Aktualności

XII EDYCJA AKCJI WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zaprasza do udziału w XII edycji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI mającej na celu kultywowanie regionalnej tradycji świąt wielkanocnych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.

Więcej/Mniej

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy współpracy:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 • Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Hrubieszowie
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach
 • Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 • Stowarzyszenia „Nieobojętni”
 • Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów
 • Centrum Integracji Społecznej w Mienianach
pod patronatem:
 • Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego
 • Starosty Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwy
 • Wójta Gminy Hrubieszów Pana Jana Mołodeckiego
 • Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pana Tomasza Zająca
 • Wójta Gminy Trzeszczany Pana Stanisława Czarnoty
 • Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pana Andrzeja Szkudzińskiego
zaprasza do udziału w XII edycji WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI mającej na celu kultywowanie regionalnej tradycji świąt wielkanocnych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.
W ramach akcji organizuje XII edycję konkursu na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny.

Czas trwania konkursu: od 16 lutego do 16 marca 2015r.
Konkurs
Regulamin konkursu
karta uczestnictwa
identyfikator prac wersja w docx
identyfikator prac wersja w pdf

Beata Tomaszczuk
25.02.2015

ZNAJĄ ANGIELSKI

Znamy już wyniki I etapu V Konkursu Języka Angielskiego, który odbył się 19 lutego w naszej szkole. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Więcej/Mniej

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów.

 1. 1. Wywiał Dawid - klasa II td - 71 pkt
 2. 2. Kuliński Bartłomiej - III td i Cybulski Kamil - II td - 54 pkt
 3. 3. Halista Dominik - klasa II td - 35 pkt

Dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do rozwijania umiejętności językowych.

nauczyciele języka angielskiego
24.02.2015

"DOPALACZE - ROZWALACZE"

16 i 19 lutego w klasie II a i III a odbyły się zajęcia poświęcone profilaktyce narkomanii wśród młodzieży. W tym roku tematyka w szczególności przedstawiona została w kontekście dopalaczy. Dopalacze, to trujące substancje, działające podobnie jak narkotyki, jednak ich skład chemiczny nie jest zakazany przez prawo, a przynajmniej prawo nie nadąża za inwencją producentów tych środków, dlatego są tak łatwo dostępne. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, że dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne, a zażywanie ich prowadzi do uzależnienia, utraty zdrowia, a nawet życia. Wspólnie z młodzieżą ustalono najczęstsze przyczyny sięgania młodych ludzi po narkotyki oraz ukazano jakie są tego skutki. Z uwagi na to, że rodzice jako pierwsi mogą zauważyć niepokojące zachowania u swoich dzieci postanowiono zainteresować tym tematem również ich. Kontynuacją zajęć z młodzieżą, była pedagogizacja rodziców.

Więcej/Mniej

Pracownik Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Narkomanii, który wcześniej przeprowadził spotkania z młodzieżą podzieliła się z rodzicami zaobserwowanymi spostrzeżeniami. Uświadomił rodziców jak rozpoznać osobę będącą pod wpływem działania środków psychoaktywnych, jakie występują podstawowe symptomy świadczące o zażyciu oraz z jakimi rodzajami środków możemy się obecnie spotkać. Uczulił rodziców na to, że młodzież coraz częściej eksperymentuje i odurza się substancjami, które są dostępne w niemal każdym gospodarstwie domowym. Zaproszony gość mówił również o szkodliwym działaniu używek na młody organizm oraz o tym, co zrobić, kiedy zauważymy niepokojące objawy u swojego dziecka. Podał adresy i telefony instytucji, do której można się zgłosić w razie uzależnienia. Przede wszystkim prosił rodziców, aby budować prawidłowe relacje ze swoimi dziećmi, rozmawiać z nimi, zwłaszcza na tematy trudne, często niewygodne i nie pozostawiać młodzieży z ich ciekawością. Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a także chęć dopasowania się do pewnych grup sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.

Monika Jabłońska
HP 3-12 w Hrubieszowie
22.02.2015

GALA SZLACHETNEJ PACZKI REJONU HRUBIESZÓW I OKOLICE

W środę, 18 lutego 2015r., w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się Gala ogólnopolskiej XIV. edycji Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice, która zakończyła i podsumowała kolejną edycję projektu, czwartą w naszym Rejonie. Impreza była też okazją do podziękowania darczyńcom, wolontariuszom, liderom zespołu, dobroczyńcom, sponsorom, kierowcom i władzom samorządowym oraz tym wszystkim, którzy udzielili wsparcia akcji.

Więcej/Mniej

Uroczystość Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice odbyła się pod hasłem: "Wszystkie drogi prowadzą do ludzkich serc". Przez ostatnie cztery lata Drużyna Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice otwierała serca na drugiego człowieka. Kierując się słowami Czesława Miłosza: "Żyjesz tu i teraz. Masz jedno życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie. Choćby ktoś inny mógł mieć inne zdanie", staraliśmy wykorzystać każdą chwilę na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, nie bacząc na przeciwności losu.

Galę rozpoczęła prezentacja multimedialna podsumowująca finał akcji i przybliżająca zebranym ogrom pomocy i osób w nią włączonych. Prezentację wolontariusze zadedykowali kierowcy Panu Darkowi Rabczyńskiemu, który zmarł w drugim dniu akcji. Następnie wystąpiła solistka Agnieszka Małyska - wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Najważniejszym momentem Gali było podziękowanie darczyńcom, sponsorom, dobroczyńcom, tym wszystkim ludziom, którzy "...wnieśli iskierkę nadziei do serc drugiego człowieka". Dokonano uhonorowania i wręczenia certyfikatów przybyłym na uroczystość gościom. My, wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice w imieniu własnym oraz obdarowanych rodzin, pragniemy podziękować najwspanialszym aniołom na ziemi, przytaczając słowa: "Jeżeli choć jedną jasną i dobrą myśl wzniosłeś do czyjegoś umysłu, jedną godzinę życie spełniłeś zadanie anioła na ziemi". Mamy nadzieje, że uroczystość ta choć w maleńki sposób przyczyniła się do wniesienia radości w ich serca. Wartością paczki jest wrastanie i zmiana w ludziach oraz stawanie się piękniejszym człowiekiem. Szlachetne Paczki, które ufundowano rodzinom wniosły wiele radości w ich życie, ale przede wszystkim stały się pretekstem spotkania i zmiany w ludziach. Da wielu osób pomaganie i zaangażowanie w projekt jest wydarzeniem społecznym - angażują się rodziny, szkoły, zakłady pracy, urzędy, grupy przyjaciół i osoby indywidualne. Dla niektórych firm wspólny wybór rodziny i zakupy to coroczny, wyjątkowy rytuał, to największą radość.

Udział w Paczce zmienia i nadaje inny sens naszemu życiu. Człowiek, który koncentruje się tylko na swoich potrzebach jest sfrustrowany, ciągle czegoś mu brakuje. Pomaganie i kontakt z biedą zmienia go. Człowiek, który zetknie się z trudnymi sytuacjami potem lepiej poradzi sobie w życiu, zacznie patrzyć na świat w inny sposób i nabierze dystansu do rzeczywistości. Założeniem Szlachetnej Paczki jest przekazywanie potrzebującym bezpośredniej pomocy - by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Akcja łączy rodziny, darczyńców i wolontariuszy.

W kolejnym punkcie imprezy wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, wykorzystując swoje zdolności aktorskie - nie obce każdemu wolontariuszowi, w słowno-muzycznej inscenizacji pod tytułem: "Wszystkie drogi prowadzą do ludzkich serc" przenieśli gości gali w inny świat, przedstawiając magię przyjaźni i miłości, która napełnia nasze życie, ukazuje piękno widoczne w sercu.

Bohaterami hrubieszowskiej gali byli przede wszystkim wolontariusze Drużyny Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice. Oni jednak nie traktują wolontariatu jako bohaterstwa, robią to, co wypływa z ich serca."Wolontariat w Paczce - tak jak mówi ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki - jest dla nich powołaniem do służby innym ludziom, do przekraczania siebie dla innych, żeby zmienić świat". Wolontariusze Szlachetnej Paczki nie czekają na lepszy świat, działają, nie boją się zaangażować, aby odmienić los drugiego człowieka. Radość i szczęście obdarowanych rodzin jest dla nich największym podziękowaniem. Uroczysta gala była ukoronowaniem ich zaangażowania i poświęcenia dla drugiego człowieka oraz podkreśleniem wartości jakie niesie za sobą Paczka: miłość, przyjaźń, poświęcenie, bezinteresowność itp. W hołdzie ich postawy i podziękowaniu za Wielkie Serca - Pani Beata Tomaszczuk - Lider Szlachetnej Paczki i Pani Anna Sioma-Krempla - Lider Zespołu Szlachetnej Paczki wraz z Panią Martą Majewską - Wiceburmistrzem Miasta Hrubieszowa - i Panem Zygmuntem Ryszkiewiczem - Wicedyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wręczyli certyfikaty tym z najlepszym z najlepszych: Małgorzacie Cios, Joannie Kozak, Paulinie Boguckiej, Marcie Szpindzie, Katarzynie Fiałkowskiej, Marzenie Winnickiej, Gabrieli Gancarz, Natalii Baran, Sylwii Nizio, Angelice Jeleń, Małgorzacie Zubko, Ewie Wąsowicz, Paulinie Szady, Anicie Szopińskiej, Jagodzie Szostak, Katarzynie Drewniak, Monice Śmiech, Izabeli Tomaszewskiej, Natalii Kozerak, Monice Skindzier, Agnieszce Małysce, Alicji Puchali, Izabeli Kudełko, Patrycji Dawid, Edycie Ufnal, Patrykowi Oleszczukowi, Piotrowi Niedźwiedziowi, Łukaszowi Magierowi, Basi Prus, Aleksandrze Drewniak. Certyfikaty przekazane zostaną również nieobecnym na gali wolontariuszom: Aleksandrze Kamińskiej, Beacie Danilczuk, Pawłowi Walencikowi i Joannie Koszerny.

Uroczystość wzbogacił swym barwnym występem Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, który zaprezentował trzy tańce: Lublin, Wesołucha i Przeworsk. Dziękujemy członkom zespołu i opiekunowi Pani Grażynie Temperowicz za możliwość delektowania się sztuką ludową i wielkim talentem tancerzy.

Galę Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice zakończyła degustacja pysznego tortu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością Galę Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów i Okolice. Dziękujemy, że byli Państwo z nami.

Beata Tomaszczuk
Lider Szlachetnej Paczki
Rejonu Hrubieszów i Okolice
23.02.2015

TO BYŁO TRUDNE DYKTANDO...

"Dźwięki rock and rolla", "quasi-wartości", "Tysiąctrzystuletnia zagadka Wielkiego Kanionu", "PRL-owskie kłamstwa", "nie lada gratka" - to tylko część wyrazów z których pisownią zmagało się 16-stu uczestników VI. Zamojskiego Dyktanda.

Więcej/Mniej

Najwyższą liczbę punktów uzyskali kolejno:

 1. 1. Tomasz Kot - klasa IITd - 69 pkt
 2. 2. Angelika Słotwińska - klasa ITb - 66 pkt
 3. 3. Jeczeń Dominika - klasa IIITb - 61 pkt

Etap szkolny odbył się 18 lutego 2015 roku. Dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy wyników!

Daniel Buchowiecki
22.02.2015

"NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO"

Chcesz sprawdzić swoją znajomość Biblii i zdobyć nagrody? Zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Szczegóły w regulaminie.

Daniel Buchowiecki
16.02.2015

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI!

Społeczność szkolną oraz wszystkich mieszkańców Hrubieszowa i okolic zapraszamy do przekazania książek, które zbiera lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

Więcej/Mniej

Dzięki pieniążkom uzyskanym z ich sprzedaży, podczas specjalnego kiermaszu w Lublinie, fundacja będzie mogła realizować swoje cele statutowe.

Warto dodać, że z zajęć pozaszkolnych korzysta tu ponad 80 osób, które dzięki wdrożonemu programowi edukacyjnemu uczą się jak funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie. Wychowankowie fundacji otrzymują pomoc w nauce, codzienny posiłek i opiekę wychowawcy.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie włączył się w zbiórkę. Zbieramy niepotrzebne, używane lub nowe książki, komiksy, płyty CD, DVD, płyty winylowe.
Miejsce zbiórki:
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
ul. Zamojska 18B, I piętro, sala 115.
Zbiórka potrwa do 28 lutego. Zapraszamy!
Urzędowy numer zbiórki zgłoszony do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP to 2014/1649/OR.

Daniel Buchowiecki
15.02.2015

NASZA SZKOŁA W RANKINGU "PERSPEKTYW"...

Hrubieszowskie Technikum, które wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie znalazło się na 38. miejscu rankingu przygotowanego przez portal edukacyjny Perspektywy.

Więcej/Mniej

Uważamy, że miejsce to, wśród ok. 166 techników z naszego województwa, jest powodem do dumy, a zarazem wyzwaniem do jeszcze bardziej wzmożonej pracy.

Kapituła, która już od kilku lat przygotowuje takie zestawienia wzięła pod uwagę cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Sądzimy, że nauka w technikum, szkole, która kształci w wielu zawodach jest dobrą alternatywą dla uczniów, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem wykształcenia średniego i przystąpienia do egzaminu maturalnego, który umożliwia kształcenie na studiach.

Daniel Buchowiecki
04.02.2015

TRZYDZIEŚCI LAT MINĘŁO... - WSPOMNIENIA ZE STUDNIÓWKI '85

O tradycji studniówkowej opowiada Pan Stanisław Nowak, który przez lata związany był z naszą szkołą. Przez wiele lat przygotowywał kolejne bale studniówkowe, niezmiennie dbając zarówno o nietuzinkowy wystrój sali jak i muzykę.

Więcej/Mniej

Trzydzieści lat minęło od balu studniówkowego, jaki odbył się w ZSMR czyli w Technikum Mechanicznym (obecnie Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie) w roku 1985. Ta studniówka zapoczątkowała tradycję studniówek realizowanych w taki sposób i na takim poziomie, którego nikomu nie udało się przeskoczyć.

Dekoracje sali gimnastycznej miały swój pomysł, który był ustalany na rok przed balem i były przygotowywane od października przez maturzystów podzielonych na grupy 5-cio osobowe i pracujących każdego dnia od godziny 17 do 19.

W 1985 roku tematem dekoracji były okładki albumów. Dominowali Pink Floydzi z okładkami do płyt: The Wall, Dark Side of The Moon, Animals, Wish You Were Here, ale były też zespoły: The Eagles, Earth Wid And Fire, Electric Light Orchestra oraz Rod Stevard.

Okładki miały wymiar 1,8m x 1,8m, wszystko było malowane ręcznie (wtedy nie było jeszcze wydruków wielkoformatowych). Opracowaliśmy własną technologię kopiowania i powiększania obrazów.

Z takim plastycznym wyzwaniem zmierzyli się uczniowie technikum (były tylko dwie klasy maturalne) o specjalności: budowa maszyn i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Na tydzień przed studniówką rozpoczynaliśmy dekorowanie sali gimnastycznej. Wykonywaliśmy system nagłośnienia stereofonicznego (po raz pierwszy w Hrubieszowie na studniówce, korzystając z dwóch wzmacniacz Eltron 100 W - po jednym na każdy kanał), instalacje oświetlenia z układem regulacji, łączna moc lamp oświetleniowych wynosiła 20 kW.

Całość dekoracji i systemów nagłośnienia i oświetlenia była gotowa na piątek rano. Od tego momentu rozpoczynała się impreza trwająca trzy dni!!! Rano, w piątek otwieraliśmy salę, włączaliśmy efekty świetlne i grała muzyka, a młodzież z młodszych klas swobodnie mogła wejść na salę i wszystkiemu się przyjrzeć. O godz 15.30 zaczynała się próba generalna poloneza, o 17 próba generalna kabaretu, o 19 wieczór z płytą compactową (wtedy jeszcze nagraną na magnetofonie szpulowym z prędkością przesuwu taśmy 19 cm/sek).

Nad wszystkim czuwała ekipa techniczna złożona z uczniów klas młodszych- w 1985 r byli to: Piotrek Cios i Darek Zygmunt.

Bal rozpoczynał się w sobotę o godz 19. Obowiązywały stroje biało-czarne. W niedzielę dyskoteka poprawinowa trwająca od 16 do 24 (była to studniówkowa wersja Dyskoteki Wieczoru z Muzyką).

Na próby generalne przychodziło ponad 200 osób, absolwenci oraz uczniowie z innych szkół. Nie było żadnej komercji, rodzice przygotowywali poczęstunek.

Taka studniówka pozostawała w pamięci, jako przeżycie artystyczne i spełnienie się w niecodziennym wyzwaniu, z pozoru niemożliwym do wykonania. Takich studniówek zazdrościły nam wszystkie szkoły, nie tylko w Hrubieszowie.

Tekst/ Foto: Stanisław Nowak
03.02.2015

JAK KSZTAŁTOWAĆ SIEBIE?

28 stycznia br. uczniowie II klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wraz z nauczycielem gościli w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Podczas warsztatów biblioterapeutycznych "Skąd wziąć siłę do tego, żeby się zmienić?" rozmawiali o potrzebie kształtowania własnej osobowości, o tym, jak docierać do prawdy o samym sobie i przez to, wpływać na własne życie.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom - bibliotekarzom - p. Aleksandrze Kopczyńskiej i p. Elżbiecie Rafalskiej za ciekawe zajęcia, które sprowokowały do autorefleksji.

Daniel Buchowiecki
22.01.2015

MARZENIA I POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z NOWYM ROKIEM

Początek roku to dobry czas na postanowienia, zmiany i nowe cele. O swoich nadziejach i postanowieniach opowiedzieli redakcji "Skafandra": Andrzej Szkudziński - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, szkoły, która jest liderem, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe w naszym powiecie oraz tegoroczna maturzystka - Anna Kamińska.

Więcej/Mniej

Andrzej Szkudziński - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Patrzę z optymizmem na nowy rok. Moje nadzieje i marzenia związane są z pracą zawodową i rozwojem szkoły, którą mam zaszczyt kierować już 25 rok. Chciałbym, aby w 2015 roku wszystkim żyło się lepiej i spokojniej. Chciałbym, żeby nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi realizowali swoje zadania w atmosferze stabilności i braku obaw o swoje zatrudnienie, a uczniowie byli traktowani przez wszystkich podmiotowo, bo na to zasługują.
Mam nadzieję, że ogłoszenie przez Minister Edukacji Narodowej roku szkolnego 2014/15 "Rokiem Szkoły Zawodowców" zaowocuje odbudową zniszczonego wcześniej szkolnictwa zawodowego i przywróceniem należnej mu rangi i znaczenia tak, aby technika i zasadnicze szkoły zawodowe przestały być szkołami drugiej kategorii.
Liczę na to, że priorytety MEN zostaną dostrzeżone i właściwie realizowane przez samorządy powiatowe, bowiem tam zlokalizowane są ośrodki decyzyjne mające realny wpływ na rozwój - a nie stagnację i walkę o przetrwanie - szkolnictwa zawodowego na swoim terenie. Oczekuję na wspieranie działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz poprawę bazy dydaktycznej szkół.

A oto postanowienia i marzenia Anny Kamińskiej – tegorocznej maturzystki, uczennicy IV klasy Technikum: Moim postanowieniem noworocznym jest solidna praca w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Marzeniem, którego pragnę z całego serca, jest dostanie się na wymarzone studia oraz rozwijanie swoich umiejętności. Nadzieją, którą wiążę z nowym rokiem jest kierowanie się własnym zdaniem i podejmowanie mądrych decyzji składających na życiowy scenariusz. Uczucia, które są niezastąpionym celem w życiu, również staną się dla mnie wartościowym postanowieniem do zrealizowania.

Zapraszamy do kontynuowania nauki w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Do wyboru mają Państwo kilkanaście zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Technikum lub naukę w bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Postanowienia noworoczne, "Skafander. Bezpłatna Gazeta Akademicka" 2015, nr 1 (65), s. 6
Foto: LubieHrubie.pl
29.01.2015

MONTERZY Z ZS NR 1 POJECHALI DO LUBLINA

W sobotę, 17 stycznia br. uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej ZS nr 1 w Hrubieszowie - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wzięli udział w eliminacjach okręgowych turnieju budowlanego Złota kielnia, które odbyły się w Lublinie.

Więcej/Mniej

Nasi uczniowie startowali w dwóch kategoriach: montaż systemów suchej zabudowy oraz roboty malarsko tapeciarskie.

Hrubieszowską szkołę reprezentowali: Marcin Turewicz i Jarosław Gałan z klasy II b oraz Adrian Sitarz i Paweł Gruszczyński z III b. Życzymy chłopcom awansu do finału centralnego turnieju, a wyniki poznamy już wkrótce.

Jacek Naja
19.01.2015

TYLKO JAK TO NAPISAĆ?...

Czteroipółmiesięczny, klituś - bajduś, chihuahua, savoir-vivre'u, pożądany porządek, płowowłosy hucuł z chwackim juhasem - to tylko niektóre z wyrazów z których to pisownią zmierzyli się uczniowie kilku klas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej


Młodzież wzięła udział w klasowych eliminacjach do Zamojskiego Dyktanda. Najlepsze wyniki uzyskali: Gabriela Barańczuk - IIIe, Damian Turek - Ite, Paweł Wojewoda - II LO dla Dorosłych, Adrian Oleszczuk - IIc i Artur Tomczak - IIIta.

Klasowi laureaci - za dobrą znajomość zasad ortograficznych - otrzymali bony towarowe ufundowane przez sieć sklepów Kaufland.

Daniel Buchowiecki
16.01.2015

OBEJRZELI WYSTAWĘ

Uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w środę, 14 stycznia br. udali się do Hrubieszowskiego Domu Kultury, aby obejrzeć wystawę "Hrubieszów - wielokulturowa opowieść o mieście w XX wieku". Wystawa została przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Ośrodek KARTA w ramach projektu "Nasza mała ojczyzna".

Więcej/Mniej

Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali plansze ukazujące Hrubieszów różnych kultur i religii oraz wysłuchali ciekawej opowieści pani Katarzyny Sucheckiej, kustosza MBP.

Młodzież odwiedziła wystawę wraz ze swoim nauczycielem historii.

Małgorzata Lachowicz.
15.01.2015

W SŁUSZNYM CELU

11 stycznia wolontariusze z klas - IIa i IIIa wzięli udział w 23. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzież w tym dniu kwestowała na ulicach miasta, wcześniej - 8 i 9 stycznia, zbierała datki do puszek w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Pieniądze zebrane podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przekazane na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci w oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Monika Jabłońska
HP 3-12 w Chełmie
13.01.2015

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Nauczycieli i Pracowników ZS nr 1 o rozważenie przekazania 1% podatku na rzecz Jarosława Aleksandrowicza syna długoletniego nauczyciela i wicedyrektora naszej szkoły Pana Stanisława Aleksandrowicza.

Dyrekcja ZS1
12.01.2015

ELIMINACJE OKRĘGOWE XIX OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

9 stycznia br. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

Celem olimpiady było: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Tematyką wiodącą tegorocznej - XIX edycji było "Bezpieczeństwo żywności i żywienia".

Uczestniczyło w niej 71 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Eliminacje okręgowe polegały na rozwiązaniu testu składającego się w 30% z zadań z tematyki wiodącej i w 70% zadań z wiedzy o żywieniu.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowała Agnieszka Weremczuk - uczennica klasy IV t4c.

Magdalena Jędruszczak
09.01.2015

TRWA ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW! A CO SŁYCHAĆ W ZS NR 1?...

Gimnazjaliści i ich rodzice zastanawiają się jaki typ szkoły ponadgimnazjalnej wybrać, aby zdobywać wiedzę, umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania, a w dalszej perspektywie liczyć na intratną, ciekawą pracę. Mają do wyboru liceum ogólnokształcące ( trzy lata nauki), które kończy się egzaminem maturalnym, technikum (cztery lata nauki) po ukończeniu którego uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zasadniczą szkołę zawodową (trzy lata nauki), po ukończeniu której można przystąpić do egzaminu zawodowego.

Więcej/Mniej

Jako, że trwa właśnie ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej - "Rok Szkoły Zawodowców" - http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/aktualnosci warto szczególnie promować Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, (ul. Zamojska 18 A) - lidera, jeśli chodzi szkolnictwo zawodowe w naszym powiecie. Mamy nadzieję, dzięki ministerialnemu programowi, a także naszym regularnym działaniom dydaktyczno - wychowawczym edukacja w szkołach zawodowych, używając języka młodzieży - "przestanie być obciachem" i będzie kojarzyć się z pewniejszą przyszłością i pracą w określonym zawodzie. Dlaczego warto kontynuować naukę właśnie w naszej szkole?
Różnorodność:
Do wyboru masz 3 typy bezpłatnych szkół – Technikum, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Liceum dla Dorosłych, w tym - ponad 12 różnych zawodów.
Zawód:
Zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca).
2 w 1, czyli wykształcenie i zawód:
Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2 w 1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.
Kadra:
Nauczyciele uczący w tej szkole są podnoszą swoje kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich, to dawni uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw jego oczekiwaniom. Dyrektor ds. wychowawczych, pedagog szkolny i nauczyciele na bieżąco starają się pomagać młodzieży i rozwiązywać ich problemy. Zajęcia dodatkowe i wychowywanie:
Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Przygotowują uczniów do konkursów, olimpiad. W naszej szkole bardzo aktywnie funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Dziennikarskie, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa. Warto wspomnieć, że nauczyciele wychowania fizycznego proponują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.
Wiele akcji, konkursów, projektów edukacyjnych i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem, a zarazem promocją szkoły.
Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.:

 • Wokół Wielkanocnej Nadziei, którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu,
 • Turniej Młoda Krew Ratuje Życie organizowana przez Szkolne Koło PCK,
 • szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS,
 • Turniej Motoryzacyjny,
 • Turniej Budowlany,
 • Szkolny Konkurs Czytelniczy,
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno - Literacki,
 • kurs Kelner Znakomity.
Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.:
 • Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
 • Sprzątanie świata,
 • Szlachetna paczka.

Jeśli dokładniej chcesz poznać nasze działania i życie szkoły zapraszamy na naszą stronę internetową: www.zs1hrubieszow.pl i profil na Facebooku: Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów.

Zespół ds. Promocji Szkoły
08.01.2015

"NOWY CZŁOWIEK - NOWA EPOKA" ZAPRASZAMY DO KONKURSU I ZABAWY!

Przygotowaliśmy dla Was kolejną edycję Szkolnego Konkursu Polonistycznego. Szczegóły znajdziecie w regulaminie.

Więcej/Mniej

Regulamin Szkolnego Konkursu Polonistycznego
"NOWA EPOKA – NOWY CZŁOWIEK"

 1. Szkolny Konkurs Polonistyczny kierowany jest do młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie z wyłączeniem uczniów klas maturalnych.
 2. Organizatorami są nauczyciele języka polskiego oraz bibliotekarze Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.
 3. Celem konkursu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów oraz ukazanie kultury i literatury renesansu.
 4. Przystąpić może do niego jeden 3-osobowy zespół z danej klasy. W przypadku większej ilości chętnych nauczyciele języka polskiego wyłaniają uczestników poprzez eliminacje przeprowadzone we własnym zakresie.
 5. Zespoły uczniów zgłaszają nauczyciele języka polskiego do 23 stycznia 2015 roku do koordynatorów konkursu.
 6. W przypadku, jeśli do Szkolnego Konkursu Polonistycznego zgłoszonych zostanie ponad 10 zespołów przewiduje się test, który wyłoni 10 grup z najwyższą liczbą punktów i to właśnie one przystąpią do konkursu.
 7. Konkurs odbędzie się 26 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1, o godzinie 10.00. Będzie miał formę quizu.
 8. Dodatkową kategorią będą "kalambury", polegające na odgadnięciu związków frazeologicznych, pochodzących z renesansu oraz wyjaśnieniu znaczenia wylosowanego frazeologizmu.
 9. Zadaniem każdej drużyny będzie także wykazanie się wiedzą na temat wybranej postaci związanej z renesansem i ciekawe przedstawienie jej (wypowiedź maksymalnie 5 minutowa).
 10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczniów, nie wyklucza się pytań dodatkowych.
 11. W przypadkach udzielenia spornych odpowiedzi ostatecznie orzekają organizatorzy.
 12. Dla laureatów przewiduje się atrakcyjne nagrody.
 13. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.
 14. Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega, że konkurs może zostać odwołany lub może ulec zmianie jego forma.
 15. Materiał objęty konkursem dotyczyć będzie literatury renesansu (autorów, bohaterów literackich, pojęć, symboli i motywów).
  Podstawowa literatura:
  Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Część I.
 16. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele - koordynatorzy:
  Ewa Kozaczuk i Daniel Buchowiecki.

Daniel Buchowiecki
06.01.2015

TO BYŁ WEEKEND CUDÓW - FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI

Tego nie da się opisać, to trzeba było przeżyć! To był weekend cudów. Te zdziwione twarze rodzin, gdy samochód z paczkami wjeżdżał na podwórko. W sobotę, 13 grudnia i niedzielę 14 grudnia 2014 roku paczki powędrowały do rodzin z Rejonu Hrubieszów i Okolice.

Więcej/Mniej

Pięknie opakowane, kolorowe, piękne aż tak, że dzieci bały się je otwierać. Szlachetna Paczka wyzwala pozytywne emocje, radości, szczęścia. Ta dobroć mądrego pomagania, "te cuda", w których mieszają się łzy- niezależnie, czy jest się obdarowanym czy też darczyńcą, wolontariuszem, liderem czy kierowcą. Ten weekend cudów wniósł zmiany w życie każdej osoby, która włączyła się pomoc.
SZLACHETNA PACZKA trwa. Dzieje się w nas. W sercach obdarowanych i radości tych, którzy na nowo odkryli sens dzielenia się z innymi. Trochę radości i wzruszeń zebraliśmy w przygotowanym specjalnie dla Was Raporcie o radości.
Jesteśmy nieziemsko szczęśliwi. Świat znowu stał się lepszy. DZIĘKUJEMY WAM!
"XIV edycja ogólnopolskiego projektu SZLACHETNA PACZKA była pod wieloma względami rekordowa. Projekt połączył ponad 805 000 osób: darczyńców, wolontariuszy, czyli SuperW, dobroczyńców oraz członków rodzin w potrzebie. Średnio w przygotowanie jednej paczki zaangażowało się 36 darczyńców. Łączna wartość pomocy przekazanej potrzebującym przekroczyła 41 mln zł. Do niemal 20 000 polskich domów dotarła w ten weekend nadzieja i informacja: jesteście ważni!"
W sobotę i niedzielę, już od 8 rano w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy ul Zamojskiej 18 a, gdzie mieścił się magazyn SZLACHETNEJ PACZKI Rejonu Hrubieszów i Okolice wrzało od pracy. Czterdziestoosobowa grupa wolontariuszy pracowała intensywnie w magazynie i przy rozwożeniu paczek do rodzin włączonych do projektu. Nie poradziliby jednak sobie sami gdyby nie pomoc w postaci udostępnionych samochodów z 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, Państwowej Straży Granicznej w Hrubieszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Hrubieszowa, Teptiukowa i Moniatycz oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. Wolontariusze z żołnierzami, strażakami i kierowcą do późnych godzin nocnych bardzo intensywnie pracowali rozwożąc paczki na terenie miasta, gminy, powiatu hrubieszowskiego, a nawet poza jego okręg. 72 rodziny włączone do projektu dzięki wspaniałym osobom - darczyńcom o "wielkich sercach" poczuły się wyjątkowo i doznało fantastycznej radości.
Wspomnienia wolontariuszy:
Gdy po raz kolejny przybyłam ze strażakami do Ośrodka, Tata obdarowanej rodziny złapał mnie za rękę i zaprowadził przed tablicę ogłoszeniową, i wskazał palcem. Na tablicy ogłoszeń obok regulaminu i innych ogłoszeń wisiało moje i strażaków zdjęcie w czapkach Mikołaja, to które zrobił podczas wizyty u jego rodziny ze Szlachetną Paczką rok temu. "Pani jest naszym dobrym duszkiem" - powiedział.
Starsza Pani dostała od wspaniałego darczyńcy nową wersalkę do spania, stara miała 20 lat. Na widok jej oniemiała, łzy spływały jej po policzkach. Wolontariuszka widząc tak wielkie wzruszenie powiedziała: "dziś w końcu się pani wyśpi bez bólu pleców?"
Ona odpowiedziała z łzami w oczach: „ kochanie! Nie, ja dziś w ogóle nie będę spała z tych emocji”. Starszy, samotny Pan do którego zawitali wolontariusze ze Szlachetną Paczką powiedział: "ciężko jest uwierzyć, że istnieją tacy dobrzy ludzie, którzy zdecydowali się mi pomóc i tyle dla mnie zrobili, choć mnie nie znają. Jestem ogromnie wdzięczny za to wszystko:)". Po chwili zadumy dodał:" to muszą być aniołowie, że bezinteresownie mi pomagają, innego wytłumaczenia nie ma".
Ewunia buszowała w kartonach z prezentami. "Zobaczcie ile słodyczy dostaliśmy: czekolady, ciastka i nawet ptasie mleczko, płatki śniadaniowe, kakao, krem czekoladowy". W pewnym momencie przerwała wyliczanie, wyciągnęła z paczki pomarańcze i ją pocałowała. Ja widząc to nie wytrzymałam, ze wzruszenia popłynęły mi łzy - niby zwykła pomarańcza, a taka wyjątkowa pomyślałam.
Samotny, starszy Pan dostał 15 paczek. Człowiek ten jest niezwykle skromny. Pomagałam mu wyciągać kolejne rzeczy kiedy doszliśmy do pasty i szczoteczki do zębów powiedział z uśmiechem: "ale ja nie mam zębów", stwierdził więc, że podzieli się z siostrą i po raz pierwszy od dawna to on ją zaprosi na obiad.
Kiedy rodzina otworzyła kolejną paczkę, kobieta uroniła łzę. Dlaczego? W paczce było mleko modyfikowane dla jej malutkiej córeczki, a w kolejnej nowy odkurzacz - "ale ja chciałam jakiś używany, a tu taki piękny, nowy".

Beata Tomaszczuk / fot.: wolontariusze Szlachetnej Paczki
08.01.2015

XXIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

19 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia" organizowana przez Polski Czerwony Krzyż.

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowały - Agnieszka Weremczuk i Aleksandra Kuśmierek, które otrzymały wyróżnienia w etapie rejonowym olimpiady. Uczennice zostały przegotowywane przez Magdalenę Jędruszczak.

Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się wszechstronną wiedzą z zakresu m.in. zasad żywienia człowieka oraz historii Polskiego Czerwonego Krzyża.

Magdalena Jędruszczak
05.01.2015

MŁODZI I AKTYWNI

Uczniowie klas II a i III a 11 i 12 grudnia zaangażowali się w doroczną Zimową Zbiórkę Żywności "Mikołaje są wśród nas". Uczestnicy pod opieką wychowawcy w placówkach handlowych, na terenie miasta, zbierali trwałą żywność, dary do puszek oraz nową odzież przeznaczoną na pomoc dla Ukrainy. Następnie członkowie Klubu Aktywnych segregowali i liczyli zebrane produkty w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Więcej/Mniej

Z zebranych darów przygotowali paczki świąteczne dla potrzebujących. Część żywności i odzieży w konwoju humanitarnym pojedzie z pomocą Ukrainie. Organizatorem tegorocznej akcji było Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" i Caritas, a patronat nad nią objął burmistrz miasta.

Monika Jabłońska HP 3-12 w Chełmie
05.01.2015

KIM JEST WOLONTARIUSZ?

5 i 9 grudnia młodzież klas: IIa i IIIa obchodziła Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Więcej/Mniej

Gościem spotkania była pani Zuzanna Korycka - kierownik Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, która przybliżyła młodzieży ideę wolontariatu, postawę wolontariusza, wskazała obszary działania, jednocześnie inspirując młodych ludzi do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Spotkanie to było okazją do zwrócenia uwagi młodzieży na problemy i zagrożenia ludzi zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Prosiła uczestników na otwieranie swojego serca na potrzeby innych ludzi słabszych, mniej zaradnych, często funkcjonujących w naszym bliskim otoczeniu. Spotkanie z panią kierownik było okazją do przeprowadzenia warsztatów oraz wręczenia podziękowań dla wolontariuszy za przygotowanie i udział w akcjach charytatywnych na terenie miasta.

Wolontariat uczy młodych ludzi obowiązkowości i odpowiedzialności, rozwija w nich potrzebę kreatywnego myślenia. Działalność ta pozwala na identyfikację z grupą, pracę z ludźmi, konfrontowania własnej postawy z postawami innych. Poprzez pracę na rzecz potrzebujących młodzież odkrywa własną wartość, czuje się akceptowana, traktowana poważnie. Praca na rzecz innych jest doskonałą alternatywą dla nudy, daje młodym możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego.

Monika Jabłońska HP 3-12 w Chełmie
05.01.2015

SPRAWDŹ SIĘ!

Już w lutym w naszej szkole odbędzie się etap szkolny Zamojskiego Dyktanda, które po raz 6. organizowane jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Jeśli zatem jesteś miłośnikiem poprawnej polszczyzny, koniecznie zgłoś swój udział swojemu nauczycielowi języka polskiego. Zapraszamy!

Daniel Buchowiecki
04.01.2015

ŚWIĘTUJMY...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Państwu nieustającej nadziei, pogody ducha, chwili zadumy nad płomieniem świecy, miłego odpoczynku wśród grona bliskich Wam ludzi, zwolnienia oddechu, chwil roziskrzonych kolędą, uśmiechem i dobrym słowem.

Wesołych świąt Kochani!

Redakcja
22.12.2014

SZKOLNE JASEŁKA

W miniony czwartek, 18 grudnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie jasełkowe. Uczniowie zaprezentowali cztery scenki. Każda z nich miała konkretne przesłanie. Różni ludzie, stale pochłonięci swoimi sprawami nie pomagają Maryi i Józefowi. W końcowej scenie ci, którzy nic nie mają, czyli bezdomni, udzielają schronienia "Świętej Parze".

Więcej/Mniej

Występ spajały kolędy wykonywane przez młodzież. W jasełkach brali udział uczniowie z następujących klas: kl. IV t4b - Anna Kamińska, Paweł Sikora, Patryk Oleszczuk, Adrian Wawrusiewicz, Edyta Lorenc, kl. IV t4d - Piotr Niedźwiedź, Angelika Jeleń, kl. II td - Bartnik Ernest, Cybulski Kamil, Drozd Patryk, Halista Dominik, Malec Artur, Woźniak Michał, kl. Itb - Ilona Grzeszczuk, Paula Łapa. Oprawa techniczna: Szymon Śleboda - kl. III ta, Bartłomiej Migas Kl. III td. Dekorację i akademię przygotowały: Zofia Szwiec, Dorota Bartko i Joanna Błaszczuk.

Zofia Szwiec
20.12.2014


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38