Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NASZEJ SZKOLE

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz dziesiąty przyłączył się do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - najważniejszego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość. Celem tej globalnej inicjatywy, która realizowana była od 13 do 19 listopada 2017r. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Więcej/Mniej

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie "Otwarta firma". Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt składa się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu "Biznes przy tablicy".

Pracownik i pracodawca. Pani Malwina Filańska-Marcych jest doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie. W trakcie spotkania omówiła te aspekty, na które najczęściej zwracają pracodawcy na rynku pracy, a są to: doświadczenie zawodowe, odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka obcego. Oprócz wymienionych kompetencji twardych, pracodawcy oczekują też od przyszłych pracowników wykazania się kompetencjami miękkimi. Ich posiadanie wiąże się z umiejętnością współpracy ludźmi oraz radzenia sobie z trudnościami. Pani Filańska-Marcych zachęcała uczniów do korzystania z doradztwa zawodowego w Hrubieszowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III b i II b.

Własna firma. Pan Michał Miścior, właściciel firmy "Nowa Technika" inspirował młodzież do wyznaczania sobie celów. Powoływał się na przykłady z własnego doświadczenia, pokazując, jak te cele zrealizować. Uświadamiał młodzieży konieczność postępowania sposób przedsiębiorczy, który pozwala odnieść sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Tłumaczył, jak założył własną firmę oraz opowiadał o korzyściach wynikających z planowania własnych działań i inwestowania w siebie. Przedstawił profil działalności swojej firmy, model zarządzania i strukturę organizacyjną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III Td i III Ta.

Zawody przyszłości. Pani Kinga Radlińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu zaprezentowała i omówiła film edukacyjny związany z problematyką współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. Prelegentka zachęcała uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Mówiła o możliwości znalezienia pracy w kraju i za granicą. Informowała o sieci EURES, która oferuje bezpłatną pomoc. Inspirowała młodzież do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I Tc i I Ta,

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Pani Iwona Jacucha mówiła o tym, co powinien zrobić przyszły przedsiębiorca, by zarejestrować firmę i jakim ubezpieczeniom obowiązkowym i dobrowolnym podlega przedsiębiorca. Uczniowie dowiedzieli się również o obowiązkach rozliczeniowych i płatniczych wobec ZUS, które mają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz kiedy początkujący przedsiębiorca opłaca składki na preferencyjnych zasadach. Pani Iwona Jacucha wyjaśniła również, co to jest profil zaufany i ePUAP. Zaprezentowała film edukacyjny na temat wiedzy Polaków co do ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III Tc i III Ta.

Własna firma. Pan Jan Pirogowicz, właściciel firmy "Usługi projektowe inż. Jan Pirogowicz" opowiedział młodzieży jak założył własną firmę. Mówił o jej zarejestrowaniu, współpracy z urzędami i o tym, co było dla Niego inspiracją. Wymieniał plusy i minusy prowadzenia własnej działalności. Zachęcał uczniów do zakładania własnego biznesu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy II a i III Ta.

Rzecznik Konsumenta – Pani Barbara Matyka zaprezentowała młodzieży zagadnienia związane z umowami konsumenckimi. Zapoznała uczniów z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Na konkretnych przykładach wyjaśniła, jakie są możliwości i okoliczności odstąpienia od umowy, jak ważne jest dokładne przeczytanie umowy przed jej podpisaniem, powołując się przy tym na przykłady z własnego doświadczenia. Na zakończenie pani rzecznik przekazała informacje dotyczące bezpłatnego poradnictwa prawnego realizowanego przez Powiat Hrubieszowski. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas I Tc i II Tc.

Finanse. Pan Jerzy Tudryn z Urzędu Skarbowego przedstawił podział form płacenia podatku dochodowego: na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową, szczegółowo je omawiając. Wybór sposobu opodatkowania zależy od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i jej wielkości. Poinformował też o odliczeniach i ulgach po spełnieniu określonych warunków, które są ustalane oddzielnie na każdy rok. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas III Tc i IV Td.

Własna firma. Pan Tomasz Sulewski, współwłaściciel przedsiębiorstwa "Browar Sulewski", która zajmuje się produkcją piwa, działalnością restauracyjną, organizacją przyjęć oraz świadczy usługi hotelowe, zapoznał uczniów z historią i rozwojem firmy oraz z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw. Pan Tomasz Sulewski opowiadał też o obowiązkach i trudnościach pojawiających się na rynku z jakimi musi się zmierzyć osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo. Uczniowie, jako przyszli przedsiębiorcy i pracownicy, mieli możliwość poznania przedsiębiorstwa z punktu widzenia właściciela i pracownika. Browar Sulewski odwiedzili uczniowie klas II Tb i III Tc.

Akcję w szkole koordynowały: Ewa Krasińska i Urszula Grądz - nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, przy wsparciu Joanny Wawrzaszek i Grzegorza Frączka - nauczycieli zajęć praktycznych. Organizatorzy dziękują wszystkim firmom, instytucjom i ich przedstawicielom biorącym udział w ŚTP za zaangażowanie, życzliwość, wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

Ucząc przez działanie, oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzania wiedzy, rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtujemy aktywny stosunek do życia.

Ewa Krasińska
21.11.2017

LUBLIN - MIASTO INSPIRACJI

Młodzież naszej szkoły poznawała historię współczesną, akademickie media, uczestniczyła w ćwiczeniach aktorskich i spektaklu - wszystko to podczas wycieczki do Lublina, którą zorganizowano 10 listopada br.

Więcej/Mniej
Ku pamięci i ku przestrodze

Pierwszym miejscem naszej podróży było Muzeum na Majdanku. "Majdanek funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. Więźniowie, którzy tu trafili pochodzili prawie z 30 państw. Dominowali obywatele Polski, Związku Radzieckiego oraz Czechosłowacji. Poza Żydami i Polakami najliczniejszymi grupami narodowościowymi byli Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Spośród prawdopodobnie 150 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez Majdanek, według najnowszych ustaleń życie straciło blisko 80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów. Dla zatarcia śladów zbrodni zwłoki pomordowanych i zmarłych palono na stosach spaleniskowych i w krematorium" - czytamy na stronie internetowej Muzeum.


Ci, którzy to zrobili nie byli ludźmi – powiedziała jedna z uczennic. To miejsce bardzo szczególne, które sprzyja głębszej refleksji.

Radio, telewizja, pasja – Inkubator Artystyczny

Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Inkubatorze Artystycznym UMCS. Do dyspozycji studentów, głównie dziennikarstwa, pozostają: sala widowiskowa, studia radiowe i telewizyjne oraz pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. To właśnie oni uczą się tu zasad edycji i montażu materiałów audio i wideo.


Z tym miejscem zapoznawał nas Pan Maciej Lachowicz - notabene - dawny absolwent naszej szkoły, a obecnie jeden z producentów. Inkubator pozwala na nagrywanie programów, ale też nadawanie ich "na żywo". Z usług multimedialnych Inkubatora korzysta wiele stacji telewizyjnych, w tym TVP. Tu można zorganizować też koncerty i inne programy artystyczne z udziałem publiczności. Sala widowiskowa pełni również funkcję kina 3D. Tutaj funkcjonuje Akademickie Radio Centrum w którym pierwsze kroki stawiało wielu znanych obecnie dziennikarzy. "Oprócz nowoczesnego sprzętu bardzo ważna jest pasja i chęć poświęcenia swojego czasu właśnie na rzecz własnego rozwoju" - zapewniał nasz przewodnik.

"Nie możemy dać Wam talentu..."

Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z Panem Jerzym Turowiczem - aktorem, reżyserem , pedagogiem teatralnym i założycielem Akademii Teatralno - Wokalnej, który pochodzi z Hrubieszowa oraz Panią Magdą Stec - animatorem kultury, instruktorem i aktorką.


Założyciel akademii przygotował wiele spektakli, które z powodzeniem grane są do dzisiaj. Widzowie znają też Pana Turowicza z ról w serialu "Policjanci" czy "Graczykowie". Akademia Teatralno - Wokalna Jerzego Turowicza w Lublinie umożliwia kształcenie w zakresie sztuki aktorskiej i wokalnej. "Nie możemy dać Wam talentu, ale pomożemy rozwinąć Wam ten, który macie" – to dewiza akademii. Byliśmy świadkami intensywnych ćwiczeń jeden z grup, sami również mogliśmy spróbować swoich sił na scenie. Młodzież usłyszała wiele cennych rad, jak rozwijać swój talent, cechy charakteru i osobowość. To właśnie scena pozwala na rozwijanie zwłaszcza emocji i kreatywności. Otwiera zupełnie inny, magiczny świat.

"Sen nocy letniej" w Teatrze Osterwy

Teatr to miejsce szczególne, które przenosi widza w inny wymiar. Gra aktorska, interpretacja tekstu, muzyka, scenografia, światło czynią świat przedstawiony wyraźniejszym i esencjonalnym. Czasem sztuka teatralna służy refleksji nad światem realnym i kondycją człowieka, a czasem po prostu poprawia nastój. Mieliśmy okazję, jako widzowie, uczestniczyć w spektaklu "Sen nocy letniej" wystawianej w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Małgorzata Gnot w swojej recenzji napisała: "William Szekspir prawie cztery wieki temu odkrył, że komizm i tragizm to dwie strony tej samej monety, którą rzuca nam przekorny los. Tą prawdą podszyte są jego najlepsze sztuki. Sen nocy letniej - jego najbardziej popularna komedia, skrząca się dowcipem, piętrząca przezabawne sytuacje, prowokująca nas do szczerego śmiechu - ma pod powierzchnią nieokiełznanej fantazji i fanfaronady rys egzystencjalnego smutku. Refleksję nad przemijaniem, utratą, niespełnieniem". Największy entuzjazm młodzieży wzbudziła komiczna postać Stolarza ("Lwa"), którego odgrywał Pan Tomasz Bielawiec. Po spektaklu mieliśmy możliwość spotkania się i rozmowy z Panem Przemysławem Stippą - aktorem Teatru Narodowego w Warszawie, który wcielił się w rolę Puka.

Nie bez powodu Lublin określa się miastem inspiracji. O bezpieczny transport zadbał PKS Hrubieszów. Organizatorem wyjazdu był Daniel Buchowiecki, a opiekunami młodzieży - Maria Kawalec i Alicja Ryszkiewicz.

Daniel Buchowiecki
14.11.2017

WYBIERAM WYBORY

9 listopada odbył się szkolny etap II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Wybieram Wybory". Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

W konkursie wzięli udział: Maria Zalewska z klasy II tc oraz Adam Amerla i Mikołaj Papierz z klasy I td.

Barbara Pilarczyk
14.11.2017

XXII EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

7 listopada 2017r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do XXII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

Wzięło w nich udział 30 uczniów klas o profilu gastronomicznym. Jej celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbędzie się 12 stycznia 2018r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, zakwalifikowali się: Karolina Maciejewska - klasa III tb - technik żywienia i usług gastronomicznych i Michał Momot - klasa IV tb - technik żywienia i usług gastronomicznych.

Koordynacją szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zajmowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych - Magdalena Jędruszczak i Joanna Janicka.

Magdalena Jędruszczak
10.11.2017

PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI

Nowe doświadczenia zawodowe, poznawanie języka i kultury malowniczej Grecji, czyli praktyki zawodowe poza granicami Polski - to nowa forma kształcenia, z której korzysta już Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

W dniach od 9 do 29 października 2017 r. uczniowie klasy III ta - technik pojazdów samochodowych i III td - technik informatyk w ramach projektu Erasmus + "Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu" odbywali trzytygodniowe praktyki zawodowe w Grecji.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych brali udział w zajęciach praktycznych w serwisach: Citroena, Peugeota i Toyoty. Jako praktykanci uczyli się m.in.: diagnostyki komputerowej, mechaniki pojazdów samochodowych oraz naprawy i sporządzania kosztorysów wykonywanych usług.

Przyszli informatycy podczas odbywania praktyk aktywnie uczestniczyli w zajęciach, których celem było pogłębianie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu: programowania w językach HTML i CSS, projektowania stron internetowych, instalowania oprogramowania oraz sterowników i tworzenia baz danych, kopi zapasowych oraz odzyskiwania danych. W czasie wizyty w serwisie komputerowym demontowali i naprawiali uszkodzony sprzęt komputerowy, zapoznali się z oprogramowaniem diagnostycznym i monitorującym oraz kodami błędów uruchamiania. Sporządzali także kosztorysy napraw sprzętu komputerowego.

Dzięki uczestnictwie w praktykach zawodowych w Grecji nasza młodzież nauczyła się odpowiedzialności i szacunku do pracy, która wymaga dużej odpowiedzialności i dokładności.
Pobyt za granicą związany był nie tylko z ciężką pracą, ale i z odpoczynkiem.

Uczniowie poznali historię, kulturę i atrakcje turystyczne Grecji, która jest kolebką kultury, krajem wielu rozrywek, pięknych plaż i kulinarnych przysmaków, których mieliśmy okazję spróbować. Podczas zwiedzania największe wrażenia wywarły na nas Litohoro, w którym znajduje się Park Narodowy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, starożytny Dion, gdzie poznaliśmy historię największego i jednego z najważniejszych wykopalisk archeologicznych w Grecji, Palios Pantelejmonas, w którym to znajdują się ruiny średniowiecznego zamku, greckie Meteory i jeden z największych i najważniejszych kompleksów klasztorów w Grecji, urokliwa wyspa Skiathos, na którą płynęliśmy statkiem, czy Thessaloniki, gdzie zwiedzaliśmy najważniejsze zabytki drugiego, co do wielkości, miasta w Grecji.

Te trzy tygodnie pobytu w Grecji, oprócz cennych doświadczeń zawodowych, dostarczyły nam niezapomnianych wrażeń i wspomnień.

Aneta Dąbrowska/Robert Pokrywka
07.11.2017

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Flegmatycy są bardziej dokładni, cholerycy lubią wyzwania, a sangwinicy dobrze sobie radzą w pracy z ludźmi.

Więcej/Mniej

O tym, jak ważne jest to, aby mieć świadomość, jaki typ osobowości reprezentujemy i jaki może mieć to wpływ na karierę zawodową, przekonywała uczniów klasy IVte Pani Malwina Filańska-Marcych - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie. Jeśli temperament będzie sprzeczny z podjętą pracą, narażamy się na frustrację, stres i wypalenie zawodowe.

Kolejny temat realizowany w klasie Itc dotyczył motywacji, czyli stanu gotowości do podjęcia działań, które z pewnych względów są dla nas istotne. To dzięki m.in. motywacji osiągamy upragniony cel i sukces. Bywa, że ludzie obierają sobie zbyt duży życiowy cel i nie podejmują żadnego działania, bo ten ich przerasta. Dobrym wyjściem okazuje się stopniowe wprowadzanie niewielkich zmian. Zajęcia z doradcą zawodowym zrealizowano w ramach godzin z wychowawcą.

Daniel Buchowiecki
06.11.2017

BYLI W CZĘSTOCHOWIE

W ubiegły czwartek, w godzinach porannych klasy maturalne wyruszyły na pielgrzymi szlak. Piękna, słoneczna aura pozwalała podziwiać widoki zamku w Niedzicy. Okazała budowla została wzniesiona w średniowieczu nad Jeziorem Czorsztyńskim. Na zamku widzieliśmy miejsce, gdzie według legendy był uwięziony Janosik. Po południu odwiedziliśmy uroczy zakątek Wąwozu Homole. Tam szliśmy 800 - metrową trasą i podziwialiśmy przyrodniczą atrakcję Pienin.

Więcej/Mniej

Potem przybyliśmy do Szczawnicy. Jest to znane miejsce uzdrowiskowe w Polsce. Leczy się tam choroby układu oddechowego. Ośrodek ten znany jest z występowania naturalnych leczniczych wód. Następnym etapem naszego pielgrzymowania był nocleg i obiadokolacja w Kacwinie.

Po śniadaniu w piątek wyruszyliśmy do Zakopanego. W deszczu szliśmy nad Morskie Oko. Pomimo niesprzyjającej pogody, widzieliśmy majestatyczne góry już pokryte śniegiem.

Po zakończeniu pieszej wędrówki pojechaliśmy do Zakopanego. Tam kolejką wjechaliśmy na Gubałówkę. Potem były krótkie zakupy na Krupówkach i czas powrotu na obiadokolację do Kacwina.

Ostatni dzień naszego wyjazdu rozpoczęliśmy od zwiedzania obozu Birkenau. Podczas wspólnego marszu mogliśmy wyobrazić sobie, jak wielką traumę przeżyli ci, którzy byli w tym niemieckim obozie koncentracyjnym.

Następnie udaliśmy się do Częstochowy. Główne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński. W homilii uświadamiał młodzieży, że każdy z nich ma talent, który trzeba odkryć i rozwijać, w czym pomoże najlepszy przyjaciel - Jezus. Po mszy była przerwa na spożycie ciepłego posiłku. Następnym punktem było uczestniczenie w drodze krzyżowej. Ze względu na złą pogodę, odbyła się ona w kościele. Przed cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny odśpiewaliśmy akatyst ku czci Jasnogórskiej Bogurodzicy połączony z odmawianiem różańca. Zwieńczeniem uroczystości był Apel Jasnogórski. Zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do domu.

W pielgrzymce uczestniczyła młodzież z klas: IV tb, IV tc, IV td i IV te.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Stanisław Jastrzębski, Barbara Żeromska i Zofia Szwiec.

Dziękujemy Panu Lucjanowi Fabrowskiemu za zorganizowanie wyjazdu, a kierowcy - Panu Tomaszowi z firmy Transway - za bardzo dobrą i bezpieczną jazdę.

Zofia Szwiec
05.11.2017

OPOWIADALI O KSIĄŻKACH...

25 października 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej Filia w Hrubieszowie odbył się pierwszy etap regionalnego konkursu czytelniczego "Booktalking, czyli gawęda o książce..."

Więcej/Mniej

Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Tomaszewska, Emilia Kozak i Jakub Fedaczyński.

Podobne konkursy odbyły się też w filiach bibliotek w Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim.

Komisja konkursowa przesłuchała łącznie 69 osób. Naszej młodzieży dziękujemy za udział w konkursie.

Daniel Buchowiecki/ Foto: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie
04.11.2017

ZAPOBIEGAMY NIEBEZPIECZEŃSTWOM I PROBLEMOM

Za nami "Szkolne Dni Profilaktyki", które już na stałe wpisały się kalendarz szkolnych działań realizowanych przez wychowawców z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Ich celem jest szeroko pojęta profilaktyka i promocja zdrowia. Staramy się, aby nasze działania profilaktyczne odpowiadały na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w życiu młodych ludzi.

Młodzież z klas: I a, Ib, I ta, I tb, I tc, I td i II ta uczestniczyła w prelekcjach przygotowanych przez specjalistów, którzy współpracują z naszą szkoła. Brała także udział w II Forum Profilaktycznym przygotowanym przez Świetlicę Środowiskową "Dziupla Artystyczna" Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Podczas spotkań ze specjalistami zrealizowano następujące tematy "Cyberprzemoc" - prelekcja Pani Joanny Raczyńskiej - nauczyciela bibliotekarza z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie, "Konsekwencje łamania prawa" - zajęcia z Panią Edytą Krystkowiak - rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie , "Żyć bez sztucznych rajów" - prelekcja Pani Elżbiety Rafalskiej i Pani Aleksandry Kopczyńskiej - nauczycieli bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie , "Profilaktyka raka szyjki macicy" - spotkanie z Panią Ewą Kuźmińską - pracownikiem "Poradni K" SP ZOZ w Hrubieszowie, "Profilaktyka zdrowia wśród młodzieży” spotkanie z Panią Teresą Futymą - naczelną pielęgniarek i położnych SP ZOZ w Hrubieszowie i Panią Stanisławą Aranowską - Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Amazonek w Hrubieszowie, "Stop uzależnieniom" - zajęcia z Panią Joanną Szymańską - pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Uczniowie wysłuchali także audycji radiowej "Jak ustrzec się grypy?" przygotowanej przez Panią Lucynę Kasprzak – pielęgniarkę szkolną.

W ramach II Forum Profilaktycznego młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych i spektaklu "Zamknięta spirala" oraz wykładzie Pana Piotr Pitruszy - psychologa i psychoterapeuty.

"Szkolne Dni Profilaktyki" przygotowali: pielęgniarka szkolna - Pani Lucyna Kasprzak, pedagog - Pani Alina Tyszkiewicz, nauczyciele bibliotekarze - Pani Dorota Bartko i Joanna Błaszczuk oraz Zespół Wychowawców Klasowych.

Zespół Wychowawców Klasowych
03.11.2017

CZŁOWIEK Z PASJĄ

Młodzież naszej szkoły odwiedził dziś Piotr Waleczko - absolwent Policealnego Studium Informatycznego (Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie), zwycięzca 38. Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, który to pasjonuje się robotyką, elektroniką i programowaniem.

Więcej/Mniej

Nasz gość opowiadał m.in. o swojej pracy, planach na przyszłość, a także prezentował swoje konkursowe roboty (Mietek I i Mietek II), które omijają przeszkody dzięki mikrokontrolerowi i sztucznej sieć neuronowej. Piotr hołduje zasadzie: "nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko czas, po którym się poddajemy".

Piotr Waleczko pracuje jak elektronik, naprawia sprzęt komputerowy i RTV, a "po godzinach" rozwija swoje zainteresowania. Obecnie projektuje inteligentny sterownik C.O. W wolnym czasie, prócz tego, który poświęca rodzinie, chciałby prowadzić "KLUB" dla osób zainteresowanych elektroniką i programowaniem https://www.facebook.com/Robotyka-elektronika-programowani…/.

Już wkrótce kolejne spotkanie dla uczniów zainteresowanych robotyką.

Daniel Buchowiecki
31.10.2017

MATEMATYKA DLA TECHNIKA

25 października 2017 r. w naszej szkole, już po raz kolejny, odbył się szkolny etap konkursu "Matematyka w Technice dla Technika".

Więcej/Mniej

Jednym z celów konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami mogli być uczniowie klas maturalnych technicznych szkół ponadgimnazjalnych z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło sześcioro uczniów: pięciu z klasy IVtd i jedna uczennica z klasy IVtb.

Najlepszy wynik uzyskali: Marcin Szkałuba i Kacper Berliński - obaj z klasy IVtd. Wezmą oni udział w II etapie konkursu, który odbędzie się w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. Laureat III etapu uzyska indeks Politechniki Lubelskiej. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej. Koordynacją przedsięwzięcia zajmowali się nauczyciele matematyki - Maria Kawalec i Lucyna Zielińska.

Maria Kawalec
30.10.2017

ZDOBYWALI DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE W GRECJI

Po 3 tygodniach spędzonych w Grecji, zmęczeni, ale zadowoleni oraz pełni pozytywnych doświadczeń i wrażeń wracamy do kraju. Prawdopodobnie już jutro, około południa, będziemy w Polsce. W mijającym tygodniu odwiedziliśmy grecką szkołę zawodową i urokliwe Thessaloniki. Uczestniczyliśmy także w zawodach sportowych, karaoke oraz wieczorze pożegnalnym.

Więcej/Mniej

Udział w praktykach zawodowych, nie ograniczał się tylko do pracy i nauki. Program praktyk zakładał również poznanie atrakcji turystycznych, kultury, tradycji oraz historii regionu.

Udział w stażu zagranicznym podniósł wiedzę oraz umiejętności zawodowe uczniów, dostosowując je do wymagań współczesnego rynku pracy, wzmacniając tym samym ich szanse na zatrudnienie w Polsce oraz za granicą.

Aneta Dąbrowska/Robert Pokrywka
29.10.2017

GRATULUJEMY NAGRODY I WYRÓŻNIENIA!

Miejska Biblioteka Publiczna przy wsparciu Burmistrza Miasta Hrubieszowa już po raz XVI zorganizowała Konkurs Recytatorski "Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie". 

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowały trzy uczennice. Jedną z nagrodzonych została Emilia Tomaszewska (klasa ITc). Wyróżnienie zdobyła także Wiktoria Rozwadowska (klasa ITc). Konkurs odbył się 24 października 2017 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury. Naszym recytatorkom serdecznie gratulujemy!

Daniel Buchowiecki/Foto: Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
27.10.2017

CENNY DAR

Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej przy Nadbużańskim Oddziale Straży w Chełmie pragnie zaprosić społeczność uczniowską oraz grono pedagogiczne do udziału w Mundurowej Akcji Poboru Krwi z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 10 listopada 2017 r., w godzinach 9:00 - 14:00 w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56.

Redakcja
27.10.2017

CZYTAMY SCHULZA

W ramach projektu "Tydzień z Książką" oraz w związku z 75 rocznicą tragicznej śmierci Brunona Schulza proponujemy spotkanie z twórczością oryginalnego pisarza.

Więcej/Mniej

Zapraszamy uczniów (szczególnie maturzystów) i nauczycieli na krótki film o artyście, wystawę jego prozy i grafiki, a przede wszystkim na głośne czytanie "Sklepów cynamonowych".

Mamy nadzieję, że podróż do mitycznego świata Schulza pomoże nam "odczarować", powszechnie uznaną za trudną, twórczość artysty.

Zapraszamy do międzywojennego Drohobycza, labiryntu ulicy Krokodyli i zakamarków domu pisarza. Spójrzmy na świat oczyma dziecka.

Spotkajmy się w świecie Schulza w dniach od 6 do 10 listopada w czytelni biblioteki szkolnej.

Zapraszamy!

Organizatorzy
26.10.2017

ZA NAMI WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Jaki aparat fotograficzny wybrać, aby nasze zdjęcia zachwycały? Czym jest czułość ISO? Na czym polega "reguła złotego podziału"? Między innymi na te pytania otrzymali odpowiedzi uczestnicy Warsztatów Fotograficznych, które dla zainteresowanych uczniów zorganizowano w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Nasz gość - Paweł Buchowiecki, który zawodowo zajmuje się fotografią ślubną i artystyczną, starał się przybliżyć tajniki sztuki, jaką niewątpliwie jest fotografia. Po części teoretycznej, omówieniu prezentacji i dyskusji dotyczącej sprzętu oraz technik, grupa udała się w plener, aby wykonać kilka zdjęć. Pawłowi, którego prace można znaleźć tutaj: https://pbfoto.pl dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą.

Daniel Buchowiecki
24.10.2017

PRACA, NAUKA I RELAKS W GRECJI

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie udali się do Grecji, gdzie w ramach projektu "Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu" odbywają praktyki zawodowe. Uczestniczą w nim uczniowie klas trzecich technikum, kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych.

Więcej/Mniej

"Minął już drugi tydzień pobytu w Grecji. Młodzież dalej realizuje plan praktyk zawodowych. Mechanicy odwiedzili serwisy - wulkanizacyjny oraz maszyn i ciągników rolniczych, a informatycy sklep i serwis komputerowy, w którym mieli okazję samodzielnie zdemontować układ, zdiagnozować usterkę i naprawić sprzęt komputerowy.

Dość ciekawym doświadczeniem dla tej grupy uczniów stało się stworzenie strony internetowej hotelu, w którym przebywamy. Nasz pobyt w Grecji to nie tylko praca, ale i sporo atrakcji kulturalnych. Za nami nauka greckiego tańca ludowego-zorby, wieczorek grecki połączony z dyskoteką integracyjną oraz rejs na wyspę Skiathos w towarzystwie delfinów, a także wycieczka na stare Platamonas" - relacjonują opiekunowie grupy - Aneta Dąbrowska i Robert Pokrywka.

Nauka połączona z odpoczynkiem w tak pięknym miejscu to chyba idealne rozwiązanie, którego - zwłaszcza z powodu deszczowej aury w Polsce - zazdrościmy naszej grupie.

Pozdrawiamy i życzymy pozytywnych wrażeń!

Projekt realizowany jest ze środków unijnego programu Erasmus+.

Daniel Buchowiecki
23.10.2017

STOP UŻYWKOM

Powszechnie wiadomo, że człowiek może uzależnić się nie tylko od alkoholu, ale także od wielu innych substancji psychoaktywnych. Właśnie one, poprzez swoje działanie na organizm człowieka, powodują zmiany w jego samopoczuciu, a także zmieniony odbiór rzeczywistości.

Więcej/Mniej

O rodzajach substancji psychoaktywnych, mechanizmie uzależnienia się i konsekwencjach mówiła - podczas spotkania z uczniami klasy II ta - Pani Joanna Szymańska - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

Dzięki alkogoglom, czyli specjalnym okularom, można było przekonać się, jak postrzega świat osoba, która jest pod wpływem alkoholu. Spotkanie odbyło się 20 października w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki. Za pomoc w organizacji zajęć dziękujemy Pani Lucynie Kasprzak - higienistce szkolnej.

Daniel Buchowiecki
21.10.2017

INTEGRACJA

Październik to kolejny miesiąc działań Caritas.Tym razem odwiedziliśmy podopiecznych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie. Celem spotkania było kształtowanie u wolontariuszy postawy szacunku dla innych oraz ukazywanie sensu służby bezinteresowności w działaniach solidarnościowych, poświęcenie czasu dla innych osób i dostrzeganie ich potrzeb.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy pysznych wypiekach i gorącej herbacie.

Barbara Żeromska
20.10.2017

STOP CYBERPRZEMOCY!

6 października br. uczniowie klas pierwszych, w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki, uczestniczyli w zajęciach pt. "Cyberprzemoc".

Więcej/Mniej

Celem zajęć było uwrażliwienie uczniów na specyfikę problemu, wyposażenie w wiedzę pozwalającą chronić się przed agresją elektroniczną oraz zwrócenie uwagi uczniów na ich własne zachowania mogące prowadzić do cyberprzemocy. Uczniowie poznali narzędzia agresji w Internecie oraz takie formy niebezpieczeństw jak m. in. : stalking, trollowanie, czy flaming.

Młodzież zapoznała się z netetykietą, czyli zasadami zachowania się w sieci oraz wspólnie z prowadzącą stworzyła listę możliwych reakcji w sytuacji spotkania się z hejtami i innymi formami przemocy. Przedstawiony został także aspekt prawny przemocy w świecie wirtualnym.

Na zakończenie, uczestnicy spotkania otrzymali wiele cennych wskazówek do kogo zwrócić się o pomoc i gdzie szukać wsparcia w przypadku problemów związanych z bezpieczeństwem w Internecie.

Info i foto: Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie
20.10.2017

ŻYĆ BEZ SZTUCZNYCH RAJÓW

Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie człowieka w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej. Włączając się w "Szkolny Tydzień Profilaktyki" w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, przeprowadzili warsztaty biblioterapeutyczne na temat uzależnień dla uczniów klas pierwszych.

Więcej/Mniej

Zajęcia pt. "Żyć bez sztucznych rajów" odbyły się 13 października 2017 r.

Podczas warsztatów uczniowie dyskutowali o tym, w jaki sposób powstaje uzależnienie i kiedy przekracza się niebezpieczną granicę.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom wpływu środków uzależniających na życie człowieka, przygotowanie do świadomych wyborów dotyczących własnego zdrowia oraz kształtowanie odpowiedzialności za swoje życie.

Info i foto: Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie
17.10.2017

WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATCH FOTOGRAFICZNYCH!

Lubimy rozwijać Wasze zainteresowania! Już w najbliższy poniedziałek, 23 października, odbędą się "Szkolne Warsztaty Fotograficzne". Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły i interesuje Cię ten rodzaj sztuki, zgłoś swoją chęć udziału poprzez naszą stronę na Facebooku.

Daniel Buchowiecki
17.10.2017

MATEMATYKA DLA TECHNIKA

Uczniów klas maturalnych zapraszamy do udziału w Konkursie Matematycznym "MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA", którego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską.

Więcej/Mniej

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych.
Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.

Wezmą w nim udział uczniowie z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

I etap odbędzie się już 25 października 2017 roku o godz 9:00. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, zgłoś się do swojego nauczyciela matematyki.

Maria Kawalec
17.10.2017

WIEDZĄ WIĘCEJ O RAKU

Na temat "Profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy" mówiła Pani Ewa Kuźmińska - magister pielęgniarstwa i pracownik "Poradni K" SP ZOZ w Hrubieszowie, która 16 października spotkała się z dziewczętami z klas pierwszych. Prelekcję zrealizowano w ramach "Szkolnych Dni Profilaktyki".

Daniel Buchowiecki
16.10.2017

PRACA I ODPOCZYNEK W GRECJI

Minął pierwszy tydzień praktyk zawodowych w Grecji, które odbywają tu nasi uczniowie. Każdy dzień to praca, nowa przygoda, ale i nowe wyzwanie.

Więcej/Mniej

Młodzież z klasy III Ta (technik mechanik) aktywnie uczestniczy w zajęciach, które realizowane są w greckich warsztatach mechanicznych Citroena i Peugeota.

Klasa III Td (technik informatyk) poznaje zaś tajniki programowania i języka HTML 5 i CSS3.

Po dniu praktyk wszyscy odpoczywają na świeżym powietrzu, opalają się, grają w piłkę plażową i kąpią się w ciepłym jeszcze, o tej porze roku, Morzu Egejskim. W weekend uczestniczyliśmy w wycieczce, podczas której młodzież poznawała uroki, kulturę i historię Grecji.

Aneta Dąbrowska/Robert Pokrywka
16.10.2017

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ...

12 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w II Forum Profilaktycznym zorganizowanym w Hrubieszowskim Domu Kultury. Dyskutowano na temat stresu, który występuje w sytuacjach trudnych. Mówimy np. o strachu i stresie przed sprawdzianem lub starchu przed krytyką. Zjawisko stresu nie zawsze jest złe, może mobilizować oraz napędzać nas do działania. Może być również negatywnym bodźcem dla organizmu i wpływać niekorzystnie na człowieka. Sposobem na stres jest aktywność fizyczna.

Więcej/Mniej

W drugiej części spotkania mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie teatru Quatro. Spektakl ukazywał skutki nadużywania alkoholu i narkotyków. Obrazował, w jaki sposób osoby uzależnione ranią bliskich.

Milena Garncarz
16.10.2017

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i uśmiechu, aby podejmowany trud był dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Redakcja
14.10.2017

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

Nauczają, wychowują, kształtują charaktery swoich podopiecznych, służą radą i pomocą. Chyba każdy miał w swoim życiu nauczyciela lub wychowawcę, którego pamięta do dzisiaj, a Oni - mimo trudów dnia codziennego i niełatwej pracy, lubią ją i cenią. Właśnie obchodzimy kolejny Dzień Edukacji Narodowej.

Więcej/Mniej

W Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie dzień ten uczczono 13 października 2017r., uroczystą akademią, na którą zaproszeni zostali również emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji. Serdeczne życzenia złożyli także goście, którzy odwiedzili naszą szkołę, a byli to: Pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Pan Stanisław Sitarz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Pani Elżbieta Raczyńska - Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców.

Pan Marek Kozielewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym naszej placówki.

Podczas uroczystości oficjalnie pożegnano odchodzącą na emeryturę Panią Alinę Tyszkiewicz - pedagoga szkolnego. Nasza pedagog słynęła z cierpliwości, spokoju i serdeczności wobec uczniów. Dzięki swojemu optymizmowi i humorowi potrafiła rozwiązać niejeden problem z jakim spotkała się podczas długoletniej pracy w szkole.

Młodzież naszej szkoły zaprezentowała montaż słowno - muzyczny, który w zabawny sposób przedstawiał dzień z życia belfra. Piosenki zaśpiewały: Dominika Rębacz, Kinga Kwiatkowska i Kamila Łazorczyk. W scence kabaretowej wystąpili: Emilia Tomaszewska, Wiktoria Rozwadowska, Jakub Skrzyński, Kajetan Malinowski, Piotr Buchajczuk, a o nagłośnienie zadbał Adrian Kulas. W przygotowaniach akademii uczestniczyli też nauczyciele: Anna Olko, Zofia Szwiec, Joanna Błaszczuk, Barbara Żeromska, Katarzyna Skawińska, Joanna Kornicka, Daniel Buchowiecki i Krzysztof Mazur.

Słodki poczęstunek, który był uwieńczeniem uroczystości, przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych: Ewą Szeweńko, Justyną Chwedczuk, Anną Wiśniewską, Anną Gałką, Moniką Ciesielczuk i Joanną Wawrzaszek.

Daniel Buchowiecki
13.10.2017

POLICJANCI SPOTKALI SIĘ Z MŁODZIEŻĄ

Dzisiaj hrubieszowscy policjanci udali się na spotkanie do Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, aby porozmawiać z młodzieżą na temat bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się w dwóch klasach pierwszych. Omówiono tematykę nałogów, patologii, agresji w szkołach oraz innych zagrożeń, jakie mogą spotkać młodego człowieka na terenie szkoły lub też poza nią.

Więcej/Mniej

Policjanci przedstawili uczniom także wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji. Omówiono również zagrożenia, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w swoim codziennym życiu.

Takie spotkania mają także na celu rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie takich niebezpieczeństw, a także zapoznanie młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

KPP Hrubieszów (EK)/ AR
12.10.2017

NASI JUŻ W GRECJI...

"Podróż przebiegała bez zakłóceń, jednak była bardzo wyczerpująca. Przejechaliśmy łącznie 5 granic. Na miejsce dotarliśmy późnym wieczorem. Dzisiejszy dzień to czas odpoczynku na świeżym powietrzu. Spacerowaliśmy po plaży, kapaliśmy się w ciepłym jeszcze morzu, odbyły się rozgrywki w piłkę siatkową i nożną. Zapoznaliśmy się także z regulaminem obowiązującym na terenie hotelu i w miejscach praktyk" - relacjonuje jeden z opiekunów młodzieży - Aneta Dąbrowska.

Więcej/Mniej

Zazdrościmy tej pogody, bo u nas zimno i mokro!

Redakcja
12.10.2017

NASZ ABSOLWENT - DR INŻ. SEBASTIAN GNAPOWSKI

O nauce w naszym technikum, studiach, pasji, pracy w Japonii i planowaniu własnego rozwoju opowiadał dr inż. Sebastian Gnapowski, który 11 października spotkał się z klasą II Td (technik informatyk). Nasz gość podkreślał, że odpowiednie nastawienie, zapał i czas poświęcony na naukę zaprocentował w przyszłości, co udowadnia, jak wiele zależy od nas samych i naszej motywacji. To między innymi systematyczna nauka pozwala osiągnąć oczekiwany komfort życia.

Więcej/Mniej

Wspomniał o tym, że jego marzeniem było pozostanie specjalistą w dziedzinie systemu plazmy. Prelegent zwrócił również uwagę na różnice między szkolnictwem w Polsce i Japonii, zauważył, że w kraju kwitnącej wiśni łatwiej jest się rozwinąć.

Spotkanie zmotywowało nas do refleksji na temat wartości edukacji, pracy i pasji.

Krzysztof Gałan (klasa IITd)
12.10.2017

WYJECHALI NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO GRECJI

Nauka zawodu za granicą połączona z odpoczynkiem i do tego "kieszonkowe" dla każdego ucznia? Czy to możliwe? Jak najbardziej! Grupa 30 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wyjechała właśnie do Grecji, by zdobywać nowe doświadczenie zawodowe i poznawać kulturę kraju.

Więcej/Mniej

W ramach projektu "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu", który organizowany jest ze środków unijnego programu Erasmus+, aż 30 uczniów naszej szkoły oraz 2 nauczycieli - opiekunów, 8 października 2017 r., wyjechało do Nea Mesagkali (Riwiera Olimpijska nad Morzem Egejskim - Grecja) na 3 - tygodniową praktykę zawodową. Wygodnym autokarem pokonają trasę: Hrubieszów - Rzeszów - Koszyce - Budapeszt - Nowy Sad - Belgrad - Skopje - Nea Mesagkala - łącznie 1700 km. Po przyjeździe na miejsce, zostaną zakwaterowani w hotelu Golden Sun.

W trakcie pobytu, oprócz realizacji programu praktyki, będą odpoczywali, zwiedzali Grecję, będą uczestniczyli w zajęciach kulturalno-sportowych, będą poznawali rówieśników z innych krajów i nawiązywali przyjaźnie. Oprócz pełnego wyżywienia, napojów, wszelkiej niezbędnej opieki i pomocy - dodatkowo, na drobne wydatki, otrzymają tzw. "kieszonkowe".

Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy zostali ubezpieczeni w zakresie ewentualnego leczenia za granicą, pomocy w podróży, od NNW oraz w ramach OC. Dodatkowo, szkoła pomogła każdemu uczestnikowi uzyskać tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Grupa wróci do Hrubieszowa 30 października.

Życzymy szczęśliwej i bezpiecznej podróży oraz udanego pobytu w Grecji.

Redakcja
09.10.2017

DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

W dniach 9-10 września 2017r. odbył się w Łodzi Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas. Hasłem spotkania było "Światło. Follow It!". Był to czas dziękczynienia za podejmowane wspólnie działania charytatywne Caritas oraz czas integracji młodych wolontariuszy. W tym wydarzeniu brał udział i jednocześnie reprezentował naszą szkołę - Patryk Hołdaś uczeń klasy III a.

Więcej/Mniej

Także we wrześniu, uczennice klasy IVtc - Patrycja Dawid i Izabela Kudełka, brały udział w akcji "Tornister Pełen Uśmiechów", której celem było przygotowaniu tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin.

Barbara Żeromska
09.10.2017

STOP CYBERPRZEMOCY!

6 października uczennice z klas I w ramach "Szkolnego Tygodnia Profilaktyki" spotkały się z Panią Joanną Raczyńską - nauczycielem bibliotekarzem z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Zajęcia dotyczyły coraz powszechniejszego zjawiska, jakim jest cyberprzemoc. Statystyki, które przedstawiła prowadząca, dotyczyły ilości osób zalogowanych w sieci i publikujących na różnych portalach społecznościowych zdjęć i filmików, co czasem w pewien sposób prowokuje do internetowego hejtu i agresji. Nikt jednak nie ma prawa nas nękać czy obrażać - nawet wirtualnie.

Prowadząca opowiedziała, jak radzić sobie z cyberprzemocą, do kogo się zgłosić, gdy zostaniemy jej ofiarami lub świadkami. Zawsze warto szybko zareagować. Wystarczy napisać do osoby, która udostępnia lub komentuje, ażeby usunęła post lub komentarz godzący w czyjeś dobre imię. Można zapytać, jak ona by się czuła, gdyby była wyśmiewana czy "atakowana". Zawsze możemy liczyć na pomoc wychowawcy lub policji, która to podejmie odpowiednie kroki.

Milena Garncarz/ Foto: Sandra Próchniak
09.10.2017

NAPRAWDĘ DUŻE PIENIĄDZE NA ROZWÓJ SZKOŁY!

Szkoła pozyskała właśnie 1 862 364,24 zł na realizację projektu "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy".

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie nieustannie się rozwija, rozumiejąc, że doposażanie warsztatów, pracowni i szkolenia to w dzisiejszych czasach konieczność. Realizacja projektu podniesie efektywność kształcenia, zapewniając nam jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do pracy zawodowej. Pozyskane pieniądze rozwiną branże: mechaniczną, informatyczną, budowlaną i gastronomiczną. Do klasopracowni oraz warsztatów szkolnych zakupione zostaną:

 • Oprogramowanie GASTRO POS+terminal dotykowy POS HT-2212 z Windows
 • Tablice interaktywne
 • Telewizory 50’
 • Laptopy
 • System klimatyzacji Climatronik
 • Stacja do napełniania klimatyzacji
 • Urządzenie do płukania klimatyzacji
 • Samochód 9-osobowy
 • Urządzenie diagnostyczne BOSCH KTS 590
 • Półautomat spawalniczy MIG FANMIG 280-4N MOST
 • Półautomat spawalniczy MIG FANMIG 320-4N MOST
 • Stół szlifierski MF-GRINDER Z KOLK.400V MOST
 • Agregat malarski Titan 460e
 • Agregat tynkarski KALETA 151
 • Rusztowanie elewacyjne 100m2
 • Streamer taśmowy HPE LTO-4
 • Komputer serwer INTEL Dual CPU E5 SC113TQ
 • Zasilacz awaryjny UPS SMT3000RMI2U
 • Witryna chłodnicza DELI COOL III 160l
 • Schładzarko-zamrażarka szokowa VO3-szok
 • Ekspres do kawy

Uczniowie oraz nauczyciele odbędą także bezpłatne szkolenia i otrzymają certyfikaty z zakresu:

 • Spawalnictwa
 • Obsługi wózków jezdniowych i podnośnikowych
 • Prawa jazdy kat.B
 • Pracy na wysokości
 • Montażu rusztowań
 • Montażu stolarki budowlanej
 • Operator suwnic
 • Obsługi kas fiskalnych
 • Administratora baz danych
 • Grafiki komputerowej
 • Administratora sieci komputerowych
 • Nowych trendów w sztuce kulinarnej
 • Diagnostyki układów klimatyzacji
 • Diagnostyki układów wtryskowych ZI i ZS
 • Inżynierii projektowania komputerowego 2D i 3D
 • Kosztorysowania
 • Języka obcego zawodowego

Kolejny etap realizacji projektu będzie polegał na odbyciu praktyk zawodowych w zakładach pracy na terenie powiatu hrubieszowskiego oraz Lublina, po zakończeniu których nasi uczniowie otrzymają wynagrodzenie. Realizacja rozpoczętych właśnie działań zakończy się w czerwcu 2019 roku.

Krzysztof Mazur
03.10.2017

SYSTEMY FARB DEKORACYJNYCH

2 października uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w szkoleniu "Systemy farb dekoracyjnych Decoverni" zorganizowanym przez Market Mrówka w ramach "Poniedziałkowych Porad Mrówki".

Więcej/Mniej

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II B w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z opiekunem.

Uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi technologiami wykonywania powłok dekoracyjnych riflessi i glinka wenecka. Mogli również, pod okiem przedstawiciela firmy Decoverni, w praktyce wypróbować możliwości farb dekoracyjnych.

Jacek Naja
03.10.2017

PRAKTYKI W GRECJI!

Nauka zawodu za granicą połączona z turystyką i poznawaniem języka i kultury malowniczej Grecji? Taka innowacyjna forma kształcenia funkcjonuje już w naszej szkole, ciesząc się ogromną popularnością.

Więcej/Mniej

Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie udadzą się do Grecji, gdzie w ramach projektu "Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu", będą odbywać praktyki zawodowe.

W tym roku w projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas trzecich technikum, kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. W trakcie wyjazdu młodzi ludzie będą odbywać praktykę zawodową w firmach informatycznych oraz serwisach samochodowych, podwyższać własne kwalifikacje zawodowe, poznawać zasady funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw z branży informatycznej i samochodowej oraz podnosić umiejętności związane z posługiwaniem się językami obcymi. Nie bez znaczenia jest też zdobywanie doświadczenia międzykulturowego i poznawanie rówieśników z innych krajów. Uczestnicy będą też zwiedzać grecką Rivierę Olimpijską: Saloniki, Larissę, Meteory, wyspę Skiathos i Olimp, a w wolnym czasie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych i kulturalno – oświatowych.

Grupa 30 osób - 15 uczniów z III ta (technik pojazdów samochodowych) i 15 uczniów z III td (technik informatyk) wraz z opiekunami - wychowawcami i pilotem, wyjadą z Hrubieszowa już 8 października, by przez Słowację - Węgry - Serbię - Macedonię dotrzeć do Nea Masagkala (Grecja), gdzie zostaną zakwaterowani w Hotelu Golden Sun. Do Polski powrócą 30 października.

Uczestniczący w projekcie uczniowie brali udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących jego założeń i przebiegu oraz ukończyli odpowiedni kurs językowy, kulturowy i pedagogiczny. Koordynator projektu, opiekunowie i mentorzy są do dyspozycji uczniów o każdej porze.
Projekt organizowany jest ze środków unijnego programu Erasmus+.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć grupie bezpiecznej podróży i udanego pobytu w tym malowniczym miejscu.

Redakcja
29.09.2017

DIAGNOZA, PROCEDURY I MODELOWANIE...

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica była współorganizatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki. Kadra dydaktyczna tejże uczelni przygotowała dla uczniów wiele ciekawych projektów z różnych dziedzin nauki. Z zaproszenia skorzystali też uczniowie IV klas technikum (technik pojazdów samochodowych i technik mechanik).

Więcej/Mniej

Spośród wielu ciekawych tematów wybraliśmy zajęcia związane m.in. z naszymi kierunkami kształcenia. Młodzież uczestniczyła w zajęciach - Diagnozowanie samochodu - ogólne i szczegółowe, które przygotował dr inż. Zbigniew Kiernicki, wykładzie - Modele i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa - przygotowanym przez płk. Andrzeja Podchorodeckiego i ćwiczeniach - Modelowanie przestrzenne w budowie maszyn, które zrealizował dr inż. Aleksander Nieoczym.

Nasi technicy mieli okazję uzupełnić, a zarazem poszerzyć wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych i praktycznych. Była to też dobra okazja do zastanowienia się, czy po zdanym egzaminie maturalnym warto podjąć naukę na studiach. Opiekunami podczas wyjazdu, który odbył się 27 września 2017 roku byli: Anna Bzdyra, Daniel Buchowiecki, Czesław Mazek.

Daniel Buchowiecki/ Zdjęcia: PWSZ w Zamościu
28.09.2017

PODZIĘKOWANIA DLA PANA ANTONIEGO CZERNIAKA

"Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać" - Antoine de Saint-Exupéry

Więcej/Mniej

Pragniemy z całego serca podziękować Panu Antoniemu Czerniakowi - trenerowi, wspaniałemu człowiekowi i przyjacielowi rodziny, który zainicjował zbiórkę funduszy na operację śp. Andrzeja Greszety.

Dziękujemy także wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc, wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość. Dzięki Wam, jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Rodzina śp. Andrzeja Greszety
25.09.2017

ODSZEDŁ NASZ PRZYJACIEL

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."
 Ks. J. Twardowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 20 września 2017r.
śp.
Andrzeja Greszety
 Nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
trenera podnoszenia ciężarów w MKS Unia Hrubieszów, wspaniałego człowieka
i pedagoga o wielkim sercu, przyjaciela naszego i młodzieży, jednego z nas...
Jego życzliwość wobec innych, pasja oraz wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.
Będzie Nam Go bardzo brakowało.
Cześć JEGO Pamięci!
Żonie, Córce oraz całej Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia

składają

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i rodzice
Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie


KONKURS "CHEMIA NA CO DZIEŃ"

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu "Chemia na co dzień". Mogą w nim wziąć udział trzyosobowe zespoły uczniów z klas drugich technikum. Szczegóły w regulaminie.

Aneta Dąbrowska
20.09.2017

ŚMIECI TO SUROWCE!

Za nami 24. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska. W tym roku przebiegała ona pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce". Jak co roku, w inicjatywie wzięli uczniowie Zespołu Szkół nr 1, którzy w miniony piątek - 15 września wypowiedzieli wojnę śmieciom. "Świat" sprzątała młodzież z klas I b i I Tc oraz opiekunowie: Jacek Naja i Czesław Mazek - koordynator akcji na terenie szkoły.

Więcej/Mniej

Tegoroczna edycja miała na celu zmianę postrzegania odpadów jako "śmieci", dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zaktywizowanie ludzi do działania na rzecz środowiska. Pamiętajmy, #ŚmieciToSurowce!

Daniel Buchowiecki/ Foto: Jacek Naja i uczniowie klasy ITc
18.09.2017

ŻYCZYMY ZDROWIA!

W dniach 8 i 11 września przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę na rzecz nauczyciela naszej szkoły Andrzeja Greszety, któremu wszyscy życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Dziękujemy społeczności szkolnej za to, że jak zwykle - nie zawiodła, a Andrzeja pozdrawiamy serdecznie!

Redakcja
15.09.2017

CERTYFIKAT DLA SZKOŁY

Zespół Szkół nr 1 otrzymał certyfikat od Fundacji DKMS, który potwierdza nasz udział w projekcie #KOMÓRKOMANIA.

Więcej/Mniej

Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

Dzięki działalności Fundacji DKMS, coraz więcej osób potrzebujących przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych znajduje Dawców.

W tym roku również, wzorem lat ubiegłych, powtórzymy tę wartościową akcję.

Daniel Buchowiecki
07.09.2017

TO BĘDZIE DOBRY ROK!

4 września 2017 roku o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Marek Kozielewicz przekazał uczniom życzenia od Minister Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Lubelskiego, a uczniów klas pierwszych zachęcił do uczestnictwa w życiu szkoły i rozwoju osobistego poprzez aktywny udział w licznych agendach szkolnych.

Więcej/Mniej

Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie swoje miejsce w naszej społeczności i będzie zdobywał wiedzę i umiejętności oraz rozwijał swoje zainteresowania.

Życzymy wszystkim, aby ten rok szkolny obfitował w sukcesy i pozytywne doświadczenia!

Daniel Buchowiecki
05.09.2017

NASZ KOLEGA - ANDRZEJ GRESZETA POTRZEBUJE POMOCY!

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie finansowe. Informacje poniżej.
Naszemu Koledze - Andrzejowi życzymy dużo siły i zdrowia!

https://zrzutka.pl

Społeczność szkolna
24.08.2017


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38