąco komentować rzeczywistość i poszczególne teksty.

Adam Radomski / Maciej Puzio / Kamil Drączkowski / Daniel Buchowiecki
10.01.2012


LEKCJA MIŁOŚCI I POKORY

Młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, w okresie przedświątecznym nie zapomniała o samotnych dzieciach i osobach chorych i opuszczonych, żyjących blisko nas. W dniu 16 grudnia 2011roku odwiedziła Dom Dziecka w Łabuniach i Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

Więcej/Mniej

Uczniowie: Agnieszka Matczuk, Agnieszka Błazucka, Patrycja Szczuc, Paulina i Karolina Lewandowska, Weronika Gruszka, Natalia Sobutka, Paulina Kyć, Jagoda Szpinda i Angelika Gałan z klasy ILb i Natalia Knap, Aleksandra Kamińska, Jagoda Duda, Anna Grabowska, Ewelina Piszcz z II Lb, Paulina Kot - IIT4b i Karolina Dudek z klasy IIIT4c wraz z opiekunami: p. Beatą Tomaszczuk, p. Joanną Kornicką i p. Anną Kremplą sprawili dużo radości dzieciom z Domu Dziecka w Łabuniach.

Młodzież zawiozła dzieciom zabawki, słodycze, napoje, ubranka, kosmetyki i specjalne prezenty - ręczniki i pościel, które zostały złożone na ręce Pani Dyrektor Domu Dziecka. Dla najmłodszych mieszkańców młodzież sprawiła największą niespodziankę. Pojawił się Mikołaj wraz z pomocnikami. Jak się okazało, była to pierwsza wizyta Świętego. Dzieci cieszyły się z prezentów i przytulały do Mikołaja, przepychając się nawzajem, aby znaleźć się tylko jak najdłużej na jego kolanach. Radość i uśmiech na twarzyczkach małych mieszkańców Domu Dziecka udzielił się młodzieży budząc najwyższe uczucia - miłości i radości z dawania. Po tym pełnym wzruszeń spotkaniu, młodzież odwiedziła Hospicjum Santa Galla, z którym Zespół Szkół nr 1 współpracuje od kilku lat sprzedając zeszyty i zbierając plastikowe zakrętki. Na początku wizyty odbyło się spotkanie z Dyrektorem Hospicjum Santa Galla, który w krótkiej prelekcji przedstawił naszym uczniom historię powstania i pracę w hospicjum. Po bardzo interesującej lekcji, młodzież złożyła na ręce Dyrektora życzenia świąteczne dla pracowników i wolontariuszy Hospicjum. Następnie wraz z Dyrektorem udała się do osób chorych przebywających w hospicjum. Każdemu pacjentowi hospicjum młodzież podarowała kartkę świąteczną z życzeniami, malutką zieloną choineczkę z origami wraz z czekoladką. Uczniowie poprzez ten mały gest pragnęli umilić święta osobom chorym. W ten sposób na ich szafkach, przy łóżkach choć na chwilę zawitała choinka - symbol świąt i obecności najbliższych.

Odwiedziny dzieci i osób chorych w tym przedświątecznym czasie Bożego Narodzenia były wielką lekcją miłości dla drugiego człowieka i pokory w obliczu samotności i cierpienia. Jan Paweł II powiedział: "Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością."

Ofiarowanie tych skromnych prezentów sprawiło, że nasi uczniowie sami zostali obdarowani.

Beata Tomaszczuk
09.01.2012


WIERZĄ W MIKOŁAJA

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu 6 grudnia odwiedzili Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie. W grupie 5 i 6-latków rozdawali prezenty przygotowane wcześniej przez rodziców.

W zamian dzieci zaśpiewały piosenki i deklamowały wierszyki, które oceniał Mikołaj - uczeń Arkadiusz Szuptarski. Świętemu towarzyszyły cztery urocze Śnieżynki - wolontariuszki.

Joanna Patkowska
08.01.2012


FINAŁ AKCJI SZLACHETNA PACZKA

Paczki trafiły już do potrzebujących rodzin. Łzy szczęścia, wzruszenie, szok, niedowierzanie - "to naprawdę dla nas?"... Takie właśnie reakcje towarzyszyły rodzinom i wolontariuszom, którzy w sobotę i niedzielę (10-11 grudnia) rozwozili paczki do wybranych rodzin.

Więcej/Mniej

Prawie 12 tysięcy rodzin w Polsce znalazło darczyńców. Wśród nich były te z Hrubieszowa i okolic. W akcję szlachetnej paczki zaangażowało się ponad 8 tysięcy wolontariuszy, w 466 rejonach w kraju. W naszym było ich 30. Utworzono 9 magazynów zastępczych, dzięki czemu mieszkańcy dużych miast mogli pomagać rodzinom z małych miejscowości i wsi.

Z Krakowa, Warszawy i Poznania wyjechało aż 17 TIR-ów firmy DB Schenker z paczkami dla biedniejszych województw! Trzy hrubieszowskie rodziny nie mogąc znaleźć darczyńcy w rejonie, znalazły się w magazynie zastępczym w Warszawie, skąd przewieziono paczki tirem do Krasnegostawu, następnie dzięki uprzejmości PKS-Wschód, w niedzielę, późną nocą dostarczono je do magazynu w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Następnie, dzięki uprzejmości Powiatowego Rejonu Dróg w Hrubieszowie, którzy udostępnili samochód wolontariusze mogli rozwieźć paczki pod wskazane adresy.

Szacuje się, że w pomoc zaangażowało się 200 tysięcy indywidualnych darczyńców. Wśród nich bardzo wiele znanych osób, m. in. Para Prezydencka, Jerzy Dudek, siostry Radwańskie, polscy mistrzowie olimpijscy, reprezentacje Polski i liczne drużyny piłkarzy, siatkarzy i szczypiornistów, artyści, a wśród nich m.in: Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak z ekipą serialu Rodzinka.pl, Anna Mucha, Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski.

Hrubieszowską paczkę wsparli Starosta Hrubieszowa - p. Józef Kuropatwa, Sekretarz Powiatu - p. Tomasz Ożóg, p. Jan Korneluk, p. Jerzy Czerw, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie - p. Zbigniew Więch, p. Waldemar Aleksiun, p. Andrzej Kalbarczyk i p. Maciej Łyko - Portal LubieHrubie, Dyrektor i pracownicy PKS - Wschód, Pracownicy Oddziału Celnego w Hrubieszowie, Pracownicy Publicznej Biblioteki w Stefankowicach, Dyrektor i uczniowie Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie, Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz osoby prywatne.

Wszyscy, którzy włączyli się w tę fantastyczną formę pomocy osobom żyjącym w ubóstwie, spełnili konkretne marzenia konkretnych ludzi. Stali się bohaterami, sprawili małą radość i wnieśli nadzieję do rodzin, które mogą liczyć na pomoc. Przede wszystkim mogli uwierzyć w to, że marzenia się spełniają. W imieniu rodzin i wolontariuszy dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym akcję za pomoc rodzinom potrzebującym.

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki Hrubieszów i okolice
02.01.2012


OKIEM WOLONTARIUSZA

Wrażliwość, empatia, utylitaryzm, odpowiedzialność, pracowitość, poświęcenie - te słowa zna i rozumie każdy, prawdziwy wolontariusz. Właśnie zakończyła się kolejna akcja, która to udowodniła. Finał SZLACHETNEJ PACZKI skłonił nas do spisania kilku ciekawych opinii wolontariuszy Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej
Dla "mojej rodziny"...

Rozpierała mnie dumna, gdy stałam w magazynie obok moich paczek. To wszystko dla "mojej rodziny". Wioząc paczki z magazynu do rodziny, zastanawiałam się, jak zareagują... Pan Grzegorz zaniemówił, a dzieci radośnie rozpakowywały paczki szukając prezentów dla siebie. Cieszyłam się razem z nimi. Poczuli się bardzo wyróżnieni, byli zaskoczeni, że dostali dokładnie to, o co poprosili. Nawet nową pralkę - opowiada radosnym głosem, w dalszym ciągu podekscytowana wolontariuszka Katarzyna. Jak weszliśmy z paczkami to Pani Dorota się rozpłakała, dzieci zaczęły rozpakowywać paczki, a Pani Dorota przytuliła się do mnie i mówiła, że nie ma słów wdzięczności - opowiada ciągle wzruszona wolontariuszka Małgosia.

Łzy szczęścia

Radość rodzinie sprawiła każda rzecz dołączona do paczki, szczególnie ta, która przeznaczona była dla jej dzieci. Pani Maria wzruszyła się podczas rozpakowywania paczek, nie kryła łez. Ucieszyła się również z kuchenki gazowo - elektrycznej, bardzo potrzebnej całej rodzinie, szczególnie teraz, w tym przedświątecznym okresie. Rozpakowywaniu paczek towarzyszył uśmiech, ale również wzruszenie. Pani Maria nie kryła łez wdzięczności - zauważa Ilona.

Cała rodzina ucieszyła się ze wszystkich paczek, produktów i konkretnych rzeczy, których potrzebowali. Pani Ewa wzruszyła się przy rozpakowywaniu paczek, najbardziej ucieszyła się z kołdry, poduszek oraz sztućców. Dzieci z zaangażowaniem rozpakowywały paczkę, gdy je zapytałam z czego się najbardziej cieszą odpowiedzieli jednogłośnie "ze wszystkiego". Damianowi największą radość sprawiła mp4, o której marzył, a dziewczynki były zadowolone z biżuterii i kosmetyków - mówi kolejna wolontariuszka - jestem wzruszona i szczerze pragnę podziękować darczyńcom za pomoc mi i rodzinie, którą się opiekuję. Szlachetna paczka po raz kolejny utwierdziła mnie w przekonaniu, że są na świecie ludzie ze szlachetnym sercem. Brakuje mi słów, aby wyrazić uczucia, widząc szczęśliwą rodzinę. Czuję bezgraniczną radość i szczęście. Jeszcze raz z całego serca dziękuję za zaangażowanie za tak szybkie i prężne przygotowanie paczki oraz za wzbudzenie w naszych sercach tylu pozytywnych uczuć i wzruszeń - dzieli się z nami swoimi emocjami wolontariuszka Joanna.

Będą miały piękne święta

Pani Ania była bardzo wzruszona i szczęśliwa kiedy wnosiliśmy paczki. Przywieźliśmy je wieczorem, około godz. 22.00. Tego dnia informowałam ją już wcześniej, że paczki od darczyńców jadą, ale chyba nie dowierzała, do ostatniej chwili nie mogła jeszcze w to uwierzyć.

Najbardziej podobała mi się mina pani Ani, kiedy idąc po następną paczkę powiedziałam do niej "Proszę nie zamykać jeszcze drzwi, idziemy po następne". "Jak to?" - zapytała zaskoczona. "Paczek jest dziewięć". Wzruszenie... Pani Ania siedziała na kanapie ze łzami w oczach i rozglądała się po pokoju. Podczas rozpakowywania paczek wszyscy bardzo się cieszyli. Pani Ania najbardziej ucieszyła się z lodówki, ponieważ była bez niej od bardzo dawna. Wielką radość sprawiły pani Ani ciepłe buty i kurtka oraz ręczniki - wszystko bardzo się przyda. Córce natomiast, wielką radość sprawiły słodycze, kosmetyki i kolorowe skarpetki. Były też zabawne sytuacje. Pomyliliśmy kurtki i kiedy córka włożyła tę, która była przeznaczona dla jej mamy, prawie się w niej utopiła. Fantastycznie jest widzieć, kiedy ktoś się szczerze cieszy. Największą radość rodzinie sprawił sam fakt, że znaleźli się ludzie, którzy sprawili, że będą te kobiety będą miały piękne święta. Chciałabym od siebie bardzo serdecznie podziękować za wysiłek i trud włożony w przygotowanie paczki. Obecnie jestem pewna, że tak chciał los. Chciałabym znaleźć jakieś słowa, które w tej sytuacji brzmiałyby zarówno szczerze, jak i oryginalnie, ale nic nie potrafię wymyślić. Jestem zwyczajnie, po ludzku szczęśliwa, że są ludzie, którzy potrafią pomóc. Gdyby było więcej takich ludzi, świat byłby znacznie piękniejszy - mówi wolontariuszka Marta.

Głos Lidera Szlachetnej Paczki

Chciałam Wam - WOLONTARIUSZE bardzo, bardzo, ale to bardzo podziękować za ten weekend!!! Bez Was nic by się nam nie udało. Chciałabym podziękować Waszym kolegom, którzy wspomogli Was dźwigając paczki oraz wszystkim osobom, które tak aktywnie włączyły się w pracę. Dziękuje tym, którzy cały ten weekend spędzili ze mną w magazynie lub przy telefonie. Dziękuję moi wspaniali SUPERW! Swoją pracą i postawą pokazaliście, że jesteście najlepsi - stwierdza Beata Tomaszczuk.

Słowa uznania należą się p. Beacie Tomaszczuk, która od wielu lat z powodzeniem zajmuje się wolontariatem istniejącym przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Beata nie zawiodła i tym razem. Gratulujemy entuzjazmu i umiejętności "zarażania pomocą".

Do wolontariatu w większości należy młodzież z klas o profilu socjalnym, dla których nierzadko jest to początek "zawodowego pomagania innym" (absolwenci niejednokrotnie wybierają studia na pedagogice).

My, przypominamy, że do wolontariatu należeć może praktycznie każdy. Wystarczy nieco wolnego czasu i dobrych chęci.

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki Hrubieszów i okolice
02.01.2012


WSZYSTKIEGO DOBREGO!

Świąteczna krzątanina, zakupy, kolejki - to kilka oznak, że nadchodzą... Choinka, 12 potraw, wolne miejsce, biały obrus - to jedynie kilka symboli Świąt Bożego Narodzenia, czasu, kiedy milkną spory, a zwierzęta mówią ludzkim głosem.

To czas miłości, przebaczania, szczególnej wiary, że warto zaczynać na nowo...
Oby ta szczególna atmosfera pojednania i życzliwości towarzyszyła pracownikom i uczniom naszej szkoły.

Więcej/Mniej

Życzenia chcą przekazać też uczniowie naszej szkoły:

Zdrowia, szczęścia, pomyślności
Moc prezentów i dużo gości
Stołu bogatego,
Brzuszka najedzonego,
Sylwestra wesołego
I dużo miłości do tego
Na ten Nowy nadchodzący
2012 Rok, życzę Belfrom i uczniom – szczególnie klasie III t4c,
Wszystkiego Najlepszego!
Ania Anioł
Choinki świecącej, gwiazdy błyszczącej
Wspaniałych wrażeń i spełnieni a marzeń!
Sylwestra udanego i humoru dobrego                                                    
Najlepsze życzenia składam Nauczycielom i uczniom 
- zwłaszcza klasie I t4c.
Aleksandra Cieplakiewicz
Świątecznego nastroju
Wieczoru miłego
I tego, co najlepsze
Święta to czas radości
Tak więc życzę dużo
Absolutnej "szczęśliwości"
Dużo cierpliwości i wytrwałości w pracy
Wszystkim Pedagogom i uczniom życzy
Michał Janiec
Smacznej Wigilii, opłatka białego
Zapachu choinki i prezentu dużego
Atmosfery rodzinnej i dużo dobrego
Spokoju, miłości i życzliwości
Niech Boża Dziecina w nadchodzącym
Nowym 2012 roku w spokoju i zdrowiu nas trzyma                                 Wszystkiego dobrego życzę Nauczycielom i uczniom, szczególnie klasie II t4d
Damian Turkiewicz
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
Pragnę złożyć Pedagogom i uczniom najserdeczniejsze życzenia
Wesołych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
Niech będą pełne wiary, nadziei
Niech będą spędzone w gronie najbliższych
Wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu codziennym
Szczęścia, zdrowia, a przede wszystkim miłości
W tym Nowym nadchodzącym 2012 roku
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku :-)
Michał Mazurek
Aby wszystkie nasze smutki utknęły w szarej mgle,
Aby nikt nie był smutny w ten wigilijny dzień.
Aby w żadnym domu nie zabrakło miejsca przy stole...
A nasze serca niech biją w rytm kolędy
Abyś nie pomyślał, że to sen i nie przespał go
To cudowny, grudniowy dzień.
Wszystkiego najlepszego w Dniu Bożego Narodzenia
I szczęśliwego Nowego 2012 Roku!
Małgorzata Bezłada

Redakcja
22.12.2011


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38