Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

SZLACHETNA PACZKA REJONU HRUBIESZÓW PÓŁNOC POSZUKUJE DARCZYŃCÓW

Na tydzień przed finałem jeszcze 25 rodzin w Rejonie Hrubieszów Północ nie ma Darczyńcy. SZLACHETNA PACZKA działa w Hrubieszowie od siedmiu lat, a swoją siedzibę ma przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Jej drużynę tworzą uczniowie, absolwenci naszej szkoły, jak i osoby dorosłe. Zespół Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice wraz z Liderem Beatą Tomaszczuk działa od 2010 roku. W tym czasie pomógł ponad 470 rodzinom w potrzebie z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

Od dwóch lat funkcjonują dwa rejony SZLACHETNEJ PACZKI w naszym mieście - Rejon Hrubieszów Północ - wraz z Liderem Beatą Tomaszczuk i 48-osobową Drużyną wolontariuszy i Hrubieszów Południe - wraz z Liderem Małgorzatą Cios i wolontariuszami.

W REJONIE SZLACHETNEJ PACZKI HRUBIESZÓW PÓŁNOC w tym roku wolontariusze pragną pomóc 94 rodzinom z powiatu Hrubieszowskiego. Do projektu włączono rodziny z miasta i z kilku gmin: Horodła, Trzeszczan, Uchań, Mircza i Werbkowic. Już dziś, 65 rodzin włączonych do projektu uzyskało pomoc. Jednak 29 rodzin włączonych do SZLACHETNEJ PACZKI w Rejonie Hrubieszów Północ, ciągle czeka na pomoc i darczyńcę.

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy naszych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. SZLACHETNA PACZKA ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce - łączy działania setki tysięcy osób.

Hrubieszowski Rejon SZLACHETNEJ PACZKI poszukuje darczyńców dla swoich rodzin. Wystarczy tylko wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl wybrać rodzinę i zostać jej darczyńcą. Paczkę może przygotować każdy! Najlepiej zrobić to wspólnie z przyjaciółmi, rodziną i dzielić się radością pomagania.
Jak zrobić Paczkę? Link do wyszukiwarki rodzin:https://www.szlachetnapaczka.pl/…/module,article,action,get…
Artykuły - Szlachetna Paczka
Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do ukrytej biedy.
www.szlachetnapaczka.pl
Wybierz rodzinę i przygotuj dla niej paczkę!
Pomagamy rodzinom dotkniętym niezawinioną biedą - dajemy im nadzieję i impuls do zmiany. Dołącz do SZLACHETNEJ PACZKI!
www.szlachetnapaczka.pl
Link do wyszukiwarki rodzin: http://www\.szlachetnapaczka.pl/…/action,step3,ids,5,sname,lubelskie,id…
Link do strony na FB https://www.facebook.com/SzPHrubieszowPn/

Drużyna Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów Północ
03.12.2016

OTRZĘSINY "PIERWSZAKÓW"

Tradycyjnie już w naszej szkole otrzęsiny klas pierwszych odbywają się na zajęciach z wychowawcami. Zabawy przygotował i poprowadził Samorząd Uczniowski - Aleksandra Lorenc, Ilona Grzeszczuk, Aleksandra Drewniak, Mateusz Adamowicz i Adrian Fuks.

Więcej/Mniej

Klasom pierwszym i ich wychowawcom zaproponowano wiele zabaw, których celem była integracja uczniów z wychowawcą i rówieśnikami.

Pierwszoklasiści zostali poddani testom: wiedzy, zaufania, sprawności i spostrzegawczości. Podczas otrzęsin wśród uczniów odkryliśmy wiele talentów aktorskich i nie tylko...

Zabawa dostarczyła wszystkim dużo radości, była też miłą chwilą odpoczynku i urozmaiceniem szkolnego dnia.

Wszyscy pierwszoklasiści zostali przyjęci do społeczności szkolnej.

Ilona Grzeszczuk
Samorząd Uczniowski
02.12.2016

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLNYM KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM
O TEMATYCE AIDS I HIV!

Zapraszamy do udziału w konkursie z zakresu profilaktyki AIDS i HIV. Tegoroczne hasło UNAIDS, ONZ - owskiego programu na rzecz walki z epidemią brzmi:"Ręce w górę za profilaktyką HIV". Temat szkolnego konkursu jest tożsamy z założeniami ogólnopolskiej kampanii na temat AIDS i HIV - "Coś Was łączy? Zrób test na HIV", realizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agendę Ministra Zdrowia.

Więcej/Mniej
Konkurs zaplanowano w kategoriach:
 • praca plastyczna - plakat (technika dowolna),
 • grafika komputerowa,
 • praca literacka (forma dowolna),
 • spot reklamowy (maks. 3min., zapis na CD).
Cele konkursu:
 • wzrost poziomu wiedzy o HIV/AIDS,
 • podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,
 • uświadomienie, że zagrożenie HIV dotyczy każdego z nas,
 • odniesienie możliwości zakażenia wirusem HIV w stosunku do siebie i partnera,
 • naturalne podejście do wykonywania testów w kierunku HIV,
 • zachęcanie uczniów do wzajemnej edukacji na temat HIV/AIDS,
 • umiejętne wpływanie na zachowania prozdrowotne innych osób.
Warunki uczestnictwa:

Do konkursu zapraszamy młodzież naszej szkoły. Każda praca, na odwrocie, powinna być czytelnie opisana. Opis winien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i wiek.

Uwaga! Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie!

Prace prosimy złożyć do 5 grudnia 2016 roku u nauczycieli: Beaty Tomaszczuk, Anny Krempli, Zofii Szwiec, Moniki Kot, Joanny Kornickiej, Jarosława Łabańskiego, Krystiana Uszko lub Daniela Buchowieckiego.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia.

Otwarcie wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych nastąpi 7 grudnia 2016 w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (termin wystawy może ulec przesunięciu).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 7 grudnia 2016r. podczas Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS.

Prace przechodzą na własność organizatorów. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu. Zapraszamy!

Regulamin konkursu

Beata Tomaszczuk
01.12.2016

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA "PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA"

17 listopada 2016r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia" organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

Więcej/Mniej

W eliminacjach brało udział 20 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się wszechstronną wiedzą z zakresu m.in. zasad żywienia człowieka, historii Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do etapu rejonowego Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia", który odbędzie się 16 grudnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, zakwalifikowała się Iwona Tauz - uczennica klasy IV t4b w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczennicę przygotowywała Magdalena Jędruszczak.

Magdalena Jędruszczak
25.11.2016

SZLACHETNA PACZKA HRUBIESZÓW - PARADA ULICAMI MIASTA

W niedzielę, 20 listopada br. odbyły się koncert i parada ulicami Hrubieszowa, promująca Szlachetną Paczkę na terenie powiatu hrubieszowskiego zorganizowana przez wolontariuszy Rejonu Hrubieszów Południe, przy współpracy Rejonu Hrubieszów Północ.

Więcej/Mniej

Niedzielne wydarzenie rozpoczęło się Mszą świętą w kościele Św. Mikołaja w Hrubieszowie pod przewodnictwem ks. Witolda Bednarza z Parafii św. Ducha - wolontariusza Szlachetnej Paczki i oprawie wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI. Następnie, w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Dom Kultury Beata Tomaszczuk - lider rejonu Hrubieszów Północ i Małgorzata Cios - lider rejonu Hrubieszów Południe, uroczyście powitały gości i dokonały prezentacji hrubieszowskich wolontariuszy. O idei Szlachetnej Paczki i zasadach jej tworzenia opowiedzieli Burmistrz Miasta Hrubieszowa - Tomasz Zając i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Marek Kozielewicz. Uroczystość uświetnił występ wspaniałych artystów - rodziców z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Hrubieszowie w spektaklu "Śpiąca Królewna". W tytułową rolę wcieliła się Wiceburmistrz Miasta Hrubieszowa - Marta Majewska. W muzycznej części zaprezentowały się: Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Zubowic i Zespół "Czerwona Jarzębina" z Moroczyna oraz Maciej i Maria Łyko.

O godzinie 12:45 spod Hrubieszowskiego Domu Kultury wyruszyła parada Szlachetnej Paczki, której konno przewodzili: Burmistrz - Tomasz Zając, Wojciech Ciesielczuk i Lech Szopiński. Za nimi, w takt muzyki Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Zubowic podążali wolontariusze z flagami Szlachetnej Paczki, zaproszeni goście, darczyńcy, sponsorzy i przyjaciele SZLACHETNEJ PACZKI. Było barwnie, kolorowo i bardzo głośno. Parada zakończyła się wspólnym zdjęciem na schodach Hrubieszowskiego Domu Kultury. Po tak wspaniałym przemarszu zaproszono na poczęstunek. Goście mogli raczyć się gorącym bigosem przygotowanym przez Centrum Integracji w Mienianach oraz ciasteczkami, które przygotowali wolontariusze Szlachetnej Paczki dwóch Rejonów. Dziękujemy za owocną współpracę Rejonowi Hrubieszów Południe - "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Szczególnie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i osobom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Uroczystość miała na celu promocję Szlachetnej Paczki w mieście i powiecie hrubieszowskim. Wolontariusze Szlachetnej Paczki zapraszają do włączenia się w projekt i udzielenia mądrej pomocy rodzinom potrzebującym. Już od 19 listopada 2016 r. na stronie www.szlachetnapaczka.pl otwarta jest baza rodzin. Każdy może wybrać jedną z nich i przygotować konkretną pomoc. Może zrobić to sam lub we współpracy z rodziną, kolegami, sąsiadami. Możesz zostać bohaterem i zmienić świat na lepsze.

Parada odbywała się pod Patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa - Tomasza Zająca, Wójta Gminy Hrubieszów - Jana Mołodeckiego i Wójta Gminy Werbkowice - Leszka Bojko.

Beata Tomaszczuk
Lider Rejonu Hrubieszów Północ
fot: Foto-Wrzos/LubieHrubie.pl/Szlachetna Paczka Hrubieszów Północ
23.11.2016

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 11 LISTOPADA

10 listopada 2016 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku celebrowaliśmy 98. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy III Td: Kamil Łamejko, Marcin Szkałuba, Krystian Medak, Szymon Wołoszyn, Przemysław Jurkiewicz, Mateusz Ciucki, Marcin Kozłowski, Kacper Berliński, Paulina Lawińska - ITb. Oprawą muzyczną zajęli się: Adrian Kulas, Patryk Hołdaś - Ia. Uroczystość przygotowana została pod kierunkiem Doroty Bartko i Zofii Chmarzyńskiej.

Więcej/Mniej

Scenariusz montażu słowno – muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze.
W bardzo ciekawy i sugestywny sposób przedstawiał losy naszej Ojczyzny. Uwagę przyciągała piękna dekoracja przygotowana przez Joannę Błaszczuk, Zofię Szwiec i Annę Siomę-Kremplę. Młodzież szkolna z zainteresowaniem wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

Dorota Bartko/Joanna Błaszczuk
23.11.2016

W ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI...

W ubiegły piątek, 18 listopada miasto Hrubieszów uczciło 1050. rocznicę chrztu Polski. Główne obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Mikołaja. Po Eucharystii przedstawiciele poszczególnych szkół wraz z opiekunami udali się na plac przy kościele, gdzie odsłonięto obelisk upamiętniający to wydarzenie. W dalszej części programu uczestnicy udali się do HDK-u, aby obejrzeć przedstawienie dotyczące chrztu Polski, w którym uczestniczyła też nasza uczennica - Emilia Kozak.

Więcej/Mniej

Zebrani wysłuchali także prelekcji ks. Sylwestra Zwolaka podsumowującej "Światowe Dni Młodzieży" w diecezji zamojsko - lubaczowskiej oraz Justyny Wojtiuk - pracownika Muzeum, która wygłosiła referat "Chrzest Polski początkiem przemian cywilizacyjnych".

Rozstrzygnięto też dwa konkursy: z wiedzy - pod hasłem "Jak wprowadzono chrześcijaństwo do Polski?" oraz plastyczny - "Chrzest Polski - narodziny Polski".

Koordynatorem konkursów była Marzanna Bednarczuk - wicedyrektor z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. W obu konkursach, z naszej szkoły, uczestniczyło 12 uczniów.

W konkursie z wiedzy wzięli udział: Marcin Szkałuba, Szymon Wołoszyn i Krystian Medak z klasy III td. Miło nam poinformować, że Marcin Szkałuba zdobył III miejsce, natomiast pozostali wyróżnienie. W konkursie plastycznym nagrody zdobyły: Katarzyna Puchala z klasy III a i Eliza Reszet z Ib. Każdy uczestnik otrzymał też okolicznościowy dyplom.
Uczniów do konkursów przygotowali: Zofia Szwiec i Daniel Buchowiecki.

Następnym punktem był występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

Uroczyste obchody zakończył film "Stara baśń - kiedy bogiem było słońce".

Organizatorom gratulujemy wspaniałej uroczystości.

Zofia Szwiec
23.11.2016

NIE TYLKO O PRACY CELNIKA...

16 listopada br. uczniowie 4 klas drugich technikum uczestniczyli w spotkaniu z aspirantem celnym - Marianem Kuczyńskim i starszym rewidentem - Marcinem Wawrusiewiczem, przedstawicielami Izby Celnej w Białej Podlaskiej, którzy pracują w Wydziale Zwalczania Przestępczości.

Więcej/Mniej

Podczas spotkania Pan Marian przybliżył specyfikę oraz zakres obowiązków funkcjonariuszy Izby Celnej. Pouczył, jakie towary można wwozić tylko w określonych ilościach, a jakich wwozić do kraju absolutnie nie można. Drugi prelegent opowiadał o roli specjalnie wyszkolonych psów, które są w stanie znaleźć przemycany towar. Młodzież mogła przekonać się o tym na własne oczy. W jednej z sześciu skrzynek, labrador o imieniu Iron, odnalazł ukryte papierosy.

Pod koniec spotkania prelegenci odpowiadali na pytania uczniów. Bliskość przejść granicznych sprawiła, że najwięcej pytań dotyczyło ewentualnej pracy w służbie celnej, straży granicznej i obsłudze, gdzie zatrudnienie znajduje część młodzieży.

Katarzynie dziękujemy za udział w konkursie.

Józef Dyniec - Koordynator ds. bezpieczeństwa
22.11.2016

ZA NAMI "SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI"

Po raz kolejny w Zespole Szkół nr1 w Hrubieszowie obchodzono "Szkolny Tydzień Profilaktyki". Zaproszeni goście przedstawili problematykę poświęconą promocji zdrowia i szeroko pojętej profilaktyce.

Więcej/Mniej

W dniach 15.11-18.11.2016 r. naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele różnych instytucji wspomagających działalność wychowawczą, którzy poruszyli następujące tematy:

 • "Rak szyjki macicy. Problemy antykoncepcji" - H. Futyma, ginekolog, położnik, seksuolog SP ZOZ w Hrubieszowie;
 • "Profilaktyka raka szyjki macicy" - E. Kuźmińska, magister pielęgniarstwa, pracownik Poradni "K" SP ZOZ w Hrubieszowie;
 • "Profilaktyka zdrowia wśród młodzieży" - T. Futyma, naczelna pielęgniarek i położnych SP ZOZ w Hrubieszowie oraz S. Aranowska, prezes i B. Bojarczuk, wiceprezes Hrubieszowskiego Stowarzyszenia Amazonek;
 • "Stop uzależnieniom" - J. Szeląg, psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hrubieszowie;
 • "Życie bez sztucznych rajów" - A. Kopczyńska, nauczyciel - bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Filia w Hrubieszowie;
 • "Skutki zażywania dopalaczy, alkoholu, narkotyków" - J. Szymańska, inspektor ds. promocji zdrowia PSSE w Hrubieszowie;
 • "Profilaktyka HIV - AIDS" - L. Kasprzak, higienistka szkolna.

Zaproszeni goście przedstawili uczniom, jak się zachować w sytuacji, kiedy nasze zdrowie lub życie jest zagrożone. Przybliżyli problematykę uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy i substancji psychoaktywnych. Pojawiły się także tematy poświęcone problematyce antykoncepcji, HIV i AIDS.

Dziękujemy prelegentom, którzy nieodpłatnie podzielili się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Dziękujemy także pedagogowi szkolnemu - A.Tyszkiewicz, higienistce szkolnej - L. Kasprzak, nauczycielom - bibliotekarzom - D. Bartko i J. Błaszczuk oraz nauczycielom za trud włożony w organizację "Szkolnego Tygodnia Profilaktyki".

Wierzymy, że działania profilaktyczne kształtują pozytywne wzorce zachowań wśród młodzieży i zamierzamy je kontynuować w przyszłości.

Zespół Wychowawców Klasowych
21.11.2016

DIECEZJALNY KONKURS O BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINIE

Trzecia edycja "Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównej" zakończyła się 18-stego listopada br. Etap szkolny odbył się 3 października. Uczestniczyło w nim 11 uczniów naszej szkoły. Do eliminacji rejonowych zostało zakwalifikowanych 3 uczniów.

Więcej/Mniej

Drugi etap zorganizowano w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie. Opiekę nad dwiema uczennicami - Katarzyną Oleszczuk z kl. II LO dla Dorosłych i Dominiką Gardias z kl. Ib sprawowała Dorota Bartko - nauczyciel bibliotekarz. Te same uczennice zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego. Dominika, z przyczyn zdrowotnych nie mogła wziąć udziału w kolejnym etapie konkursu, który odbył się 14 - stego listopada w Zamościu.

Tu, w zmaganiach konkursowych uczestniczyło 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 50 z gimnazjów. Ks. biskup Marian Rojek pokreślił, że Karolina jest wzorem do naśladowania w codziennym życiu. Podziękował uczniom za udział w konkursie i udzielił błogosławieństwa. Podczas każdego etapu uczniowie rozwiązywali test. Oprócz lektury o błogosławionej Karolinie uczestnicy musieli zapoznać się m.in. z przemówieniami papieża Franciszka z okazji XXXI Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie.

Katarzynie dziękujemy za udział w konkursie.

Zofia Szwiec
20.11.2016

WYJĄTKOWA RODZINA - WYJĄTKOWY GEST

Maria Stary była córką Zdzisława Starego, jednego z dyrektorów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie w latach 1936-1944. "Wojna oczami dziecka" niedawno wydana książka, której autorką jest Maria Stary to fabularyzowany dokument, rodzaj osobistych wspomnień z opublikowanymi zdjęciami - nie tylko z rodzinnego albumu. Sama autorka wielokrotnie odwiedzała naszą szkołę, bo jak mówiła, czuła do niej szczególny sentyment.

Więcej/Mniej

Dzieło przedstawia życie rodziny Państwa Starych, których historia rozpoczyna się w Hrubieszowie w latach przedwojennych, a kończy w Anglii, kilkadziesiąt lat później. W swoją relację pamiętnikarską wplotła autorka m.in.: własne przemyślenia, ale i fakty związane ze stanem wojennym, upadkiem komunizmu czy śmiercią Jana Pawła II. Wiele stron poświęca swojemu ojcu: Zdzisław Stary urodził się w Rzeszowie, do szkoły średniej chodził we Lwowie, a studia skończył w Katowicach. Tam poznał Marię, która była nauczycielką przyrody i prac ręcznych i razem przeprowadzili się do Hrubieszowa. W nowym miejscu tata został dyrektorem prężnie rozwijającego się liceum mechanicznego, które dogłębnie zmodernizował. Po wybuchu wojny szkoła, w której uczyło się wtedy około 300 uczniów, w dzień naprawiała sprzęt dla niemieckiej armii, a nocą stawała się ośrodkiem podziemnego ruchu oporu. Produkowano tam między innymi broń dla partyzantów. Wszystko to działo się pod okiem i z inicjatywy mojego ojca, który był oficerem wywiadu Armii Krajowej, o pseudonimie "Leszcz". Dzięki swoim niekonwencjonalnym poczynaniom uratował życie wielu ludzi. W kwietniu 1943 roku, kiedy 44 uczniom groziła wywózka na roboty do Rzeszy, ojciec zorganizował wielką ucztę dla niemieckiego dowództwa, podczas której szef miejscowego Gestapo, znany w okolicy jako "Blondynek", otrzymał w podarunku od szkoły piękny powóz konny. Tata zdołał go przekonać, żeby odstąpić od aresztowań, gdyż większy pożytek z chłopców będzie na miejscu. I osiągnął cel! Co więcej, cztery miesiące później, w następstwie tej imprezy i łapówek, jakie dostali Niemcy, z obozu na Majdanku wypuszczono 13 mieszkańców Hrubieszowa. Oprócz młodych ludzi w tej grupie byli również dorośli, a wśród nich ksiądz Dolecki.Listy z podziękowaniami dla ojca są częścią tej książki - czytamy w wywiadzie Piotra Gulbickiego z Marią Stary: wojna-oczami-dziecka

Co autorka książki „Wojna oczami dziecka” powiedziała o przygotowywaniu swojego dzieła? - Starałam się docierać do ludzi mieszkających przed bądź w czasie wojny w moim rodzinnym Hrubieszowie, którzy mogli podzielić się wspomnieniami z tamtego okresu. Wśród nich byli nasi sąsiedzi, uczniowie liceum mechanicznego, osoby mające wiedzę o tamtym okresie. Początkowo chciałam napisać tylko o życiu dzieci w czasie okupacji i może również o konspiracyjnej działalności mojego ojca, jednak z czasem ilość materiałów do których dotarłam rosła, a najmłodsza córka przekonała mnie, żeby nakreślić szersze tło wydarzeń, z odwołaniami do polskiej historii na przestrzeni dziejów - czytamy w dalszej części wywiadu.

Niestety, Maria Stary zmarła w 2016 roku. Jej córka, Małgorzata Wieja, przekazała naszej szkole 1220 zł. Zgodnie z wolą darczyńcy, pieniądze te zostaną przekazane zdolnym, ale niezamożnym uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, jako stypendia, zgodnie z założeniami przygotowanego wcześniej regulaminu.

Raz jeszcze, w imieniu uczniów, dziękujemy za okazaną pomoc. Ze swojej strony możemy obiecać, że również będziemy pamiętać o wyjątkowej rodzinie Państwa Starych, która na stałe wpisała się w historię naszej szkoły i miasta.

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie/ Foto: tydzien.co.uk
17.11.2016

WSPOMNIEŃ CZAR…

Pan Stanisław Nowak - inżynier elektryk, automatyk pracujący w Cukrowni Strzyżów, nauczyciel, człowiek pełen różnorodnych pasji, miłośnik radiowej Trójki i założyciel szkolnego radia, a przy tym animator, który swego czasu prowadził słynne "Wieczory z muzyką" i dyskoteki w HDK oraz współorganizował niezapomniane studniówki w Zespole Szkół nr 1, był gościem tejże szkoły.

Więcej/Mniej

15 listopada br., w ramach wiedzy o kulturze i godziny wychowawczej, młodzież z klas Ita, Itc i IIIte miała okazję dowiedzieć się, jak kilkanaście lat temu wyglądały przygotowywania do studniówek. Nasz gość zaprezentował wybrane projekty dekoracji, opowiedział o szeregu pracochłonnych działań, które dodatkowo integrowały młodzież.

Wspominał o tworzeniu szkolnego radia, podkreślał też znaczenie rozgłośni RTM - Staszic. Namawiał również młodych ludzi do rozwijania wiedzy związanej z zawodem i szeroko pojętą techniką, co może mieć kluczowe znaczenie dla ich przyszłości.

Serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi za poświęcony czas.

Daniel Buchowiecki
17.11.2016

ZDOBYLI KWALIFIKACJE

W dniach 4-6 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się kurs "Nauka usługiwania - Kelner - Barman - Kelner od win", przeprowadzony przez Pana Grzegorza Górnika - założyciela Akademii Kelnerskiej. Zajęcia składały się z ciekawych wykładów oraz ćwiczeń praktycznych i obejmowały szeroką tematykę z zakresu nauki usługiwania, zadań, jakie stoją przed barmanem i wiedzy sommelierskiej.

Więcej/Mniej


Uczestnicy mieli okazję zobaczyć pełny wachlarz sztućców stołowych, zastawy stołowej i szkła. Samodzielnie flambirowali banany, degustowali homara, ślimaki i ostrygi oraz wykonywali koktajle. Uczestniczy kursu uczyli się profesjonalnie nosić talerze, tarze z napojami, poznali też zasady serwisu francuskiego i niemieckiego.

Bardzo cenne okazały się uwagi z zakresu savoir-vivre'u , które młodzież na pewno wykorzysta w życiu codziennym. Pan Grzegorz w dowcipny sposób uzupełniał wiedzę ciekawostkami z życia kelnera. Opowiedział również o swojej karierze zawodowej. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Joanna Koszerny
12.11.2016

ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS!

Cieszymy się, że młodzież z naszej szkoły mogła uczestniczyć w przygotowaniu VI edycji "Top Model" - imprezie zorganizowanej przez Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Podczas pokazu mody zaprezentowały się dzieci i młodzież z hrubieszowskich przedszkoli i szkół, a w scence teatralnej udowadniającej, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, wzięli udział: Paulina Lawińska, Anna Michalczewska i Beniamin Błocian - uczniowie klasy I tb.

Kinga Kwiatkowska z klasy Ib i Michał Puchala z klasy Ita pomagali najmłodszym pokonać nieśmiałość na scenie.

Ta wspaniała i barwna impreza służyła rozrywce i integracji. Nie zabrakło występów tanecznych i wokalnych. Jednym z wykonawców był zespół Baflo. Organizatorom gratulujemy pomysłu.

Daniel Buchowiecki/Foto: LubieHrubie i Hrubieszow.info
12.11.2016

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

7 listopada 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyły się szkolne eliminacje do XXI edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W eliminacjach wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy olimpiady wykazali się dobrą wiedzą z zakresu przedmiotów gastronomicznych. Celem olimpiady było rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Więcej/Mniej

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbędzie się 13 stycznia 2017 r. w Lublinie, zakwalifikowali się: Anna Romanowska - klasa IV tb - technik żywienia i usług gastronomicznych Szymon Ufnal - klasa IV tc - technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zorganizowały: Magdalena Jędruszczak i Joanna Janicka.

Magdalena Jędruszczak
10.11.2016

WYWIAD Z DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE

O swojej pracy, autorytetach i marzeniach opowiedział nowy dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - Pan Marek Kozielewicz. Zapraszamy do lektury.

Więcej/Mniej
Proszę opowiedzieć o swojej karierze zawodowej. Czy Pana zdaniem łatwiej być nauczycielem, czy dyrektorem szkoły?

Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie techniczne i kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje dla kadry kierowniczej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Ukończyłem także Studia Podyplomowe, dzięki którym uzyskałem uprawnienia do nauczania matematyki z elementami informatyki.

Pracę rozpocząłem w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Hrubieszowie 1 września 1983 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych - tak było do 31 stycznia 1984 roku. Następnie (01.02.1984 - 31.08.1990) uczyłem teoretycznych przedmiotów zawodowych. Od 1 września 1990 roku do 31 sierpnia 1991 roku piastowałem funkcję wicedyrektora szkoły, potem ponownie byłem nauczycielem teoretycznych przedmiotów zawodowych. Od 1 września 1999 roku powierzono mi stanowisko Kierownika Warsztatów Szkolnych. Funkcję tę sprawowałem do 31 sierpnia br. Dodam, że od 1 września 2002 roku do 31 sierpnia byłem również nauczycielem zajęć praktycznych oraz matematyki. Pierwszego września 2016 roku zostałem dyrektorem szkoły, nadal uczę dwie klasy matematyki.

Ponadto mam doświadczenie jako wychowawca klasy, opiekun harcerstwa oraz przewodniczący komisji przedmiotowej. Dodatkowo pracowałem jako egzaminator OKE w Krakowie podczas egzaminów maturalnych z matematyki oraz jako ekspert MEN komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie, Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie oraz w Kuratorium Oświaty w Zamościu.

Pracowałem również społecznie w samorządzie lokalnym i wielu organizacjach, m.in. jako Członek Zarządu Oddziału ZNP w Hrubieszowie (2014-2016), Członek Miejskiej Komisji Wyborczej (2010), Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Hrubieszowie (2009-2014), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w ZS nr 3 w Hrubieszowie (2008-2010), Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Mieszkańców nr 5 w Hrubieszowie (2006-2010), Radny Rady Miejskiej w Hrubieszowie oraz Członek Zarządu Miasta (1988-2002).

Zawsze pracowało mi się bardzo dobrze z młodzieżą, a jeśli pojawiały się drobne problemy wychowawcze, wspólnie udawało się je rozwiązać. Obecnie, już po półtoramiesięcznej pracy na stanowisku dyrektora szkoły, mogę stwierdzić, że znacznie łatwiej i o wiele przyjemniej jest być nauczycielem, który ma mniej problemów oraz jasno i wymiernie określone zadania.

Od niedawna jest Pan Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Proszę powiedzieć, co było dla Pana najtrudniejsze, a co wywołało miłe zaskoczenie po objęciu tego stanowiska?

Dyrektorem jestem od 1 września 2016 r. po wygranym konkursie na to stanowisko. Można powiedzieć, że rządzenie szkołą przejąłem z marszu - bo dopiero 31 sierpnia 2016 r. Niewątpliwie pomogło mi to, że dobrze znam realia i funkcjonowanie tej szkoły - "mojej szkoły" - pierwszego i jedynego miejsca pracy. Niemniej, chyba do końca nie zdawałem sobie sprawy, ile ta funkcja pochłania czasu. Bywa, że czasami mam już dość "petentów" - rozpoczynam jakieś zadanie, skupiam uwagę na czymś ważnym i nagle pojawia się uczeń, nauczyciel lub pracownik, który ma coś ważnego do zakomunikowania. Poza tym śledzenia zmian prawa, podpisy, przelewy, czeki, pisma, rozmowy, spotkania itp. - to chyba jednak stałe elementy pracy związane z tym stanowiskiem. Na szczęście szkoła zawsze funkcjonowała jak "dobrze naoliwiona maszyna", toteż nie zamierzam wprowadzać żadnych rewolucyjnych zmian, tylko te potrzebne i ewolucyjne.
Nadrzędnym celem jest dobro ucznia, w następnej kolejności wszystkich pracowników.

Czy ma Pan konkretną maksymę życiową? Jeśli nie, to czym Pan się kieruje w życiu?

Tak, chyba mam. Staram się żyć i postępować tak w swoim życiu, aby nikt przeze mnie nie płakał, a ja sam, abym mógł spokojnie spojrzeć na swoje odbicie w lustrze. Czym kieruję się w życiu? Uczciwością, prawdą, pracowitością, miłością do ludzi, a generalnie szeroko rozumianym Dekalogiem.

Kto jest Pana największym autorytetem?

Największym autorytetem byli i po części nadal są Rodzice, a w szczególności moja zmarła Mama - nauczyciel, wychowawca, a przy tym bardzo ciepły i dobry człowiek oraz pierwsi Wychowawcy w szkole: Pani M.Wasilewska oraz Pani M.Siemko. Niewątpliwie największym autorytetem moralnym jest dla mnie św. Jan Paweł II.

Co zalicza Pan do najważniejszych atutów naszej szkoły?

Uważam, że należy do nich dobra baza dydaktyczna, chociaż nie do końca doskonała. Ponadto dobre wyniki kształcenia i ciekawa oferta edukacyjna, a przede wszystkim wspaniała kadra pedagogiczna oraz różne organizacje działające na terenie szkoły. Do tego nauczyciele - pasjonaci, którzy potrafią pociągnąć za sobą naszą młodzież.

Jakie cechy, Pańskim zdaniem, powinien posiadać dobry nauczyciel - wychowawca?

Powinna go cechować miłość do drugiego człowieka, cierpliwość, zrozumienie dla innych, powinien być autorytetem dla młodzieży oraz wykazywać się szeroko rozumianą mądrością, zarówno zawodową, jak i życiową.

Jakie jest Pana największe marzenie jako dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie?

Przede wszystkim pragnąłbym poprawić warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli, dostosować je do obecnych wymagań tak, aby młodzież je doceniała i wykorzystywała mądrze, a nauczycielom pracowało się lepiej. Ponadto chciałbym zwiększyć nabór uczniów, żeby nie być zmuszonym do podejmowania "trudnych" decyzji kadrowych. Chcąc to zrealizować i móc pracować wydajnie dla całej społeczności szkolnej - życzę sobie zdrowia i wytrwałości.

Początek roku szkolnego to zwykle czas postanowień i planów. Zechce Pan opowiedzieć o swoich?

Postanowienia osobiste: planuję intensywniej "popracować" nad własną kondycją. Postanowienie zawodowe: poprawienie zdawalności egzaminów zewnętrznych, polepszenie warunków pracy i nauki, zarówno dla pracowników i uczniów oraz nadążanie za wszystkimi, szybko zmieniającymi się przepisami prawa.

Dziękuję za odpowiedzi. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć Panu powodzenia.

Również dziękuję za życzenia oraz bardzo miłą i ciekawą rozmowę.

Rozmawiał Daniel Buchowiecki
07.11.2016

UCZNIOWIE OTRZYMALI CERTYFIKATY

7 listopada uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w pokazie zorganizowanym przez Market Mrówka w ramach Poniedziałkowych Porad Mrówki. Tematem pokazu były nowoczesne materiały i narzędzia malarskie firmy Blue Dolphin Tapes .

Więcej/Mniej

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III B w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wraz z opiekunem. Na koniec szkolenia organizator przekazał próbki materiałów, które uczniowie wykorzystają w trakcie szkolnych zajęć praktycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali również certyfikat ukończenia szkolenia.

Jacek Naja
07.11.2016

GRATULUJEMY PAULINIE I MIEJSCA!

24 pażdziernikA 2016 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się finał konkursu recytatorskiego „Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie”.

Więcej/Mniej

W przesłuchaniach uczestniczyło 28 osób. Po wnikliwej ocenie wszystkich prezentacji, Jury przyznało I nagrodę w kategorii "szkoły ponadgimazjalne" naszej uczennicy - Paulinie Lawińskiej z kl. Tb. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dorota Bartko/Joanna Błaszczuk/ Foto: LubieHrubie.pl
03.11.2016

W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ CIEKAWIE...

Ogromne emocje związane z filmem "Wołyń", wizyta w dwóch redakcjach - Katolickiego Radia Zamość i "Kroniki Tygodnia" oraz rekreacja na zamojskim basenie były udziałem młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, która 28 października br. odwiedziła Perłę Renesansu.

Więcej/Mniej

Katolickie Radio Zamość prezentował nam jeden z dziennikarzy - Pan Łukasz Kot. Rozgłośnia na bieżąco informuje o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła, będąc swoistym "głosem" Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Katolickie Radio Zamość ewangelizuje i wskazuje drogi wartościowego życia, budując przy tym poczucie tożsamości z regionem. facebook.com/KatolickieRadioZamosc

Kolejny film o miłości w czasach nieludzkich, który sponiewiera, ale również zmusi do refleksji - powiedział o filmie "Wołyń" jego reżyser - Wojciech Smarzowski. Akcja dzieła rozpoczyna się wiosną 1939 roku w wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Ojciec Zosi Głowackiej wydaje ją za majętnego, polskiego gospodarza - Macieja Skibę. Bohaterka szybko staje się uczestniczką tragicznych i krwawych wydarzeń wywołanych wzrastającą falą ukraińskiego nacjonalizmu. Rzeczywiście, film m.in. poprzez realistycznie ukazane sceny, wzbudził nasze ogromne emocje i skłonił do głębokiej refleksji nad kondycją człowieka w ogóle, a także porównywania fabuły filmu z historią.

O interesującej, a zarazem odpowiedzialnej pracy dziennikarzy "Kroniki Tygodnia" opowiedział redaktor naczelny – Pan Piotr Pyrkosz. "Kronika Tygodnia" to jedna z chętniej kupowanych gazet, która co tydzień trafia do mieszkańców powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, przedstawiając ciekawe wydarzenia z naszego regionu. Szef redakcji podkreślał, że jest dumny z faktu, iż zespół redakcyjny tworzą doświadczeni dziennikarze, laureaci wielu konkursów dziennikarskich i literackich. facebook.com/KronikaTygodnia

Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas, aby podzielić się z młodzieżą swoją wiedzą i pasją. To dzięki Państwu była to ciekawa wycieczka. O bezpieczny i wygodny transport zadbała firma Rumcajs. Wycieczkę zorganizowana została przez nauczycieli hrubieszowskiej szkoły - Joannę Błaszczuk i Daniela Buchowieckiego.

Daniel Buchowiecki
02.11.2016

MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

W dniach 20 - 22 października 2016 roku odbyła się pielgrzymka do Częstochowy połączona z wycieczką. Po drodze zwiedzaliśmy Żywiec - m.in. stary zamek i pałac Habsburgów.

Więcej/Mniej

Około południa przyjechaliśmy do Wisły. Tam, mimo niesprzyjającej aury, zobaczyliśmy skocznię Malinkę, zamek Prezydenta RP, wodospad na Wisełce, zaporę i centrum Wisły. Zakwaterowanie odbyło się w domu wczasowym "Limba". Drugiego dnia, po śniadaniu, wyjechaliśmy do Czech. Niezapomnianym przeżyciem była dla nas wizyta w Muzeum Techniki. Tam podziwialiśmy stare auta "Tatra". Zobaczyliśmy także Stramberg - górskie miasteczko z uroczymi uliczkami, ruiny zamku z wieżą oraz miasto Frydek - Mystek i małą jaskinię Sipka. Wieczorem, część grupy, udała się do Hotelu "Gołębiewski" na basen i sauny, pozostałym zorganizowano ognisko. W sobotę udaliśmy się do Brzezinki, miejsca, gdzie mieścił się największy oddział hitlerowskiego obozu zagłady. Po południu byliśmy u Tronu Czarnej Madonny, by prosić Ją o wiele łask, a szczególnie o zdanie egzaminu maturalnego. Mszę świętą odprawił i homilie wygłosił ks. bp Marian Rojek. Młodzież uczestniczyła także w drodze krzyżowej, która przeszła wałami jasnogórskimi. Zwieńczeniem dnia był Apel jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu. W pielgrzymce brały udział następujące klasy: IV ta, IV tb, IV tc, IV Td wraz z opiekunami: Alicją Ryszkiewicz, Lucyną Zielińską, Anną Siomą-Kremplą i Zofią Szwiec. Dziękujemy Lucjanowi Fabrowskiemu za zorganizowanie wyjazdu.

Zofia Szwiec
01.11.2016

SIENKIEWICZ W LABORATORIUM ZMIAN

25 października 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbył się finał projektu "Henryk Sienkiewicz w laboratorium zmian". Biblioteka realizowała go we współpracy z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego, w nawiązaniu do obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja twórczości pisarza oraz idei zawartych w jego książkach.

Więcej/Mniej

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Dariusz Czujkowski - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Szymon Patkowski - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Hrubieszowie, dr Dorota Mach - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych i edukacyjnych miasta Hrubieszowa i powiatu.

Uczestnicy spotkania zostali przeniesieni do swoistego "laboratorium zmian", gdzie odbył się wykład pt. "O Henryku Sienkiewiczu w trzech ciekawostkach", który wygłosiła Dorota Grzymała, kustosz Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Następnie młodzież z Zespołu Szkół w Horodle oraz z Zespołu Szkół nr 1, 2 i 4 w Hrubieszowie, udowodniła zebranym, że dzieła Henryka Sienkiewicza nie muszą być staroświeckie, poważne ani patetyczne. Uczniowie przedstawili bohaterów powieści sienkiewiczowskich w humorystycznych scenkach, a także zaprezentowali ich w strojach ekologicznych. Stworzyli bardzo ciekawe aranżacje strojów z epoki dla następujących postaci: Juranda ze Spychowa, Urlyka von Jungingena, Krzysi Drohojowskiej i Kuno Lichtensteina. Kolejnym doświadczeniem dla zebranych w "laboratorium" był uwspółcześniony dubbing fragmentów filmu "Ogniem i mieczem" - wykonany przez uczniów. Przedstawili oni bardzo pomysłowe i innowacyjne kompozycje, które dostarczyły wszystkim dużo radości i zabawy, a także utwierdziły w przekonaniu, że młodość pełna jest pasji i zapału.

Dzięki zaangażowaniu uczniów w ten projekt, noblista Henryk Sienkiewicz stał się im bliższy, a jego twórczość bardziej zrozumiała. Młodzież została przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Kossowskiej, Grażyny Mazurek, Joanny Szabat, Arnolda Bogowskiego i Daniela Buchowieckiego.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali uczniowie z klasy IIIte: Tomasz Smoła, Krystain Kowalczuk i Paweł Stepaniuk.

BP/Hrubieszow.info
30.10.2016

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT "SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE"

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie otrzymał certyfikat "Szkoła Przyjazna Rodzinie" przyznawany szkołom, organizacjom pozarządowym i osobom zaangażowanym w promocję wartości rodzinnych i chrześcijańskich.

Więcej/Mniej

Cieszymy się, że praca nauczycieli i wychowawców dbających o kształtowanie i rozwój młodzieży oraz współpraca z rodzicami i środowiskiem czyni ze szkoły miejsce przyjazne rodzinie, w którym dostrzegana jest jej wartość i rola - tak istotna przecież - w rozwoju osobowym każdego człowieka. Certyfikat jest dowodem na to, że rodzice są wspierani w procesie wychowawczym.

Zespół Wychowawców Klasowych
29.10.2016

GRATULUJEMY EMILCE I JAKUBOWI!

Miło nam poinformować czytelników, że nasi uczniowie - Emilia Kozak i Jakub Fedaczyński okazali się najlepsi w kategorii "szkoła ponadgimnazjalna" i znaleźli się w finale Regionalnego Konkursu Czytelniczego pt. "Booktalking, czyli gawęda o książce Henryka Sienkiewicza".

Więcej/Mniej

Opiekunem artystycznym młodzieży była Ewa Kozaczuk. Finał konkursu odbędzie się 9 listopada br. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. Życzymy powodzenia!

Daniel Buchowiecki/Foto:Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie
28.10.2016

"MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA"

25 października 2016 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu "Matematyka w Technice dla Technika". Jego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej.

Więcej/Mniej

Jednym z celów konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas maturalnych technicznych szkół z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło ośmioro uczniów klas czwartych technikum. Najlepszy wynik uzyskali: Edyta Ufnal z klasy IVta oraz Dominik Halista i Krystian Szwedo z klasy IVtd. Wezmą oni udział w II etapie, który odbędzie się w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. Laureat III etapu uzyska indeks Politechniki Lubelskiej.

Organizacją konkursu zajmował się nauczyciel matematyki - Lucyna Zielińska.

Maria Kawalec
27.10.2016

SZLACHETNA PACZKA REJONU HRUBIESZÓW PÓŁNOC

Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie angażuje się w XVI edycję ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA, udostępniając szkołę jako zaplecze logistyczne i angażując młodzież w projekt.

Więcej/Mniej

Beata Tomaszczuk - nauczyciel i koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie po raz siódmy przyjęła rolę Lidera SZLACHETNEJ PACZKI REJONU HRUBIESZÓW PÓŁNOC. W działaniach liderskich nie pozostaje sama, od siedmiu lat Jej działania wspiera Lider Zespołu Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ - Anna Sioma – Krempla - opiekun Szkolnego Klubu Caritas.

W sobotę, 8 października i niedzielę 9 października br. dwie grupy wolontariuszy - Weterani i Nowi przystąpili do wdrożenia idei, której celem było budowanie mądrej pomoc. Szkolenia prowadziła Michalina Kukiełka - Koordynator Regionalny Województwa Lubelskiego Szlachetnej Paczki. Tegoroczną, siódmą edycję Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ tworzą wolontariusze Weterani, czyli wolontariusze z poprzedniej edycji, a wśród nich uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Edyta Ufnal, Izabela Kudełka, Patrycja Dawid (czwarty rok w Paczce), Ilona Grzeszczuk, Wioletta Gogół, Paulina Stopyra, Joanna Małyska, Oliwia Kostrubiec (drugi rok w Paczce) i absolwenci Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Agnieszka Małyska, Piotr Niedźwiedź (trzeci rok w Paczce), Maja Pukaluk i Aleksandra Kamińska (piąty rok w Paczce), Paulina Machometa (szósty rok w Paczce) oraz osoby dorosłe: Piotr Porębski (szósty rok w Paczce), Beata Danilczuk, Katarzyna Fiałkowska (czwarty rok w Paczce), Dariusz Stępień (drugi rok w Paczce), Aleksandra Drewniak, Michał Gałan i Małgorzata Zubko. Do szlachetno-paczkowej rodziny dołączyli również nowi wolontariusze, to większości uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Rychel, Aldona Wawrzosek, Katarzyna Juszczuk, Anna Pelc, Dominika Rębacz, Anna Michalczewska, Kamila Łazorczyk, Karolina Kasprzyk, Martyna Paluch, Aleksandra Młynarczuk, Paulina Lawińska, Karolina Ryczko, Sebastian Terebus, Albin Dec, Szymon Ufnal, Angelika Suś, Anita Kaczoruk i Dawid Palonka oraz osoby dorosłe: Klaudia Piekaruk i Diana Duliban.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom, które z różnorodnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Projekt, który łączy biednych i bogatych, a zarazem inspiruje ludzi do walki z biedą i trudnościami, daje impuls do zmian. Nam, wolontariuszom zależy na ludziach z naszego Rejonu. Liczy się dla nas każdy człowiek, który dzięki Paczce "wstanie z kolan i chce wygrywać swoje życie".

Wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ spotkają się z potrzebującymi w ich domach, zdiagnozują sytuację i podejmą decyzję o włączeniu rodziny do projektu.

Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu hrubieszowskiego do włączenia się w naszą akcję oraz przygotowania konkretnej pomocy dla jednej z potrzebujących rodzin, aby to zrobić, należy wejść na stronę: www.szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę. Baza rodzin będzie otwarta 19 listopada 2016 r. Dzięki Tobie ktoś poczuje, że jest ważny i poradzi sobie w życiu!

Tomaszczuk Beata
Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów Północ
23.10.2016

WARTO POZNAWAĆ DZIEŁA SIENKIEWICZA

Jagienka, Ligia, Aleksandra Billewiczówna, Neron, Jurand, Kmicic byli bohaterami Szkolnego Konkursu Czytelniczego "Booktalking, czyli warto poznawać dzieła Henryka Sienkiewicza", który zorganizowali nauczyciele języka polskiego, nauczyciele wiedzy o kulturze i nauczyciele bibliotekarze.

Więcej/Mniej

Komisja w składzie: wicedyrektor Zbigniew Petruczynik - przewodniczący oraz Joanna Błaszczuk i Dorota Bartko – członkowie, oceniała prezentacje ośmiu uczestników, którzy wcielili się w role bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza.

Najlepszymi okazali się:
 • I miejsce - Emilia Kozak i Jakub Fedaczyński
 • II miejsce - Wioleta Mazurek
 • III miejsce - Dominika Krzaczkowska i Iwona Majewska

Emilka, Iwona i Kuba reprezentowali dziś naszą szkołę w etapie powiatowym zorganizowanym przez Biblitekę Pedagogiczną w Hrubieszowie.

Daniel Buchowiecki
21.10.2016

PROMUJEMY UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY

10 października 2016 roku wręczono dyplomy i nagrody uczniom klas, które w roku szkolnym 2015/2016 uzyskały najwyższą frekwencję.

Więcej/Mniej
W gronie wyróżnionych znalazły się klasy:
 • I miejsce - ITB
 • II miejsce - IVTD
 • III miejsce - ITD

Wręczenia dyplomów i słodyczy dokonali: dyrektor szkoły - Marek Kozielewicz oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Skawińska i Joanna Kornicka.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski, a fundatorem nagród Rada Rodziców.

Joanna Kornicka/Katarzyna Skawińska
20.10.2016

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nauczyciele i pracownicy szkoły obchodzili niedawno swoje święto - Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji, 13 października br. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie zorganizowano uroczystą akademię na którą zaproszeni zostali również emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi. Życzenia pedagogom złożyli: Marek Kozielewicz - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Marek Woźniak - Przewodniczący Rady Rodziców.

Więcej/Mniej

Młodzież naszej szkoły zaprezentowała montaż słowno - muzyczny, który w sposób refleksyjny, ale i humorystyczny przedstawiał szkolne życie. Uczniowie wykazali się umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi. Piosenki zaśpiewały Paula Łapa, Paulina Lawińska i Karolina Kasprzyk. Na gitarze akompaniował Kacper Berliński. Udział w akademii wzięli także: Aldona Wawrzosek, Klaudia Jaskowiak, Anna Michalczewska, Patrycja Dawid, Karolina Kasprzyk i Dominika Kwiatkowska oraz Przemysław Jurkiewicz, Marcin Kozłowski, Kamil Łamejko, Mateusz Ciucki, Adrian Górski, Marcin Szkałuba, Szymon Wołoszyn, Jakub Kupiec, Patryk Hołdaś, Jakub Kłoda i Adrian Kulas.

W przygotowaniach uczestniczyli też nauczyciele: Ewa Kozaczuk, Anna Juszczuk, Izabela Szajwaj, Zofia Szwiec, Joanna Błaszczuk, Anna Sioma-Krempla, Katarzyna Skawińska, Joanna Kornicka i Krzysztof Mazur.

Słodki poczęstunek, który był uwieńczeniem uroczystości, przygotowali uczniowie klas: I b, II tb, II tc i IV te wraz z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych: Ewą Szeweńko, Justyną Chwedczuk, Anną Wiśniewską, Anną Gałką, Moniką Ciesielczuk i Joanną Wawrzaszek.

Daniel Buchowiecki/Foto: Barbara Pilarczyk
18.10.2016

SERDECZNE ŻYCZENIA!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzmy dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.

Redakcja
14.10.2016

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE

Jakie wina podać do deseru, a jakie do mięsa? Z której strony ułożyć np. widelec? Jak sporządza się potrawy flambirowane? Między innymi na te pytania znajdziesz odpowiedzi podczas kursu "Kelner - Barman - Kelner od win".

Więcej/Mniej

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych umiejętności zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym, który zostanie zorganizowany w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Zajęcia poprowadzi założyciel znanej w całym kraju Akademii Kelnerskiej - Grzegorz Górnik. W ciągu trzech dni - od 4 do 6 listopada br. uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną m.in.: z zakresu obsługi konsumenta.

Kurs zakończy się egzaminem w formie testu, który umożliwi uczestnikowi otrzymanie certyfikatu w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela Joanna Janicka - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 (budynek B, sala 205, telefon kontaktowy – 601-645-515). Koszt szkolenia - 250 zł.

Joanna Janicka
12.10.2016

"O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY"

26 i 27 września 2016 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców "O Puchar Dyrektora Szkoły". Mistrzostwa, które są już tradycją naszej szkoły, służą dobrej, sportowej rywalizacji. Każdego roku organizowane są przez nauczyciela wychowania fizycznego - Jacka Jaworskiego.

Więcej/Mniej
Oto wyniki piłkarskich zmagań:
Dziewczęta:
 1. I miejsce - klasa II Tb
 2. II miejsce - klasa III a
 3. III miejsce - klasa I Tc
Chłopcy:
 1. I miejsce - klasa III Te
 2. II miejsce - klasa II Ta
 3. III miejsce - klasa I Ta
 4. IV miejsce - klasa I a
Dziękujemy za udział wszystkim uczniom i gratulujemy zwycięskim klasom. Zapraszamy za rok!

Jacek Jaworski
06.10.2016

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

3 października 2016 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Więcej/Mniej
W wyborach kandydowali:
 1. Mateusz Adamowicz - kl. II Ta
 2. Mateusz Bartyzel - kl. III b
 3. Aleksandra Drewniak - kl. II a
 4. Adrian Fuks - kl. IITd
 5. Ilona Grzeszczuk - kl. III Tb
 6. Aleksandra Lorenc - kl. III Tc
 7. Jan Pańko - kl. I Td
 8. Karolina Ryczko - kl. ITb
 9. Justyna Sikora - kl. II Tc

W głosowaniu wzięło udział 38 uczniów - przedstawicieli poszczególnych klas.

Wybrano Zarząd Samorządu Uczniowskiego, który tworzą:
 • Przewodnicząca - Aleksandra Lorenc
 • Zastępca - Aleksandra Drewniak
 • Zastępca - Mateusz Adamowicz
 • Skarbnik - Adrian Fuks
 • Sekretarz - Ilona Grzeszczuk

Wybory przeprowadzono w głosowaniu powszechnym, tajnym i bezpośrednim, w systemie większościowym. Nad właściwym przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza.

Joanna Kornicka
05.10.2016

JAK URZĄDZIĆ ŁAZIENKĘ?

3 października br. uczniowie klasy IB w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych wraz z opiekunem uczestniczyli w pokazie zorganizowanym przez Market Mrówka w ramach "Poniedziałkowych Porad Mrówki".

Więcej/Mniej

Podczas spotkania na temat: "Porady Rovese. Wielkie pomysły na łazienkę", uczniowie mieli możliwość zapoznania się z praktycznym zastosowaniem programu komputerowego do aranżacji wnętrza łazienki.

Jacek Naja
03.10.2016

SZKOLNE DZIENNIKARSTWO

O cechach dobrego dziennikarza, specyfice gatunków publicystycznych mówił nasz gość - Mateusz Sawczuk, redaktor naczelny Gazety Akademickiej "Skafander", który 28 września br. odwiedził Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

W ramach spotkania warsztatowego, słuchacze z klasy III LO dla Dorosłych oraz uczniowie III te uczestniczyli również w ćwiczeniach redakcyjnych.

Dodajmy, że "Skafander", popularny nie tylko w hrubieszowskich szkołach, wydawany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu.

Daniel Buchowiecki
29.09.2016

WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA

27 września br. uczniowie klasy III td (technik informatyk) wraz z wychowawcą i opiekunami udali się na wycieczkę do Zamościa. Wyjazd miał charakter rekreacyjno - edukacyjny.

Więcej/Mniej

Uczestnicy wybrali film „Nowe przygody Aladyna”. Jeśli ktoś uważa, że jest to bajka dla dzieci, to jest w błędzie. Współcześnie wyreżyserowany film skierowany jest do młodzieży i kończy wartościowym przesłaniem, iż o wartości człowieka nie stanowi wygląd ani bogactwo lecz mądrość i uczciwość.

Po krótkim spacerze uliczkami zamojskiej Starówki, w ramach aktywnego wypoczynku, udaliśmy się na basen. Do Hrubieszowa powróciliśmy w radosnych nastrojach.

Maria Kawalec
27.09.2016

ZABAWA I EDUKACJA

Uczniowie naszej szkoły: Karolina Maciejewska, Emilia Kozak, Kacper Berliński, Przemysław Germański, Dariusz Kunicki i Tomasz Sidorowicz uczestniczyli w Grze Miejskiej "Literacki Hrubieszów. Z wizytą u poetów".

Więcej/Mniej

Zadaniem młodzieży było przejście wyznaczonej trasy, wykonanie zadań w punktach kontrolnych oraz rozwiązanie testu wiedzy, który dotyczył życia i twórczości literatów z naszego regionu. Gra zapewniła wiele emocji i ciekawą zabawę.

Młodzież przygotowywał nauczyciel polonista, a opiekunem grupy podczas piątkowej zabawy była Katarzyna Skawińska.

Inicjatywę zorganizowali: Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie.

Daniel Buchowiecki/Foto: Zuzanna Łuka, Paweł Łuka, Robert Grylak
26.09.2016

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD DIALOGU...

O rozwoju społecznym, przedsiębiorczości, wartościach i współpracy rozmawiano podczas konferencji "Forum pozytywnego dialogu", którą zorganizowały: Fundacja "Lux Poloniae", Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej i Fundacja "Widzę Ciebie".

Więcej/Mniej

W konferencji wziął też udział przedstawiciel naszej szkoły, który opowiedział o przedsięwzięciach organizowanych przez Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Zaprosił także do współpracy ze szkołą.

Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu zaowocuje ciekawymi inicjatywami.

Konferencja odbyła się 23 września br. w Trybunale Koronnym.

Daniel Buchowiecki/Foto: Fundacja "Widzę Ciebie"
25.09.2016

TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU

Członkowie Szkolnego Koła Caritas włączyli się w przygotowanie ogólnopolskiej akcji Caritas "Tornister pełen uśmiechu".

Więcej/Mniej

Akcja ta polegała na wyposażeniu tornistra w przybory szkolne dla dzieci pochodzących z najuboższych i wielodzietnych rodzin. Puste tornistry przekazywane były do szkół i ludzi dobrej woli w celu ich wyposażenia.

Anna Sioma-Krempla
25.09.2016

WYDALIŚMY TOMIK POEZJI...

Poezja to rodzaj ekspresji twórczej, sposób na wyrażenie siebie, czasem forma buntu, czasem pewna gra z odbiorcą i na pewno - dowód wrażliwości twórcy.

Więcej/Mniej

Tomik pt. "Tyle treści w naszych głowach" jest pokłosiem "Hrubieszowskiego Święta Poezji", które celebrowaliśmy 21 marca 2016 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie. Znajdują się w nim wiersze 10 autorów: Karoliny Fedaczyńskiej, Kazimiery Barbary Miącz, Ewy Puszek-Nowak, Karoliny Tarnowskiej, Wiktorii Walaś, Jolanty Wołk, Daniela Buchowieckiego, Kazimierza Dejera, Waldemara Korkosza i Mateusza Sawczuka.

Ilustracje do wybranych utworów, pod kierunkiem Magdaleny Pawlos, wykonali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie: Edyta Chudzik, Anna Drogoszewska, Łukasz Kaźmierczuk i Aleksandra Maciąg.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Hrubieszowskiego, dr Sławomir Stećko - prezes Fundacji Instytut Współpracy Międzynarodowej Poluks, Marek Kozielewicz - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Marta Lackowska-Piotrowska - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie, Halina Kurek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bogumiła Dragan-Szkodzińska - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej i Jerzy Krzyżewski - prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

Wydanie tomiku było możliwe dzięki Fundacji Instytut Współpracy Międzynarodowej Poluks. Podczas spotkania złożono podziękowanie na ręce prezesa Fundacji - Sławomira Stećko - za ogromną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Nie zabrakło też czasu dla autorów, którzy zaprezentowali swoje wiersze. Wiele pozytywnych emocji wzbudziło wspólne rozwiązywanie krzyżówki literackiej. Jej hasłem było słowo "inspiracja". Właśnie ono stało się tematem rozważań o roli inspiracji w życiu człowieka.

Uroczystość uświetnił występ wokalny uczennic z Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie: Izabeli Ciesielczuk i Sabiny Poteruchy, przygotowanych pod kierunkiem nauczyciela - Joanny Szabat.

Spotkanie promocyjne zorganizowali: Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Elżbieta Bednarek/Daniel Buchowiecki/Foto: BP/hrubieszow.info
23.09.2016

CHEMIA NA CO DZIEŃ

22 września 2016 r. w naszej szkole odbyła się IV edycja Szkolnego Konkursu Chemicznego „Chemia na co dzień”. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z drugich klas technikum.

Więcej/Mniej

Oto wyniki:

 • I miejsce - klasa II Td reprezentowana przez: Pawła Gryzio, Tomasza Lisiczyńskiego i Mateusza Użyńskiego
 • II miejsce - klasa II Ta w składzie: Jakub Raczyński, Krystian Koza, Andrzej Kusiak
 • III miejsce - klasa II Tc w składzie: Wiktoria Mikulska, Justyna Sikora, Karolina Barańczuk

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań chemią, upowszechnianie wiedzy chemicznej wśród uczniów oraz nabywanie umiejętności pracy zespołowej.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele chemii i przedmiotów gastronomicznych - Aneta Dąbrowska i Joanna Koszerny.

Aneta Dąbrowska
22.09.2016

ODPOWIEDZIALNA MŁODZIEŻ

Zakończyła się XVII edycja ogólnoświatowej akcji "Sprzątanie świata". Jak co roku, wzięli w niej uczniowie Zespołu Szkół nr 1, którzy w zeszły piątek - 16 września wypowiedzieli wojnę śmieciom. W tym roku "świat" sprzątała młodzież z klas II b i III Ta wraz z opiekunami: Jackiem Naja i Czesławem Mazkiem - koordynatorem akcji na terenie szkoły.

Więcej/Mniej

Dzięki takim inicjatywom zmienia się świadomość obywatelska i wzrasta poczucie odpowiedzialności za otaczający świat.

db
19.09.2016

PROMOCJA TOMU WIERSZY "TYLE TREŚCI W NASZYCH GŁOWACH"

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie zapraszają na promocję tomiku wierszy twórców związanych z naszym regionem.

Więcej/Mniej

Wydany tomik pt. "Tyle treści w naszych głowach" - to pokłosie Hrubieszowskiego Święta Poezji. Spotkanie promocyjne odbędzie się w środę, 21 września 2016 r., o godz. 14.00, w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Ciesielczuka 1.

Daniel Buchowiecki
15.09.2016

KROMKA CHLEBA

11 września w Krasnobrodzie odbyła się akcja "Kromka chleba" w której wzięło udział Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Głównym celem akcji było pozyskanie funduszy na zakup żywności dla osób ubogich, ale również zwrócenie uwagi na problemy bezrobotnych, bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Anna Sioma-Krempla
13.09.2016

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI!

Lubisz angażować się akcje charytatywne? A może lubisz pisać lub fotografować? Masz talent wokalny lub aktorski? Chcesz brać czynny udział w życiu szkoły i poznać ciekawe osoby?

Więcej/Mniej

Czekają na Ciebie agendy szkolne: Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolne Radio, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK i Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą rozwijać tu swoje zainteresowania.

Dodatkowo, nauczyciele wychowania fizycznego organizują mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych.

O szczegóły zapytaj swojego wychowawcę lub skontakuj się z nami poprzez facebook:zs1hrubieszow

Daniel Buchowiecki/ Grafika: Szymon Śleboda
13.09.2016

DYREKTOR - JAKICH MAŁO

31 sierpnia 2016 roku zapisał się w pamięci nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie jako dzień uroczystego pożegnania, odchodzącego na emeryturę Dyrektora - Pana Andrzeja Szkudzińskiego, sprawującego funkcję kierowniczą 36 lat.

Więcej/Mniej

Pan Andrzej Szkudziński to z wykształcenia nauczyciel matematyki, z zamiłowania pasjonat dobrej muzyki, członek zespołu AMATI, a przede wszystkim szlachetny człowiek, o którym z ogromnym szacunkiem mówiliśmy i mówimy "nasz Dyrektor".

Swoją karierę zawodową rozpoczął 16 sierpnia 1968 roku, kiedy został zatrudniony Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, w której pracował do 31 sierpnia 1970 roku. Następnie, 1 września 1970 roku został zatrudniony w ZSMR w Hrubieszowie (obecnie Zespół Szkół nr 1), w którym w latach 1981 - 1991 pełnił funkcję Wicedyrektora Szkoły, a od 1 lutego 1991 roku Dyrektora. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, pięciokrotnie - nagrodą Starosty i trzykrotnie - nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty. W roku 2012 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Był Dyrektorem lubianym i szanowanym, zarówno przez wszystkich pracowników szkoły, nauczycieli, rodziców jak i uczniów. Kochał swoją pracę, z wielkim zaangażowaniem kierował szkołą, dbał o każdy szczegół, zawsze mając na uwadze dobro, przede wszystkim uczniów i osób zatrudnionych w szkole. Życzliwie odnosił się do nowych pomysłów i inicjatyw, dbając równocześnie o pielęgnowanie tradycji i dobre relacje z pracownikami szkoły. Elokwentny, sprawiedliwy, taktowny, kulturalny, po prostu "ludzki Dyrektor", jak zgodnie mówią ci, których był szefem.

Wielu z nas - nauczycieli - zawdzięcza Panu możliwość swojej kariery zawodowej. Wielu przyjmował Pan do pracy, zaufał i dał szansę na realizację i spełnienie zawodowe.

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice, życzą Panu przede wszystkim zdrowia, poczucia dobrze wypełnianych obowiązków oraz realizacji osobistych marzeń.

Nasza szkoła zawsze powita Pana z ogromną radością, pamiętając, jak wiele Panu zawdzięcza. Jeszcze raz, z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc, rady, profesjonalizm i przy tym ogromną życzliwość.

Panie Dyrektorze! Praca z Panem była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem!

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie/Foto:LubieHrubie.pl
12.09.2016

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

Uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, jednej z największych placówek w regionie, proponujących kształcenie zawodowe, rozpoczęli właśnie nowy rok szkolny 2016/2017.

Więcej/Mniej

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Marek Kozielewicz, podczas dzisiejszej uroczystości, wspomniał m.in. o długoletniej tradycji naszej szkoły, która nadal rozwija swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą, proponując młodzieży nie tylko możliwość zdobycia wykształcenia, ale i konkretnego zawodu.

Warto dodać, że jej strukturach prężnie funkcjonują agendy i koła zainteresowań takie jak: Szkolny Klub Wolontariatu, Caritas, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa www.zs1hrubieszow.pl. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności przydatne w życiu i pracy zawodowej.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów edukacyjnych, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i wspaniałych, szkolnych przyjaźni.

Zapraszamy również na naszą stronę na fb.

Redakcja/Foto: Barbara Pilarczyk
03.09.2016


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38