Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

UDZIAŁ W LUBELSKIM FESTIWALU NAUKI

PWSZ w Zamościu jest po raz trzeci była jednym ze współorganizatorów XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, który w tym roku odbywał się pod hasłem "Człowiek inspiracją nauki". Pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu z myślą o uczniach przygotowali wiele ciekawych projektów. Z zaproszenia skorzystała młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - uczniowie klasy III ta (technik mechanik) i IV tb ( technik żywienia i usług gastronomicznych).

Więcej/Mniej

Młodych kierowców najbardziej zainteresowała prezentacja i wykład dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego i modelowania komputerowego wypadków drogowych, który przedstawił dr hab. inż. Rafał Longwic.

O współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa młodzieży opowiedział ppłk mgr inż. Andrzej Podhorecki - tutaj młodzież mogła też, dzięki specjalnemu programowi, sprawdzić celność swoich strzałów.

Na temat technicznych zabezpieczeń granicy wschodniej i nowych technologii odpraw granicznych - mówił dr Ryszard Suduł, warto dodać, że wykładowca jest absolwentem naszej szkoły.

O tym, co robi się z tworzyw sztucznych dowiedzieli się uczniowie dzięki warsztatom, które prowadził dr hab. inż. Tomasz Garbacz. Młodzież mogła w praktyce poznać zasady działania m.in.: wytłaczarki i zgrzewarki.
Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach przygotowanych przez pracowników dydaktycznych uczelni, a Pani Milenie Galant-Niezgodzie za współpracę.

Opiekunami podczas wyjazdu, który zorganizowany został 17 września 2018r. byli: Joanna Kornicka, Joana Janicka i Daniel Buchowiecki.

Opr.: Daniel Buchowiecki /Foto: Mateusz Sawczuk
16.09.2018

WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE!

Uczymy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwijamy pasje, przysposabiamy do samokształcenia. Możesz zapisać się do Szkolnego Koła Caritas, Klubu Wolontariatu, Koła PCK, Koła Dziennikarskiego, Samorządu Uczniowskiego, Klubu Przedsiębiorczości lub Radia School.

Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwijać zainteresowania.

Redakcja
15.09.2018


"Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją"

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 września 2018 roku zmarł Krzysztof Lachowski, wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

W zmarłym tracimy wspaniałego Kolegę, zasłużonego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 września 2018 roku w kościele pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie, o godz. 15.00.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego składają:

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
10.09.2018

NARODOWE CZYTANIE 2018

W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania "Przedwiośnia". Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku.

Więcej/Mniej

Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
8 września na placu przed HDK czytano "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, włączając się tym samym w tegoroczną Akcję Narodowego Czytania.
Organizatorem hrubieszowskich obchodów była Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie.

Zebrał: Daniel Buchowiecki / foto: Lubiehrubie.pl
10.09.2018

PAMIĘTAMY!

Hrubieszów uczcił 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Więcej/Mniej

1 września 2017 r. na cmentarzu wojskowym w Hrubieszowie odbyły się uroczystości patriotyczno - religijne w 79. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej.
Kwiaty pod pomnikami poległych złożyły delegacje i Poczty Sztandarowe samorządów, służb mundurowych, szkół i organizacji pozarządowych, w tym Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Zebrał: Daniel Buchowiecki / LubieHrubie.pl
05.09.2018

NOWY ROK SZKOLNY

3 września 2018 roku o godzinie 9.00 odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy.

Więcej/Mniej

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Marek Kozielewicz powitał zebranych, a szczególnie tych, którzy rozpoczynają naukę w technikum i szkole branżowej.

Życzył, aby każdy młody człowiek odnalazł swoje miejsce w naszej społeczności, także poprzez czynny udział w pracach wielu agend, skupiających uczniów o określonych zainteresowaniach.

Przekazane zostały także życzenia od Minister Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Przedstawiciele trzech klas: III tb, II tc i III ta, które w zeszłym roku szkolnym uzyskały najwyższą frekwencję, z rąk Dyrektora i opiekunów Samorządu Uczniowskiego, otrzymali dyplomy i słodycze.

Pozostaje życzyć wszystkim, aby był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję i uznanie otoczenia. A naszym uczniom życzymy, by szkoła była dla Was nie tylko miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności, ale też miejscem rozwijania pasji i wielu przyjaźni na całe życie!

Daniel Buchowiecki
03.09.2018

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Mija kolejny rok szkolny wytężonej pracy dydaktyczno-wychowawczej, który obfitował w szereg ciekawych działań. Za nami praktyki zagraniczne, różnorodne konkursy, inicjatywy społeczne i artystyczne, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Więcej/Mniej

Wszystkie nasze działania mają pomóc w przyswajaniu wiedzy i kształceniu umiejętności niezbędnych podczas egzaminów maturalnych oraz kwalifikacji, rozwijają zainteresowania młodzieży i urozmaicają zajęcia szkolne.
22 czerwca 20018 roku świadectwa z rąk swoich wychowawców odebrali uczniowie naszej szkoły.
Zawsze staramy się nagradzać tych najlepszych. Blisko 50-ciu uczniów otrzymało nagrody książkowe – m.in.: za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę na rzecz szkoły, środowiska, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, pracę w agendach szkolnych czy czytelnictwo. Statuetkami zostali uhonorowani młodzi sportowcy.
Warto dodać, że najwyższą średnią ocen w naszej szkole uzyskał Adam Amerla - uczeń klasy Itd (technik informatyk).
Wyróżnienia i nagrody, w asyście wychowawców, wręczył Pan Marek Kozielewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
Część rodziców otrzymała także listy gratulacyjne za wzorowe wychowywanie swoich dzieci, które to uczęszczają do naszej szkoły.
Dodatkowo, uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego uczestniczyli w praktykach zagranicznych odebrali Certyfikaty potwierdzające realizację ich założeń. Wręczyli je Pan Tomasz Bratek - Dyrektor programu Erasmus+ wraz z Dyrektorem szkoły.
Całej społeczności szkolnej życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego!

https://www.facebook.com/Zs-nr-1-w-Hrubieszow

Daniel Buchowiecki/Foto: Maciej Wyżyn
24.06.2018

WARTO SIĘ UCZYĆ!

Mamy zaszczyt poinformować, że Patryk Zdunek uczeń naszej szkoły otrzymał stypendium w wysokości 600 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa - Pana Tomasza Zająca. Patryk w latach 2017 i 2018 był finalistą ogólnopolskiego turnieju budowlanego "Złota kielnia", który odbywał się podczas międzynarodowych targów budowlanych Budma w Poznaniu, zdobył odpowiednio V i IV miejsce w kraju.

Więcej/Mniej

Gratulujemy sukcesów i niech postawa naszego ucznia będzie wzorem dla jego młodszych kolegów. Patryk w tym roku kończy szkołę, zdobywając dyplom montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dzięki swoim sukcesom był zwolniony z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jacek Naja
23.06.2018

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI

15 i 18 czerwca 2018 roku uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (Branżowa Szkoła I stopnia) brali udział w kursie "Praca na wysokości dostępu budowlanego powyżej 3 metrów", który realizowany był w ramach projektu "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy".

Więcej/Mniej

Kurs ten nadaje uprawnienia do podjęcia pracy wykonywanej na wysokości np.: pracy na rusztowaniach. Dzięki ukończonemu szkoleniu absolwenci naszej szkoły będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

Jacek Naja
Foto: Jacek Naja/Krzysztof Mazur
22.06.2018


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38