Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

MŁODZIEŻ Z ZS NR 1 NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH!

Nauka zawodu za granicą połączona z turystyką i poznawaniem języka i kultury malowniczej Grecji? Taka innowacyjna forma kształcenia zostaje wprowadzana do hrubieszowskiej szkoły. Skorzysta z niej 44 uczniów.

Więcej/Mniej

Już 19 kwietnia br., grupa 44 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, reprezentująca branżę gastronomiczną, z klas kształcących w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner i kucharz oraz 3 nauczycieli z tejże szkoły, weźmie udział w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w Grecji, w rejonie Larissy nad Morzem Egejskim.

W ramach projektu "Doświadczenie przede wszystkim - organizacja staży zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów" organizowanego ze środków unijnego programu Erasmus Plus (sektor - Kształcenie i Szkolenie Zawodowe) we współpracy z Grupą Montownia Sp. J. z Krakowa, uczestnicy będą podwyższać kwalifikacje zawodowe, poznawać zasady funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw z branży hotelarskiej i gastronomicznej, podnosić umiejętności związane z posługiwaniem się językami obcymi i zdobywać doświadczenie międzykulturowe.

Udział w praktykach zawodowych, to nie tylko praca i nauka. Program zakłada również poznanie atrakcji turystycznych, a także kultury, tradycji oraz historii regionu. Udział w stażu zagranicznym podniesie wiedzę oraz umiejętności uczniów, dostosowując je do wymagań współczesnego rynku pracy, wzmacniając tym samym ich szanse na zatrudnienie w Polsce oraz za granicą.

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass, co daje gwarancję, że nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe uznane zostaną przez europejskich pracodawców.

Mamy nadzieję na realizację 2 kolejnych projektów w ramach programu Erasmus Plus - m.in. na wyjazd uczniów i nauczycieli do Grecji lub Portugalii (15 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 15 uczniów - technik handlowiec, 15 uczniów - technik informatyk) w roku szkolnym 2017/2018.

Daniel Buchowiecki
27.03.2017

HRUBIESZOWSKIE ŚWIĘTO POEZJI

21 marca br. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyło się spotkanie z cyklu Hrubieszowskie Święto Poezji, zorganizowane z Dyskusyjnym Klubem Książki po raz trzeci - z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji. Spotkanie poświęcone było poecie Bolesławowi Leśmianowi, który wciąż kusi nas tajemnicami swojego świata i zaświata.

Więcej/Mniej

O pracy Bolesława Leśmiana w Hrubieszowie - jako notariusza, opowiadał prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Pan Jerzy Krzyżewski. Na "Spacer z Leśmianem" zaprosił zebranych prelegent - Pan Sławomir Bartnik, prezes Towarzystwa Leśmianowskiego w Zamościu.

Podczas spotkania prezentowane były też wiersze o Bolesławie Leśmianie, które specjalnie na tę okazję, napisali hrubieszowscy twórcy: Barbara Miącz, Wiesława Nawrocka, Ewa Puszek-Nowak, Małgorzata Skowron, Jolanta Wołk, Daniel Buchowiecki, Kazimierz Dejer, Mirosław Dąbrowski i Waldemar Korkosz.

Muzycznie spotkanie uświetnił występ wokalny uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie: Doroty Kruk, Natalii Maciejewskiej, Katarzyny Szlonzak i Sławomira Łukasiewicza.

Cieszymy się, że swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili nas: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hrubieszowa, Pan Radosław Szkudziński, twórcy regionu hrubieszowskiego, członkowie Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej oraz przedstawiciele hrubieszowskich placówek kulturalno-oświatowych.

Info i zdjęcia: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie
26.03.2017

SOBOTNIE POWTÓRKI DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!

Aby umożliwić uczniom klas maturalnych Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie dodatkowe powtórzenie wiadomości i umiejętności przydatnych podczas egzaminu maturalnego, nauczyciele naszej szkoły proponują młodzieży udział w weekendowych, bezpłatnych zajęciach organizowanych już od 25 marca (sobota). Od godziny 9.00 do godziny 12.00 realizowane będą zajęcia z języka polskiego, języka rosyjskiego, języka angielskiego, matematyki i chemii.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram. Zapraszamy!

harmonogram

Daniel Buchowiecki
23.03.2017

SZKOLNY KONKURS KELNERSKI "NA NAJŁADNIEJSZY STÓŁ WIELKANOCNY"

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Kelnerskim "Na najładniejszy stół wielkanocny", który odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniu 27 marca 2017 r. w ramach Obchodów Światowego Dnia Kelnera.

Więcej/Mniej

Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.

Uczniowie wystąpią w zespołach dwuosobowych, w których przygotowują nakrycie stołów o tematyce wielkanocnej wraz z użyciem naczyń stołowych, które zapewnia szkoła dla 2 osób. Dekoracja stołu ma być ściśle związana z tematyką konkursu, natomiast styl i dodatki są dowolne, przy czym muszą być obecne symbole świąteczne np. koszyczek ze święconką, palma, stroiki wielkanocne, które mogące być wykonane własnoręcznie.
Termin zgłoszenia upływa 24 marca 2017 r. (piątek, do godziny 9:40) Załącznik nr 1 należy dostarczyć do nauczycieli: Beaty Tomaszczuk, Magdaleny Jędruszczak, Joanny Janickiej.
O udziale w konkursie decyduje termin złożenia zgłoszenia. Szczegóły w regulaminie konkursu.
Załącznik nr 1 Regulamin konkursu
27 marca 2017 r. zorganizowane zostaną Szkolne Obchody Światowego Dnia Kelnera, na które składać się będą:

 1. 1. Felieton tematyczny w Szkolnym Radiu School.
 2. 2. Profesjonalny pokaz wykorzystania zastawy i bielizny stołowej w wykonaniu uczniów z klasy II tc kelner pod kierunkiem Ewy Szeweńko dla młodzieży Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
 3. 3. Szkolny Konkurs Kelnerski "Na najładniejszy stół wielkanocny".
Cele Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Kelnera :
 • • doskonalenie umiejętności, pomysłowości i kreatywności uczniów,
 • • podnoszenie poziomu kształcenia,
 • • rozwijanie zainteresowań kelnersko-gastronomicznych,
 • • upowszechnianie wiedzy związanej z zasadami nakrywania stołu,
 • • doskonalenie umiejętności estetycznego nakrywania stołów,
 • • rozwijanie umiejętności kelnerskich, począwszy od estetycznego wyglądu kelnera i jego zachowanie wobec klienta.

Beata Tomaszczuk
22.03.2017

WARSZTATY KULINARNE DLA GIMNAZJALISTÓW!

Praca zawodowa odgrywa w życiu człowieka ogromną rolę, z tego więc względu bardzo ważne jest, aby odpowiadała ona zdolnościom i zainteresowaniom danej osoby. Praca zgodna z preferencjami i możliwościami przynosi człowiekowi radość i satysfakcję, pozwala czuć się kimś ważnym i wartościowym. Daje również szansę na realizację swoich potrzeb, pozwala łatwiej znosić niepowodzenia i trudności oraz przetrwać momenty frustracji. Dlatego ważne jest, żeby wybór odpowiedniej drogi kształcenia był decyzją przemyślaną.

Więcej/Mniej

Aby pomóc młodzieży w podjęciu właściwej decyzji, proponujemy młodzieży klas gimnazjalnych udział w Warsztatach Kulinarnych "Szkoła na widelcu", które zrealizowane zostaną w ramach projektu "Aktywni w społeczności".

Do udziału w naszej inicjatywie zaprosiliśmy młodzież z gimnazjów z Mircza, Werbkowic, Kozodaw i Hrubieszowa. Hasło przewodnie, a zarazem cel warsztatów to: Poszukiwanie drogi zawodowej i rozwijanie pasji i zainteresowań.
Program zajęć:

I dzień - 28.03.2017r., godz. 9.00.
Warsztaty Kulinarne z nauczycielami Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

II dzień - 30.03.2017r., godz. 9.00.
Warsztaty Kulinarne z szefem kuchni Hotelu - Restauracji "Artis" w Zamościu.

III dzień - 31.03.2017r., godz.10.00.
Wizyta Studyjna w Restauracji & Hotelu "Gniecki" w Hrubieszowie.

Wierzymy, że nasze działania wychodzą na przeciw oczekiwaniom młodzieży i pozwolą wybrać młodym ludziom właściwą drogę kariery zawodowej, zgodnej z ich zainteresowaniami.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Organizatorzy
21.03.2017

TARGI EDUKACJI I PRACY

15 marca br. podczas Targów Edukacji i Pracy mieliśmy okazję zaprezentować bogatą ofertę edukacyjną naszej szkoły. Młodzież klas gimnazjalnych i ich rodzice chętnie oglądali foldery naszej szkoły, mogli także zapytać o interesujący ich zawód.

Więcej/Mniej

Inicjatywa odbyła się w konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Daniel Buchowiecki/Foto:Malwina Filańska-Marcych
20.03.2017

WYCIECZKA DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!

Uczniów naszej naszej szkoły zapraszamy do udziału w czterodniowej wycieczce - zwiedzimy Węgry i Budapeszt.

Więcej/Mniej

I dzień (poniedziałek, 24 kwietnia 2017r.) 23:00 - wyjazd z Hrubieszowa i nocny przejazd grupy przez terytorium Polski, Słowacji w kierunku Węgier.

II dzień (wtorek, 25 kwietnia 2017r.)
9:15 - spotkanie, a po nim zwiedzanie Sztendere z przewodnikiem (Sztendere określane jest jako cudowne miasteczko zakochanych malarzy) oraz poznawanie sekretów zabytkowego centrum. Następnym punktem zwiedzania będzie Wyszehrad, gdzie mieści się rezydencja królewska z piękną twierdzą nad Zakolem Dunaju i spacer po Budapeszcie. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

III dzień (środa, 26 kwietnia 2017r.) - Budapeszt.
8:00 - śniadanie w hotelu
9:00 - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Budapesztu
Góra Gellerta, Góra Zamkowa, Kościół Macieja, Dunaj i Gmach Parlamentu, Baszta Rybacka z panoramą na miasto, Plac Millenium, Zamek Vajdahunyad, Wyspa Małgorzaty, a następnie obiadokolacja. W godzinach wieczornych przewidziany jest rejs statkiem po Dunaju, potem wracamy do hotelu na nocleg.

IV dzień (czwartek, 27 kwietnia 2017r.), Budapeszt, Miszkolc.
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Miskolca - około czterogodzinny pobyt w kompleksie basenów termalnych – Miskolc-Tapolca Barlangfurdo.
Powrót do Hrubieszowa w godzinach nocnych.
Obowiązkowe jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu!
Cena: 410 zł - w przypadku udziału 45 uczniów.
ZA CO PŁACIMY?:

Transport: autokar wyposażony w klimatyzację, wc, dvd, cafe-bar, zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu / motelu o standardzie turystycznym pokoje 4-osobowe, wyżywienie zgodnie z programem, przewodnik mówiący w języku polskim, ubezpieczenie NW i KL za granica, bilety wstępu, opłaty drogowe i parkingowe, opieka nauczycieli opiekunów ( nauczyciele - opiekunowie nie pobierają opłaty za sprawowany nad uczniami nadzór). Jeden z nauczycieli posiada licencję pilota wycieczek zagranicznych.

Cena nie zawiera nocnego rejsu statkiem po Dunaju i wejścia na baseny w Miskolcu (ok.– 50 zł). Zaliczkę w wysokości 210 zł przyjmuje Krystian Uszko do 27 marca 2017r. Drugą ratę należy wpłacić do 12 kwietnia 2017r. Rezygnacja z wycieczki po 27 marca wiąże się utratą wpłaconej zaliczki.

Krystian Uszko
20.03.2017

KONKURS DOTYCZĄCY RODZINY

Weź udział w Szkolnym Konkursie Literacko - Plastycznym "Rodzina, tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy..." Szczegóły w regulaminie!

Zespół Wychowawców Klasowych
18.03.2017

WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI - XIV edycja

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowym w Hrubieszowie, Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Hrubieszowie, Hrubieszowskim Domem Kultury w Hrubieszowie, Szkolnym Kołem Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zaprasza do udziału w XIV edycji akcji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI mającej na celu: pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczeń obrzędowości ludowej, integrację we wspólnej akcji dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek i instytucji kulturalno - oświatowych, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

Patronatem honorowym XIV edycję akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" objęli: Wojewoda Lubelski - Pan Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pan Marek Kozielewicz. Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość.

W ramach akcji już po raz XIV organizowany jest konkurs na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnych placówek i instytucji oraz osoby prywatne z powiatu hrubieszowskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Przedmiotem konkursu, jest wykonanie w dowolnej technice i formie prac konkursowych w kategoriach: PALMY, PISANKI, KARTKI, STROIK WIELKANOCNY. Forma i sposób ich wykonania powinny promować lokalne dziedzictwo kulturowe.

Czas trwania konkursu od 6 marca 2017r. do 4 kwietnia 2017 r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa!
Szczegółowe informacje o konkursie, identyfikatory prac konkursowych oraz karty uczestnictwa, w zależności od kategorii wiekowej, znajdują się do pobrania w niżej zamieszczonych plikach.

Konkurs WWN - 2017 ( pdf)
Regulamin konkursu - WWN 2017 (pdf)
Załącznik nr 1 - identyfikator prac konkursowych (pdf)
Załącznik nr 1 - identyfikator prac konkursowych (docx)
Załącznik nr 2- przedszkolaki - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 2- przedszkolaki - karta uczestnictwa (doc)
Załącznik nr 3 - uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III - karta uczestnictwa (pdf,)
Załącznik nr 3 - uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III - karta uczestnictwa (doc)
Załącznik nr 4- uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 4- uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI - karta uczestnictwa (doc)
Załącznik nr 5- uczniowie gimnazjum - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 5- uczniowie gimnazjum - karta uczestnictwa (doc)
Załącznik nr 6- uczniowie szkoły średniej - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 6- uczniowie szkoły średniej - karta uczestnictwa (doc)
Załącznik nr 7 - osoby dorosłe - karta uczestnictwa (pdf)
Załącznik nr 7 - osoby dorosłe - karta uczestnictwa (doc)

Beata Tomaszczuk / Zs nr1
9.03.2017

ZA NAMI „ROMANTYCZNE PODRÓŻE”

Kto jest autorem słów: "Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu"? Jakie miejsca w Europie odwiedził Kordian? Czym jest synkretyzm rodzajowy? To tylko niektóre z pytań, jakie pojawiły się podczas IV edycji Szkolnego Konkursu Polonistycznego „Romantyczne podróże”, który 16 marca br. zorganizowali nauczyciele języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

O wynikach konkursu zadecydowało merytoryczne przygotowanie grupy, współpraca i kreatywność. Jedna z kategorii konkursowych polegała na prezentacji za pomocą ruchu i mimiki pojęć i cytatów pochodzących z romantyzmu. Młodzieży podobała się również kategoria, w której przedstawiali wybraną postać związaną z epoką. Uczniowie przygotowali zabawne scenki, wzbogacając występy rekwizytami. Największy aplauz wzbudziła, stylizowana na współczesną, polemika Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza.

W konkursie wzięli udział reprezentanci 5 klas. Po trzech konkurencjach wyłoniono laureatów:

 1. I miejsce - przedstawiciele klasy II tc:
  • - Elwira Grądkowska
  • - Joanna Małyska
  • - Wiktoria Mikulska
 2. II miejsce - przedstawiciele klasy III td:
  • - Arkadiusz Frąk
  • - Bartłomiej Charłajczuk
  • - Kacper Berliński
 3. III miejsce - reprezentanci klasy II tb:
  • - Emilia Kozak
  • - Aleksandra Skwarek
  • - Jakub Fedaczyński

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, za przekazanie których serdecznie dziękujemy Marcinowi Bondyrze - Kierownikowi hrubieszowskiego marketu Carrefour.

Daniel Buchowiecki
16.03.2017

ZAREJESTROWALIŚMY 52 OSOBY!

W dniach 27 lutego 2017r. - 03 marca 2017r. odbyła się w naszej szkole rejestracja potencjalnych Dawców komórek macierzystych. Wychowawcy klas III otrzymali materiały informacyjne i podczas godzin wychowawczych zapoznawali uczniów z działalnością Fundacji DKMS, która zajmuje się pomocą chorym na nowotwory krwi, a następnie dwie niezawodne wolontariuszki Szkolnego Koła PCK – Patrycja Dawid i Izabela Kudełka przeprowadziły rejestrację zainteresowanych osób.

Więcej/Mniej

Łącznie udało się nam zarejestrować 52 potencjalnych Dawców szpiku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zadeklarowali świadomą pomoc oraz zaangażowanym w akcję nauczycielom.

Daniel Buchowiecki
8.03.2017

ŻYCZENIA DLA PAŃ

Drogie Panie! Niech "Dzień Kobiet" będzie każdego dnia!

Redakcja
08.03.2017

"WYBIERAM WYBORY"

1 marca 2017 r. odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", który zorganizowała Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej/Mniej

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach i świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. W konkursie wzięły udział 3 osoby: Natalia Błaś i Maria Zalewska z klasy I tc oraz Jan Pańko z klasy I td, którzy do konkursu przygotowywali się pod kierunkiem Barbary Pilarczyk.

Barbara Pilarczyk
3.03.2017

WARTO POMAGAĆ!

Już niedługo w naszej szkole odbędzie się rejestracja potencjalnych Dawców komórek macierzystych. Wychowawcy klas III utrzymali już materiały informacyjne.

Więcej/Mniej

W dniach 27 lutego 2017r. - 03 marca 2017r. odpowiednio przygotowani wolontariusze odwiedzą Państwa i podczas godziny wychowawczej przeprowadzą rejestrację zainteresowanych uczniów.

Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy dla Pacjenta jest bardzo niskie, jednak im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych na nowotwory krwi. Zarejestrować się może każdy zdrowy i pełnoletni człowiek. Zapraszamy!

SK PCK/ZWK(db)
23.02.2017

WSPOMNIENIA WOLONTARIUSZY SZLACHETNEJ PACZKI REJONU HRUBIESZÓW PÓŁNOC

Mimo, że minęło ponad dwa miesiące od Finału Szlachetnej Paczki, nadal wspominamy ten magiczny czas. W naszych sercach wciąż żywe są historie paczkowe. My, wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ pragniemy mówić i dzielić się nimi. Tak wiele dobra można dać drugiemu człowiekowi, wystarczy tylko chcieć i mieć pasję, a monopol na pomaganie sam się przed nami otworzy.

Więcej/Mniej

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który trwa cały rok. A jednak ten jedyny weekend cudów ma w sobie transcendentalny wymiar. Po drodze są szkolenia, happeningi, imprezy towarzyszące, spotkania z rodziną, e-learning, ogromna ilość dokumentów, rozmowy z darczyńcami. To wszystko jest bardzo ważne, bez tego nie byłoby Paczki. Ale wisienką na torcie jest ten jedyny grudniowy weekend - Finał Szlachetnej Paczki. Ten weekend to magiczny czas, do którego przygotowujemy się bardzo sumiennie. Można go porównać do świąt Bożego Narodzenia. Czeka się na nie bardzo długo, wkłada w nie wiele przygotowań, aby wszystko poszło jak najlepiej. Gdy nadchodzi ten czas, dzieje się po prostu magia, nic innego się nie liczy, jak tylko „tu i teraz”. Tak było też z naszym finałem. Wszystkie nieprzespane noce zostały wynagrodzone, podobnie jak wszystkie stresy - czy zdążymy, czy nasze rodziny znajdą darczyńcę. Czy otrzymana pomoc i wsparcie będą mądrą zmianą w tych rodzinach, nagle nie miało znaczenia, bo to się po prostu działo. Paczkę tworzy drużyna wolontariuszy, która w ten jedyny weekend powiększa się o rzesze osób: strażaków, kierowców, pracowników wojska, pań z kół gospodyń wiejskich, członków naszych rodzin, znajomych, przyjaciół, uczniów, którzy też stają się wolontariuszami. Tak wiele osiągnęliśmy przez te trzy dni. Brak nam słów, aby podziękować tym wszystkim, dzięki którym mogła dziać się ta magia. Oczywiście najważniejsi są darczyńcy, bez nich nie byłoby tego magicznego finału, to oni zmieniają świat i dają nadzieje, niosą pomoc, radość i miłość paczkowym rodzinom. My, wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ cieszymy się, że te miesiące starań, ogromu pracy i wielu stresów, masy wzruszeń, dumy, radości przyczyniły się do szczęścia obdarowanych rodzin. Pragniemy podzielić się tymi pozytywnymi emocjami, które towarzyszyły nam przez ten weekend i w jakimś sensie nadal towarzyszą.

Weekend cudów rozpoczął się już w piątek, 9 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 18a, gdzie mieścił się magazyn Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ. Od godzin porannych wrzało od pracy: dekorowano choinkę, zawieszano przygotowane własnoręcznie ozdoby świąteczne, ustawiano stoły, opracowywano logistykę, ale co najważniejsze - przyjmowano darczyńców i kurierów z paczkami. Nie liczył się czas, ani zmęczenie. Czekano na każdego darczyńcę i kuriera. Ostatni dojechał około godziny 22. Ten czas oczekiwania i pracy to czas fantastycznych relacji pomiędzy wolontariuszami, to magia słów i czynów, podczas których budowaliśmy swoją postawę altruizmu, ładowaliśmy akumulatory na kolejne dwa dni i noc.

W sobotę - 10 i niedzielę 11 grudnia 2016 roku, już od wczesnych godzin porannych, ponad czterdzieści osób - wolontariuszy Szlachetnej Paczki pracowała intensywnie w magazynie i przy rozwożeniu paczek do rodzin włączonych w projekt XVI edycji Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ. Nie poradzilibyśmy sobie jednak sami, gdyby nie pomoc tych wszystkich wspaniałych osób, którzy obdarowali nas swoim wielkim sercem, oferując pomoc wolontarystyczną w postaci udostępnionych samochodów z 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Hrubieszowa, Teptiukowa, Moniatycz, Kobła, Ślipcza, Trzeszczan, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminy Werbkowic i Cukrowni Werbkowice. Samochody nie jeżdżą same, mają kierowców – ci wspaniali ludzie, ich pomocnicy, strażacy, żołnierze... - bez nich nie byłoby finału, rodziny nie otrzymałyby paczek. Trudno nam ich zliczyć. Pomimo zimna i wielu godzin pracy wcale nie narzekali. Po powrocie od kolejnych rodzin pytali: Gdzie teraz jedziemy? Który samochód trzeba napełnić? Kto potrzebuje pomocy? A my mogliśmy ich poczęstować gorącą grochówką, bigosem, barszczem, ciastem, kawą i herbatą przygotowanymi przez wspaniałe Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wraz z żołnierzami strażakami i kierowcami pracowaliśmy bardzo intensywnie do późnych godzin nocnych, rozwożąc paczki na terenie miasta, gminy i powiatu hrubieszowskiego, a nawet poza powiat. Nie była to mała liczba, bo aż 90 RODZIN w naszym Rejonie Szlachetnej Paczki Hrubieszów Północ włączonych do projektu otrzymało pomoc. Oczywiście dzięki wspaniałym osobom - darczyńcom o wielkich sercach, ale również dzięki tej rzeszy osób wspierających nasz rejon tak wiele osób poczuło się wyjątkowo i doznało fantastycznej radości i miłości bliźniego.

Późnym wieczorem, w sobotę, czekając na dwa tiry z paczkami z magazynu zastępczego z Krakowa, rozpoczęliśmy przygotowanie wspólnej wigilii. Nakryliśmy stoły białymi obrusami, udekorowaliśmy je i zastawiliśmy wcześniej przygotowanymi potrawami. To fantastyczne wspomnienie. Było nas tak dużo, że nie mogliśmy się pomieścić przy stołach, ale udało się - zasiedliśmy do wspólnej kolacji wigilijnej. Po połamaniu się opłatkiem i życzeniach nastąpił fantastyczny moment. Wolontariusze, żołnierze, strażacy, którzy od rana rozwozili paczki, dzielili się swoimi historiami, opowiadali o swoich przeżyciach. Była radość, euforia, wzruszenie, łzy szczęścia i niedowierzanie. Była magia, nikt się nie śpieszył, liczyło się tylko tu i teraz. Nie zabrakło też śpiewania kolęd.

Jeśli mamy weekend cudów, to noc też musi być wyjątkowa... To, co działo się w nocy z 10 na 11 grudnia 2016 roku na placu przed budynkiem „B” Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, gdzie mieścił się magazyn paczki, trudno opisać. Pomimo bardzo późnej godzin nocnych w magazynie roiło się od pomagających. Ponad sto trzydzieści osób pomagało w rozładowaniu dwóch tirów z paczkami. W pół godziny rozładowany został pierwszy tir, w co nie mógł uwierzyć sam kierowca. Tempo rozładunku, ilość darów i liczba pomagających osób przerosła wszelkie oczekiwania. Wolontariusze odpowiedzialni za układanie paczek nie nadążali z kierowaniem „ruchem”. Ci cudowni ludzie, którzy pomogli przy rozładunku bardzo szybko opanowywali kierunki paczek. Wśród pomagających znaleźli się żołnierze z Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Hrubieszowa i gminy Hrubieszów, uczniowie oraz wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkól nr 1 w Hrubieszowie, rodziny, przyjaciele wolontariuszy i Drużyna Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ. To był magiczny czas, czas cudów. To dzięki Państwu, w niedzielę, 11 grudnia, mogliśmy zawieźć paczki do rodzin. Dziękujemy za Państwa wielkie serca.

Przytoczymy kilka zdań wolontariuszy, którzy mówią czym dla nich był finał: Patrycja: Finał to coś magicznego, fantastycznego, ciągle jest w mojej pamięci. Wspominam go z łezką w oku. Tylu wspaniałych ludzi grających do tej samej bramki - jak mawiał Ksiądz Stryczek - twórca Szlachetnej Paczki. Finał dodał mi skrzydeł. Jest dla mnie w Paczce tym, co pozwala mi się rozwijać. Paczka totalnie zmieniła moje życie. Są sytuacje, z których się cieszymy wraz z rodziną, czasami zdarzają się przeszkody, ale dla nas, nie ma nic czego nie pokonamy. Bo przeszkody stają się dla nas wyzwaniem. Największą radość mam wtedy, gdy jadę do rodziny z tymi paczkami i gdy widzę reakcje rodziny na ilość i zawartość paczek. Wzruszenie, radość, przeplatane łzami szczęścia i te uściski, a nawet zażenowanie. Wówczas sama mam łzy w oczach. Kiedy dziękują, że to moja zasługa, że dostali tyle, robi mi się ciepło na sercu, że to właśnie ja - taki mały i młody człowiek mogę pośredniczyć w darowaniu im radości. Mimo ogromnej pracy, jaką mamy podczas finału i nieprzespanych nocy, powiedziałam sobie, gdy byłam pierwszy rok w Paczce, że to jest to, co chce robić. Po prostu chcę pomagać innym, ponieważ dzięki temu pomagam sobie. Staję się lepszym człowiekiem. Cieszę się, że jestem wśród drużyny SuperW.
Paulina: Finał Szlachetnej Paczki jest z pewnością najlepszym wspomnieniem w moim życiu. Mimo wielu trudności, wyrzeczeń i całych stosów arkuszy dałam radę i to z uśmiechem na ustach. A największe szczęście i zadowolenie dały mi uśmiechy i łzy szczęścia obdarowanych rodzin.
Kamila: Moje wspomnienia z szlachetnej paczki są bardzo pozytywne, ale finał był rewelacyjny. Każdy dawał z siebie 100%. Finał był wspaniały, nie miałam pojęcia, że coś takiego mogło się wydarzyć w moim życiu. Poznałam dużo ciepłych, wspierających ludzi, którzy mają wielkie serca. Pomagaliśmy sobie wzajemnie i tworzymy wspaniałą drużynę.
Ania: Pomimo, że byłam po raz pierwszy wolontariuszką, to finał Paczki był dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem, podsumował moją pracę wolontarystyczną. Emocje były nie do opisania. Radość na twarzach ludzi, serce przepełnione energią i zapał do pracy. Bardzo mili ludzie służący pomocą i radą.
Jedna z 90 relacji wolontariuszy z wręczenia paczki, przekazywanych darczyńcy:

Pani Ania z wielką niecierpliwością czekała na paczkę, gdyż bardzo się bała czy będzie potrafiła zapanować nad swoimi emocjami. Obawiała się również reakcji sąsiadów i tego, aby jej były mąż się nie dowiedział. Bardzo wszystko przeżywała. Była jednym, wielkim kłębkiem nerwów, chodzącą emocją. Gdy zapukaliśmy do drzwi był wielki szok i niedowierzanie, że tego tyle jest. Zastawiliśmy paczkami pokój i nie było miejsca, aby się ruszyć. Pani Ania nie mogła wydobyć z siebie słowa, stała znieruchomiała i nie dowierzała własnym oczom. Miała łzy w oczach. Dopiero po kilku minutach wydobyła z siebie kilka słów "to nie możliwe, ja nawet nie sadziłam, że ktoś nas zachce, a co dopiero mówić o takiej ilości paczek". Dzieci skakały z radości, biegały, cieszyły się, nie potrafiły okiełznać swej radości. Wszystkie rzeczy były piękne, nowe i niesamowite. Ogrom tego wszystkiego zaskoczył wszystkich nawet wolontariuszy i strażaków, którzy pomagali wnosić paczki do mieszkania. Podczas wnoszenia sofy trzeba było wykręcić drzwi w szafie w przedpokoju i wciskać ją. Strażacy umęczyli się niesamowicie, ale mieli przy tym wiele radochy. Wszyscy byli zaskoczeni, nie dowierzali, płakali, śmieli się, cieszyli. Podczas tej wizyty było tyle pozytywnych emocji, że można byłoby namalować z nich piękny obraz. Maja, wyjmując z paczki z żywnością kolejne produkty i słodycze powiedziała z radością "ja tego w życiu nie jadłam". Wszystkim stanęły łzy w oczach. Kuba wyjmując garnki i wałek do ciasta powiedział do mamy: "teraz będziesz mogła normalnie zrobić pierogi, nie męcząc się rwaniem i rozciąganiem ciasta w dłoniach". Emocje wszystkich sięgnęły zenitu. Strażacy i wolontariusze patrzyli po sobie nie wierząc. Pani Ania nie mogła wydobyć słowa. Podczas rozpakowywania kolejnych paczek z pościelą, naczyniami, odzieżą padały takie słowa: "to niemożliwe, ta paczka to petarda, bomba, pobiła wszystkie paczki jakie przeszyły przez nasz magazyn. Co to za wspaniali ludzie ją szykowali, nie wierzymy, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy". Gdy dzieci wyjęły piłki, laptop, telefon, nie były w stanie pohamować radości. Pani Ania zaniemówiła, a jeden ze strażaków wyszedł, bo stwierdził, że "to nie możliwe, ja tego nie mogę pojąć, nie wierzę, że są tacy ludzie, którzy potrafią zrobić tak niesamowitą paczkę, ja tego nie wytrzymam". Rozpakowywanie prezentów trwało i trwało... dzieci znalazły wyposażenie na basen i zaczęły się cieszyć, bo w końcu będą mogły jeździć z kolegami z klasy na basen. Po otworzeniu paczek wszyscy staliśmy i patrzyliśmy na siebie z niedowierzaniem. To było niesamowite przeżycie, coś pięknego, nie do opowiedzenia, brak słów... Po powrocie do magazynu wolontariusze i strażacy zaczęli opowiadać o tej paczce. Wszyscy słuchali z niedowierzaniem. Popłynęło wiele łez szczęścia.

Wszystkim, którzy włączyli się do ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA i wsparli pomocą Rejon Hrubieszów Północ, za otwartość na drugiego człowieka i wielkie serce, nieocenioną pomoc - dziękujemy!

Szczególnie dziękujemy Dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" płk. mgr Marcinowi Majowi, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Druhowi Stanisławowi Letnianczynowi, Wójtowi Gminy Hrubieszów Panu Janowi Mołodeckiemu, Wójtowi Gminy Werbkowice Panu Leszkowi Bojko, Wójtowi Gminy Trzeszczany Panu Stanisławowi Czarnocie i Prezesowi Cukrowni Werbkowice, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Danucie Gerynowicz, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Panu Markowi Kozielewiczowi, Starszym szeregowym z 2. Rozpoznawczego Pułku w Hrubieszowie Panom: Maciejowi Mojsymowi, Rafałowi Zdunkowi, Tomaszowi Mierzwie, Wojciechowi Sztuckiemu oraz strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Teptiukowie, Moniatyczach, Koble, Ślipczu, Trzeszczanach, kierowcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminy Werbkowice i Trzeszczany cukrowni Werbkowice, którzy do późnych godzin nocnych bardzo intensywnie pracowali, rozwożąc paczki na terenie miasta, gminy i powiatu hrubieszowskiego. Dziękujemy Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, indywidualnym sponsorom, anonimowym dobroczyńcom, naszym rodzinom, przyjaciołom i wszystkim, którzy oddali cząstkę siebie na rzecz drugiego człowieka i dzięki którym nasze 90 Rodzin Paczkowych mogło poczuć się wyjątkowo, otrzymując Państwa pomoc. Dziękujemy!

Wolontariusze i Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów Północ
17.02.2017

ROMANTYCZNE PODRÓŻE

Kim była Lotta? Z czego wynikał "ból istnienia"? Co to jest synkretyzm?
Jeśli lubisz epokę romantyzmu, zapraszamy Cię do udziału w IV już edycji Szkolnego Konkursu Czytelniczego "Romantyczne podróże", który odbędzie się 16 marca br.
Informacje o nim znajdziesz w regulaminie.

Organizatorzy
07.02.2017

PIĄTY W KRAJU!

Miło nam poinformować, że uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Patryk Zdunek zajął V miejsce w finale centralnym XLVI edycji Turnieju Budowlanego "Złota kielnia".

Więcej/Mniej

Patryk konkurował w kwalifikacji B.05 – montaż systemów suchej zabudowy. Finaliści turnieju zostali wyłonieni podczas eliminacji, które odbyły się w sześciu okręgach. Tegoroczny finał odbył się w dniach 8-10 lutego 2017 r. w Poznaniu. Składał się z dwóch części - podczas pierwszej młodzież rozwiązywała test z wiedzy zawodowej, zaś druga część polegała na wykonaniu zadania praktycznego. Ciekawostką jest fakt, że część praktyczna odbywała się na terenie Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA 2017 r. i wykonujących zadanie uczestników turnieju mogli oglądać zwiedzający targi goście, a być może przyszli pracodawcy.

Podczas uroczystego finału wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaświadczenia oraz nagrody rzeczowe. Finaliści i laureaci turnieju są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Na co dzień Patryk zdobywa wykształcenie zawodowe uczęszczając do drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Realizuje zajęcia w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Raz jeszcze gratulujemy Patrykowi wyniku i życzymy sukcesów w przyszłych edycjach turnieju.

Jacek Naja
12.02.2017

REGIONALNY KONKURS WIEDZY O POLSKIM RUCHU LUDOWYM

3 lutego 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbył się finał I Regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowało 3 uczniów z klas I technikum.

Więcej/Mniej

Ogółem, w konkursie wzięło udział 35 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z czterech powiatów: tomaszowskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego i biłgorajskiego.

W klasyfikacji generalnej, z naszej szkoły najlepszy wynik uzyskał Kamil Wiejak z klasy I Td, który zajął 9 miejsce, natomiast w klasyfikacji powiatowej był na miejscu 2 (na 9 uczestników).

Konkurs organizowany był przez Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Patronat naukowy sprawowało Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, a patronat honorowy poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman.

Barbara Pilarczyk
07.02.2017

ZAJĘCIA W MRÓWCE

6 stycznia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Market Mrówka w ramach "Poniedziałkowych Porad Mrówki". Tematem pokazu były "Prace wykończeniowe. Atlas M-system 3G".

Więcej/Mniej

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I B i II B w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z opiekunem. Uczniowie zapoznali się z systemem służącym do mocowania płyt: g-k, z materiałów drewnopochodnych, cementowo-włóknowych na specjalnych łącznikach do ścian i sufitów.

Organizator przekazał również próbki materiałów, które uczniowie wykorzystają do ćwiczeń w trakcie zajęć praktycznych, które odbywają się w szkole.

Jacek Naja
06.02.2017

PATRYK W FINALE CENTRALNYM TURNIEJU "ZŁOTA KIELNIA"!!!

Patryk Zdunek, uczeń zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, osiągnął najlepszy wynik podczas eliminacji okręgowych Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia", w którym uczestniczyli uczniowie z województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Etap okręgowy odbył się 14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych Lublinie.

Więcej/Mniej

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań oraz zadanie problemowe z zakresu wiedzy zawodowej teoretycznej.

Naszą szkołę reprezentowali: Patryk Zdunek - zdobył 4 miejsce w kraju, Piotr Bartoszek - 7 miejsce i Mateusz Bartyzel - 50 miejsce.

Patryk awansował do finału centralnego turnieju, który odbędzie się w dniach 8-10 lutego 2017 r. w Poznaniu.

Udział w Turnieju jest okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Eliminacje szkolne w ZS nr 1 w Hrubieszowie przeprowadzono w dwóch kategoriach: montaż systemów suchej zabudowy kwalifikacja oraz roboty posadzkarsko - okładzinowe.

Do turnieju przystąpili uczniowie zdobywający w szkole zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Przypomnijmy wyniki eliminacji szkolnych:

 1. I. Montaż systemów suchej zabudowy - kwalifikacja B05
  1. Mateusz Bartyzel
  2. Patryk Skotnicki
 2. II. Roboty posadzkarsko - okładzinowe - kwalifikacja B07
  1. Piotr Bartoszek
  2. Patryk Zdunek
  3. Szymon Zwolak
Cieszymy się z sukcesu Patryka i życzymy dalszych sukcesów.

Jacek Naja
25.01.2017

XXI OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

13 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

Celem olimpiady było między innymi: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Program olimpiady obejmował: spotkanie organizacyjne uczestników i opiekunów z Komisją Okręgową, eliminacje pisemne, wykład prof. dr. hab. Jana Gawęckiego "Słów kilka o genezie wskazówek żywieniowych", wykład dr. hab. Joanny Stadnik "Sztuka kulinarna uczta zmysłów" i podsumowanie eliminacji okręgowych.

Tematyką wiodącą tegorocznej XXI edycji były "Produkty zbożowe - technologia i rola w żywieniu".

Eliminacje okręgowe polegały na rozwiązaniu testu składającego się z zadań z tematyki wiodącej i wiedzy o żywieniu. Uczestniczyło w nich 98 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentował Szymon Ufnal - uczeń klasy IV tc (zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych). Ucznia do olimpiady przygotowywała Magdalena Jędruszczak.

Magdalena Jędruszczak
19.01.2017

ZABAWY SŁOWEM

Bardzo miło wspominamy zajęcia "Zabawy słowem" zorganizowane w hrubieszowskiej Bibliotece Pedagogicznej, podczas których uczniowie klasy Ib tworzyli kompozycje poetyckie, wykazując się przy tym pomysłowością, humorem i umiejętnością współpracy.

Więcej/Mniej

Zajęcia, które zorganizowano 13 stycznia br. prowadziła Aleksandra Kopczyńska - nauczyciel bibliotekarz.

Daniel Buchowiecki
18.01.2017

WSPÓŁPRACUJEMY Z UMCS

Przedstawiciele hrubieszowskich szkół ponadgimnazjalnych - Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 3 uczestniczyli w konferencji pt. "Współpraca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze Szkołami Partnerskimi". Jej uroczystego otwarcia dokonał Rektor, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, który przedstawił zalety studiowania w Lublinie. Z kolei Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, mówiła m.in. o zmianach w edukacji, natomiast prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Markiewicz przekonywała, jak skutecznie zarządzać placówką i budować właściwe relacje. Kolejny prelegent – prof. nadzw. dr hab. Radosław Mącik - w czasie wystąpienia podpowiadał jak promować szkołę. Mecenas Cezary Zapała z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński zapoznał uczestników konferencji z prawnymi aspektami funkcjonowania jednostki oświatowej. O planowanych inicjatywach i wspólnych działaniach mówili również: Katarzyna Kociuba z Biura Promocji UMCS i Marcin Gołębiowski, Dyrektor Centrum Promocji UMCS. Konferencję prowadziła Katarzyna Kołbut – Kierownik Biura Promocji UMCS.

Więcej/Mniej

Dodatkową atrakcją była możliwość poznania Inkubatora Medialno-Artystycznego, który tworzą m.in. radio i akademicka telewizja. O zadaniach i sukcesach Akademickiego Radia Centrum opowiadał Marek Skowronek - dyrektor rozgłośni, o artystycznej i kulturalnej działalności TV UMCS - Magda Kozak-Siemińska - jej redaktor naczelna i Tomasz Wójcik - st. specjalista pracujący w Akademickim Centrum Kultury. Konferencja odbyła się 10 stycznia 2017 roku.

Daniel Buchowiecki/Zdjęcia: Bartosz Proll
16.01.2017

FERIE W NASZEJ SZKOLE

W czasie wolnym nie zapominamy o sporcie i zdrowiu. Młodzież naszej szkoły zapraszamy na zajęcia sportowe!

Harmonogram
poniedziałek siatkówka godz. 10:00 - 11:00 Robert Pokrywka
kulturystyka Marek Gnasiuk
wtorek koszykówka godz. 11:00 - 12:00 Jacek Jaworski
środa siatkówka godz. 11:00 - 12:00 Katarzyna Skawińska

Jacek Jaworski
14.01.2017

STUDIA W ZAMOŚCIU

Wykładowca kierunku bezpieczeństwo narodowe dr Justyna Misiągiewicz oraz pracownik Centrum Badań i Transferu Technologii mgr inż. Nikodem Bednarczyk - pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu wraz ze studentami odwiedzili Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, aby zainteresować uczniów klas maturalnych zamojską szkołą i zaprezentować różnorodne kierunki kształcenia.

Więcej/Mniej

W spotkaniu, które odbyło się 11 grudnia uczestniczyli uczniowie klas: IV ta, IV tb, IV tc, IV td, IV te i III klasy Liceum dla Dorosłych.

Daniel Buchowiecki
14.01.2017

WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI!

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła - napisała kiedyś Wisława Szymborska... I rzeczywiście, te słowa potwierdził zrealizowany w naszej szkole projekt edukacyjny "Tydzień z Książką".

Więcej/Mniej

Głównym celem akcji, która odbyła się w dniach 13-20 grudnia 2016 roku w bibliotece szkolnej było m.in. promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zapoznanie z różnorodną literaturą młodzieżową i wyrabianie nawyku czytania książek.

Przez cały tydzień, w ramach zajęć z języka polskiego i wiedzy o kulturze, odbywało się głośne czytanie tekstów literackich. Nasze laureatki konkursu recytatorskiego "Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie" interpretowały wybrane wiersze, a młodzież uczestniczyła w przygotowanych szaradach czytelniczych, konkursach frazeologicznych, mogła także obejrzeć ekranizacje wybranych pozycji książkowych.

Realizacja projektu udowodniła, że duża grupa uczniów bardzo chętnie czyta książki i dzieli się spostrzeżeniami na ich temat.

Zapytani, co zyskujemy dzięki czytaniu książek, odpowiadali, że uczy myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca zasób słownictwa, pomaga również odnosić sukcesy w szkole, ułatwia naukę i uczy wartości moralnych.

W projekcie wzięły udział następujące klasy: I tb, III ta, I td, III c, I a, III td, II b, II tb, III te, II tc, III b, II LO i IV tb.

Organizatorami akcji byli nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele języka polskiego.

Organizatorzy
04.01.2017


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38