Aktualności

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM URZĘDU CELNEGO

15 grudnia br. uczniowie 4 klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z Panem Marianem Kuczyńskim, przedstawicielem Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej.

Więcej/Mniej

Podczas spotkania prelegent omówił specyfikę funkcjonowania najbliższych przejść granicznych. Przypomniał, że na granicy obowiązuje tzw. "norma", czyli dopuszczalna ilość wyrobów tytoniowych i alkoholu oraz paliwa, które podróżny może przewieźć przez granicę wjeżdżając do Polski z Ukrainy. Przytoczył różne przypadki prób przemytu zarówno towarów, które można wwozić tylko w określonych ilościach jak i takich, których wwożenie do kraju jest całkowicie zabronione. Na konkretnych przykładach wyjaśnił różnice pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem granicznym.

Bliskość przejść granicznych powoduje, że wielu spośród miejscowych osób znalazło zatrudnienie w służbie celnej, straży granicznej oraz obsłudze. Niewykluczone jest zatrudnienie również absolwentów naszej szkoły, szczególnie kierunków mechanicznych, co jest niewątpliwie szansą na stabilną pracę.

Józef Dyniec
17.12.2014

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ...

Co zrobić, gdy ktoś jest wobec nas agresywny? Kiedy, za co i w jaki sposób sąd może ukarać młodego człowieka? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadał p. Robert Kowalczuk - przewodniczący III Wydziału ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, podczas spotkania z młodzieżą w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Pouczające zajęcia odbyły się w ubiegły poniedziałek, 15 grudnia br. w sali konferencyjnej z udziałem 8 klas pierwszych. Serdecznie dziękujemy Panu sędziemu za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą.

Tego rodzaju spotkania mają ustrzec młodego człowieka przed konfliktem z prawem, uczą też odpowiedzialności za własne czyny.

Józef Dyniec
17.12.2014

TY TEŻ MOŻESZ POMÓC!

Przed świętami łatwiej być jeszcze lepszym... Zachęcam wszystkich Państwa do wspierania potrzebujących. Na naszym terenie znajduje się Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "KRES", w którym obecnie mieszka 58 osób, które z przeróżnych powodów właśnie tam znalazły swoją przystań.

Więcej/Mniej

W imieniu mieszkańców "KRESU" dziękuję uczniom klasy Ite (technik pojazdów samochodowych) oraz słuchaczom II klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i ich rodzicom za przekazanie produktów żywnościowych, środków czystości i odzieży osobom przebywającym w ośrodku. Do zbiórki darów dołączyli też uczniowie jednej z klas szkoły podstawowej Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie.

Przekazane rzeczy to kropla w morzu potrzeb, dlatego zachęcam wychowawców do zorganizowania podobnej pomocy. Nawet krótki czas spędzony w ośrodku może być dla młodych ludzi prawdziwą lekcją pokory i kształtowania wrażliwości społecznej.

Hrubieszowskie Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "KRES"
Hrubieszów, ul. Nowa 69
tel/fax. 84 696 44 67 / kom. 662 599 796
www.kres.hrubieszow.info

Daniel Buchowiecki
15.12.2014

SZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY "JEDEN Z DZIESIĘCIU"

11 grudnia br. odbył się w naszej szkole turniej matematyczny. Miał on wyłonić ucznia najlepiej znającego matematykę, znajomość której przydaje się również w życiu codziennym.
Jego uczestnikiem mógł być każdy uczeń, a decydowała kolejność zgłoszeń.

Więcej/Mniej

Turniej prowadzili uczniowie klasy IIItc: Mariola Najda i Krzysztof Mieczan.

W jury pracowała Natalia Kozerak - IIItc i Omelczuk Damian - IIIte. Nad całością czuwały: Maria Kawalec i Lucyna Zielińska.

Publiczność stanowili uczniowie klasy IIItc i IIIte. Ona również miała możliwość zdobycia punktów i nagród.

W pierwszej części turnieju uczestnicy kolejno odpowiadali na czytane przez prowadzących pytania, a w drugiej wskazywali osobę do odpowiedzi. Część pytań wymagała dokonania prostych obliczeń.

Pierwsze miejsce w zmaganiach zajął Bartłomiej Kuliński - kl. IIItd, drugie - Kamila Roman - kl. IVtc, a trzecie Adam Radomski - kl. IVte .

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora - sieć Kaufland, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki naszej szkoły.

Maria Kawalec
12.12.2014

SZKOLNE KOŁO DZIENNIKARSKIE CZEKA NA CIEBIE!

Nasza strona internetowa powstaje głównie z myślą o uczniach Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Chcemy prezentować tutaj Was i Wasze pasje.

Więcej/Mniej

Lubisz pisać, robić zdjęcia, rysować, śpiewać? A może masz głowę pełną kreatywnych pomysłów? Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Kreatywna redakcja Szkolnego Koła Dziennikarskiego czeka właśnie na Ciebie.

Napisz do nas: polonista2014@interia.pl

Najtrudniejszy pierwszy krok...

Daniel Buchowiecki
11.12.2014

SZKOLNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA AIDS

1 grudnia 2014 roku podczas szkolnych obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie miał zaszczyt gościć wiele wspaniałych osobistości.

Więcej/Mniej

Przybyli do nas goście z instytucji współpracujących ze szkołą w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i pomocy udzielanej uczniom w osobach: Pani Teresy Futymy - Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego, Pani Zuzanny Koryckiej - Kierownika Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie, Pani Grażyny Bolewskiej - Inspektora Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Hrubieszowie, Pani Irminy Drawdzik - Pracownika Oddziału Zarządu Rejonowego PCK w Hrubieszowie, Pani Agaty Opały - Koordynatora ds. Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Pani Joanny Wieczorek - Smerdel - Powiatowego Koordynatora ds. promocji zdrowia, Pani Moniki Jabłońskej - Pracownika Grupy Wychowawczej Hrubieszowskiej Hufca Pracy w Chełmie,Pana Pawła Walencika - Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie oraz nauczycieli i młodzieży naszej szkoły.

Obchody odbyły się pod hasłem: "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV", a przyświecały im cele wynikające z Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły: kształtowanie postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS; refleksja nad uczuciami, jakie wzbudzają w nas ludzie żyjący z HIV i chorzy na AIDS; zmniejszenie poziomu negatywnych emocji tj. lęku, odrzucenia, związanych z obcowaniem z ludźmi zakażonymi HIV; podkreślenie znaczenia edukacji i profilaktyki w walce AIDS i HIV;

Na program obchodów złożyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy I tb, Itd, III a i IVtd, pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Kot i Beaty Tomaszczuk. Prelekcje na temat HIV i AIDS wygłosiły: Pani Teresa Futyma - Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Pani Grażyna Bolewska - Inspektor Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

W ramach kampanii edukacyjnej i profilaktyki w walce AIDS i HIV w naszej szkole odbyły się zajęcia mające na celu kształtowanie wśród młodzieży postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS prowadzone przez higienistkę szkolną - Panią Lucynę Kasprzak w klasach pierwszych. Podsumowaniem tych zajęć był szkolny konkurs plastyczny pod hasłem: "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV", w którym uczniowie z różnych klas zaprezentowali równość i brak granic między ludźmi zdrowymi a chorymi na AIDS.

Jury w składzie: Przewodniczący - Pan Zbigniew Petruczynik, członkowie: Pani Lucyna Kasprzak, Pani Beata Tomaszczuk, Pani Anna Krempla, Pani Monika Kot i Pan Jarosław Łabański ocenili prace pod kątem walorów plastycznych, pomysłowości oraz wiedzy na temat HIV/AIDS i nagrodzili:

 • I Miejsce - Ewa Ufnal - IIa i Daniel Pałka - IIItd,
 • II Miejsce - Anna Kamińska - IVt4b
 • III Miejsce - Anita Zuszman - Itb i Paulina Hołdaś - Itc
Wyróżnili: Angelikę Gajewską - IIe, Agnieszkę Ogrzyńską - Ia, Kacpa Kowalskiego - Ite oraz Adama Szymańskiego - Itc.

Nagrody zawdzięczamy: Radzie Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Zarządowi Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie i nowemu Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa - Pan Tomaszowi Zającowi.

Uczniowie klas gastronomicznych z klasy IIe i IItb pod kierunkiem nauczycieli: Pani Urszuli Sitarz i Pani Ewy Szeweńko zapewnili poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Szkolnych Obchody Zapobiegania AIDS. Obchody przygotowali: Pani Beata Tomaszczuk, Pani Monika Kot. Dekoracja - Pani Anna Sioma- Krempla i Pani Joanna Błaszczuk. Oprawa techniczna - Pan Jarosław Łabański. Oprawa muzyczna - Pan Krzysztof Mazur.

Beata Tomaszczuk
08.12.2014

"MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA"

W październiku br. odbył się w naszej szkole I etap konkursu "Matematyka w technice dla technika", który jest organizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Zespół Szkół nr 3 w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską.

Więcej/Mniej

W naszej szkole zwycięzcą I etapu został uczeń klasy IVte - Adam Radomski. W sobotę, 6 grudnia wziął on udział w II etapie konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. W zmaganiach uczestniczyło 105 uczniów, którzy w ciągu 75 minut musieli rozwiązać cztery rozbudowane zadania. Jest o co walczyć, finaliści III etapu otrzymają indeks na wybrany kierunek Politechniki Lubelskiej. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Lublina - Krzysztof Żuk oraz Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz.

Naszemu uczniowi życzymy zakwalifikowania się do III etapu i zdobycia indeksu.

Maria Kawalec
07.12.2014

ZŁOTA KIELNIA

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to niezmienne popularny zawód, którego nauka umożliwia zdobycie zatrudnienia. Łączy on funkcjonujące na rynku pracy zawody: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Więcej/Mniej

Aby zachęcić młodzież do samodzielnego rozwijania swojej wiedzy, w naszej szkole organizowane są różnorodne spotkania i konkursy. Wśród nich ważny jest turniej budowlany Złota Kielnia.

1 i 4 grudnia br. odbyły się szkolne eliminacje do turnieju, który przeprowadzono w dwóch kategoriach: montaż systemów suchej zabudowy kwalifikacja oraz roboty malarsko - tapeciarskie. Do turnieju przystąpiło łącznie 62 uczniów:

 • 30 uczniów z klasy II b - montaż systemów suchej zabudowy,
 • 32 uczniów z klas III d i III b - wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań z zakresu wiedzy zawodowej teoretycznej. Młodzież odpowiadała m.in. na pytania typu "Czym jest motowidło?" Obliczała też "ile rolek tapety trzeba zużyć do tapetowania ścian o powierzchni 70 m2 przyjmując nadmiar na ubytki w wysokości 6% i zakładając, że jedna rolka ma powierzchnię 5,3 m2".
Oto wyniki konkursu:
Montaż systemów suchej zabudowy (kwalifikacja B5):

 • I. Marcin Turewicz - 27 pkt
 • II. Gałan Jarosław, Gruszczyński Paweł - 26 pkt
 • III. Dawid Herda, Kamil Kozak - 24 pkt
Roboty malarsko - tapeciarskie (kwalifikacja B6):
 • I. Adrian Sitarz - 29 pkt
 • II. Kamil Gruszczyński - 28 pkt
 • III. Piotr Pacuła, Patryk Drączkowski, Paweł Harapiuk, Patryk Pyrkowski - 27 pkt

Laureaci eliminacji szkolnych otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Będą też reprezentowali szkołę podczas eliminacji okręgowych w Lublinie.

Jacek Naja /Zespół ds. Promocji Szkoły
06.12.2014

DOBRE PONIEDZIAŁKI Z MRÓWKĄ

1 grudnia br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazie zorganizowanym przez Market Mrówka w ramach Poniedziałkowych Porad Mrówki.

Więcej/Mniej

Tym razem, swoje artykuły przedstawiła firma URSA zajmująca się produkcją wełny mineralnej i płyty z polistyrenu ekstrudowanego. Materiały tej firmy stosowane są do izolacji termicznej i akustycznej w budynkach.

W interesującym pokazie wzięli udział uczniowie klas III b i III d w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z nauczycielami: Robertem Kuzdrą, Mariuszem Dziadoszem, Zbyszkiem Łaszkiewiczem oraz Józefem Steciukiem.

Wojciech Jakulewicz
05.12.2014

HAPPENING SZLACHETNEJ PACZKI REJONU HRUBIESZÓW I OKOLICE

30 listopada br. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji wypełnił się wielkimi sercami wspaniałych ludźmi, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.
Happening rozpoczęto krótką prezentacją Drużyny Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice. Następnie Lider Rejonu Hrubieszów i Okolice wprowadził zebranych w założenia akcji i przedstawił cel imprezy tj. zebranie żywności, środków czystości i funduszy na zakup odzieży i butów dla wybranych rodzin z Rejonu Hrubieszów i Okolice włączonych do Szlachetnej Paczki.

Więcej/Mniej

Ponadto na rzecz rodzin Szlachetnej Paczki wystąpili:

 • Wychowankowie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie - Grupa taneczna "Rytm" w "Tańcu ze Skrzydłami" pod kierunkiem Pani Agaty Malon.
 • Grupa juniorów "Iluzja" z Werbkowic pod opieką Pani Joanny Kędzierskiej.
 • Soliści: Marysia i Pan Maciej Łyko, Pani Agata Buta oraz Pani Ewa Pałys.
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Wioska Gotów z Masłomęcza reprezentowani przez Pana Bartłomieja Barteckiego, Pana Zbyszka Kowalczuka, Pan Łukasza Mazurka i Pana Edwarda Hempla w pokazie kultury gockiej i sztuce walk.
 • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej pod kierunkiem Pani Grażyny Temporowicz.
 • Zespół wokalny na "Na granicy" w składzie: Pani Arleta Lebiedowicz, Pan Piotr Winnicki, Pan Mateusz Puzio i Pan Rafał Piwkowski.
 • Łukasz Magier - wolontariusz Szlachetnej Paczki i członek grupy "Street Workout Hrubieszów" w pokazie gimnastycznym.

Podczas imprezy charytatywnej odbył się turniej halowej piłki nożnej. Na rzecz rodzin Szlachetnej Paczki zagrali: drużyna Jednostki Wojskowej, Powiatowej Komendy Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Służby Więziennej z Hrubieszowa, RAIDERS Hrubieszów, MKS UNIA Hrubieszów i Księża. Zagrano 12 meczy, każdy z każdym, półfinał i finał. Drużyny otrzymały certyfikaty Szlachetnej Paczki i puchary sponsorowane przez „Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Mecze ubogaciły swoimi występami przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Hrubieszowie i uczennice z grupy tanecznej przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie przygotowane pod kierunkiem Pani Dominiki Serafin.

Przez cały czas trwania imprezy wolontariusze uatrakcyjniali czas dzieciom w kąciku zabaw, a Mikołaj Szlachetnej Paczki obdarowywał najmłodszych małymi prezencikami. Jedna z wolontariuszek, Gabrysia świadczyła usługi fryzjerskie, modelowania i układania włosów.

Oprócz występów artystycznych i zabaw dla dzieci odbyła się aukcja, na którą własnoręcznie rzeczy wykonali przekazali: uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Hrubieszowa i Turkowic, Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu i Hrubieszowa, Pani Wioletta Czerniak i Sołectwo Czerniczyn. Zawodnicy i Zarząd MKS Unia Hrubieszów przekazał piłki, maskotki i słodycze. Pan Tomasz Zając i Urząd Miasta Hrubieszowa gadżety promocyjne województwa lubelskiego. Pan Poseł Marek Poznański dwa bilety do sejmu. Za wszystkie przekazane datki bardzo dziękujemy.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Zającowi - nowemu burmistrzowi Miasta Hrubieszowa, Pani Danucie Gerynowicz - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Panu Andrzejowi Bogatce - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie za osobiste wsparcie happeningu, a Panu Zdzisławowi Kossakowskiemu - Dyrektorowi Hrubieszowskiego Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za udostępnienie hali.

Wszystkim wykonawcom, gościom, mieszkańcom Hrubieszowa i okolic, którzy zaszczycili swoją obecnością happening serdecznie dziękujemy za obecność i wsparcie jakie udzielili rodzinom Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice, pomnażając dobro. To wielka rzecz pomóc komuś wystartować od nowa. Dzięki Tobie ktoś poradzi sobie w życiu.

Wszystkim wykonawcom, gościom, mieszkańcom Hrubieszowa i okolic, którzy zaszczycili swoją obecnością happening serdecznie dziękujemy za obecność i wsparcie jakie udzielili rodzinom Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice, pomnażając dobro. To wielka rzecz pomóc komuś wystartować od nowa. Dzięki Tobie ktoś poradzi sobie w życiu.

Przypominamy, że na stronie www.szlachetnapaczka.pl możesz wybrać rodzinę z Rejonu Hrubieszów i Okolice i uszczęśliwić innych oraz poczuć samemu moc mądrego pomagania. Jak mawiał Sokrates "Dobrzy ludzie są szczęśliwi, źli nieszczęśliwi".

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów i Okolice
07.12.2014

TRADYCJE ANDRZEJKOWE

28 listopada br. uczniowie klasy Ib brali udział w zajęciach zorganizowanych przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Tematem zajęć były tradycje i wróżby andrzejkowe w Polsce. Nie zabrakło też zabaw przygotowanych dla młodzieży. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią kultu świętego Andrzeja oraz zwyczajami andrzejkowymi. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, którą zapewnili pracownicy hrubieszowskiego muzeum.

Więcej/Mniej

Jacek Naja
25.11.2014

WYBIERZ RODZINĘ! ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ!

Ruszyła SZLACHETNA PACZKA. Od soboty 22 listopada 2014r. otwarta jest internetową baza rodzin, w której znajduje się 70 rodziny z Rejonu Hrubieszowa i Okolic. Możesz wybrać jedną z nich i przygotować konkretną pomoc, sam lub przy wsparciu rodziny lub kolegów. Możesz zostać bohaterem i zmieniać świat na lepsze.

Więcej/Mniej

Na stronie internetowej http://www.szlachetnapaczka.pl uruchomiona została baza z informacjami o rodzinach w potrzebie. Przez trzy tygodnie każdy będzie mógł wybrać jedną z nich i specjalnie dla jej członków przygotować wyjątkową paczkę.

JAK TO ZROBIĆ?
 • Wejdź na stronę http://www.szlachetnapaczka.pl i kliknij w link - WYBIERAM RODZINĘ.
 • Następnie: WYBIERZ WOJEWÓDZTWO - Lubelskie - z listy lub na mapie.
 • Kolejny krok to : WYBIERZ MAGAZYN - Hrubieszów - ul. Zamojska 18A. Do magazynu przypisana jest lista rodzin z Rejonu Hrubieszowa i Okolic.
 • Po kliknięciu na MAGAZYN wyświetlą się informacje, jak do niego dojechać, w jakich dniach i godzinach będzie otwarty. Na dole strony zaznacz przycisk DALEJ.
 • Następie WYBIERAM RODZINĘ wówczas nastąpi PRZEDSTAWIENIE RODZINY Z WYBRANEGO MAGAZYNU. Możesz wyszukać rodzinę według określonych kryteriów: chore/niepełnosprawne dziecko, choroba/ niepełnosprawność w rodzinie, rodzina wielodzietna, starość i samotność, nieszczęście, samotny rodzic i inne.
 • Przed dokonaniem wyboru dokładnie zapoznaj się z opisem i listą potrzeb konkretnej rodziny. Aby to zrobić, przejdź do kolejnego kroku. ZOBACZ PEŁNY PROFIL RODZINY, nie jest to jednoznaczne z ostatecznym wyborem rodziny. Za pomocą przycisku WRÓĆ możesz wrócić się do poprzedniego kroku, aby zobaczyć inne rodziny.
 • Ostateczną decyzję o wyborze rodziny podejmiesz podając swoje dane do kontaktu z wolontariuszem następnie zaznacz WYBIERAM RODZINĘ, dla której przygotujesz pomoc.

"Jeden za wszystkich wszyscy za jednego"... Wybierz rodzinę! Zrób Paczkę! Zostań darczyńcą! Zaproś do jej przygotowania rodzinę, znajomych, krewnych, kolegów z pracy, szkoły, podwórka, klubu. Bo DOBRO realizuje się przez ręce konkretnych ludzi - superbohaterów, którzy nie boją się zaangażować osobiście w przygotowanie paczki, a przez to odmienić los drugiego człowieka, dać mu nadzieję na lepsze jutro.

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów i Okolice
25.11.2014

CHARYTATYWNA IMPREZA SZLACHETNEJ PACZKI

Drużyna Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice, Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zaprasza na happening Szlachetnej Paczki.

Więcej/Mniej

W programie występy hrubieszowskich artystów oraz licytacja na rzecz projektu, zabawy dla dzieci i możliwość skorzystania z usług fryzjerskich i stylizacji paznokci oraz mecze halowej piłki nożnej drużyn mundurowych, księży, Raidersów i MKS Unia Hrubieszów.

Celem imprezy jest zbieranie datków, żywności trwałej, środków czystości, zabawek i słodyczy dla rodzin włączonych do projektu Szlachetna Paczka z Rejonu Hrubieszów i Okolice.

Start: 30.11.2014 r. (niedziela) godz. 13.00. Miejsce: Hrubieszowski Ośrodek Sportui Rekreacji.

Szczegóły na plakacie.

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów i Okolice
25.11.2014

WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA

21 listopada br. młodzież naszej szkoły odwiedziła Centrum Kultury Filmowej Stylowy, gdzie obejrzała film "Obywatel" w reżyserii Jerzego Stuhra oraz zamojski ogród zoologiczny. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klas: I b, III e, II ta i II te.

Jacek Naja
24.11.2014

GRATULUJEMY II MIEJSCA!

14 listopada w Zamościu odbył się już ostatni etap konkursu "Wierność bł. Karoliny Kózki". Do etapu diecezjalnego konkursu, który sprawdzał wiedzę nt. bł. Karoliny zakwalifikowało się 27 uczniów gimnazjum i 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Miło nam poinformować, że II miejsce zajęła Anna Romanowska - uczennica Zespołu Szkół nr 1 ( klasa II tb), której w przygotowaniu do konkursu pomagała uczennicy Zofia Radajewska - nauczyciel religii.

Zebrał: Daniel Buchowiecki / Foto: ksm.zamojskolubaczowska.pl
24.11.2014

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz piąty przyłączył się do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości .Celem tej globalnej inicjatywy, która obchodzona była w dniach 17-21 listopada 2014 r. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Więcej/Mniej

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie "Otwarta firma". Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt składa się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu "Biznes przy tablicy".

 • Własna Firma w firmie "Omega" - Artykuły i usługi budowlane w Hrubieszowie zorganizowano spotkanie uczniów kl. IIIe z właścicielką firmy - Panią Barbara Gałan, która opowiedziała m.in. o tym, jak przed jedenastoma laty zrodził się pomysł na założenie własnej firmy, w jaki sposób pozyskiwała środki finansowe na działalność gospodarczą oraz jak przebiegała współpraca z dostawcami. Podkreśliła, że o sukcesie firmy decyduje wysoka jakość świadczonych usług i terminowość wykonania. W spotkaniu brała również udział Pani Anna Bucior - pracownik firmy. Obie panie odpowiadały na pytania zadawane przez uczniów. Natomiast Pan Jacek Borsuk, przedstawiciel firmy "Alplast" zapoznał młodzież z klas IIb i Itb z profilem produkcji i strukturą organizacyjną swojego przedsiębiorstwa. Omówił również problematykę prawną związaną z funkcjonowaniem zakładu.
 • Konsument - zorganizowano spotkanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Pani Barbary Matyki z uczniami kl. Ita, IIta, IIte i IVtb, które dotyczyło m.in. zawierania umów konsumenckich, jak również analizy praktycznych przykładów korzystania z uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Pani rzecznik podzieliła się również swoim doświadczeniem w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich.
 • Pracownik i pracodawca - Pani Kinga Radlińska i Wiesław Łuczak z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu omówiły i zilustrowały filmami edukacyjnymi problematykę współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. W dwóch spotkaniach wzięli udział uczniowie klas: Ia, IIa, IIIb i IIItd. Uczniowie kl. III e spotkali się z konsultantami (pracownikami) Hotelu i Restauracji "Kasieńka" w Hrubieszowie - Panem Norbertem Brzyckim i Panią Martą Nowak. Młodzież zapoznała się m.in. ze strukturą organizacyjną firmy, wyposażeniem restauracji i hotelu oraz oczekiwaniami firmy wobec pracowników.

Akcję w szkole koordynowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Joanna WawrzaszekEwa Krasińska, które serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom instytucji i przedsiębiorcom za dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

Joanna Wawrzaszek / Ewa Krasińska
24.11.2014

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Trzej potężni sąsiedzi Polski: Prusy, Rosja i Austria, korzystając z osłabienia naszego państwa, podzieliły jej ziemię i wprowadziły własne rządy. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Więcej/Mniej

Trzej potężni sąsiedzi Polski: Prusy, Rosja i Austria, korzystając z osłabienia naszego państwa, podzieliły jej ziemię i wprowadziły własne rządy. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.
Za dekorację były odpowiedzialne Panie: Joanna Błaszczuk, Anna Sioma-Krempla, Zofia Szwiec
Na scenie wystąpili uczniowie z następujących klas:
I Tb: Ilona Grzeszczuk, Łapa Paulina, Renata Krawczyk, Dominika Kaczanowska. Ic: Anna Lisowska, Iwona Gruszczyńska, Klaudia Jaskowiak, Angelika Doan Quyet, Jagoda Pachocka, Adam Szymański. I Td: Szymon Wołoszyn. II Te: Patryk Magierka. IV Te: Jarosław Orkiszewski.
Nagłośnieniem i sprawami technicznymi zajmowali się: Bartłomiej Kosakowski (III Ta), Migas Bartłomiej (III Td), Szymon Śleboda (III Ta) oraz Maciej Pomiankiewicz (II Ta).

Szymon Śleboda
23.11.2014

UCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE...

W Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie z powodzeniem funkcjonuje nowy typ szkoły jaką jest Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych. Obecnie uczy się w nim kilkudziesięciu słuchaczy, głównie absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Zajęcia odbywają się tu w systemie stacjonarnym, trzy razy w tygodniu i są bezpłatne.

Więcej/Mniej

Osobom dorosłym również warto przypominać o konieczności rozwijania empatii i wrażliwości społecznej, dlatego też w minioną środę, 19 listopada, w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filii w Hrubieszowie zrealizowane zostały zajęcia z biblioterapii pt.: "Oswajanie z innością" w których uczestniczyło 18 słuchaczy tejże szkoły.

Poza kreatywnymi zajęciami i pracą w grupach można było wziąć udział w dyskusji, której celem było poznanie uczuć jakich doświadczają ludzie różniący się nieco od innych (np. niepełnosprawni lub chorzy). Tak naprawdę każdy z nas jest "inny" - mamy przecież przeróżne doświadczenia, zainteresowania i cechy. Każdy z nas ma jednak swoją godność. Każdemu z nas należy się również szacunek. Warto pamiętać, że jeśli widzimy osoby wyśmiewane lub poniżane powinniśmy im pomóc. Właśnie wsparcie udzielone słabszemu człowiekowi świadczy o naszej sile i wartości.

Zajęcia warsztatowe - na prośbę nauczyciela języka polskiego przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze: Elżbieta Bednarek i Aleksandra Kopczyńska.

Daniel Buchowiecki
21.11.2014

WYJĄTKOWA KATECHEZA

W miniony poniedziałek, 17 listopada br. gościem Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie był ojciec Honorat Ćwikła, zakonnik, który na co dzień posługuje w sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Odwiedził naszą szkołę, aby zapoznać nas ze zwyczajami i kulturą Tajów. Ciekawe historie były przeplatane licznymi zdjęciami. Na jednym z nich widzieliśmy piękne krajobrazy ukazujące bogactwo fauny i flory. Tajlandia to państwo wielkich kontrastów. Obok bogatych dzielnic istnieją slumsy. Zdrowi ludzie żyją w normalnych rodzinach, a chorzy i niepełnosprawni bywają wyrzucani z domów. Pozostaje im często tylko jedna droga, aby utrzymać się przy życiu, droga żebractwa. Właśnie do tych ludzi, którzy nie mają opieki, przyjeżdżają misjonarze z całego świata. Wśród mieszkańców Tajlandii jest wiele osób chorych na Aids. To przede wszystkim dla nich zakładane są hospicja z tzw. projektów społecznych. Prawie w każdej szkole uczy się po kilka tysięcy uczniów. Nie ma tam problemów z dyscypliną. Szkoły katolickie są prywatne. Wszystkie osoby uczące się w szkole mają jednakowe stroje łącznie z butami i skarpetkami. Na zajęciach wychowania fizycznego przebierają się w takie same dresy, buty sportowe i skarpetki. Od najmłodszych lat uczą się narodowych tańców, poznają tradycje i zwyczaje swojego narodu.

W tym azjatyckim państwie mamy trzy pory roku: deszczową, zimową oraz letnią. Duża wilgotność i ciepło powoduje, że wszystko "rośnie jak na drożdżach". Kolorowe rafy, krokodyle, małpy makaki- to codzienne obrazy. Szczególnie miłe z wyglądu znane nam z różnych bajek małpy potrafią być bardzo dokuczliwe. Ich spryt, szybkość i liczebność wiąże się z licznymi demolkami np. w jego zakonnej kuchni. Kiedy ktoś zostawi samochód blisko ich sąsiedztwa to po kilku minutach nie ma już lusterek, a pojazd jest całkowicie zniszczony.

Chrześcijan jest tam jedynie 0,25 % w 65 milionowej populacji. Refleksje uczniów, którzy uczestniczyli w spotkaniu:"Moim zdaniem warto zapraszać takie osoby, ponieważ dowiadujemy się, jak żyją ludzie w innej kulturze" lub "pozostaje niedosyt, prosimy o jeszcze".

Dziękujemy serdecznie za przybycie. W niecodziennej katechezie uczestniczyli uczniowie dwóch klas: Ia oraz IV t4e.

Zofia Szwiec
20.11.2014

O LITERATURZE GROZY Z JEJ WSPÓŁAUTORAMI...

Jak powstał I tom opowiadań "Horror na Roztoczu"? O realizacji przedsięwzięcia opowiadali podczas spotkań autorskich w Hrubieszowie dwaj autorzy cytowanej wyżej literatury grozy - Łukasz Kiełbasa i Marcin Wnuk. Jak twierdzi pomysłodawca "Horroru na Roztoczu" - Łukasz - wszystko rozpoczęło się od snów, które stały się inspiracją do późniejszych opowiadań. Zostały one następnie spisane w postaci skryptu. Kolejnym etapem było poszukiwanie pisarzy, którzy zamienią streszczenie w opowiadania oraz ilustratorów, których prace są także niezmiernie ważne, bowiem dodatkowo pobudzają wyobraźnię czytelnika.

Więcej/Mniej

Jakie zadanie spełnia literatura grozy? Niewątpliwie ma zaciekawiać, budzić dreszcz emocji i oswajać strach, z którym musimy się w jakiś sposób zmierzyć na każdym etapie życia.

Obok cytowanego horroru prelegent zapewnił też dawkę humoru. Jednocześnie obaj bracia dawali wskazówki, jak mając niewielki kapitał - wydać własną książkę.

Pytania naszym gościom zadawali: Angelika Jeleń i Piotr Niedźwiedź (IV td). Wzięli w nich udział uczniowie klas: I tb, I tc, I te,II td i III ta III tc, IVte i II LO.

Spotkanie w Hrubieszowskim Domu Kultury miało charakter bardziej kameralny. Tutaj dorośli odbiorcy wymieniali swoje refleksje na temat tego specyficznego gatunku literatury.
Spotkanie przygotowali: Anna Sioma-Krempla, Daniel Buchowiecki i Andrzej Marut.

Daniel Buchowiecki / Foto: Patrycja Lipian /Andrzej Marut
19.11.2014

"O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY" - MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁKĘ NOŻNĄ

15 i 16 października 2014 r. w naszej szkole odbyły się rozgrywki w piłkę nożną dziewcząt i chłopców organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Więcej/Mniej

Chłopcy prowadzili zaciętą walkę, a najlepszy mecz rozegrali chłopcy z klasy III Te. Równie dobrą grą wykazali się uczniowie z klasy IV Ta i zajęli drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęła klasa IITA.

W turnieju dziewcząt na pierwszym miejscu uplasowała się klasa III Tb. Drugie, równie dobre miejsce zajęły dziewczyny z klasy IV Tc.

Wszystkie drużyny dzielnie walczyły o puchar ufundowany przez dyrektora ZS nr 1 w Hrubieszowie, każdy z zawodników miał swój wkład w tym bardzo zaciętym turnieju, który odbył się na boisku przy szkole. Serdecznie dziękujemy uczestnikom i kibicom!

Jacek Jaworski
15.11.2014

PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY SKW

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu już po raz kolejny wsparli swą pomocą kwestę na rzecz Ratowania Zabytków na Cmentarzu w Hrubieszowie. 1 listopada 2014 r. od godziny 9:00 do 16:00 przy bramach wejściowych na cmentarzu w Hrubieszowie kwestowało ok. 73 wolontariuszy wśród tak licznej grupy znaleźli się nasi wolontariusze z naszej szkoły: Aleksandra Hospod IItb, Wioletta Kaczanowska IItb, Patryk Chudzik IVtd wraz z opiekunem Beatą Tomaszczuk.

Więcej/Mniej

Podczas dziesiątej kwesty uzbierano kwotę 9 864 zł na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Hrubieszowie.

Za okazane serce i wsparcie wszystkim nie obojętnym ma piękno hrubieszowskiej nekropolii i pamięć o tych, którzy odeszli, a tworzyli społeczność naszego miasta i regionu we wcześniejszych latach, serdecznie dziękuję.

Beata Tomaszczuk
15.11.2014

SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY O TEMATYCE AIDS I HIV

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z zakresu profilaktyki AIDS i HIV pod hasłem: "Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV".

Więcej/Mniej

Temat szkolnego konkursu jest tożsamy z tematyką kampanii ogólnopolskiej na temat AIDS i HIV.
Konkurs zaplanowano w kategoriach:

 • praca plastyczna - plakat (technika dowolna),
 • grafika komputerowa,
 • praca literacka (forma dowolna),
 • spot reklamowy ( maks. 3min., zapis na CD ).
Cele konkursu:
 • wzrost poziomu wiedzy o HIV/AIDS,
 • podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,
 • uświadomienie, że zagrożenie HIV dotyczy każdego z nas,
 • odniesienie możliwości zakażenia wirusem HIV w stosunku do siebie i partnera,
 • naturalne podejście do wykonywania testów w kierunku HIV,
 • zachęcanie uczniów do wzajemnej edukacji na temat HIV/AIDS
 • umiejętne wpływanie na zachowania prozdrowotne innych osób .
Warunki uczestnictwa:

Do konkursu zapraszamy młodzież Zespołu Szkół nr 1. Każda praca (na odwrocie) powinna być czytelnie opisana. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i wiek. Uwaga! Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie!

Prace prosimy złożyć do dnia 27 listopada 2014 r. u nauczycieli Zespołu Szkół nr 1: p. B. Tomaszczuk, p. Anny Krempli, p. Moniki Kot, p. Barbary Żeromskiej, p. Zofii Szwiec lub p. Jarosława Łabańskiego.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia.

Otwarcie wystawy prac nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę konkursową nastąpi 1 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (organizatorzy zastrzegają, że termin wystawy może ulec przesunięciu).

Prace przechodzą na własność organizatorów. Wyniki i nagrody wręczone zostaną wręczone w dniu 1 grudnia 2014 r. na uroczystości Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS.

Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu. Zapraszamy!

Beata Tomaszczuk
14.11.2014

MOTYWACJA TO PODSTAWA!

Dr Magdalena Boczkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie gościła dzisiaj w naszej szkole. Przekonywała nas, że dzięki motywacji jesteśmy w stanie zrealizować przynajmniej część naszych celów życiowych. Istotne jest to, aby postawić sobie konkretne zamierzenie i konsekwentnie działać w kierunku zrealizowania go.

Więcej/Mniej

Dr Boczkowska przedstawiła nam m.in. koncepcję S.M.A.R.T.
Sformułowany cel winien być:
Szczegółowy - powinien zawierać opis konkretnego działania;
Mierzalny - aby można było go zmierzyć, ocenić pod kątem realizacji;
Atrakcyjny - aby wzbudzał naszą ciekawość i chęć do działania;
Realistyczny - ważne, by był możliwy do osiągnięcia;
Terminowy - warto wyznaczyć czas do jego osiągnięcia, co wpływa na mobilizację.

Ważne, jest to, aby się nie poddawać. Pokonywać trudności, walczyć ze swoimi słabościami. Istotne też, żebyśmy zastanowili się nad tym, co lubimy i co chcemy w życiu robić. Przecież od tego zależy nasze przyszłość...

W spotkaniu uczestniczyły klasy technikum: III tb, IVta, IVtb, IVtd i IVte. Dziękujemy za poświęcony czas i ciekawy wykład.

Sylwia Nizio / Foto: Anna Lada ( UMCS)
13.11.2014

KUCHNIE ŚWIATA

6 listopada 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs "Kuchnie świata". Wzięło w nim udział 24 uczniów klas technikum. Formami prac konkursowych były prezentacje multimedialne i plakaty. Oto wyniki:

Więcej/Mniej

W kategorii "prezentacja multimedialna" zwyciężyły:

 • I miejsce Klaudia Pruchniak - klasa IV T4c
 • II miejsce Natalia Marciszyn - klasa III Tb
  Agnieszka Weremczuk - klasa IV T4c

W kategorii "plakat" nagrodzone zostały:

 • II miejsce Anita Szopińska - klasa III Tb
  Kamila Roman klasa - IV T4c
Dodatkowo jurorzy wyróżnili prace następujących uczniów:
 • Barbara Zalewska - klasa III Tb (prezentacja)
 • Klaudia Anioł - klasa IV T4c (prezentacja)
 • Paulina Szady - klasa III Tb (prezentacja)
 • Marta Terlecka - klasa IV T4c (prezentacja)
 • Ewa Wąsowicz - klasa III Tb (plakat)
Organizatorkami konkursu były: Magdalena Jędruszczak i Joanna Janicka.

Magdalena Jędruszczak
08.11.2014

DWIE UCZENNICE W ETAPIE OKRĘGOWYM!

5 listopada w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do XIX edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

W eliminacjach brało udział 30 uczniów. Uczestnicy olimpiady wykazali się dobrą znajomością wiedzy z zakresu przedmiotów gastronomicznych. Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zakwalifikowały się:

 • Agnieszka Weremczuk - klasa IV t4c
 • Kamila Roman - klasa IV t4c

Organizatorkami szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności były : Magdalena Jędruszczak i Joanna Janicka.

Magdalena Jędruszczak
08.11.2014

CHEMIA JEST IM NIEOBCA...

5 listopada w naszej szkole odbyła się II edycja konkursu "Chemia na co dzień". Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania chemią, szczególnie tą znaną nam z życia codziennego, a także rozbudzanie ciekawości poznawczej zjawiskami nas otaczającymi. Konkurs adresowany był do uczniów klas drugich technikum. Do rywalizacji stanęło pięć trzyosobowych drużyn.

Więcej/Mniej

Zawodnicy zmagali się z pytaniami z zakresu chemii paliw, środków czystości, chemii żywności z uwzględnieniem kuchni molekularnej. Największe trudności przysporzyły uczniom pytania dotyczące środków czystości, substancji psychoaktywnych i mechanizmów uzależnień.
W konkursie zwyciężyła klasa IIta, reprezentowana przez uczniów: Konrada Rogalę, Pawła Małeckiego i Daniela Ożoga.
II miejsce zajęła drużyna z klasy IItc, którą reprezentowali: Kamila Jankowska, Anna Dubienka i Szymon Ufnal.
III miejsce zdobyli uczniowie z klasy IIte: Katarzyna Sitarz, Konrad Kutera i Mateusz Czajkowski.

Wszyscy zawodnicy wykazali się dużą wiedzą i determinacją w walce o nagrody, którymi były słowniki języka angielskiego i książki o tematyce kulinarnej.

Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli chemii i przedmiotów gastronomicznych: p. Anetę Dąbrowską i p. Joannę Koszerny. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu dodatkowo czuwała komisja w składzie: przewodniczący - p. Zbigniew Petruczynik i p. Monika Kot. Na widowni zasiadła klasa IIa.

Joanna Koszerny
07.11.2014

JAK POWSTAJĄ HORRORY?

Zapraszamy na spotkanie autorskie z twórcami opowiadań "Horror na Roztoczu". Taki intrygujący tytuł nosi zbiór 17 opowiadań grozy, których akcja rozgrywa się na Roztoczu, m.in. w Zamościu, Hrubieszowie i Werbkowicach.

Więcej/Mniej

Zainteresowanie projektem przerosło oczekiwania samych autorów. Z pewnością pojawi się druga część.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada w naszej szkole ( 4. i 5. jednostka lekcyjna) oraz o godzinie 14.30 w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Jego tematem będzie popularna, zwłaszcza wśród młodzieży, literatura grozy. Autorzy podpowiedzą też, jak wydać własną książkę, dysponując minimalnym budżetem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem oraz ciekawych tego, skąd autorzy czerpią inspiracje. Prowadzący, oprócz dawki horroru, obiecują też... humor.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na e-mail: polonista2014@interia.pl chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.horrornaroztoczu.pl

Daniel Buchowiecki
06.11.2014

PORADY MRÓWKI

3 października br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazie zorganizowanym przez Market Mrówka w ramach Poniedziałkowych Porad Mrówki.

Więcej/Mniej

Tematem pokazu była nowoczesna armatura wodna i grzewcza IVENA oraz przepływowe ogrzewacze wody firmy KOSPEL.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas III B i III D w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z opiekunami: Robertem Kuzdrą, Mariuszem Dziadoszem, Zbyszkiem Łaszkiewiczem oraz Józefem Steciukiem.

Wojciech Jakulewicz
05.11.2014

WAŻNA JEST PAMIĘĆ...

Przed dniem Wszystkich Świętych, 27 października młodzież z klasy III "a" porządkowała groby spoczywających na cmentarzu parafialnym Legionistów oraz kwaterę kolejarzy zamordowanych przez UPA w 1944 r.

Więcej/Mniej

Po zakończonych pracach zapalono znicze i odmówiono modlitwę, oddając w ten sposób hołd poległym w walce. Takie przedsięwzięcie jest okazją do młodzieży do zadumy, wzbudzenia postawy patriotycznej, przypomnieniem historii i upamiętnieniem tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

Monika Jabłońska, Oddział HP 3-12 w Chełmie
05.11.2014

DORADZALI ZAWODOWO

28 i 31 października w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyły się warsztaty integrująco-aktywizujące przeprowadzone przez doradców zawodowych MCK OHP w Hrubieszowie Malwinę Filańską - Marcych i Kingę Radlińską z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Więcej/Mniej

Uczestnikami zajęć byli uczniowie drugiej i trzeciej klasy wielozawodowej - wychowankowie hrubieszowskiej grupy wychowawczej Hufca Pracy w Chełmie.

Było to pierwsze spotkanie z doradztwa zawodowego z cyklu zajęć wspierających młodzież w zakresie rynku pracy. Uczniowie poznali ćwiczenia rozwijające kreatywne myślenie, pracując w zespołach, odkrywali mało popularne zawody. Spotkanie miało na celu stymulację aktywnej pracy w zespole oraz integrację, rozwijanie umiejętności spojrzenia na problem z wielu perspektyw, ale również ćwiczenie logicznego myślenia. Spotkania młodzieży z doradcą zawodowym będą się odbywać cyklicznie raz w miesiącu.

Monika Jabłońska, Oddział HP 3-12 w Chełmie
05.11.2014

PISAĆ KAŻDY MOŻE...

Zbigniew Dmitroca, uznany autor bajek, satyr i dramatów oraz tłumacz m.in. Achmatowej, Błoka, Brodskiego, Chodasiewicza, Cwietajewej prowadził Warsztaty Literackie "Pisać każdy może", które realizowane były w ramach projektu Wyraź siebie poprzez sztukę, którego autorami są hrubieszowscy nauczyciele - Ewa Kozaczuk i Daniel Buchowiecki.

Więcej/Mniej

Nasz gość opowiedział o swoim życiu, pracy zawodowej i twórczości. Pochodzi z Niewirkowa, ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, a następnie studiował polonistykę na uniwersytetach w Lublinie i Poznaniu. Jest autorem wielu tomików wierszy, współpracuje z wieloma literackimi pismami. To także autor piosenek, które wykonuje m.in. Halina Frąckowiak. To również pomysłodawca i aktor Jednoosobowej Trupy Walizkowej "Teatrzyk jak się patrzy".

W warsztatach, które odbyły się 30 października br. uczestniczyło ponad 40 osób. Byli to uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Szkoły Podstawowej w Turkowicach, Zespołu Szkół w Mirczu, Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie, nauczyciele - bibliotekarze oraz lokalni twórcy. Wszyscy mogli sprawdzić swoje możliwości tworząc np. limeryki, które oceniał prowadzący.

Dziękujemy naszemu gościowi za podzielenie się swoją wiedzą, a czytelników zapraszamy do wyrażania siebie poprzez formy literackie.

Spotkanie zrealizowano w Hrubieszowskim Domu Kultury przy współpracy Andrzeja Maruta. Dofinansowane zostało ze środków Narodowego Centrum Kultury ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Daniel Buchowiecki
02.11.2014

FINAŁ 3. EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO "JESIEŃ W MOICH OCZACH"

Do III edycji integracyjnego Konkursu Plastyczno - Literackiego "Jesień w moich oczach" zaprosiliśmy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, a także warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy z naszego powiatu.

Więcej/Mniej

Jego celem jest promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie i literacko. Zgodnie z tematem konkurs miał ukazać różne barwy jesieni oraz przedstawić uroki naszego województwa.

Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury. Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Sławomira Sosnowskiego.


Prace plastyczne
Na konkurs wpłynęło łącznie 138 prac plastycznych z przedszkoli, szkół, ośrodków edukacji z powiatu hrubieszowskiego. Były to:
Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie", Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem, Oddział przedszkolny 0 "a" przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Przedszkole Samorządowe "Bajka" w Werbkowicach, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mienianach, Punkt Przedszkolny przy PSP w Szpikołosach, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie, Zespół Szkół Miejskich nr 2 oraz Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie, SP nr 2 w Hrubieszowie, w Husynnem, Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Honiatyczach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie i Hrubieszowski Dom Kultury.

O przyznaniu nagród zadecydowało Jury w składzie:
Helena Piekarz - artysta plastyk
Dorota Grzymała - kulturoznawca, pracownik działu nauki Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
Aleksandra Kopczyńska - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie
Jurorzy zwracali uwagę przede wszystkim na związek pracy z tematem i samodzielność wykonania. Oto wyniki: Kategoria I - Przedszkole
Wyróżnienia:
Vanessa Puchala - Punkt Przedszkolny przy SP w Mienianach
Maria Rafalska - Przedszkole Samorządowe "Bajka" w Werbkowicach
Nagrody:
Wioletta Bielawska - Punkt Przedszkolny przy SP w Husynnem
Maria Chwedczuk - Hrubieszowski Dom Kultury
Oliwia Grabarczuk - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
Adam Martyniuk - Niepubliczne Przedszkole "Mamy Siebie" w Hrubieszowie
Samanta Otręba - Niepubliczne Przedszkole "Mamy Siebie"
Kategoria II - Klasy I-III Szkoły Podstawowej
Wyróżnienia:
Krystian Kańkowski - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie
Alicja Senderek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach
Julia Sułkowska - Hrubieszowski Dom Kultury
Nagrody:
Emilia Czujkowska - ZSM nr 3 w Hrubieszowie
Nicole Sas - Hrubieszowski Dom Kultury
Magda Szwanc - Hrubieszowski Dom Kultury
Katarzyna Wiejak - ZSM nr 3 w Hrubieszowie
Mateusz Zając - Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie
Kategoria III - Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
Wyróżnienia:
Grzegorz Eifler - Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach
Małgorzata Jakimczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach
Patrycja Pawlos - Hrubieszowski Dom Kultury
Nagrody:
Karolina Kozak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach
Damian Skiba - Hrubieszowski Dom Kultury
Michał Szymczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach
Kategoria IV- Gimnazjum, PDP
Wyróżnienia:
Anna Białonoga - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie
Tomasz Furman - Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Honiatyczach
Nagrody:
Agnieszka Brylewska - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych
Szymon Jureczko - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie
Aleksandra Kozyra - Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Honiatyczach
Izabela Sawicka - Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie
Weronika Staruch - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

Prace naszych wykonywane były pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów. Były to Panie: Dorota Białonoga, Anna Czerkawska, Teresa Duławska, Natalia Garbacz, Joanna Goszko, Joanna Hładkiewicz, Jolanta Kawka, Agnieszka Kopeć, Anna Kordończuk, Iwona Laszuk, Agnieszka Marcych, Magdalena Płonkowska, Joanna Sawicka, Małgorzata Serafin, Dorota Stopa, Agnieszka Ślażyńska, Aneta Tarłowska, Ewa Watras, Elżbieta Ziarko oraz Pan - Andrzej Marut.
Kategoria literacka
Na konkurs w tej kategorii wpłynęło łącznie 50 prac - wierszy, refleksji i utworów prozatorskich. Teksty, które brały udział w konkursie zgłoszono z następujących placówek: Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Honiatyczach, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie.
O przyznaniu nagród zadecydowało Jury w składzie:
- Małgorzata Skowron - poetka, autorka wielu tomików poezji dla dzieci
- Agnieszka Zyśk - nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Filia w Hrubieszowie
Koordynowaniem i przewodniczeniem zajął się Daniel Buchowiecki - nauczyciel polonista z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
Jurorzy zwracali uwagę przede wszystkim na związek pracy z tematem, kreatywność, pomysłowość i oryginalność.
Oto wyniki. Kategoria I – Szkoła Podstawowa
Wyróżnienia:
Kasia Tokarczuk, Ewa Romaniszyn, Julia Bartko - uczennice ZSM nr 3 w Hrubieszowie
Miejsce III
Nagrody równorzędna:
Michał Janicki za prozę Niezwykła jesień i Wiktoria Chachler za wiersz Jesień - ZSM nr 3 w Hrubieszowie
Miejsce II
Tomasz Budzyński za wiersz Jesień – uczeń ZSM nr 3 w Hrubieszowie
Miejsce I
Nagroda równorzędna:
Wiktoria Buczko za prozę Niespodziewana przyjaźń i Julia Kowalczuk za wiersz Jesień w moich oczach - ZSM nr 3 Kategoria I - gimnazjum
Wyróżnienie:
Weronika Kozaczuk - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
Nagroda:
Klaudia Karpik - HDK za wiersz Mleczny poranek
Kategoria III - Szkoły Ponadgimnazjalne
Wyróżnienia dla: Aleksandry Szulakiewicz, Jakuba Czajkowskiego, Damiana Turka, Sylwestra Ciocha i Piotra Lipniewskiego - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
III miejsce
Nagrody równorzędne: Anna Jędrych za wiersz Zachwycić się i Mikołaj Bojczuk za wiersz Oblicza jesieni - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
II miejsce
Wioleta Koza za wiersz Jesienna Szaruga i Patryk Magierka za wiersz o jesieni
- Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
I miejsce
Nagrody równorzędne: Basia Marut reprezentująca HDK za prozę Zanim włożę kalosze i Tomasz Ziółkowski za wiersz Jesień - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Podziękowania otrzymali też opiekunowie prac literackich - Panie: Maria Majka Marut, Ewa Kozaczuk, Ewa Sitnik-Pogwizd, Małgorzata Koniec, Zofia Szwiec i Małgorzata Krukowska.

Uroczystość uświetnił wokalny występ uczennic z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie. Były to: Julia Majewska, Martyna Pirogowicz, Dominika Radzis, Kaja Kwiatkowska, Kamila Hawryluk, Iga Patyjewicz, Gabrysia Panasiewicz, które przygotowywane zostały przez Panią Beatę Lichoń-Fabrowską.

Nagrody podczas finałowej gali, która odbyła się 29 października br., wręczali: Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Pani Dorota Mach, Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury - Pani Emilia Feliksiak , Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Andrzej Szkudziński oraz Pani Małgorzata Skowron - hrubieszowska poetka. Uroczystość prowadzili: Elżbieta Bednarek - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej - Filia w Hrubieszowie i Daniel Buchowiecki - nauczyciel hrubieszowskiej szkoły.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki pomocy naszych sponsorów. Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Lubelskiego - Panu Sławomirowi Sosnowskiemu, Panu Markowi Jańczukowi - kierownikowi Lokalnej Grupy Działania z Hrubieszowa, Panu Bartłomiejowi Barteckiemu - dyrektorowi Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Panu Dariuszowi Sali - inspektorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, założycielowi i prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja – Panu Piotrowi Pawłowskiemu, dyrektorowi sieci Kaufland - Panu Robertowi Rokickiemu, Panu Marcinowi Jakubowskiemu - dyrektorowi sieci Brico Marche, Pani Annie Białachowskiej z Wydawnictwa Prawniczego Oficyna MM oraz miesięcznikowi "Sygnał. Magazyn Wychowawcy", a także Panu Piotrowi Marciszukowi - właścicielowi wydawnictwa Stentor, wydawnictwu Operon oraz Pani Annie Ladzie - pracownikowi biura promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie dziękujemy też wszystkim uczestnikom konkursu za wysiłek włożony w przygotowanie prac konkursowych i zapraszamy do udziału w 4. edycji "Zima w moich oczach".

Daniel Buchowiecki
fot. Patrycja Lipian / LubieHrubie.pl
31.10.2014

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY LITERACKIE

Wszystkich zainteresowanych poezją i tym, w jaki sposób ją tworzyć, zapraszamy na Warsztaty Literackie - "Pisać każdy może".

Więcej/Mniej

Warsztaty, które poprowadzi uznany poeta, autor wielu tomików poezji, twórca i aktor utworzonej w 2003 roku Jednoosobowej Trupy Walizkowej "Teatrzyk jak się patrzy" - Zbigniew Dmitroca, odbędą się 30 października 2014 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury o godzinie 12.00.

Zorganizowane zostaną we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Hrubieszowie w ramach projektu "Wyraź siebie poprzez sztukę".

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem e-mail: polonista2014@interia.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Daniel Buchowiecki
fot. Z. Dmitroca
23.10.2014

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE TO PODSTAWA

17 października br. upłynął w naszej szkole pod znakiem profilaktyki. Tego dnia dla uczniów kilkunastu klas odbyły się spotkania i wykłady związane z profilaktyką, zdrowiem i bezpieczeństwem w rożnych aspektach.

Więcej/Mniej

Fachową wiedzę i rady przekazywali młodzieży specjaliści oraz artyści. Byli to: p. Teresa Futyma - Kierownik PCK, p. Ewa Kuźmińska - położna środowiskowa, p. Marian Kuczyński - Izba Celna, p. Bronisława Zięba - Poradnia Uzależnień, p. Elżbieta Bednarek i p. Aleksandra Kopczyńska - Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie, p. Edyta Krystkowiak - Komenda Powiatowa Policji Państwowej oraz Łukasz Bęś i Dj. Yonas.

Inicjatywę zorganizowali nauczyciele - wychowawcy hrubieszowskiej szkoły oraz pedagog i pielęgniarka szkolna.

nauczyciele - wychowawcy
23.10.2014

UDANA RANDKA W HRUBIESZOWIE

Niedzielny wieczór uważam za bardzo udany. Byłam na "Randce w ciemno". Mowa - rzecz jasna - o sztuce, którą wystawiono 19 października 2014 br. w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Więcej/Mniej

Jak się zaczęło? Oto czwórka singli w różnym wieku poznaje się w nietypowy sposób. Pozornie tylko są zupełnie od siebie różni, a jednak wszyscy podświadomie szukają tego samego - głębszych relacji i miłości, próbując przy tym jak najlepiej zaprezentować swoją osobą

Subiektywne uczucia, które wyrażali świetni aktorzy - Małgorzata Potocka, Alicja Kwiatkowska, Dariusz Kordek i Michał Milowicz stają się głosem wielu współczesnych ludzi.

Zabawne sytuacje, humorystyczne dialogi ukazują nieco nieporadne i zagubione jednostki szukające spełnienia. Szczególnie podobały mi się momenty randek. Aktorzy odgrywając swoje role tworzyli romantyczny nastrój. Doskonała, wyrazista obsada, świetna gra aktorów, ekspresja i dykcja na najlepszym poziomie to niewątpliwie atuty sztuki. Należy również zwrócić uwagę na przygotowaną dekorację i światło, które jeszcze bardziej podkreślały nastrój i prezentowane sceny.

A pointa wydała się być wyraźna - nie należy nikogo udawać, trzeba być po prostu sobą. Całość wywarła na hrubieszowskiej publiczności wielkie wrażenie. Perfekcja! Oby więcej takich randek...

Reżyserem sztuki był: Mirosław Połatyński. Jej producentem - Leszek Kwiatkowski. Scenografią i kostiumami zajęła się Małgorzata Filipiak-Kwiatkowska, a kierownictwo muzyczne należało do Mariusza Telickiego.

Justyna Marciniak - uczennica ZSnr1 w Hrubieszowie
Foto: Maciej Łyko / LubieHrubie
22.10.2014

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs pod nazwą "Najpiękniejsze zdjęcie i najlepszy opis wybranego miejsca regionu hrubieszowskiego w języku angielskim" organizowany przez nauczycieli języka angielskiego z Zespołu Szkół nr 1 i zostanie ogłoszony 20 października 2014 r.

Więcej/Mniej

Jego celem jest rozwijanie umiejętności pisania i konstruowania dłuższych tekstów dotyczących opisywania i spekulowania na temat zdjęcia oraz wyrażania opinii i argumentowania. Wyłonimy w ten sposób ucznia naszej szkoły, który najlepiej radzi sobie z opisywaniem konkretnego miejsca w języku angielskim. Konkurs ma również zmotywować uczniów do rozwijania umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez naukę przydatnych zwrotów i struktur gramatycznych w kontekście zadań z zakresu matury ustnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów technikum klas I - III.

Od uczestników wymaga się pisania tekstu w postaci opisu zdjęcia i spekulowania na jego temat w zakresie 200 - 250 słów. Tekst ma opisywać elementy zdjęcia: na pierwszym planie, w tle, po lewej, po prawej stronie, powinien zawierać bogactwo wyszukanych przymiotników, porównań i oceny miejsca, np. czy jest to dobre miejsce by odpocząć, uprawiać sport, czy po prostu mieszkać.

Z czym kojarzymy to miejsce? Jak wyglądało w przeszłości? ( nasze wyobrażenia dotyczące zabytków).

Uczniowie przygotowujący się do konkursu powinni skorzystać z następującej literatury

 1. Repetytorium maturalne . Poziom podstawowy. Longman (zwroty związane z opisem i rozmową na temat ilustracji oraz odpowiednie słownictwo z danych działów tematycznych jak podróżowanie czy kultura)
 2. Słowniki języka angielskiego.
Prace konkursowe - zdjęcie wraz z opisem należy złożyć do 20 listopada 2014r. u nauczycieli języka angielskiego. Prace oceniać będzie komisja w składzie: Olko Anna, Wojtiuk Beata, Uszko Krystian.
O wyniku konkursu zadecydują 3 ważne kryteria oceny:
 • wybór zdjęcia
 • zakres użytych poprawnie w tekście struktur
 • leksykalno-gramatycznych ( odpowiednie formy gramatyczne, bogactwo przymiotników, porównań, wystąpienie przynajmniej jednego zdania w II - gim okresie warunkowym, odpowiednie zwroty),
 • treść, czyli opis zdjęcia i spekulowanie na jego temat
 • spójność i logika tekstu (użycie odpowiednich słów łączących, tzw. linking words, np. ponadto, następnie, po pierwsze, po drugie, w końcu, podsumowując, tak czy inaczej, biorąc wszystko pod uwagę, itd.)

Tabela oceniania
Wybór zdjęcia01234
Zakres i poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 01234
Treść - opis zdjęcia i spekulowanie na jego temat 01234
Spójność i logika 01234


Maksymalnie za wybór zdjęcia i jego opis można uzyskać 16 p.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 28.11.2014 r. w sali nr 1, budynek A.
Lista laureatów oraz termin wręczenia nagród znajdzie się na stronie internetowej szkoły oraz w widocznym miejscu w formie ogłoszenia dnia 28.11.2014 r.

nauczyciele języka angielskiego
22.10.2014

KU CZCI WIELKIEGO POLAKA

18 października uczniowie kl. II a należący do hrubieszowskiego oddziału Hufca Pracy w Chełmie, dołączyli do corocznej, V edycji akcji sprzątania i sadzenia lasu Dębinka w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Zapoczątkowana kilka lat temu inicjatywa upamiętnia wydarzenie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego "Razem" w Hrubieszowie - Tomasz Wojciech Antoniuk przybliżył postać świętego papieża Jana Pawła II - wielkiego autorytetu moralnego, który nadzwyczaj ukochał młodzież i przyrodę. To dla Papieża, po raz kolejny, młodzież postawiła żywy pomnik, sadząc 50 dębów. Na zakończenie akcji wszyscy spotkali się przy wspólnym ognisku.

Monika Jabłońska - Oddział HP 3-12 w Hrubieszowie
22.10.2014

SZLACHETNA PACZKA JUŻ IV RAZ W SZKOLE

Już po raz czwarty nasza szkoła angażuje się w XIV edycję ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA, udostępniając szkołę jako zaplecze logistyczne.

Więcej/Mniej

Beata Tomaszczuk - nauczyciel i koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, również po raz czwarty przyjęła rolę Lidera Rejonu Szlachetnej Paczki Hrubieszów i Okolice w którego zasięg wchodzi cały powiat hrubieszowski. Tegoroczną drużynę SuperW, tworzą wolontariusze weterani z poprzednich edycji: Paulina Bogucka, Marta Szpinda i Anna Sioma-Krempla (czwarty rok w Paczce) Joanna Kozak, Aleksandra Kamińska (trzeci rok w Paczce), Joanna Koszerny Gabrylela Gancarz, Małgorzata Cios, Natalia Baran, Ewa Wąsowicz, Paweł Walencik, Małgorzata Zubko, Sylwia Nizio i Patryk Oleszczuk, Marzena Winnicka (drugi rok w Paczce) i nowi - osoby dorosłe: Katarzyna Fiałkowska, Rafał Machometa i uczniowie technikum: Piotr Niedźwiedź, Jagoda Szostak, Paulina Szady, Edyta Ufnal, Anita Szopińska, Monika Śmiech, Katarzyna Drewniak, Angelika Jeleń, Katarzyna, Aleksandra Drewniak, Iza Tomaszewska, Monika Skindzier, Alicja Puchala i Agnieszka Małyska.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom, które z różnorodnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Projekt, który łączy biednych i bogatych, a zarazem inspiruje ludzi do walki z biedą i trudnościami, daje impuls do zmian. Nam, wolontariuszom zależy na ludziach z naszego Rejonu. Liczy się dla nas każdy człowiek, który dzięki Paczce "wstanie z kolan i chce wygrywać swoje życie".

Wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice spotkają się z potrzebującymi w ich domach, zdiagnozują sytuację i podejmą decyzję o włączeniu rodziny do projektu.

Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu hrubieszowskiego do włączenia w naszą akcję oraz przygotowania konkretnej pomocy dla jednej z potrzebujących rodzin. Aby to zrobić należy wejść na stronę: www.szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę. Baza rodzin będzie otwarta 22 listopada 2014 r. Dzięki Tobie ktoś poczuje, że jest ważny i poradzi sobie w życiu!

Tomaszczuk Beata
Lider Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice
22.10.2014

WYCIECZKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I ROSYJSKIM W TLE

16 października 2014 br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce z językiem angielskim i rosyjskim po regionie hrubieszowskim. Wycieczkę zorganizowali nauczyciele języków obcych - p. Anna Olko, p. Urszula Wyszyńska i p. Krystian Uszko.

Więcej/Mniej

W wycieczce wzięło udział 32 uczniów z różnych klas, jednak w przewadze była to młodzież z klasy II td ( technik informatyk). Uczniowie opowiadali o zabytkach regionu w językach obcych - angielskim i rosyjskim. Na początku podziwialiśmy krajobrazy z wieży widokowej w Gródku oraz przełom Bugu w Ślipczu. Przy cudownym źródełku w Kryłowie kosztowaliśmy wodę, doceniając jej walory smakowe oraz chwile dłuższej refleksji poświeciliśmy nad figurą św. Mikołaja i posągiem wilka. W języku angielskim i rosyjskim uczniowie przedstawili informacje o ruinach zamku w Kryłowie. Następnie, w Dołhobyczowie młodzież oglądała przepiękne wnętrze cerkwi. Ostatnim i najważniejszym punktem wycieczki była Wioska Gotów w Masłomęczu.
Pan przewodnik opowiadał o życiu Gotów, ich kulturze, obyczajach i rzemiośle. Jeden z naszych uczniów, uczestników wycieczki - Andrzej Socha z kl. I Tc ( technik handlowiec) założył strój gocki, aby w pełni zaprezentować jego elementy. W czasie degustacji gockiego jadła p. Anna Olko poprowadziła pogadankę w języku angielskim na temat Gotów. Uczniowie dowiedzieli się kiedy Goci przybyli, dlaczego osiedlili się właśnie tutaj? Jaki prowadzili tryb życia? Czy ich kultura była wysoko rozwinięta? Czy byli ludem dzikim, brutalnym czy spokojnym i tolerancyjnym? Na te pytania młodzież odpowiadała w języku obcym korzystając z przygotowanych wcześniej materiałów. Po degustacji gockiego jadła, a była to kasza pęczak z mięsem - gotowane oczywiście w kociołku na ognisku i doprawione świeżymi ziołami z gockiego ogródka, wybraliśmy się na warsztaty w zakresie produkcji biżuterii i naczyń z gliny. Wykonywanie koralików czy formowanie glinianych naczyń okazało się dosyć trudne. Stwierdziliśmy, iż Goci byli prawdziwymi artystami i z podziwem, my - ludzie epoki komputerów, patrzyliśmy na umiejętności ludów żyjących w II - IV w. n. e.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w wycieczce, a szczególnie tym, najbardziej aktywnym, którzy wykonywali zdjęcia i próbowali używać języka obcego w sytuacji wycieczki szkolnej i zwiedzania zabytków naszego regionu.

Anna Olko
22.10.2014

"MIASTO 44" - FILM O MIŁOŚCI, MŁODOŚCI, WALCE I POŚWIĘCENIU

16 października 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie z klas technikum (Itb i Itd) uczestniczyli w wycieczce do Zamościa. Młodzież zapoznała się z historią II wojny światowej zwiedzając Rotundę, miejsce masowych mordów nazistów w czasie wojny. Głównym punktem wycieczki był udział młodzieży w projekcji filmu "Miasto 44" w reżyserii Jana Komasy w Kinie Stylowym w Zamościu.

Więcej/Mniej

"Miasto 44" to projekt filmowy o niespotykanym w Polsce rozmachu scenograficznym, kostiumowym i wizualnym. Konsultantem do spraw efektów specjalnych był wybitny hollywoodzki specjalista Richard Bain, który wcześniej współpracował z takimi wizjonerami kina, jak Christopher Nolan, Peter Jackson oraz Terry Gilliam i ma w dorobku efekty do światowych hitów, między innymi: "Casino Royale", "Incepcji", "King Konga" i "Nędzników". Przez plan przewinęło się ponad 3 000 statystów. Budową imponujących dekoracji zajęło się 10 odrębnych ekip, które do zainscenizowania zniszczonego miasta użyły 5 000 ton gruzu. Obsada została wybrana w serii ogólnopolskich castingów, w których wzięło udział ponad 7000 osób.

"Miasto 44" nie jest filmem historycznym, ani dokumentem o przebiegu powstania warszawskiego. Akcja filmu rozgrywa się w walczącym mieście, opowiada historię ludzi, a nie oddziałów czy barykad. Film przekazuje emocje, a nie waży racje czy odsłania kulisy decyzji sprzed 70 lat. Przede wszystkim „Miasto 44” jest filmem o miłości, młodości, walce, odwadze i poświęceniu. To opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury, czy młodzieńczej lekkomyślności - taka postawa jest czymś naturalnym w otaczającej ich rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na każdym kroku.

"Warszawa, lato 1944. Stefan (Józef Pawłowski) opiekuje się matką i młodszym bratem. Przejął obowiązki głowy rodziny po tym, jak ojciec - oficer Wojska Polskiego - zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Pracuje w fabryce Wedla, z coraz większym trudem znosząc upokorzenia ze strony Niemców. Marzy o chwili, kiedy będzie mógł im za wszystko odpłacić i spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. Obiecał matce, że nie zaangażuje się w działalność ruchu oporu, jednak - kiedy tylko nadarza się okazja - wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Do konspiracji wciąga go Kama (Anna Próchniak), sąsiadka z kamienicy na warszawskiej Woli, z którą przyjaźni się od dziecka. Dziewczyna skrycie kocha się w Stefanie, mając nadzieję, że po wojnie będą razem. Ale to za sprawą spotkania z subtelną i wrażliwą Biedronką (Zofia Wichłacz) Stefan zazna smaku pierwszej, młodzieńczej miłości. Jednak Stefanowi i Biedronce nie jest dane zbyt długo cieszyć się wzajemnym zauroczeniem. Nadciąga godzina "W" i mobilizacja AK. 1 sierpnia 1944 roku, wraz z przyjaciółmi - Kamą, Góralem (Maurycy Popiel), Rogalem (Filip Gurłacz) i Beksą (Antoni Królikowski) - trafiają pod komendę charyzmatycznego Kobry (Tomasz Schuchardt). Wspólnie, jako żołnierze jednego z najdzielniejszych oddziałów Powstania Warszawskiego, przejdą krwawy szlak bojowy - od Woli, przez Starówkę i Śródmieście, po Czerniaków - a ich uczucie zostanie wystawione na najcięższą z prób, w obliczu grozy i okrucieństwa wojny, w apokaliptycznej scenerii płonącego miasta" .

Oprócz poruszającego filmu, uczniowie zapoznali się z historią Zamościa spacerując po Starówce i podziwiając panoramę Zamościa z tarasu nad Nadszańcem. W programie wycieczki było również coś dla ciała - basen, z którego skorzystała część młodzieży. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: p. Beata Tomaszczuk, p. Barbara Żeromska, p. Stanisław Jastrzębski, p. Marek Bajurko i p. Grzegorz Siek.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie polecają film swoim rówieśnikom. Na pewno warto go obejrzeć, choćby po to, żeby o nim podyskutować. Jest o czym - już może nie o tym, czy powstanie miało sens, bo nie nam oceniać poświęcenie i odwagę poległych w nim powstańców i mieszkańców Warszawy, ale może o tym, jak o nim opowiadać, by młode pokolenie zrozumiało tamte czasy. Przecież kultywowanie historii to budowanie patriotyzmu i krzewienie kultury narodowej w młodych pokoleniach.

Beata Tomaszczuk
21.10.2014

RYMCERZE - MUZYCZNIE I PROFILAKTYCZNIE

Oddziaływać na młodych ludzi można w różnorodny sposób. Jednym z nich jest muzyka, która przecież potrafi łagodzić obyczaje, sprawiać przyjemność, a zarazem przekazywać wartości.

Muzyka rap to ulubiony przez młodzież gatunek muzyczny, który w ostatnim czasie uległ przemianie i coraz częściej niesie ze sobą pozytywy przekaz.

Więcej/Mniej

Udowadniał to 17. października br. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie zaproszony tu raper Bęsiu (Łukasz Bęś) i Dj Yonas (Jonatan Blank), którzy tworzą duet RYMcerze.

Muzycy mają ściśle określony cel – realizując swój program profilaktyczny, wyrażany przez muzykę, mówią młodym ludziom o wartościach uniwersalnych, chrześcijańskich oraz wskazują drogę do lepszego życia, wolnego od wszelkich używek. RYMcerze wykonują muzykę odbiegającą od kanonu gatunku, unikają wulgaryzmów i mówią o Bogu. Są autentyczni i otwarci, czym ujmują słuchaczy. Nie inaczej było i w naszej szkole. Młodzież chętnie wysłuchała życiowej historii rapera, a następnie muzyki w wykonaniu grupy.

Atrakcją była możliwość występu na żywo z muzykami. Freestyle wzbudził wiele emocji wśród widzów. Uczniowie, którzy mieli odwagę wystąpić z Bęsiem, otrzymali od niego płyty.

Był też czas na wspólne zdjęcia z artystami. Serdecznie dziękujemy im za koncert, a za pomoc w jego realizacji - Hrubieszowskiemu Domowi Kultury i "Dziupli Artystycznej".

Daniel Buchowiecki
20.10.2014

SZKOLENIE WOLONTARIUSZY SZLACHETNEJ PACZKI REJONU HRUBIESZÓW I OKOLICE

11 października 2014 br. w naszej szkole odbyło się szkolenie wolontariuszy. Dwie grupy - początkujący i weterani przystąpili do specjalnych szkoleń przygotowujących ich do tegorocznej XIV edycji ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

Więcej/Mniej

W szkoleniach, które poprowadzili trenerzy: Katarzyna Sawicka i Łucja Śliwińska, uczestniczyło łącznie 27 osób. W skład weteranów, czyli wolontariuszy z poprzednich edycji weszli: Marzena Winnicka, Paulina Bogucka, Gabriela Garncarz, Aleksandra Kamińska, Marta Szpinda, Małgorzata Cios, Natalia Baran, Anna Krempla, Joanna Kozak, Ewa Wąsowicz, Paweł Walencik, Małgorzata Zubko, Joanna Koszerny, Sylwia Nizio i Patryk Oleszczuk.

Do szlachetnopaczkowej rodziny dołączyli "nowi" wolontariusze: Piotr Niedźwiedź, Jagoda Szostak, Paulina Szady, Edyta Ufnal, Anita Szopińska, Monika Śmiech, Rafał Machometa, Katarzyna Drewniak, Angelika Jeleń, Katarzyna Fijałkowska, Aleksandra Drewniak i Iza Tomaszewska.

Spotkanie przebiegało pod okiem lidera Rejonu Hrubieszów i Okolice - Beaty Tomaszczuk. Przeszkoleni wolontariusze, po zaliczeniu e-learningu, w pełni przygotowani, mogą wyruszyć do rodzin, aby nieść mądrą pomoc potrzebującym z naszego powiatu.

Marta Szpinda / Beata Tomaszczuk
19.10.2014

MEDIA W PRAKTYCE

Warsztaty Dziennikarskie stanowią już drugie ze spotkań, realizowanych przez p. Ewę Kozaczuk i p. Daniela Buchowieckiego przy współpracy p. Andrzeja Maruta z Hrubieszowskiego Domu Kultury w ramach projektu "Wyraź siebie poprzez sztukę". Uczestniczą w nich uczniowie hrubieszowskich szkół. Tym razem zajęcia prowadził redaktor naczelny "Lubelskiego Gościa Niedzielnego" - ks. dr Rafał Pastwa. Było nieco teorii, ćwiczeń redakcyjnych oraz praktycznych, podczas których uczniowie szukali inspiracji do opracowania ciekawego tematu.

Więcej/Mniej

Warto nadmienić, że prowadzący warsztaty - ks. dr Pastwa ujął zebranych bezpośredniością, otwartością i poczuciem humoru. Na zakończenie spotkania ofiarował każdemu uczestnikowi swoje publikacje.

Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Daniel Buchowiecki
18.10.2014

NIE TYLKO O MATURZE - SPOTKANIE Z FILOZOFEM I POLONISTĄ

16 października br. odbyło się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie spotkanie z dr. Piotrem Marciszukiem - polonistą i filozofem oraz właścicielem Wydawnictwa STENTOR.

Nasz gość opowiedział uczniom klas: Itc, Ite, IIta oraz IIItd o funkcjonowaniu wydawnictwa, zaletach czytania oraz przeprowadził zajęcia podczas których udowadniał, dlaczego i dzisiaj warto czytać prozę Schulza.

Więcej/Mniej

Po południu dr Marciszuk zrealizował wykład dla nauczycieli na temat: Filozofia jako kontekst interpretacji dzieła literackiego na przykładzie poezji Czesława Miłosza. W perspektywie matury 2015 roku.

Pedagodzy mieli okazję przypomnieć sobie czasy, kiedy w czasie studiów uczestniczyli w wykładach z kimś, kto posiada ogromną wiedzę, a zarazem wrażliwość i odpowiednie podejście do słuchaczy.

Prelegentowi serdecznie dziękujemy za to ciekawe spotkanie, miejmy nadzieję, że nie ostatnie.

Daniel Buchowiecki / nauczyciele bibliotekarze
18.10.2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

Dzień Edukacji Narodowej to nasze polskie święto nauczycieli i pracowników oświaty, upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej - 14 października 1773 roku.

Więcej/Mniej

Był on także obchodzony w naszej szkole, tj. Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Z okazji tego święta 13 października br. uczniowie zaprezentowali część artystyczną, zabarwioną humorem, która z przymrużeniem oka przedstawiała szkolną rzeczywistość. Występ uświetniły utalentowane wokalnie uczennice, które wykonały kilka piosenek tematycznie związanych ze świętem pedagogów.

Montaż słowno - muzyczny, muzykę, nagłośnienie i dekorację przygotowali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

Dyrektor szkoły - p. Andrzej Szkudziński, przewodniczący zarządu Rady Rodziców - p. Mirosław Daniluk oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Ewelina Ciucka złożyli życzenia obecnym na uroczystości pracownikom szkoły. Nauczyciele szczególnie zaangażowani w pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz pracownicy zasłużeni w pracy na rzecz szkoły otrzymali nagrody, które wręczył im dyrektor.

Daniel Buchowiecki
16.10.2014

NAUCZYCIELE ZNACZĄ WIELE...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy dużo szczęścia, sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Redakcja
14.10.2014

ŚWIAT W OBIEKTYWIE

O tym, że fotografia jest trudną sztuką, nie trzeba nikogo przekonywać. Wielu z nas próbowało wykonać dobre, artystyczne zdjęcie, ale nie zawsze z zamierzonym skutkiem. Tym większy podziw budzą makrofotografie. Przedstawia się na nich obiekt w rozmiarach naturalnych lub tylko nieznacznie powiększonych. Zdjęcie wykonuje się w odległości mniejszej niż 30 cm. Duże zbliżenie uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnych soczewek lub pierścieni pośrednich.

Więcej/Mniej

Także i 31 uczestnikom Warsztatów Fotograficznych, które odbyły się 10 października br. w Hrubieszowskim Domu Kultury, dane było zgłębiać tajniki makrofotografii pod kierunkiem Agnieszki Zdun i Macieja Wasilewskiego oraz gościa specjalnego Roberta Grylaka, który zaprezentował swoje zdjęcia.

Bohaterami ich fotografii były kwiaty, liście, owady oraz inne elementy flory i fauny, które znajdowały się w pobliżu HDK-u. Podkreślić warto, że oprócz zaplecza technicznego niezbędny jest również zmysł artystyczny, pomysł i staranność artysty. O tym wszystkim przekonać się można było, biorąc udział w wykładzie, prezentacji i ćwiczeniach warsztatowych.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu "Wyraź siebie poprzez sztukę", który realizowany jest przez dwoje nauczycieli.
Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Daniel Buchowiecki
14.10.2014

O DZIENNIKARSTWIE I MEDIACH

Wszystkich zainteresowanych publicystką i mediami zapraszamy na Warsztaty Dziennikarskie "Media w praktyce".

Więcej/Mniej

Warsztaty, które poprowadzi redaktor naczelny "Lubelskiego Gościa Niedzielnego" - ks. dr Rafał Pastwa, odbędą się 15 października 2014 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury o godzinie 12.00.

Zrealizowane zostaną we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Hrubieszowie w ramach projektu "Wyraź siebie poprzez sztukę".

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem e-mail: polonista2014@interia.pl

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014"

Daniel Buchowiecki
09.10.2014

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU Z AUTOREM I WYDAWCĄ - PIOTREM MARCISZUKIEM

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z dr. Piotrem Marciszukiem - polonistą i filozofem, a zarazem właścicielem Wydawnictwa STENTOR.

Więcej/Mniej

Odbędzie się ono 16 października 2014 roku, o godzinie 14.30 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 B.

Nasz gość wygłosi wykład na temat: Filozofia jako kontekst interpretacji dzieła literackiego na przykładzie poezji Czesława Miłosza. W perspektywie matury 2015 roku.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w spotkaniu. Będzie można również zakupić wybrane publikacje m.in. autorstwa naszego gościa.

Zainteresowane osoby bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie: polonista2014@interia.pl
Zapraszamy!

Daniel Buchowiecki
09.10.2014

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH FOTOGRAFIĄ!

Daniel Buchowiecki
07.10.2014

ODWIEDZILIŚMY ZAMOJSKIE MEDIA

Na czym polega praca dziennikarza prasowego i radiowego? Dlaczego warto studiować? Czy film "Miasto '44" zasługuje na miano dobrego kina? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas wycieczki do Zamościa, która odbyła się 3 października br.

Więcej/Mniej
Region w pigułce

Tygodnik Zamojski, którego redakcję mieliśmy okazję odwiedzić, jest najpopularniejszym tygodnikiem w regionie. Średni nakład gazety wynosi 33 tysiące egzemplarzy. Gazeta od wielu już lat przedstawia wydarzenia i informacje związane z kulturą, sportem czy rozrywką Zamojszczyzny.

Naszym przewodnikiem po redakcji była Pani Aneta Urbanowicz, która uświadomiła nam, że praca dziennikarza śledczego, z uwagi na podejmowane tematy, bywa często niebezpieczna. Znalazł się też czas na "okładkowe" zdjęcie.

Warto studiować

Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu prof. dr. hab. Waldemarem Martynem, który przedstawił kierunki studiów i zalety studiowania na zamojskiej uczelni.

Następnie, wraz z Panem Mateuszem Sawczukiem, redaktorem naczelnym akademickiej gazety Skafander, poznawaliśmy pracownie techniczne PWSZ oraz uczestniczyliśmy w interesujących doświadczeniach i miniwykładach prowadzonych przez pracowników zamojskiej szkoły.

Prawda i fikcja na ekranie

Mieliśmy także okazję obejrzeć film "Miasto 44" w reżyserii Jana Kamasy. Wstrząsający obraz powstania warszawskiego, widziany oczyma młodych ludzi, dla których czas wojny stał się codziennością, w której niejednokrotnie dokonywali trudnych wyborów. To opowieść o młodości, miłości, odwadze i poświęceniu młodych Polaków, którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. Główny bohater - Stefan - jest świadkiem wielu wstrząsających wydarzeń, które wpływają na jego psychikę. Film szokuje drastycznością ukazanych scen, dając poruszające świadectwo czasu wojny, nie pozostawiając widza obojętnym.

Małe radio, wielcy ludzie...

Pani Joanna Suszko przedstawiła nam Katolickie Radio Zamość, niewielką, ale prężnie działającą profesjonalną rozgłośnię, która dociera do wszystkich mieszkańców naszego regionu, a nawet województwa lubelskiego i podkarpackiego. Dodajmy, że KRZ można słuchać przez stronę internetową www.radiozamosc.pl.

Katolickie Radio Zamość prezentuje audycje o tematyce religijnej, publicystycznej, społecznej, kulturalnej oraz edukacyjnej. Mieliśmy także okazję opowiedzieć o inicjatywach podejmowanych przez naszą szkołę i pozdrowić słuchaczy KRZ, za co bardzo dziękujemy.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przedstawili nam swoją pracę i pasje. W wycieczce wzięło udział 22 uczniów naszej szkoły, w większości klasa Ite ( technik pojazdów samochodowych). Organizatorem wyjazdu był Daniel Buchowiecki, a opiekunami podczas wycieczki: Zofia Szwiec i Jacek Naja. O bezpieczny transport zadbała firma przewozowa "Buczak".

Daniel Buchowiecki
06.10.2014

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH!

Zapraszamy na warsztaty fotograficzne Makrofotografia przyrodnicza.
Poprowadzą je: Pani Agnieszka Zdun i Pan Maciej Wasilewski. Warsztaty odbędą się 10 października 2014 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury o godzinie 12.00. Zrealizowane zostaną we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem e-mail: polonista2014@interia.pl

Planowane spotkanie to jedno z trzech, które odbędą się w ramach projektu "Wyraź siebie poprzez sztukę."

Inicjatywę dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

Daniel Buchowiecki / Foto: Agnieszka Zdun
05.10.2014

JUŻ PO WYBORACH!

1 października w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego.

Więcej/Mniej
Kandydowało 8 osób:
 • 1.Barbara Zalewska III Tb
 • 2.Konrad Kutera II Te
 • 3.Katarzyna Sitarz II Te
 • 4.Damian Omelczuk III Te
 • 5.Aleksandra Radomska II Tb
 • 6.Maciej Poninkiewicz II Ta
 • 7.Ernest Sołoducha III Te
 • 8.Ewelina Ciucka II Ta .

Po zaprezentowaniu się kandydatów, przystąpiono do głosowania, w którym brały udział samorządy klasowe.
Oto wyniki glosowań:

 • Przewodnicząca: Ewelina Ciucka II Ta
 • Zastępcy przewodniczącego: Aleksandra Radomska II Tb i Damian Omelczuk III Te
 • Sekretarz: Katarzyna Sitarz II Te
 • Skarbnik: Ernest Sołoducha III Te
Gratulujemy!

Sylwia Nizio
04.10.2014

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

26 września z okazji Dnia Języków Obcych zaprezentowano w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie część artystyczną przygotowaną przez p. Annę Olko - nauczyciela języka angielskiego.

Więcej/Mniej

Scenariusz obejmował prezentację podstawowych zwrotów w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Jednak główną atrakcją były zabawne scenki w języku angielskim związane z pracą w zawodach, których młodzież uczy się w naszej szkole.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w inicjatywie, odgrywając w języku angielskim swoje role.
Byli to:
Technik informatyk - Michał Woźniak (a supervisor) i Patryk Drozd (a new employee) II Td,
Technik mechanik - Maciek Poninkiewicz ( an experienced mechanic) i Marcin Sędłak(an apprentice) II Ta,
Kelner - Iza Gałuszko ( a customer) i Karolina Marszalec ( a waitress) II Te,
Technik żywienia i usług gastronomicznych - Ania Romanowska ( a nutrition technician) i Dominika Borek ( a young woman) II Tb,
Technik handlowiec – Patrycja Lipian (a customer) i Mikołaj Karpiński (a shop assistant) II Ta.
W roli profesjonalnych prowadzących: Olga Foks II Te i Mikołaj Karpiński II Ta.
W rolę lektora - tłumacza genialnie wcielił się nasz utalentowany Piot Niedźwiedź z IV t4 d.
Poza tym, piosenkę Kasi Popowskiej "Przyjdzie kiedyś taki dzień" zaśpiewały: Basia Zalewska z III Tb i Kasia Mirowska z III Td. Na gitarze akompaniował im Kamil Rudziński z I Td. Oczywiście nagłośnieniem zajmowali się chłopcy ze szkolnego radia Szymon Śleboda III Ta i Bartek Migas III Td.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości i zachęcam do nauki języków obcych.

Anna Olko
29.09.2014

STOP PRZEMOCY I NARKOTYKOM

"Stop przemocy i narkotykom" - taką nazwę nosi program profilaktyczny. Realizowano go także w naszej szkole w dniu dzisiejszym, tj. 26 września. Uczniów kilku klas odwiedzili wychowawcy z Zakładu Karnego w Hrubieszowie: p. Elżbieta Trała i p. Paweł Caboń oraz dwóch pensjonariuszy tego zakładu - Jarek i Grzegorz. Ci ostatni przestrzegali przed zgubnymi skutkami alkoholu i narkotyków - wyniszczających organizm - które nierzadko prowadzą także do konfliktów z prawem i w rezultacie przestępstw. Oby ta cenna lekcja wychowawcza była przyczynkiem do głębszej refleksji i służyła profilaktyce.

Dziękujemy Dyrekcji Zakładu Karnego w Hrubieszowie za umożliwienie spotkania.

Daniel Buchowiecki
26.09.2014

SPRZĄTALI ŚWIAT

Już po raz 21. zorganizowana została w Polsce akcja "Sprzątanie Świata", której cel to nie tylko zbieranie i segregacja śmieci, ale przed wszystkim kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe środowisko. 19 września uczniowie z klas Ib i Ita porządkowali ulicę Zamojską oraz okolice Lasu Dębinka. Akcję koordynowali p. Jacek Naja i p. Czesław Mazek.

Daniel Buchowiecki
22.09.2014

III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO - LITERACKIEGO

Z czym Państwu kojarzy się jesień? Jak nastrój wprowadza w Wasze życie? Jak ją postrzegacie?

Więcej/Mniej

Zapraszamy do udziału w III edycji Integracyjnego Konkursu Plastyczno - Literackiego "JESIEŃ W MOICH OCZACH"

Do uczestnictwa w nim zachęcamy dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół przysposabiających do pracy, a także osoby korzystające ze środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej z powiatu hrubieszowskiego.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury.

Celem inicjatywy jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich, promowanie uczniów uzdolnionych, przedstawianie walorów naszego regionu, a także integracja placówek oświatowych.

Na prace czekamy do 17 października 2014 roku. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie:

Daniel Buchowiecki
17.09.2014

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI!

Lubisz pisać, robić zdjęcia, rysować, śpiewać? A może masz głowę pełną kreatywnych pomysłów? Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Kreatywna redakcja Szkolnego Koła Dziennikarskiego czeka właśnie na Ciebie. Napisz do nas: polonista2011@o2.pl

Najtrudniejszy pierwszy krok...

Daniel Buchowiecki/Grafika: Szymon Śleboda
16.09.2014

DOCENIONO PRACĘ SYLWII

W miniony czwartek, w Lublinie, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. "Klasztor w sercu miasta". Organizatorami tego wydarzenia byli: Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" oraz Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie. Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym, fotograficznym i literackim. Patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty - p. Krzysztof Babisz, który uczestniczył także w finale konkursu.

Więcej/Mniej

Komisja oceniała 235 prac plastycznych, 56 fotograficznych, 15 multimedialnych oraz 16 prac literackich.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wrażliwością, dostrzegając obecność sakralnych wartości we współczesnym świecie, dbając przy tym o zachowanie dziedzictwa religijnego i kulturowego.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali: Łukasz Kuna z klasy IV t4d, Piotr Niedźwiedź z klasy IV t4d, Sylwia Nizio z klasy IV t4d, Szymon Śleboda z klasy III ta oraz Iga Konieczna z IIa.

Miło nam poinformować, że jury wyróżniło pracę literacką pt; "Gdyby kamienie mogły mówić, o czym opowiedziałyby mury klasztorne" Sylwii Nizio.
Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy!

Zofia Szwiec
13.09.2014

JUŻ WRZESIEŃ...

Po słonecznych wakacjach, w nowym roku szkolnym witamy uczniów, nauczycieli i sympatyków naszej gazetki internetowej. Szczególnie pozdrawiamy uczniów klas pierwszych. Mamy nadzieję, że szybko zaaklimatyzujecie się w nowej szkole, w której oprócz wykształcenia macie szansę zdobyć kwalifikacje zawodowe.

Więcej/Mniej

Dodatkowo możecie rozwijać swoje zainteresowania w Szkolnym Kole Dziennikarskim, Klubie Wolontariatu, Caritas, Kole PCK, Samorządzie Uczniowskim, Klubie Przedsiębiorczości lub Szkolnym Radiu School.

Obiecujemy, że atrakcji w Zespole Szkół nr 1 i w tym roku nie zabraknie. Zaproponujemy Wam interesujące inicjatywy edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy i wycieczki.

Przypominamy, że możecie znaleźć nas również na Facebooku: Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów.
Zapraszamy do współpracy i kontaktu!

Redakcja
04.09.2014


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38