Aktualności

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Więcej/Mniej

TECHNIKUM (czteroletnie)
Zawód:
technik informatyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik handlowiec
kelner
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (trzyletnia)
Zawód:
mechanik pojazdów samochodowych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
kucharz
cukiernik
elektryk
klasa wielozawodowa
W Zespole Szkół nr 1 masz szansę zdobyć wymarzony zawód, a jeśli wybierzesz nasze Technikum - możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach!!!
Kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy !!!
Nasza szkoła proponuje również naukę w:

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - trzyletnie - dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej i dwuletnie - dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.


POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM w zawodzie technik informatyk (dwuletnie)


Nasze atuty to:


Różnorodność:
Do wyboru masz 3 typy szkół - Technikum, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - w tym - ponad 12 różnych zawodów.
Absolwenci technikum i liceum mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w Policealnym Studium Zawodowym.

Zawód:
Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca). Pamiętaj, że możesz również kształcić się dalej.

Wykształcenie i zawód:
Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.

Kadra:
Nauczyciele uczący w tej szkole są profesjonalnie przygotowani do swojej profesji. Podnoszą kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich, to dawni uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw jego oczekiwaniom. Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.

Zajęcia dodatkowe:
Nauczyciele proponują dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Prowadzą różnorodne koła zainteresowań. Przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad. Nauczyciele wychowania fizycznego oferują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.

Wychowanie:
Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów. W szkole zatrudniony jest pedagog, który na bieżąco rozwiązuje problemy uczniów. Zarówno uczeń jak i rodzic może tu skorzystać z konsultacji psychologa.
Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej:
Szkolny Klub Wolontariatu, Caritas, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Ciekawe inicjatywy podejmowane przez szkołę:
Wiele akcji, konkursów i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem, a zarazem promują szkołę.
Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.: "Wokół Wielkanocnej Nadziei", którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu, Turniej "Młoda Krew Ratuje Życie" organizowany przez Szkolne Koło PCK, szkolne obchody "Światowego Dnia Zapobiegania AIDS", Turniej Motoryzacyjny, Szkolny Konkurs Polonistyczny, kurs "Kelner Znakomity". Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.: "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Sprzątanie świata", "Szlachetna paczka" czy "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości".
Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych (np. piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy).
W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowe i kulturalne w regionie, a także całej Polsce.

Wyposażenie:
Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki. W wielu salach znajdują się urządzenia multimedialne i dostęp do Internetu.
Sale - językowe, informatyczne i gastronomiczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy zapewniające optymalny rozwój ucznia.
Trzy sale gimnastyczne i sala do ćwiczeń siłowych pozwalają młodzieży rozwijać się fizycznie.

Bezpieczeństwo:
Nad bezpieczeństwem w szkole czuwa pedagog, dyrektor ds. wychowawczych oraz wszyscy nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw. Dodatkowo w placówce funkcjonuje monitoring.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

Zespół Promocji Szkoły
03.04.2015

NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016 CZAS ZACZĄĆ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 mamy już za sobą. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Andrzej Szkudziński - szczególnie serdecznie powitał uczniów klas pierwszych, którzy na pewno dzięki pomocy nowych wychowawców szybko zaaklimatyzują się w naszej szkole. Były też życzenia od przewodniczącego Rady Rodziców - Pana Mirosława Daniluka - oraz wicedyrektorów szkoły i kierownictwa warsztatów. W uroczystościach szkolnych brał udział także Poczet Sztandarowy.

Więcej/Mniej

Ten rok szkolny ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Otwartej Szkoły, czyli "szkoły, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne, która potrafi korzystać z tego, co ją otacza".

Jak co roku, podczas uroczystości szkolnych zaśpiewano hymn państwowy. Społeczność szkolna mogła też wysłuchać nagrania "Szkoła zawodowa - przyszłość gotowa" piosenki wykonanej przez Krzysztofa Dumę - ucznia z Lublina, która zdobyła I miejsce w konkursie "Szkoła zawodowa - mój wybór" zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły Zawodowców.

Można było też z bliska przyjrzeć się wspaniałym autom retro, które od podstaw powstały w warsztacie Panów: Marka i Jerzego Koszałków. Warto dodać, że Pan Jerzy jest absolwentem naszej szkoły. Jako nauczyciele wierzymy, że wybraliście dobrą szkołę, w której oprócz wykształcenia i zawodu, zdobędziecie także przyjaciół.

Daniel Buchowiecki
01.09.2015

WYBIERZ NASZE BEZPŁATNE LO DLA DOROSŁYCH!

Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz osoby zainteresowane uzupełnieniem wykształcenia informujemy, że Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (Zamojska 18A) dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
Przypominamy, że dla absolwenta szkoły zawodowej nauka trwa jedynie dwa lata.

Więcej/Mniej


Niewątpliwym atutem jest też bezpłatna nauka! Dobra wiadomość dla pracujących! Proponujemy Państwu trzy dni nauki w tygodniu, co pozwala na optymalne przygotowanie do egzaminu maturalnego. Nasi licealiści uczestniczą również w wycieczkach, spotkaniach tematycznych i konkursach, mają zatem szansę na indywidualny rozwój.
Na zdobycie wykształcenia średniego nigdy nie jest za późno!
***
Odwiedź naszą stronę: www.zs1hrubieszow.pl
Facebook: Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów
Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38

Daniel Buchowiecki
01.09.2015

PRZED NAMI NOWY ROK SZKOLNY!

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 9.00 na placu szkolnym (w tzw. "amfiteatrze").

Pozdrawiamy serdecznie zwłaszcza uczniów, którzy rozpoczynają edukację w naszej szkole. Jutro poznacie swoich nowych wychowawców i naszą przyjazną szkołę.

Redakcja
31.08.2015

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Po 10 miesiącach wytężonej, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, pracy, która w tym roku szkolnym obfitowała w różnorodne cykliczne działania dydaktyczno - wychowawcze (np. akcja "Wokół Wielkanocnej Nadziei", Turniej "Młoda Krew Ratuje Życie", Konkurs Polonistyczny, Polonistyczno - Religijny, wycieczki, warsztaty artystyczne i szereg spotkań z ciekawymi ludźmi) przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.

Więcej/Mniej

26 czerwca 2015 roku, z rąk Pana Andrzeja Szkudzińskiego - dyrektora szkoły i swoich wychowawców, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie odebrali świadectwa (również z biało-czerwonym paskiem), nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, podziękowania za działalność w agendach szkolnych, pracę na rzecz szkoły i bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka. Najwyższą średnią ocen - 5.68 - uzyskała Barbara Zalewska - uczennica klasy III TB ( zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych), której szczególnie gratulujemy.

Dumni rodzice wyróżniających się uczniów otrzymali listy gratulacyjne, które są wyrazem doceniania wzorowego wychowania dzieci.

Pan dyrektor przypomniał o licznych sukcesach naszych uczniów. Wśród nich należy podkreślić te najcenniejsze, bo związane z tym, z czego słynie nasza szkoła - kształcenia zawodowego: Klaudia Mielniczuk zajęła II miejsce podczas XII Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego "Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy 2015" w Tarnowie, Piotr Pacuła i Kamil Gruszczyński - VII miejsce w finale Olimpiady Budowlanej "Buduj z pasją" w Skarżysku Kamiennej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 uprzyjemnił muzyczny występ Ani Lisowskiej, Moniki Grzeszczuk i Jarosława Orkiszewskiego. Opiekę techniczną sprawował Szymon Śleboda.

Całej społeczności szkolnej i wszystkim osobom związanym z edukacją życzymy życzymy pełnego pozytywnych wrażeń, ale i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego!

Daniel Buchowiecki/Foto: Maciej Poninkiewicz
28.05.2015

WYSTĘP NASZYCH UCZENNIC

W dniach 21 - 23 czerwca 2015 roku, blisko 180 najlepszych uczestników jednostek OHP z terenu całego kraju, w tym dwie reprezentantki hrubieszowskiej grupy wychowawczej, uczestniczyło w V Festiwalu Kultury Młodzieży OHP Brodnica '2015.

Więcej/Mniej

22 czerwca odbyły się przesłuchania konkursowe oraz wystawa prac plastycznych. Przesłuchania odbywały się jednocześnie na 4 brodnickich scenach. Na młodzież czekało wiele atrakcji. Były to m.in. zajęcia survivalowe w Brodnickim Parku Krajobrazowym, występy grupy cyrkowej, nauka zumby, pokazy sztucznych ogni, dyskoteka, występy tancerzy Teatru Ognia. Atrakcją wieczoru był występ Rafała Brzozowskiego.

23 czerwca, w Brodnickim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie Festiwalu. Rozpoczęło się ono przemarszem wszystkich uczestników ulicami Brodnicy, następnie w Sali widowiskowej Brodnickiego Domu Kultury zorganizowano Koncert Galowy, w którym zaprezentowała się młodzież wyróżniona w przesłuchaniach - m.in. reprezentantki hrubieszowskiej grupy wychowawczej HP 3-12 w Chełmie - Monika Tarnowska i Karolina Grzeszczuk. Najlepsi artyści otrzymali z rąk Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP w Toruniu Iwony Lizoń-Szurmiej nagrody i dyplomy. Komendant Główny OHP Marian Najdychor pogratulował młodzieży licznych talentów oraz pasji, kadrze podziękował za doskonałe przygotowanie młodzieży.

http://www.avisbrodnica.com/1/25/6384/8037/2015-Rafa%C5%82-Brzozowski-koncert-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy-OHP-Ryteb%C5%82ota

Monika Jabłońska
Wychowawca hrubieszowskiej grupy
HP 3-12 w Chełmie
29.05.2015

FIZYKA WOKÓŁ NAS

16 czerwca 2015 r. zorganizowana została XI edycja konkursu dla uczniów klas pierwszych "Fizyka wokół nas".

Więcej/Mniej

Pięć trzyosobowych drużyn z naszego Technikum i trzy drużyny z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które walczyły o zwycięstwo, musiało np.: rozpoznać fazy księżyca, znać siłę powodującą zakrzywienie toru ruchu ciała czy też przedstawić zastosowanie laserów.

Przestawiamy Państwu wyniki konkursu:
  Technikum I miejsce
  kl. I Td
 • Aldona Wawrzosek
 • Marcin Kozłowski
 • Marcin Szkałuba
  II miejsce
  kl. I Te
 • Michał Jędruszczak
 • Dawid Oleszczuk
 • Paweł Stepaniuk
  III miejsce
  kl. I Ta
 • Piotr Nogieć
 • Karol Tarnogórski
 • Marcin Zając
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  I miejsce
  kl. I b
 • Mateusz Bartyzel
 • Mateusz Borkowski
 • Krzysztof Flak
  II miejsce
  kl. I c
 • Patryk Kupiec
 • Artur Pyrz
 • Piotr Sondej
  III miejsce
  kl. I a
 • Weronika Gaudnik
 • Karol Grosman
 • Agnieszka Ogrzyńska

Organizatorami konkursu byli nauczyciele fizyki: Joanna Wieczorek-Smerdel, Zbigniew Petruczynik, w pracy komisji uczestniczyła Maria Kawalec.

Zbigniew Petruczynik
27.05.2015

"DZIWNY JEST TEN ŚWIAT"?...

Muzeum Okręgowe w Sieradzu ogłosiło konkurs plastyczny pt. "Świat widziany ze stacji kosmicznej", którego celem jest rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych.

Więcej/Mniej

Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły: Grzegorz Zdunek i Daniel Ważny - kl. III ta oraz Kacper Kowalski, Paweł Stepaniuk, Tomasz Smoła i Tomasz Mazur z klasy Ite.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Wiceministra Edukacji Narodowej - Tadeusza Sławeckiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty - dr. Jana Kamińskiego.

Prezentujemy Państwu wybrane prace, a naszym uczniom życzymy powodzenia.

Daniel Buchowiecki
25.06.2015

NASZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


W naszym Liceum dla Dorosłych nauka jest bezpłatna!
Dobra wiadomość dla pracujących! Tylko u nas trzy dni nauki w tygodniu!
Nauka w Liceum dla Dorosłych trwa dwa lub trzy lata (dwa lata - absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, trzy lata - absolwenci gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej).

Więcej/Mniej

Licealiści uczestniczą również w wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach tematycznych i konkursach.
Pamiętaj, że na zdobycie wykształcenia średniego nigdy nie jest za późno!
***
Facebook: Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów
Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38

Zespół ds. Promocji Szkoły / db
Grafika: Szymon Śleboda
22.05.2015

NAGRODZONO WOLONTARIUSZY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

W miniony wtorek, 16 czerwca 2015 br. odbył się I Diecezjalny Zjazd Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas w Werchracie. Celem spotkania była integracja młodzieży skupionej wokół wartości chrześcijańskich oraz podziękowanie jej za pracę w kołach Caritas.

Więcej/Mniej

Spotkanie rozpoczęła msza święta, podczas której ks. Adam Sobczak - dyrektor Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz Aneta Tryniecka - diecezjalny koordynator wolontariatu Caritas wyróżnili m.in. Szkolne Koło Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie za szereg inicjatyw organizowanych na terenie miasta.

Po mszy św. wszyscy udali się do Monasteru, gdzie do dziś można oglądać ruiny klasztoru, w którym przebywał św. br. Albert. Po krótkim odpoczynku i poczęstunku wolontariusze mogli podziwiać Michała Rycaja - młodego mistrza świata we freestyle'u piłką nożną, który opowiedział także o swojej wierze.

Barbara Żeromska/Anna Sioma-Krempla/db
21.06.2015

"PRACA JEST, ALE DLA DOBRYCH FACHOWCÓW..."

10 czerwca w naszej szkole gościł Pan Artur Wojtiuk - lokalny przedsiębiorca, który uczniom Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych opowiadał o założeniu, prowadzeniu własnego biznesu oraz o tym, jakie cechy powinien posiadać dobry pracownik. Odpowiadał też na pytania młodych ludzi.

Więcej/Mniej

Pan Artur ukończył informatykę na Politechnice w Rzeszowie. Przez kilka lat, jako pracownik referatu vat i specjalista do spraw unijnych w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie zdobywał wiedzę praktyczną i cenne w każdej pracy doświadczenie. Kilkanaście lat temu założył własną firmę https://www.facebook.com/pages/Centrum-Doradztwa-Artur-Wojtiuk/275222299291970, która zajmuje się szeroko pojętą księgowością.

Nasz gość uświadamiał nam, że każdy, kto ma pomysł na siebie, determinację i jest w czymś naprawdę dobry, ma ogromną szansę osiągnąć sukces. Podkreślił też rolę samokształcenia, zachęcał do uczestniczenia w rożnego rodzaju szkoleniach, niezależnie od profesji - otwartości na nowe technologie i rozwiązania.

Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i ciekawą lekcję motywującą do pracy nad sobą.

Konrad Momot/Daniel Buchowiecki
14.06.2015

ZACHĘCAMY INNYCH DO POMOCY!

W imieniu 50-ciu mieszkańców Hrubieszowskiego Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "KRES" dziękujemy uczniom klasy Ite - Technikum i II klasie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz zaprzyjaźnionemu Zespołowi Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie za przekazanie produktów żywnościowych, środków chemicznych i przyborów szkolnych mieszkańcom ośrodka, wśród których są także dzieci.

Więcej/Mniej

Zapewnimy, że wszystkie zebrane dary zostały w zeszły czwartek przewiezione do "KRESU". To jednak kropla w morzu potrzeb. Zachęcamy innych do wspierania ośrodka. www.kres.hrubieszow.info

Daniel Buchowiecki
12.06.2015

WYRÓŻNIONO NASZE UCZENNICE

2 czerwca br. w Kościele O. O. Franciszkanów w Zamościu odbyło się rozstrzygnięcie XXI konkursu plastyczno - literackiego "Rodzina - najwspanialszy zamysł Pana Boga".

Więcej/Mniej

Organizatorami tego konkursu byli: Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Duszpasterstwo Rodzin, Katolickie Radio Zamość diecezji zamojsko - lubaczowskiej.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. bp dr Mariusz Leszczyński. Podziękował uczestnikom za udział w konkursie oraz m.in. przedstawił obraz dziecka w oczach trzech papieży.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Anna Flis z kl. II a oraz Katarzyna Puchala z kl. I a. Obie otrzymały wyróżnienia oraz słodkie upominki, a od Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu - nagrody specjalne.

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy.

Zofia Szwiec
11.06.2015

III MIEJSCE SYLWII NIZIO W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM

W ramach przygotowań do IV Krajowego Kongresu Misyjnego "Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału" odbywającego się w Warszawie w dniach 12-14 VI 2015 roku, Muzeum Misyjno - Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie zorganizowało dla dzieci i młodzieży II edycję konkursu misyjnego, pod hasłem "Gdy myślę misje...".

Więcej/Mniej

Głównym celem konkursu było zainteresowanie misyjną działalnością Kościoła. Tegoroczna problematyka miała służyć pogłębieniu wiedzy na temat pracy apostolskiej konkretnych misjonarzy, na określonych misjach.

Na konkurs można było zgłaszać prace literackie lub plastyczne. W części literackiej konkursu uczestnik miał przeprowadzić: wywiad z misjonarzem, napisać list do misjonarza, esej, wiersz lub modlitwę.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 30 maja 2015 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii.

Na konkurs nadesłano 167 prac literackich we wszystkich kategoriach. Wśród laureatów była nasza maturzystka - Sylwia Nizio, absolwentka IV t4d, której praca zdobyła III miejsce.
Gratulujemy Sylwii i życzymy dobrych wyników na egzaminie zawodowym.

Wywiad z ojcem Honoratem Ćwikłą (bernardynem) z Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie.

Zofia Szwiec
10.06.2015

TECHNICY MÓWIĄ "STOP NIETOLERANCJI!" - ICH WIERSZE I REFLEKSJE

Uczniowie naszej szkoły (klasa Ite – technik pojazdów samochodowych) wzięli udział w inicjatywie zaproponowanej przez Koło Naukowe Politologów PWSZ w Zamościu, które to z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rasizmem ogłosiło konkurs "Stop nietolerancji!"

Więcej/Mniej

Jego celem jest promowanie różnorodności oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji, dyskryminacji, populizmu, skrajnie prawicowego ekstremizmu, rasizmu oraz wykluczenia społecznego. Mówią, że poeta jest w każdym z nas, a poeta - poecie nierówny, ale nie to jest tu najważniejsze. Zachęcamy Państwa do przeczytania tekstów młodych ludzi.

Daniel Buchowiecki / Grafika: Szymon Śleboda / Szkolne Koło Dziennikarskie
03.06.2015

PREORIENTACJA ZAWODOWA W SUPERMARKECIE CARREFOUR

Kasjer, piekarz, ochroniarz, a może kierownik sklepu? Specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach pracy miała okazję poznać młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, która w ramach preorientacji zawodowej - 1 czerwca - odwiedziła hrubieszowski supermarket Carrefour. Przewodnikiem uczniów klasy Ite (technik pojazdów samochodowych) była pani Katarzyna Wilkos - zastępca kierownika. Uczniowie mieli też możliwość wcielenia się w poszczególne profesje. Największe emocje wśród nich wzbudziła obsługa kasy fiskalnej.

Więcej/Mniej


Klienci bardzo pozytywnie wypowiadali się nt. pracy "stażystów". Na zakończenie wizyty, wśród uczestników wycieczki rozlosowano zestaw kosmetyków. Szczęście dopisało Konradowi Danilczukowi.

Jesteśmy bardzo wdzięczni sympatycznym pracownikom sklepu, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi.

Daniel Buchowiecki
03.06.2015

WARTO PROMOWAĆ ZDROWIE

Z czego zbudowany jest ząb? Jakie produkty spożywać, aby uniknąć wizyt u stomatologa? Jak prawidłowo szczotkować zęby? Na takie właśnie pytania odpowiadały dzieciom z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 i młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 - panie: Sylwia Dąbrowska - higienistka stomatologiczna, Katarzyna Horbaczewska-Skóra - higienistka stomatologiczna i Maria Kapyś - pielęgniarka szkolna.

Więcej/Mniej

Spotkanie, w ramach zdrowego i pożytecznego celebrowania Dnia Dziecka, przygotował hrubieszowski supermarket Carrefour.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy akcji otrzymali szczoteczki i pasty do zębów wiodącej firmy. Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w programie promującym zdrowie.

Daniel Buchowiecki
02.06.2015

PIKNIK PARAFIALNY

24 maja 2015 r. członkowie radia szkolnego Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w "Pikniku Parafialnym 2015" zorganizowanym przez ks. Marka Giergiela - proboszcza Parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem ks. Marka Giergiela. Następnie, przybyli goście mogli wybierać spośród wielu atrakcji takich jak: zjeżdżalnia, malowanie twarzy, dmuchanie kolorowych balonów, wykonanie laurki dla mamy i taty czy łowienie rybek. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali: Pani Monika Bator i Pan Mieczysław Śliwiński oraz harcerze.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zaprezentowali swoje zdolności wokalno - muzyczne. Wystąpiły: Anna Lisowska i Barbara Zalewska, a akompaniowali im: Jarosław Orkiszewski i Michał Koszałko. Za konsolą mikserską pracował Szymon Śleboda.

Teraz pozostały nam tylko miłe wspomnienia. Mamy nadzieję spotkać się za rok.

Szymon Śleboda /db/ Szkolne Koło Dziennikarskie
02.05.2015

NOC BIBLIOTEK

I Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem "Odkrywamy Japonię" już za nami. Organizatorem wczorajszej imprezy, która przybliżyła zebranym kulturę japońską byli pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie, tego dnia przebrani za gejsze i samurajów.

Więcej/Mniej

Organizatorzy, którzy stanęli na wysokości zadania, zapewnili gościom różnorodne atrakcje. Poznaliśmy kamishibai, czyli teatr obrazkowy, można było wziąć udział w warsztatach origami, stworzyć własne haiku, czyli krótkie liryki podzielone na trzy części znaczeniowe po 5, 7 i 5 sylab, zapoznać się z niezwykłymi obyczajami Kraju Kwitnącej Wiśni oraz specjalnymi pałeczkami spróbować dań, których głównym składnikiem był ryż. .

Nie zabrakło konkursów, które doceniły zwłaszcza dzieci. Gratulujemy udanej i barwnej inicjatywy.

Daniel Buchowiecki / Foto: Hrubieszow.info/ db
01.05.2015

KABARETOWY CZWARTEK W HDK

Występ "Kabaretu pod Wyrwigroszem" zapewnił zebranej 28 maja br. w Hrubieszowskim Domu Kultury publiczności rozrywkę i wiele radości. Artyści odnieśli się do aktualnych wydarzeń w polityce, życia społecznego i jakże trudnego życia celebrytów.

Więcej/Mniej

Grupa zaprezentowała znane oraz zupełnie nowe skecze. Całość - błyskotliwe, zabawne monologi i dialogi, piosenki, oprawa muzyczna i przygotowanie krakowskich artystów można ocenić bardzo wysoko. Warto wspomnieć, że "Kabaret pod Wyrwigroszem" to jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce. Tworzą go: Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski, Maurycy Polaski i Łukasz Rybarski. Zespół wspomaga też Tomasz Olbratowski, dziennikarz - radia RMF FM.

Anna Kamińska / Daniel Buchowiecki /Szkolne Koło Dziennikarskie/ Foto: LubieHrubie.pl
31.05.2015

II MIEJSCE W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM

22 maja 2015 r. zakończył się etap centralny XII Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego "Sprawny w zawodzie- bezpieczny w pracy 2015", podczas którego uczestniczka hrubieszowskiego Oddziału HP - 12 w Chełmie i uczennica kl III "a" (klasa wielozawodowa ZS nr 1) Klaudia Mielniczuk zdobyła II miejsce.

Więcej/Mniej

Zmagania o tytuł najlepszego fryzjera przebiegało w następujących konkurencjach: praca na główkach treningowych, test wiedzy teoretycznej i praca na modelkach, które na koniec zaprezentowały owoc działań młodych fryzjerów. Czas spędzony w Tarnowie był również okazją do zapoznali się z najnowszymi metodami odżywiania i regeneracji włosów podczas zorganizowanego specjalnie na tę okazję szkolenia. Uczennicę do zawodów przygotował instruktor praktycznej nauki zawodu mistrz fryzjerstwa pani Dorota Michalewska - właściciel Salonu Fryzjerskiego "JULKA" w Werbkowicach, której serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w szkoleniu młodzieży. Organizatorem XII Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego było Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Konkursowym zmaganiom towarzyszyła niezawodna telewizja imav.tv: http://imav.tv/news/przyszlosc-na-glowie-konkurs-fryzjerski

Monika Jabłońska
hrubieszowska grupa wychowawcza HP w Chełmie
28.05.2015

WAŻNA ROCZNICA

"To były dni lejącego się z góry żelaza, bomb i wybuchających min" .

Więcej/Mniej

11 maja 1944 r. rozegrała się jedna z najtrudniejszych bitew II wojny światowej. Wówczas rozpoczął się decydujący atak na Monte Cassino z udziałem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

11 maja 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wysłuchali audycji poświęconej rocznicy Bitwy o Monte Cassino transmitowanej przez radiowęzeł szkolny. Materiał do audycji przygotowali panowie: Krzysztof Borys, Krzysztof Mazur oraz dziennikarze radia szkolnego: Paulina Łapa, Dominika Kaczanowska i Tomasz Mazur. Zapraszamy do odwiedzania wystawy poświęconej rocznicy rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino. Udostępniona jest w bibliotece szkolnej.

Szymon Śleboda
27.05.2015

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO NA BIS

Ponaddwugodzinny koncert zaserwował publiczności w różnym wieku zespół Stare Dobre Małżeństwo, który 22 maja wystąpił w Hrubieszowskim Domu Kultury. Oprócz utworów z najnowszej płyty, pojawiły się znane piosenki, takie jak "Bieszczadzkie Anioły", czy "Czarny blues o czwartej nad ranem".

Więcej/Mniej

Artyści - Krzysztof Myszkowski, Bolo Pietraszkiewicz i Roman Ziobro nawiązali dobry kontakt z publicznością. Każda piosenka poprzedzona była refleksyjną lub humorystyczną zapowiedzią na temat egzystencji, których to autorem był lider zespołu - Krzysztof Myszkowski.

Dziękujemy za nastrojowe piosenki z poetyckimi tekstami, które zapadają w pamięć.

Izabela Balinowska/Daniel Buchowiecki/ Szkolne Koło Dziennikarskie
25.05.2015

VII MIEJSCE W FINALE OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY BUDOWLANEJ

Miło nam poinformować Państwa, że nasi uczniowie - Piotr Pacuła i Kamil Gruszczyński zajęli VII miejsce w finale Olimpiady Budowlanej "Buduj z pasją".

Więcej/Mniej

Olimpiada odbyła się w dniach 18-19 maja 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku Kamiennej i wzięło w niej udział 15 drużyn z całego kraju. Składała się z dwóch etapów. W pierwszym młodzież rozwiązywała test dotyczący teorii, a w drugim - dwuosobowe zespoły wykonywały zadanie praktyczne.

Nasi uczniowie, którzy uczęszczają do zasadniczej szkoły zawodowej do klas w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, uzyskując tak wysoką notę pokonali zespoły z Krakowa, Gdańska, Lublina, Elbląga czy Sandomierza.

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy i puchary wręczali: Jadwiga Parada - Naczelnik Wydziału Kształcenia Ustawicznego - MEN, Jan Maćkowiak - Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Grzegorz Bień - Kurator Oświaty województwa świętokrzyskiego oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Artur Gierada. Gratulujemy wyniku!

Jacek Naja
21.05.2015

STRAŻ GRANICZNA W SZKOLE

14 maja 2015 r. funkcjonariusze Straży Granicznej w Hrubieszowie - plutonowy - p. Joanna Kozak oraz kapral - p. Michał Prus uczestniczyli w lekcji języka angielskiego nt. Praca - zawody i związane z nimi czynności. Lekcja została poprowadzona przez Annę Olko w kl. III Td, gościnnie wzięli w niej udział również wybrani uczniowie z klas: I Td, II Td i II Tb.

Więcej/Mniej

Funkcjonariusze jako przedstawiciele jednego z najbardziej popularnych zawodów w naszym regionie, w języku angielskim opowiedzieli o swojej pracy. Celem lekcji było rozwijanie umiejętności komunikowania się - uzyskiwania informacji na temat zawodu funkcjonariusza SG. Pytania, które młodzież zadawała w języku angielskim dotyczyły specyfiki zawodu, wykonywanych zadań oraz warunków otrzymania tego typu pracy.

Młodzież dowiedziała się również z jakimi przestępstwami mają do czynienia funkcjonariusze SG, w jakim wieku są zazwyczaj ludzie naruszający prawo, jakie otrzymują kary i w jaki sposób tłumaczą swoje zachowania. Uczniowie pytali także o przydatność znajomości języka angielskiego w służbie. Dzięki uczestnictwu naszych gości w lekcji, młodzież poszerzyła zakres słownictwa związanego ze służbą mundurową, rozwinęła wiedzę na temat przestępstw granicznych i ich konsekwencji oraz nabyła umiejętność wyrażania opinii na temat zawodu funkcjonariusza SG.

Anna Olko
20.05.2015

POSUMOWANIE XII. EDYCJI AKCJI "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI"

28 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się wręczenie nagród laureatom XII. edycji konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei".

Więcej/Mniej

W słoneczny wtorek sala widowiskowa zapełniła się laureatami konkursu i zaproszonymi gośćmi. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia rysu historycznego akcji i powitania zebranych gości, którzy zaszczycili organizatorów swoją obecnością.
Po powitaniu, Pan Eugeniusz Polakowski, reprezentując Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Sławomira Sosnowskiego odczytał list gratulacyjny od Marszałka - honorowego patrona XII. edycji naszej akcji, który pogratulował organizatorom tak cennej inicjatywy i wzniosłego przedsięwzięcia wspierającego integrację społeczną i wolontariat oraz przyczynienia się do zniwelowania ubóstwa w regionie, wzmacniania tradycji i wykorzystywania kapitału kulturowego i społecznego regionu.

Następnie głos zabrał patron akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" - Pan Tomasz Zając Burmistrz Miasta Hrubieszowa, który opowiedział o inicjatywie, a także pogratulował laureatom konkursu. Wśród zaproszonych gości znalazły się osobistości z władz samorządowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli raz innych instytucji z powiatu hrubieszowskiego, przewodniczące KGW z Gminy Hrubieszów, nauczyciele i ci najważniejsi - laureaci konkursu.

Podczas uroczystości nie zapomniano o tych, dzięki którym całe przedsięwzięcie zastało zrealizowane - Panu Sławomirowi Sosnowskiemu - Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Panu Józefowi Kuropatwie - Staroście Hrubieszowskiemu i Panu Tomaszowi Zającowi - Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa Panu Janowi Mołodeckiemu - Wójtowi Gminy Hrubieszów, Panu Stanisławowi Czarnocie - Wójtowi Gminy Trzeszczany za znaczące wsparcie finansowe na rzecz akcji. Złożono również podziękowania Pani Emilii Feliksiak - Dyrektorowi Hrubieszowskiego Domu Kultury za udostępnienie sali widowiskowej i Panu Andrzejowi Mrozowi z hurtowni "Wimax" za nieodpłatne przekazanie napojów oraz Panu Andrzejowi Szkudzińskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie za sfinansowanie poczęstunku. Podziękowania złożono również nauczycielom - Pani Ewie Szeweńko i Panu Janowi Gargolowi oraz uczennicom klasy II tc za obsługę kelnerską. Wyrazy wdzięczności otrzymali również: Pani Danuta Gerynowicz - Kierownik GOPS Hrubieszów, Pani Elżbieta Lebiedowicz - Kierownik MOPS Hrubieszów, Pani Anna Maciuk - Kierownik GOPS Trzeszczany, Pan Andrzej Bogatko oraz Pani Teresa Futyma - Prezes Zarządu Rejonowego Oddziału PCK w Hrubieszowie i Pani Zuzanna Korycka - Kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie. Na ich ręce złożono szczególne podziękowanie za zaangażowanie pracowników socjalnych i pracowników oddziału tych instytucji.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród laureatom XII. edycji konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei" w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma i kartka w sześciu grupach wiekowych: I - przedszkolaki, II - uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-III), III - uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI), IV - uczniowie gimnazjum, V - uczniowie szkół średnich, VI - osoby dorosłe. Na konkurs wpłynęło 1136 prac. Przygotowano 72 dyplomy i 50 wyróżnień.

Nagrody wręczyli honorowi goście: Pan Eugeniusz Polakowski z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pan Tomasz Zając - Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, Pan Janusz Jędrzejewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, Pani Teresa Futyma - Prezes Oddziału PCK w Hrubieszowie, Pani Elżbieta Lebiedowicz - MOPS w Hrubieszowie, Pani Zuzanna Korycka - Kierownik Oddziału PCK w Hrubieszowie, Pan Zbigniew Petruczynik - Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Pani Sylwia Hauzer i Pani Sylwia Maciejewska z GOPS w Hrubieszowie, Pani Anna Gorczyńska i Pani Elżbieta Chmielowiec z GOPS w Trzeszczanach.

A wcześniej, bo 17 marca br. Jury w składzie: przewodnicząca - Pani Joanna Misiarz, członkowie - Pani Irmina Drawdzik i Pani Joanna Migas w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka wyłoniło laureatów i przyznało dyplomy i nagrody przedszkolakom.

KATEGORIA I - PRZEDSZKOLAKI - Kartka

 • I miejsce - Adam Nowak - Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszeniowe "Mamy Siebie"
 • II miejsce - Oliwia Sanek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach
 • III miejsce - Julia Bożek - Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienia: Stefania Suchecka - Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie,
  Kacper Łukasiewicz - Szkoła Podstawowa w Nieledwi, Wiktoria Dynkiewicz - Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie

KATEGORIA I - PRZEDSZKOLAKI - Palma

 • I miejsce - Emilia Olejczuk - Punkt Przedszkolny przy PSP w Szpikołosach
 • II miejsce - Nina Ochyra - Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Maksymilian Mieczałowski - Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszeniowe "Mamy Siebie"
 • Wyróżnienia: Kornelia Pędrak - Punkt Przedszkolny przy PSP w Szpikołosach, Jakub Stopyra - Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach, Karolina Hejna - Świetlica Wiejska w Koble

KATEGORIA I - PRZEDSZKOLAKI - Pisanka

 • I Miejsce - Kinga Grabowska - Punkt Przedszkolny przy PSP w Szpikołosach
 • II Miejsce - Karol Nowiński - Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach
 • III Miejsce - Wiktoria Iwan - Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienia: Paulina Sala - Miejskie Przedszkole Nr 1 w Hrubieszowie, Jakub Kostrubiec - Szkoła Podstawowa w Ślipczu, Mikołaj Pudłowski - Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie.

KATEGORIA I - PRZEDSZKOLAKI - Stroik

 • I Miejsce - Jakub Masłowski - Miejskie Przedszkole Nr 3 w Hrubieszowie
 • II Miejsce - Zofia Traczyk - Punkt Przedszkolny przy PSP w Szpikołosach "Wilczęta" w Stefankowicach
 • III Miejsce - Marcin Hraciuk - Świetlica Wiejska w Koble
 • Wyróżnienia: Marcelina Olizarowska - Punkt Przedszkolny przy SP w Husynnem, Jakub Bitner - Punkt Przedszkolny przy PSP w Szpikołosach, Róża Bartecka - Punkt Przedszkolny przy PSP w Ślipczu.

Jury w składzie: przewodniczący - Pan Janusz Jędrzejewski, członkowie - Pani Sylwia Hauzer i Pani Marta Szpyra w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka wyłoniło laureatów i przyznało dyplomy i nagrody uczniom szkoły podstawowej (klasy I-III)

KATEGORIA II - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I-III - Kartka

 • I Miejsce - Amelia Żybura - Szkoła Podstawowa w Husynnem
 • II Miejsce - Alicja Karpiuk - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • III Miejsce - Kinga Strycharz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich
 • Wyróżnienia: Kinga Krawczyk - Szkoła Podstawowa w Mienianach, Joanna Buczko - Świetlica Wiejska "Czerwona Jarzębina" w Moroczynie, Barbara Pakuła - Biblioteka Publiczna w Czerniczynie.

KATEGORIA II - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I-III - Palma

 • I miejsce - Marcin Chmielewski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble
 • II miejsce - Natalia Antoniak - Świetlica Wiejska w Stefankowicach
 • III miejsce - Uczniowie klasy pierwszej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
 • Wyróżnienia Szymon Gruszczyński - Świetlica Wiejska w Stefankowicach, Krystian Koziołka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich.

KATEGORIA II - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I-III - Pisanka

 • I miejsce - Julia Znajomska - Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach
 • II miejsce - Aleksandra Tor - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
 • III miejsce - Agnieszka Kot - Świetlica Wiejska w Jankach
 • Wyróżnienia: Aleksandra Jeleń - Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach, Klaudia Korolska - Szkoła Podstawowa w Ślipczu, Wiktoria Hawryluk - Szkoła Podstawowa w Nieledwi.

KATEGORIA II - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I-III - Stroik

 • I miejsce - Weronika Feliksiak - Dziekanów
 • II miejsce - Patryk Roch - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie
 • III miejsce - Klaudia Szawiereszenko - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 • Wyróżnienia: Gabrysia Jaskorska - Koło Gospodyń Wiejskich Teptiuków , Maja Łącz - Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach , Bartosz Kozara - Zespół Szkół Miejskich nr 3 Hrubieszowie.

Jury w składzie: przewodnicząca - Pani Elżbieta Lebiedowicz, członkowie - Pani Agnieszka Bronicka i Sylwia Wójtowicz w czterech kategoriach konkursowych: pisanka , stroik, palma, kartka wyłoniło laureatów i przyznało dyplomy i nagrody uczniom szkoły podstawowej (klasy IV-VI).

KATEGORIA III - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA IV-VI - Kartka

 • I Miejsce - Aleksandra Najczuk - Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach
 • II Miejsce - Łukasz Wiązanka - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 • III Miejsce - Krzysztof Kudyba - Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach
 • Wyróżnienia: Kamila Czerniak - Biblioteka Publiczna w Czerniczynie, Zuzanna Balinowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich, Agata Strycharczuk - Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach.

KATEGORIA III - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA IV-VI - Palma

 • I miejsce - Przemek Tokarczuk - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • II miejsce - Marta Balcer - Świetlica Wiejska w Jankach
 • III miejsce - Katarzyna Repeć - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
 • Wyróżnienia: Joanna Chęcińska - PZPSW w Hrubieszowie, Wiktoria Kozyra - Świetlica Wiejska w Koble, Kacper Rosinski - Szkoła Podstawowa w Mołodiatyczach.

KATEGORIA III - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA IV-VI - Pisanka

 • I miejsce - Julia Warszawa - Szkoła Podstawowa w Mienianach
 • II miejsce - Weronika Drzygoło - Szkoła Podstawowa Ślipczu
 • III miejsce - Aleksandra Kutera - Szkoła Podstawowa w Husynnem
 • Wyróżnienia: Oliwia Jaworska - Zespół Szkół Miejskich w Hrubieszowie

KATEGORIA III - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA IV-VI - Stroik

 • I miejsce - Katarzyna Kulczyńska - Świetlica Wiejska w Czumowie
 • II miejsce - Alicja Kujawska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble
 • III miejsce - Katarzyna Wojtiuk - Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
 • Wyróżnienia: Wiktoria Brzozowska - Stowarzyszenie "Sosenka" Świetlica Wiejska w Stefankowicach Kolonii,
 • Katarzyna Korzan - Szkoła Podstawowa w Nieledwi, Aleksander Gałczyński - Szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich.

Jury w składzie: przewodniczący - Pan Grzegorz Jaworski, członkowie - Pani Agnieszka Kaczor i Pani Halina Bogatko w czterech kategoriach konkursowych: pisanka stroik palma kartka wyłoniło laureatów i przyznało dyplomy i nagrody uczniom gimnazjum (klasy I-III) .

KATEGORIA IV - GIMNAZJUM KLASA I-III - Kartka

 • I Miejsce - Monika Wołk - Gimnazjum w Trzeszczanach
 • II Miejsce - Kinga Panasiewicz - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • III Miejsce - Natalia Wilczek - Gimnazjum w Kozodawach
 • Wyróżnienia: Aleksandra Małecka - KGW - Świetlica w Teptiukowie, Barbara Kusiak - Gimnazjum w Kozodawach, Kinga Muzyczuk - Gimnazjum w Trzeszczanach.

KATEGORIA IV - GIMNAZJUM KLASA I-III - Palma

 • I miejsce – Anna Mróz - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • II miejsce – Alicja Prus - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • III miejsce – Aleksandra Sarzyńska - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
 • Wyróżnienia: Karolina Tokarczuk - Gimnazjum w Kozodawach, Anna Gliniak - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, Michalina Sieczkowska - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

KATEGORIA IV – GIMNAZJUM KLASA I-III - Pisanka

 • I miejsce – Aleksandra Berlicka - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • II miejsce – Angelika Teodorowicz - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • III miejsce – Magdalena Dąbrowska - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienia: Kamila Szostakiewicz - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, Cypriana Kowalik - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, Agata Drzygało - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

KATEGORIA IV – GIMNAZJUM KLASA I-III - Stroik

 • I miejsce – Dawid Kruszewski - Gimnazjum w Trzeszczanach
 • II miejsce – Natalia Maturzyńska - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
 • III miejsce – Karolina Terebus - Gimnazjum w Trzeszczanach
 • Wyróżnienia: Małgorzata Dylęda - Gimnazjum w Kozodawach, Anna Mróz -Stowarzyszenie "Sosenka" Świetlica Wiejska w Stefankowicach Kolonii.

Jury w składzie: przewodniczący - Pan Andrzej Serafin, członkowie - Pani Zuzanna Korycka i Pani Elżbieta Chmielowiec w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka wyłoniło laureatów i przyznało dyplomy i nagrody uczniom szkoły średniej (klasy I-IV).

KATEGORIA V – SZKOŁA ŚREDNIA KLASA I-IV - Kartka

 • I Miejsce – Edyta Ufnal - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • II Miejsce – Wiktoria Ciesielczuk - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • III Miejsce – Paulina Waś - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

KATEGORIA V – SZKOŁA ŚREDNIA KLASA I-IV - Palma

 • I miejsce – Kinga Siedlecka– PZPSW- Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie
 • II miejsce – Mateusz Ciuch -Stowarzyszenie „Sosenka” Świetlica Wiejska w Stefankowicach Kolonii
 • III miejsce – Paulina Stopyra - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienia: Paulina Hołdaś - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Marzena Kowalczuk - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

KATEGORIA V – SZKOŁA ŚREDNIA KLASA I-IV - Pisanka

 • I miejsce – Katarzyna Oleszczuk - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • II miejsce – Aleksandra Kuśmierek - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • III miejsce – Agnieszka Mociak - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienia: Magdalena Ryba – PZPSW - Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie, Paulina Przygoda – PZPSW - Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie

KATEGORIA V – SZKOŁA ŚREDNIA KLASA I-IV - Stroik

 • I miejsce – Małgorzata Piotrowska – PZPSW - Bursa Międzyszkolna w Hrubieszowie
 • II miejsce – Klaudia Mielniczuk - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • III miejsce – Agnieszka Naworol - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienia: Karol Kuśmierek - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Jury w składzie: przewodniczący - Pan Stanisław Czarnota oraz członkowie: Pani Anna Maciuk Kaczor i Pan Mateusz Lipski w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka - wyłoniło laureatów i przyznało dyplomy i nagrody osobom dorosłym.

KATEGORIA VI – OSOBY DOROSŁE- Kartka

 • I Miejsce – Monika Piech - WTZ w Turkowicach - Koło w Werbkowicach
 • II Miejsce – KGW i Świetlica Wiejska Dziekanów
 • III Miejsce – KGW w Szpikołosach
 • Wyróżnienia: -Stanisława Góźdź - Biblioteka Publiczna w Czerniczynie, Zofia Chmielewska - KGW w Nowosiółkach, KGW w Teptiukowie.

KATEGORIA VI – OSOBY DOROSŁE - Palma

 • I miejsce – Stowarzyszenie Ostrówek - Dom Rodzinny
 • II miejsce – Janina Talar - KGW w Nieledwi
 • III miejsce – Świetlica Wiejska w Dąbrowie
 • Wyróżnienia: Irena Koza - Stowarzyszenie „Sosenka” i Świetlica Wiejska - Stefankowice Kolonia,
 • Klubu Seniora w Zadębcach, KGW w Masłomęczu.

KATEGORIA VI – OSOBY DOROSŁE - Pisanka

 • I miejsce – Sabina Kulczyńska - Świetlica Wiejska w Czumowie
 • II miejsce – Lucyna Sobutka - KGW w Kozodawach
 • III miejsce – Anet Bulińska- Świetlica Wiejska w Ubrodowicach
 • Wyróżnienia: KGW w Majdanie Wielkim, Agnieszka Kowalik, Pracownia krawiecko - tkacka - WTZ w Hrubieszowie.

KATEGORIA VI – OSOBY DOROSŁE - Stroik

 • I miejsce – Krzysztof Natyna i Marcin Kowalczyk WTZ w Hrubieszowie
 • II miejsce – Zakład Karny - w Hrubieszowie
 • III miejsce – Joanna Piotrowska - SDS w Hrubieszowie
 • Wyróżnienia: Liliana Florek - KGW w Świerszczowie, "Ludzie z Pasją" - GOK i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach , KGW w Mienianach.

Sponsorami nagród byli: Starosta Hrubieszowski - Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Hrubieszów - Pan Jan Mołodecki, Burmistrz Miasta Hrubieszowa - Pan Tomasz Zając, Wójt Gminy Trzeszczany - Pan Stanisław Czarnota.

Na ręce dyrektorów szkół i placówek oraz przewodniczących organizacji pozarządowych przekazano podziękowania zaangażowanym nauczycielom, opiekunom, członkom instytucji i organizacji za wszelką pomoc w przygotowanie XII. edycji "Wokół Wielkanocnej Nadziei", bo to dzięki Nim można było realizować główny cel akcji jakim jest niesienie pomocy potrzebującym. Za pieniądze uzyskane ze sprzedanych prac konkursowych podczas kiermaszu zakupiono 51 paczek żywnościowych, które przed świętami wielkanocnymi trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu hrubieszowskiego.

Olbrzymia rzesza uczestników akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" - dobroczyńcy, darczyńcy, niezależnie od tego, czy były to małe dzieci, czy osoby dorosłe, zmieniała świat na lepsze, pomagając innym i wnosząc iskierkę nadziei do życia innych ludzi. Dali im wiarę, że obok nich żyją ludzie dla których drugi człowiek jest bardzo ważny. Niezależnie, czy tworzyli arcydzieła wielkanocne, czy byli dobroczyńcami, czy darczyńcami, są wspaniałymi ludźmi, w sercach których świeci dobro. Wszyscy przyczynili się do wzmocnienia tradycji regionu i wykształcenia w społeczeństwie, a szczególnie w dzieciach i młodzieży – postawy tolerancji, wrażliwości i kreatywnych działań oraz zdolnego do wykształcenia trwałych więzi społecznych obywatela, który dzięki umiejętności współdziałania, przyczynia się do ograniczenia wykluczenia społecznego i zminimalizowania negatywnych skutków ubóstwa w regionie, a przede wszystkim zrealizowali słowa Papieża Franciszka "Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija", które to było mottem tegorocznej akcji.

Beata Tomaszczuk/ koordynator SKW ZSnr1
10.05.2015

NAGRODZONO SZYMONA!

Szymon Śleboda, uczeń trzeciej klasy naszego technikum wziął udział w piątej już edycji zamojskiego przeglądu "Reportaż 2015", który to organizuje Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu.

Więcej/Mniej

Fotoreportaż naszego ucznia "Polska tradycją stoi", który Państwu prezentujemy, został zauważony i otrzymał pewnego rodzaju wyróżnienie - karnet wstępu na zajęcia fotograficzne, które pozwolą Szymkowi rozwijać pasję oraz jeden z numerów "Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego".

Gratulujemy młodemu fotografowi, a organizatorom przeglądu dziękujemy za tak ciekawą inicjatywę.

Daniel Buchowiecki
05.05.2015

FINAŁ KONKURSU RELIGIJNO - POLONISTYCZNEGO

Za nami II Szkolny Konkurs Religijno - Polonistyczny, który wymagał od uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie odpowiedzi na dość trudne pytania dotyczące wybranych Ksiąg Pisma Świętego i języka Biblii. Do konkursu przystąpiło łącznie 19 osób.

Więcej/Mniej
Największą liczbę punktów otrzymali kolejno:
 1. miejsce: Arleta Dereszewska
 2. miejsce: Barbara Zalewska i Kacper Berliński
 3. miejsce: Paweł Stepaniuk

Rozlosowano także nagrodę pocieszenia, która przypadła w udziale Gabrieli Barańczuk.
Nagrody, podczas wczorajszego finału wręczał wicedyrektor szkoły – Pan Zbigniew Petruczynik.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji. Nagrody fundowała sieć sklepów Kaufland.

Anna Sioma-Krempla / Daniel Buchowiecki
01.05.2015

PROBLEMY SĄ PO TO, BY JE ROZWIĄZYWAĆ

Przypominamy Państwu, że w naszej szkole można skorzystać z bezpłatnych konsultacji pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych. Osoby zainteresowane taką pomocą prosimy o kontakt z wychowawcami lub szkolnym pedagogiem. Można też kontaktować się z nami poprzez stronę na Facebooku - Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów.

Daniel Buchowiecki
30.04.2015

III MIEJSCE NASZEJ GRUPY!

23 kwietnia 2015 br. w Hali Sportowej HOSiR odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy PCK zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

W zawodach startowały grupy ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego.
Reprezentanci naszej szkoły: Damian Turek, Kacper Kowalski, Szymon Gac, Paweł Stepaniuk i Tomasz Mazur z klasy Ite (technik pojazdów samochodowych) pod opieką Piotra Jędrzejewskiego zajęli III miejsce.

Zebrał: Daniel Buchowiecki / Info: LubieHrubie.pl
30.04.2015

TYM RAZEM BEZ MANDATÓW...

Kiedy możemy stracić prawo jazdy? Jakie błędy najczęściej popełniają młodzi kierowcy? Na te i inne pytania zadawane przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie odpowiadali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Aspirant - p. Tomasz Dąbrowski oraz starszy sierżant - p. Marta Grabarczuk przypominali uczniom II klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przepisy ruchu drogowego, zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Wymienili służby, które mają uprawnienia do kontroli kierowców oraz przybliżyli młodzieży, jak powinien zachować się kierowca podczas takiej kontroli. Nie zabrakło również punktów karnych i mandatów, ale przyznanych tylko w ramach ćwiczeń. Spotkanie odbyło się 29 kwietnia 2015 roku w naszej szkole.

Jesteśmy przekonani, że tego typu zajęcia pomagają kształcić odpowiedzialność, dzięki której młodzi unikać będą brawurowej jazdy, zachowując bezpieczeństwo na drodze.

Józef Dyniec
30.04.2015

MACIEJ ŁYKO - CZŁOWIEK ORKIESTRA

O pracy, mediach i działalności artystycznej opowiadał 27 kwietnia br. podczas godziny wychowawczej w klasie Ite (technik pojazdów samochodowych) Pan Maciej Łyko, który z powodzeniem prowadzi najpopularniejszy portal internetowy dotyczący wydarzeń z Hrubieszowa i okolic. Portal znany jest pod nazwą LubieHrubie.pl.

Więcej/Mniej

Kolejną istotną pasją, którą rozwija nasz gość jest sztuka. Pan Maciej współtworzy Teatr Piosenki Młyn.

Obok tematów i odpowiedzi na pytania, które dotyczyły mediów, sympatyczny rozmówca przekazał nam wiele rad dotyczących życia, pracy nad sobą i motywacji.

Dziękujemy za 45-minutowe spotkanie, które okazało się bardzo ciekawe i inspirujące.

Tomasz Smoła / db
30.04.2015

PRZED NIMI JUŻ TYLKO EGZAMINY I … DOROSŁE ŻYCIE!

Cztery lata nauki minęło niepostrzeżenie. W miniony piątek, 88 tegorocznych absolwentów Technikum Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, podczas uroczystego zakończenia roku otrzymało świadectwa z rąk Pana Andrzeja Szkudzińskiego - Dyrektora szkoły i wychowawców klasowych.

Więcej/Mniej

Dodatkowo, kilkunastu osobom wręczono dyplomy i nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, aktywną działalność w agendach szkolnych oraz pracę na rzecz drugiego człowieka.
Nie zabrakło też listów gratulacyjnych dla rodziców, w których wyrażany jest szczególny szacunek za bardzo dobre wychowywanie reprezentantów młodego pokolenia.

Raz jeszcze, wszystkim naszym absolwentom życzymy bardzo dobrych wyników podczas egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu zawodowym i osobistym życzy Wam cała społeczność szkolna, a zwłaszcza Wasi wychowawcy.

Daniel Buchowiecki / foto: Wioleta Kaczanowska / Aleksandra Radomska
25.04.2015

GRATULUJEMY AWANSU DO ETAPU CENTRALNEGO!

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Zapobiegajmy Pożarom", który zorganizował Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji.

Więcej/Mniej

13 lutego br. w biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie konkursu, poprzedzone eliminacjami powiatowymi. Oceniająca prace kapituła konkursowa brała pod uwagę m.in. sposób i formę ujęcia tematu.
Do konkursu zgłoszono 211 prac, z czego wyróżniono 30.

Z grupy wiekowej „szkoły ponadgimnazjalne”, do etapu centralnego zakwalifikowało się 5 uczestników, w tym 4 uczniów naszej szkoły. Są to:
Kamil Spryszak - kl. Ic, Kornelia Pawłasek - kl. IIe, Magdalena Konopka - kl. II Tb, Kamil Gruszczyński kl. - III b.

23 kwietnia 2015 r. w siedzibie OW ZOSP w Lublinie, podczas uroczystego podsumowania konkursu wręczono laureatom cenne nagrody. Każdy z finalistów otrzymał tablet, dyplom i inne gadżety. Raz jeszcze gratulujemy naszym uczniom sukcesu.

Józef Dyniec
24.04.2015

NASZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zapraszamy do nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Więcej/Mniej

Nauka w nim trwa dwa lub trzy lata.
Trzyletnie - dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej
Dwuletnie - dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

Tylko u nas nauka jest bezpłatna! Dobra wiadomość dla pracujących! Proponujemy trzy dni nauki w tygodniu, co pozwala na optymalne przygotowanie do egzaminu maturalnego.
Nasi licealiści uczestniczą również w wycieczkach, spotkaniach tematycznych i konkursach, mają zatem szansę na indywidualny rozwój.
Pamiętaj! Na zdobycie wykształcenia średniego nigdy nie jest za późno!

Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

Daniel Buchowiecki / Zespół ds. Promocji Szkoły
19.04.2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE NA TARGACH EDUKACJI I PRACY

14 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy, organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu podczas których uczniowie: Kinga Potocka, Kamila Jankowska - klasa IItc i Szymon Wołoszyn - klasa Itd wraz z Panią Beatą Tomaszczuk zaprezentowali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie - Pan Sławomir Marciniuk. Następnie głos zabrali kolejno: Radny Województwa Lubelskiego - Pan Stanisław Misztal oraz Wicestarosta Hrubieszowski - Pan Leszek Czerwonka. Wśród przybyłych gości byli także pedagodzy hrubieszowskich szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy.

Celem Targów była promocja rozwojowych i przedsiębiorczych firm tworzących nowe miejsca pracy na naszym terenie oraz umożliwienie osobom bezrobotnym, a także poszukującym pracy bezpośredniego spotkania z pracodawcami i zapoznania się z ofertą instytucji szkoleniowych.

Szczególnym celem targów było przekazanie młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej i edukacyjnej, głównie dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych ofert edukacyjnych. Na targach zaprezentowali się: Centrum Szkoleniowo-Językowe Kropek z Hrubieszowa, Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu, PZU S.A. o. Chełm, Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie, PUP Hrubieszów, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Jolanta Karwańska Kwiaciarnia Narcyz, Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie, Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie, Centrum Szkoleń Zawodowych - Kapyś, ESHE Zamość - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, PWSZ Chełm - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, AB Job Service, Hufiec Pracy w Chełmie - Ochotniczy Hufiec Pracy w Chełmie, CEiPM Zamość - Centra Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie oraz Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Targi odwiedziła też młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie z klas: IVta, IVtb, Itc, IVtd wraz z nauczycielami - Paniami - Anną Juszczuk, Barbarą Żeromską, Zofią Szwiec i Panem Jarosławem Łabańskim.

Beata Tomaszczuk / Foto: Joanna Wawrzaszek
13.04.2015

ROZRYWKA, PASJA I EDUKACJA - WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA

Na czym polega praca dziennikarza radiowego? Co wyróżnia Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji? Czy film "Szybcy i wściekli 7" zasługuje na miano dobrego kina akcji? Na takie właśnie pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas wycieczki do Zamościa, która została zorganizowana dla uczniów II klasy naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Więcej/Mniej

Dominic Toretto, Brian O’Conner, Letty Ortiz powrócili na ekrany kin. Reżyser kolejnej części "Szybkich i wściekłych" - typowego kina akcji, starał się zaskoczyć jeszcze ciekawszymi efektami specjalnymi. W filmie swoją ostatnią rolę zagrał Paul Walker. Jak podają media - serial stanowi niespotykany dotąd w kinematografii fenomen i zdecydowanie zasługuje na miano filmów kultowych.

Pan dr Łukasz Kot - dziennikarz, politolog, pasjonat historii i regionalistyki oraz autor, przedstawił nam Katolickie Radio Zamość, rozgłośnię, która jest swego rodzaju "głosem" Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Radio dobrych wiadomości - to nieformalna nazwa KRZ, które ewangelizuje, buduje poczucie tożsamości z regionem, prezentuje audycje o tematyce religijnej, publicystycznej, społecznej, kulturalnej oraz edukacyjnej. Dziennikarze wydają także bezpłatny miesięcznik społeczno – kulturalny "Roztoczański Głos". Dodajmy, że Katolickiego Radia Zamość można słuchać w eterze oraz przez stronę internetową www.radiozamosc.pl.

Ostatnim punktem naszego wyjazdu było poznanie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, którą przedstawił nam Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki dr Janusz Skwarek, "człowiek orkiestra" i to w dosłownym tego słowa znaczeniu - zaprezentował jedną ze swoich pasji - muzykę. W swoje refleksje na temat wychowania, wykładowca wkomponował utwory muzyczne. Zaśpiewał i zagrał na gitarze oraz harmonijce kilka utworów w stylu blues, jazz i rock, zaskakując zebranych swoim entuzjazmem i otwartością. Na klawiszach akompaniował dziekanowi Pan Jerzy Bałakut, pedagog PSM w Zamościu. Obok ciekawej oferty edukacyjnej i kierunków takich jak fizjoterapia, budownictwo, informatyka taka pozytywna postawa wykładowcy - autora "lekcji śpiewanych" na pewno jest doskonałą wizytówką uczelni.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy podzielili się z nami swoim czasem i opowiedzieli o swojej pracy. Organizatorami wczorajszego wyjazdu byli nauczyciele hrubieszowskiej szkoły - Urszula Wyszyńska i Daniel Buchowiecki. O bezpieczny transport zadbała firma przewozowa "Rumcajs".

Daniel Buchowiecki / Foto: db/dd
15.04.2015

MICHAŁ MIŚCIOR - PRZEDSIĘBIORCZY ABSOLWENT ZS NR 1

Michał Miścior absolwent ZSMR (obecnie ZS nr 1), Politechniki Lubelskiej i dodatkowo - studiów menadżerskich, twórca portalu www.hrubieszow.info, właściciel firmy Nowa Technika, a zarazem radny powiatu hrubieszowskiego, gościł w swojej dawnej szkole, gdzie w ramach godziny wychowawczej przekonywał uczniów klasy Ite (technik pojazdów samochodowych) jak ważne są: motywacja, wiara w siebie, pomysł, konsekwencja i determinacja w dążeniu do obranego celu oraz szacunek wobec potencjalnych klientów i dostosowywanie się do ich oczekiwań.

Więcej/Mniej

Obok przedstawienia kilku zasad istotnych w biznesie o intrygujących nazwach np. techniki Walta Disneya i strategii Porucznika Colombo zaproponował kilka ćwiczeń, które sprawdzały umiejętności interpersonalne i kreatywność młodzieży.

Dziękujemy Michałowi, że zechciał podzielić się z nami swoją wiedzą i odpowiedział na zaproszenie wychowawcy.

Daniel Buchowiecki
13.04.2015

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO LUBLINA

10 kwietnia 2015 r. młodzież ucząca się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z opiekunami udała się do Lublina celem zwiedzania Międzynarodowych Targów Budowlanych "LUBDOM wiosna 2015", które odbywały się w Hali Targowej w Parku Ludowym.

Więcej/Mniej

Targi LUBDOM to najstarsza i największa tego typu impreza w tym regionie Polski, skierowana zarówno do przedsiębiorców, handlowców, przedstawicieli firm z branży budowlanej, jak i do osób prywatnych noszących się z zamiarem budowy, remontu lub kupna domu, czy mieszkania.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i wyrobami budowlanymi. Mogła także uzyskać porady i informacje od fachowców z różnych dziedzin. Przed targami młodzież szkolna odwiedziła galerię handlową Lublin Plaza, gdzie w Cinema City obejrzała seans filmowy "Szybcy i wściekli 7".

Jacek Naja
12.04.2015

ZAPRASZAMY NA TARGI EDUKACJI I PRACY!

W przyszły wtorek, 14 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie (ul. Narutowicza 34) odbędą się Targi Edukacji i Pracy organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Więcej/Mniej

Targi zorganizowano z myślą o uczniach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, stojących przed wyborem drogi edukacyjnej oraz osobach bezrobotnych, które będą mogły zapoznać się m.in. z ofertami pracy lokalnych przedsiębiorców.

Nie zabraknie też przedstawicieli Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Zaprezentujemy naszą bogatą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016.

Zapraszamy Państwa serdecznie!

Daniel Buchowiecki
11.04.2015

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU...

Niech radosne Alleluja będzie dla Państwa ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudach codzienności.
Radosnych chwil w gronie Rodziny oraz Przyjaciół!
Miłego świętowania życzymy wszystkim i każdemu z osobna!

Redakcja
02.04.2015

O PRZYCZYNACH WYPADKÓW...

31 marca br. w naszej szkole odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce wypadków przy pracy. Zajęcia dotyczyły przyczyn występowania wypadków podczas prac w budownictwie. Spotkanie prowadziła zaproszona przez szkołę nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie - Pani Anna Smolarz.

Więcej/Mniej

Nadrzędnym celem tego typu spotkań jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia wśród przyszłych, młodych pracowników pracujących na budowach.

W zajęciach uczestniczyła młodzież zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, która w ramach zajęć praktycznych i teoretycznych przygotowywana jest do profesjonalnego wykonywania pracy zawodowej.

Jacek Naja
31.03.2015

TECHNICY W BIBLIOTECE

Klasa ITe (technik pojazdów samochodowych) wraz z wychowawcą odwiedziła Bibliotekę Pedagogiczną w Hrubieszowie, gdzie Pani Aleksandra Kopczyńska - nauczyciel bibliotekarz i biblioterapeuta przeprowadziła spotkanie warsztatowe pt. "Akceptuję siebie i innych".

Obok m.in. różnorodnych ćwiczeń, prezentacji filmu-świadectwa, który przedstawiał życie Nicka Vujicica znalazł się czas na refleksję nad własną egzystencją.

Daniel Buchowiecki
31.03.2015

FINAŁ KONKURSU "KELNER ZNAKOMITY"

W dniach 23 - 27 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie został przeprowadzony szkolny konkurs "Kelner znakomity" zorganizowany w związku z ogłoszeniem przez Akademię Kelnerską Grzegorza Górnika 25 marca br. "Światowym Dniem Kelnera".

Więcej/Mniej

Celem naszego konkursu było poszerzenie wiadomości z obsługi konsumenta i wiedzy kelnerskiej, rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach: test z wiedzy kelnerskiej, plakat dotyczący hasła "Kelner znakomity" oraz slogan reklamujący "Światowy Dzień Kelnera".

Udział w konkursie wzięli uczniowie z klas: II te, II LO, III tb, III tc, IV tb i IV tc.

Komisja w składzie: wicedyrektor - Zygmunt Ryszkiewicz, wicedyrektor - Zbigniew Petruczynik, Daniel Buchowiecki, Magdalena Jędruszczak, Monika Kot i Joanna Janicka - oceniła prace konkursowe. Oto wyniki:

  Plakat
 • 1. Ożarowska Ewelina - kl. IV tb
 • 2. Kamińska Anna - kl. IV tb
 • 3. Wąsowicz Ewa - kl. III tb
 • Lorenc Edyta - wyróżnienie - kl. IV tb
  Test z wiedzy kelnerskiej
 • 1. Sitarz Katarzyna - kl. II te
 • 2. Stankiewicz Piotr - kl. III tc
 • 3. Luchowska Patrycja - kl. II te
  Slogan reklamowy
 • 1. Momot Konrad - kl. II LO
 • 2. Boruc Sławomir - kl. II LO
 • 3. Sitarz Katarzyna - kl. II te

30 marca 2015 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu. Wręczono dyplomy i nagrody, których sponsorem było centrum handlowe Kaufland w Hrubieszowie.

Organizatorzy: Joanna Janicka, Magdalena Jędruszczak, Monika Kot i Daniel Buchowiecki - jeszcze raz gratulują laureatom i dziękują wszystkim za udział.

Joanna Janicka
31.03.2015

PRAKTYCZNE LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz trzeci uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie "Dzień Przedsiębiorczości". Kilka dni temu, 25 marca odbyła się 12. edycja programu.

Więcej/Mniej

Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości współpracującej z Kancelarią Prezydenta RP.

Projekt uzupełnił i uatrakcyjnił wiedzę uczniów z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Szkolnym koordynatorem projektu była Joanna Wawrzaszek. Wybrani uczniowie z klas: Itc, Ite, IItb, IItc, IIItb, IIe oraz IIIe (łącznie 49 osób) - odbyli jednodniową praktykę w hrubieszowskich instytucjach i przedsiębiorstwach. Były to:
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Małego Księcia, Miejskie Przedszkole nr 2, Miejskie Przedszkole nr 5, Zespół Szkół Miejskich nr 2, Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, Hrubieszowski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych, "Cytro - Staropolska", Pizzeria - Pub "Soprano", Kawiarnia "Czekoladka", Salon Fryzjerski "Mila", "WERBET" - Zakład Budowy Dróg, Auto - Części, "Hermes" S.C, "Świat Sportu".

Do obchodów "Dnia Przedsiębiorczości" włączyły się również instytucje i firmy spoza Hrubieszowa takie jak: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławcu, Firma Murarstwo, Usługi pogrzebowe w Trzeszczanach.
Młodzież odbywała praktyki na różnorodnych stanowiskach, tym samym wcielając się w role: nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, animatora kultury, bibliotekarza, pracownika biurowego, sprzedawcy, kucharza, kelnera, fryzjera, mechanika, strażaka, kamieniarza, instruktora fitness i kierownika robót budowlanych.
Uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili swój jednodniowy pobyt w zakładach pracy i instytucjach. Podkreślali miłą atmosferę i życzliwe przyjęcie oraz rzetelną wiedzę na temat specyfiki pracy na wybranych przez siebie stanowisk pracy jaką im przekazano. I w tym miejscu wrażamy wyrazy wdzięczności Państwu konsultantom, którzy zechcieli podzielić się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem, które są tak cenne w pracy zawodowej. Dziękujemy zatem: Pani Joannie Błaszczuk z HDK, paniom: Teresie Migas, Agnieszce Siejko i Katarzynie Nowosad z Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Małego Księcia, paniom - Annie Koralewskiej i Marii Kurzydłowskiej z Przedszkola nr 2, pani Dorocie Kuśmierek z Miejskiego Przedszkola nr 5, pani Joannie Urbańskiej z Zespołu Szkół Miejskich nr 2, pani Marzannie Muzyczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filii nr 1, panu Pawłowi Chromiec z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, pani Joannie Goszko z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, panu Mariuszowi Soja z Restauracji "Cytro-Staropolska", pani Ewie Rybak z Pizzerii - Pubu "Soprano", panu Markowi Pitus z Kawiarni "Czekoladka", pani Agnieszce Hajkiewicz z Salonu Fryzjerskiego "Mila", panu Pawłowi Czajkowskiemu z firmy "WERBET", panu Mateuszowi Banaszkowi z Warsztatu "Auto - Części", panu Bartłomiejowi Diabinowi z firmy "Hermes" S.C., pani Justynie Tywoniuk ze "Świata Sportu", pani Annie Myśliwiec ze Szkoły Podstawowej w Husynnem, panu Jackowi Grelukowi z OSP w Jarosławcu oraz panu Adamowi Knyszowi z firmy - Murarstwo, Usługi pogrzebowe.

Joanna Wawrzaszek / Foto: Barbara Zalewska
27.03.2015

REKOLEKCJE W NASZEJ SZKOLE

Nietypowe spotkania rekolekcyjne zaproponowała młodzieży z hrubieszowskich szkół Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Hrubieszowie, która 23 i 24 marca br. zorganizowała spotkania z Patrycją Hurlak oraz Dariuszem Jabłońskim.

Więcej/Mniej

W pierwszym dniu rekolekcji mogliśmy spotkać się z Dariuszem Jabłońskim - zapaśnikiem w stylu klasycznym, który w 2003 roku został mistrzem świata, a w 1997 Europy. Chełmski sportowiec był też trzykrotnym olimpijczykiem i dziesięciokrotnym mistrzem Polski. Gość nie przyjechał jednak do nas, aby chwalić się osiągnięciami w sporcie, ale z dumą opowiedzieć o swojej relacji z Bogiem, dzięki której odkrył inne ważne wartości - takie jak rodzina i co ważne - zrezygnował z używek, które jak twierdzi - naprawdę zniewalają człowieka. Potem były medale i kariera, ale to nie złoto i sława dały mu prawdziwe szczęście czy poczucie spełnienia, ale właśnie wiara i najbliżsi.

W drugim dniu rekolekcji wielkopostnych spotkaliśmy się z Patrycją Hurlak – pisarką i aktorką. Niezwykła historia jej życia poruszyła młodych ludzi. Dowiedzieliśmy się, że przez kontakt z okultyzmem, kartami tarota, zaklęciami bardzo szybko - bardziej świadomie lub mniej zapraszamy do swojego wnętrza szatana, który nigdy nie ofiarowuje nic za darmo. Patrycja Hurlak przyznała się do wielu zachowań, których dziś żałuje. W tej chwili jest osobą nawróconą i czerpie siłę z codziennej Eucharystii, należy do wspólnoty "Siódmy rozdział", gdzie poznaje słowo Boże.

Ksiądz Paweł Kubiszyn ma nadzieję, że poprzez tego typu spotkania z ludźmi, którzy dają świadectwa, będzie łatwiej trafić do młodych ludzi i w tym szczególnym czasie skłonić do refleksji nad światem i sobą.

Te nietypowe rekolekcje odbyły się w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w Gimnazjum przy Zespole Szkół Miejskich nr 3. W dniu jutrzejszym w wybranych szkołach odbędą się spotkania z osadzonymi z ZK w Hrubieszowie.

Zofia Szwiec / Daniel Buchowiecki
24.03.2015

DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniach 17 i 18 marca 2015 r. gościł w swych murach wiele znakomitości z różnych instytucji współpracujących ze szkołą w ramach akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei".

Więcej/Mniej

Od dwunastu lat w tej inicjatywie biorą udział m.in. uczniowie gimnazjów z powiatu hrubieszowskiego, których zaproszono na wystawę prac konkursowych połączoną z prezentacją pracowni i zawodów naszej szkoły.

Z zaproszenia skorzystali uczniowie gimnazjum z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 i nr 3, Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic), Zespołu Szkół w Moniatyczach, Gimnazjum w Kryłowie, Dołhobyczowa, Sahrynia i Trzeszczan.

Pierwszym punktem dla każdej grupy zarówno 17 jak i 18 marca było zwiedzanie wystawy prac konkursowych XII edycji "Wokół Wielkanocnej Nadziei", gdzie gimnazjaliści mogli odnaleźć swoje prace konkursowe, zapoznać się z celami akcji przybliżonymi przez p. Joannę Kornicką i p. Beatę Tomaszczuk - koordynatora akcji. Zwiedzający mieli okazję zakupić palmy, pisanki, kartki lub stroiki sprzedawane przez wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu ZS nr 1: Angelikę Słotwińską, Paulinę Stopyrę, Agnieszkę Furmagę, Aleksandrę Momot, Anitę Zuszman, Dominikę Domańską, Aleksandrę Szulakiewicz, Katarzynę Kominek i Sławomira Sytego z klasy Itb oraz Izabelę Kudełkę, Patrycję Dawid, Klaudię Jaskowiak, Justynę Marciniak z klasy Itc, Edytę Ufnal z IIta i Monikę Śmiech, Małgorzatę Zubko, Jagodę Szostak, Justynę Janosz, Paulinę Mękal i Beatę Kopczyńską z klasy IIItb.

Następnie, uczniowie gimnazjum zapoznali się z prezentacją multimedialną, która przedstawiała historię wielkanocnej akcji. Prezentacja zakończyła się konkursem przeprowadzonym przez uczniów klasy Itd. - Marcina Szkałubę, Bartłomieja Charłajczuka, Szymona oraz uczennice klasy Itc-Klaudię Magdziak pod opieką p. Alfreda Hojdy.

Kolejnym punktem były pokazy chemiczne przygotowane przez uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego z klasy III tb: Ewę Wąsowicz, Sylwię Radomską, Katarzynę Potaczało, Iwonę Brzozę, Anitę Szopińską, Katarzynę Żarską, Barbarę Zalewską pod okiem nauczycieli chemii - p. Anety Dąbrowskiej i p. Joanny Koszerny. Uczennice tej klasy rozwijają swoje umiejętności z chemii na poziomie rozszerzonym. W ramach pokazów zaprezentowano kilka atrakcyjnych doświadczeń o tajemniczo brzmiących nazwach: "Islandia - kraina gejzerów", "ruchome piaski", "chemiczny ogród", "elephant’s toothpaste", "czara ognia", "żarłoczny roztwór", "wstrząśnięty błękit" i wiele innych.

Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach informatycznych prowadzonych przez uczniów klas w zawodzie technik informatyk pod kierunkiem p. Jarosława Łabańskiego, podczas których Ernest Bartnik, Patryk Drozd, Grzegorz Matwiej, Michał Woźniak z klasy IItd zaprezentowali swoje umiejętności - np. montaż i demontaż jednostki centralnej komputera wraz z omówieniem jego podzespołów, a uczniowie klasy IIItd: Bartek Migas, Bartek Kuliński omówili typowe urządzenia sieciowe, a także sposoby zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Gimnazjaliści mogli zweryfikować swoje umiejętności, wykonując patchcord, zgodnie ze standardem EIA/TIA 568 B (tzw. kabel ethernetowy prosty ). Daniel Pałka - uczeń technikum informatycznego z kl. IItd zaprezentował obróbkę grafiki komputerowej. Młodzi informatycy odpowiadali na pytania uczestników warsztatów.
Nauczyciele bibliotekarze – p. Joanna Błaszczuk i p. Dorota Bartko zaprezentowały gościom wystawę: "Hrubieszów - wielokulturowa opowieść o mieście w XX wieku", która znajduje się w bibliotece szkolnej.
Gimnazjaliści także odwiedzili warsztaty szkolne. Każda z grup zapoznała się z bazą dydaktyczną działu gastronomicznego, budowlanego i samochodowego
Młodzież uczestniczyła w pokazach kelnerskich przygotowanych przez uczennice technikum z klasy IIte: Patrycję Luchowską, Karolinę Sitarz, Małgorzatę Wypych, Karolinę Marszalec. Goście zapoznali się z wielkanocnym nakryciem stołu zgodnym z kanonami oraz mieli możliwość degustacji wypieków przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych: IIt4b, IIt4c i IVtc pod kierunkiem: p. Ewy Szeweńko, p. Anny Gałki, p. Urszuli Sitarz i p. Justyny Chwedczuk. Prezentacji pracowni kelnerskiej dokonała p. Ewa Szeweńko, a gastronomicznej - p. Anna Gałka.
Uczniowie gimnazjum zwiedzili też pracownie elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów. Poznali m.in. urządzenie do diagnozowania samochodów przez złącze OBD II firmy Bosch KTS 540 oraz programy komputerowe wspomagające projektowanie z grupy CAD Solid Edge i MegaCAD, które przedstawił p. Krzysztof Mazur.
Działy samochodowe, ślusarskie i budowlane zaprezentował p. Tomasz Zinkiewicz wraz z uczniami klas IIc i IIIc w zawodzie mechanik. Pan Tomasz omówił kierunki kształcenia i przedstawił narzędzia, które powinien znać każdy, kto chce uzyskać kwalifikacje zawodowe.
Jedną z największych atrakcji dla uczniów gimnazjum była możliwość wcielenia się w rolę kierowcy samochodu osobowego. Naukę jazdy próbnej prowadził instruktor szkolny - p. Jan Gargol.
Uczniowie mogli zapoznać się z salą ćwiczeń siłowych, którą zaprezentowali: p. Leszek Tarnawski i p. Andrzej Greszeta
W związku ze wspaniałą pogodą, która towarzyszyła Dniom Otwartym, gimnazjaliści tym chętniej obejrzeli część artystyczną, składającą się z tańca synchronicznego w wykonaniu: Dominiki Kaczanowskiej, Wioletty Gogół, Renaty Krawczuk z klasy Itb, Moniki Krawczyk - kl. IIe i Katarzyny Mirowskiej - kl. IIItd - uczennice przygotowała p. Katarzyna Skawińska oraz scenki kabaretowej w wykonaniu Tomasza Bila, Michała Jędruszczaka, Tomasza Ziółkowskiego oraz Patryka Magierki z kl. Ite przygotowanej pod kierunkiem nauczyciela polonisty.
Gimnazjalistom odwiedzającym naszą szkołę - w charakterze opiekunów - towarzyszyli nauczyciele - p. Anna Juszczuk, p. Daniel Buchowiecki, p. Lucjan Fabrowski i p. Tomasz Zinkiewicz.
Mamy nadzieję, że m.in. poprzez prezentację pracowni szkolnych przekonaliśmy naszych gości do kontynuowania nauki w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w XII wystawie prac konkursowych "Wokół Wielkanocnej Nadziei", a szczególnie grupie sześciolatków z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie.
Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom i opiekunom za udział w Dniach Otwartych w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
Jesteśmy wdzięczni również pracownikom szkoły i naszej młodzieży za aktywną pracę w ramach akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" i Dni Otwartych Szkoły oraz zaprezentowanie swoich zdolności i umiejętności podczas warsztatów i prezentacji.

Beata Tomaszczuk / Foto: uczniowie Itb: Izabela Rejman, Monika Żyła, Michał Momot, Jakub Borek
22.03.2015

KIERMASZ "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI"

W dniach 17 i 18 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbył się kiermasz prac konkursowych XII edycji akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei". Wolontariusze ze Szkolnego Klub Wolontariatu Zespołu Szkól nr 1 w Hrubieszowie przez dwa dni kiermaszu realizowali jeden z najważniejszych celów akcji zbierali fundusze na zakup paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

Konkurs "Wokół Wielkanocnej Nadziei" ma również na celu integrację dzieci i młodzieży osób dorosłych z różnych placówek oświatowych i instytucji we wspólnej akcji, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwartości na potrzeby i problemy innych oraz inspirowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do aktywności, współdziałania w grupie i pomocy bliźniemu.

Kiermasz otworzył wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Zbigniew Petruczynik, który przywitał przybyłych gość. Jak co roku, na otwarciu wystawy mieliśmy zaszczyt gościć znakomitości z powiatu i miasta Hrubieszowa. Wśród nich znaleźli się: Pan Stanisław Czarnota - Wójt Gminy Trzeszczany, Pan Janusz Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, Pan Andrzej Serafin - Przewodniczący Rady Miasta Hrubieszów, Pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, Pani Elżbieta Lebiedowicz - Kierownik MOPS w Hrubieszowie, Pani Anna Maciuk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, Pan Andrzej Bogatko - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Stanisława Stachowiak - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach, Pani Zuzanna Korycka - Kierownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, Pani Irmina Drawdzik - pracownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pracownicy socjalni z GOPS Hrubieszów: Pani Sylwia Hauzer i Pani Marta Szpyra, GOPS Trzeszczany: Pani Elżbieta Chmielowiec i Pani Anna Garczyńska, MOPS Hrubieszów: Pani Sylwia Wójtowicz, pracownicy SDS w Hrubieszowie: Pani Halina Bogatko i Pani Joanna Migas, pracownicy WTZ w Hrubieszowie - Pani Agnieszka Bronicka i Pan Mieczysław Śliwiński, Pan Grzegorz Jaworski z Zakładu Karnego w Hrubieszowie i Pani Agnieszka Kaczor z CIS Mieniany.

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję konkursową , która oceniała prace w sześciu kategoriach wiekowych i pracowała intensywnie kilka godzin. Borykając się z niełatwymi decyzjami, z tak z olbrzymiej ilości nadesłanych prac konkursowych musiała wybrała te najpiękniejsze. Komisja pomimo, że miała twardy orzech do zgryzienia, gdyż wszystkie nadesłane prace konkursowe były bez wątpienia arcydziełami, przyznała nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach: palma, pisanka, kartka i stroik.

Wszystkim uczestnikom XII edycji konkursu, tym malutkim i dużym oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy, bowiem największym bogactwem każdego człowieka jest chęć niesienia pomocy i dawania nadziei.

I jak co roku, pisanki, stroiki, palmy, kartki świąteczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem, aczkolwiek w tym roku liczba odwiedzających była dużo, dużo większa. Oprócz zaproszonych gości wystawę odwiedzili uczniowie wraz z nauczycielami szkół gimnazjalnych z Moniatycz, Kryłowa, Dołhobyczowa, Sahrynia, Trzeszczan, Miejskiego Zespołu Szkół Miejskich nr 1 i 3 oraz gimnazjaliści Staszica, uczniowie PZPSW w Hrubieszowie, sześciolatki z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Hrubieszowie, uczestnicy SDS i WTZ w Hrubieszowie, osoby indywidualne, pracownicy, nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz z nauczycielami.

W imieniu organizatorów XII edycji akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do konkursu oraz tym, którzy wsparli ją symboliczną złotówką, zakupując prace konkursowe podczas kiermaszu.

Beata Tomaszczuk/Foto: uczniowie klasy Itb - Izabela Rejman/Monika Żyła/Michał Momot/Jakub Borek
21.03.2015

II MIEJSCE I AWANS DO ETAPU CENTRALNEGO!

Miło nam poinformować Państwa, że nasi uczniowie - Piotr Pacuła i Kamil Gruszczyński zajęli II miejsce w etapie regionalnym turnieju budowlanego "Buduj z pasją".

Więcej/Mniej

Turniej odbył się 20 marca 2015 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie. Składał się z dwóch etapów. W pierwszym młodzież rozwiązywała test dotyczący teorii, a w drugim - dwuosobowe zespoły wykonywały zadanie praktyczne.

Nasi uczniowie, którzy uczęszczają do zasadniczej szkoły zawodowej do klas w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, uzyskując tak wysoką notę, zakwalifikowali się do etapu centralnego, który odbędzie się w kwietniu w Sosnowcu.

Gratulujemy wyniku i życzymy powodzenia na etapie centralnym.

Jacek Naja
20.03.2015

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA WYSTAWY!

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie (budynek B) bardzo serdecznie zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli do odwiedzania wystawy "Hrubieszów - polskie miasto trzech kultur", która poświęcona jest bogatej historii naszego miasta.

Wystawę można podziwiać do końca marca.

Szymon Śleboda
20.03.2015

KOLEJNY SUKCES NASZEJ UCZENNICY!

Uczennica klasy III a (klasa wielozawodowa) Klaudia Mielniczuk zdobyła I miejsce w kategorii indywidualnej - "fale wyciskane na mokro" podczas tegorocznych Mistrzostw Fryzjerstwa w Lublinie. Impreza pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Sławomira Sosnowskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty - Pana Krzysztofa Babisza odbyła się 1 marca na terenie Targów Lublin S.A, a ich organizatorem była Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie.

Więcej/Mniej

Konkurs kierowany był do uczniów w zawodzie fryzjer, odbywających praktyczną naukę zawodu w salonach fryzjerskich. Uczestnicy konkursu startowali w kategoriach: Konkurencja indywidualna - "wyciskanie fal na mokro", Fryzjerstwo damskie - "fryzura dzienna konsumencka" i "fryzura wieczorowa" oraz Konkurencja indywidualna – "plecionki i warkocze".

W tegorocznej edycji mistrzostw, hrubieszowskich przedsiębiorców reprezentowało sześć uczennic. Laureatka I miejsca - Klaudia Mielniczuk praktykę odbywa w Salonie "Julka" pod czujnym okiem instruktora praktycznej nauki zawodu Pani Doroty Michalewskiej, która czuwała nad przygotowaniem uczennicy do konkursu. Wszystkim uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Monika Jabłońska hrubieszowska grupa wychowawcza HP w Chełmie
19.03.2015

SZKOLNE KOŁO CARITAS POMAGA!

13 i 14 marca, Caritas w Polsce przeprowadziła ósmą przedświąteczną zbiórkę żywności pod hasłem: "Tak, POMAGAM!". Zbiórka prowadzona była również w hrubieszowskich supermarketach.

Więcej/Mniej

Paczki żywnościowe z artykułami spożywczymi trafią w pierwszej kolejności do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej - informuje zastępca dyrektora Caritas Polska - ks. Marek Dec.

W akcję włączyli się wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas, które to działa przy naszej szkole.

Akcję dożywiania osób ubogich można również wesprzeć wysyłając SMS pod charytatywny numer 72052 z hasłem POMAGAM, koszt to 2,46 z VAT.

Źródło: www.lubiehrubie.pl
19.03.2015

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 !!!

W dnach 17 i 18 marca 2015 r. w godzinach 10:30 - 14:30 zapraszamy młodzież klas gimnazjalnych wraz z opiekunami na Dni Otwarte naszej szkoły, podczas których będzie można zapoznać się z wystawą prac konkursowych XII edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei - akcji organizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu, której towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna połączona z konkursem.

Więcej/Mniej

Wśród atrakcji przewidziano również pokazy chemiczne i warsztaty komputerowe. Naszych gości zapoznamy z bazą warsztatów szkolnych: pracownią kelnerską i gastronomiczną oraz działami: budowlanym, mechaniczno - ślusarskim, obróbki skrawaniem, stacją kontroli pojazdów, stanowiskami w pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej.

Zaprezentowane zostanie też urządzenie diagnostyczne KTS-540. Będzie można odbyć również jazdę testową samochodem terenowym - UAZ oraz zobaczyć sale do ćwiczeń siłowych. Spotkanie zakończy część artystyczna w wykonaniu uczniów.

Zapraszają uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1.

Zespół ds. Promocji Szkoły
15.03.2015

KIERMASZ PRAC KONKURSOWYCH XII EDYCJI WOKÓL WIELKANOCNEJ NADZIEI

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz z współorganizatorami:

Więcej/Mniej
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 • Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowym w Hrubieszowie
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzeszczanach
 • Szkolnym Kołem Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Stowarzyszeniem "Nieobojętni"
 • Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów
 • Centrum Integracji Społecznej w Mienianach
i patronami
 • Marszałkiem Województwa Lubelskiego - Panem Sławomirem Sosnowskim
 • Starostą Powiatu Hrubieszowskiego - Panem Józefem Kuropatwą
 • Wójtem Gminy Hrubieszów - Panem Janem Mołodeckim
 • Burmistrzem Miasta Hrubieszowa - Panem Tomaszem Zającem
 • Wójtem Gminy Trzeszczany - Panem Stanisławem Czarnotą
 • Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Panem Andrzejem Szkudzińskim

Serdecznie zapraszają na WYSTAWĘ I KIERMASZ PRAC KONKURSOWYCH XII edycji "Wokół Wielkanocnej Nadziei", która odbędzie się w dniu 17 marca 2015 r. od godz. 10:30 do 15:30 i 18 marca 2015 r. od godz. 8:00 do 13:30 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18A (budynek A, I piętro).

Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup paczek żywnościowych dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.


Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy
15.03.2015

WYCIECZKA DO WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Jak dowiedzieć się, że ktoś mówi nieprawdę? Do czego służyć może kamera termowizyjna? Jak działa skaner 3D do przedmiotów? Jak tworzy się projekt skrzyżowania? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali uczniowie klas: IVta ( technik mechanik), IVtd (technik informatyk) i IVte (technik pojazdów samochodowych) z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy 11 marca br. odwiedzili Wyższą Szkołę Edukacji i Innowacji w Lublinie.

Więcej/Mniej

Wojciech Hofman - student psychologii, przygotował prezentację poświęconą kłamstwu i metodom jego wykrywania. Jeden z uczniów wziął udział w doświadczeniu wykorzystującym wariograf. Urządzenie badało m.in. akcję serca, temperaturę ciała i ruchy nóg. Na podstawie rejestrowanych wartości można wskazać, która z odpowiedzi udzielonych przez badanego była fałszywa.

Zaprezentowano nam też działanie kamery termowizyjnej. Co ważne, badane obiekty skanowane są w czasie rzeczywistym, a wynik badania znany jest natychmiast.

Wraz z Prodziekanem Wydziału Transportu i Informatyki WSEI - Józefem Stokłosą uczniowie wykonali projekt i symulację skrzyżowania na którym zaplanowali natężenie ruchu i rodzaj dopuszczonych do ruchu pojazdów.

Opiekunami młodzieży podczas wycieczki byli nauczyciele: Iwona Korońska, Daniel Buchowiecki, Krzysztof Mazur i Marek Bajurko.

Serdecznie dziękujemy Panu Antoniemu Piłatowi, który czuwał nad organizacją naszej edukacyjnej i prozawodowej wycieczki, która udowodniła, że warto studiować ciekawe kierunki.

Daniel Buchowiecki
12.03.2015

DROGIE KOBIETY!

Dla wszystkich Pań dziś kwiaty i uśmiechy,
I pierwszy promień bliskiej wiosny.
Życia bez kłopotów i bez przykrości,
Dużo dobrych zdarzeń i tyle samo radości...

Redakcja
08.03.2015

FINAŁ KONKURSU "NOWY CZŁOWIEK -NOWA EPOKA"

Co oznacza pojęcie makiawelizm? Jaką rolę pełnił mecenat? Jakiej narodowości był Krzysztof Kolumb?

Więcej/Mniej

Z takimi właśnie pytaniami zmagali się uczestnicy III już edycji Konkursu Polonistycznego "NOWY CZŁOWIEK - NOWA EPOKA", który przeprowadzono w naszej szkole 2 marca br. Tym razem dotyczył epoki renesansu. Oprócz "pytań" pojawiły się inne kategorie. Wiele emocji wzbudziły "kalambury". Uczniowie losowali kartki, a następnie musieli zaprezentować wylosowany tytuł, pojęcie lub znany cytat pochodzący z renesansu. Wcale nie było łatwo, bez użycia słów, pokazać tytuł: "Odprawa posłów greckich", czy cytat "Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie".

Największe emocje wzbudziła ostatnia kategoria - scenka rodzajowa. Uczniowie prezentowali m.in. własne sielanki i parafrazę "Makbeta".

Do konkursu przystąpiło 8 zespołów z różnych klas: I tb, I tc, I te, II ta, II LO, III ta i IV tc. Poziom był tak wyrównany, że potrzebna była dogrywka, dzięki której wyłoniono zwycięzców:

 • I miejsce - klasa II ta w składzie: Patrycja Lipian, Edyta Ufnal i Paulina Rosół
 • II miejsce - klasa III tb w składzie: Barbara Zalewska, Katarzyna Żarska i Beata Kamińska
 • III miejsce - klasa I te w składzie: Tomasz Ziółkowski, Tomasz Bil i Michał Jędruszczak

Dyplomy i nagrody wręczył wicedyrektor naszej szkoły - Pan Zbigniew Petruczynik wraz z polonistami, którzy przygotowali konkurs.

Serdecznie dziękujemy kierownikowi hrubieszowskiego sklepu Carrefour - Panu Marcinowi Bondyrze za przekazanie wartościowych nagród.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy, pomysłowości i kreatywności, którą wykazali się podczas naszego konkursu.

Daniel Buchowiecki / Foto: Anna Kamińska/Paweł Stepaniuk
06.03.2015

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI ZBIÓRKĘ

Używane, ale i nowe książki, komiksy, specjalistyczne czasopisma, płyty CD, DVD oraz płyty winylowe przekazali mieszkańcy Hrubieszowa i okolic lubelskiej Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo", która zorganizuje licytację, aby uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na cele statutowe związane z wychowywaniem młodego człowieka.

Więcej/Mniej

W zbiórkę prowadzoną przez Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie włączyli się nauczyciele, pracownicy i uczniowie tejże placówki oraz pedagodzy, młodzież, a nawet rodzice z Zespołu Szkół Miejskich nr 3, Zespołu Szkół Miejskich nr 1 i Szkoły Podstawowej w Stefankowicach. Nie zabrakło też książek przekazanych od osób prywatnych.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Zapewniamy, że ponad kilkaset książek i płyt trafiło już do Fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo", której to pracownicy odwiedzili nas w minioną środę.

Fundacja już od ponad 20 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Naszą misją jest kształtowanie i przygotowanie do życia człowieka, który kieruje się określonymi wartościami - zapewniał nas Pan Marcin Czakon - pracownik Fundacji.

Daniel Buchowiecki
05.03.2015

PAMIĘTALI O "ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH"

"Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny.
My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona
przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i
słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też
wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk
sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości"...
Zygmunt Szendzielarz
Więcej/Mniej

1 marca przeżywaliśmy bardzo ważne święto poświęcone Żołnierzom Wyklętym.
W poniedziałek, 2 marca uczniowie Zespołu Szkół nr1 w Hrubieszowie uczcili ich pamięć, poświęcając Im audycję transmitowaną przez radiowęzeł szkolny. Materiał do audycji przygotowali panowie: Krzysztof Borys, Leszek Tarnawski oraz radio szkolne w osobach: Magda Ryba, Aleksandra Kwiatkowska, Tomasz Mazur, za konsolą pracował Szymon Śleboda.

Jednocześnie odbyła się projekcja filmu, której towarzyszyła bardzo atrakcyjna wystawa
"Jeśli ludzie zapomną, kamienie wołać będą", którą podziwiało kilkanaście klas z naszej szkoły. Tych, którzy jeszcze nie zdążyli zapoznać się z nią, zapraszamy do odwiedzania wystawy przygotowanej przez nauczycieli bibliotekarzy – panie: Joannę Błaszczuk i Dorotę Bartko.

"Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami
także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających
na usługach systemu przyniesionego ze wschodu.
Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem
i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości,
w tym decydującym momencie dziejów".

Jan Paweł II (18.05.1994)

Tekst i foto: Szymon Śleboda
04.03.2015

KONKURS "KELNER ZNAKOMITY"

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie "Kelner Znakomity", który odbędzie się w trzech kategoriach:

Więcej/Mniej
 1. 1. Test z wiedzy kelnerskiej (24.03.2015 r.)
 2. 2. Plakat przedstawiający hasło: "Kelner Znakomity"
 3. 3. Slogan reklamujący "Światowy Dzień Kelnera"

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o zgłaszanie się do: Joanny Janickiej, Magdaleny Jędruszczak, Moniki Kot lub Daniela Buchowieckiego.
Termin dostarczenia prac konkursowych mija 23.03.2015 roku. Szczegóły w regulaminie.

Joanna Janicka
03.03.2015

XII EDYCJA AKCJI WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zaprasza do udziału w XII edycji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI mającej na celu kultywowanie regionalnej tradycji świąt wielkanocnych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy współpracy:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 • Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Hrubieszowie
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach
 • Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Stowarzyszenia „Nieobojętni”
 • Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów
 • Centrum Integracji Społecznej w Mienianach
pod patronatem:
 • Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego
 • Starosty Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwy
 • Wójta Gminy Hrubieszów Pana Jana Mołodeckiego
 • Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pana Tomasza Zająca
 • Wójta Gminy Trzeszczany Pana Stanisława Czarnoty
 • Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pana Andrzeja Szkudzińskiego
zaprasza do udziału w XII edycji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI mającej na celu kultywowanie regionalnej tradycji świąt wielkanocnych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.
W ramach akcji organizuje XII edycję konkursu na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny.

Czas trwania konkursu: od 16 lutego do 16 marca 2015r.
Konkurs
Regulamin konkursu
karta uczestnictwa
identyfikator prac wersja w docx
identyfikator prac wersja w pdf

Beata Tomaszczuk
25.02.2015

III MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE

Dobre, bo III miejsce zdobyła młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie podczas Międzyszkolnego Konkursu "Pasjonat sztuki kelnerskiej", który odbył się 27.02 i 01.03.2015 r.

Więcej/Mniej

Konkurs składał się z dwóch etapów:
I etap polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 30 pytań dotyczących pracy kelnera, natomiast w II trzeba było wykonać zadanie praktyczne związane z dekoracją, nakryciem stołu do wskazanego menu.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali uczniowie klasy III tc technikum. Byli to: Sebastian Popek, Dańczuk Michał, Stankiewicz Piotr, Krzysztof Mieczan i Przychodzień Michał. Za przygotowanie uczniów do konkursu odpowiedzialna była Joanna Janicka.

Młodzież wykazała się wiedzą i umiejętnościami z zakresu zasad nakrycia i dekoracji stołów, a także metod obsługi gości, o czym świadczy zdobycie pucharu za III miejsce oraz dyplomu i nagrody w postaci zaproszenia na uroczysty obiad do Hotelu Kozak w Chełmie. W konkursie udział wzięło 10 zespołów.

Naszym uczniom gratulujemy sukcesu oraz życzymy powodzenia w dalszej drodze odkrywania pasji i rozwijania uzdolnień zawodowych.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, a współorganizatorem Hotel Kozak w Chełmie.

Joanna Janicka
03.03.2015

ZNAJĄ ANGIELSKI

Znamy już wyniki I etapu V Konkursu Języka Angielskiego, który odbył się 19 lutego w naszej szkole. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Więcej/Mniej

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów.

 1. 1. Wywiał Dawid - klasa II td - 71 pkt
 2. 2. Kuliński Bartłomiej - III td i Cybulski Kamil - II td - 54 pkt
 3. 3. Halista Dominik - klasa II td - 35 pkt

Dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do rozwijania umiejętności językowych.

nauczyciele języka angielskiego
24.02.2015

"DOPALACZE - ROZWALACZE"

16 i 19 lutego w klasie II a i III a odbyły się zajęcia poświęcone profilaktyce narkomanii wśród młodzieży. W tym roku tematyka w szczególności przedstawiona została w kontekście dopalaczy. Dopalacze, to trujące substancje, działające podobnie jak narkotyki, jednak ich skład chemiczny nie jest zakazany przez prawo, a przynajmniej prawo nie nadąża za inwencją producentów tych środków, dlatego są tak łatwo dostępne. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, że dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne, a zażywanie ich prowadzi do uzależnienia, utraty zdrowia, a nawet życia. Wspólnie z młodzieżą ustalono najczęstsze przyczyny sięgania młodych ludzi po narkotyki oraz ukazano jakie są tego skutki. Z uwagi na to, że rodzice jako pierwsi mogą zauważyć niepokojące zachowania u swoich dzieci postanowiono zainteresować tym tematem również ich. Kontynuacją zajęć z młodzieżą, była pedagogizacja rodziców.

Więcej/Mniej

Pracownik Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Narkomanii, który wcześniej przeprowadził spotkania z młodzieżą podzieliła się z rodzicami zaobserwowanymi spostrzeżeniami. Uświadomił rodziców jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem działania środków psychoaktywnych, jakie występują podstawowe symptomy świadczące o zażyciu oraz z jakimi rodzajami środków możemy się obecnie spotkać. Uczulił rodziców na to, że młodzież coraz częściej eksperymentuje i odurza się substancjami, które są dostępne w niemal każdym gospodarstwie domowym. Zaproszony gość mówił również o szkodliwym działaniu używek na młody organizm oraz o tym, co zrobić, kiedy zauważymy niepokojące objawy u swojego dziecka. Podał adresy i telefony instytucji, do której można się zgłosić w razie uzależnienia. Przede wszystkim prosił rodziców, aby budować prawidłowe relacje ze swoimi dziećmi, rozmawiać z nimi, zwłaszcza na tematy trudne, często niewygodne i nie pozostawiać młodzieży z ich ciekawością. Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a także chęć dopasowania się do pewnych grup sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.

Monika Jabłońska
HP 3-12 w Hrubieszowie
22.02.2015

GALA SZLACHETNEJ PACZKI REJONU HRUBIESZÓW I OKOLICE

W środę, 18 lutego 2015r., w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się Gala ogólnopolskiej XIV. edycji Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice, która zakończyła i podsumowała kolejną edycję projektu, czwartą w naszym Rejonie. Impreza była też okazją do podziękowania darczyńcom, wolontariuszom, liderom zespołu, dobroczyńcom, sponsorom, kierowcom i władzom samorządowym oraz tym wszystkim, którzy udzielili wsparcia akcji.

Więcej/Mniej

Uroczystość Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice odbyła się pod hasłem: "Wszystkie drogi prowadzą do ludzkich serc". Przez ostatnie cztery lata Drużyna Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice otwierała serca na drugiego człowieka. Kierując się słowami Czesława Miłosza: "Żyjesz tu i teraz. Masz jedno życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie. Choćby ktoś inny mógł mieć inne zdanie", staraliśmy wykorzystać każdą chwilę na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, nie bacząc na przeciwności losu.

Galę rozpoczęła prezentacja multimedialna podsumowująca finał akcji i przybliżająca zebranym ogrom pomocy i osób w nią włączonych. Prezentację wolontariusze zadedykowali kierowcy Panu Darkowi Rabczyńskiemu, który zmarł w drugim dniu akcji. Następnie wystąpiła solistka Agnieszka Małyska - wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Najważniejszym momentem Gali było podziękowanie darczyńcom, sponsorom, dobroczyńcom, tym wszystkim ludziom, którzy "...wnieśli iskierkę nadziei do serc drugiego człowieka". Dokonano uhonorowania i wręczenia certyfikatów przybyłym na uroczystość gościom. My, wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice w imieniu własnym oraz obdarowanych rodzin, pragniemy podziękować najwspanialszym aniołom na ziemi, przytaczając słowa: "Jeżeli choć jedną jasną i dobrą myśl wzniosłeś do czyjegoś umysłu, jedną godzinę życie spełniłeś zadanie anioła na ziemi". Mamy nadzieje, że uroczystość ta choć w maleńki sposób przyczyniła się do wniesienia radości w ich serca. Wartością paczki jest wrastanie i zmiana w ludziach oraz stawanie się piękniejszym człowiekiem. Szlachetne Paczki, które ufundowano rodzinom wniosły wiele radości w ich życie, ale przede wszystkim stały się pretekstem spotkania i zmiany w ludziach. Da wielu osób pomaganie i zaangażowanie w projekt jest wydarzeniem społecznym - angażują się rodziny, szkoły, zakłady pracy, urzędy, grupy przyjaciół i osoby indywidualne. Dla niektórych firm wspólny wybór rodziny i zakupy to coroczny, wyjątkowy rytuał, to największą radość.

Udział w Paczce zmienia i nadaje inny sens naszemu życiu. Człowiek, który koncentruje się tylko na swoich potrzebach jest sfrustrowany, ciągle czegoś mu brakuje. Pomaganie i kontakt z biedą zmienia go. Człowiek, który zetknie się z trudnymi sytuacjami potem lepiej poradzi sobie w życiu, zacznie patrzyć na świat w inny sposób i nabierze dystansu do rzeczywistości. Założeniem Szlachetnej Paczki jest przekazywanie potrzebującym bezpośredniej pomocy - by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Akcja łączy rodziny, darczyńców i wolontariuszy.

W kolejnym punkcie imprezy wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, wykorzystując swoje zdolności aktorskie - nie obce każdemu wolontariuszowi, w słowno-muzycznej inscenizacji pod tytułem: "Wszystkie drogi prowadzą do ludzkich serc" przenieśli gości gali w inny świat, przedstawiając magię przyjaźni i miłości, która napełnia nasze życie, ukazuje piękno widoczne w sercu.

Bohaterami hrubieszowskiej gali byli przede wszystkim wolontariusze Drużyny Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice. Oni jednak nie traktują wolontariatu jako bohaterstwa, robią to, co wypływa z ich serca."Wolontariat w Paczce - tak jak mówi ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki - jest dla nich powołaniem do służby innym ludziom, do przekraczania siebie dla innych, żeby zmienić świat". Wolontariusze Szlachetnej Paczki nie czekają na lepszy świat, działają, nie boją się zaangażować, aby odmienić los drugiego człowieka. Radość i szczęście obdarowanych rodzin jest dla nich największym podziękowaniem. Uroczysta gala była ukoronowaniem ich zaangażowania i poświęcenia dla drugiego człowieka oraz podkreśleniem wartości jakie niesie za sobą Paczka: miłość, przyjaźń, poświęcenie, bezinteresowność itp. W hołdzie ich postawy i podziękowaniu za Wielkie Serca - Pani Beata Tomaszczuk - Lider Szlachetnej Paczki i Pani Anna Sioma-Krempla - Lider Zespołu Szlachetnej Paczki wraz z Panią Martą Majewską - Wiceburmistrzem Miasta Hrubieszowa - i Panem Zygmuntem Ryszkiewiczem - Wicedyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wręczyli certyfikaty tym z najlepszym z najlepszych: Małgorzacie Cios, Joannie Kozak, Paulinie Boguckiej, Marcie Szpindzie, Katarzynie Fiałkowskiej, Marzenie Winnickiej, Gabrieli Gancarz, Natalii Baran, Sylwii Nizio, Angelice Jeleń, Małgorzacie Zubko, Ewie Wąsowicz, Paulinie Szady, Anicie Szopińskiej, Jagodzie Szostak, Katarzynie Drewniak, Monice Śmiech, Izabeli Tomaszewskiej, Natalii Kozerak, Monice Skindzier, Agnieszce Małysce, Alicji Puchali, Izabeli Kudełko, Patrycji Dawid, Edycie Ufnal, Patrykowi Oleszczukowi, Piotrowi Niedźwiedziowi, Łukaszowi Magierowi, Basi Prus, Aleksandrze Drewniak. Certyfikaty przekazane zostaną również nieobecnym na gali wolontariuszom: Aleksandrze Kamińskiej, Beacie Danilczuk, Pawłowi Walencikowi i Joannie Koszerny.

Uroczystość wzbogacił swym barwnym występem Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, który zaprezentował trzy tańce: Lublin, Wesołucha i Przeworsk. Dziękujemy członkom zespołu i opiekunowi Pani Grażynie Temperowicz za możliwość delektowania się sztuką ludową i wielkim talentem tancerzy.

Galę Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice zakończyła degustacja pysznego tortu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością Galę Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice. Dziękujemy, że byli Państwo z nami.

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów i Okolice
23.02.2015

TO BYŁO TRUDNE DYKTANDO...

"Dźwięki rock and rolla", "quasi-wartości", "Tysiąctrzystuletnia zagadka Wielkiego Kanionu", "PRL-owskie kłamstwa", "nie lada gratka" - to tylko część wyrazów z których pisownią zmagało się 16-stu uczestników VI. Zamojskiego Dyktanda.

Więcej/Mniej

Najwyższą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 1. 1. Tomasz Kot - klasa IITd - 69 pkt
 2. 2. Angelika Słotwińska - klasa ITb - 66 pkt
 3. 3. Jeczeń Dominika - klasa IIITb - 61 pkt

Etap szkolny odbył się 18 lutego 2015 roku. Dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy wyników!

Daniel Buchowiecki
22.02.2015

"NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO"

Chcesz sprawdzić swoją znajomość Biblii i zdobyć nagrody? Zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Szczegóły w regulaminie.

Daniel Buchowiecki
16.02.2015

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI!

Społeczność szkolną oraz wszystkich mieszkańców Hrubieszowa i okolic zapraszamy do przekazania książek, które zbiera lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

Więcej/Mniej

Dzięki pieniążkom uzyskanym z ich sprzedaży, podczas specjalnego kiermaszu w Lublinie, fundacja będzie mogła realizować swoje cele statutowe.

Warto dodać, że z zajęć pozaszkolnych korzysta tu ponad 80 osób, które dzięki wdrożonemu programowi edukacyjnemu uczą się jak funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie. Wychowankowie fundacji otrzymują pomoc w nauce, codzienny posiłek i opiekę wychowawcy.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie włączył się w zbiórkę. Zbieramy niepotrzebne, używane lub nowe książki, komiksy, płyty CD, DVD, płyty winylowe.
Miejsce zbiórki:
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
ul. Zamojska 18B, I piętro, sala 115.
Zbiórka potrwa do 28 lutego. Zapraszamy!
Urzędowy numer zbiórki zgłoszony do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP to 2014/1649/OR.

Daniel Buchowiecki
15.02.2015

NASZA SZKOŁA W RANKINGU "PERSPEKTYW"...

Hrubieszowskie Technikum, które wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie znalazło się na 38. miejscu rankingu przygotowanego przez portal edukacyjny Perspektywy.

Więcej/Mniej

Uważamy, że miejsce to, wśród ok. 166 techników z naszego województwa, jest powodem do dumy, a zarazem wyzwaniem do jeszcze bardziej wzmożonej pracy.

Kapituła, która już od kilku lat przygotowuje takie zestawienia wzięła pod uwagę cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Sądzimy, że nauka w technikum, szkole, która kształci w wielu zawodach jest dobrą alternatywą dla uczniów, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem wykształcenia średniego i przystąpienia do egzaminu maturalnego, który umożliwia kształcenie na studiach.

Daniel Buchowiecki
04.02.2015

TRZYDZIEŚCI LAT MINĘŁO... - WSPOMNIENIA ZE STUDNIÓWKI '85

O tradycji studniówkowej opowiada Pan Stanisław Nowak, który przez lata związany był z naszą szkołą. Przez wiele lat przygotowywał kolejne bale studniówkowe, niezmiennie dbając zarówno o nietuzinkowy wystrój sali jak i muzykę.

Więcej/Mniej

Trzydzieści lat minęło od balu studniówkowego, jaki odbył się w ZSMR czyli w Technikum Mechanicznym (obecnie Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie) w roku 1985. Ta studniówka zapoczątkowała tradycję studniówek realizowanych w taki sposób i na takim poziomie, którego nikomu nie udało się przeskoczyć.

Dekoracje sali gimnastycznej miały swój pomysł, który był ustalany na rok przed balem i były przygotowywane od października przez maturzystów podzielonych na grupy 5-cio osobowe i pracujących każdego dnia od godziny 17 do 19.

W 1985 roku tematem dekoracji były okładki albumów. Dominowali Pink Floydzi z okładkami do płyt: The Wall, Dark Side of The Moon, Animals, Wish You Were Here, ale były też zespoły: The Eagles, Earth Wid And Fire, Electric Light Orchestra oraz Rod Stevard.

Okładki miały wymiar 1,8m x 1,8m, wszystko było malowane ręcznie (wtedy nie było jeszcze wydruków wielkoformatowych). Opracowaliśmy własną technologię kopiowania i powiększania obrazów.

Z takim plastycznym wyzwaniem zmierzyli się uczniowie technikum (były tylko dwie klasy maturalne) o specjalności: budowa maszyn i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Na tydzień przed studniówką rozpoczynaliśmy dekorowanie sali gimnastycznej. Wykonywaliśmy system nagłośnienia stereofonicznego (po raz pierwszy w Hrubieszowie na studniówce, korzystając z dwóch wzmacniacz Eltron 100 W - po jednym na każdy kanał), instalacje oświetlenia z układem regulacji, łączna moc lamp oświetleniowych wynosiła 20 kW.

Całość dekoracji i systemów nagłośnienia i oświetlenia była gotowa na piątek rano. Od tego momentu rozpoczynała się impreza trwająca trzy dni!!! Rano, w piątek otwieraliśmy salę, włączaliśmy efekty świetlne i grała muzyka, a młodzież z młodszych klas swobodnie mogła wejść na salę i wszystkiemu się przyjrzeć. O godz 15.30 zaczynała się próba generalna poloneza, o 17 próba generalna kabaretu, o 19 wieczór z płytą compactową (wtedy jeszcze nagraną na magnetofonie szpulowym z prędkością przesuwu taśmy 19 cm/sek).

Nad wszystkim czuwała ekipa techniczna złożona z uczniów klas młodszych- w 1985 r byli to: Piotrek Cios i Darek Zygmunt.

Bal rozpoczynał się w sobotę o godz 19. Obowiązywały stroje biało-czarne. W niedzielę dyskoteka poprawinowa trwająca od 16 do 24 (była to studniówkowa wersja Dyskoteki Wieczoru z Muzyką).

Na próby generalne przychodziło ponad 200 osób, absolwenci oraz uczniowie z innych szkół. Nie było żadnej komercji, rodzice przygotowywali poczęstunek.

Taka studniówka pozostawała w pamięci, jako przeżycie artystyczne i spełnienie się w niecodziennym wyzwaniu, z pozoru niemożliwym do wykonania. Takich studniówek zazdrościły nam wszystkie szkoły, nie tylko w Hrubieszowie.

Tekst/ Foto: Stanisław Nowak
03.02.2015

JAK KSZTAŁTOWAĆ SIEBIE?

28 stycznia br. uczniowie II klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wraz z nauczycielem gościli w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Podczas warsztatów biblioterapeutycznych "Skąd wziąć siłę do tego, żeby się zmienić?" rozmawiali o potrzebie kształtowania własnej osobowości, o tym, jak docierać do prawdy o samym sobie i przez to, wpływać na własne życie.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom - bibliotekarzom - p. Aleksandrze Kopczyńskiej i p. Elżbiecie Rafalskiej za ciekawe zajęcia, które sprowokowały do autorefleksji.

Daniel Buchowiecki
22.01.2015

MARZENIA I POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z NOWYM ROKIEM

Początek roku to dobry czas na postanowienia, zmiany i nowe cele. O swoich nadziejach i postanowieniach opowiedzieli redakcji "Skafandra": Andrzej Szkudziński - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, szkoły, która jest liderem, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe w naszym powiecie oraz tegoroczna maturzystka - Anna Kamińska.

Więcej/Mniej

Andrzej Szkudziński - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Patrzę z optymizmem na nowy rok. Moje nadzieje i marzenia związane są z pracą zawodową i rozwojem szkoły, którą mam zaszczyt kierować już 25 rok. Chciałbym, aby w 2015 roku wszystkim żyło się lepiej i spokojniej. Chciałbym, żeby nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi realizowali swoje zadania w atmosferze stabilności i braku obaw o swoje zatrudnienie, a uczniowie byli traktowani przez wszystkich podmiotowo, bo na to zasługują.
Mam nadzieję, że ogłoszenie przez Minister Edukacji Narodowej roku szkolnego 2014/15 "Rokiem Szkoły Zawodowców" zaowocuje odbudową zniszczonego wcześniej szkolnictwa zawodowego i przywróceniem należnej mu rangi i znaczenia tak, aby technika i zasadnicze szkoły zawodowe przestały być szkołami drugiej kategorii.
Liczę na to, że priorytety MEN zostaną dostrzeżone i właściwie realizowane przez samorządy powiatowe, bowiem tam zlokalizowane są ośrodki decyzyjne mające realny wpływ na rozwój - a nie stagnację i walkę o przetrwanie - szkolnictwa zawodowego na swoim terenie. Oczekuję na wspieranie działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz poprawę bazy dydaktycznej szkół.

A oto postanowienia i marzenia Anny Kamińskiej – tegorocznej maturzystki, uczennicy IV klasy Technikum: Moim postanowieniem noworocznym jest solidna praca w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Marzeniem, którego pragnę z całego serca, jest dostanie się na wymarzone studia oraz rozwijanie swoich umiejętności. Nadzieją, którą wiążę z nowym rokiem jest kierowanie się własnym zdaniem i podejmowanie mądrych decyzji składających na życiowy scenariusz. Uczucia, które są niezastąpionym celem w życiu, również staną się dla mnie wartościowym postanowieniem do zrealizowania.

Zapraszamy do kontynuowania nauki w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Do wyboru mają Państwo kilkanaście zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Technikum lub naukę w bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Postanowienia noworoczne, "Skafander. Bezpłatna Gazeta Akademicka" 2015, nr 1 (65), s. 6
Foto: LubieHrubie.pl
29.01.2015

MONTERZY Z ZS NR 1 POJECHALI DO LUBLINA

W sobotę, 17 stycznia br. uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej ZS nr 1 w Hrubieszowie - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wzięli udział w eliminacjach okręgowych turnieju budowlanego Złota kielnia, które odbyły się w Lublinie.

Więcej/Mniej

Nasi uczniowie startowali w dwóch kategoriach: montaż systemów suchej zabudowy oraz roboty malarsko tapeciarskie.

Hrubieszowską szkołę reprezentowali: Marcin Turewicz i Jarosław Gałan z klasy II b oraz Adrian Sitarz i Paweł Gruszczyński z III b. Życzymy chłopcom awansu do finału centralnego turnieju, a wyniki poznamy już wkrótce.

Jacek Naja
19.01.2015

TYLKO JAK TO NAPISAĆ?...

Czteroipółmiesięczny, klituś - bajduś, chihuahua, savoir-vivre'u, pożądany porządek, płowowłosy hucuł z chwackim juhasem - to tylko niektóre z wyrazów z których to pisownią zmierzyli się uczniowie kilku klas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej


Młodzież wzięła udział w klasowych eliminacjach do Zamojskiego Dyktanda. Najlepsze wyniki uzyskali: Gabriela Barańczuk - IIIe, Damian Turek - Ite, Paweł Wojewoda - II LO dla Dorosłych, Adrian Oleszczuk - IIc i Artur Tomczak - IIIta.

Klasowi laureaci - za dobrą znajomość zasad ortograficznych - otrzymali bony towarowe ufundowane przez sieć sklepów Kaufland.

Daniel Buchowiecki
16.01.2015

OBEJRZELI WYSTAWĘ

Uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w środę, 14 stycznia br. udali się do Hrubieszowskiego Domu Kultury, aby obejrzeć wystawę "Hrubieszów - wielokulturowa opowieść o mieście w XX wieku". Wystawa została przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Ośrodek KARTA w ramach projektu "Nasza mała ojczyzna".

Więcej/Mniej

Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali plansze ukazujące Hrubieszów różnych kultur i religii oraz wysłuchali ciekawej opowieści pani Katarzyny Sucheckiej, kustosza MBP.

Młodzież odwiedziła wystawę wraz ze swoim nauczycielem historii.

Małgorzata Lachowicz.
15.01.2015

W SŁUSZNYM CELU

11 stycznia wolontariusze z klas - IIa i IIIa wzięli udział w 23. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzież w tym dniu kwestowała na ulicach miasta, wcześniej - 8 i 9 stycznia, zbierała datki do puszek w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Pieniądze zebrane podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przekazane na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci w oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Monika Jabłońska
HP 3-12 w Chełmie
13.01.2015

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Nauczycieli i Pracowników ZS nr 1 o rozważenie przekazania 1% podatku na rzecz Jarosława Aleksandrowicza syna długoletniego nauczyciela i wicedyrektora naszej szkoły Pana Stanisława Aleksandrowicza.

Dyrekcja ZS1
12.01.2015

ELIMINACJE OKRĘGOWE XIX OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

9 stycznia br. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

Celem olimpiady było: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Tematyką wiodącą tegorocznej - XIX edycji było "Bezpieczeństwo żywności i żywienia".

Uczestniczyło w niej 71 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Eliminacje okręgowe polegały na rozwiązaniu testu składającego się w 30% z zadań z tematyki wiodącej i w 70% zadań z wiedzy o żywieniu.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowała Agnieszka Weremczuk - uczennica klasy IV t4c.

Magdalena Jędruszczak
09.01.2015

TRWA ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW! A CO SŁYCHAĆ W ZS NR 1?...

Gimnazjaliści i ich rodzice zastanawiają się jaki typ szkoły ponadgimnazjalnej wybrać, aby zdobywać wiedzę, umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania, a w dalszej perspektywie liczyć na intratną, ciekawą pracę. Mają do wyboru liceum ogólnokształcące ( trzy lata nauki), które kończy się egzaminem maturalnym, technikum (cztery lata nauki) po ukończeniu którego uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zasadniczą szkołę zawodową (trzy lata nauki), po ukończeniu której można przystąpić do egzaminu zawodowego.

Więcej/Mniej

Jako, że trwa właśnie ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej - "Rok Szkoły Zawodowców" - http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/aktualnosci warto szczególnie promować Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, (ul. Zamojska 18 A) - lidera, jeśli chodzi szkolnictwo zawodowe w naszym powiecie. Mamy nadzieję, dzięki ministerialnemu programowi, a także naszym regularnym działaniom dydaktyczno - wychowawczym edukacja w szkołach zawodowych, używając języka młodzieży - "przestanie być obciachem" i będzie kojarzyć się z pewniejszą przyszłością i pracą w określonym zawodzie. Dlaczego warto kontynuować naukę właśnie w naszej szkole?
Różnorodność:
Do wyboru masz 3 typy bezpłatnych szkół – Technikum, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Liceum dla Dorosłych, w tym - ponad 12 różnych zawodów.
Zawód:
Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca).
2 w 1, czyli wykształcenie i zawód:
Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2 w 1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.
Kadra:
Nauczyciele uczący w tej szkole są podnoszą swoje kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich, to dawni uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw jego oczekiwaniom. Dyrektor ds. wychowawczych, pedagog szkolny i nauczyciele na bieżąco starają się pomagać młodzieży i rozwiązywać ich problemy. Zajęcia dodatkowe i wychowywanie:
Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Przygotowują uczniów do konkursów, olimpiad. W naszej szkole bardzo aktywnie funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Dziennikarskie, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa. Warto wspomnieć, że nauczyciele wychowania fizycznego proponują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.
Wiele akcji, konkursów, projektów edukacyjnych i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem, a zarazem promocją szkoły.
Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.:

 • Wokół Wielkanocnej Nadziei, którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu,
 • Turniej Młoda Krew Ratuje Życie organizowana przez Szkolne Koło PCK,
 • szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS,
 • Turniej Motoryzacyjny,
 • Turniej Budowlany,
 • Szkolny Konkurs Czytelniczy,
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno - Literacki,
 • kurs Kelner Znakomity.
Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.:
 • Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
 • Sprzątanie świata,
 • Szlachetna paczka.

Jeśli dokładniej chcesz poznać nasze działania i życie szkoły zapraszamy na naszą stronę internetową: www.zs1hrubieszow.pl i profil na Facebooku: Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów.

Zespół ds. Promocji Szkoły
08.01.2015

"NOWY CZŁOWIEK - NOWA EPOKA" ZAPRASZAMY DO KONKURSU I ZABAWY!

Przygotowaliśmy dla Was kolejną edycję Szkolnego Konkursu Polonistycznego. Szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Więcej/Mniej

Regulamin Szkolnego Konkursu Polonistycznego
"NOWA EPOKA – NOWY CZŁOWIEK"

 1. Szkolny Konkurs Polonistyczny kierowany jest do młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie z wyłączeniem uczniów klas maturalnych.
 2. Organizatorami są nauczyciele języka polskiego oraz bibliotekarze Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
 3. Celem konkursu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów oraz ukazanie kultury i literatury renesansu.
 4. Przystąpić może do niego jeden 3-osobowy zespół z danej klasy. W przypadku większej ilości chętnych nauczyciele języka polskiego wyłaniają uczestników poprzez eliminacje przeprowadzone we własnym zakresie.
 5. Zespoły uczniów zgłaszają nauczyciele języka polskiego do 23 stycznia 2015 roku do koordynatorów konkursu.
 6. W przypadku, jeśli do Szkolnego Konkursu Polonistycznego zgłoszonych zostanie ponad 10 zespołów przewiduje się test, który wyłoni 10 grup z najwyższą liczbą punktów i to właśnie one przystąpią do konkursu.
 7. Konkurs odbędzie się 26 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1, o godzinie 10.00. Będzie miał formę quizu.
 8. Dodatkową kategorią będą "kalambury", polegające na odgadnięciu związków frazeologicznych, pochodzących z renesansu oraz wyjaśnieniu znaczenia wylosowanego frazeologizmu.
 9. Zadaniem każdej drużyny będzie także wykazanie się wiedzą na temat wybranej postaci związanej z renesansem i ciekawe przedstawienie jej (wypowiedź maksymalnie 5 minutowa).
 10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczniów, nie wyklucza się pytań dodatkowych.
 11. W przypadkach udzielenia spornych odpowiedzi ostatecznie orzekają organizatorzy.
 12. Dla laureatów przewiduje się atrakcyjne nagrody.
 13. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.
 14. Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega, że konkurs może zostać odwołany lub może ulec zmianie jego forma.
 15. Materiał objęty konkursem dotyczyć będzie literatury renesansu (autorów, bohaterów literackich, pojęć, symboli i motywów).
  Podstawowa literatura:
  Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Część I.
 16. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele - koordynatorzy:
  Ewa Kozaczuk i Daniel Buchowiecki.

Daniel Buchowiecki
06.01.2015

TO BYŁ WEEKEND CUDÓW - FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI

Tego nie da się opisać, to trzeba było przeżyć! To był weekend cudów. Te zdziwione twarze rodzin, gdy samochód z paczkami wjeżdżał na podwórko. W sobotę, 13 grudnia i niedzielę 14 grudnia 2014 roku paczki powędrowały do rodzin z Rejonu Hrubieszów i Okolice.

Więcej/Mniej

Pięknie opakowane, kolorowe, piękne aż tak, że dzieci bały się je otwierać. Szlachetna Paczka wyzwala pozytywne emocje, radości, szczęścia. Ta dobroć mądrego pomagania, "te cuda", w których mieszają się łzy- niezależnie, czy jest się obdarowanym czy też darczyńcą, wolontariuszem, liderem czy kierowcą. Ten weekend cudów wniósł zmiany w życie każdej osoby, która włączyła się pomoc.
SZLACHETNA PACZKA trwa. Dzieje się w nas. W sercach obdarowanych i radości tych, którzy na nowo odkryli sens dzielenia się z innymi. Trochę radości i wzruszeń zebraliśmy w przygotowanym specjalnie dla Was Raporcie o radości.
Jesteśmy nieziemsko szczęśliwi. Świat znowu stał się lepszy. DZIĘKUJEMY WAM!
"XIV edycja ogólnopolskiego projektu SZLACHETNA PACZKA była pod wieloma względami rekordowa. Projekt połączył ponad 805 000 osób: darczyńców, wolontariuszy, czyli SuperW, dobroczyńców oraz członków rodzin w potrzebie. Średnio w przygotowanie jednej paczki zaangażowało się 36 darczyńców. Łączna wartość pomocy przekazanej potrzebującym przekroczyła 41 mln zł. Do niemal 20 000 polskich domów dotarła w ten weekend nadzieja i informacja: jesteście ważni!"
W sobotę i niedzielę, już od 8 rano w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy ul Zamojskiej 18 a, gdzie mieścił się magazyn SZLACHETNEJ PACZKI Rejonu Hrubieszów i Okolice wrzało od pracy. Czterdziestoosobowa grupa wolontariuszy pracowała intensywnie w magazynie i przy rozwożeniu paczek do rodzin włączonych do projektu. Nie poradziliby jednak sobie sami gdyby nie pomoc w postaci udostępnionych samochodów z 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, Państwowej Straży Granicznej w Hrubieszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Hrubieszowa, Teptiukowa i Moniatycz oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. Wolontariusze z żołnierzami, strażakami i kierowcą do późnych godzin nocnych bardzo intensywnie pracowali rozwożąc paczki na terenie miasta, gminy, powiatu hrubieszowskiego, a nawet poza jego okręg. 72 rodziny włączone do projektu dzięki wspaniałym osobom - darczyńcom o "wielkich sercach" poczuły się wyjątkowo i doznało fantastycznej radości.
Wspomnienia wolontariuszy:
Gdy po raz kolejny przybyłam ze strażakami do Ośrodka, Tata obdarowanej rodziny złapał mnie za rękę i zaprowadził przed tablicę ogłoszeniową, i wskazał palcem. Na tablicy ogłoszeń obok regulaminu i innych ogłoszeń wisiało moje i strażaków zdjęcie w czapkach Mikołaja, to które zrobił podczas wizyty u jego rodziny ze Szlachetną Paczką rok temu. "Pani jest naszym dobrym duszkiem" - powiedział.
Starsza Pani dostała od wspaniałego darczyńcy nową wersalkę do spania, stara miała 20 lat. Na widok jej oniemiała, łzy spływały jej po policzkach. Wolontariuszka widząc tak wielkie wzruszenie powiedziała: "dziś w końcu się pani wyśpi bez bólu pleców?"
Ona odpowiedziała z łzami w oczach: „ kochanie! Nie, ja dziś w ogóle nie będę spała z tych emocji”. Starszy, samotny Pan do którego zawitali wolontariusze ze Szlachetną Paczką powiedział: "ciężko jest uwierzyć, że istnieją tacy dobrzy ludzie, którzy zdecydowali się mi pomóc i tyle dla mnie zrobili, choć mnie nie znają. Jestem ogromnie wdzięczny za to wszystko:)". Po chwili zadumy dodał:" to muszą być aniołowie, że bezinteresownie mi pomagają, innego wytłumaczenia nie ma".
Ewunia buszowała w kartonach z prezentami. "Zobaczcie ile słodyczy dostaliśmy: czekolady, ciastka i nawet ptasie mleczko, płatki śniadaniowe, kakao, krem czekoladowy". W pewnym momencie przerwała wyliczanie, wyciągnęła z paczki pomarańcze i ją pocałowała. Ja widząc to nie wytrzymałam, ze wzruszenia popłynęły mi łzy - niby zwykła pomarańcza, a taka wyjątkowa pomyślałam.
Samotny, starszy Pan dostał 15 paczek. Człowiek ten jest niezwykle skromny. Pomagałam mu wyciągać kolejne rzeczy kiedy doszliśmy do pasty i szczoteczki do zębów powiedział z uśmiechem: "ale ja nie mam zębów", stwierdził więc, że podzieli się z siostrą i po raz pierwszy od dawna to on ją zaprosi na obiad.
Kiedy rodzina otworzyła kolejną paczkę, kobieta uroniła łzę. Dlaczego? W paczce było mleko modyfikowane dla jej malutkiej córeczki, a w kolejnej nowy odkurzacz - "ale ja chciałam jakiś używany, a tu taki piękny, nowy".

Beata Tomaszczuk / fot.: wolontariusze Szlachetnej Paczki
08.01.2015

XXIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

19 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia" organizowana przez Polski Czerwony Krzyż.

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowały - Agnieszka Weremczuk i Aleksandra Kuśmierek, które otrzymały wyróżnienia w etapie rejonowym olimpiady. Uczennice zostały przegotowywane przez Magdalenę Jędruszczak.

Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się wszechstronną wiedzą z zakresu m.in. zasad żywienia człowieka oraz historii Polskiego Czerwonego Krzyża.

Magdalena Jędruszczak
05.01.2015

MŁODZI I AKTYWNI

Uczniowie klas II a i III a 11 i 12 grudnia zaangażowali się w doroczną Zimową Zbiórkę Żywności "Mikołaje są wśród nas". Uczestnicy pod opieką wychowawcy w placówkach handlowych, na terenie miasta, zbierali trwałą żywność, dary do puszek oraz nową odzież przeznaczoną na pomoc dla Ukrainy. Następnie członkowie Klubu Aktywnych segregowali i liczyli zebrane produkty w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Więcej/Mniej

Z zebranych darów przygotowali paczki świąteczne dla potrzebujących. Część żywności i odzieży w konwoju humanitarnym pojedzie z pomocą Ukrainie. Organizatorem tegorocznej akcji było Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" i Caritas, a patronat nad nią objął burmistrz miasta.

Monika Jabłońska HP 3-12 w Chełmie
05.01.2015

KIM JEST WOLONTARIUSZ?

5 i 9 grudnia młodzież klas: IIa i IIIa obchodziła Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Więcej/Mniej

Gościem spotkania była pani Zuzanna Korycka - kierownik Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, która przybliżyła młodzieży ideę wolontariatu, postawę wolontariusza, wskazała obszary działania, jednocześnie inspirując młodych ludzi do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Spotkanie to było okazją do zwrócenia uwagi młodzieży na problemy i zagrożenia ludzi zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Prosiła uczestników na otwieranie swojego serca na potrzeby innych ludzi słabszych, mniej zaradnych, często funkcjonujących w naszym bliskim otoczeniu. Spotkanie z panią kierownik było okazją do przeprowadzenia warsztatów oraz wręczenia podziękowań dla wolontariuszy za przygotowanie i udział w akcjach charytatywnych na terenie miasta.

Wolontariat uczy młodych ludzi obowiązkowości i odpowiedzialności, rozwija w nich potrzebę kreatywnego myślenia. Działalność ta pozwala na identyfikację z grupą, pracę z ludźmi, konfrontowania własnej postawy z postawami innych. Poprzez pracę na rzecz potrzebujących młodzież odkrywa własną wartość, czuje się akceptowana, traktowana poważnie. Praca na rzecz innych jest doskonałą alternatywą dla nudy, daje młodym możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego.

Monika Jabłońska HP 3-12 w Chełmie
05.01.2015

SPRAWDŹ SIĘ!

Już w lutym w naszej szkole odbędzie się etap szkolny Zamojskiego Dyktanda, które po raz 6. organizowane jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Jeśli zatem jesteś miłośnikiem poprawnej polszczyzny, koniecznie zgłoś swój udział swojemu nauczycielowi języka polskiego. Zapraszamy!

Daniel Buchowiecki
04.01.2015

ŚWIĘTUJMY...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Państwu nieustającej nadziei, pogody ducha, chwili zadumy nad płomieniem świecy, miłego odpoczynku wśród grona bliskich Wam ludzi, zwolnienia oddechu, chwil roziskrzonych kolędą, uśmiechem i dobrym słowem.

Wesołych świąt Kochani!

Redakcja
22.12.2014

SZKOLNE JASEŁKA

W miniony czwartek, 18 grudnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie jasełkowe. Uczniowie zaprezentowali cztery scenki. Każda z nich miała konkretne przesłanie. Różni ludzie, stale pochłonięci swoimi sprawami nie pomagają Maryi i Józefowi. W końcowej scenie ci, którzy nic nie mają, czyli bezdomni, udzielają schronienia "Świętej Parze".

Więcej/Mniej

Występ spajały kolędy wykonywane przez młodzież. W jasełkach brali udział uczniowie z następujących klas: kl. IV t4b - Anna Kamińska, Paweł Sikora, Patryk Oleszczuk, Adrian Wawrusiewicz, Edyta Lorenc, kl. IV t4d - Piotr Niedźwiedź, Angelika Jeleń, kl. II td - Bartnik Ernest, Cybulski Kamil, Drozd Patryk, Halista Dominik, Malec Artur, Woźniak Michał, kl. Itb - Ilona Grzeszczuk, Paula Łapa. Oprawa techniczna: Szymon Śleboda - kl. III ta, Bartłomiej Migas Kl. III td. Dekorację i akademię przygotowały: Zofia Szwiec, Dorota Bartko i Joanna Błaszczuk.

Zofia Szwiec
20.12.2014


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38