Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

UWAGA!
REKRUTACJA DO SZKOŁY - WAŻNE

W zakładce "Dla gimnazjalistów" został zaktualizowany terminarz rekrutacji do szkół na rok szkolny 2016/2017.

Terminarz rekrutacji


09.05.2016

WYBIERZ STUDIA W PWSZ W ZAMOŚCIU

Czas szybko mija i nim się człowiek obejrzy, przyjdzie koniec szkoły. Wtedy pojawi się pytanie: jakie studia wybrać i gdzie? Warto wiedzieć, że w pobliskim Zamościu już od 10 lat z powodzeniem funkcjonuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Uczelnia oferuje bezpłatne kształcenie na studiach inżynierskich i licencjackich. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą i odsyłamy wszystkich na stronę: http://pwszzamosc.pl/rekrutacja.htm

Więcej/Mniej


STUDIA INŻYNIERSKIE

Mechanika i budowa maszyn
Interesujesz się motoryzacją, chciałbyś zaprojektować drukarkę 3D albo obsługiwać maszyny sterowane numerycznie? Chcesz zdobyć umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji? Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw Twoim zainteresowaniom, proponując Ci kierunek mechanika i budowa maszyn. Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Posiadamy laboratoria wyposażone w najnowocześniejsze maszyny, których łączna wartość to blisko 26 mln złotych. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami, bardzo chętnie zatrudnianymi niemal we wszystkich sektorach przemysłowych, niezależnie od profilu produkcyjnego, jak również w firmach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Logistyka
Wraz z rozwojem gospodarki rośnie także zapotrzebowanie na logistyków. Chociaż logistyka to jeden z młodszych kierunków, cieszy się coraz większą popularnością. Pozwala on na poznanie procesów planowania i efektywnego przepływu surowców, materiałów i produktów. W trakcie studiów przyszli inżynierowie uczą się projektowania procesów logistycznych, a także zgłębiają tajniki zaopatrzenia, dystrybucji oraz organizacji centrów spedycyjnych. Ten interdyscyplinarny kierunek łączy m.in. wiedze z zakresu ekonomii, marketingu, czy inżynierii systemów. Absolwent logistyki posiada cały wachlarz możliwości, może pracować w firmach transportowych i produkcyjnych oraz w centrach usługowych. Dobra znajomość języka obcego stanowi zaś furtkę do znalezienia posady w międzynarodowych korporacjach.

STUDIA LICENCJACKIE

Bezpieczeństwo narodowe Wybierając bezpieczeństwo narodowe, nie sposób sie nudzić. Studenci bezpieczeństwa mają wiele zajęć w terenie, podczas których uczą się samodzielności i dyscypliny, ćwiczą swoje umiejętności interpersonalne oraz zdolność pracy zespołowej. Zdobyta przez nich wiedza przydaje się nie tylko podczas egzaminów, ale również w codziennym życiu. W sytuacjach kryzysowych, gdy inni tracą opanowanie, specjaliści od bezpieczeństwa potrafią skutecznie rozwiązać każdy problem. Podczas studiowania młodzi ludzie zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa, zdobywają wiedzę na temat tego, jak sprawnie rozpoznawać sytuacje zagrożenia oraz w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Warto wybrać bezpieczeństwo narodowe, ponieważ jego absolwenci mają zwiększoną możliwość awansu w policji, straży granicznej czy państwowej straży pożarnej. Ci, którzy ukończyli ten kierunek, są pożądani również w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem osób i mienia, w instytucjach administracji publicznej oraz w zespołach reagowania kryzysowego.

Filologia angielska
Najstarszy kierunek w ofercie PWSZ w Zamościu, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród młodych ludzi. Nic dziwnego, znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach jest niezbędna i poszerza wachlarz naszych możliwości. Nauka języka pozwala nam przekraczać nie tylko granice naszej wiedzy ale także granice państw. Studiując filologię angielską, nauczysz się zasad pisowni, konwersacji oraz czytania w języku angielskim. Poznasz literaturę, kulturę i historię krajów angielskiego obszaru językowego. Zdobędziesz wiedzę w zakresie językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w biurach tłumaczeń, w turystyce i sektorze usług, jako nauczyciele języka angielskiego oraz każdej innej pracy, w której ceni się znajomość języków, samodzielność myślenia i szerokie horyzonty.

Finanse i rachunkowość
Jeśli oprócz zarabiania pieniędzy, interesuje Cię ich pomnażanie i inwestowanie, finanse i rachunkowość to kierunek właśnie dla Ciebie. Dzięki niemu pogłębisz swoją wiedzę z dziedziny ekonomii, poznasz mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych oraz rynków kapitałowych, a także zdobędziesz umiejętność analizowania zjawisk gospodarczych i ekonomiczno-finansowych. Ponieważ bankowość oraz branża finansowa rozwijają się coraz prężniej, absolwent tego kierunku ma duże szanse na znalezienie pracy. Pracy, jak przystało na ekonomistę, dobrze płatnej. Student, który ukończył finanse i rachunkowość, może starać się o posadę: księgowego, doradcy finansowego lub inwestycyjnego, biegłego rewidenta, audytora, a w przyszłości nawet dyrektora finansowego.

Matematyka
Cechuje Cię logiczne myślenie, analizowanie i bogata wyobraźnia? Sprawia Ci przyjemność kombinowanie, niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów? Matematyka była jednym z Twoich ulubionych przedmiotów w szkole? Chciałbyś pogłębić swoją wiedzę informatyczną? A może chciałbyś także nauczyć się abstrakcyjnego myślenia, które jest dziś cenione przez pracodawców? Rozpocznij studia na kierunku matematyka w PWSZ! Dobra znajomość matematyki w ogromnej mierze decyduje o przyszłym sukcesie zawodowym. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w szkołach, w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, w handlu, w organizacjach gospodarczych i społecznych – krajowych i międzynarodowych – oraz przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej. Pedagogika Pedagogika to idealny kierunek dla tych, którzy lubią przebywać w towarzystwie dzieci, są otwarci, komunikatywni oraz pełni energii. W toku studiów studenci poznają metody nauczania oraz pracy z najmłodszymi podopiecznymi, wykorzystywane w późniejszym życiu zawodowym. Dodatkowo przyszli pedagodzy pogłębiają wiedzę z zakresu psychologii, nauk społecznych oraz planowania procesu dydaktycznego. Absolwenci pedagogiki mogą podejmować pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach podstawowych, czy w instytucjach poradnictwa rodzinnego.

Politologia
Nie możesz żyć bez codziennych wiadomości, śledzisz na bieżąco prasę, serwisy i portale informacyjne? Frapuje Cię wiedza na temat polskiej i światowej polityki, gospodarki i społeczeństwa? Jesteś zainteresowany sytuacją międzynarodową na świecie? Politologia jest kierunkiem dla Ciebie! W ramach tego kierunku masz największy wybór specjalizacji. Osoby po politologii potrafią rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, uczestniczyć w pracy zespołowej, budować system wewnętrznych działań PR w firmie, umieją nawiązywać kontakty z otoczeniem: opinią publiczną, mediami, środowiskiem politycznym, kontrahentami. Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach społeczno-politycznych, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w działach public relations oraz w środkach masowego przekazu.

Turystyka i rekreacja
Marzysz o podróżach, lubisz aktywny wypoczynek, interesuje Cię dieta i żywienie? Turystyka i rekreacja to kierunek dla Ciebie! Studenci tego kierunku nie tylko uczęszczają na wykłady i zajęcia, ale mają możliwość wyjazdów na obozy i targi turystyczne. Ponadto mogą sprawdzić swoje umiejętności, przygotowując m.in. zabawy mikołajkowe i karnawałowe dla dzieci czy imprezę pod nazwą Dzień Turystyki Aktywnej. Miejscem zatrudnienia absolwenta turystyki i rekreacji mogą być stowarzyszenia: kultury fizycznej, turystyczne, rekreacyjne, sportowe; kluby i centra kultury, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjno-sportowe, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, uzdrowiska, parki krajobrazowe, biura usługowe z dziedziny rekreacji i turystyki, centra rekreacji i odnowy biologicznej.

Mateusz Sawczuk
07.04.2016

ZS NR 1 W HRUBIESZOWIE KSZTAŁCI ZAWODOWO!

Mamy nadzieję, że w tym roku również absolwenci gimnazjów i Ich rodzice nie zapomną o największej szkole ponadgimnazjalnej, która oprócz wykształcenia pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe, a w dalszej perspektywie pracować w wybranym zawodzie. Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.

Więcej/Mniej

Mając to na uwadze, proponujemy naukę w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (ul Zamojska 18A).

Mają Państwo do wyboru aż trzy typy szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (trzy lata nauki dla absolwentów gimnazjum i dwa lata dla absolwentów zsz, słuchacze realizują tu zajęcia trzy dni w tygodniu).
 • Technikum (cztery lata nauki, uczeń technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe).
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową (trzy lata nauki, uczeń tego typu szkoły zdobywa kwalifikacje zawodowe, może też, po jej ukończeniu, kształcić się w dalej).

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

TECHNIKUM (czteroletnie)
Zawód:
technik informatyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik handlowiec
kelner
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (trzyletnia)
Zawód:
mechanik pojazdów samochodowych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
kucharz
cukiernik
elektryk
klasa wielozawodowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH(trzyletnie)

Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej: Szkolny Klub Wolontariatu, Caritas, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Wiele akcji, konkursów i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem, a zarazem promują szkołę.

Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.: "Wokół Wielkanocnej Nadziei", którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu, Turniej "Młoda Krew Ratuje Życie" organizowany przez Szkolne Koło PCK, szkolne obchody "Światowego Dnia Zapobiegania AIDS", Turniej Motoryzacyjny, Szkolny Konkurs Polonistyczny, kurs "Kelner Znakomity". Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.: "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Sprzątanie świata", "Szlachetna paczka" czy "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości".

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych (np. piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy).

W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowe i kulturalne w regionie, a także całej Polsce.
Zapraszamy na nasz Facebook: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

db/ Zespół ds. Promocji Szkoły
18.04.2015

WAKACJE!

Zabrzmiał już ostatni dzwonek w roku szkolnym 2015/2016. Świadectwa z rąk swoich wychowawców odebrali uczniowie naszej szkoły. Ci najlepsi otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę na rzecz szkoły, środowiska, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, pracę w agendach szkolnych i sukcesy w sporcie. Wręczył je Pan Andrzej Szkudziński – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Część rodziców otrzymała także listy gratulacyjne.

Nie pozostaje nam nic innego, jak całej społeczności szkolnej życzyć udanego wypoczynku wakacyjnego!

Redakcja
24.06.2016

WYNIKI KONKURSU

Znamy wyniki III edycji Szkolnego Konkursu Religijno – Polonistycznego, w którym wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły.

Więcej/Mniej
 • I miejsce - Dominik Holista
 • II miejsce - Karolina Maciejewska
 • III miejsce - Izabela Rejman
 • Wyróżnienie - Emilia Kozak

Nagrody i dyplomy otrzymacie z rąk swoich wychowawców już jutro. Gratulujemy!

db/ask
23.06.2016

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM...

10 czerwca br. o godz. 10.00 uczniowie ZS nr 1 w Hrubieszowie przyłączyli się Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania pod hasłem "Jak nie czytam, jak czytam".

Więcej/Mniej

Młodzież, wspólnie z nauczycielami, poświęciła kilkanaście minut na zaprezentowanie i przeczytanie ulubionego fragmentu książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej.

Czytanie książek odbyło się na korytarzu szkolnym oraz w klasach lekcyjnych. Celem przedsięwzięcia było inicjowanie mody na czytanie oraz wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.

Bibliotekarze organizując akcję w szkole, chcieli poprzez realne działanie przekonać młode pokolenie, że czytanie nie jest reliktem przeszłości ani czynnością wstydliwą, a przyjemną i dobrą zabawą.

Dorota Bartko/Joanna Błaszczuk
14.06.2016

SZKOLNE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

Dziennikarstwo na dobre zagościło w mediach. Codziennie czytamy różnego rodzaju informacje i newsy. A jaki powinien być dziennikarz? Niewątpliwie dociekliwy, budzący zaufanie i operujący poprawną polszczyzną.

Więcej/Mniej

Tajniki tego ciekawego zawodu poznawali niedawno słuchacze klasy II LO dla Dorosłych, podczas warsztatów dziennikarskich zorganizowanych w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Młodzież dowiedziała się m.in. tego, że dobry tekst informacyjny powinien odpowiadać na pięć zasadniczych pytań: Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

Podczas ćwiczeń uczestnicy musieli np. znaleźć różnego rodzaju usterki językowe, które czasem pojawiają się w publikowanych tekstach. Odnajdywali błędy ortograficzne, stylistyczne, logiczne i składniowe.

Dodatkowo, poznawali styl właściwy tabloidom, tak popularny w dzisiejszych czasach.

Zajęcia odbyły się w naszej szkole 8 czerwca br., a prowadził je Pan Marcin Piotrowski - dziennikarz internetowy, który ma bogate doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z portalami, a obecnie współpracuje z portalem hrubieszow.info

Dziękujemy za interesujące zajęcia i poświęcony czas.

Daniel Buchowiecki
07.06.2016

NIE IGRAJ Z OGNIEM

3 czerwca 2016 r. w ZS nr 1 odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie - st. kpt. Panem Piotrem Bartko. Uczniowie kilku klas naszej szkoły zapoznali się z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz sposobami postępowania w sytuacji zagrożenia. Inspektor BHP oraz Zespół Wychowawców Klasowych dziękują za profesjonalną prelekcję.

Więcej/Mniej

Alicja Ryszkiewicz/Foto: Józef Dyniec
07.06.2016

RAJD ROWEROWY, CZYLI INTEGRACJA I ZABAWA

Za nami V Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację, w którym co roku uczestniczą m.in. uczniowie i nauczyciele z hrubieszowskich szkół. Pogoda dopisała, podobnie jak humory uczestników, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem podczas wykonywania zadań sprawnościowych, ale także matematycznych i polonistycznych, które czekały na młodzież w specjalnie przygotowanych punktach kontrolnych. Uczniowie mieli też okazję zaprezentować program artystyczny przedstawiający szkolną drużynę.

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 zapewnił tzw. samochód techniczny, który miał wspomagać uczestników podczas ewentualnej awarii roweru, a pracownie gastronomiczne naszej szkoły przygotowały napoje oraz smaczny poczęstunek dla uczestników.

Serdeczne podziękowania należą się Panu Józefowi Kuropatwie - Staroście Hrubieszowskiemu i Panu Lechowi Bojko - Wójtowi Gminy Werbkowice za patronat i sfinansowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach za zorganizowanie poczęstunku i przyjęcie uczestników rajdu, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowicach za smaczną grochówkę, piekarni z Trzeszczan za pieczywo i pączki oraz Powiatowej Komendzie Policji w Hrubieszowie za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdu.

Dziękujemy także organizatorowi rajdu - Panu Dariuszowi Szadowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie za umożliwienie udziału naszej grupy w rajdzie oraz Panu Stanisławowi Sitarzowi - Radnemu Rady Powiatu za koordynację działań związanych z organizacją imprezy.

Tego typu inicjatywa to doskonała zabawa, połączona z edukacją i rywalizacją oraz promowaniem zdrowego trybu życia.

Daniel Buchowiecki/Foto: Katarzyna Skawińska
03.06.2016

KU PRZESTRODZE...

Jaką karę może otrzymać kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu? Jakie zagrożenia niesie stosowanie dopalaczy? Kiedy mówimy o stalkingu? Na takie m.in. pytania, odpowiadał nasz gość - Przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Hrubieszowie - sędzia Adam Pisiewicz.

Więcej/Mniej

W interesującej prelekcji "Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa" uczestniczyli uczniowie klas: I ta, I tb, I tc, I td, II tc i II te oraz I b, II a i II c. Spotkanie z sędzią zorganizował ZWK i Inspektor BHP.

Mamy nadzieję, że tego typu wartościowe spotkania pomogą młodym ludziom podejmować mądre decyzje i unikać niebezpieczeństw.

db
31.05.2016

DOBRZE BYĆ KREATYWNYM

24 maja br. uczniowie klasy IIIc odkrywali swoją kreatywność. Zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze - Aleksandra Kopczyńska i Elżbieta Rafalska. Dziękujemy za ciekawe ćwiczenia!

db
30.05.2016

KONKURS RELIGIJNO - POLONISTYCZNY!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość Biblii i zdobyć nagrody? Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu. Szczegóły w regulaminie.
Regulamin konkursu

Anna Sioma-Krempla/Daniel Buchowiecki
22.05.2016

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A PRACA W HRUBIESZOWIE

W nawiązaniu do aktualnych ofert pracy Powiatowego Urzędu Pracy pragniemy zauważyć, że właśnie Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie kształci w kilku zawodach na które występuje zapotrzebowanie m.in. na lokalnym rynku pracy. Są to: technik handlowiec, kucharz, kelner czy technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Więcej/Mniej
Facebook:
Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

db/Zespół ds. Promocji Szkoły
21.05.2016

MAŁGORZATA DOCENIONA W KONKURSIE MISS SKAFANDRA

Sukcesem zakończył się konkurs Miss Skafandra dla hrubieszowianki Małgorzaty Kruszewskiej. W konkursie, zorganizowanym już po raz trzeci przez gazetę akademicką "Skafander", mogły wziąć udział uczennice szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu.

Więcej/Mniej

Uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie znalazła się w trójce laureatek i decyzją redakcji gazety została II Vicemiss Skafandra. Małgorzata otrzymała atrakcyjne nagrody m.in. kolację w Restauracji Magistrat, spływ kajakowy, zestawy kosmetyków, karnet na zajęcia fitness, fotoupominki i zestawy ekskluzywnych herbat.

Na co dzień kształci się w zawodzie kucharz, a prywatnie interesuje się sportem i muzyką. Serdecznie gratulujemy konkursowego podium!

Mateusz Sawczuk
20.05.2016

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

29 kwietnia 2016 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. W tym dniu pożegnaliśmy pięć klas czwartych technikum i jedną klasę liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Więcej/Mniej

Serdeczne życzenia złożyli młodzieży - Pan Andrzej Szkudziński - Dyrektor szkoły i Pan Mirosław Daniluk - Przewodniczący zarządu Rady Rodziców. Odbyło się także uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi.
Świadectwa z rąk Pana Andrzeja Szkudzińskiego - Dyrektora szkoły i wychowawców klasowych odebrało 84 osoby. Dodatkowo, kilkudziesięciu osobom wręczono dyplomy i nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, aktywną działalność w różnych agendach szkolnych oraz pracę na rzecz drugiego człowieka. Kilkanaście osób otrzymało też statuetki za dobre wyniki osiągane w sporcie. Przekazane zostały także listy gratulacyjne dla rodziców, w których wyrażany jest szczególny szacunek za wzorowe wychowywanie reprezentantów młodego pokolenia.

Część artystyczną, która w sposób żartobliwy prezentowała życie szkolne przygotowali uczniowie młodszych klas pod opieką Anny Juszczuk i Izabeli Szajwaj.

O dekorację zadbały: Zofia Szwiec, Anna Sioma-Krempla i Joanna Błaszczuk. Nagłośnienie zapewniło Szkolne Radio.
Raz jeszcze, wszystkim naszym absolwentom życzymy wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym.

Daniel Buchowiecki /Foto: Barbara Pilarczyk/ Michał Jędruszczak/ Mateusz Szkodziński
30.04.2016

III MIEJSCE

26 kwietnia br. Oddział Rejonowy PCK w Hrubieszowie zorganizował Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy PCK. Zawodnicy wykazywali się wiedzą praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy i wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu.

Więcej/Mniej

Reprezentanci naszej szkoły zajęli III miejsce. Grupę przygotowywał do mistrzostw Piotr Jędrzejewski.

Współorganizatorami oraz fundatorami nagród dla uczestników były: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urząd Gminy i Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski". W organizację mistrzostw włączyli się: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowa Komenda Policji w Hrubieszowie.

db/ Foto: Zuzanna Korycka
28.04.2016

DZIELONE DOBRO POMNAŻA SIĘ - FINAŁ KONKURSU "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI"

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII edycji konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei".

Więcej/Mniej

Prace konkursowe były prezentowane podczas kiermaszu w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniach 9 i 10 marca br. Kiermasz otworzył dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Hrubieszowie - pan Andrzej Szkudziński witając przybyłych gość, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością. Wśród nich znalazły się znakomitości z powiatu, miasta i gminy Hrubieszów: pani Marta Majewska - Wiceburmistrz Miasta Hrubieszowa, pani Anna Świstowska - Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów, pan Janusz Jędrzejewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, pan Robert Palichleb - Sekretarz Gminy Hrubieszów, pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, pani Elżbieta Lebiedowicz - Kierownik MOPS w Hrubieszowie, pani Teresa Futyma - Prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani Wanda Grochowicz - Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Świerszczowie, pani Zuzanna Korycka - Kierownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani Irmina Drawdzik - Pracownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani Agata Opała - Naczelna pielęgniarek NZZOZ, pracownicy socjalni z GOPS - pani Sylwia Maciejewska i pani Irmina Gumieniak, MOPS Hrubieszów - pani Joanna Laskowska i pani Sylwia Wójtowicz oraz ks. Paweł Jankiel - wikariusz Parafii Prawosławnej.

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję konkursową, która przez kilka godzin intensywnie pracowała, borykając się z niełatwymi decyzjami z powodu tak olbrzymiej ilości wartościowych prac, które były arcydziełami, a każda stanowiła o wrażliwości i talencie twórcy. Komisja z 976 prac, które wpłynęły na konkurs nagrodziła 117 laureatów, przyznała 77 nagród i 40 wyróżnień w czterech kategoriach: palma, pisanka, kartka i stroik w sześciu kategoriach wiekowych.

Wyniki XIII edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei:

Jury w składzie: przewodnicząca - pani Teresa Futyma, członkowie - pani Zuzanna Korycka i pani Irmina Drawdzik w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 120 prac i kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 20 nagród. I Kategoria - Przedszkolaki

  PISANKA
 • • I Miejsce - Kacper Kostrubiec - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • • II Miejsce - Hubert Ożóg - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu
 • • III Miejsce - Tomasz Magier - Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Husynnem
 • Wyróżnienie: Anna Łabańska - Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie: Dominika Brzozowska - Stowarzyszenie "Sosenka" w Stefankowice Kolonia
 • Wyróżnienie: Lena Hołówek - Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
  STROIK
 • • I Miejsce - Dawid Dworak - Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Amelia Wilkos - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu
 • • III Miejsce - Weronika Sala - Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie: Róża Bartecka - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu
  PALMA
 • • I Miejsce - Sandra Chorzępa - Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Hanna Stankiewicz - Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Gabriela Hunkiewicz - Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie: Grupa 3-4 latków - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
  KARTKA
 • • I Miejsce - Kornelia Kowal - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Joanna Śpiewak - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Aleksandra Hawro - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 • Wyróżnienie: Maja Bucior - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 • Wyróżnienie: Dominik Dubienko - Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie: Karol Wieczorek - Świetlica Wiejska w Metelinie

Jury w składzie: przewodniczący - pan Zbigniew Petruczynik, członkowie - pani Wanda Grochowicz, pani Irmina Gumieniak w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 241 prac II kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 20 nagród.

Kategoria II - uczniowie Szkoły Podstawowej z klas I-III

  PISANKA
 • • I Miejsce - Kinga Olucha - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
 • • II Miejsce - Patryk Ciężki - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
 • • III Miejsce - Kinga Kowalczuk - Świetlica Wiejska w Jankach
 • Wyróżnienie: Bartłomiej Kruk - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • Wyróżnienie: Magdalena Kamczyk - Zespół Szkół Podstawowych w Moniatyczach
  STROIK
 • • I Miejsce - Klasa I - Szkoła Podstawowa w Husynnem
 • • II Miejsce - Karolina Kodeniec - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
 • • III Miejsce - Jakub Łukiewicz - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 • Wyróżnienie: Oliwia Bator - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
 • Wyróżnienie: Zuzanna Grzesiak - Szkoła Podstawowa w Koble
  PALMA
 • • I Miejsce - Wiktoria Baj - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
 • • II Miejsce - Aleksandra Oleszko - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
 • • III Miejsce - "Świetlica szkolna" w Szkole Podstawowej w Husynnem
 • Wyróżnienie: Michał Jańczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
 • Wyróżnienie: Sebastian Patroń - Szkoła Podstawowa w Mienianach
  KARTKA
 • • I Miejsce - Grzegorz Pietrycki - PZPSW w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Jakub Drzygało - Świetlica Wiejska w Czumowie
 • • III Miejsce - Sebastian Ubala - Publiczna szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich
 • Wyróżnienie: Daria Żak - Świetlica Wiejska Kozodawy
 • Wyróżnienie: Nikola Buczek - Świetlica Wiejska Ubrodowice

Jury w składzie: przewodnicząca - pani Elżbieta Lebiedowicz, członkowie - pani Joanna Laskowska i pani Sylwia Wójtowicz w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 189 prac III kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 12 nagród.

Kategoria III - uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

  PISANKA
 • • I Miejsce - Filip Joński - Świetlica Wiejska w Stefankowicach
 • • II Miejsce - Sandra Tracz - Zespół Szkół Miejskich nr 1 Hrubieszów
 • • III Miejsce - Karol Jantos - Szkoła Podstawowa w Ślipczu
  STROIK
 • • I Miejsce - Wiktoria Tymecka - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
 • • II Miejsce - Jakub Kościuk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble
 • • III Miejsce - Marta Prystupa - Szkoła Podstawowa w Nieledwi
  PALMA
 • • I Miejsce - Natalia Antoniak - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
 • • II Miejsce - Syliwa Kaczor - Świetlica w Czumowie
 • • III Miejsce - Łukasz Harapiuk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
  KARTKA
 • • I Miejsce - Julia Duda - Zespół Szkół w Sahryniu
 • • II Miejsce - Aneta Kurzepa - Zespół Szkół w Sahryniu
 • • III Miejsce - Angelika Łazorczyk - Świetlica Stefankowice

Jury w składzie: przewodniczący - pan Robert Palichleb, członkowie - pani Agata Opała i pani Beata Tomaszczuk w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 134 prac IV kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 18 nagród.

Kategoria IV - uczniowie gimnazjum

 • PISANKA
 • • I Miejsce - Weronika Młynarczuk - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Aleksandra Pukaluk - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Damian Tarnawski - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Dominika Gardias - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
 • Wyróżnienie - Natalia Przepiórka - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
 • STROIK
 • • I Miejsce - Alicja Kujawska - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
 • • II Miejsce - Karolina Wiśniewska - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
 • • III Miejsce - Justyna Gągoł - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
 • Wyróżnienie - Zofia Pochylczuk - Zespół Szkół w Publicznych Moniatyczach
 • Wyróżnienie - Karolina Terebus - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
 • PALMA
 • • I Miejsce - Anna Mróz - Stowarzyszenie "Sosenka" w Stefankowicach Kolonia
 • • II Miejsce - Anna Rędzia - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
 • KARTKA
 • • I Miejsce - Monika Palęga - Zespół Szkół w Sahryniu
 • • II Miejsce - Joanna Chęcińska - PZPSW w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Mateusz Antosiewicz - Zespól Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Katarzyna Soniak - Zespół Szkół w Sahryniu
 • Wyróżnienie - Kinga Wróblewska - Zespól Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Jury w składzie: przewodniczący - pan Janusz Jędrzejewski, członkowie - pani Sylwia Maciejewska i pani Anna Sioma-Krempla w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 64 prac V kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 21 nagród.

V Kategoria - uczniowie szkoły średniej

  PISANKA
 • • I Miejsce - Andrzej Kusiak - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Wioletta Kusiak - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Diana Hulak - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie: Barbara Knap - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie: Alicja Skurska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie: Magdalena Wawryk - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
  STROIK
 • • I Miejsce - Karol Kuśmierek - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Gabriela Gąsior - PZPSW w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Karolina Kasprzyk - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Jagoda Brzozowska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Edyta Berbeć - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
  PALMA
 • • I Miejsce - Mateusz Ciuch - Stowarzyszenie "Sosenka" w Stefankowicach Kolonia
 • • II Miejsce - Paulina Hołdaś - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Aleksandra Sarzyńska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Agnieszka Brylewska - PZPSW w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Mróz Ewelina - Świetlica Wiejska Stefankowice
  KARTKA
 • • I Miejsce - Aleksandra Edelman - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Monika Jóźwiak - PZPSW w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Małgorzata Misiak - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Karolina Roch - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Małgorzata Chmielewska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Jury w składzie: przewodnicząca - pani Marta Majewska, członkowie - pani Anna Świstowska i ks. Paweł Jankiel w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 228 prac VI kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 26 nagród.

Kategoria VI - osoby dorosłe

  PISANKA
 • • I Miejsce - Aleksandra - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Alojzowie
 • • II Miejsce - Danuta Iwańczuk - Świetlica w Czerniczynie
 • • III Miejsce - Aneta Bulińska - Świetlica Wiejska Ubrodowice
 • Wyróżnienie: Świetlica Wiejska i KGW Nowosiółki
 • Wyróżnienie: Świetlica w Moroczynie
  STROIK
 • • I Miejsce - Anna Wróbel - Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie
 • • I Miejsce - Zespół Taneczny "Wesoła Ferajna" Husynne
 • • II Miejsce - Anna Jońska - Świetlica Wiejska Stefankowice
 • • II Miejsce - Polski Związek Niewidomych Koło w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Dęga Jadwiga - Koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie
 • • III Miejsce - Świetlica Wiejska w Szpikołosach
 • Wyróżnienie - Grzegorz Lassota - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Alojzowie
 • Wyróżnienie - Świetlica Wiejska w Dąbrowie
 • Wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich w Teptiukowie
  PALMA
 • • I Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Czumowie
 • • II Miejsce - Anna Jeczeń - koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie
 • • II Miejsce - Anna Kasprzak - Koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie
 • • III Miejsce - Klub Seniora " Srebrne Świerki" Kułakowice Trzecie
 • Wyróżnienie - Bożena Zbirowska - Szpikołosy
 • Wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich "Chabry" w Mienianach
  KARTKA
 • • I Miejsce - Mateusz Kawarski - Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie
 • • II Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Dziekanów
 • • III Miejsce - Sabina Kapuśniak - Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie
 • • III Miejsce - Marzena Klimczak - Koło Gospodyń Wiejskich w Czumowie
 • Wyróżnienie - Jakub Głuchowski - Zakład Karny w Hrubieszowie
 • Wyróżnienie - Wiesława Martyniuk - Nieledew

Wszystkim uczestnikom XIII edycji konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei" oraz ich artystycznym opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zarazem przeznaczenie swojej pracy na kiermasz. Państwa dobroć, otwarte serca w okresie Wielkanocy wniosły radość i nadzieję w życie wielu rodzin naszego powiatu. Mogły one skorzystać z paczek żywnościowych zakupionych ze pieniążki uzyskane ze sprzedaży prac konkursowych.

Biorąc udział w XIII edycji zrealizowali Państwo główny cel akcji - niesienia pomocy potrzebującym. Niech motto tegorocznej akcji, którymi są słowa Papieża Franciszka "Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija", przyczyni się do rozprzestrzeniania dobra, które jest największym bogactwem każdego człowieka.

W imieniu patronów i organizatorów XIII edycji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

Beata Tomaszczuk/Zdjęcia: Izabela Rejman, Monika Żyła, Aleksandra Szulakiewicz, Michał Momot (uczniowie ZS nr1)
28.04.2016

WIEDZA O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY

Uczniowie naszej szkoły - Kamil Kozak i Patryk Skotnicki wzięli udział w etapie regionalnym konkursu "Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy", którego organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Więcej/Mniej

Konkurs odbył się 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i składał się z dwóch etapów. W pierwszym młodzież rozwiązywała test dotyczący teorii, a w drugim wykonywała zadanie praktyczne z zakresu przepisów bhp obowiązujących na placu budowy.

Uczniowie uczęszczają do zasadniczej szkoły zawodowej i realizują zajęcia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Gratulujemy udziału i życzymy dalszych sukcesów.

Jacek Naja
27.04.2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WSPÓŁPRACUJE Z UMCS I POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ

W ramach poszukiwania nowych form wychowania i kształcenia Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie nawiązał współpracę z dwoma ważnymi ośrodkami kształcenia wyższego: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Więcej/Mniej

Wierzymy, że współpraca z lubelskimi uczelniami zaowocuje spotkaniami z młodzieżą, wymianą doświadczeń i innymi ciekawymi inicjatywami, a tym samym wpłynie na podniesienie jakości kształcenia młodzieży.

Daniel Buchowiecki
26.04.2016

MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY POZNAJE REALIA BIZNESU

20 kwietnia odbyła się 13. edycja programu "Dzień Przedsiębiorczości", którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Nasi uczniowie już po raz czwarty uczestniczyli w tej inicjatywie.

Więcej/Mniej

Młodzież tego dnia przez kilka godzin asystowała przedsiębiorcom i firmom, które prosperują w naszym powiecie. Uczniowie mieli możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się z jego specyfiką i pozyskania praktycznych informacji, których nie zapewni im wiedza podręcznikowa. Młodzi "asystenci", a było to 85 osób z 8 klas, odbywali praktykę na stanowiskach: kucharz, barman, kelner, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, brukarz, fryzjer, kosmetyczka, pracownik biurowy, nauczyciel bibliotekarz i strażak. W czasie pobytu w firmach od uczniów oczekiwano m.in.: sumiennego podejścia do zleconych prac, zdyscyplinowania, zaangażowania, odpowiedniego ubioru, zachowania tajemnicy służbowej, przestrzegania przepisów bhp itp.

W ramach "Dnia Przedsiębiorczości" grupa młodzieży wzięła również udział w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Skarbowego - panem Jerzym Tudrynem. Pan Jerzy wygłosił wykład na temat zasad rozliczeń obowiązujących w przedsiębiorstwach oraz formach opodatkowania. Pouczające spotkanie zakończyło się konkursem z nagrodami.

Serdecznie dziękujemy fachowcom, firmom i instytucjom, które pomogły nam zrealizować "Dzień Przedsiębiorczości", dzieląc się z młodzieżą swoją cenną wiedzą i bogatym doświadczeniem, zapewniającymi przecież sukces zawodowy.
Urząd Skarbowy - pani Marianna Struzik i pan Marek Bartkowiak,
Producent Materiałów Budowlanych - pan Jacek Szumiata,
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autohandel - Usługa - pan Jan Zaprzała,
Auto - części - pan Andrzej Wieczorek,
Restauracja "Cytro" Staropolska i Pizzeria Margos - panowie: Mariusz Soja, Grzegorz Szeląg i Janusz Rezler,
Bar & Restauracja "u Chłopa" - pani Lucyna Gniecka i pan Przemysław Gniecki,
Salon Fryzjerski "Mila" - pani Agnieszka Hajkiewicz,
"Fryzjer Damski i Męski" - pani Zofia Korga,
Gabinet Kosmetyczny "Kleopatra" - pan Tomasz Wilkos,
Kawiarnia Czekoladka - pani Ewa Pitus,
Kawiarna "Kalina" - pan Dariusz Zając,
Pizzeria - Pub "Soprano" - pani Janina Tywoniuk,
Pensjonat & Restauracja "Magistrat" - pani Justyna Tywoniuk,
Mała Gastronomia - pan Zenon Blaszyński,
Firma "OMEGA" - pani Barbara Gałan,
Firma handlowo – usługowa "NOVAX" i Kawiarnio - Herbaciarnia "Shalomv - pan Dariusz Nowak,
Factory Outlet - pani Agata Jarmusz,
"My Center" AGD Market Sp. z o.o
i PKP Hutnicza Szerokotorowa Stacja Hrubieszów LHS,
W projekcie wzięły również udział instytucje i firmy spoza Hrubieszowa takie jak:
Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach - pani Honorata Stopa,
Salon Fryzjerski - pani Monika Nowak z Mircza,
MAXTRONIX - pan Marek Makolągwa z Malic,
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe - pan Krzysztof Zinkiewicz z Werbkowic,
Sklep spożywczy - pan Stanisław Niedźwiedź i pani Beata Smoła z Werbkowic,
Skup i Sprzedaż Płodów Rolnych - pan Tadeusz Nowaczewski z Białopola i Ochotnicza Straż Pożarna z Jarosławca.

Dziękujemy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - panu Jerzemu Tudrynowi, właścicielom i pracownikom wyżej wymienionych firm i instytucji za zaangażowanie, życzliwość i wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Nauczyciele: Urszula Grądz, Ewa Szeweńko, Ewa Krasińska, Joanna Wawrzaszek oraz Krzysztof Kozłowski, Robert Kuzdra i Ludwik Oleszczuk organizując spotkania, stworzyli młodzieży nową płaszczyznę zdobywania wiedzy dotyczącej funkcjonowania na rynku pracy.

Wszystkie wizyty należy uznać za niezwykle cenne lekcje – lekcje prawdziwego życia. Pracodawcy zgodnie podkreślali znaczenie sumiennej pracy i uczciwości w codziennej działalności biznesowej, a młodzież, w ramach preorientacji zawodowej, miała możliwość praktycznego sprawdzenia swoich sił w wybranym zawodzie.

Joanna Wawrzaszek
25.04.2016

"WOKULSKI" W HDK

Skomplikowane losy idealisty zakochanego bez wzajemności w arystokratce stały się głównym tematem spektaklu "Wokulski", który zaprezentowany został przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia.

Więcej/Mniej

W sztuce wystawionej 19 kwietnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury zagrali:
Marek Lis-Orłowski jako Stanisław Wokulski
Nikola Kopa jako Izabela Łęcka
Łukasz Komorowski jako Ignacy Rzecki oraz Tomasz Łęcki
Bartosz Sławek w roli Kazimierza Starskiego
Nina Błoniarz jako Helena Stawska oraz pokojówka

Scenariuszem i reżyserią zajął się Marek Lis-Orłowski. Widzom przypadła do gustu poruszającą gra aktorska oraz szczypta humoru. Aktorka odgrywająca rolę pokojówki zaprosiła jednego z uczniów na scenę, aby przez chwilę mógł poczuć się jak prawdziwy aktor.

Na zakończenie sam reżyser spektaklu przypomniał młodzieży historię teatru, opowiedział także o przygotowaniach do sztuki, która jest adaptacją słynnego dzieła B. Prusa.

Daniel Buchowiecki
20.04.2016

"PIĘKNA I BESTIA", CZYLI RAZEM, W SŁUSZNYM CELU!

W minioną środę, 13 kwietnia br., widzowie zgromadzeni w HDK mieli okazję obejrzeć sztukę "Piękna i Bestia". Opowieść ta, jak każda inna baśń, ukazywała wady i zalety ludzkie. Oto skromna i dobra Bella udowodniła, że to, co najważniejsze jest często niewidoczne dla oczu. Właśnie jej prawdziwa miłość zamieniła „Bestię” w człowieka.

Więcej/Mniej

"Piękna i Bestia" to już kolejna, po "Miłości w Bollywood" i "Królowej śniegu", sztuka przygotowana i wystawiona przez grupę teatralną "Specjalni", którą tworzą: nauczyciele, uczniowie i pracownicy Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych i Niepublicznego Specjalnego Przedszkola "Mamy Siebie" w Hrubieszowie.
Muzyka: Magdalena Pańko
Scenografia: Sylwia Studzińska
Reżyseria: Izabela Duławska-Kula
Choreografia do układów tanecznych: Iwona Panasiewicz
Dekoracja: Sylwia Studzińska
Pomoc przy dekoracji: Robert Kuzdra, Izabela Duławska- Kula, Marcin Perkman, Ireneusz Biernacki, Justyna Grochecka, Paweł Nowak i Paulina Malon
Dźwięk i oświetlenie:
Krzysztof Zawisza i Bartłomiej Misztal
***
Tym razem wystąpili dla Państwa:
W roli głównej - Paulina Malon jako Bella
W roli głównej - Tomasz Czajkowski jako Bestia

Jako aktorzy, tancerze i osoby śpiewające:
Aneta Jaroszyńska, Iwona Skowrońska, Weronika Staruch, Sandra Pietrycka, Krzysztof Staruch, Gabrysia Gąsior, Izabela Pawelec, Aleksandra Marzęta, Anna Pietrycka, Barbara Piotrowska, Jowita Kielar, Klaudia Studzińska, Katarzyna Perkman, Igor Nowak, Marcin Perkman, Magdalena Pańko, Sylwia Studzińska, Ewelina Anigacz, Jadwiga Milanowska, Tomasz Kowalski, Weronika Dąbrowska, Iwona Panasiewicz, Milena Szczucka, Anna Opszyńska, Paweł Nowak, Joanna Goszko, Justyna Grochecka, Renata Kaczyńska i Ireneusz Biernacki

Gościnnie wystąpili też nauczyciele: Daniel Buchowiecki z Zespołu Szkół nr 1 i Daniel Lipski z  Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Miejskich nr 1, Zespołu Szkół Miejskich nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

Oprawa muzyczna: Zespół "24 NA DOBĘ" czyli:
Marcin Maciejewski - wokalista
Kajetan Pańko - gitara basowa
Marcin Maciejewski - gitara
Jan Pańko - perkusja
Piotr Mazurek - klawisze

Pieniądze uzyskane z biletów pozwolą zorganizować wycieczkę dla uczniów PZPSW. Niech dobro i miłość wygrywa i w Waszym życiu.

Daniel Buchowiecki
17.04.2016

WIZYTA W BROWARZE SULEWSKI

6 kwietnia 2016r. uczniowie klasy III tc wraz z opiekunem uczestniczyli w wycieczce do Browaru Sulewski w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Celem wycieczki było poznanie sposobu produkcji piwa, jego rodzajów oraz urządzeń wykorzystywanych w procesie warzenia piwa.

Dzięki prelekcji wygłoszonej przez piwowara Pana Tomasza Sulewskiego uczniowie dowiedzieli się, że piwa z browaru są warzone w tradycyjny sposób przy użyciu wyselekcjonowanych odmian słodu i chmielu. Wyjątkowy smak piwa uzyskiwany jest dzięki czerpaniu z wiedzy i doświadczenia piwowarów z Bawarii.
Uczniowie z zainteresowaniem oglądali urządzenia wykorzystywane do produkcji piwa

Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi za cenne informacje oraz przedstawienie Browaru Sulewski naszej grupie.

Magdalena Jędruszczak
11.04.2016

DON KICHOT, SARMATA, MOLIER i WOLTER

8 kwietnia br., już po raz czwarty, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zmierzyli się w potyczkach literackich. Tematem przewodnim szkolnego konkursu polonistycznego było hasło "BAROKOWA RÓŻNORODNOŚĆ - OŚWIECENIOWE UPORZĄDKOWANIE".

Więcej/Mniej

W konkursie wzięło udział 5 zespołów z klas drugich Technikum i Liceum dla Dorosłych naszej szkoły. Uczestnicy w atmosferze dobrej zabawy opowiadali m.in. o znanych twórcach, nurtach literackich i tekstach kultury. Oprócz wiedzy liczyła pomysłowość, umiejętność pracy w grupie i poczucie humoru. Trudne pytania, kalambury i prezentacje pokazały, że rywalizacja połączona z zabawą to najlepszy sposób uczenia się.

 • I miejsce zdobyli uczniowie klasy II Td
  • • Bartłomiej Charłajczuk
  • • Kacper Berliński
  • • Bartłomiej Frąk
 • II miejsce przypadło uczniom z klasy II Tb
  • • Ilona Grzeszczuk
  • • Karolina Dynkiewicz
  • • Jakub Borek
 • III miejsce zdobyli uczniowie z klasy II LO dla Dorosłych
  • • Iwona Majewska
  • • Wioleta Mazurek
  • • Dariusz Kunicki

Konkurs przygotowali nauczyciele języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze. Nagrody w konkursie ufundowały hrubieszowskie markety - Carrefour i Kaufland.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy wielu emocji w obcowaniu z literaturą.

Organizatorzy
11.04.2016

ZA NAMI TARGI EDUKACJI I PRACY

7 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyły się Targi Edukacji i Pracy, które już po raz kolejny zorganizowali: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Więcej/Mniej

Przygotowano je m.in. z myślą o młodych ludziach stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie technikum - Paula Łapa, Dominika Kaczanowska i Paweł Gryzio wraz z nauczycielem - Danielem Buchowieckim.

Odwiedzający targi mieli okazję obejrzeć prezentację i zapoznać się z broszurą informacyjną, które przedstawiały szereg działań dydaktyczno - wychowawczych oraz ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Jak wiadomo, nasza szkoła kształci w wielu zawodach. Dwa z nich to kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie tych klas właśnie, pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych: Ewy Szeweńko, Anny Gałki, Moniki Ciesielczuk, Anny Wiśniewskiej, Justyny Chwedczuk i Joanny Wawrzaszek przygotowali ciasteczka, których mogli spróbować wszyscy odwiedzający targi, aby przekonać się, że nasza szkoła naprawdę kształci zawodowo! Zapraszamy do nauki w ZS nr 1!

***
Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
tel. (84) 696-33-38

Daniel Buchowiecki / Foto: MCK OHP Hrubieszów/ UM Hrubieszów
02.04.2016

I MIEJSCE ANI FLIS I AWANS DO ETAPU CENTRALNEGO!

6 kwietnia 2016 r. w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie odbył się etap regionalny XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pod hasłem "Bezpiecznie od startu".

Więcej/Mniej

Do konkursu przystąpiło 50 uczniów z terenu województwa lubelskiego odbywających zajęcia praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Hrubieszowie reprezentowało czterech uczniów w tym uczennice ZS nr 1: Anna Flis i Patrycja Barczuk.

Konkurs składał się z dwóch etapów części pisemnej i ustnej, obejmował zagadnienia z prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tegorocznej edycji konkursu laureatką I miejsca została Anna Flis, która 18 maja będzie reprezentować Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie na etapie centralnym organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Konkurs odbywał się pod patronatem Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Okręgowego Inspektora Pracy, przy współpracy Lubelskiego Kuratora Oświaty i Zespołu Szkół Rzemiosł Przedsiębiorczości w Lublinie.

Anna Flis odbywa praktyczną naukę zawodu w Salonie "Oskar" Anety Szumskiej. W przygotowaniu młodzieży do konkursu pomogli Anna Matwiejczuk i Edward Matwiejczyk z firmy "Usługi BHP i P. Poż."

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zwyciężczyni życzymy dalszych sukcesów.

Monika Jabłońska
02.04.2016

KSZTAŁCĄCE PREZENTACJE

4 kwietnia br. uczniowie klasy III b wzięli udział w poniedziałkowych poradach "Mrówki". Tematem pokazów były taśmy oraz narzędzia budowlane Blue Dolphin. Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: Robert Kuzdra i Józef Steciuk.

Wojciech Jakulewicz
08.04.2016

WIZYTA W 2 HRUBIESZOWSKIM PUŁKU ROZPOZNAWCZYM

1 IV 2016 r. uczniowie klas trzecich technikum i szkoły zasadniczej wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubal".

Więcej/Mniej

Celem wycieczki było poznanie pracy żołnierza, obejrzenie sprzętu specjalistycznego oraz pogłębienie wiedzy o strukturze systemu obrony naszego państwa.

Uczniowie zwiedzili Salę Pamięci, gdzie zapoznali się z tradycjami i historią jednostki. Z zainteresowaniem oglądali sprzęt wojskowy, uważnie słuchali opowiadań o pracy żołnierza, która niesie wiele zagrożeń, ale jest bardzo potrzebna. Pod opieką wykwalifikowanej, żołnierskiej kadry mogli przez chwilę wczuć się w rolę żołnierza.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i ciepłe przyjęcie naszej grupy majorowi Andrzejowi Kołodziejowi i kapralowi Piotrowi Stafińskiemu.

Alicja Ryszkiewicz
06.04.2016

"BEZPIECZNA MŁODOŚĆ - BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ"

"Aktywnie - Bezpiecznie - Zdrowo" - pod takim hasłem 1 kwietnia br. uczniowie klasy III "a" Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i zarazem członkowie Rady Młodzieży hrubieszowskiej grupy wychowawczej Hufca Pracy w Chełmie świętowali zakończenie inicjatywy "Bezpieczna Młodość - Bezpieczna Przyszłość". Inicjatywa została zrealizowana w ramach przygotowań do konkursu "Aktywność - dobry wybór".

Więcej/Mniej

W tym dniu liderzy na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie promowali zdrowy styl życia poprzez uwrażliwienie społeczności szkolnej na sposób odżywiania i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Młodzież przygotowała stoisko ze zdrową żywnością i zachęcała do spożywania jabłek i zdrowych ciasteczek owsianych, które dodatkowo zostały opatrzone w hasła prozdrowotne.

W przygotowaniu owsianych ciastek pomogli uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik, pod czujnym okiem Justyny Chwedczuk, natomiast sponsorem potrzebnych produktów była Ewa Krasińska. Jabłka pozyskano z Gminy Horodło z programu bezpłatnej dystrybucji w ramach wsparcia producentów owoców i warzyw. Atrakcją tego dnia były również zajęcia pilatesu przygotowane przez instruktora Roberta Pokrywkę, które miały zachęcać młodzież do aktywności fizycznej i dbania o własne zdrowie, kondycje i wygląd. Sport i ćwiczenia regulują właściwą przemianę materii i podnoszą poziom endorfin, dlatego po zajęciach wszyscy wyszli zmęczeni, ale szczęśliwi. Ponadto w ramach powziętej inicjatywy młodzież szkolna od kilku miesięcy spotykała się ze specjalistami różnych dziedzin, w celu wyposażenia jej w wiedzę niezbędną na temat zdrowego rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania. Młodym ludziom dostarczono informacji o substancjach uzależniających, zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu, wskazano możliwość unikania tych zagrożeń, sposoby radzenia sobie z nimi, pokazano perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania substancji uzależniających. Uczniowie mieli okazję poznawać swoje emocje, odkrywać swoje mocne i słabe strony. W spotkaniach z terapeutą uzależnień w ramach pedagogizacji uczestniczyli również rodzice uczniów.

Monika Jabłońska
hrubieszowska grupa wychowawcza
HP 3-12 w Chełmie
Ewa Krasińska
05.04.2016

WYCIECZKA PRZYJEMNA I POŻYTECZNA

1 kwietnia 2016 r. nasi uczniowie, głównie z klas w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, udali się do Lublina, aby wziąć udział w Międzynarodowych Targach Budowlanych "LUBDOM wiosna 2016", które odbywały się w Hali Targowej w Parku Ludowym. Młodzież miała możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i wyrobami budowlanymi. Mogła także uzyskać porady i informacje od fachowców.

Więcej/Mniej

Targi LUBDOM to najstarsza i największa tego typu wystawa w tym regionie Polski, skierowana zarówno do przedsiębiorców, handlowców, przedstawicieli firm z branży budowlanej, jak i do osób prywatnych, noszących się z zamiarem budowy, remontu lub kupna domu, czy mieszkania.

W ramach wycieczki młodzież szkolna odwiedziła również kompleks pływacki Aqua Lublin oraz galerię handlową Felicity, gdzie obejrzała najnowszy film - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości".

Jacek Naja
03.04.2016

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE! ZOSTAŃ MISS!

Chcesz wygrać profesjonalną sesję fotograficzną, pójść ze swoim chłopakiem na ekskluzywną kolację albo spędzić miło czas na spływie kajakowym? Weź udział w konkursie Miss Skafandra, a może to właśnie Ty otrzymasz jakąś fajną nagrodę, a przede wszystkim zaszczytny tytuł najpiękniejszej uczennicy w regionie. Na adres: skafander.info@gmail.com prześlij imię i nazwisko, nazwę szkoły, kilka słów o sobie oraz swoje zdjęcie.

Więcej/Mniej
Regulamin konkursu znajdziesz tutaj:
Regulamin
Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

Redakcja "Skafandra"
02.04.2016

KONKURS HISTORYCZNY

30 marca 2016 r. uczniowie klasy I td wzięli udział w III edycji Konkursu Historycznego "Krąg" PLUS na temat: Powstania i zrywy niepodległościowe w Polsce na przestrzeni wieków - Powstanie warszawskie.

Więcej/Mniej

Test składał się z 26 pytań. Wyniki wraz z punktacją zostaną ogłoszone w maju. Uczestnictwo w konkursie było dla uczniów sprawdzianem ich umiejętności, przyczyniło się także do popularyzacji i pogłębiania wiedzy historycznej o Polsce. Szkolny konkurs przeprowadził nauczyciel historii.

Zofia Chmarzyńska
31.03.2016

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia.
Bądźcie szczęśliwi i zdrowi!

Redakcja
26.03.2016

ZA NAMI "HRUBIESZOWSKIE ŚWIĘTO POEZJI"

***
"...Ziemio
korzeni Staszicowego trudu
Prusa i Leśmiana
odchodzących chat Ciesielczuka
i Buczyńskiego malw..."
***

Strofami wiersza "Litania do ziemi" Stanisławy Burdy, 21 marca 2016 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie rozpoczęło się "Hrubieszowskie Święto Poezji".

Więcej/Mniej

Zorganizowano je w nawiązaniu do obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji. Celem spotkania było zaprezentowanie poezji hrubieszowskich twórców oraz integracja środowiska literackiego. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Paweł Wojciechowski – sekretarz Miasta Hrubieszowa, Jan Kalisz - pisarz i regionalista, hrubieszowskie poetki: Wiesława Nawrocka, Małgorzata Skowron, Renata Staniec, a także Maria Marut - starszy instruktor Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej oraz reprezentanci hrubieszowskich placówek kulturalno-oświatowych.

Uroczystość miała charakter otwarty, mogli w niej wziąć udział wszyscy zainteresowani tworzeniem poezji. Z naszego zaproszenia skorzystało 11 osób, które podzieliły się z publicznością swoją wrażliwością, prezentując dwa niepublikowane wiersze. Byli to: Jolanta Wołk, Ewa Puszek-Nowak, Wiktoria Walaś, Karolina Fedaczyńska, Karolina Tarnawska, Kazimiera Barbara Miącz, Sebastian Rędzia, Waldemar Korkosz, Mateusz Sawczuk, Kazimierz Dejer i Daniel Buchowiecki.

Po zaprezentowaniu utworów, zebrani dokonali wyboru wiersza, który najbardziej ich wzruszył, bądź rozbawił. Po podliczeniu głosów okazało się, że autorką zwycięskiego wiersza jest Karolina Fedaczyńska, uczennica Zespołu Szkół w Horodle. Nagrodą dla wszystkich twórców prezentowanej poezji, a jednocześnie pokłosiem tej uroczystości, będzie wydanie tomiku, zawierającego autorskie wiersze.

Podczas spotkania podejmowano też próby definiowania, kim jest poeta i czym jest poezja. W myśl zasady, że pisać każdy może, wspólnie ułożono wiersz, którego tematem było "Święto Poezji".

Muzycznie spotkanie uświetniła utalentowana młodzież reprezentująca Hrubieszowską Akademię Śpiewu i Grupę Teatralną "Metamorfoza". Były to wokalistki: Angelika Kuta, Paula Łapa, Justyna Nawój, Aleksandra Nowosad iWiktoria Rybczyńska.

Uroczystość została przygotowana przez Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Mamy nadzieję, że "Święto Poezji" na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszych placówek i regionu.

Tekst i foto: Elżbieta Rafalska/Joanna Raczyńska/ Daniel Buchowiecki
24.03.2016

"PIĘĆ TWARZY EWY..."

19 marca w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się promocja debiutanckiego tomiku poezji Ewy Puszek-Nowak zatytułowanej "Pięć twarzy Ewy". Na uroczystości pojawili się ludzie związani z kulturą, oświatą oraz bliscy poetki. Przed publicznością zaprezentowały się także dwie grupy teatralne: "Acrimonium" z HDK oraz "Metamorfoza" z bursy międzyszkolnej w skład której wchodzą uczennice naszej szkoły. Gratulujemy poetce.

Więcej/Mniej

DB/ Foto: Andrzej Marut
24.03.2016

"NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE DLA OCZU..."

22 marca br. w naszej szkole odbyło się wielkanocne przedstawienie pt. "Szukam przyjaciela". Główny bohater - Mały książę spotykał na swojej drodze ludzi, którzy poszukiwali namiastki szczęścia w przeróżnych aspektach życia, często przyjmując wygodne postawy, wikłali się w uzależnienia i pułapki. Mały Książę szukał wśród nich przyjaciela. Niestety, nikt nie odpowiedział na jego prośbę. Prawdziwego Przyjaciela odnalazł w Chrystusie. Słowa Małego Księcia skierowane na zakończenie przedstawienia to życzenia dla uczniów:
Razem z Chrystusem Zmartwychwstałym szukaj swoich marzeń, które warte są trudu. I zapamiętaj, że szukać należy sercem, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Więcej/Mniej
***
Moja cicha modlitwa
Panie Jezu, drogi
To rana w Twym boku
To przebite nogi
Moja cicha modlitwa
pieśń w sercu nucona
to ręce przybite do krzyża
i cierniowa korona
Moja cicha modlitwa
jak świtu zaranie
To twa śmierć na krzyżu
to Twe zmartwychwstanie
***
W przedstawieniu wystąpili:
Narrator: Dominik Halista - kl. III td
Mały Książę: Michał Woźniak - kl. III td
Biznesmen: Artur Malec - kl. III td
Uczennica: Dominika Klimkowicz - kl. I tc
Uczeń: Ernest Bartnik - kl. III td
Narkoman: Adrian Flaks - kl. III td
Miss: Emilia Kozak - kl. I tb
Śpiew: Weronika Skrzyńska - kl. IIa Akompaniament: Michał Koszałko - kl. IV te Oprawa techniczna: Szymon Śleboda - kl. IV ta, Kamil Mrozowski - kl. II b Montaż słowno - muzyczny i dekorację przygotowały: Dorota Bartko, Zofia Szwiec i Joanna Błaszczuk.

Zofia Szwiec
23.03.2016

21 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

Światowy Dzień Poezji to święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest promocja czytania, pisania i publikowania poezji na całym świecie. Wszystkich, którzy tworzą wiersze lub interesują się słowem pisanym, zapraszamy do włączenia się w obchody Hrubieszowskiego Święta Poezji, które organizują: Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej
Nasza uroczystość odbędzie się 21 marca br. o godzinie 16.00 w siedzibie hrubieszowskiej biblioteki. Obiecujemy dobrą zabawę. Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy
21.03.2016

ETAP REGIONALNY TURNIEJU "BUDUJ Z PASJĄ"

Miło nam poinformować Państwa, że nasi uczniowie - Piotr i Paweł Gruszczyńscy, zajęli VIII miejsce w etapie regionalnym Turnieju Budowlanego "Buduj z pasją". Turniej odbył się 18 marca 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie. Młodzież rozwiązywała test dotyczący teorii, a następnie wykonywała zadanie praktyczne. Bracia Gruszczyńscy uczęszczają do klasy zasadniczej szkoły zawodowej do klasy w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Jacek Naja
20.03.2016

DOBRY SPEKTAKL W HDK!

Już 19.04.2016 r. w HDK zostanie wystawiony spektakl "Wokulski", który jest adaptacją teatralną "Lalki" B. Prusa. Liczba biletów organiczna. Zapraszamy uczniów. Koszt biletu: 16 zł.
O szczegóły pytajcie nauczycieli języka polskiego.

Daniel Buchowiecki
18.03.2016

REKOLEKCJE W RYTMIE HIP - HOPU

W pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa Marka oraz Piotra - zespołu Stworzeni do walki, który wykonywał muzykę chrześcijańską w rytmie hip - hopu. Jaki był cel tego spotkania? Przestroga przed niewłaściwym rozumieniem słowa wolność, na zasadzie "róbta, co chceta", totalnego braku posłuszeństwa wobec osób starszych, wybierania niewłaściwego celu w życiu i wszelkich używek. Marek popełnił wiele błędów, które skutkowały również prawnymi konsekwencjami. Dopiero w zakładzie karnym przeżył nawrócenie. W czasie składania świadectwa Piotr śpiewał chrześcijańskie piosenki z przesłaniem ewangelizacyjnym: "Ewangelia w rytmie rapu - czas życiowych przemian".

Więcej/Mniej

Drugi dzień naszego "czasu łaski" to występ Łukasza Bęsia i Jonatana Blanka. Artyści przyjechali do nas z Warszawy z projektem pt. "Nie zmarnuj swojego życia". Rymcerze edukują przez wartości chrześcijańskie. Kiedyś byli uwikłani w narkotyki, papierosy i alkohol, nie zastanawiali się nad swoim życiem, aż do czasu, gdy otarli się o śmierć swoich "ziomków".

Punktem kulminacyjnym w życiu Bęsia stał się wyjazd do Medjugorie, gdzie przeżył nawrócenie. Dziś jest mężem i ojcem dwójki dzieci. W czasie spotkania artysta pytał młodych, kim chcieliby być. Udowadniał też, że warto mieć marzenia, pasje i podążać we właściwym kierunku.

Dziękujemy ks. Marianowi Wyrwie, wikariuszowi z parafii św. Mikołaja z Hrubieszowa za zaproszenie zacnych gości do naszej szkoły.

O nagłośnienie zadbali: Bartłomiej Kossakowski i Szymon Śleboda z kl. IV ta.

Zofia Szwiec / Zdjęcia:Ł.Bęś/Sz.Śleboda
17.03.2016

DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS nr 1 w Hrubieszowie składają serdeczne podziękowania dyrektorom, nauczycielom i gimnazjalistom Zespołu Szkół Miejskich nr 1, 2 i 3 w Hrubieszowie oraz uczniom gimnazjum z Jarosławia, Kryłowa, Trzeszczan, Kozodaw, Horodła i Przewodowa za to, że przyjęli zaproszenie i wzięli udział w Dniach Otwartych naszej szkoły.

Więcej/Mniej

Dziękujemy młodzieży za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną na rok 2016/2017 i mamy nadzieję, że wielu gimnazjalistów spośród 260, którzy odwiedzili naszą szkołę, znajdzie dla siebie interesujący kierunek i rozpocznie edukację w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

W dniach 9 i 10 marca 2016r. młodzież wraz z nauczycielami naszej szkoły zaprezentowała gościom bogaty program Dni Otwartych. Odwiedzającym nas gimnazjalistom, w charakterze opiekunów, towarzyszyli nauczyciele: Anna Juszczuk, Monika Kot, Joanna Kornicka, Daniel Buchowiecki, Krzysztof Mazur, Tomasz Zinkiewicz, Beata Tomaszczuk, Joanna Janicka i uczniowie: Sylwia Kowalczuk, Oskar Rudkowski, Albin Dec, Konrad Worchulski z kl. IIItc. Aleksandra Radomska, Paulina Talarek, Anna Romanowska, Paulina Gontarz z kl. IIItb, Weronika Boruchalska, Ilona Grzeszczuk, Wioleta Gogół, Sławomir Syty, Angelika Słotwińska i Paulina Stopyra oraz Anita Zuszman z kl. IItb,

Pierwszym punktem wizyty dla każdej grupy było zwiedzanie wystawy prac konkursowych XIII edycji "Wokół Wielkanocnej Nadziei". Tu gimnazjaliści mogli odnaleźć wykonane przez siebie ozdoby konkursowe, zapoznać się z historią, celami akcji, przybliżonymi przez Annę Siomę – Kremplę i Beatę Tomaszczuk – koordynatora akcji. Zwiedzający mieli okazję zakupić na kiermaszu prowadzonym przez członków Szkolnego Klubu Wolontariatu ZS nr 1: Agnieszkę Furmagę, Małgorzatę Misiak, Katarzynę Kominek, Monikę Żyłę z kl. IItb, Izabelę Kudełkę, Klaudię Jaskowiak, Justynę Marciniak z kl. IItc, Edytę Ufnal, Paulinę Rosół, Katarzynę Margol z kl. IIIta i Iwonę Tauz, Magdalenę Konopkę, Wiolettę Kaczanowską, Sylwię Szamotułę z kl. IIItb palmę, pisankę, kartkę lub stroik.

Następnie, uczniowie gimnazjum uczestniczyli w prezentacji multimedialnej na temat wielkanocnej akcji oraz kierunków kształcenia w ZS nr 1. Prezentację zakończył konkurs prowadzony przez uczniów z kl. IItd: Marcina Szkałubę, Bartłomieja Charłajczuka i Szymona Wołoszyna z technikum informatycznego pod opieką Alfreda Hojdy.

Kolejnym punktem były pokazy chemiczne przygotowane przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych z kl. IIItc: Kingę Potocką, Kamilę Jankowską, Paulinę Kusztykiewicz i Szymona Ufnala pod kierunkiem nauczycieli chemii: Anety Dąbrowskiej i Joanny Koszerny. Uczniowie tej klasy rozwijają swoją wiedzę z chemii na poziomie rozszerzonym. W ramach pokazów zaprezentowano wiele atrakcyjnych doświadczeń o tajemniczo brzmiących nazwach: "Islandia - kraina gejzerów", "ruchome piaski", "chemiczny ogród", "chemiczny kameleon", "burza w probówce", "elephant’s toothpaste", "czara ognia", "żarłoczny roztwór", "wstrząśnięty błękit", "samozapłon", "sodówka" i wiele innych.

Gimnazjalistów zaciekawiły zwłaszcza: sferyfikacja i żelifikacja - dwie metody wykorzystywane w kuchni molekularnej. Uczennice - Karolina Grzeszczuk i Monika Tarnowska z kl. IIIa przygotowały kawior o smaku soku wiśniowego i napój izotoniczny powerade oraz spaghetti z kawy i barszczu czerwonego. Goście wysłuchali ciekawostek na temat historii kuchni molekularnej oraz innych technik wykorzystywanych w tym trendzie gastronomicznym zaprezentowanym przez Joannę Koszerny.

Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach informatycznych prowadzonych przez uczniów klas technik informatyk pod kierunkiem nauczyciela - Jarosława Łabańskiego, podczas których Bartłomiej Kiliński, Bartłomiej Migas, Daniel Pałka z kl. IVtd, Adrian Flak z kl. IIItd, Marcin Kozłowski, Krystian Medak, Aldona Wawrzosek z kl. IItd, Grzegorz Mochnaczewski, Paweł Gryzio z kl. Itd zaprezentowali pokaz swoich umiejętności m.in. montaż i demontaż jednostki centralnej komputera wraz z omówieniem jego podzespołów. Uczniowie omówili też typowe urządzenia sieciowe. Gimnazjaliści mogli zweryfikować swoje umiejętności, wykonując patchcord, zgodnie ze standardem EIA/TIA 568 B (tzw. przewód ethernetowy prosty). Marcin Kozłowski - uczeń technikum informatycznego z kl. IItd zaprezentował obróbkę grafiki komputerowej. Młodzi informatycy odpowiadali także na pytania uczestników warsztatów.

W bibliotece szkolnej zaprezentowano gościom wystawę okolicznościową zorganizowaną z okazji obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych. Nauczyciele bibliotekarze: Joanna Błaszczuk i Dorota Bartko przeprowadziły także konkurs "Językowe potyczki" z nagrodami książkowymi.

Gimnazjaliści odwiedzili również warsztaty szkolne. Każda z grup zapoznała się z bazą dydaktyczną działu gastronomicznego, budowlanego, samochodowego, elektrotechniki i elektroniki samochodowej.

Młodzież uczestniczyła w pokazach kelnerskich przygotowanych przez uczennice technikum z kl. IIIte: Katarzynę Sitarz i Małgorzatę Wypych. Goście zapoznali się z wielkanocnym nakryciem stołu zgodnym z kanonami. Obdarowani zostali pierniczkami przygotowanymi przez uczniów z klas gastronomicznych pod kierunkiem: Ewy Szeweńko, Anny Gałki, Anny Wiśniewskiej, Justyny Chwedczuk i Joanny Wawrzaszek. Prezentacji pracowni kelnerskiej dokonała Ewa Szeweńko, a gastronomicznej - Anna Gałka i Anna Wiśniewska.

Odwiedzający poznali też pracownie elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Krzysztof Mazur zaprezentował wyposażenie pracowni i pojazdów, zademonstrował m.in. urządzenie do diagnozowania samochodów przez złącze OBD II firmy Bosch KTS 540 oraz programy komputerowe wspomagające projektowanie z grupy CAD Solid Edge i MegaCAD.

Działy samochodowe zaprezentował Tomasz Zinkiewicz wraz z uczniami klas w zawodzie mechanik. Nauczyciel omówił kierunki kształcenia i przedstawił narzędzia, które są niezbędne do opanowania wiedzy i umiejętności koniecznych do zdania egzaminu zawodowego i uzyskania kwalifikacji zawodowych w w/w kierunkach.

Nauczyciel przedmiotów budowlanych - Mariusz Dziadosz wraz z uczniami klasy IIb uczących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: Mateuszem Bartyzelem, Kamilem Adamowiczem, Kamilem Mrozowskim, Krzysztofem Flakiem, Danielem Greniukiem, Tomaszem Gularowskim, Pawłem Bondyrą, Dominikiem Gochem, Jackiem Czujem, Dawidem Kropopem zaprezentowali różnorodne techniki budowlane.

Jedną z największych atrakcji dla uczniów gimnazjum była możliwość wcielenia się w rolę kierowcy samochodu osobowego. Naukę jazdy próbnej prowadził instruktor szkolny - Jan Gargol.

Zwiedzając bazę dydaktyczną szkoły uczniowie mogli zapoznać się także z salą ćwiczeń siłowych, którą zaprezentował Leszek Tarnawski.

W związku ze deszczową pogodą, która towarzyszyła Dniom Otwartym gimnazjaliści tym chętniej obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez Daniela Buchowieckiego i Katarzynę Skawińską, która w sposób żartobliwy przedstawiała atuty poszczególnych zawodów kształcenia. W scence rodzajowej wystąpili: Paula Łapa, Dominika Kaczanowska, Renata Krawczuk z kl. IItb, Wiktoria Bak, Edyta Berbeć, Emilia Kozak, Jakub Fedaczyński kl. I tb. Kilka układów energetycznej zumby zaprezentowały: Aleksandra Lorenc, Kinga Kusztykiewicz, Iwona Gruszczyńskiej, Patrycja Dawid, Paulina Hołdaś z kl. IItc oraz Dominika Kwiatkowska i Karolina Kasprzyk z kl. Itb. O nagłośnienie zadbał Szymon Śleboda z kl. IVta.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w XIII już wystawie prac konkursowych "Wokół Wielkanocnej Nadziei",  szczególnie gimnazjalistom uczestniczącym w Dniach Otwartych w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Mamy nadzieję, że naszym gościom przybliżyliśmy cele akcji i zainteresowaliśmy Ich naszą bogatą ofertą edukacyjną.

Dziękujemy też wspaniałej młodzieży z naszej szkoły za aktywną pracę w ramach akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" i w Dniach Otwartych Szkoły oraz zaprezentowanie swoich zdolności podczas pokazów, warsztatów i występów.

Wszystkim pracownikom szkoły zaangażowanym w przygotowanie i realizację akcji "Wokół Wielkanocnej Nadziei" i Dni Otwartych organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Beata Tomaszczuk
Zdjęcia/ uczniowie ZS nr1
Izabela Rejman/Aleksandra Szulakiewicz/Michał Momot z kl. IItb
Oliwia Kostrubiec/Elżbieta Mochnaczewska/Agata Koronowicz/Aleksandra Walczyńska z kl. Itb
16.03.2016

POMAGALI!

Już po raz kolejny wolontariusze Szkolnego Koła Caritas naszej szkoły aktywnie włączyli się w zbiórkę żywności pod hasłem: Tak, pomagam!

Więcej/Mniej

Została ona przeprowadzona w dniach 5 - 6 marca 2016 r. Na terenie masta. Ogółem zebrano 16 litrów produktów żywnościowych, 280 kg i 256 sztuk żywności. Wszystkie produkty zostały wydane najbardziej potrzebującym uczniom.

Barbara Żeromska
13.03.2016

CZEMU SŁUŻY SZTUKA?

Obrazy mogą mieć funkcję terapeutyczną - przekonywała Grażyna Sybirska - Wilk, artystka z Warszawy, która 8 marca spotkała się w Małej Galerii Sztuki Hrubieszowskiego Domu Kultury z mieszkańcami Hrubieszowa i okolic, aby zaprezentować swoje kolorowe obrazy.

Więcej/Mniej

Zebrani mogli też podziwiać występ hrubieszowskiego Teatru Piosenki Młyn. W tym artystycznym wydarzeniu mieli okazję uczestniczyć uczniowie klasy IIIc.

Daniel Buchowiecki / Foto: UM Hrubieszów
10.03.2016

DZIEŃ KOBIET

Wszystkim Paniom życzymy szczęścia, spełnienia marzeń oraz dużo zdrowia.

Redakcja
08.03.2016

KIERMASZ PISANEK, PALM, KARTEK I STROIKÓW WIELKANOCNYCH

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz z współorganizatorami i patronami serdecznie zaprasza na Kiermasz prac konkursowych XIII edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei, który odbędzie się w dniach 9 marca 2016r. od godz. 10:30 do 14:30 i 10 marca 2016r od godz. 8:00 do 13:30 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie ul. Zamojska 18a (budynek A, I piętro). Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup paczek żywnościowych dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

W niedzielę, 13 marca 2016r. odbędą się kiermasze prac konkursowych "Wokół Wielkanocnej Nadziei" pod Kościołami Parafialnymi w gminie i mieście Hrubieszów.
Organizatorzy serdecznie zapraszają!

Beata Tomaszczuk
08.03.2016

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE!

Jakie wina podać do mięsa, a jakie do deseru? Z której strony ułożyć np. widelec? Co to jest serwis synchroniczny? Między innymi na te pytania znajdziesz odpowiedzi podczas kursu "Kelner - Barman - Kelner od win".

Więcej/Mniej

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych umiejętności zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym, który zostanie zorganizowany w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Zajęcia poprowadzi założyciel znanej w całym kraju Akademii Kelnerskiej - Grzegorz Górnik. W ciągu trzech dni - od 8 do 10 kwietnia br. uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną m.in.: z zakresu obsługi konsumenta.

Kurs zakończy się egzaminem w formie testu, który umożliwi uczestnikowi otrzymanie certyfikatu w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela Joanna Janicka - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 (budynek B, sala 205).
Tel. kontaktowy – 601-645-515.

Koszt szkolenia - 250 zł.
Serdecznie zapraszamy!

Joanna Janicka /db
07.03.2016

ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 HRUBIESZOWIE

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie serdecznie zapraszają uczniów klas trzecich gimnazjum wraz z nauczycielami i rodzicami na Dni Otwarte i wystawę prac konkursowych XIII edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei.

Więcej/Mniej

Harmonogram dni otwartych


9 marca 2016r. (od godz. 10:30 do 15:30) i 10 marca 2016r. (od godz. 8:00 do 14:30) zapraszamy uczniów indywidualnie i w grupach zorganizowanych wraz z nauczycielami.

W programie między innymi:

 • Zwiedzanie kiermaszu prac konkursowych XIII edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei - budynek A, korytarz I piętro.
 • Prezentacja multimedialna zakończona konkursem - budynek B, sala 6.
 • Pokazy chemiczne - budynek B, sala 109.
 • Kuchnia molekularna - budynek B, pracownia gastronomiczna numer 1.
 • Warsztaty komputerowe - budynek B, sala 202.
 • Zapoznanie z bazą dydaktyczną warsztatów szkolnych:
  • pokaz pracowni gastronomicznej i kelnerskiej,
  • zwiedzanie wybranych działów warsztatowych,
  • jazda testowa samochodem osobowym.
 • Prezentacja sali ćwiczeń siłowych.
 • Program artystyczny - sala konferencyjna.
 • Zwiedzanie okolicznościowej wystawy plastycznej połączone z konkursem "Językowe potyczki" - budynek B, biblioteka szkolna.


Prosimy grupy zorganizowane o kontakt z sekretariatem szkoły: nr 84 6963338
Pragniemy jednocześnie poinformować, że chętnie weźmiemy udział w spotkaniach z uczniami klas trzecich i ich rodzicami organizowanymi w Waszej szkole. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przedstawią ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/2017, omówią sposób rekrutacji, wyjaśnią zasady zdawania matury i egzaminów zawodowych.

Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie ZS nr 1

Zespół ds. Promocji Szkoły
05.03.2016

GIMNAZJALISTO! CZAS WYBIERAĆ...

Gimnazjaliści i Ich rodzice zastanawiają się jaki typ szkoły ponadgimnazjalnej wybrać, aby poszerzać wiedzę, umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania, a w dalszej perspektywie zdobyć pracę. Mając to na uwadze, proponujemy naukę w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (ul Zamojska 18a).

  Mają Państwo do wyboru aż trzy typy szkół:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (trzy lata nauki dla absolwentów gimnazjum i dwa lata dla absolwentów zsz, słuchacze realizują tu zajęcia trzy dni w tygodniu).
 • Technikum (cztery lata nauki, uczeń technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe).
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (trzy lata nauki, uczeń tego typu szkoły zdobywa kwalifikacje zawodowe, może też, po jej ukończeniu, kształcić się w dalej).

Więcej/Mniej

Oto nasza oferta kształcenia na rok szkolny 2016/2017:

TECHNIKUM (czteroletnie)
Zawód:
technik informatyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik handlowiec
kelner
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (trzyletnia)
Zawód:
mechanik pojazdów samochodowych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
kucharz
cukiernik
elektryk
klasa wielozawodowa
  Dlaczego warto kontynuować naukę właśnie w naszej szkole?
 1. Różnorodność: 3 typy szkół i ponad 12 różnych zawodów.
 2. Kwalifikacje zawodowe: zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uczeń ma szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca).
 3. 2 w 1, czyli wykształcenie i zawód: wybierając nasze Technikum uczeń otrzymuje 2 w 1, zdobywa konkretny zawód, może także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli kontynuować naukę na studiach.
 4. Kadra: nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje przez doskonalenie zawodowe, starają się wychodzić na przeciw oczekiwaniom ucznia.
 5. Bezpieczeństwo: dyrektor ds. wychowawczych, pedagog szkolny i nauczyciele na bieżąco starają się pomagać młodzieży i rozwiązywać Ich problemy.
 6. Zajęcia dodatkowe i wychowywanie: nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, przygotowują też uczniów do konkursów i olimpiad.
  W naszej szkole bardzo aktywnie funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Dziennikarskie, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa. Warto wspomnieć, że nauczyciele wychowania fizycznego proponują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.
 7. Cykliczne działania: nauczyciele naszej szkoły organizują lub biorą udział w wielu inicjatywach są to m.in.: "Szkolne Dni Profilaktyki", charytatywna akcja "Wokół Wielkanocnej Nadziei", "Szlachetna Paczka", Turniej "Młoda Krew Ratuje Życie", obchody "Światowego Dnia Zapobiegania AIDS", Turniej Budowlany "Złota kielnia", Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada "Promocja Zdrowego Stylu Życia", Szkolny Tydzień Przedsiębiorczości, Szkolny Konkurs Czytelniczy, Powiatowy Konkurs Plastyczno - Literacki, Zamojskie Dyktando, Konkurs Wiedzy o Rosji, Matematyczny Konkurs "1 z 10" i zawody sportowe. Uczniowie uczestniczą także w wycieczkach edukacyjnych. Współpracujemy także z partnerami edukacyjnymi z Hrubieszowa i całego województwa.

Jeśli chcą Państwo szczegółowo zapoznać się z naszymi działaniami i tym, jak wgląda życie szkoły, zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.zs1hrubieszow.pl i Facebook: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
*** Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
tel. (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

db / Zespół ds. Promocji Szkoły
24.01.2016

WDZIĘCZNOŚĆ ZA SERCE - WOLONTARIAT W PACZCE

Wolontariat w Paczce – tak, jak mówi ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki - jest powołaniem do służby dla innych ludzi, do przekraczania siebie dla innych, żeby zmienić świat.

Więcej/Mniej

WOLONTARIUSZE Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ wędrują poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapalają zgaszone gwiazdy. Jak mawiał Adam Asnyk: A ten zwycięzca, kto da drugiemu najwięcej światła od siebie. Ich dobroć serca, bezinteresowne poświęcenie i radość z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi jest światłem dla osób obdarowanych i ono daje życie. Prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń. Pragnę podzielić się z Wami moją radością. SuperW jesteście najlepsi z najlepszych! Chciałabym Wam bardzo podziękować za tak wspaniałą postawę, za Wasze serca i dobroć, którą obdarzacie innych. Dziękuję w imieniu swoim i Lidera Zespołu - Anny Siomy – Krempli, że dane nam było z Wami pracować, że razem mogliśmy dopłynąć do brzegu, realizując kolejną edycję Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ. Bez tak wspaniałej drużyny, nic by się nam nie udało. Bo jak mawiał Phil Bosmans: Szczęście znajduje się w Tobie. Zaczyna się na dnie Twojego serca, a Ty możesz je wciąż powiększać, pozostając życzliwym tam, gdzie inni bywają nieżyczliwi, pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga, będąc zadowolonym tam, gdzie inni stawiają żądania.

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów Północ
04.03.2016

ZNAJĄ BHP

3 marca br. odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy organizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego kształcących się w zawodach budowlanych.

Więcej/Mniej

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań z zakresu wiedzy teoretycznej oraz jedno zadanie problemowe.

Konkurs wygrał Patryk Skotnicki z klasy IIb, tuż zanim uplasował się Kamil Kozak z klasy IIIb i to oni będą reprezentowali szkołę w konkursie międzyszkolnym, który odbędzie się w Lublinie. Gratulujemy i życzymy sukcesu na etapie wojewódzkim.

Jacek Naja
03.03.2016

PODZIĘKOWANIA ZA PRACĘ SPOŁECZNĄ

"Dobre drzewo, dobrym się owocem okrywa, dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa". Sentencję autorstwa Wacława Potockiego dedykuję Państwu Magdalenie i Marcinowi Jakubowskim - właścicielom supermarketu Bricomarche w Hrubieszowie oraz Michałowi Miściorowi. Państwa finansowe wsparcie przyczyniło się do wykonania remontu sali lekcyjnej w jednej z hrubieszowskich szkół.

Więcej/Mniej

Serdecznie dziękuję również Panu Pawłowi Czajkowskiemu, Panu Romanowi Oleszczukowi i Panu Albertowi Wojciechowskiemu, a także grupce uczniów, którzy to zaangażowali się w pracę społeczną i w wolnym czasie służyli doświadczeniem i pracą na rzecz szkoły.

Podziękowania należą się też Państwu Edycie i Tomaszowi Kazanom - właścicielom firmy Usługi Transportowe KAZAN BUS, która ufundowała grupie wycieczkę do Lublina.

Wychowawca
01.03.2016

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W ORGANIZACJI GALI SZLACHETNEJ PACZKI

W imieniu własnym i wolontariuszy Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania z okazane serce, życzliwość, bezinteresownie poświęcony czas, zaangażowanie i czynne uczestnictwo w organizowanej w Hrubieszowskim Domu Kultury 11 lutego 2016 r., hrubieszowskiej Gali Szlachetnej Paczki. To dzięki Państwa kreatywności, zaangażowaniu i wsparciu mogliśmy zorganizować tak wspaniałą uroczystość. Serdecznie dziękujemy:

Więcej/Mniej

 • Pani Emili Feliksiak - Dyrektor HDK za możliwość organizacji gali w Hrubieszowskim Domu Kultury.
 • Panu Tomaszowi Zającowi - Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za bezpłatne skorzystanie z obiektu Hrubieszowskiego Domu Kultury.
 • Panu Andrzejowi Szkudzińskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie za otwartość, przychylność i kolejną możliwość korzystania z budynku szkoły jako zaplecza, oraz możliwość skorzystania z usług warsztatów szkolnych.
 • Pracownikom obsługi HDK, a szczególnie Panu Bartkowi Misztalowi, za pomoc w nagłośnieniu.
 • Paniom: Annie Wiśniewskiej, Annie Gałce, Ewie Szeweńko, Justynie Chwedczuk oraz uczniom z klas IITb i IIIe za wspaniałe wypieki i przygotowanie pierniczków, jako symbolu podarunkowego: "Sercem za serce".
 • Uczennicom Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie z klasy III Te: Katarzynie Sitarz, Małgorzacie Wypchle, Karolinie Marszalec, Patrycji Luchowskiej, Oldze Fokus, Jolancie Mazur z klasy i Wiktorii Wokulskiej z klasy Itb Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie za przygotowanie i obsługę kelnerską imprezy.
 • Panu Janowi Gargolowi - nauczycielowi nauki jazdy Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie za możliwość przewiezienia naczyń.
 • Wolontariuszom Szlachetnej Paczki: Barbarze Prus - uczennicy Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie, Karolinie Tuz - uczennicy Gimnazjum w Werbkowicach, Aleksandrze Drewniak, Joannie Małysce, Patrycji Dawid, Dominice Kwiatkowskiej, Karolinie Kasprzyk uczennicom Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie za wspaniałe występy.
 • Panu Wojciechowi Krempla za akompaniament i oprawę muzyczną uroczystości oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.
 • Panu Jarosławowi Łabańskiemu i Pani Joannie Kornickiej za pomoc logistyczną w organizacji imprezy.
 • Pani Marcie Szpindzie - Wolontariuszce Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ, Karolinie Dynkiewicz i Jakubowi Borek - uczniom Zespołu Szkół nr 1 za przepiękne zdjęcia.
 • Wolontariuszom Drużyny Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ za wyśmienity tort i pomoc w organizacji uroczystości, a Panu Stanisławowi Niedźwiedziowi za przywiezienie go.
 • Pani Annie Siomie - Krempli - Liderce Zespołu Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ za dekorację i organizację uroczystości.

Wszystkim wyżej wymienionym oraz anonimowym osobom i sponsorom, a także instytucjom, które włączyły się w organizację tej fantastycznej uroczystości i bez wsparcia których, organizacja imprezy byłaby niemożliwa, serdecznie raz jeszcze dziękujemy.

Wolontariusze i Lider Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ
Beata Tomaszczuk
29.02.2016

SUKCES ANI FLIS PODCZAS XIX MISTRZOSTW FRYZJERSTWA W LUBLINIE

Uczennice III klasy wielozawodowej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, a zarazem uczestniczki hrubieszowskiej grupy wychowawczej HP 3-12 w Chełmie: Anna Flis i Patrycja Barczuk wzięły udział w XIX Mistrzostwach Fryzjerstwa w Lublinie.

Więcej/Mniej

Mistrzostwa pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty odbyły się 28 lutego na terenie Targów Lublin S.A, a organizatorem była Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie.

Przedsięwzięcie kierowane było do uczniów w zawodzie fryzjer, odbywających praktyczną naukę zawodu w salonach fryzjerskich. Uczestnicy konkursu startowali w kategoriach: Konkurencja indywidualna - "fale wyciskanie na mokro", fryzjerstwo damskie - "fryzura dzienna konsumencka" i "fryzura wieczorowa" oraz konkurencja indywidualna - "plecionki i warkocze". Przyszłe fryzjerki oceniali sędziowie kadry narodowej fryzjerstwa.

W tegorocznej edycji konkursu Anna Flis została laureatką II miejsca w kategorii - "fale wyciskane na mokro" i III miejsca - "plecionki i warkocze". Uczennica kształci się w Salonie "Oskar" pod czujnym okiem instruktora praktycznej nauki zawodu - pani Anety Szumskiej.

Mistrzostwa Fryzjerstwa w Lublinie są eliminacjami do otwartych Mistrzostw Polski , które odbędą się 8 maja w Poznaniu Wszystkim uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Monika Jabłońska
hrubieszowska grupa wychowawcza HP w Chełmie
29.02.2016

HRUBIESZOWSKIE ŚWIĘTO POEZJI

Wszystkich, którzy tworzą wiersze lub interesują się słowem pisanym, zapraszamy do włączenia się w obchody Hrubieszowskiego Święta Poezji, które organizują: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Uroczystość odbędzie się 21 marca br. o godzinie 16.00 w siedzibie hrubieszowskiej biblioteki. Zapraszamy wszystkich Państwa do zgłaszania udziału w inicjatywie.

Prosimy przesłać dwa swoje nigdzie dotąd niepublikowane wiersze, które będą zaprezentowane podczas uroczystości. Nie narzucamy tematu, niech będą to wiersze płynące prosto z serca. Planujemy publikację części zgłoszonych utworów.
Kontakt tel. (84) 696 26 39
e-mail: bphrubieszow@bipe.pl

Organizatorzy
25.02.2016

ŚMIECH TO ZDROWIE

20 lutego 2016 br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach zorganizowano kolejną edycję Potyczek Kabaretów Autorskich "Taaakie Jaja".

Więcej/Mniej

Tym razem zaprezentowały się następujące kabarety: PKS z Llublina, AMELIJUSH z Bytomia, POD NAPIĘCIEM z Gdańska, TRĄBA ZZA SŁONIA z Mysłowic, BEZ PRÓBY z Kielc oraz SZARA EMINENCJA z Werbkowic. Wśród widzów, a nawet statystów, którzy towarzyszyli grupom na scenie, znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, "Kronika Tygodnia" oraz portal lubiehrubie.pl.

Potyczki zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz wielu sponsorów.

Organizatorami spotkania kabaretowego byli: GOK Werbkowice i Kabaret Szara Eminencja z Werbkowic, którym gratulujemy inicjatywy!

Info i foto: GOK Werbkowice/ db
24.02.2016

GALA SZLACHETNEJ PACZKI REJONU HRUBIESZÓW I OKOLICE

W czwartek, 11 lutego 2016r., w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się Gala ogólnopolskiej XV edycji Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ, która zakończyła i podsumowała kolejną edycję projektu, piątą w naszym Rejonie. Spotkanie było też okazją do podziękowania darczyńcom, wolontariuszom, liderom zespołu, dobroczyńcom, sponsorom, instytucjom, kierowcom i władzom samorządowym oraz tym wszystkim, którzy udzielili wsparcia akcji..

Więcej/Mniej


Przez ostatnie pięć lata Drużyna Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice, a w roku 2015 Hrubieszów Północ otwierała serca na drugiego człowieka. Kierując się słowami Gustawa Flauberta - "Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje, ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje" wolontariusze Drużyny Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ DZIĘKUJĄC za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną drugiemu człowiekowi, wręczyli wszystkim uczestnikom symbol Paczki małe serduszka - z mottem: "Sercem za Serca", rozpoczynając tym skromnym gestem uroczystość. Wprowadzając gości gali Szlachetnej Paczki Rejonu Północ w klimat akcji przedstawiono prezentację multimedialną podsumowującą finał i przybliżającą ogrom pomocy i osób w nią włączonych oraz obraz miłości i dobra jakiej w rzeczywistości Paczkowej jest bardzo dużo. Następnie Wolontariusze Szlachetnej Paczki: Barbara Prus - uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie, Karolina Tuz - uczennica Gimnazjum w Werbkowicach, Aleksandra Drewniak - uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wykonały utwór przy muzycznym akompaniamencie Pana Wojciecha Krempli, przenosząc gości w inny świat, magię przyjaźni i miłości, która napełniając nasze życie ukazuje nam piękno, widoczne przede wszystkim w sercu. Kolejnym punktem było zabranie głosu przez Panią Wiceburmistrz - Panią Martę Majewską i Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pana Zbigniewa Petruczynika, którzy w swym wystąpieniu, w imieniu swoim i władz samorządowych, podziękowali wszystkim zaangażowanym w projekt.

Najważniejszym momentem Gali było podziękowanie darczyńcom, sponsorom, dobroczyńcom, kierowcom tym wszystkim ludziom, którzy "... wnieśli iskierkę nadziei do serc drugiego człowieka". Dokonano uhonorowania i wręczenia certyfikatów przybyłym na uroczystość gościom. W ten skromny sposób Wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ w imieniu własnym oraz obdarowanych rodzin złożyli podziękowania najwspanialszym SERCOM na ziemi. Jednak żadne słowa nie są w stanie oddać wdzięczności jaką ofiarowali darczyńcy, dobroczyńcy, sponsorzy i instytucje wspomagające akcję. Przytaczając słowa: "Jedynie prawdziwy człowiek, zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń" pragniemy podkreślić, jak wielką życzliwością i dobrocią, wielkością ducha, jest Państwa bezinteresowność. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń. Składając hołd tym wszystkim, bez których ten projekt nie miałby miejsca w naszym rejonie. Dziękujemy władzom samorządowym, a szczególnie Wójtowi Gminy Hrubieszów - Panu Janowi Mołodeckiemu za udostępnienie samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej z Teptiukowa, Moniatycz, Czerniczyna, Ślipcza, a szczególnie ich Prezesom: Panu Zbigniewowi Urbaniakowi, Panu Eugeniuszowi Ostaszowi, Panu Marianowi Banka, Panu Andrzejowi Lewandowskiemu i kierowcom: Panom Januszowi i Mateuszowi Białek oraz Panu Krzysztofowi Szczuc, którzy wspierali nas przy rozwózce. Dziękujemy Wójtowi Gminy Werbkowice - Panu Lechowi Bojko za udostępnienie samochodu gminnego i kierowcy - Panu Wiesławowi Korczyńskiemu, który przez dwa dni pracował intensywnie, rozwożąc paczki po gminie Werbkowice. Dziękujemy Prezesowi Cukrowni Werbkowice - Panu Edwardowi Wyłupek za wsparcie i samochód oraz kierowcy - Panu Dariuszowi Stempieniowi. Dziękujemy Kierownik GOPS w Hrubieszowie - Pani Danucie Gerynowicz, która jak zawsze wspomaga nas autem i kierowcy - Panu Jerzemu Sokołowskiemu. Dziękujemy Prezesowi OSP w Hrubieszowie - Panu Stanisławowi Letnianczynowi i kierowcom: Panom Jarosławowi i Grzegorzowi Wojtiuk, Danielowi Zubko i Szymonowi Ufnal, którzy już po raz piąty są z nami podczas finału i nie tylko w dzień, ale również nocą, podczas rozładunku tira, który przywiózł nam paczki z magazynu zastępczego z Krakowa. Dziękujemy Dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego - Panu Marcinowi Majowi, który po raz kolejny udostępnił nam samochody, bez których nie mielibyśmy szansy dojechać do tych rodzin z naszego powiatu, które mieszkają daleko od utwardzonej drogi, gdzie nie dojedzie żaden inny pojazd i kierowcom. Dziękujemy darczyńcom, dobroczyńcom, sponsorom, wszystkim, którzy nas wspierali podczas finału i tym wszystkim osobom, które pomagały przy rozładunku tira. Wśród darczyńców znaleźli się m.in.: pracownicy GOPS, Jednostki Samorządowej i gminy Werbkowice oraz Cukrowni Werbkowice, pracownicy Powiatowego Biura Pracy, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego, Starostwa Powiatowego, Muzeum i Miejskiej Biblioteki w Hrubieszowie, pracownicy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, Koła Gospodyń Wiejskich z Podhorzec, Teptiukowa i Świetlica w Teptiukowie oraz członkowie Stowarzyszenia "Jestem", dzieci, rodzice i pracownicy Przedszkola Samorządowego "Bajka" w Werbkowicach, uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Werbkowicach, Zespołu Szkół nr 1 i 3 w Hrubieszowie, Zespołu Szkół Miejskich nr 2 i 3 w Hrubieszowie, ZSP w Moniatyczach, Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach, Wiszniowie i Poturzynie oraz wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu z Werbkowic, Zarząd Koła Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, pracownicy i właściciele Skupu Złomu "Kot" i "Szyport", Usługi Transportowe Mircze, PH-AGRO-TERS, pracownicy Salonu PLAY i T-Mobile Hrubieszów, pracownicy stanowiska mięsnego i z pieczywem Europiek z ul. Ludnej oraz marketu Stokrotka z ul. Prostej, Dyskont Odzieży Używanej, Zapiekanki u Szkaleja, Centrum Medyczne, Sklep Boliwia, Kraina Ciast i Tortów, Bar Warka z Hrubieszowa oraz Piekarnia Łuszczów i Sklep spożywczy z Podhorzec, pracownicy kancelarii notarialnych, lekarze, stomatolodzy i osoby indywidualne z powiatu hrubieszowskiego oraz pracownicy Oddziału Kardiologii Szpitala Jana Pawła II w Zamościu. Wśród darczyńców znalazły się osoby indywidualne, instytucje i organizacje z różnych województw, a szczególnie małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego jak i z zagranicy. Nie sposób wymienić tu wszystkich osób zaangażowanych w akcję i pomoc. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przekazali dary materialne, jaki i cząstkę siebie drugiemu człowiekowi, wnosząc w ich serca wiarę i nadzieję. Szczególnie dziękujemy Panu Andrzejowi Szkudzińskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie za przychylność i już po raz piąty, możliwość korzystania z budynku szkoły, który jest zapleczem akcji i bez którego nie bylibyśmy wstanie organizować akcji w naszym rejonie.

Mamy nadzieję, że uroczystość ta, choć w niewielki sposób przyczyniła się do wniesienia radości w Państwa serca. Wartością paczki jest wrastanie i zmiana w ludziach oraz stawanie się piękniejszym człowiekiem. Paczki, które ufundowano rodzinom wniosły wiele radości w ich życie, ale przede wszystkim stały się pretekstem do zmiany i wiary, że nie należy się poddawać, ale trzeba próbować walczyć o lepsze jutro. Dla wielu z Państwa pomaganie jest największą radością, a zaangażowanie się w projekt jest wydarzeniem społecznym. Angażują Państwo siebie, swoje rodziny, przyjaciół, sąsiadów kolegów ze szkoły, zakładów pracy. Dla wielu wybór rodziny i zakupy to już coroczny, wyjątkowy rytuał. Udział w Paczce zmienia i nadaje inny sens naszemu życiu. Człowiek, który koncentruje się tylko na swoich potrzebach, ciągle jest niezaspokojony, ciągle czegoś mu brakuje. Pomaganie i kontakt z biedą zmienia. Człowiek, który zetknie się z trudnymi sytuacjami, patrzy na świat w inny sposób i nabiera dystansu do rzeczywistości. Założeniem Szlachetnej Paczki jest przekazywanie potrzebującym bezpośredniej pomocy, tak, by była skuteczna, konkretna i sensowna. Akcja łączy rodziny, darczyńców i wolontariuszy, sponsorów. Dla ukoronowania podziękowań dla tych wszystkich osób, których dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca, które daje życie wolontariuszka Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ Joanna Małyska wykonała swój solowy utwór.
W kolejnym punkcie imprezy Bohaterami hrubieszowskiej gali byli przede wszystkim wolontariusze Drużyny Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ. Oni jednak nie traktują wolontariatu jako bohaterstwa, robią to, co wypływa z ich serca. "Wolontariat w Paczce - tak jak mówi ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki, jest dla nich powołaniem do służby dla innych ludzi, do przekraczania siebie dla innych, żeby zmienić świat". Wolontariusze Szlachetnej Paczki nie czekają na lepszy świat, działają, nie boją się osobiście zaangażować, aby odmienić los drugiego człowieka. Radość i szczęście obdarowanych rodzin jest dla nich największym podziękowaniem. Uroczysta gala była ukoronowaniem ich zaangażowania i poświęcenia dla drugiego człowieka oraz podkreśleniem wartości jakie niesie za sobą Paczka takich jak: miłość, przyjaźń, poświęcenie i bezinteresowność. W hołdzie ich postawy i podziękowaniu za Wielkie Serca Pani Beata Tomaszczuk - Lider Szlachetnej Paczki i Pani Anna Sioma-Krempla - Lider Zespołu Szlachetnej Paczki wraz z Panią Martą Majewską - Wiceburmistrzem Miasta Hrubieszowa i Panem Zbigniewem Petruczynikiem - Wicedyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wręczyli certyfikaty tym najlepszym z najlepszych: Magorzacie Zubko, Ewie Wąsowicz, Paulinie Szady, Jagodzie Szostak, Katarzynie Drewniak, Monice Śmiech, Izabeli Tomaszewskiej, Natalii Kozerak, Monice Skindzier, Agnieszce Małysce, Edycie Ufnal, Izabeli Kudełko, Patrycji Dawid, Piotrowi Niedźwiedziowi, Paulinie Boguckiej, Katarzynie Fiałkowskiej, Natalii Baran, Beacie Danilczuk, Basi Prus, Aleksandrze Drewniak, Karolinie Tauz, Joannie Małysce, Ilonie Grzeszczuk, Paulinie Stopyrze, i Oliwi Kostrubiec. Certyfikaty przekażemy również nieobecnym na gali wolontariuszom Katarzynie Panasiewicz, Patrycji Bida, Wiolecie Gogół, Piotrowi Porębskiemu i Dariuszowi Stępieniowi. Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy z Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół w Werbkowicach: Agaty Ciołko, Alicji Chyrchała, Anety Pelc, Wiktorii Rapa, Aleksandry Stępień i Szymona Borysa, które przekażemy Pani Dyrektor Szkoły.

Uroczystość podsumowującą projekt Szlachetnej Paczki w Rejonie Hrubieszów Północ zakończył smaczny akcent - wspaniały tort, który z wielką gracją wwieźli wolontariusze. Jego walory smakowe wprowadziły gości w wyśmienite humory.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ. Dziękujemy, że byli Państwo z nami.

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów Północ
23.02.2016

BLIŻEJ HISTORII

Uczniowie klasy IIIe wraz z ze swoim wychowawcą uczestniczyli w wycieczce do Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Celem wycieczki było zapoznanie się z wystawą "Czerwień - ogród między Wschodem a Zachodem". Prezentuje ona kolekcję zabytkowych przedmiotów z okresu między X, a XIV wiekiem. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia m.in. srebrnej i pozłacanej biżuterii, elementów strojów, militariów oraz przedmiotów codziennego użytku, kóre zostały odkryte w Czermnie (gm. Tyszowce).

Wystawę zorganizował Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz miasto Tyszowce.
Była ona doskonałą lekcją średniowiecznej historii naszego regionu.

Magdalena Jędruszczak
18.02.2016

"KELNER - BARMAN - KELNER OD WIN" Z CERTYFIKATEM

W dniach 5 - 7 lutego 2016 r. w naszej szkole odbył się kurs "Nauka usługiwania - Kelner - Barman - Kelner od Win" zorganizowany przez Akademię Kelnerską Grzegorza Górnika.

Więcej/Mniej


W warsztatach wzięło udział 36 osób. Byli to uczniowie naszej szkoły z klas: Itb, Itc, IItb, IIItb, IIItc, III LO oraz absolwenci i opiekunowie: Beata Tomaszczuk i Anna Sioma-Krempla.

Warsztaty oparte były na prezentacji i ćwiczeniach. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności i podnosili wiedzę w zakresie: serwisu specjalnego, standardów nakrycia stołu, zastawy i menażu do serwisu specjalnego. Przyrządzając homary, kawior, ślimaki i szkoląc umiejętności w ich podawaniu gościom, zapoznali się z nowymi trendami w sztuce serwowania dań. Młodzież mogła zobaczyć, w jaki sposób przygotowuje się potrawy w obecności gościa, na wózku do flambirowania. Flambirowano m.in. banany oraz serwowano homara i porcjowano ananasy i banany. Zebrani poznali różne rodzaje nakrycia i zastawy stołowej: linię sztućców stołowych (pełny wachlarz, lina porcelany, linia szkła). Nauczyli się serwowania wina musującego, i dekantacji wina czerwonego. Zdobyli obszerny zasób wiedzy dotyczący składników i sposobów sporządzania drinków. Wypracowanie własnych receptur trafiających w gusta klientów to jednak kwestia praktyki i wyczucia. Barman to zawód nie dla każdego, to profesja dla tych osób, którzy potrafią czarować. Barman to magik płynnych smaków, ekwilibrysta shakera i butelek, a także cierpliwy słuchacz ludzkich zwierzeń. W ramach warsztatów młodzież obejrzała filmy edukacyjne: serwis synchroniczny, standardy obsługi kelnerskiej, "zaklęte rewiry" - kultowy film przedstawiający pracę kelnerów, film - savoir vivre - nt. sztuki zachowania się przy stole. Grupa wzięła udział w ćwiczeniach układania dekoracyjnych bankietówek, nakrycia obrusem - prostokąt, kwadrat. Każdy uczestnik warsztatów praktykował z tacą (noszenie szkła, serwowanie napojów, noszenie talerzy zasadniczych, zbieranie brudnej zastawy stołowej).

Największym zainteresowaniem warsztatów były pokazy sztuki kelnersko - barmańskiej przedstawiane przez trenera. Otwieranie szampana szablą zachwyciło zebranych. Ten show prawie każdy chciał przećwiczyć, jednak nie wszystkim udawało się otworzyć go profesjonalnie, bo przecież to trening czyni mistrza.

Kurs zakończył się testem sprawdzającym. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia. Na zakończenie Pan Grzegorz Górnik, który prowadził warsztaty, wręczył indeksy (certyfikaty sporządzono w języku polskim i angielskim).

A szkoła, za zaangażowanie, otrzymała od Akademii Kelnerskiej "CERTYFIKAT JAKOŚCI" za stwarzanie szansy poszerzania umiejętności praktycznych uczniów oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej.

Kurs dostarczył nie tylko wiedzy na temat zawodu kelnera i barmana, ale przede wszystkim pokazał wyraźną granicę między wiedzą, profesjonalizmem a rzeczywistością, z którą spotykamy się na co dzień w barach i restauracjach. Niewiedza i niekompetencja osób wykonujących profesję kelnera czy barmana dewaluuje i wielu sytuacjach ujmuje jego randze i znaczeniu.

Zawód kelner - barman, nie należy do najłatwiejszych. To obcowanie z ludźmi. dostosowanie mowy ciała, wyrazu twarzy do zaistniałej sytuacji, a już koniecznie, do sposobu przygotowywania i serwowania dań. Zarówno kelner jak i barman powinni wykazywać się cierpliwością i kreatywnością. Sztuka usługiwania to aktorstwo, chodzi tu zarówno o improwizowanie, jak i sposób wykonania oraz produkt końcowy. Klient ma czuć się oczarowany.

Warunkiem do spełnienia tego, powinien być profesjonalizm i sposób traktowania wykonywanej pracy, który graniczący z pasją lub ją w pełni odzwierciedla.

Beata Tomaszczuk
17.02.2016

ZNASZ KULTURĘ BAROKU I OŚWIECENIA?

Drodzy uczniowie! Proponujemy Wam udział w IV edycji Szkolnego Konkursu Polonistycznego. Szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Ewa Kozaczuk/Daniel Buchowiecki
10.02.2016

SZKOLNY ETAP VII ZAMOJSKIEGO DYKTANDA

W miony wtorek, 2 lutego, odbył się etap szkolny VII ZAMOJSKIEGO DYKTANDA, które co roku organizuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu i II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

Więcej/Mniej


W etapie szkolnym uczestniczyło 31 uczniów naszej szkoły, którzy zmagali z trudną pisownią wyrazów: diariusz, quasi-myśliwy, rusznikarz, gdzieniegdzie, dwuipółmiesięczny warchlak czy Darzbór!

Najlepiej z podobnymi pułapkami językowymi poradzili sobie:

 1. Kacper Berliński - 63p.
 2. Tomasz Kot - 56p.
 3. Tomasz Bil - 54p.

Gratulujemy młodym ludziom dobrej znajomości zasad pisowni wcale niełatwego języka polskiego.

Czy taka punktacja zapewni naszym uczniom awans do etapu międzyszkolnego? Tego dowiemy się już wkrótce.

Daniel Buchowiecki
08.02.2016

WYSTAWA JEDYNA W SWOIM RODZAJU

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie gościła Praktyków Kultury, którzy przyjechali z prezentacją "Co ludzie powiedzieli". Multimedialna wystawa dotyczyła dawnych zwyczajów, życia codziennego i wielokulturowości m.in. Dołhobyczowa.

Więcej/Mniej

Uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi nauczycielami mieli okazję zapoznać się dawną kulturą naszego regionu. Pomysłodawcom oraz koordynatorowi - p. Jolancie Janiec gratulujemy udanej inicjatywy.

Daniel Buchowiecki / Foto: Praktycy Kultury
07.02.2016

EDUKACJA, INTEGRACJA I RELAKS

27 stycznia 2016 r. młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie z klasy Itb (technik żywienia i usług gastronomicznych) uczestniczyła w wycieczce do Zamościa.

Więcej/Mniej

Jej celem było poznanie funkcjonowania czterogwiazdkowego "Hotelu Koronny" w Zamościu, zwiedzanie Starówki oraz aktywna rekreacja na zamojskim lodowisku.

Dzięki uprzejmości właścicieli hotelu, uczniowie mieli okazję poznać zaplecze hotelowe i gastronomiczne. "Hotel Koronny" zaprojektowany został w nawiązaniu do historycznego, ekskluzywnego wzornictwa. Specjalnie zaprojektowane dywany, ściany obite najwyższej jakości materiałami, kryształowe lampy oraz ręcznie malowane kolumny nadają temu miejscu wyjątkowy charakter. Hotel usytuowany został w niewielkiej odległości od Starego Miasta Zamościa w zabytkowym budynku, na terenie byłych zamojskich koszar wojskowych.

Do dyspozycji gości jest 36 luksusowo urządzonych pokoi, restauracja "Pasja" serwująca potrawy kuchni regionalnej wśród nich m.in.: kuchnia lubelska, smaki roztocza i dania rodem z Zamościa oraz europejskiej, a także nowoczesne, multimedialne sale konferencyjne.

Uczniowie skorzystali także z zajęć ruchowych podczas pobytu na lodowisku. Wszystkim dopisywały wspaniałe humory. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwali opiekunowie i organizatorzy wycieczki: Dorota Bartko i Joanna Janicka.

Joanna Janicka
03.02.2016

XIII EDYCJA AKCJI "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI"

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wraz ze Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowy w Hrubieszowie, Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminną Radą Kół Wiejskich z Hrubieszowa, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wołajowicach, Szkolnym Kołem Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Stowarzyszeniem "Nieobojętni" zaprasza do udziału w XIII edycji akcji "WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI" mającej na celu: pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczeń obrzędowości ludowej, integrację we wspólnej akcji dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek i instytucji kulturalno-oświatowych, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

Patronatem honorowym XIII edycję akcji "Wokół Wielkanocnej Nadzieli" objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tomasz Zając, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pan Andrzej Szkudziński.

W ramach akcji już po raz XIII organizowany jest konkurs na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnych placówek i instytucji oraz osoby prywatne z powiatu hrubieszowskiego.
Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Konkurs trwa od 4 lutego 2016 r. do 8 marca 2016 r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 7 marca 2016 r. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa .
Szczegółowe informacje o konkursie, identyfikatory prac konkursowych oraz karty uczestnictwa w zależności od kategorii wiekowej, znajdują się do pobrania w niżej zamieszczonych plikach.

Beata Tomaszczuk / Zs nr1
02.02.2016

KONKURS "POKAŻ SWOJĄ SZKOŁĘ!"

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie! Czekamy na Wasze filmiki i grafiki, które będą promować kierunki kształcenia oraz działania dydaktyczno - wychowawcze.
Obiecujemy nagrody!
Regulamin konkursu

db
01.02.2016

TRADYCJE STUDNIÓWKOWE OKIEM NAUCZYCIELA

Już trzydzieści lat minęło od balu studniówkowego, jaki odbył się w ZSMR, czyli w Technikum Mechanicznym. Ta studniówka była kontynuacją tradycji studniówek realizowanych w taki sposób i na takim poziomie, którego nikomu nie udało się przeskoczyć.

Więcej/Mniej


Tradycję rozpoczęła studniówka w roku 1985. Utrwalone na slajdach dekoracje oglądali wielokrotnie przyszli maturzyści i pojawiła się pozytywna reakcja: chcemy zrobić to jeszcze lepiej!
Doświadczenie zdobyte podczas tamtej realizacji dawało pewność, że możemy takie postanowienie zrealizować. Piotrek Cios i Darek Zygmunt w ramach pracy dyplomowej wykonali sześciokanałowy tyrystorowy układ do sterowania obwodami oświetlenia, dający możliwość niezależnego sterowania sześcioma grupami lamp oświetleniowych. Na poprzedniej studniówce mieliśmy tylko dwa autotransformatory do sterowania oświetleniem, tak więc możliwości tworzenia nastroju znacznie się poprawiły.
Ale największym wyzwaniem jakiego podjęliśmy się, było namalowanie trzech olbrzymich obrazów. Dwa miały wymiar 9 metrów szerokości i 6 metrów wysokości jeden 6x6 metrów. Były to: powiększona kopia drugiej strony okładki płyty zespołu Earth Wind and Fire "All in all", artystyczna wizja satelity Voyager zbliżającego się do Saturna i okładki muzycznego pisma Bravo. Precyzję wykonania można ocenić porównując zdjęcia obrazów powiększonej i oryginalnej okładki płyty na zdjęciu.
Do dzisiaj nie mogę zapomnieć tej niesamowitej atmosfery jak panowała podczas przygotowywania dekoracji, a zaczęliśmy je malować od początku października. Każdego dnia tygodnia inna pięcioosobowa grupa, oczywiście po lekcjach, od 17 do 19.30 mozolnie malowała obrazy, zastanawiam się, czy obecnie ktoś jest w stanie powtórzyć w warunkach naszego miasta to, co zrobiliśmy 30 lat temu. Proszę zauważyć, że malowali te obrazy uczniowie ze Szkoły Mechanicznej, którzy na co dzień wprawiali się w obsłudze pojazdów samochodowych i innych maszyn, program tej szkoły nie przewidywał wychowania plastycznego, mimo tego, egzamin praktyczny z tego przedmiotu zdali na 5 (wtedy jeszcze nie było 6).
Mając nowe możliwości w sterowaniu oświetleniem, postanowiliśmy zaskoczyć uczestników zabawy efektem rozgwieżdżonego nieba. Użyliśmy do tego 400 szt. żaróweczek używanych w latarkach ręcznych. To miała być niespodzianka, tak więc w czasie dekorowania sali unikaliśmy prób tego elementu dekoracji, zostały one powoli rozświecone w czasie balu.
W tym momencie poprosiłem zespół o chwilę przerwy i użyłem nagranej na taśmie muzyki z płyty zespołu Dire Straits "Brothers in Arms" utworu "Your Latest Trick". Na przepięknym wstępie zagranym na trąbce, który jest tylko na nagraniu studyjnym tego utworu, w koncertowych wersjach już tego niema, przy całkowicie wygaszonym oświetleniu powolutku rozświecało się gwiaździste niebo, efekt był piorunujący, wszyscy zastygli w tańcu z głowami podniesionymi go góry.
Ale aby to zrealizować trzeba było przygotować instalację połączonych szeregowo żaróweczek. Tak akurat się złożyło, że gdy planowaliśmy podczas przygotowań wykonać tę żmudną pracę, to w naszym mieście zaczęła działać dyskoteka w klubie Arka (obecnie mieści się tam market Lewiatan w budynku Fundacji Polsko-Francuskiej) i w tym dniu, gdy mieliśmy rozpocząć łączenie żaróweczek to większość maturzystów poszła na dyskotekę.
Na wieczorne prace zgłosił się tylko jeden z uczniów, zastanawiałem się jak skutecznie zmotywować resztę do pracy i następnego dnia na lekcji powiedziałem: posłuchajcie nowej wersji bajki o Kopciuszku "I powiedziała zła macocha: wy, moje drogie córki pójdziecie na dyskotekę do Arki, a ty Kopciuszku w tym czasie polutujesz 400 sztuk żaróweczek na dekorację studniówkową!" Podziałało, dalej już prace przebiegały bez problemów. Bardzo ważnym momentem na balu był występ kabaretu. Wpadliśmy na pomysł, aby było to specjalne wydanie "Dziennika Telewizyjnego", zaprezentowanego na sali balowej na ekranie telewizora a transmitowanego ze specjalnego studia. Tematem informacji w dzienniku były aktualne sprawy z życia maturzystów.
To były czasy, gdy w Hrubieszowie jeszcze nikt nie posiadał kamery video, pierwsza rejestracja video na taśmie VHS odbyła się dopiero 8 miesięcy później, podczas uroczystego otwarcia Domu Przyjaźni Polsko - Radzieckiej (obecnie Hrubieszowski Dom Kultury).
Pierwszą rejestrację zrealizował pan Waldemar Migas przy pomocy recordera składającego się z dwu części: kamera video połączona kablem z rejestratorem kasetowym VHS w oddzielnej obudowie, który trzeba było nosić na pasku w futerale jak neseser. Tak się złożyło, że w szkole była przemysłowa kamera czarno - biała bez kanału dźwiękowego, bez możliwości kontrolowania obrazu przez operatora. Musieliśmy sami dorobić oddzielny kanał do transmisji dźwięku, a na kamerze zamontować prosty celownik z pudełka po filmie.
Na studio została przerobiona pracownia budowy maszyn. Po środku, na tle loga dziennika, było miejsce dla czytającego wiadomości, po lewej na tle kotar spikera zapowiadającego program, po prawej, na tle plakatu z zawodów sportowych, miejsce dla czytającego wiadomości sportowe. Każde krzesło miało precyzyjnie zaznaczone na podłodze miejsce, którego nie można było zmienić pod żadnym pozorem, bo operator mógł tylko obracać na statywie kamerę. Na podłodze poza zasięgiem kamery z mikrofonem czołgał się dźwiękowiec podstawiający mikrofon aktualnie mówiącemu. Że to wszystko zadziałało i widzowie na sali balowej widzieli i słyszeli czytającego wiadomości to graniczyło z cudem!
Efekt był niesamowity, ta czarno-biała transmisja była tak prawdziwa, że po kabarecie niektórzy przedstawiciele grona pedagogicznego nawet próbowali w studio zobaczyć się w tych dekoracjach, tak więc po programie monitor z sali został przeniesiony do studia i była to dodatkowa niezamierzona atrakcja.
Zabawa trwała do białego rana, na balu obowiązywały oczywiście stroje biało-czarne, dopiero na niedzielnej dyskotece poprawinowej maturzyści mogli się wyluzować i przyjść ubrani na kolorowo. Poprawiny odbywały się oczywiście na tej samej sali. Prowadziłem tę dyskotekę, była to studniówkowa wersja Dyskoteki Wieczoru z Muzyką.
Kończyła ją przepiękna piosenka zespołu Camel "Long goodbyes" z płyty Stationary Traveller.

Mgr inż. Stanisław Nowak
Nauczyciel Automatyki w Technikum Mechanicznym w latach 1983-2005
31.01.2016

MŁODZI KONSTRUKTORZY I ICH MASZYNA

Grupa młodych mechaników z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Szymon Śleboda z kl. IV Ta, Maciej Poninkiewicz z kl. III Ta, Sebastian Terebus z kl. IV Ta oraz Patryk Hołdaś z kl. Ib, zaprojektowała i wykonała maszynę do młócenia fasoli. Młodzi konstruktorzy wzięli udział w konkursie na innowację dotyczącą rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej/Mniej

Żyjemy na terenie wiejskim. Cześć rolników uprawia tu między innymi fasolę tyczkową. Pomyśleliśmy o tym, aby zwiększyć wydajność w produkcji rolnej małego gospodarstwa. Dlatego też zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy maszynę do młócenia fasoli z podwójnym podajnikiem, wialnią oraz podglądem, która ułatwi pracę i zwiększy wydajność w produkcji rolnej małego gospodarstwa. Maszyna ta znacząco podnosi wydajność pracy. Szacujemy, że w ciągu 12 godzin możemy uzyskać 1000 kg fasoli. Będzie to możliwe przy prawidłowo wysuszonej fasoli. Maszyna bardzo dobrze sprawuje się również w transporcie - zapewnią chłopcy.

Technicy wzięli udział IV edycji konkursu, który zorganizowała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy wsparciu Firmy Monsanto. Czteroosobowe grupy uczniów miały za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący. Uczniowie z naszej szkoły zgłosili projekt "Maszyna do młócenia fasoli z podwójnym podajnikiem oraz podglądem pracy".

Konkurs składał się z II etapów. Do I etapu zgłoszono 31 prac z województwa lubelskiego. Jury konkursu wyróżniło 10 najlepszych prac, które awansowały do II etapu. Uczniowie na dokończenie swojego swojego projektu otrzymali dofinansowanie w kwocie 1600 zł.

II etap odbył się 17 grudnia 2015 r. w Lublinie. Nasi uczniowie byli świetnie przygotowani i w profesjonalny sposób zaprezentowali wykonany przez siebie projekt. Niestety, praca nie zajęła jednego z trzech czołowych miejsc. Uczniowie otrzymali podziękowania za udział w konkursie.

Maszyna powstawała pod czujnym okiem opiekunów: Krzysztofa Mazura, Lucjana Fabrowskiego i Krzysztofa Kozłowskiego.

Lucjan Fabrowski / Szymon Śleboda
Foto: Sebastian Terebus
26.01.2016

W ZDROWYM CIELE...

Patrycja Dawid
18.01.2016

BARDZO DOBRY WYNIK!

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w minioną sobotę, 9 stycznia, wzięli udział w eliminacjach okręgowych Turnieju Budowlanego "Złota kielnia", które odbyły się w Lublinie.

Więcej/Mniej

Nasi ambitni uczniowie: Mateusz Bartyzel, Patryk Skotnicki z klasy II b oraz Szymon StruzikPaweł Gruszczyński z klasy III b startowali w dwóch kategoriach: montaż systemów suchej zabudowy oraz roboty posadzkarsko - okładzinowe.

Najlepiej zaprezentował się Paweł Gruszczyński, który zajął 7. miejsce w kraju, a w okręgu lubelskim (województwa: lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie) uzyskał najlepszy wynik wśród 53 uczestników.

Niestety, do finału centralnego turnieju awansuje tylko 6 uczestników z najlepszym wynikiem. Niewiele brakowało więc do awansu, ale i tak uważamy, że na tym etapie turnieju to bardzo dobry wynik, czego Pawłowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jacek Naja
14.01.2016

DOBRY SPEKTAKL W HDK

Tekst i jego interpretacja, gra aktorska, muzyka, dźwięk i światło - to chyba najważniejsze wyróżniki teatru, jako rodzaju sztuki. Dobre przedstawienie to zapewne wiele godzin prób, a wszystko po to, aby widz mógł przenieść się w zupełnie inny świat i lepiej zrozumiał postawy i emocje bohaterów, które na deskach teatru ulegają skondensowaniu.

Więcej/Mniej

Tym razem na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury mogliśmy podziwiać grę aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia, którzy 13.01.2016 przedstawili sztukę "Raskolnikow", będącą adaptacją "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego.

Dzięki fabule poznajemy rozterki Rodiona Romanowicza Raskolnikowa, próbującego dowieść słuszności swojej skomplikowanej teorii, zgodnie z którą jednostka wybitna ma prawo zabijać tych, którzy krępują rozwój społeczny. Zbrodnia, której dopuszcza się Raskolnikow ma być dla niego rodzajem sprawdzianu. Jednak morderstwo pociąga za sobą szereg niespodziewanych konsekwencji.

Profesjonalni aktorzy, którzy doskonale odegrali swoje role, poszli o krok dalej, wzbogacili zakończenie o swoisty dialog z młodzieżą, podczas którego podkreślali, że my, współcześnie żyjący, często zbyt łatwo osądzamy innych, napiętnujemy ich, nie pomagamy tym, którzy popełnili jakiś błąd w życiu, a to właśnie im potrzebne jest wsparcie i pomoc.

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych zgromadzona na widowni, swoimi brawami potwierdziła, że teatr jest nadal potrzebny i może oddziaływać na młodego człowieka.

Spektakl obejrzeli uczniowie z klas: Itc, II ta, II te, III ta, III td, IV tc, II LO i III LO wraz z opiekunami: Anną Juszczuk, Alicją Ryszkiewicz i Dorotą Bartko.

Daniel Buchowiecki
14.01.2016

ETAP OKRĘGOWY XX OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU

11 stycznia 2016r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Jej celem było: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Więcej/Mniej

Program olimpiady obejmował m.in.: spotkanie organizacyjne uczestników i opiekunów z Komisją Okręgową, eliminacje pisemne i sympozjum szkoleniowo - naukowe "Wokół współczesnych wyzwań nauk o żywieniu".

Wiodącym tematem tegorocznej XX edycji była "Żywność prozdrowotna".

W olimpiadzie uczestniczyło 71 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali: Iwona Brzoza - uczennica klasy IV t4b w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Szymon Ufnal - uczeń klasy III tc w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Młodzież wykazała się dobrą znajomością wiedzy o żywności i żywieniu.

Uczniów przygotowywała Magdalena Jędruszczak.

Magdalena Jędruszczak
14.01.2016

LIST DO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
13.01.2016

TURNIEJ BUDOWLANY "ZŁOTA KIELNIA"

W grudniu 2015r. odbyły się eliminacje szkolne Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia". Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: montaż systemów suchej zabudowy kwalifikacja oraz roboty posadzkarsko - okładzinowe. Do turnieju przystąpili uczniowie zdobywający w szkole zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Było to 16 uczniów z klasy II b - montaż systemów suchej zabudowy i 24 uczniów z klas IIIb - wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

Więcej/Mniej

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań z zakresu wiedzy zawodowej teoretycznej. Oto jego wyniki:

  Montaż systemów suchej zabudowy - kwalifikacja B5:
 1. Patryk Skotnicki
 2. Mateusz Bartyzel
 3. Daniel Greniuk
  Roboty posadzkarsko - okładzinowe - kwalifikacja B7:
 1. Paweł Gruszczyński
 2. Szymon Struzik
 3. Marcin Kościuk

Laureaci eliminacji szkolnych otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Będą także reprezentowali szkołę w eliminacjach okręgowych w Lublinie.

Jacek Naja
06.01.2016


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38